Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o

Transkrypt

Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje
o produkcie
Modele 505G2.60, 505G2.90, 505G2.120, 505G2.150, 505G2.180
100-332-050 A
© 2015MTS Systems Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oryginalna instrukcja obsługi (angielski): 100-227-352 D
Informacje o znakach towarowych
MTS, be certain., Bionix, ElastomerExpress, FlatTrac, FlexTest, Just In Case, LevelPlus, MTS
Criterion, MTS EM Extend, MTS Insight, MTS Landmark, RPC, ServoSensor, SWIFT, Temposonics,
TestWare, TestWorks są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy MTS Systems Corporation w
Stanach Zjednoczonych. Acumen, AdapTrac, Advantage, Aero ST, Aero-90, AeroPro, Criterion,
CRPC, Echo, First Road, Flat-Trac, Landmark, MAST, MicroProfiler, MPT, MTS Acumen, MTS Echo,
MTS Fundamentals, MTS TestSuite, ReNew, SilentFlo, TempoGuard, TestLine, Tytron, Virtual Test
Lab, and VTL są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy MTS Systems Corporation w Stanach
Zjednoczonych. Znaki te mogą być zarejestrowane w innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe i
znaki usług stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Oprogramowanie prawnie zastrzeżone
Zastosowanie oprogramowania i licencji podlega Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego MTS,
która określa wszystkie prawa zachowane przez MTS i przyznane Użytkownikowi końcowemu. Całe
oprogramowanie jest zastrzeżone prawnie, poufne i będące własnością MTS Systems Corporation
oraz nie może być kopiowane, odtwarzane, dezasemblerowane, dekompilowane i poddawania
inżynierii odwrotnej lub rozpowszechniane bez pisemnego zezwolenia wystawionego przez MTS
Weryfikacja i walidacja oprogramowania
Oprogramowanie MTS jest opracowywane w oparciu o ustalone praktyki w zakresie jakości zgodnie z
wymaganiami określonymi w standardzie ISO 9001. Ponieważ oprogramowanie opracowane przez
MTS jest dostarczone w formacie binarnym nie jest dostępne dla ingerencji użytkownika.
Oprogramowanie nie zmienia się w czasie. Wiele wersji jest opracowane w sposób kompatybilny z
poprzednimi co stwarza dodatkową formę weryfikacji Status i walidacja oprogramowania operacyjnego
MTS jest również sprawdzana podczas weryfikacji i rutynowej kalibracji sprzętu MTS Te sterowane
procesy kalibracyjne porównują ostateczne wyniki testu po analizie statystycznej względem
przewidywanej odpowiedzi wzorców kalibracyjnych. Dzięki tym ustalonym metodom MTS zapewnia
klientów że produkty MTS dokładnie spełniają normy jakościowe po pierwszej instalacji i będą spełniały
je w dalszym czasie
Numer katalogowy podręcznika Data publikacji
100-227-352 D (Angielski)
Grudzień 2013
100-227-352 D (Angielski)
Luty 2013
100-227-352 B (Angielski)
Styczeń 2011
100-227-352 A (Angielski)
Lipiec 2010
Zawartość
Wsparcie techniczne
Jak uzyskać wsparcie techniczne
Rozpocznij od instrukcji obsługi
Metody wsparcia technicznego
Poza USA
9
9
9
9
9
Zanim skontaktujesz się z MTS
Znaj numer swojego miejsca i numer systemu
Znaj pewne informacje przed pomocą techniczną
Zidentyfikuj problem
Znaj aktualną informację o komputerze
Znaj aktualną informację o oprogramowaniu
9
9
10
10
10
10
Przy kontakcie telefonicznym
Zidentyfikuj typ systemu
Bądź przygotowany do rozwiązania problemu
Zapisz aktualną informację
Po rozmowie telefonicznej
11
11
11
12
12
Formularz informowania o problemach
12
Przedmowa
13
Zanim rozpoczniesz
Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Inne instrukcje MTS
13
13
13
Konwencje przyjęte w dokumencie
Konwencje dotyczące zagrożeń
Inne specjalne konwencje w teście
Specjalne terminy
Ilustracje
Konwencje instrukcji elektronicznych
Linki hipertekstowe
13
13
14
14
14
15
15
Wprowadzenie
17
Modele zasilaczy hydraulicznych
18
Deklaracje UE
Deklaracja zgodności WE (Dyrektywa maszynowa 2006/42 / WE Załącznik II 1A)
18
18
Zamierzone zastosowanie
18
CD z informacją o produkcie
18
Identyfikacja komponentów zasilacza hydraulicznego
20
Opis funkcjonalny zasilacza hydraulicznego
22
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
3
Zawartość
Zestawy pompy
Rozdzielacz
Filtracja
Wymiennik ciepła
22
22
23
23
Dostępne opcje dla zasilacza hydraulicznego
Opcja akumulatora
Opcja automatycznego włączania pomp
23
23
23
Sterowanie elektryczne zasilacza hydraulicznego
23
Bezpieczeństwo
25
Ogólne procedury bezpieczeństwa Zasilacze hydrauliczne i rozdzielacze hydrauliczne
Przeczytać wszystkie instrukcje
Zlokalizować i czytać etykiety/tablice o zagrożeniu
Zmiany temperatury próbki
Znać procedury bezpieczeństwa w zakładzie.
Znać elementy sterowania
Mieć dostępną pierwszą pomoc
Znać potencjalne punkty zgniotu i ściśnięcia
Należy być świadomym ruchu elementów przy wyłączonej hydraulice.
Znać zagrożenia elektryczne
Utrzymuj widzów w bezpiecznej odległości
Stosować odpowiednie ubranie
Usunąć palne płyny
Sprawdzić dane znamionowe i momenty dokręcenia wkrętów
Stosować zasady dobrego gospodarowania
Ochraniać węże i kable
Zapewnić odpowiednią filtrację płynu hydraulicznego.
Chronić akumulatory przed ruchomymi obiektami
Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia zasilania
Nie odłączać urządzeń bezpieczeństwa
Używać odpowiednio zwymiarowanych bezpieczników
Zapewnić odpowiednie oświetlenie
Zapewnić środki dostępu do elementów poza zasięgiem
Stosuj odpowiednią osobistą ochronę
Obsługuj chemikalia w sposób bezpieczny
Znać blokady systemu
Znać limity systemu
Nie zakłócać pracy czujników
Upewnić się o zabezpieczeniu kabli
Bądź czujny
Powstrzymywanie małych przecieków
Stać z dala od poruszających się urządzeń/ unikać punktów zgniotu
Znać przyczyny nieoczekiwanych ruchów siłownika
4
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Zawartość
Nie używać nadajników częstotliwości radiowej
Znać zagrożenia od sprężonych gazów
Etykiety
Instalacja
32
32
34
37
Podłączenia elektryczne, hydrauliczne i wodne zasilaczy hydraulicznych model
505.60—505.180
38
Ustawienia zasilacza hydraulicznego
44
O doładowaniu akumulatora w dodatkowym tłumiku udarów
Określić przedział sprawdzania ciśnienia
49
49
Sprawdzić ciśnienie doładowania
49
Zmniejszyć ciśnienie
51
Zwiększyć ciśnienie doładowania akumulatora
51
Użytkowanie
53
Panel operatora
Ekran główny
Ekran stanu
54
54
58
Automatyczna konfiguracja
61
Ustawianie automatycznego włączania pomp
64
Szczegółowy przykład automatycznego włączania pomp
65
Obsługa zasilacza lokalna lub zdalna
Lokalne sterowanie
Zdalne sterowanie
67
67
68
Usuwanie blokady (Interlock)
Niski poziom płynu hydraulicznego
Przegrzanie płynu hydraulicznego
Błąd z programu Watchdog
Brudny filtr
68
68
69
69
70
Zmiana przepływu wody
70
Kasowanie przeciążeń termicznych i zabezpieczeń przeciążeniowych
71
Ustawienie ciśnienia hydraulicznego w modelu 505.60
72
Funkcjonalność niskiego i wysokiego ciśnienia
Niskie ciśnienie
Wysokie ciśnienie
73
74
76
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
5
Zawartość
Konserwacja
77
Przegląd listy rutynowego przeglądu konserwacyjnego
78
Harmonogram konserwacji zasilaczy hydraulicznych model 505.60/.90/.120/.150/.180
80
Części zamienne
83
Blokady/Przywieszki
84
Działanie zasilacza hydraulicznego
84
Sprawdzanie płynu hydraulicznego
Sprawdź płyn hydrauliczny
84
84
O sprawdzaniu detektora niskiego poziomu /temperatury
Jak sprawdzić wyłącznik niskiego poziomu
Jak sprawdzić wyłącznik przekroczenia temperatury
85
86
86
Wymiana filtru powrotnego
87
Wymiana filtru z obudową zaciskową
Wymagany sprzęt
Procedura
87
87
87
Wymiana filtru z obudową zakręcaną
Wymagany sprzęt
Wymiana filtru z obudową zakręcaną
89
90
90
Wymiana dodatkowego filtru wysokiego ciśnienia
Wymagany sprzęt
Procedura
91
91
91
Pobieranie próbki płynu hydraulicznego
Warunek wstępny
Procedura
Wygląd próbki płynu hydraulicznego
93
93
94
95
Wymiana płynu hydraulicznego
Zalecany sprzęt
Warunki wstępne
Procedura
96
96
96
96
Skontrolować wymiennik ciepła
Warunek wstępny
Procedura
98
98
98
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
6
101
Serwis co 8 godzin/codziennie
102
Serwis co 40 godzin/ co tydzień
103
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Zawartość
Serwis co 160 godzin/ co dwa tygodnie
103
Serwis co 500 godzin
104
Serwis co 1000 godzin
107
Serwis co 2000 godzin
107
Serwis co 5000 godzin
108
Serwis co 10 000 godzin
109
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
7
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
Jak uzyskać wsparcie techniczne
Rozpocznij od instrukcji obsługi
Dostarczone przez MTS instrukcje zapewniają większość informacji potrzebnych do używania i
obsługi waszych urządzeń. Jeśli wasze urządzenia zawierają oprogramowanie zobacz pomoc
bezpośrednią i pliki README które zawierają dodatkowe informacje o produktach.
Metody wsparcia technicznego
MTS zapewnia pełen zakres usług wspierających po zainstalowaniu systemu Jeśli są pytania o system
lub urządzenia należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym jedną z następujących
możliwości
Rodzaj
wsparcia
Szczegóły
Strona
www.mts.com > Skontaktuj się z nami (górny prawy róg) > w polu Subject wybierzTo
Internetowa escalate a problem; Formularz Przedstawienia Problemu
E-mail
Na całym świecie: [email protected]
Europe: [email protected]
Telefon
Na całym świecie: 1 800 328 2255 - bez opłaty w U.S.A; +1 952 937 4000 - poza USA
Europa: +800 81002 222, międzynarodowy bez opłat w Europie
Poza USA
Dla wsparcia technicznego poza USA należy skontaktować się z lokalnymi biurami sprzedaży i
serwisu Listę lokalizacji biur sprzedaży i serwisu na całym świecie oraz informację kontaktową znajdzie
się w globalnym linku MTS na stronie Internetowej MTS:
www.mts.com> O MTS Systems > Globalna obecność > Wybierz region
Zanim skontaktujesz się z MTS
MTS może pomóc bardziej wydajnie gdy przed skontaktowaniem się o pomoc znane są następujące
informacje.
Znaj numer swojego miejsca i numer systemu
Numer miejsca zawiera numer twojej firmy i identyfikuje typ urządzenia (jak badanie materiałów lub
symulacja). Numer ten jest przeważnie napisany na etykietce na twoim urządzeniu przed wysyłką z
MTS. Jeśli nie znasz numeru miejsca wg MTS skontaktuj się z inżynierem sprzedaży.
Przykład numeru miejsca: 571167
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
9
Wsparcie techniczne
Gdy masz więcej systemów MTS, twój system jest zidentyfikowany przez numer systemu. Numer
systemu można znaleźć w dokumentach zamówienia.
Przykład numeru systemu: US1.42460
Znaj pewne informacje przed pomocą techniczną
Jeśli przedtem kontaktowałeś się z MTS w sprawie tego problemu, możesz przywołać sprawę
poprzez:
l
Numer przypadku w MTS
l
Nazwisko osoby która ci pomogła
Zidentyfikuj problem
Opisz problem i znaj odpowiedzi na następujące pytania:
l
Jak długo i jak często występował ten problem?
l
Czy można odtworzyć ten problem?
l
Czy były dokonane jakieś zmiany w osprzęcie lub oprogramowaniu systemu przed
wystąpieniem problemu?
l
Jakie są numery modeli urządzenia?
l
Jaki jest model sterownika (jeśli dotyczy)?
l
Jaka jest konfiguracja systemu?
Znaj aktualną informację o komputerze
W przypadku problemu z komputerem trzeba znać następujące informacje:
l
Nazwa producenta i numer modelu
l
Typ oprogramowania operacyjnego i informację o ścieżce serwisowej
l
Wielkość pamięci w systemie
l
Wielkość wolnej przestrzeni na dysku twardym przy rezydentnej aplikacji
l
Aktualny stan fragmentacji twardego dysku
l
Stan połączenia z siecią firmową
Znaj aktualną informację o oprogramowaniu
W przypadku problemów z zastosowaniem oprogramowania trzeba znać następujące informacje:
l
l
10
Nazwa aplikacji oprogramowania, numer wersji, numer prototypu i (jeśli dostępny) numer
ścieżki oprogramowania. Informacja ta może być znaleziona przeważnie w menu Pomocy w
wybraniu About.
Nazwy innych aplikacji w komputerze takich jak:
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Wsparcie techniczne
l
Oprogramowanie antywirusowe
l
Wygaszacze ekranu monitora
l
Rozszerzenia klawiatury
l
Bufory wydruku
l
Aplikacje komunikatów
Przy kontakcie telefonicznym
Agent z Centrum Obsługi Telefonicznej zarejestruje twoje wezwanie zanim połączy cię ze specjalistą
wsparcia technicznego, Agent zapyta cię o:
l
Numer miejsca
l
Adres E-mail
l
Nazwisko
l
Nazwa firmy
l
Adres firmy
l
Numer telefonu pod którym jesteś osiągalny
Jeśli ten problem ma już numer przypadku podaj ten numer. Do nowego problemu będzie przypisany
nowy numer przypadku.
Zidentyfikuj typ systemu
Aby umożliwić agentowi z Centrum Obsługi Telefonicznej połączenie ciebie z dostępnym najbardziej
wykwalifikowanym specjalistą wsparcia technicznego zidentyfikuj swój system jako jeden z
następujących typów:
l
Elektrodynamiczny system do badania materiałów
l
Elektromechaniczny system do badania materiałów
l
Hydromechaniczny system do badania materiałów
l
System do badania pojazdów
l
System do badania komponentów pojazdów
l
System do badania samolotów
Bądź przygotowany do rozwiązania problemu
Przygotuj się do rozwiązania problemu podczas połączenia telefonicznego:
l
l
l
Miej połączenie telefoniczne z telefonu obok systemu tak aby można było realizować sugestie
przekazywane przez telefon.
Miej dostępne oryginalne oprogramowanie operacyjne i aplikacyjne.
Jeśli nie jesteś obeznany ze wszystkim aspektami działania urządzenia w pobliżu powinien
być obecny do pomocy doświadczony użytkownik.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
11
Wsparcie techniczne
Zapisz aktualną informację
W przypadku gdy Wsparcie Techniczne musi zadzwonić do ciebie:
l
Sprawdź numer przypadku.
l
Zapisz nazwisko osoby która ci pomogła.
l
Zapisz szczególne instrukcje.
Po rozmowie telefonicznej
MTS zapisuje i śledzi wszystkie rozmowy aby zapewnić otrzymanie pomocy w problemie lub prośbie.
Jeśli masz pytania o statusie danego problemu lub dodatkową informację do przekazania skontaktuj
się ponownie ze Wsparciem Technicznym i podaj oryginalny numer przypadku.
Formularz informowania o problemach
Użyj Formularza Informowania o Problemach dla powiadomienia o problemach z oprogramowaniem,
osprzętem, instrukcjami lub serwisem które nie zostały pomyślnie rozwiązane poprzez proces
wsparcia technicznego. Formularz zawiera pola wyboru które pozwalają na pokazanie pilności
danego problemu oraz oczekiwania dopuszczalnego czasu reakcji. Gwarantujemy szybką reakcję twoja opinia jest dla nas ważna.
Dostęp do Formularza Informowania o Problemach jest w www.mts.com > Skontaktuj się z nami
(górny prawy róg) > w polu Subject wybierz To escalate a problem; (Dla podkreślenia
problemu; ) Formularz Przedstawienia Problemu
12
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Przedmowa
Przedmowa
Zanim rozpoczniesz
Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub systemu MTS należy przeczytać i zrozumieć
informację o bezpieczeństwie dostarczoną wraz z systemem. Niewłaściwa instalacja, działanie lub
obsługa mogą stworzyć stan zagrożenia co może spowodować poważne obrażenia personelu lub
śmierć albo uszkodzenie urządzeń lub badanego obiektu. Jeszcze raz przypominamy należy
przeczytać i zrozumieć informacje o bezpieczeństwie dostarczoną wraz z systemem przed
kontynuacją dalszych prac. Bardzo ważne zachowanie świadomości o zagrożeniach związanych z
danym systemem.
Inne instrukcje MTS
W uzupełnieniu do tej instrukcji mogą być dostarczone dodatkowe instrukcje w postaci papierowej lub
elektronicznej.
Możliwe jest też otrzymanie CD z dokumentacją systemu MTS. Zawiera on elektroniczną kopię
instrukcji dotyczących danego systemu.
Instrukcje sterownika i oprogramowania aplikacyjnego są przeważnie zawarte na dyskach z
oprogramowaniem.
Konwencje przyjęte w dokumencie
Następujące paragrafy opisują niektóre konwencje stosowane w instrukcjach MTS.
Konwencje dotyczące zagrożeń
W tej instrukcji mogą być zawarte informacje o zagrożeniach. Te informacje stanowią informacje
bezpieczeństwa odnoszące się do działań które muszą być wykonane. Informacje o zagrożeniu
bezpośrednio poprzedzają kroki lub procedury które mogą spowodować związane z tym zagrożenie.
Należy uważnie przeczytać wszystkie informacje o zagrożeniach i stosować się do wszystkich
wskazówek i zaleceń. W instrukcji mogą się pojawić trzy różne poziomy informacji o zagrożeniach.
