Projekt realizacji programu robót publicznych w regionach

Transkrypt

Projekt realizacji programu robót publicznych w regionach
Projekt realizacji programu robót
publicznych w regionach wysokiego
bezrobocia- Rezerwa Ministra
Joanna Stasiak 26.06.2015
Cel projektu
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu
chojnickiego, pozostających w rejestrze PUP Chojnice.
Liczba uczestników
43 osoby
Wartość projektu
242.700,00 zł
Okres realizacji
sierpień – grudzień 2014r.
Planowane działania
• promocja
• pośrednictwo pracy/doradztwo zawodowe, w tym założenie Indywidualnego
Planu Działania
• roboty publiczne

Podobne dokumenty