budowa sieci gazowej WSG Sp. z oo O ZG Szczecin

Transkrypt

budowa sieci gazowej WSG Sp. z oo O ZG Szczecin
Prezydent Miasta
Stargard Szczeciński
Stargard Szczeciński, data 23.11.2011r.
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a m
o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie sieci gazowej n/ć DN90PE, realizowanej na części działki o nr 132/2 obrębie 3 przy ul. Łąkowej w Stargardzie
Szczecińskim
Inwestor: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska
26, 70-952 Szczecin
W dniach 23.11.2011r. do 06.12.2011r. można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, złożyć na piśmie wnioski,
dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące stanowiska w sprawie jak wyżej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Stefana Czarnieckiego 17 ( pok.10) w godzinach 800 – 1600 ( od
poniedziałku do piątku).
Z up. Prezydenta Miasta
Stanisław Kazimierski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

Podobne dokumenty