Poniżej są przykłady wszystkich trzech poziomów. (ogólna informacja bezpieczeństwa jest w
informacji bezpieczeństwa dostarczonej z danym systemem)
Niebezpieczeństwo: Informacja o niebezpieczeństwie wskazuje na obecność zagrożenia
o wysokim poziomie ryzyka, które jeśli jest ignorowane może spowodować śmierć, poważne
obrażenia personelu albo znaczne uszkodzenia sprzętu.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
13
Przedmowa
Ostrzeżenie: Informacja o ostrzeżeniu wskazuje na obecność zagrożenia o średnim
poziomie ryzyka, które jeśli jest ignorowane może spowodować śmierć, poważne obrażenia
personelu albo znaczne uszkodzenia sprzętu.
Przestroga: Informacja o ostrożności wskazuje na obecność zagrożenia o niskim poziomie
ryzyka, które jeśli jest ignorowane może spowodować średnie lub małe obrażenia personelu
albo może zakłócić integralność testu.
Inne specjalne konwencje w teście
Ważne:
Ważne uwagi zawierają informacje o systemie które są zasadnicze dla odpowiedniego
funkcjonowania. Jeśli ważna informacja ale nie związana z bezpieczeństwem jest ignorowana
wówczas wyniki testu mogą nie być wiarygodne lub system może nie działać prawidłowo.
Uwaga:
Uwagi zawierają dodatkowe informacje o działaniu systemu oraz podkreślają informacje które
mogą być łatwo przeoczone.
Zalecane:
Zalecane uwagi zawierają sugerowaną drogę wypełnienia zadania w oparciu o to co MTS
uznał za najbardziej efektywne.
Wskazówka:
Wskazówka zawiera pomocną informację lub poradę jak wykonać zadanie w najbardziej
efektywny sposób.
Dostęp:
Dostęp podaje drogę do określonego elementu w oprogramowaniu.
Przykład: Przykłady pokazują określone schematy działania danego urządzenia i pojawiają się na
zacienionym tle.
Specjalne terminy
Pierwsze wystąpienie specjalnego terminu pokazane jest kursywą.
Ilustracje
Ilustracje pojawiają się w tej instrukcji dla wyjaśnienia tekstu. Stanowią one tylko przykłady i nie muszą
reprezentować aktualnej konfiguracji systemu, aplikacji testowej lub oprogramowania.
14
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Przedmowa
Konwencje instrukcji elektronicznych
Ta instrukcja jest dostępna jako dokument elektroniczny w formacie PDF. Może być oglądana na
dowolnym komputerze z zainstalowanym Adobe Acrobat Reader .
Linki hipertekstowe
Dokument elektroniczny ma wiele linków hipertekstowych pokazanych błękitną czcionką. Wszystkie
słowa zaznaczone w tekście na błękitno wraz ze wszystkimi wejściami do zawartości i numerami stron
indeksowych są linkami hipertekstowymi. Po kliknięciu na link hipertekstowy aplikacja przeskakuje do
odpowiedniego tematu.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
15
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Modele zasilaczy hydraulicznych
18
Deklaracje UE
18
Zamierzone zastosowanie
18
CD z informacją o produkcie
18
Identyfikacja komponentów zasilacza hydraulicznego
20
Opis funkcjonalny zasilacza hydraulicznego
22
Dostępne opcje dla zasilacza hydraulicznego
23
Sterowanie elektryczne zasilacza hydraulicznego
23
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
17
Wprowadzenie
Modele zasilaczy hydraulicznych
Punkt Opis
1
Zasilacz hydrauliczny typ 505.60/.90.
2
Modele 505,120 / 0,150 / 0,180 HPU (modele dwu-ciśnieniowe)
Deklaracje UE
Deklaracja zgodności WE (Dyrektywa maszynowa 2006/42 / WE Załącznik
II 1A)
Jeśli ma to zastosowanie, deklaracja zgodności jest dostarczana wraz z maszyną; Przykład deklaracji
zgodności znajduje się na końcu niniejszej instrukcji.
Zamierzone zastosowanie
Zamierzonym użyciem zasilacza hydraulicznego (HPU) jest:
l
Zasilanie hydrauliczne serwohydraulicznych systemów badawczych.
l
Zasilanie innych hydraulicznych maszyny, pras lub systemów badawczych.
CD z informacją o produkcie
CD z informacją o produkcie dostarczany jest z zasilaczem hydraulicznym (MTS numer części 100227-354). CD z informacją o produkcie zawiera schematy elektryczne i hydrauliczne wraz z rysunkami
konfiguracji. CD z informacją o produkcie zawiera również specyfikację produktu i inne dokumenty
18
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Wprowadzenie
referencyjne do pomocy wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu MTS. Do tych dokumentów
należą:
Numer
rysunku
Opis
700005313
Specyfikacja produktu
100025526
Instrukcja podnoszenia i przenoszenia zasilaczy hydraulicznych serii 505
SilentFlo ™
700005253
Rysunek konfiguracji 505,60 (prawa ręka)
700005255
Rysunek konfiguracji 505,60 (lewa ręka)
700000233
Schemat hydrauliczny 505,60
700004936
Schemat elektryczny (200 - 480 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
700004943
Schemat elektryczny (200 - 575 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
700005253
Rysunek konfiguracji 505,90 (prawa ręka)
700005255
Rysunek konfiguracji 505,90 (lewa ręka)
700000233
Schemat hydrauliczny 505,90
700004936
Schemat elektryczny (200 - 480 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
700004943
Schemat elektryczny (200 - 575 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
700005252
Rysunek konfiguracji 505,120 (prawa ręka)
700005254
Rysunek konfiguracji 505,120 (lewa ręka)
700000232
Schemat hydrauliczny 505,120
700004936
Schemat elektryczny (200 - 480 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
700004943
Schemat elektryczny (200 - 575 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
700005252
Rysunek konfiguracji 505,150 (prawa ręka)
700005254
Rysunek konfiguracji 505,150 (lewa ręka)
700000232
Schemat hydrauliczny 505,150
700004936
Schemat elektryczny (200 - 480 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
700004943
Schemat elektryczny (200 - 575 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
700005252
Rysunek konfiguracji 505,180 (prawa ręka)
700005254
Rysunek konfiguracji 505,180 (lewa ręka)
700000232
Schemat hydrauliczny 505,180
700004936
Schemat elektryczny (200 - 480 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
19
Wprowadzenie
Numer
rysunku
Opis
700004943
Schemat elektryczny (200 - 575 VAC) 505,60 / 90/120/150/180
050000536
Przewodnik Pielęgnacji Płynu Hydraulicznego
015164000
Przewodnik Pielęgnacji Wymiennika Ciepła
Identyfikacja komponentów zasilacza hydraulicznego
Rozmieszczenie komponentów (pokazany 505,90 )
20
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Wprowadzenie
Opisy komponentów
Punkt Komponent
Opis
1
Chłodzi płyn hydrauliczny przy użyciu wysoce wydajnego wymiennika olejwoda wykonanego ze stali nierdzewnej. Wymiennik ciepła usuwa
większość ciepła wytwarzanego przez zasilacz hydrauliczny.
Wymiennik
ciepła/
Rozdzielacz
Łączy wyjście poszczególnych pomp do dostarczenia pełnego wyjścia
zasilacza hydraulicznego z jednego otworu. Rozdzielacz zapewnia
sterowanie zaworami elektromagnetycznymi wysokim / niskim ciśnieniem
wyjściowym z poszczególnych pomp. Zawiera także zawory nadmiarowe
dla każdego obwodu pompy i obwody obejściowe do utrzymania
temperatury hydrauliki przy malym przepływie
2
Filtr
Filtruje cząstki z płynu hydraulicznego gdy wraca do zasilacza
hydraulicznego.
3
Zestawy
pompy
Wytwarza płyn hydrauliczny pod ciśnieniem do użycia w systemie. Każdy
zespół pompy zawiera silnik, pompę i obudowę elektryczną do połączenia z
głównym rozruchem.
4
Zbiornik
Utrzymuje płyn hydrauliczny i stanowi obudowę pompy i silnika.
5
Łącząca płyta Pozwala na połączenie zasilacza hydraulicznego z innym zasilaczem
rozszerzająca hydraulicznym.
6
Regulacja
ciśnienia na
wyjściowego
Ustawia ciśnienie wyjściowe każdego zestawu pompowego.
7
Pokrywa
wlotu
napełniania
Odpowietrza zbiornik płynu hydraulicznego. W tym miejscu można dodać
płynu hydraulicznego.
8
Czujnik
poziomu
płynu
Wskazuje poziom płynu hydraulicznego w zbiorniku.
9
Wyłącznik
czujnika
poziomu
Czujnik wykrywa poziom płynu hydraulicznego i wytwarza sygnał
analogowy w celu wyświetlania. Wyłącznik steruje blokadą, która
automatycznie wyłącza zasilacz hydrauliczny, jeśli poziom płynu spadnie
zbyt nisko.
10
Wyłącznik
czujnika
temperatury
Czujnik wykrywa poziom płynu hydraulicznego i wytwarza sygnał
analogowy w celu wyświetlania. Wyłącznik steruje blokadą, która
automatycznie wyłącza zasilacz hydrauliczny, jeśli temperatura płynu
hydraulicznego podniesie się ponad ustawienie czujnika.
11
Plakietki o
zagrożeniu
Plakietki o zagrożeniu zawierają specyficzne informacje bezpieczeństwa i
są przymocowane do systemu tak że są wyraźnie widoczne. Każda
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
21
Wprowadzenie
Punkt Komponent
Opis
plakietka opisuje zagrożenie związane z systemem. Jeśli to jest możliwe do
graficznego przedstawienia rodzaju zagrożenia używane są
międzynarodowe symbole (ikony) a plakietka informuje o stopniu
zagrożenia.
12
Wyłącznik
zasilania
Odłącza zasilanie sieciowe do zasilacza hydraulicznego. Przełącznik jest
blokowany zatrzaskiem mechanicznym . Zasilanie jest wyłączane gdy drzwi
do szafy elektrycznej są otwarte. Wyłącznik nie pozwoli na otwarcie drzwi,
gdy jest w pozycji ON (|). Przychodzące linie zasilające do przełącznika są
pod napięciem, chyba że zasilanie jest wyłączane na zewnątrz.
14
Panel
interfejsu
użytkownika
Konfiguruje i steruje pracą zasilacza hydraulicznego i określa aktualny stan
kilku czujników.
15
Szafa
sterownicza
Stanowi obudowę komponentów elektrycznych i sterujących zasilacza
hydraulicznego Rozruszniki gwiazda-trójkąt zasilacza hydraulicznego
znajdują się w szafie sterowniczej. Główne linie energetyczne wchodzą do
szafy sterującej od góry. Odłącznik zasilania wyłącza energię elektryczną,
gdy drzwi szafy są otwarte.
Opis funkcjonalny zasilacza hydraulicznego
Zestawy pompy
Zestawy pompowe wyciągają płyn hydrauliczny ze zbiornika i doprowadzają go do maksymalnego
ciśnienia zadanego. Każdy zespół pompy zawiera pompę o zmiennym wydatku, silnik i szafę
elektryczną. Każdy zespół pompy ma wydajność, która przyczynia się do całkowitej wydajności
hydraulicznej przepływu zasilacza.
Rozdzielacz
Rozdzielacz łączy ciśnieniowe wyjście hydrauliczne oddzielnych zespołów pompowych i zapewnia
połączenia hydraulicznego do systemu hydraulicznego. Rozdzielacz zawiera zawór
elektromagnetyczny wysokiego / niskiego ciśnienia i nieustawialny zawór nadmiarowy. Zawory
zwrotne są umieszczone wewnątrz rozdzielacza, w celu zapobiegania powrotowi płynu
hydraulicznego pod ciśnieniem do pompy.
Zasilacz hydrauliczny używa zaworów elektromagnetycznych do sterowania dostępnością wysokiego
ciśnienia do obwodu hydraulicznego. Położenia sterowania Start /Niskie/Wysokie wybierane są w
interfejsie operatora na panelu przednim szafy elektrycznej.
Zasilacz hydrauliczny jest przeznaczony do rozruchu przy niskim ciśnieniem w celu ograniczenia
natężenia prądu potrzebnego do uruchomienia, co przedłuża żywotność pompy i silnika. W przypadku
pracy w tym ustawieniu, płyn hydrauliczny pod niskim ciśnieniem przepływa z powrotem do zbiornika
przez rozdzielacz. Bezpośrednia droga przepływu płynu z powrotem do zbiornika ogranicza ciśnienie i
przepływ dostępne do zewnętrznego obwodu hydraulicznego. Gdy wysokim ciśnieniem jest wybrane,
urządzenie spręża płyn hydrauliczny się do obwodu hydraulicznego.
22
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Wprowadzenie
Filtracja
Gdy płyn hydrauliczny powraca do zbiornika, jest on filtrowany przez element pełnego przepływu. To
zapewnia, że ​cały płyn hydrauliczny jest filtrowany, jeśli płynie w obwodzie lub powraca z rozdzielacza
pod niskim ciśnieniem. Czystość filtru jest automatycznie monitorowana Ostrzeżenie zarejestrowane
przez sygnał interfejsu operatora jednostki, gdy filtr powinien zostać wymieniony.
Wymiennik ciepła
Temperatura płynu hydraulicznego jest utrzymywana przez wysoko-sprawny wymiennik ciepła
wykonany ze stali nierdzewnej , który schładza płyn. Zawór regulujący monitoruje temperaturę płynu
hydraulicznego, i reguluje przepływ wody przez płyty. Przepływ wody chłodzącej reguluje się
temperaturę płynu hydraulicznego. Jeśli temperatura płynu hydraulicznego przekracza maksymalną
temperaturę zadaną, przełącznik otwiera i wyłącza zasilacz hydrauliczny. Gdy zasilacz hydrauliczny
jest wyłączony, przepływ wody zostaje automatycznie zatrzymany przez elektrozawór odcinający.
Dostępne opcje dla zasilacza hydraulicznego
Opcja akumulatora
Akumulatory mogą być dodawane do hydraulicznych linii wyjściowych do tłumienia wahań ciśnienia w
linii. Ta opcja może pomieścić jeden akumulator na przewodzie ciśnieniowym.
Opcja automatycznego włączania pomp
Praca z opcją automatycznego włączania pomp włącza i wyłącza poszczególne pompy w zależności
od potrzeb w celu dostosowania do zapotrzebowania systemu na płyn hydrauliczny. PLC monitoruje
przepływ płynu; gdy przepływ zmienia się poza zaprogramowane limity w ustalonym czasie, pompa
będzie włączona lub wyłączona w zależności od potrzeb.
Opcja automatycznego włączania pomp pozwala zasilaczowi hydraulicznemu włączać i wyłączać
poszczególne silniki pomp w miarę zmian na potrzebny przepływ. Minimalna rezerwa przepływu jest
utrzymywana i użycie pomp jest wyrównywane przez sekwencyjne włączanie pomp począwszy od
pompy z najmniejszą ilością czasie pracy i wyłączanie pomp w odwrotnej kolejności. Cykle tych pomp
są sterowane przez sterownik PLC, który bierze pod uwagę różne parametry systemu, takie jak
przepływ płynu hydraulicznego w systemie (zarówno w czasie rzeczywistym i jak i trendy), liczba pomp
aktualnie uruchomiona i konfigurowane przez użytkownika ustawienia opóźnienia wł. / wył .
Sterowanie elektryczne zasilacza hydraulicznego
Zasilacz hydrauliczny może być sterowany lokalnie za pomocą przycisków panelu przedniego lub
zdalnie za pośrednictwem sterownika. PLC (programowalny sterownik logiczny) zarządza systemami
elektrycznymi wewnątrz zasilacza hydraulicznego. Instalacja elektryczna obejmuje następujące
elementy:
l
l
Panel interfejsu użytkownika, który zawiera ekran dotykowy do wyboru programów i ustawień
operacyjnych. Ekrany na panelu interfejsu użytkownika zapewniają szybkie wskazanie stanu
urządzenia, w tym stanu silników, czasu pracy każdego silnika, poziom płynu hydraulicznego
oraz temperatura i stan filtru.
Rozruch gwiazda-trójkąt zmniejsza początkowy prąd rozruchu gdy taki rozruch jest włączony.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
23
Wprowadzenie
l
l
l
l
l
l
Przeciążenia termiczne chronią poszczególne silniki zasilacza przed nadmiernym poborem
prądu.
Zatrzaskujący się przycisk EmergencyStop wyłącza zasilacz i zapobiega przypadkowemu
startowi.
Blokady chronią zasilacz przed niskim poziomem płynu hydraulicznego, przegrzaniem,
przeciążeniem silnika i sekwencyjnym działaniem styczników.
Przycisk Reset przywraca urządzenie z powrotem do pracy gdy błędy zostały wykryte i
skorygowane.
Sygnał brudnego filtru jest tylko ostrzeżeniem i nie będzie wyłączać urządzenia, ale zapobiega
uruchomieniu urządzenia.
Odłącznik zasilania na drzwiach głównej szafy sterowniczej zapewnia, że ​zasilanie jest
wyłączone gdy drzwi są otwarte. Urządzenie to jest wyłącznikiem głównym rozłączania,
blokowanym, z certyfikatem TÜV.
Uwaga:
Schematy elektryczne zasilacza znajdują się na kolejnych stronach. Różnica pomiędzy
modelem 505.60 / .90 i Model 505.120-180 polega na liczbie zespołów pomp.
24
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Ogólne procedury bezpieczeństwa Zasilacze hydrauliczne i rozdzielacze hydrauliczne
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
26
25
Bezpieczeństwo
Ogólne procedury bezpieczeństwa Zasilacze
hydrauliczne i rozdzielacze hydrauliczne
Zasilacz hydrauliczny (HPU) dostarcza płynu hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem do
komponentów systemu w celu jego działania. Rozdzielacz hydrauliczny (HSM) kontroluje dystrybucję
tego płynu hydraulicznego pod ciśnieniem. Ten rozdział zawiera ogólne informacje na temat kwestii
związanych z bezpieczeństwem, które dotyczą komponentów zasilacza hydraulicznego i dystrybucji w
systemie. Te problemy obejmują uwagi co do zamierzonego zastosowania i przewidywalnego
niewłaściwego używania systemu i definicji graficznego etykietowania zagrożenia , który jest
umieszczony na produkcie oraz inne (bardziej ogólne) Informacje dotyczące bezpieczeństwa, które
odnoszą się do wysokiego ciśnienia i wysokich osiągów systemów serwohydraulicznych i
elektromechanicznych firmy MTS.
