Szkolenia zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia

Transkrypt

Szkolenia zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
http://pupsokolka.pl/wydarzenie/76/projekt-„szkolenia-zawodowe-dla-osob-pozostajacych-bez-zatrudni
enia”
Projekt „Szkolenia zawodowe dla osób
pozostających bez zatrudnienia”
Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Projekt „Szkolenia zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia” jest skierowany do osób
młodych do 30-tego roku życia oraz osób powyżej 50-tego roku życia.
Uczestnikami projektu mogą być osoby posiadające adres zamieszkania w mieście Białystok oraz w
powiatach: białostockim, sokólskim, które w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego są osobami
pozostających bez zatrudnienia ( w tym osobą zarejestrowaną w PUP jako bezrobotna- w tym długotrwale
bezrobotną).
W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje szkoleń:
Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III – w okresie IV-VI. 2014r.
Kurs specjalisty ds. ochrony środowiska – w okresie IV – V. 2014r.
Kurs instruktora fitness – w okresie VIII – X. 2014r.
Kurs audytora energetycznego- w okresie VIII – IX. 20014r.
Rekrutacji do projektu potrwa do czasu wyłonienia grupy docelowej.
Ze wsparcia nie mogą skorzystać osoby:
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania , wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o
pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego;
prowadzące działalność gospodarczą;
rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS;
uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt z Biurem Projektu ( Anna
Lebiedzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Lebiedzińska , 15-542
Białystok, ul. Ciesielska 2 lok. 30; tel. 697270641, fax.85 6623342, e-mail:
[email protected])
Więcej informacji na stronie: www.szkoleniabezrobotni.pl