Podczas przygotowań do pracy systemu co obejmuje komponenty hydrauliczne należy się upewnić
że:
l
l
l
l
l
l
l
Nie używa się samemu i nie pozwala się pracować personelowi, który nie ma doświadczenia i
nie jest przeszkolony lub nauczony o nieodłącznych zagrożeniach związanych z systemem i
który nie ma doświadczenia i nie jest przeszkolony lub nauczony zamierzonego działania
związanego z tym systemem.
Nie wyłączać elementów lub cech bezpieczeństwa ( jak wykrywanie limitów, kurtyny świetlne
wyłączniki/wykrywacze zbliżeniowe)
Nie podejmuj pracy z systemem bez odpowiednich osobistych środków bezpieczeństwa
(przykładowo ochrona słuchu, głowy, rąk i oczu)
Nie należy modyfikować systemu lub wymienić elementy systemu przy użyciu części, które nie
są częściami składowymi MTS lub naprawy efektów przy użyciu części lub elementów, które
nie są produkowane zgodnie z wymaganiami MTS.
Nie używać systemu w obszarze pozwalającym na niekontrolowany dostęp do systemu
podczas jego pracy.
Przy systemach serwohydraulicznych, nie pracować z systemem gdy nie jest zainstalowana
blokada monitorująca ciśnienie zasilania na HSM która działa jeśli występuje niskie ciśnienie
lub jego brak.
Opary oleju DTE25 są palne. Patrz MSDS. Klient jest odpowiedzialny za zapobieganie
pożarom na obiekcie lub budynku i przestrzeganie innych lokalnych przepisów i kodeksów
Jeśli twoje obowiązki są związane z systemem ( to znaczy jesteś operatorem, inżynierem serwisowym
lub osobą z obsługi) powinieneś starannie przestudiować tą instrukcję zanim podejmiesz
wykonywanie jakiejkolwiek procedury w systemie badawczym.
Powinieneś uzyskać przeszkolenie na takim lub podobnym systemie aby zdobyć całkowitą wiedzę o
urządzeniach i problemach bezpieczeństwa związanych z jego użyciem. Ponadto należy zwiększyć
zrozumienie funkcji systemu przez studiowanie innych instrukcji dostarczonych wraz z systemem.
Skontaktować się z MTS w sprawie tematyki i dat oferowanych szkoleń.
26
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Bezpieczeństwo
Jest bardzo ważne przestudiowanie tej informacji o bezpieczeństwie aby procedury zakładowe i
otoczenie robocze systemu nie sprzyjało lub powodowało sytuacji zagrożeniowych. Należy pamiętać
że nie można wyeliminować wszystkich zagrożeń związanych z systemem tak więc trzeba się nauczyć
i być świadomym zagrożeń jakie dotyczą systemu cały czas. Stosować te zasady bezpieczeństwa aby
pomóc w nauce i zidentyfikowaniu zagrożeń tak że można ustalić procedury szkolenia i robocze i
uzyskać odpowiednie środki bezpieczeństwa (takie jak rękawice, okulary i ochrona słuchu)
Każdy system pracuje w unikalnym otoczeniu obejmującym następujące znane warunki:
l
Warunki zakładu ( warunki zakładu obejmują strukturę, atmosferę i użyteczności)
l
Nieupoważniona modyfikacja urządzeń dokonana przez klienta.
l
Doświadczenie i specjalizacja operatora
l
Badane próbki
Z powodu tych warunków (a możliwie i innych), system może pracować w nieprzewidzianych
okolicznościach co może wywołać otoczenie pracy o nieznanych zagrożeniach.
Niewłaściwa instalacja, działanie lub obsługa mogą stworzyć stan zagrożenia co może spowodować
poważne obrażenia personelu lub śmierć albo uszkodzenie urządzeń lub badanego obiektu. Ogólny
sens i dokładna wiedza o możliwościach roboczych systemu może pomóc w określeniu
odpowiedniego i bezpiecznego podejścia do pracy.
Przeczytać wszystkie instrukcje
Przestudiować zawartość tej instrukcji i innych instrukcji dostarczonych z systemem przed próbą
uruchomienia jakiejkolwiek funkcji systemu po raz pierwszy. Procedury które wydają się stosunkowo
proste lub intuicyjnie oczywiste wymagają całkowitego zrozumienia działania systemu dla uniknięcia
niebezpiecznych lub groźnych sytuacji.
Zlokalizować i czytać etykiety/tablice o zagrożeniu
Znajdź, czytać i postępuj zgodnie z instrukcjami afisz zagrożenia znajdujące się na urządzeniu. Te
tablice są umieszczone strategicznie na urządzeniu, aby zwrócić uwagę na obszary, takie jak znane
punkty zgniatać, napięcia elektrycznego i zagrożeń wysokiego ciśnienia.
Zmiany temperatury próbki
Podczas badań cyklicznych temperatura próbki może się stać tak wysoka że grozi oparzeniem. Stosuj
środki ochrony osobistej (rękawice) obsługując próbki.
Znać procedury bezpieczeństwa w zakładzie.
Większość zakładów ma wewnętrzne procedury i reguły bezpieczeństwa wewnątrz zakładu. Należy
być świadomym tych praktyk bezpieczeństwa i stosować je w codziennej pracy systemu.
Znać elementy sterowania
Przed pracą systemu po raz pierwszy należy próbnie przejść przez wszystkie procedury robocze z
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
27
Bezpieczeństwo
wyłączonym zasilaniem. Zlokalizować wszystkie sprzętowe i programowe elementy sterowania,
wiedzieć po co są ich funkcje i jakich ustawień wymagają. Jeśli jakakolwiek funkcja sterująca lub
ustawienie robocze nie są jasne przejrzeć odnośną informację aż do całkowitego zrozumienia.
Mieć dostępną pierwszą pomoc
Wypadki mogą się zdarzyć nawet przy zachowaniu ostrożności. Zorganizować pracę operatorów w
ten sposób że odpowiednio przeszkolona osoba jest zawsze w pobliżu żeby nieść pierwszą pomoc.
Ponadto zapewnij że informacja o lokalnym kontakcie awaryjnym jest umieszczona wyraźnie w
zasięgu wzroku operatora.
Znać potencjalne punkty zgniotu i ściśnięcia
Być świadomym potencjalnych punktów zgniotu i ściśnięcia w systemie i trzymać personel oraz
urządzenia z dala od tych obszarów.
Ważną cechą systemów serwohydraulicznych jest to że po wyłączeniu zasilania ciśnienie
zachowywane w akumulatorze będzie obecne jakiś czas i podawane do systemu. Ponadto w miarę
rozproszenia zachowanej energii grawitacja spowoduje ruch części systemu.
Należy być świadomym ruchu elementów przy wyłączonej hydraulice.
Tłoczysko siłownika może zsuwać się w dół, gdy hydraulika jest wyłączona uderzając we wszystko na
swojej drodze. Ten ruch nie jest kontrolowany, ponieważ przepływ oleju pomiędzy liniami ciśnienie/
powrót i przeciekiem oleju wokół tłoka. Należy być świadomym że to się może zdarzyć i trzeba
oczyścić obszar wokół elementów mechanicznych gdy hydraulika jest wyłączona.
Znać zagrożenia elektryczne
Gdy zasilanie elektryczne systemu jest włączone, zmniejszyć potencjalne zagrożenie porażenia
prądem. Do prac elektrycznych stosować odpowiednie ubranie i narzędzia które są izolowane. Unikać
kontaktu z odsłoniętymi przewodami i stykami wyłączników.
Kiedykolwiek to jest możliwe wyłączać zasilanie elektryczne podczas pracy z lub w pobliżu
elektrycznych elementów systemu. Zachowywać te same środki ostrożności dla jakiejkolwiek innych
maszyn wysokonapięciowych.
Upewnić się że wszystkie elementy elektryczne są prawidłowo uziemione. Uziemienie musi
pozostawać połączone i niezakłócone cały czas.
Utrzymuj widzów w bezpiecznej odległości
Utrzymuj widzów w bezpiecznej odległości od urządzeń. Nigdy nie pozwalaj widzom być w bliskości
próbki lub urządzenia podczas przebiegu testu.
Stosować odpowiednie ubranie
Nie nosić krawatów, fartuchów sklepowych, luźnej odzieży, biżuterii lub długich włosów które mogą
28
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Bezpieczeństwo
być złapane przez urządzenia i spowodować okaleczenie. Usunąć luźną odzież lub biżuterię i schować
długie włosy.
Usunąć palne płyny
Usunąć palne płyny z ich pojemników lub elementów zanim zainstaluje się pojemnik lub element. Jeśli
pożądane można zastąpić palne płyny płynami niepalnymi dla zachowania odpowiednich proporcji
wagi i wyważenia.
Sprawdzić dane znamionowe i momenty dokręcenia wkrętów
Aby zapewnić niezawodność produktów, łączniki (takie jak wkręty i cięgna) używane w systemach
wyprodukowanych przez MTS są dokręcone według specyficznych wymagań. Jeśli łącznik jest
obluzowany albo konfiguracja elementu systemu została zmodyfikowana należy skorzystać z
informacji w instrukcji w celu określenia odpowiednich łączników, ich danych znamionowych i
momentu dokręcenia. Nadmierny lub zbyt mały moment dokręcenia może spowodować
niebezpieczną sytuację z powodu dużych sił i ciśnień obecnych w systemach badawczych MTS.
W rzadkich przypadkach łącznik może zawieść nawet jeśli został prawidłowo zainstalowany.
Uszkodzenie występuje przeważnie podczas dokręcania ale może wystąpić kilkanaście dni później.
Uszkodzenie łącznika może spowodować efekt pocisku o dużej prędkości. Dlatego też jest dobrą
praktyką unikanie pozostawania personelu wzdłuż lub poniżej urządzeń, które zawierają duże lub
długie łączniki.
Stosować zasady dobrego gospodarowania
Utrzymywać w czystości podłogi w obszarze roboczym. Chemikalia przemysłowe takie jak płyn
hydrauliczny rozlane na jakimkolwiek typie podłogi mogą spowodować niebezpieczną, śliską
powierzchnię. Nie zostawiać narzędzi, mocowań lub innych przedmiotów nie związanych z testem
leżących obok na podłodze, na systemie lub na pokryciu.
Ochraniać węże i kable
Chronić elektryczne kable przez rozlanymi płynami i nadmierną temperaturą która może utwardzić a
ewentualnie uszkodzić kable. Upewnić się że wszystkie kable mają odpowiednie środki odciągające
zainstalowane na kablu blisko wtyku złączeniowego. Nie używać wtyku złączeniowego jako odciągu.
Chronić wszystkie węże i kable systemu od ostrych lub ściernych obiektów które mogą uszkodzić
węże lub kable. Nigdy nie chodzić po wężach lub kablach lub przesuwać po nich ciężkie obiekty.
Prowadzić węże i kable poza obszarami na których byłyby wystawione na możliwe uszkodzenie.
Zapewnić odpowiednią filtrację płynu hydraulicznego.
Jeżeli system wyposażony jest w zasilacz hydrauliczny nie wyprodukowany przez MTS należy
zapewnić prawidłową filtrację do systemu dystrybucji i komponentów badawczych. Cząstki obecne w
płynie hydraulicznym mogą spowodować błędną lub ograniczoną reakcję systemu.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
29
Bezpieczeństwo
Chronić akumulatory przed ruchomymi obiektami
Chronić akumulatory przez podpory lub osłony. Nie uderzać akumulatorów ruchomymi obiektami.
Mogłoby to spowodować oddzielenie akumulatora od rozdzielacza a w efekcie uszkodzenie
urządzenia lub okaleczenie osoby.
Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia zasilania
Dla systemów i elementów hydraulicznych upewnić się że ciśnienie zasilacza hydraulicznego jest
ograniczone do maksymalnego ciśnienia określonego przez przywieszki ze specyfikacją uchwytów lub
mocowań.
Nie odłączać urządzeń bezpieczeństwa
System może mieć aktywne i bierne urządzenia bezpieczeństwa zainstalowane w celu zapobieżenia
pracy systemu jeśli urządzenia wskazują niebezpieczne warunki. Nie odłączać takich urządzeń gdyż
może to spowodować nieoczekiwany ruch systemu.
Używać odpowiednio zwymiarowanych bezpieczników
Przy wymianie bezpieczników w systemie lub zasilaniu upewnić się że używa się bezpiecznika o
odpowiednim rozmiarze i prawidłowo zainstalowanego. Bezpieczniki niedowymiarowane lub
przewymiarowane mogą spowodować przegrzanie kabli i eksplozję bezpiecznika. Każdy taki
przypadek stwarza niebezpieczeństwo pożaru.
Zapewnić odpowiednie oświetlenie
Upewnić się co do odpowiedniego oświetlenia w celu zminimalizowania szansy błędów w pracy,
uszkodzenia urządzeń i okaleczenia personelu. Trzeba widzieć co się robi.
Zapewnić środki dostępu do elementów poza zasięgiem
Upewnić się że jest dostęp do elementów systemu które są poza zasięgiem gdy stoi się na podłodze.
Przykładowo drabiny lub rusztowanie mogą być wymagane aby sięgnąć połączenia z czujnikiem siły
na wysokich ramach obciążeniowych.
Stosuj odpowiednią osobistą ochronę
Stosuj ochronę oczu przy pracy z płynem hydraulicznym pod wysokim ciśnieniem, sprężonym
powietrzem pod wysokim ciśnieniem, pękającymi próbkami, lub gdy cokolwiek charakterystycznego
dla próbki może odpaść.
Stosuj ochronę uszu przy pracy blisko silników elektrycznych, pomp lub innych urządzeń generujących
wysoki poziom hałasu. Ten system może generować podczas pracy poziom hałasu który przekracza
podczas pracy 70 dbA.
Stosuj odpowiednią ochronę osobistą (rękawice, buty, ubrania, respiratory) przy pracy z płynami,
chemikaliami lub pyłami które mogą podrażnić lub uszkodzić skórę, drogi oddechowe lub oczy.
30
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Bezpieczeństwo
Obsługuj chemikalia w sposób bezpieczny
Gdy używa się lub obsługuje chemikalia ( na przykład płyn hydrauliczny, baterie, zabrudzone części,
płyny elektryczne i odpady po obsłudze) należy odnieść się do dokumentacji MSDS dla danego
materiału i określić odpowiednie środki i urządzenia wymagane do użycia chemikaliów w sposób
bezpieczny. Upewnić się że pozbywanie się chemikalii jest prawidłowe.
Znać blokady systemu
Blokady powinny być zawsze używane i prawidłowo ustawione. Urządzenia blokad są przeznaczone
do zminimalizowania szansy przypadkowego uszkodzenia badanej próbki lub urządzenia. Sprawdzić
prawidłowe działanie wszystkich blokad bezpośrednio przed testem. Nie wyłączać lub omijać
urządzeń blokady gdyż w ten sposób można pozwolić na podawanie ciśnienia hydraulicznego
niezależnie od rzeczywistych warunków blokady. Przycisk Kasowanie/Pomijanie jest funkcją
oprogramowania używaną do czasowego pominięcia blokady przy próbie startu zasilacza
hydraulicznego w celu odzyskania sterowania systemem.
Znać limity systemu
Nigdy nie należy polegać na takich limitach systemu jak mechaniczne czy programowe do ochrony
personelu. Limity systemu są przeznaczone do zminimalizowania szansy przypadkowego
uszkodzenia badanej próbki lub urządzenia. Sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich blokad
bezpośrednio przed testem. Zawsze używać tych limitów i ustawiać je prawidłowo.
Nie zakłócać pracy czujników
Nie uderzać, zginać, ustawiać odłączać lub w inny sposób zakłócać pracę czujnika (takiego jak czujnik
przyspieszenia lub ekstensometr) lub jego kabla łączącego gdy ciśnienie hydrauliczne jest podane.
Upewnić się o zabezpieczeniu kabli
Nie zmieniać połączeń kablowych przy włączonym zasilaniu elektrycznym lub podanym ciśnieniu
hydraulicznym. Gdy próbuje się zmienić połączenie kablowe podczas pracy systemu może wystąpić
stan otwartej pętli sterowania. Stan otwartej pętli sterowania może spowodować szybką,
nieoczekiwaną reakcję systemu która może spowodować poważne okaleczenie osób, śmierć lub
uszkodzenie urządzeń. Tak więc upewnić się że wszystkie kable są połączone po dokonaniu jakiś
zmian w konfiguracji systemu.
Bądź czujny
Unikać długich okresów pracy bez odpowiedniego odpoczynku. Ponadto długie okresy powtarzalnej,
niezmiennej lub monotonnej pracy z tych powodów mogą przyczynić się do wypadków i groźnych
sytuacji. Jeśli otoczenie pracy jest zbyt znane łatwo przeoczyć potencjalne zagrożenia które istnieją w
tym otoczeniu.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
31
Bezpieczeństwo
Powstrzymywanie małych przecieków
Nie używać palców lub rąk do zatrzymania małych przecieków w wężach hydraulicznych lub
pneumatycznych. Może powstać znaczne ciśnienie zwłaszcza jeśli otwór jest mały. Takie wysokie
ciśnienia mogą spowodować penetrację oleju lub gazu do skóry, powodując bolesne i niebezpiecznie
zakażone rany. Wyłączyć zasilanie hydrauliczne i pozwolić na opadnięcie ciśnienia hydraulicznego
zanim się zdejmie wąż lub inny element pod ciśnieniem.
Stać z dala od poruszających się urządzeń/ unikać punktów zgniotu
Stać z dala od cięgieł mechanicznych, kabli łączących i węży które mogą się poruszać ponieważ
zagraża to przycięciem, zgnieceniem, wplątaniem lub wciągnięciem w urządzenie. Duże siły
generowane przez system mogą przyciąć, przeciąć lub zgnieść wszystko na drodze urządzenia i
spowodować poważne okaleczenie. Stać z dala od potencjalnych punktów zgniotu. Większość
systemów badawczych może wytworzyć nagłe ruchy o wielkiej sile. Nigdy nie należy zakładać że
reakcja własna jest wystarczająco szybka i pozwoli na ucieczkę przed okaleczeniem w razie awarii
systemu.
Znać przyczyny nieoczekiwanych ruchów siłownika
Możliwości siłowników MTS w zakresie dużych sił i prędkości mogą być niszczące i niebezpieczne
(zwłaszcza jeśli ruch siłownika jest nieoczekiwany). Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami
nieoczekiwanych reakcji siłownika są błąd operatora i awaria urządzenia spowodowana
uszkodzeniem lub naruszeniem (takim jak złamane, przecięte lub zgniecione kable lub węże; zwarte
przewody; przeciążone urządzenia sprzężenia zwrotnego; uszkodzone elementy w pętli sterowania).
Wyeliminować jakiekolwiek warunki które mogą spowodować nieoczekiwany ruch siłownika.
Nie używać nadajników częstotliwości radiowej
Trzymać nadajniki częstotliwości radiowej z dala od komputerowych stacji roboczych, zdalnych
terminali i konsoli elektronicznych. Intensywne pola częstotliwości radiowej mogą spowodować błędne
działanie bardziej czułych obwodów w systemie.
Znać zagrożenia od sprężonych gazów
Niektóre komory środowiskowe używają ciekłego azotu lub jakiegoś gazu obojętnego w celu
osiągnięcia wymaganej atmosfery badawczej. Zazwyczaj te gazy są dostarczane w zbiornikach
ciśnieniowych.
Zachować następujące praktyki bezpieczeństwa przy pracy z powietrzem lub gazami pod wysokim
ciśnieniem.
l
l
32
Podczas ładowania akumulatora, stosować się do wszystkich instrukcji ładowania zawartych
w odpowiednich instrukcjach produktu. Podczas ładowania akumulatorów prawidłowo
zidentyfikować stosowany typ gazu i typ akumulatora który ma być naładowany.
Do naładowania akumulatorów ładowanych azotem używać tylko azotu pompowanego na
sucho. (Azot sucho pompowany może być również oznakowany "pompowany olejowo " czy
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Bezpieczeństwo
"suchy pompowany wodą"). Nie należy używać sprężonego powietrza lub tlenu do ładowania:
Nie używać sprężonego powietrza lub tlenu do ładowania: wzrost temperatury przy nagłym
sprężeniu może spowodować warunki wybuchowe gdy płyn hydrauliczny znajduje się w
obecności tlenu lub sprężonego powietrza.
l
l
l
Zawsze przestrzegać zalecanych procedur upustowych przed usunięciem lub
wymontowaniem elementów zawierających sprężony gaz. Przy upuszczaniu gazu lub
usuwaniu łączników, węży lub elementów zawierających gaz należy pamiętać że wiele gazów
nie może podtrzymywać życia. Dlatego gdy stosunek wypuszczanego gazu do tlenu wzrasta
w tym samym stopniu wzrasta zagrożenie uduszeniem.
Stosować odpowiednie urządzenia ochronne do ochrony słuchu. Uciekające powietrze lub
gaz może wytworzyć hałas który może uszkodzić słuch.
Upewnić się że całe sprężone powietrze lub gaz są upuszczone z urządzeń pneumatycznych
lub ładowanych gazem przed ich rozmontowaniem. Dokładne zrozumienie urządzeń i ich
obszarów pod ciśnieniem jest konieczne dla przed podjęciem jakiejkolwiek obsługi. Poprawne
procedury upuszczania są opisane w odpowiedniej informacji o produkcie.
Może nie być oczywiste które wkręty lub łączówki ograniczają obszary pod ciśnieniem. W
niektórych urządzeniach trzeba zdjąć pokrywę aby mieć dostęp do wkrętów konstrukcyjnych.
Czasem w celu zabezpieczenia przed gwałtownym wypływem uwięzionych gazów widać
mały otwór po usunięciu pokrywy. Odsłonięcie tego otworu zapewnia że naładowanie gazem
będzie całkowicie wypuszczone przed demontażem. Jednakże to nie jest zalecana procedura
upustu urządzeń pneumatycznych lub ładowanych gazem ponieważ naraża personel na
niebezpieczeństwo uciekającego sprężonego gazu oraz cząstek wydalonych z komory lub z
uszczelek. Nie można zakładać że pokrywy i otwory są zainstalowane we wszystkich
krytycznych miejscach.
Należy się skonsultować z MTS w przypadku wątpliwości o bezpieczeństwie lub niezawodności
jakiejkolwiek związanej z systemem procedury lub modyfikacji obejmującej urządzenia zawierające
jakikolwiek typ sprężonego gazu.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
33
Bezpieczeństwo
Etykiety
Etykieta
Opis
Etykieta informacyjna zasilacza hydraulicznego.
Część nr 100-263-702
Uwaga:
Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu i pogorszenia działania,
usunąć przed uruchomieniem czerwoną wtyczkę pod korkiem
wlewu wstawioną na czas transportu.
Zastąpić ją czarną plastikową wkładką z sitkiem.
Część nr 050-174-101
Zagrożenie napięciem. Istnieje wysokie napięcie w okolicach,
gdzie znajduje się ta ikona. Trzeba być świadomym możliwości
porażenia prądem przy pracy w obszarach oznaczonych tą
ikoną.
Część nr 100-223-270
Zagrożenie eksplozją; wyzwolenie ciśnienia. Płyn hydrauliczny
lub gazy pod wysokim ciśnieniem. Nie manipuluj złączkami i
wężami. Stosuj odpowiednią ochronę taką jak ochronne okulary
i ochronę słuchu. Utrzymuj bezpieczne poziomy ciśnienia.
34
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Bezpieczeństwo
Etykieta
Opis
Odłączyć od zasilania elektrycznego przed serwisowaniem.
Przeczytaj instrukcje.
Połączenie gwiazda-trójkąt
Używac dla danego napięcia silników z 6 przewodami dla
rozruchu gwiazda-trójkąt
Część nr 053-448-401
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
35
Instalacja
Instalacja
Podłączenia elektryczne, hydrauliczne i wodne zasilaczy hydraulicznych model 505.60—
505.180
38
Ustawienia zasilacza hydraulicznego
44
O doładowaniu akumulatora w dodatkowym tłumiku udarów
49
Sprawdzić ciśnienie doładowania
49
Zmniejszyć ciśnienie
51
Zwiększyć ciśnienie doładowania akumulatora
51
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
37
Instalacja
Podłączenia elektryczne, hydrauliczne i wodne
zasilaczy hydraulicznych model 505.60—505.180
1. Ustawić agregat hydrauliczny.
Uwaga:
Podnoszenie zasilacza hydraulicznego w środku jego podstawy może zmniejszyć
integralność strukturalną zasilacza hydraulicznego.
Nie podnosić zasilacza hydraulicznym w środku jego podstawy.
Podnosić zasilacz hydrauliczny na końcach podstawy, jak to pokazano na poniższym
rysunku.
Punkt Opis
38
1
Podczas przenoszenia zasilacza górnym dźwigiem należy użyć trawersy, aby
wyważyć ciężar.
2
Podczas przenoszenia zasilacza wózkiem widłowym lub wózkiem paletowym,
podnieść zasilacz z obu końców.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Instalacja
2. Określić, gdzie umieścić zasilacz hydrauliczny. Należy wziąć pod uwagę:
l
Wymiary pomieszczenia muszą być wystarczające, aby pomieścić zasilacz.
l
l
l
l
l
Wziąć pod uwagę do lokalne przepisy elektryczne co do wymaganej wolnej
przestrzeni otaczającej zasilacz.
l
Minimum 914,4 mm (36 cali) pomiędzy końcami zasilacza a przeszkodami.
l
Tył zasilacza może być 25,4 mm (1 cal) od ściany.
l
Minimum 2362,2 mm (93 cali) od podłogi do przeszkody na górze.
Zasilacz może przejść przez standardowe drzwi 1,04 metra lub 41 cali.
Zasilacz może być przenoszony przez wózek widłowy, wózek paletowy lub dźwig
górny. Przeczytaj uwagi na poprzedniej stronie.
Rozważania nad miejscem powinny obejmować bliskość zasilania elektrycznego i
komponentów hydraulicznych. Umieszczenie zasilacza blisko komponentów
hydraulicznych może obniżyć koszty przesyłu hydraulicznego.
Zasilacz wytwarza nie więcej niż 72 dB (A) poziomu ciśnienia akustycznego co jest
pełni rekompensowane w swobodnym otoczeniu akustycznym.
3. Połącz usługi elektryczne do zasilacza hydraulicznego.
Uwaga:
Lokalne przepisy elektryczne zastępują wszelkie informacje znajdujące się tutaj.
Połączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel i zgodne z
lokalnymi przepisami i regulacjami. Szafa elektryczna posiada wyłącznik zasilania, który musi
być wyłączony (O), w celu otwarcia szafy elektrycznej. Elektryczny panel zapewniający
zasilanie elektryczne (napięcie sieciowe) do zasilacza hydraulicznego nie jest konieczny, ale
może być wymagane przez lokalne przepisy elektryczne.
A. Połączyć trzy lub sześć przewodów (jeśli stosowane są przewody fazowe
równoległe) zasilających do końcówek wejściowych wyłącznika zasilania w orientacji
fazowej przeciwnej do ruchu zegara, wskazanej przez etykiety L3, L2 i L1 pokazane
na następnym rysunku (pokazany zespół panelu startowego dla wielu pomp (300480 V).
B. Podłączyć przewód uziemiający do zacisku oznaczonego PE GND (uziemienie
ochronne).
Uwaga: Nieprawidłowa kierunek obrotu silnika przy wysokim ciśnieniu może
spowodować poważne uszkodzenie zasilacza hydraulicznego.
Jest to konieczne, aby sprawdzić prawidłowy kierunek obrotów silnika w celu
zapewnienia prawidłowego działania zasilacza i zapobiec jego uszkodzeniu.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
39
Instalacja
Punkt Opis
1
Zacisk PE GND (Uziemienie ochronne)
2
Elektryczne zaciski zasilania (pokazane dla orientacji fazowej przeciwnej
do ruchu zegara) Upewnić się, że zaciski są bezpieczne. Powinny one być
sprawdzane okresowo; Patrz rozdział Konserwacja.
4. Podłączyć przewody hydrauliczne i wody.
Uwaga:
Dla połączeń hydraulicznych do jednostek chłodzonych powietrzem, patrz Integracja
Chłodnic Powietrznych do Zasilaczy Hydraulicznych SilentFlo , podręcznik informacji o
produkcie (MTS numer katalogowy 100-135-073).
Każdy otwór jest oznaczony na rozdzielaczu. Uważać, aby zidentyfikować i poprawnie
dokonać tych połączeń. Niedokonane prawidłowo połączenie może doprowadzić do wody w
płynie hydraulicznym, płynu hydraulicznego w wodzie chłodzącej lub powstaniu ciśnienia w
przewodach niskociśnieniowych.
HPU wymaga podłączenia do odpowiedniego zasilania wodą do chłodzenia płynu
hydraulicznego. Różnica ciśnień pomiędzy wlotem wody do zasilacza hydraulicznego a
połączeniem wylotowym wynosi 0,2-0,3 MPa (30-45 psi). Maksymalne dopuszczalne
ciśnienie wody wlotowej wynosi 0,8 MPa (120 psi).
40
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Instalacja
Punkt Opis
1
Żeński NPT woda wejściowa 2 cale (505G2.120-,180 1,5 cala (505G2.60-0,90)
2
Żeński NPT woda wyjściowa 2 cale (505G2.120-,180 1,5 cala (505G2.60-0,90)
3
2 calowy SAE Code 61 Ciśnieniowy
4
2 calowy SAE Code 61 Ciśnieniowy
5
-16 JIC dren
A. Podłączyć linię ciśnieniową i drenową do hydraulicznego systemu dystrybucji płynu
lub bezpośrednio do urządzenia hydraulicznego. Stosować przewody hydrauliczne
lub węże który są w stanie wytrzymać maksymalne ciśnienie hydrauliczne z zasilacza
hydraulicznego.
Uwaga:
Jeśli zawory zwrotne są zainstalowane w otworach ciśnienia lub powrotu, rura
wydłużająca może być wymagana otworze drenowym w celu ułatwienia
końcowego połączenia z przewodem drenowym systemu.
B. Odpowiedni zawór odcinający powinien być zainstalowany pomiędzy źródłem wody i
zasilaczem hydraulicznym.
C. Podłączyć dopływ wody do otworu w zasilaczu hydraulicznym Water In . Połącz
otwór Water Out do linii odpływowej.
D. Zawór regulacyjny musi być ustawiony do aktualnej temperatury wody. Aby uzyskać
opis ustawienia zaworu regulacyjnego wody patrz procedurę "Zmiana Przepływu
Wody".
Dopływ wody musi być zdolny do utrzymania przepływu wody z prędkością
wymienioną w poniższej tabeli.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
41
Instalacja
Temperatura Numer modelu
wody
505,60
505,90
505,120
505,150
505,180
10,0 ° C (50 °
F)
56.0 L/m
(14.8 gpm)
68.1 L/m
(18.0 gpm)
87.8 L/m
(23.2 gpm)
112.0 L/m
(29.6 gpm)
15.5°C (60°F) 41.6 L/m
(11 gpm)
64.3 L/m
(17 gpm)
83.2 L/m
(22 gpm)
103 L/m
(27 gpm)
128,7 L/m
(34 gpm)
21.1°C (70°F) 56.8 L/m
(15 gpm)
83,3 L/m
(22 gpm)
113,6 L/m
(22 gpm)
135 L/m
(36 gpm)
166,5 L/m
(44 gpm)
26.7°C (80°F) 83,3 L/m
(22 gpm)
128,7 L/m
(34 gpm)
166,6 L/m
(44 gpm)
210 L/m
(55 gpm)
257,4 L/m
(68 gpm)
32.2°C (90°F) 177,9 L/m
(47 gpm)
268,7 L/m
(71 gpm)
355,8 L/m
(494 gpm)
440 L/m
(116 gpm)
537,5 L/m
(142 gpm)
34,1 l / m
(9,0 gpm)
5. Dodać płynu hydraulicznego do zbiornika.
Urządzenie jest dostarczane z zatyczką w pokrywce wlewu paliwa. Usunąć czerwoną
zatyczkę z pokrywki wlewu i zainstalować sitko w otworze do napełniania w górnej części
zbiornika. Sitko jest dostarczane w szafie elektrycznej.
Przepompować płyn hydrauliczny do zbiornika (filtrowanie do 10 mikronów) . Zatrzymać gdy
poziom płynu osiągnie maksymalny poziom płynu pokazywany przez zegarowy czujnik
poziomu.
.
6. Jeśli jest dostarczony to sprawdzić ciśnienie naładowania opcjonalnego tłumika udarów.
Zapoznaj się z odpowiednią procedurą dla kompletnej instrukcji.
7. Przetestuj zasilacz hydrauliczny.
A. Urządzenie jest dostarczane z zatyczką w pokrywce wlewu paliwa. Usunąć
czerwoną zatyczkę z pokrywki wlewu i zainstalować sitko w otworze do napełniania
w górnej części zbiornika. Sitko jest dostarczane w szafie elektrycznej.
42
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Instalacja
B. Obrócić wyłącznik zasilania do pozycji ON (|).
Uwaga:
Gdy silnik pompy jest uruchamiany po raz pierwszy po serwisie elektrycznym i
podłączeniu do zasilacza hydraulicznego, jest możliwe, że silnik pompy obraca
się w przeciwnym kierunku.
Jeśli silnik pompy obraca się w złym kierunku, pod wysokim ciśnieniem przez
czas dłuższy niż 10 sekund może to spowodować poważne uszkodzenie
zasilacza hydraulicznego.
Jeśli ciśnienie wyjściowe nie zwiększy się w ciągu 10 sekund po wybraniu
Wysokie, wyłączyć urządzenie.
C. Uruchomić zasilacz hydrauliczny naciskając przełącznik Start.
Uwaga:
Kolejnym krok ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zasilacz hydrauliczny jest
pierwszym włączonym po włączeniu zasilania elektrycznego (patrz punkt 3).
D. Sprawdzić kierunek obrotów silnika (silnik pompy może wystartować z niewłaściwym
kierunkiem obrotów). Wcisnąć przełącznik High Pressure .
l
l
Jeśli ciśnienie zaczyna wzrastać, należy przejść do następnego etapu.
Jeżeli wartość ciśnienia oleju jest zerowa nacisnąć przycisk Stop aby
wyłączyć urządzenie (nie uruchamiać więcej niż 10 sekund w złym kierunku).
Potrzeba wykwalifikowanego elektryka aby dokonać zmian faz elektrycznych
do silnika.
E. Sprawdzić, czy nie ma wycieków lub nietypowych odgłosów. Jeśli problem zostanie
znaleziony, nacisnąć przycisk Stop. Trzeba rozwiązać ten problem przed
kontynuowaniem.
F. Jeśli zasilacz hydrauliczny był zatrzymany z powodu problemów w etapie E i
problemy zostały skorygowane, zrestartować zasilacz i wybrać wysokie ciśnienie.
G. Sprawdzić prawidłowość ciśnienia wyjściowego pokazywanego na manometrze.
H. Wcisnąć przycisk Stop aby wyłączyć urządzenie.
8. Podłącz kabel sterownika (jeśli jest zastosowany).
Kabel sterownika zapewnia możliwość podłączenia zdalnego sterowania do zasilacza. Po
podłączeniu, sterownik może zdalnie uruchomić i zatrzymać urządzenie i przełączać
pomiędzy niskim a wysokim ciśnieniem. Kabel pozwala także sterownikowi na monitorowanie
niskiego poziomu, przekroczenia temperatury i stanu zabrudzenia filtru. Więcej informacji na
temat połączenia, patrz odpowiednie schematy elektryczne.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
43
Instalacja
Punkt Opis
1
Złącze zdalnego sterowania MS i dodatkowe złącze Ethernet
Uwaga:
Jeśli sterownik nie jest używany, musi być użyta zainstalowana wtyczka lub urządzenie
nie uruchomi się.
Ustawienia zasilacza hydraulicznego
Poniższa procedura powinna być wykonywana tylko przy instalacji zasilacza hydraulicznego w celu
sprawdzenia ustawień, podczas wymiany panelu interfejsu użytkownika, lub jeśli trzeba zmienić
wybór.
1. Obrócić wyłącznik zasilania do pozycji włączone (|).
2. Na głównym ekranie interfejsu użytkownika , wybrać język.
3. Na ekranie głównym interfejsu użytkownika zapewniają, że przycisk zdalnej obsługi nie jest
wybrany (szary), wskazujący że zasilacz hydrauliczny jest w trybie lokalnym.
44
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Instalacja
4. Na panelu interfejsu użytkownika, należy nacisnąć przycisk Setup aby wyświetlić ekran
ustawień zasilacza hydraulicznego.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
45
Instalacja
5. Poniższa tabela opisuje przyciski i wskaźniki na ekranie Stanu.
Punkt
1
Nazwa i
lokalizacja
Moduł #N
Nieobecny /
Moduł #N
Obecny
Opis
Przycisk / wskaźnik. Przycisk ten służy do wyboru dostępności
modułów pomp. Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę pomiędzy
stanami.
Moduł #N Nieobecny- żółty: Wskazuje, że moduł nie jest
zainstalowany w zasilaczu hydraulicznym.
Moduł #N Obecny- zielony: Oznacza, że ​moduł jest instalowany w
zasilaczu hydraulicznym.
2
Użyj
poniższych
przycisków
do zmiany
parametrów
Wskaźnik - niebiesko-zielony: Zawiera instrukcję dla ekranu
ustawiania.
3
Wyświetlanie Przycisk / wskaźnik. Służy do wyboru wyświetlania temperatury w
temperatury stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Nacisnąć, aby przełączać
w stopniach między obydwoma skalami temperatury.
Wyświetlanie przepływu w l/min - szary.
Wyświetlanie temperatury w stopniach - czarny.
4
Wyświetlanie Przycisk / wskaźnik. Służy do wyboru jednostek dla wyświetlania
ciśnienia
ciśnienia w psi lub MPa. Nacisnąć, aby przełączać między
(jednostki)
obydwoma jednostkami ciśnienia.
Wyświetlanie przepływu w l/min - szary.
Wskaźnik ciśnienia w MPa - czarny.
5
Zdalny Błąd
Normalny
/Zdalny Błąd
Odwrócony
Przycisk / wskaźnik. Zasilacz hydrauliczny generuje sygnały błędu
do zdalnego monitorowania. Przycisk ten służy do określenia
polaryzacji sygnału wyjściowego.
Zdalny Błąd Normalny - szary: Zdalny sygnał błędu jest aktywny
wysoko co oznacza że styk błędu jest zamknięty, gdy błąd jest
obecny.
Zdalny Błąd Normalny - czarna: Zdalny sygnał błędu jest aktywny
nisko sens co oznacza że styk błędu jest otwarty, gdy błąd jest
obecny.
6
46
Filtry
ciśnieniowe /
Filtry ciśnieniowe - niebiesko-zielony: Wskaźnik stosowany jako
etykieta przełącznika przyciskowego poniżej.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Instalacja
Punkt
7
Nazwa i
lokalizacja
Opis
wyświetlacz
numeryczny
Numeryczne wyświetlanie filtrów ciśnieniowych - przycisk/wskaźnik
- szary: Służy do ustawienia liczby filtrów ciśnieniowych. Ten
parametr jest ustawiony fabrycznie. Jednakże, jeśli jest to
konieczne, aby zmienić tę wartość (na przykład, jeśli dodatkowe
moduły są dodawane), nacisnąć przycisk, aby wyświetlić klawiaturę
numeryczną. Z wyświetloną klawiaturą użyć klawiszy
numerycznych, aby ustawić wartość następnie nacisnąć klawisz
Enter, aby ustawić wartość i powrócić do ekranu stanu. Dla
zasilaczy 505,60 / .90 liczba filtrów ciśnieniowych powinna być
ustawiona na 1. Dla zasilaczy 505,120 .-. 180 liczba filtrów
ciśnieniowych powinna być ustawiona na 2.
Średnia
temperatura
/wyświetlanie
numeryczne i
Pasmo
Nieczułości
/wyświetlanie
numeryczne
Średnia Temp (w stopniach) - niebiesko-zielony: Wskaźnik
stosowany jako etykieta przełącznika przyciskowego poniżej.
Pasmo Nieczułości (w stopniach) - niebiesko-zielony: Wskaźnik
stosowany jako etykieta przełącznika przyciskowego poniżej.
Wyświetlanie numeryczne średniego poziomu - przycisk/ wskaźnik szary: Aby ustawić średnią temperaturę pracy płynu
hydraulicznego. Nacisnąć przycisk, aby wyświetlić klawiaturę
numeryczną. Z wyświetloną klawiaturą użyć klawiszy
numerycznych, aby ustawić żądany poziom średni następnie
nacisnąć klawisz Enter, aby ustawić wartość i powrócić do ekranu
stanu. Gdy wartość została ustawiona na klawiaturze, jest
wyświetlana.
Wyświetlanie numeryczne pasma nieczułości - przycisk/wskaźnik szary: Służy do ustawienia dopuszczalnego odchylenia od średniej
temperatury robocze poziom płynu hydraulicznego. Naciśnij
przycisk, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną. Z wyświetloną
klawiaturą użyć klawiszy numerycznych, aby ustawić żądany
poziom pasma nieczułości następnie nacisnąć klawisz Enter, aby
ustawić wartość i powrócić do ekranu stanu. Gdy wartość została
ustawiona na klawiaturze, jest wyświetlana.
8&9
Styki
pomocnicze:
ON / OFF /
Temp
pomocnicza
polaryzacja
Normalna /
Odwrotna
Przyciski / wskaźniki.
Styki pomocnicze: ON / OFF - szary
Styki pomocnicze: Temp - czarny
Pomocnicza Polaryzacja Normalna - szary
Pomocnicza Polaryzacja Odwrotna - czarny
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
47
Instalacja
Punkt
Nazwa i
lokalizacja
Opis
Jeden ze styków pomocniczych może być używany do sterowania
urządzeniem zewnętrznym, takim jak światło ostrzegawcze lub
zdalny obwód chłodzenia. Sterowanie pomocniczymi stykami czy
są aktywne gdy silnik pompy pracuje (Styki pomocnicze: ON / OFF szary) lub gdy silnik pompy pracuje, a temperatura płynu
hydraulicznego w zbiorniku osiągnie temperaturę wyzwalania (Styki
pomocnicze: Temp - czarny).
l
l
l
Naciśnij Styki Pomocnicze przycisk do wyświetlenia Styki
pomocnicze: ON / OFF, aby włączyć styki, gdy co najmniej
jeden silnik pompy pracuje, a wyłączyć, gdy żaden silnik
pomp nie pracuje.
Naciśnij Styki Pomocnicze przycisk do wyświetlenia Styki
pomocnicze: Temp do aktywacji styków, gdy co najmniej
jeden silnik pompy pracuje, a temperatura cieczy w
zbiorniku przekracza zadany poziomu temperatury i
dezaktywacji styków, gdy temperatura jest niższa niż
poziom progowy temperatury lub żaden silnik pomp nie
pracuje.
Nacisnąć Polaryzacja pomocnicza: przycisk do
wyświetlenia Styki pomocnicze: Normalna to
spowodowanie zamknięcia styków, gdy jest aktywne
Sterowniki MTS używają normalnej polaryzacji.
Nacisnąć Polaryzacja pomocnicza: przycisk do
wyświetlenia Styki pomocnicze: Odwrotna powoduje
otwarcie styku, gdy jest aktywne.
Drugi styk AUX jest ustawiony tylko gdy silnik pompy pracuje. Jego
funkcja i polaryzacja nie są wybierane.
l
10
Przyciski
wyboru
ekranu
Te przyciski/wskaźniki są opisane w rozdziale Główny Ekran; patrz
"Główny ekran".
Uwaga:
Jeśli przycisk Ustawienia jest wciśnięty przez 5 sekund przy
ustawianiu ekranu, pokazywane jest ustawienie
podstawowe, które pokazuje ustawienia fabryczne, które nie
powinny być zmieniane przez użytkownika.
48
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Instalacja
O doładowaniu akumulatora w dodatkowym tłumiku
udarów
Tłumik udarów, jeżeli występuje, wygładza tętnienia spowodowanych przez działanie pulsujące
pompy, gdyż zwiększa ciśnienie płynu hydraulicznego. Tłumik udarów jest to cylinder, który posiada
zewnętrzną tuleję, która jest pod ciśnieniem azotu. Tuleja ze sprężonym gazem tłumi impulsy
ciśnienia.
Tłumik udarów jest zamontowany na wyjściu z pompy hydraulicznej wewnątrz zbiornika.
To normalne, że naładowanie tłumika udarów traci niewielką ilość w trakcie pracy. W związku z tym
stopniowym obniżeniem ciśnienia naładowania, ciśnienie powinno być sprawdzane i doładowywane
(jeśli to konieczne) w regularnych odstępach czasu.
Określić przedział sprawdzania ciśnienia
Przedziały sprawdzania ciśnienia naładowania tłumika udarów przepięć zależą od sposobu
użytkowania systemu. Energiczne wykorzystanie powoduje szybszą utratę ciśnienia i wymaga zatem
częstszego sprawdzania i ładowania.
Początkowo sprawdzać ciśnienia naładowania tłumika udarów co miesiąc lub 160 godzin pracy. Jeżeli
ciśnienie naładowania zmienia się o więcej niż 1,4 MPa (200 psi) w tym okresie, naładować tłumik
udarów i sprawdzać ciśnienie w przyszłości dwukrotnie częściej. Jeżeli ciśnienie wstępne zmienia się
mniej niż 1,4 MPa (200 psi), sprawdzać ciśnienie dwa razy rzadziej.
Po ustaleniu regularnych odstępów czasu w celu sprawdzenia ciśnienia naładowania, należy zapisać
wielkość straty ciśnienia, która występuje za każdym razem, gdy ciśnienie jest sprawdzane. Wzrost
spadku ciśnienia w okresie pomiędzy sprawdzeniami może wskazywać, że uszczelki tłumika udarów
lub pęcherz akumulatora wymagają wymiany.
Sprawdzić ciśnienie doładowania
1. Monitorować manometr.
2. Jeżeli odczyt ciśnienia jest poza prawidłowym zakresem, odpowiednio zwiększyć lub
zmniejszyć ciśnienie (zobacz).
l
l
Doładowanie azotem powinno mieścić się w zakresie 50-60% ciśnienia wyjściowego.
Dla ciśnienia wyjściowej 5 (21 MPa (5000 psi), prawidłowe ciśnienie doładowania jest
10.3-12.5 MPa (1500/1800 psi).
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
49
Instalacja
Zestaw do ładowania
Punkt Opis
1
Manometr niskociśnieniowy 0–2.1 MPa (0–300 psi)
2
Ochronnik manometru (ustawiony fabrycznie na ograniczenie ciśnienia do
manometru na ok. 1.4 MPa (200 psi)
3
Zawór zwrotny
4
Zamknij
5
Nakrętka blokująca
6
Popychacz zaworu
7
Otwórz
8
Zawór grzybkowy
Do otwarcia i zamknięcia używać zaworu zwrotnego
50
9
Otwórz
10
Zamknij
11
Popychacz zaworu
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Instalacja
Punkt Opis
12
Zawór rdzeniowy do otwarcia i zamknięcia używać zaworu zwrotnego
13
Zawór rdzeniowy
14
Butla z azotem
15
Zawór butli z azotem
16
Zawór regulacji ciśnienia wyjściowego
17
Zawór odcinający regulatora
18
Manometr butli z azotem
19
Manometr ciśnienia wyjściowego regulatora
20
Wąż zasilania azotem
21
Wąż przedłużający
22
Zamknij
23
Zawór upustowy
24
Otwórz
25
Wejściowy zawór zwrotny
26
Manometr wysokiego ciśnienia 0–21 MPa (0–3000 psi)
Zmniejszyć ciśnienie
1. Powoli otwierać zawór upustowy w zestawie do ładowania aż gaz zaczyna uciekać. Gdy
odczyt ciśnienia na odpowiednim manometrze spadnie do wymaganego poziomu, zamknąć
zawór upustowy.
2. Zamknąć nakrętkę blokującą. Otworzyć zawór upustowy w zestawie do ładowania
akumulatora i zdjąć zawór zwrotny z akumulatora.
3. Założyć korek popychacza zaworu i pokrywę ochronną.
Zwiększyć ciśnienie doładowania akumulatora
1. Zamknąć nakrętkę blokującą w akumulatorze.
2. Otworzyć zawór upustowy dwa obroty.
Ostrzeżenie:
Ładowania gazem innym niż suchy azot spowoduje, że azot istniejący w tłumiku
udarów będzie się mieszał z nowym gazem.
Mieszanie gazów może dać nieprzewidywalny wynik.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
51
Instalacja
Używać tylko suchego azotu do naładowania tłumików udarów.
3. Podłączyć wąż doprowadzający azot z regulatora ciśnienia wyjściowego z butli do
wejściowego zaworu zwrotnego w zestawie do ładowania.
4. Otworzyć zawór butli azotu. Sprawdzić ciśnienie w butli azotu na manometrze w regulatorze.
(Butla musi zawierać dostateczne ciśnienie, aby zapewnić odpowiednią objętość gazu).
5. Monitorować ciśnienie wyjściowego regulatora i ustawić zawór ciśnienia na wyjściu regulatora
do wymaganego poziomu.
Uwaga:
Nie przesyłać z dużą szybkością gazu z butli zasilającej do akumulatora.
Różnica ciśnienia wyższa niż 2,1 MPa (300 psi) na zaworze zwrotnym wejścia do
akumulatora może uszkodzić uszczelki zaworu.
Podczas ładowania akumulatora, przesyłać gaz z butli zasilającej przy niskiej prędkości.
Stopniowo otwierać zawór regulacyjny na butli aby wystarczyło do przesyłania gazu z
butli do akumulatora.
6. Powoli otworzyć zawór regulatora odcinający gazu do momentu usłyszenia ucieczki gazu z
zaworu upustowego zestawu do ładowania akumulatora. Pozwolić na powolną ucieczkę gazu
przez około dziesięć sekund, a następnie zamknąć zawór upustowy. Natychmiast zamknąć
zawór odcinający regulator zanim odczyt ciśnienia na manometrze wysokiego lub niskiego
ciśnienie ładowania w zestawie przekracza poziom ciśnienia w akumulatorze.
7. Otworzyć nakrętkę. Powoli otworzyć zawór odcinający regulator aż wskaźnik ciśnienia na
manometrze wysokiego lub niskiego ciśnienie zaczyna rosnąć. Gdy ciśnienie jest na
wymaganym poziomie ciśnienia, zamknąć zawór odcinający regulatora.
8. Zakręcić nakrętkę blokującą.
9. Otworzyć zawór upustowy w zestawie do ładowania akumulatora i zdjąć zawór zwrotny z
akumulatora.
10. Założyć korek popychacza zaworu i pokrywę ochronną. Zamknąć zawór na butli azotu.
52
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Użytkowanie
Panel operatora
54
Automatyczna konfiguracja
61
Ustawianie automatycznego włączania pomp
64
Szczegółowy przykład automatycznego włączania pomp
65
Obsługa zasilacza lokalna lub zdalna
67
Usuwanie blokady (Interlock)
68
Zmiana przepływu wody
70
Kasowanie przeciążeń termicznych i zabezpieczeń przeciążeniowych
71
Ustawienie ciśnienia hydraulicznego w modelu 505.60
72
Funkcjonalność niskiego i wysokiego ciśnienia
73
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
53
Użytkowanie
Panel operatora
Ekran główny
Główny ekran jest wyświetlany na początku gdy zasilacz hydrauliczny jest zasilony. Poniższa tabela
opisuje przyciski i wskaźniki na ekranie głównym.
Ekran główny
54
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Punkt
1
Nazwa i
lokalizacja
Błędny/Gotowy/
Pracuje /
Wysokie
ciśnienie/ Alarm
/ Obejście przy
przegrzaniu
Opis
Wskaźnik. Wskazuje różne stany zasilacza hydraulicznego
Błędny - czerwony: Wskazuje, kiedy nastąpiła blokada i zasilacz
hydrauliczny został wyłączony.
Gotowy - zielona: Wskazuje, że blokady są usunięte i zasilacz
hydrauliczny jest gotowy do uruchomienia.
Pracuje - zielony: Wskazuje że zasilacz hydrauliczny działa w niskim
ciśnieniu.
Wysokie ciśnienie - zielony: Wskazuje że co najmniej jeden silnik pompy
działa przy wysokim ciśnieniu.
Alarm - żółty: Wskazuje to że filtr jest brudny i wymaga uwagi.
Obejście przy przegrzaniu - żółty: Wskazuje wystąpienie blokada z
powodu przekroczenia temperatury i zasilacz hydrauliczny został
wprowadzony w tryb obejścia dla cyrkulacji płynu hydraulicznego przez
wymiennik ciepła, aż czujnik poziomu płynu osiągnie odpowiednią
temperaturę,
Włącz moduł - niebieski: Wskazuje, że żadne moduły nie są włączone.
Ostrzega użytkownika, aby włączyć jeden lub więcej modułów, zanim
może zostać uruchomiony zasilacz hydrauliczny.
2
Włącz Moduł nr
1 do nr 6
Moduły nr 1 do
nr 6 włączone
Przycisk / wskaźnik. Służy do włączania i wyłączania dostępnych
modułów pomp. Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę pomiędzy
dwoma stanami.
Włącz moduł #N - szary: Wskazuje że moduł pompy jest wyłączony i nie
może zostać uruchomiony.
Moduł #N włączony - zielona ramka: Wskazuje że moduł pompy jest
włączony i może zostać uruchomiony.
Moduł #N włączony- miga zielony przycisk: Wskazuje że moduł pompy
pracuje przy niskim ciśnieniu.
Moduł #N włączony - Zielony: Wskazuje ze moduł pompy pracuje przy
wysokim ciśnieniu.
Alarm- żółty: świeci, gdy moduł ma przeciążenia lub usterki sekwencji
styczników
3
Praca/ Stop /
Obejście
Przycisk / wskaźnik. Przycisk służy do uruchamiania i zatrzymywania
zasilacza hydraulicznego.
Praca - szary. czarne litery: W tym stanie, należy nacisnąć, aby uruchomić
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
55
Użytkowanie
Punkt
Nazwa i
lokalizacja
Opis
zasilacz hydrauliczny
Stop - szare, czerwone litery: W tym stanie, naciśnij przycisk, aby
zatrzymać zasilacz hydrauliczny
Obejście - niebieskie, białe litery: W tym stanie, należy nacisnąć, aby
uruchomić zasilacz hydrauliczny w trybie ręcznym. Stan Błędu zmieni się
w Obejście przy Przegrzaniu. Tryb Obejście występuje tylko podczas
stanu przegrzania i pozwala na pracę zasilacza hydraulicznego przy
niskim ciśnieniu w celu schłodzenia płynu hydraulicznego.
Przy zdalnej obsłudze, przyciski Praca i Obejście są wyłączone.
4
Wysokie
ciśnienie
Przycisk / wskaźnik. Używane do włączenia zasilacza hydraulicznego na
wysokie ciśnienie.
Wysokie ciśnienie - szary: wskazuje że zasilacz hydrauliczny jest w
wysokim ciśnieniu.
Wysokie ciśnienie - zielony: Kieruje zasilacz hydrauliczny do sekwencji w
wysokim ciśnieniu. Gdy zasilacz hydrauliczny jest w wysokim ciśnieniu
zostanie to wskazane na wyświetlaczu głównym.
Przy zdalnym sterowaniu przycisk Wysokie Ciśnienie jest wyłączony.
5
Zdalne
sterowanie
Przycisk / wskaźnik. Używane do przełączenia zasilacza hydraulicznego
do zdalnej obsługi.
Zdalna obsługa - szary: Wskazuje, że w zasilaczu hydraulicznym nie ma
zdalnego sterowania.
Zdalna obsługa - zielony: Wskazuje że zasilacz hydrauliczny jest w trybie
pracy.
W zdalnej obsłudze, lokalne przyciski Run i High Pressure są wyłączone
6
Automatyczny
Znamionowy
przepływ
modułu
(jednostki)
Przycisk / wskaźnik, zmienia pomiędzy trybem ręcznym i automatycznym.
Tryb Auto startuje moduły najpierw o najmniejszej ilości godzin pracy aż
zapotrzebowanie jest spełnione.
Auto - szary: Wskazuje że zasilacz hydrauliczny jest w trybie ręcznym.
Auto - zielony: Wskazuje że zasilacz hydrauliczny jest w trybie
automatycznym.
Podczas korzystania z trybu automatycznego, należy ustawić przepływ
startowy. Naciśnij przycisk Przepływ Startowy ( jednostki), aby wyświetlić
klawiaturę. Z wyświetloną klawiaturą użyć klawiszy numerycznych, aby
ustawić żądany poziom przepływu następnie nacisnąć klawisz Enter, aby
56
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Punkt
Nazwa i
lokalizacja
Opis
ustawić wartość i powrócić do ekranu głównego.
Inną częścią konfigurowania funkcji Auto jest Przepływ Znamionowy
Modułu (jednostki) na ekranie Auto Setup.
Znamionowy przepływ modułu (jednostki) - niebiesko-zielony: Wskaźnik
stosowany jako etykieta przełącznika przyciskowego poniżej.
Wyświetlenie numeryczne znamionowego przepływ modułu - przyciskiem
/ wskaźnik - szary: Używany do ustawiania znamionowego przepływu
modułów pompy. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić klawiaturę. Z
wyświetlona klawiaturą użyć klawiszy numerycznych do określenia
pełnego przepływu znamionowego, następnie nacisnąć klawisz Enter,
aby ustawić wartość i powrócić do ekranu Auto Setup.
7
Automatyczne
włączanie
pomp -ROD
(Run On
Demand)
(opcjonalny)
Przycisk / wskaźnik. Służy do automatycznego działania pomp gdy
zapotrzebowanie systemu zmienia się. Przycisk automatycznego
włączania pomp jest widoczny tylko w trybie Auto.
Automatyczne włączanie pomp - szary: Wskazuje że automatycznego
włączanie pomp nie jest włączone.
Automatyczne włączanie pomp - zielony: Wskazuje automatyczne
włączanie pomp jest włączone.
8
Godziny pracy
jednostki
Wskaźnik/Wyświetlacz Wskazuje całkowity czas pracy zasilacza
hydraulicznego.
9
Ciśnienie oleju
Przycisk / wskaźnik. Przycisk służy do ustawiania ciśnienia wyjściowego
zasilacza hydraulicznego. Wskazuje.
10
Temperatura
oleju
Wskaźnik/Wyświetlacz Wskazuje temperaturę płynu hydraulicznego w
zbiorniku.
11
Poziom oleju
Wskaźnik/Wyświetlacz Wskazuje poziom płynu hydraulicznego w
zbiorniku w odstępach co 1/8. Poziom oleju jest w stosunku do dolnej
części czujnika, a nie do dolnej części zbiornika.
12
Przepływ oleju
Wskaźnik/Wyświetlacz Wyświetla całkowity przepływ płynu
hydraulicznego ze wszystkich uruchomionych pomp.
13
Główny
Przycisk / wskaźnik. Przycisk służy do wyboru ekranu głównego.
Główny - szary: W tym stanie, jeden z innych ekranów jest wybrany; na
przykład na Ekran Stanu.
Główny - czarna: Główny ekran jest wybrany i wyświetlany.
14
Stan
Przycisk / wskaźnik. Przycisk służy do wyboru Ekranu Stanu.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
57
Użytkowanie
Punkt
Nazwa i
lokalizacja
Opis
Stan - szary: W tym stanie, jeden z innych ekranów jest wybrany; na
przykład na Ekran Główny.
Stan - czarny: Główny ekran jest wybrany i wyświetlany.
Stan - niebieski: Niebieski wskaźnik oznacza że wymagane jest działanie.
Gdy wskaźnik jest niebieski, należy nacisnąć przycisk stanu, aby przejść
do ekranu stanu i rozwiązać każdy warunek, który wymaga działania.
15
Ustawienie
Przycisk / wskaźnik. Przycisk służy do wyboru Ekranu Ustawiania.
Ustawianie - szary: W tym stanie, jeden z innych ekranów jest wybrany;
na przykład na Ekran Główny.
Ustawianie - czarny: Ekran ustawiania jest wybrany i wyświetlany.
16
Automatyczne
ustawianie
Przycisk / wskaźnik. Przycisk służy do wyboru Ekranu Ustawiania
Automatycznego.
Automatyczne ustawianie - szary: W tym stanie, jeden z innych ekranów
jest wybrany; na przykład na Ekran Główny.
Automatyczne ustawianie -czarny: Ekran automatycznego ustawiania
jest wybrany i wyświetlany.
Ekran stanu
Ekran Stan jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku Stanu na ekranie głównym. Poniższa tabela
opisuje przyciski i wskaźniki na ekranie Stanu.
Ekran stanu
58
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Punkt
1
Nazwa i
lokalizacja
Program
Watchdog OK /
Watchdog Błąd
Opis
Wskaźnik. Służy do wskazania stanu czasomierza programu watchdog.
Watchdog OK - szary: Wskazuje PLC, który sprawdza czy zasilacz
hydrauliczny działa normalnie.
Watchdog Błąd - czerwony: Wskazuje, że jest problem ze sprzętem
czasomierza watchdog i sterownik nie działa prawidłowo. Błąd watchdog
powoduje wyłączenie zasilacza hydraulicznego.
2
Skasować
Przycisk / wskaźnik. Służy do kasowania blokady.
Kasowanie - szary: Wskazuje że nie ma aktywnych blokad.
Kasowanie - niebieski: Wskazuje że jedna lub więcej blokad są aktywne.
Naciśnięcie przycisku w tym stanie skasuje blokady, pod warunkiem że
przyczyny blokad zostały usunięte.
3
Awaryjny OK /
awaryjny Błąd
Wskaźnik. Służy do wskazania, czy przekaźnik bezpieczeństwa
zadziałał.
E-Stop OK - szary: Wskazuje, że przekaźnik bezpieczeństwa nie
zadziałał.
E-Stop Błąd - czerwony: Wskazuje, że przekaźnik bezpieczeństwa
zadziałał. Przyczyną zadziałania przekaźnika bezpieczeństwa jest albo
główny przycisk E-stop na panelu , zewnętrzny przycisk E-stop, lub
czasomierz watchdog.
4
Poziom oleju OK Wskaźnik. Służy do wskazania, czy poziom płynu hydraulicznego jest w
/ Poziom oleju
dopuszczalnych granicach.
Błąd
Poziom oleju OK - szary: Służy do wskazania, że poziom płynu
hydraulicznego jest w dopuszczalnych granicach.
Poziom oleju Błąd - czerwony: Służy do wskazania, że poziom płynu
hydraulicznego nie jest w dopuszczalnych granicach.
5
Temperatura
oleju OK /
Temperatura
oleju Błąd
Wskaźnik. Służy do wskazania, czy temperatura płynu hydraulicznego
jest w dopuszczalnych granicach.
Temperatura oleju OK - szary: Służy do wskazania, że temperatura
płynu hydraulicznego jest w dopuszczalnych granicach.
Temperatura oleju Błąd - czerwony: Służy do wskazania, że temperatura
płynu hydraulicznego nie jest w dopuszczalnych granicach.
6
Filtr powrotu OK
/ Filtr powrotu
Błąd
Wskaźnik. Służy do wskazania, czy filtr powrotu jest w dopuszczalnych
granicach.
Filtr powrotu OK - szary: Służy do wskazania, że filtr powrotu jest w
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
59
Użytkowanie
Punkt
Nazwa i
lokalizacja
Opis
dopuszczalnych granicach.
Filtr powrotny zanieczyszczony - żółty: Służy do wskazania, że filtr
powrotu nie jest w dopuszczalnych granicach. Ten stan nie generuje
aktywnej blokady, ale ostrzega użytkownika, że ​filtr wymaga
konserwacji.
Zasilacza hydraulicznego nie można uruchomić z aktywnym
ostrzeżeniem o filtrze powrotu
7
Filtr ciśnieniowy Wskaźnik. Służy do wskazania, czy filtr ciśnieniowy jest w
OK / Filtr
dopuszczalnych granicach.
ciśnieniowy Błąd
Filtr ciśnieniowy OK - szary: Służy do wskazania, że filtr ciśnieniowy jest
(opcjonalnie)
w dopuszczalnych granicach.
Filtr ciśnieniowy zanieczyszczony - żółty: Służy do wskazania, że filtr
ciśnieniowy nie jest w dopuszczalnych granicach. Ten stan nie generuje
aktywnej blokady, ale ostrzega użytkownika, że ​filtr wymaga
konserwacji.
Zasilacza hydraulicznego nie można uruchomić z aktywnym
ostrzeżeniem o filtrze ciśnieniowym.
8
Moduł #N
Wskaźnik. Używany jako identyfikator dla parametrów stanu i godziny.
Moduł - niebiesko-zielony: Etykieta
#N - niebiesko-zielony: # 1 jest powiązany z modułem pompy 1. # 2 jest
powiązany z modułem pompy 2. Itd.
9
Stan
Wskaźnik. Wskazuje stan odnośnego modułu.
Stan - niebiesko-zielony: Etykieta
Wyłączony - jasnoszary: Wskazuje, że moduł jest obecny, ale nie jest
włączony.
Włączony - zielony: Wskazuje moduł jest włączony i gotowy do
wykonywania do pracy ( zastępuje READY).
Pracuje - zielony: Wskazuje że moduł pompy pracuje przy niskim
ciśnieniu.
Wysokie ciśnienie - zielony: Wskazuje że odnośny moduł pompy pracuje
przy wysokim ciśnieniu.
Przeciążenie - żółty: Wskazuje że istnieje stan przeciążenia i alarm jest
aktywny dla skojarzonego modułu
60
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Punkt
Nazwa i
lokalizacja
Opis
Sekwencja - żółty: Wskazuje, że PLC nakazał zamknięcie stycznika
silnika, ale stycznik nie zamyka się po 10-sekundowym przedziale czasu,
a alarm jest aktywny.
10
Godzin
Wskaźnik. Wskazuje ilość godzin pracy odnośnego modułu.
Stan - niebiesko-zielony: Etykieta
Wartość - szary: Liczba wszystkich godzin pracy odnośnego modułu.
11
Wybór ekranu
Patrz“Ekran główny” na stronie 54w opisie.
Automatyczna konfiguracja
Uwaga:
(Praca na żądanie) (Run On Demand) w skrócie ROD jest opcją do zakupienia.
Aby wybrać ten ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk AUTO SETUP na pięć sekund.
Automatyczna konfiguracja
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
61
Użytkowanie
Punkt Kontrola
Opis
1
Bufor przepływowy automatycznego włączania pomp (ROD) (jednostki)
- niebiesko-zielony: Wskaźnik stosowany jako etykieta dla przełącznika
przyciskowego poniżej.
Bufor
przepływowy
automatycznego
włączania pomp
(ROD)
(jednostki)
Numeryczne wyświetlanie buforu przepływowego automatycznego
włączania pomp - przycisk / wskaźnik - szary: Służy do ustawienia
przepustowości rezerwowej dla automatycznego włączania pomp.
Naciśnij przycisk, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną. Z wyświetloną
klawiaturą użyć klawiszy numerycznych dla określenia żądanej wartości,
a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ustawić wartość i powrócić do
ekranu Auto Setup.
Załóżmy na przykład, bufor 20. Zasilacz hydrauliczny startuje z
wydatkiem 30 gpm. Gdy popyt na przepływ wzrasta ponad 10 gpm i wraz
z buforem (11 + 20) przekracza wydajność modułu 30 gpm to następny
moduł pompy jest włączony zwiększając wydatek do 60 gpm. To samo
występuje gdy popyt na przepływ przekracza 40 i wraz z buforem(41-20)
przekracza wydatek dwóch modułów pomp i trzeci moduł pompy włącza
zwiększenie wydatku do 90 gpm.
2
Opóźnienie
Opóźnienie automatycznego włączania pomp (sekundy) - niebieskoautomatycznego zielony: Wskaźnik stosowany jako etykieta przełącznika przyciskowego
włączania pomp poniżej.
(sekundy)
Numeryczne wyświetlanie opóźnienia automatycznego włączania pomp
- przycisk/wskaźnik - szary: Służy do ustawienia opóźnienia w
sekundach. Przepływ musi być na poziomie lub powyżej poziomu
wyzwalania dla tej długości czasu zanim silnik następnej pompy włączy
się. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną. Z
wyświetloną klawiaturą, użyć klawiszy numerycznych do określenia
żądanego opóźnienia następnie naciśnij klawisz Enter, aby ustawić
wartość i powrócić do ekranu Auto Setup.
Minimalny czas dla tego ustawienia wynosi 1 sekundę.
62
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Punkt Kontrola
3
Opis
Opóźnienie
Opóźnienie automatycznego wyłączania pomp (sekundy)- niebieskoautomatycznego zielony: Wskaźnik stosowany jako etykieta dla przełącznika
wyłączania
przyciskowego poniżej.
pomp (sekundy)
Numeryczne wyświetlanie opóźnienia automatycznego włączania pomp
- przycisk/wskaźnik - szary: Służy do ustawienia opóźnienia w
sekundach. Przepływ musi być poniżej poziomu wyzwalania dla tej
długości czasu zanim silnik następnej pompy wyłączy się. Naciśnij
przycisk, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną. Z wyświetloną
klawiaturą, użyć klawiszy numerycznych do określenia żądanego
opóźnienia następnie nacisnąć klawisz Enter, aby ustawić wartość i
powrócić do ekranu Auto Setup.
Minimalny czas dla tego ustawienia jest 10 minut. Ma to na celu
zapobieganie stałemu cyklowaniu silnika pompy, kiedy zapotrzebowanie
na przepływ waha się nieznacznie powyżej i poniżej wartości progowej.
4
5
Znamionowy
przepływ
modułu
(jednostki)
Znamionowy przepływ modułu (jednostki) - niebiesko-zielony: Wskaźnik
stosowany jako etykieta przełącznika przyciskowego poniżej.
Wyświetlenie numeryczne znamionowego przepływ modułu przyciskiem / wskaźnik - szary: Używany do ustawiania znamionowego
przepływu modułów pompy. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić klawiaturę
numeryczną. Z wyświetlona klawiaturą użyć klawiszy numerycznych do
określenia przepływu znamionowego, następnie nacisnąć klawisz Enter,
aby ustawić wartość i powrócić do ekranu Auto Setup.
Przepływomierz Przycisk / wskaźnik. Przycisk służy do określenia, czy przepływomierz
obecny /
jest obecny czy nie. Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę pomiędzy
przepływomierz stanami.
nieobecny
Przepływomierz nieobecny- szary: W tym stanie, nie ma
przepływomierza i możliwość automatycznego włączania pomp nie może
być używana. Jednak funkcja Auto może być używana; patrz "Auto".
Przepływomierz obecny - czarny: W tym stanie, przepływomierz jest
obecny i opcja automatycznego włączania pomp (w przypadku zakupu)
może być używana.
6
Przepływ
wyświetlany w
GPM / przepływ
wyświetlany w
LPM
Przycisk / wskaźnik. Przycisk służy do określenia, które jednostki są
wyświetlane dla przepływu płynu hydraulicznego. Naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę pomiędzy stanami.
Wyświetlacz przepływu w GPM - szary.
Wyświetlacz przepływu w LPM - szary.
7
Wybór ekranu
Patrz“Ekran główny” na stronie 54w opisie.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
63
Użytkowanie
Ustawianie automatycznego włączania pomp
Opcja automatycznego włączania pomp automatycznie uruchamia i zatrzymuje pompy aby sprostać
zapotrzebowaniu na przepływ hydrauliczny z systemu. PLC monitoruje przepływ płynu
hydraulicznego. Gdy przepływ zmienia się poza punkt wyzwalania przez określony okres czasu, jedna
z pomp jest włączona lub wyłączona.
Patrz tabela Auto Run dla opisu kontroli przywołana w poniższej procedurze.
1. W bieżącym ekranie, naciśnij przyciskAUTO Setup na ekranie głównym. Gdy zostanie
wyświetlony ekran Ustawianie automatyczne, upewnij się, że wskaźnik przepływomierza jest
w Stan Przepływomierza Obecny (niebiesko-zielony).
2. Ustaw bufor przepływu automatycznego włączania pomp.
Jeśli to konieczne, naciśnij odpowiedni przycisk aby wyświetlić klawiaturę numeryczną i
zmienić wartość. Nacisnąć Enter aby ustawić wartość i powrócić do ekranu Auto Setup.
Zakres pokazany na klawiaturze numerycznej zależy od liczby modułów zainstalowanych
pomp .
3. Sprawdź opóźnienie automatycznego włączania pomp.
Jeśli to konieczne, naciśnij odpowiedni przycisk, aby zmienić czas opóźnienia. Korzystanie z
panelu podręcznego opisanego powyżej, aby zwiększyć lub zmniejszyć opóźnienie.
4. Sprawdzić opóźnienie wyłączania automatycznego wyłączania pomp.
Jeśli to konieczne, naciśnij odpowiedni przycisk, aby zmienić czas opóźnienia. Korzystanie z
panelu podręcznego opisanego powyżej, aby zwiększyć lub zmniejszyć opóźnienie.
5. Sprawdź wydajność znamionową modułu.
Wartość ta powinna wymagać zmiany tylko wtedy, gdy zasilacz hydrauliczny został
dostarczony z modułami pomp, które mają różne pełne przepływy.
6. Wcisnąć przycisk Main display aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza.
7. Wcisnąć przycisk ROD (automatyczne włączanie pomp) aby włączyć opcję automatycznego
włączania pomp. Przycisk zaświeci się na zielono.
8. Wcisnąć przycisk Pump #_ Enabled dla tych pomp, które mają aktywne podczas
automatycznego włączania pomp.
9. Naciśnij przycisk Run aby wystartować zasilacz na niskim ciśnieniu.
10. Wcisnąć przycisk High Pressure aby wybrać tryb wysokiego ciśnienia.
Liczba pomp pracujących będzie określana przez ustawienie na ekranie ustawiania
automatycznego włączania pomp.
11. Aby wyłączyć działające automatyczne włączanie pomp, bez wyłączania zasilacza
hydraulicznego, naciśnięcie przycisku ROD spowoduje wyłączenie.
12. Naciśnięcie przyciskuStop spowoduje wyłączenie zasilacza hydraulicznego i
automatycznego włączania pomp.
64
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Szczegółowy przykład automatycznego włączania
pomp
Automatyczne włączanie pomp to system, który monitoruje przepływ wyjściowy zasilacza
hydraulicznego i włącza oraz moduły pomp jak najlepiej do sprostania wymaganiom użytkowania.
Parametry automatycznego włączania pomp, które muszą być ustawiane przez użytkownika, to:
l
l
l
l
l
Zwłoka włączenia: okres czasu, który musi upłynąć, gdy kryteria są spełnione lub
przekroczone zanim następny moduł zostanie włączony.
Zwłoka wyłączenia: okres czasu, który musi upłynąć, gdy kryteria są spełnione lub
przekroczone zanim następny modułu zostanie wyłączony.
Przepływu Modułu : zdolność przepływu z jednego modułu pompy w zasilaczu hydraulicznym
(patrz tabela).
Przepływu startowy: minimalny przepływ, który powinien być dostępny, gdy zasilacz
hydrauliczny jest włączony.
Bufor przepływu: minimalny przepływ, które powinien być dostępny poza aktualnym
przepływem. (6 gpm dodaje się do tej wartości, w celu skompensowania pompy obiegowej w
zasilaczu hydraulicznym).
Dla porównania w ustawianiu automatycznego włączania pomp, poniższa tabela przedstawia
przepływy dostępnych modułów pomp.
Częstotliwość Ciśnienie
21 MPa
50 Hz
60 Hz
27,5 MPa 34,4 MPa
3000 psi 4000 psi
5000 psi
100 l/m
75 l/m
50 l/m
26 gpm
20 gpm
13 gpm
113 l/m
85 l/m
61 l/m
30 gpm
22 gpm
16 gpm
Poniższy przykład wykorzystuje te ustawienia:
l
Przepływ modułu jest ustalony na 30 galonów na minutę.
l
Przepływ startowy jest ustalony na 10 galonów na minutę.
l
Bufor przepływu jest ustawiony na 4 gpm (czyli rzeczywisty łączny bufor jest 10 gpm) Δton
reprezentuje zwłokę włączania i Δtoff przedstawia zwłokę wyłączania.
Zasilacz hydrauliczny startuje z jednym modułem aby zapewnić 30 gpm dostępnego przepływu. To
spełnia zarówno wymóg uruchamiania przepływu (10 GPM) oraz wymóg bufora przepływu (10 GPM).
Zapotrzebowanie wzrasta i ostatecznie osiąga 20 gpm.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
65
Użytkowanie
W tym momencie rozpoczyna się czas zwłoki, ponieważ 20 gpm rzeczywistego przepływu i 10 gpm z
buforu przepływu spełniają lub przekraczają dostępne 30 gpm. Ponieważ przepływ pozostaje powyżej
20 galonów na minutę w trakcie czasu Δton, drugi moduł pompy zostaje uruchomiony i dostępny
przepływ osiąga 60 galonów na minutę.
Potem następuje skok zapotrzebowania który przekracza dostępny przepływ, ale ponieważ czas tego
skoku jest mniejszy niż Δton, następny moduł pompy nie jest uruchomiony. Następnie przepływ stale
wzrasta, ale nigdy nie przekraczając kolejnego punktu wyzwalania 50 gpm w okresie czasu Δton.
Następnie przepływ spada poniżej 20 gpm. Ponieważ przepływ nie pozostaje poniżej 20 gpm przez
okres czasu Δtoff, żaden moduł pompy nie jest wyłączony.
Wreszcie przepływu zmniejsza się i jest poniżej 20 gpm w ciągu czasu Δtoff i drugi moduł pompy jest
wyłączony.
Przykład automatycznego włączania pomp
Przepływu Modułu = 30
Linia niebieska =
aktualny przepływ
Przepływ startowy = 10 (minimalna przepustowość dostępna)
Czerwona linia =
Dostępny
Przepływ
Bufor przepływu = 4 (+ 6 *) (minimalna przepustowość dostępna poza
zapotrzebowanie - przepływ startowy muszą być zaspokojone w pierwszej
kolejności).
t = czas
* Rzeczywista wartość bufora jest o 6 GPM większa od wprowadzonej wartości
dla skompensowania pompy obiegowej.
Przepływ startowy + Bufor przepływu = 20
66
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Punkt Opis
1
żądanie<20
2
50>żądanie>20
3
żądanie<20
4
50>żądanie>20
5
żądanie<20
Obsługa zasilacza lokalna lub zdalna
Lokalne sterowanie
HPU może być obsługiwany lokalnie za pomocą przycisków na panelu interfejsu użytkownika.
1. Dokonać ogólnej inspekcji zasilacza hydraulicznego. Upewnić się, że wszystkie zawory wody
chłodzącej są otwarte. Upewnić się, że przyciski Emergency Stop są zwolnione.
2. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk Główny aby wybrać ekran główny.
3. Upewnij się, że przycisk Sterowanie Zdalne jest szary. Jeśli przycisk jest zielony, naciśnij
przycisk, aby zmienić go na szary (ze wskazaniem trybu lokalnego).
4. Upewnić się, że co najmniej jedna pompa jest włączona. Włączyć dodatkowe pompy jeśli to
konieczne.
5. Naciśnij przycisk Run, aby uruchomić pompy. Pompy startują kolejno, aby zapobiec
przeciążeniu elektrycznemu. Każda pompa uruchamia się w trybie niskiego ciśnienia.
6. Sprawdzić zaraz zasilacze hydrauliczne pod kątem wycieków i nietypowych dźwięków.
Natychmiast zatrzymać zasilacz hydrauliczny jeśli zauważy się wycieki lub nietypowe dźwięki.
Ustalić przyczynę i rozwiązać problem przed ponownym uruchomieniem zasilacza
hydraulicznego.
7. Nacisnąć High Pressure, aby włączyć wysokie ciśnienie hydrauliczne.
Uwaga:
Jeśli zasilacz hydrauliczny generuje blokadę podczas pracy (taką jak niski poziom płynu
lub wysoką temperaturę), to zasilacz hydrauliczny zatrzyma się. Gdy przyczyna została
poprawiona, naciśnij przycisk Kasowanie przed ponownym uruchomieniem.
8. Uruchomić zasilacz hydrauliczny przez około 30 minut, aż płyn hydrauliczny dojdzie do
temperatury roboczej [typowo 43-49 ° C (110-120 ° F)] przed użyciem systemu badawczego.
9. Podczas pracy w trybie wysokiego ciśnienia, należy nacisnąć przycisk Wysokie Ciśnienie, aby
powrócić do trybu niskiego ciśnienia.
10. Aby zatrzymać zasilacz hydrauliczny, naciśnij przycisk Stop.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
67
Użytkowanie
Zdalne sterowanie
Zdalne sterowanie może być realizowane przez panel zdalnego sterowania lub ze sterownika
systemu. Sterownik musi być podłączony do zasilacza hydraulicznego.
1. Dokonać ogólnej inspekcji zasilacza hydraulicznego. Upewnić się, że wszystkie zawory wody
chłodzącej są otwarte. Upewnić się, że przyciski Emergency Stop są zwolnione.
2. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk Główny aby wybrać ekran główny.
3. Upewnij się, że przycisk Sterowanie Zdalne jest szary. Jeśli przycisk jest zielony, naciśnij
przycisk, aby zmienić go na szary (ze wskazaniem trybu zdalnego).
4. Upewnić się, że co najmniej jedna pompa jest włączona. Włączyć dodatkowe pompy jeśli to
konieczne.
5. Uruchomić poprzez sterownik zasilacz hydrauliczny w niskim ciśnieniu.
6. Sprawdzić zaraz zasilacze hydrauliczne pod kątem wycieków i nietypowych dźwięków.
Natychmiast zatrzymać zasilacz hydrauliczny jeśli zauważy się wycieki lub nietypowe dźwięki.
Ustalić przyczynę i rozwiązać problem przed ponownym uruchomieniem zasilacza
hydraulicznego.
7. Wybrać wysokie ciśnienie w sterowniku systemowym.
Uwaga:
Jeśli zasilacz hydrauliczny generuje blokadę podczas pracy (taką jak niski poziom płynu
lub wysoka temperatura), to zasilacz hydrauliczny zatrzyma się. Gdy przyczyna została
poprawiona, naciśnij przycisk Kasowanie na interfejsie użytkownika przed ponownym
uruchomieniem.
8. Uruchomić zasilacz hydrauliczny przez około 30 minut, aż płyn hydrauliczny dojdzie do
temperatury roboczej [typowo 43-49 ° C (110-120 ° F)] przed użyciem systemu badawczego.
9. Zatrzymać zasilacz hydrauliczny ze sterownika.
Usuwanie blokady (Interlock)
W tej sekcji opisano, jak zresetować każdy typ blokady zasilacza hydraulicznego. W przypadku
wystąpienia błędu (Niski poziom, Przekroczenie temperatury, Zanieczyszczony filtr) zasilacz
hydrauliczny nie uruchomi się. Trzeba określić źródło blokady i usunąć przyczynę przed włączeniem
zasilacza hydraulicznego.
Jeśli jest wybrany ekran główny, obecność błędu jest oczywista poprzez jeden ze wskaźników błędu
lub alarmu i niebieski wskaźnik stanu. Inne wskaźniki mogą być oświetlone w zależności od blokady.
Kliknąć na przycisk stanu, aby wyświetlić ekran stanu i określić warunki błędów.
Niski poziom płynu hydraulicznego
Blokada niskiego poziomu płynu jest pokazana na ekranie głównym jako czerwony wskaźnik błędu,
czerwony wskaźnik poziomu oleju i niebieski wskaźnik stanu. Blokada jest generowana, gdy płyn
hydrauliczny spadnie poniżej wartości wyłącznika niskiego poziomu zamontowanego w górnej części
zbiornika. Wykonaj następujące kroki, aby skorygować blokadę niskiego poziomu.
68
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
1. Ustalić przyczynę niskiego poziomu płynu i skorygować.
2. Dodać płyn hydrauliczny do zbiornika, aż do wziernika z boku zasilacza hydraulicznego
pokazuje odpowiedni poziom.
3. Sprawdzić, czy czujnik poziomu płynu hydraulicznego wykrywa prawidłowy poziom płynu.
4. Nacisnąć Kasowanie aby usunąć blokadę i zmienić status jednostki na normalny.
Przegrzanie płynu hydraulicznego
Przegrzanie płynu hydraulicznego jest pokazane na ekranie głównym jako migający czerwony
wskaźnik błędu, niebieski wskaźnik obejścia, czerwony wskaźnik temperatury oleju i niebieski
wskaźnik stanu. Blokada jest generowana, gdy temperatura przekracza 55 ° C (131 ° F). Blokada
automatycznie wyłączy zasilacz hydrauliczny. Zasilacz hydrauliczny nie może powrócić do
normalnego trybu pracy, aż płyn ostygnie. Wykonaj następujące kroki, aby skorygować blokadę
przegrzania.
1. Rozpocząć schładzanie płynu hydraulicznego poprzez obieg płynu hydraulicznego przez
wymiennik ciepła (tryb obejścia po przegrzaniu).
A. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk Main aby wybrać ekran główny.
B. Upewnij się, że wskaźnik Moduł nr 1 Włączony jest zielony.
C. Wciśnij Bypass buton. Moduł pompy 1 zacznie działać i nastąpi obieg płynu
hydraulicznego przez wymiennik ciepła. Czerwone migający wskaźnik błędu zmieni
się na żółty tryb obejścia po przegrzaniu, przycisk Obejście zmieni na Stop.
2. Jeśli nie ma żadnych zmian w odczycie Temp. oleju po kilku minutach, ustalić, czy płyn
hydrauliczny otrzymuje odpowiednie chłodzenie.
l
l
Temperatura wlotowa woda chłodząca wpływa na wydajność chłodzenia płynu
hydraulicznego.
Sprawdź różnicę ciśnień wody chłodzącej na wlocie i wylocie. Powinna ona wynosić
pomiędzy 0.24-0.31 MPa (35-45 psi). Jeśli to konieczne, należy ustawić ciśnienie
wody na zasilaniu.
3. Gdy wyświetlana temperatura płynu spadnie poniżej 55 ° C (131 ° F), należy nacisnąć
przycisk Stop.
4. Naciśnij przycisk Reset aby usunąć blokadę i wyłączyć wskaźnik.
Błąd z programu Watchdog
Status błędu zasilacza hydraulicznego na panelu interfejsu użytkownika wyświetla Błąd Watchdog jeśli
czasomierz watchdog przestanie działać prawidłowo. Błąd watchdog powoduje wyłączenie zasilacza
hydraulicznego. Wykonać następującą procedurę, aby spróbować naprawić ten błąd.
1. Przekręcić wyłącznik zasilania na głównej obudowie do OFF.
2. Odczekać co najmniej 60 sekund, a następnie zamknąc wyłącznik zasilania.
3. Z poziomu ekranu startowego, nacisnąć przycisk Main Display.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
69
Użytkowanie
4. Na głównym ekranie wyświetlacza, nacisnąć przycisk Reset.
5. Jeśli Błąd Watchdog nie kasuje się, skontaktować się z firmą MTS Systems.
Brudny filtr
Blokada brudnego filtru jest pokazana na ekranie głównym przez żółty wskaźnik alarmu i niebieski
wskaźnik stanu. Naciśnij przycisk Stan, aby wyświetlić ekran stanu i zwróć uwagę na żółte wskaźniki
Brudny Filtr Powrotny lub Brudny Filtr Ciśnieniowy. Blokada jest generowana, gdy pojemność filtru
osiągnie poziom krytyczny. Brudny filtr zapobiegnie uruchomieniu zasilacza hydraulicznego, ale nie
zatrzyma zasilacza gdy jest już uruchomiony.
1. Wymień brudny filtr płynu hydraulicznego. Patrz procedury wymiany filtra w przewodzie
powrotnym i wymiany filtra wysokiego ciśnienia w miarę potrzeb.
2. Naciśnij Kasowanie aby usunąć blokadę i wyłączyć wskaźnik.
Zmiana przepływu wody
W zasilaczach z chłodzeniem wodnym, woda jest używana do utrzymania temperatury plynu
hydraulicznego. (Patrz podręcznik MTS Chłodzenie Powietrzem Informacja o Produkcie, numer
katalogowy 100-135-073, dotyczące jednostek chłodzonych powietrzem). Zawór regulacyjny wody,
znajdujący się na przewodzie doprowadzającym wodę do zasilacza hydraulicznego, wyczuwa
temperaturę cieczy hydraulicznej i automatycznie reguluje przepływ wody do wymiennika ciepła.
Uwaga:
Gdy HPU jest wyłączona, zawór elektromagnetyczny zamyka również dopływ wody do
wymiennika ciepła.
Zawór regulujący wodę jest ustawiony w MTS Systems Corporation, aby utrzymać temperaturę płynu
hydraulicznego w zakresie 43-49 ° C (110-120 ° F). Jednakże temperatura lokalnej wody może
wymagać przestawienia regulatora.
70
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Punkt Opis
1
Wlot wody
2
Zawór elektromagnetyczny
3
Zawór regulacji wody
4
Zespół filtra
Aby ustawić temperaturę pracy płynu hydraulicznego.
1. Jeśli nie jest już wybrany, naciśnij przycisk Main na panelu interfejsu użytkownika, aby wybrać
ekran główny.
2. Naciśnij przycisk Run aby wystartować zasilacz na niskim ciśnieniu.
3. Wciśnij przycisk High Pressure aby wybrać tryb wysokiego ciśnienia.
4. Obserwować temperaturę oleju na ekranie Wyświetlacza Głównego w miarę wzrostu
temperatury płynu hydraulicznego. Zapisać temperaturę , gdy temperatura płynu
hydraulicznego ustabilizuje się.
5. Ustawić zawór regulujący wodę. Jeden pełny obrót (360 °) śruby regulacyjnej powoduje
zmianę temperatury płynu hydraulicznego o kilka stopni.
l
Ustawić śrubę w prawo, aby zmniejszyć temperaturę roboczą.
l
Ustawić śrubę w lewo, aby zwiększyć temperaturę roboczą.
6. Zapisać efekt po 15 minutach.
7. Powtórzyć kroki 5 i 6, aż temperatura płynu hydraulicznego ustabilizuje się między 43 ° C-49 °
C (110 ° F-120 ° F).
Kasowanie przeciążeń termicznych i zabezpieczeń
przeciążeniowych
Przewód doprowadzający zasilanie elektryczne dla każdego silnika pompy posiada wyłącznik ze
zintegrowanym przełącznikiem termicznym w głównej szafie sterowniczej. Jeżeli którykolwiek silnik
pompy pobiera zbyt dużo prądu, jego wyłącznik przeciążenia termicznego zadziała i odłącza silnik
pompy od zasilania elektrycznego.
Dodatkową ochronę zapewniają wyłączniki. Zadziałanie wyłącznika przeciążeniowego lub
termicznego wskazuje potencjalne zwarcie, zbyt dużo ciepła w szafie elektrycznej lub awarię
komponentów (mechaniczną lub elektryczną). Przed uruchomieniem zasilacza hydraulicznego,
zlokalizować i usunąć przyczynę zadziałania przeciążenia termicznego lub wyłącznika.
Resetowanie wyłączników termicznych lub wyłączników przeciążenia dokonuje się w następujący
sposób:
1. Obrócić główny wyłącznik w lewo, aby odłączyć zasilanie z elektrycznej szafy sterowniczej.
2. Poluzować śruby mocujące drzwi szafy elektrycznej i otworzyć drzwi.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
71
Użytkowanie
3. Zlokalizuj przeciążenie termiczne lub wyłącznik które zadziałały; oznakowanie jest
umieszczone obok każdego komponentu w celu identyfikacji. Jeśli to konieczne, nacisnąć
Kasowanie aby uzbroić przełącznik. Jeżeli wyłącznik termiczny lub przeciążeniowy wyłącza
się ponownie po usunięciu przyczyny trzeba poczekać aż wyłącznik wystygnie.
Ustawienie ciśnienia hydraulicznego w modelu 505.60
Ciśnienie wyjściowe można regulować w zakresie od niskich wartości ciśnienia 1 MPa (145 psi) do
ustawienia maksymalnego 21 MPa (3000 psi). Jeśli masz specjalne wymagania testowania, można
zmniejszyć ciśnienie wyjściowe zasilacza.
Lokalizacje sterowania (pokazane 505,69 / 90 )
Punkt Opis
1
Panel interfejsu użytkownika
2
Zestawy pompy
3
Regulacja ciśnienia na wyjściowego
Wykonaj następującą procedurę, aby ustawić ciśnienie wyjściowe. Wykonaj tę procedurę dla jednej
pompy w danej chwili.
72
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Uwaga:
Moduł pompy i silnika są przeznaczone do pracy pod określonym ciśnieniem.
Ustawianie ciśnienia hydraulicznego powyżej 21 MPa (3000 psi) może uszkodzić pompę i jej
silnik
Nie ustawiać ciśnienie wyjściowe większego niż 21 MPa (3000 psi).
1. Jeśli nie jest już wybrany, naciśnij przycisk Main na panelu interfejsu użytkownika, aby wybrać
ekran główny.
2. Wybierz moduł #_ Włączone dla pierwszego modułu pompy który ma zostać ustawiony.
Wybierz Włącz moduł # dla wszystkich innych modułów pomp.
3. Naciśnij przycisk Uruchom, aby wystartować zasilacz na niskim ciśnieniu. Upewnić się, że nie
istnieje zapotrzebowanie na przepływu przez system. Utrzymaj pompę w tym trybie aż płyn
hydrauliczny ma normalną temperaturę pracy.
4. Wciśnij przycisk Wysokie ciśnienie aby wybrać tryb wysokiego ciśnienia.
5. Odkręć nakrętkę blokującą regulację ciśnienia wyjściowego.
6. Podczas gdy asystent monitoruje ciśnienie płynu hydraulicznego na ekranie głównym, ustawić
ciśnienie wyjściowe aż pojawi się żądane ciśnienie.
l
Skręć w prawo regulację ciśnienia wyjściowego, aby zwiększyć ciśnienie.
l
Obróć regulację ciśnienia wyjściowego w lewo, aby zmniejszyć ciśnienie.
7. Przytrzymać regulację ciśnienia na wyjściu, aby zapobiec poruszeniu i dokręcić nakrętkę, aby
ją zablokować.
8. Sprawdź ciśnienie oleju na ekranie głównym, aby upewnić się, że pożądane ciśnienie
hydrauliczne jest utrzymywane.
9. Wybierz moduł #_ Włączone dla pierwszego modułu pompy który ma zostać ustawiony.
Wybierz Włącz moduł #_ dla poprzednio ustawionej pompy.
10. Powtórz kroki od 5 do 9, aż wszystkie pompy zostaną ustawione na żądane ciśnienie.
11. Gdy ciśnienie wyjściowe został ustawione na wszystkich pompach, należy włączyć pompy,
które mają funkcjonować w trakcie testów.
Funkcjonalność niskiego i wysokiego ciśnienia
Ten rozdział wyjaśnia działanie niskich i wysokich ciśnień zasilacza hydraulicznego. Istnieją pewne
przypadki, w których korzystne jest użycie zasilacza hydraulicznego w niskim ciśnieniu w porównaniu z
ciśnieniem wysokim. Funkcjonalność Niska / Wysoka jest przedstawiona na schemacie blokowym
poniżej:
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
73
Użytkowanie
Punkt Opis
1
Przepływ do systemu zewnętrznego
2
Przepływ powrotny z Systemu
3
Przepływ przy wysokim ciśnieniu
4
Pompa obiegowa
5
Rozdzielacz zasilacza hydraulicznego
6
Wymiennik ciepła
7
Filtr
8
Przepływ niskiego ciśnienia
9
Zbiornik
Niskie ciśnienie
Zasilacze hydrauliczne serii 505 są uruchamiane w niskim ciśnieniem w celu zmniejszenia ilości prądu
rozruchowego silnika. Zawór elektromagnetyczny, który otwiera bezpośrednią drogę przepływu do
przewodu wpływa na ustawienie ciśnienia. Ponieważ bezpośrednia droga stwarza mały opór dla
pełnego w systemie powstaje minimalne ciśnienie (niskie ciśnienie). Praca przy niskim ciśnieniu
zasilacza hydraulicznego z serii 505 oferuje kilka przydatnych funkcji, kiedy wysokie ciśnienie nie jest
wymagane przez system zewnętrzny.
74
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Użytkowanie
Odbiór systemu
Najlepsze praktyki dla odbioru systemu obejmują płukanie orurowania i związanych z nim urządzeń.
Ten proces "doprowadza" płyn hydrauliczny do poziomu czystości, który obsługuje wysokiej
wydajności systemy z serwozaworami. Patrz Przewodnik Opieki Płynu Hydraulicznego (numer 050000-536), aby uzyskać informacje na temat czystości płynu).
Poprawa płynu hydraulicznego, która rozpoczyna się w zasilaczu hydraulicznym jest wymagana dla
minimalizacji problemy podczas odbioru systemu.
l
l
l
l
Z pracą zasilacza hydraulicznego przy w niskim ciśnieniu, dopuszczalną liczbę cząsteczek
uzyskuje się w stosunkowo krótkim czasie.
Utrzymanie zasilacza hydraulicznego w niskim ciśnieniu skutecznie izoluje przepływ
zewnętrzny lub systemu, ponieważ względne ciśnienie zwrotne jest zwykle znacznie wyższe
w zewnętrznym obwodzie systemu.
Uruchomienie zasilacza hydraulicznego w niskim ciśnieniu maksymalizuje przepływ płynu,
pozwalając zasilaczowi hydraulicznemu na krążenie zawartość zbiorników przez filtr więcej
razy na godzinę.
Rozpoczęcie procesu odbioru z wydzielonym zasilaczem hydraulicznym zmniejsza możliwą
liczbę problemów napotkanych podczas rozruchu.
Gdy płyn hydrauliczny w zbiorniku zasilacza hydraulicznego został oczyszczony , sekcje systemu
powinny być izolowane i kolejno oczyszczone. Płukanie sekcji orurowania odbywa się w trybie
wysokiego ciśnienia. Jeżeli zasilacz hydrauliczny pracuje w niskim ciśnieniu, straty przepływu w
systemie zminimalizują przepływ zewnętrzny i zmniejszą skuteczność płukania systemu i poprawy
płynu.
Chłodzenie systemu
Zasilacze hydrauliczne serii 505 pracujące w niskim ciśnieniu maksymalizują wydajność chłodzenia
jednostki:
l
l
Ponieważ silnik nie wywołuje ciśnienia płynu, to pracuje przy niskim poziomie mocy, wytwarza
mniej ciepła strat.
Prędkość przepływu w trybie niskiego ciśnienia jest wysoka, zapewniając wystarczającą
objętość schładzanego płynu hydraulicznego do wymiennika ciepła i o niższej zawartości
ciepła BTU na galon. Wymiennik ciepła pracuje z większą wydajnością, gdy przepływy są
bliskie projektowanego natężenia przepływu gdyż warstwy graniczne są zminimalizowane.
Zużycie energii
Wszystkie zasilacze seriii 505 mają pompy o zmiennym wydatku. Przełączanie pomiędzy niskim i
wysokim ciśnieniu pracy, gdy nie ma zapotrzebowania zewnętrznego oszczędza energię i wodę:
l
l
Pozostawienie biegu jałowego zasilacza w trybie wysokiego ciśnienia wykorzystuje około
40% więcej energii elektrycznej niż na biegu jałowym w trybie niskiego ciśnienia.
Gdy płyn hydrauliczny jest pod ciśnieniem, zużycie wody chłodzącej jest wyższe. Podczas
pracy w niskim ciśnieniu, silnik zużywa mniej energii i mniej ciepła musi być usuwane przez
wymiennik ciepła.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
75
Użytkowanie
Wysokie ciśnienie
Gdy zasilacze hydrauliczne serii 505 pracują pod wysokim ciśnieniem, znaczna ilość ciepła jest
wytwarzana. Podczas normalnego badania ciepło to jest rozpraszane przez prowadzenie płynu
hydraulicznego przez układ do przewodu powrotnego i do wymiennika ciepła. W okresach niskiego
zapotrzebowania systemu, to ciepło jest rozpraszane przez prowadzenie płynu hydraulicznego przez
pompę obiegową do wymiennika ciepła.
76
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
Konserwacja
Przegląd listy rutynowego przeglądu konserwacyjnego
78
Harmonogram konserwacji zasilaczy hydraulicznych model 505.60/.90/.120/.150/.180
80
Części zamienne
83
Blokady/Przywieszki
84
Działanie zasilacza hydraulicznego
84
Sprawdzanie płynu hydraulicznego
84
O sprawdzaniu detektora niskiego poziomu /temperatury
85
Wymiana filtru powrotnego
87
Wymiana filtru z obudową zaciskową
87
Wymiana filtru z obudową zakręcaną
89
Wymiana dodatkowego filtru wysokiego ciśnienia
91
Pobieranie próbki płynu hydraulicznego
93
Wymiana płynu hydraulicznego
96
Skontrolować wymiennik ciepła
98
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
77
Konserwacja
Przegląd listy rutynowego przeglądu konserwacyjnego
Ważne:
Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, które wymagają podniesionej pokrywyj,
upewnić się, że pokrywa jest odpowiednio zabezpieczona za pomocą pręta służącego do tego
celu.
Uwaga:
W poniższej tabeli, "x" oznacza usługę, która powinna być wykonana przez operatorów sprzętu.
Większość z tych procedur obejmuje sprawdzenia wizualne, które nie powinny zakłócać
działania systemu badawczego. Sprawdzenia te powinny być również przeprowadzone przez
przeszkolonych inżynierów serwisowych podczas każdej rutynowej wizyty konserwacyjnej.
"MTS" oznacza usługę wykonywaną przez wyszkolonych inżynierów serwisu w ramach planu
rutynowej konserwacji MTS. Niektóre z tych procedur wymagają specjalnych narzędzi
serwisowych i / lub specjalnego szkolenia, aby je przeprowadzić.
Zalecane usługi powinny wykonywane w każdym zapisanym przedziale czasowym pracy
Czas pracy - godziny
8 40 160
Sprawdzić wentylację szafy
elektronicznej.
X
Sprawdzić wskaźniki zabrudzenia
filtrów.
X
Sprawdzić przecieki
X
Sprawdzić poziom oleju
X
Sprawdzić ciśnienie
X
Sprawdzić kolor i zapach płynu
X
Sprawdzić blokady urządzeń
X
Sprawdzić kable i złącza
X
Sprawdzić filtr powietrza konsoli
MTS
500
1000 1 500 2 000 5 000 10 000
Sprawdzić wszystkie akumulatory dla
prawidłowego ciśnienia naładowania i
oleju
MTS MTS MTS
MTS
Sprawdzić stan wszystkich przewodów
elektrycznych i połączeń kablowych
MTS MTS MTS
MTS
Sprawdzić kolor i zapach płynu
hydraulicznego w zasilaczu
hydraulicznym
MTS MTS MTS
MTS
Sprawdzić robocze ciśnienie i
MTS MTS MTS
MTS
78
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
Czas pracy - godziny
8 40 160
500
1000 1 500 2 000 5 000 10 000
temperaturę zasilacza hydraulicznego
Oczyścić filtr powietrza szafy
sterowniczel, w razie potrzeby
wymienić
MTS MTS MTS
MTS
Sprawdzić wymiennika ciepła na
przecieki lub "przepływ (gdy
wyłączony)"
MTS MTS MTS
MTS
Sprawdzić węże pompy na przecieki
MTS MTS MTS
MTS
Nasmarować łożyska silnika (nie 505)
MTS MTS MTS
MTS
Sprawdzić stan wskaźników
zabrudzenia filtru
MTS MTS MTS
MTS
Sprawdzić poziom płynu
hydraulicznego w zasilaczu
hydraulicznym
MTS MTS MTS
MTS
Sprawdzić urządzenia ostrzegawcze i
blokady
MTS MTS MTS
MTS
Wymienić wszystkie filtry
MTS
MTS
Sprawdzić działanie i ustawienia
kontroli ciśnienia i zaworów
MTS
MTS
Sprawdzić sprzęgło pompa /silnik pod
kątem zużycia i zanieczyszczenia
MTS
Sprawdzić napięcie i prąd pompy
MTS
Sprawdzić przepływ drenu
MTS
Zalecane próbki oleju hydraulicznego
MTS
MTS MTS MTS
Zalecana wymiana lub odnowienie
wymiennika ciepła
MTS
MTS
MTS
Zalecana wymiana węży
MTS
Inspekcja łożysk silnika*
MTS
*Ogólnie inspekcja powinna odbywać się co 10 000 godzin. Wymiana / naprawa jest zwykle odbywa
się po 30 000 godzin.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
79
Konserwacja
Czas pracy - godziny
8 40 160
500
1000 1 500 2 000 5 000 10 000
Ustalić, czy wymiana lub odnowa
pompy jest potrzebna
MTS
Ustalić, czy wymiana lub przewinięcie
silnika są potrzebne
MTS
Zalecana wymiana płynu
hydraulicznego & oczyszczenie sitka
wlotowego pompy
MTS
Harmonogram konserwacji zasilaczy hydraulicznych
model 505.60/.90/.120/.150/.180
Poniższa tabela zawiera zalecaną częstotliwość dla każdej procedury konserwacji.
Harmonogram konserwacji
Co robić
Kiedy to
zrobić
Jak to zrobić
Dokonać
Przed
codziennych
rozpoczęciem
kontroli wizualnych testowania
każdego dnia.
Sprawdź wentylację szafy elektronicznej.
Sprawdź wskaźniki zabrudzenia filtrów.
Sprawdzić czy nie ma wycieków płynu.
Sprawdzić poziom płynu widoczny we wskaźniku i uzupełnić
w razie potrzeby.
Sprawdzić ciśnienie robocze systemu i ustawić zgodnie z
wymaganiami.
Sprawdzić jakość
płynu i stan
Co 40 godzin
lub 1 tydzień (w
zależności od
tego co nastąpi
wcześniej).
Porównaj stan płynu do poprzedniej próbki, w tym zapach i
kolor.
Sprawdzić
działanie urządzeń
ostrzegawczych i
blokad
Co 40 godzin
lub 1 tydzień (w
zależności od
tego co nastąpi
wcześniej).
Wcisnąć przyciski awaryjne, aby sprawdzić, czy urządzenia
ostrzegawcze i blokady działają prawidłowo.
Sprawdzić
Co 160 godzin
Zapoznaj się z instrukcją Informacja o produkcie Akumulator dla kompletnych instrukcji.
80
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
Co robić
Kiedy to
zrobić
ciśnienie
naładowania
opcjonalnego
akumulatora1
lub 1 miesiąc (w
zależności od
tego co nastąpi
wcześniej).
Jeśli jest
zainstalowany to
sprawdzić
ciśnienie
naładowania
opcjonalnego
tłumika udarów.
Co 160 godzin Patrz procedury wstępnego ładowania akumulatora tłumika
lub 1 miesiąc (w udarów.
zależności od
tego co nastąpi
wcześniej).
Przeprowadzić
zewnętrzną
kontrolę
wymiennika
ciepła,2
Co 500 godzin
lub 3 miesiące
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Sprawdzić
przewody
hydrauliczne, w
razie potrzeby
wymienić
Co 1000 godzin Sprawdzić oznaki zużycia, sprawdzić pod kątem wycieków,
lub 6 miesięcy
dokręcić połączenia zgodnie z potrzebami.
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Sprawdzić luźne
połączenia lub
wady linii
zasilających
Co 1000 godzin
lub 6 miesięcy
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Wymień filtr płynu
Co 1000 godzin Patrz procedury wymiany filtru w linii powrotnej.
lub 6 miesięcy
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Jak to zrobić
Sprawdzić wgniecenia, wybrzuszenia, przecieki,
uszkodzone uszczelki, korozję i zużyte, pęknięte lub
nieszczelne przewody.
Odbyć kontrolę wykonaną przez wykwalifikowanego
elektryka. Należy przestrzegać wszystkich przepisów
lokalnych i środków ostrożności. Sprawdź, czy wszystkie
połączenia są prawidłowe. Śruby powinny być dokręcone z
wartościami podanymi na związanej etykiecie .
1Zobacz podręcznik informacja o produkcie Akumulator serii 111 (numer katalogowy 011-553-304).
Akumulator jest elementem opcjonalnym, który może być dodany do przewodu ciśnieniowego.
2Zobacz Przewodnik Pielęgnacji Wymiennika Ciepła ( numer katalogowy 015-164-000).
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
81
Konserwacja
Co robić
Kiedy to
zrobić
Jak to zrobić
Sprawdź wycieki
płynu
hydraulicznego z
akumulatorów typu
tłokowego1
Co 1000 godzin Zapoznaj się z instrukcją Informacja o produkcie lub 6 miesięcy
Akumulator dla kompletnych instrukcji.
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Sprawdzenie
funkcjonalności
blokad zasilacza
hydraulicznego3
Co 1000 godzin Skontaktować się z MTS Systems Corporation.
lub 6 miesięcy
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Sprawdź
funkcjonalność
przeciążenia
silnika3
Co 1000 godzin Skontaktować się z MTS Systems Corporation.
lub 6 miesięcy
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Sprawdzić
prawidłowość
działania zaworów
hydraulicznych4
Co 1000 godzin Skontaktować się z MTS Systems Corporation.
lub 6 miesięcy
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Przeprowadzić
analizę płynu
hydraulicznego
Co 1000 godzin
lub 6 miesięcy
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Uzyskać próbkę i przesłać ją do analizy. MTS zaleca, że
​próbka powinna być analizowana przez nasz
zakontraktowany serwis. Zapytaj swojego inżyniera
serwisowego o informację.
Wymienić płyn
hydrauliczny
Jeśli analiza
płynu nie
spełnia
specyfikacji.
Patrz procedurę wymiany płynu hydraulicznego.
Przeprowadzić
zewnętrzną
Co 2000 godzin Sprawdzić oznaki zanieczyszczenia lub korozji;
lub co roku (w
przeprowadzić chemiczne lub mechaniczne oczyszczenie
3Wymagane jest specjalne szkolenie. Skontaktować się z MTS Systems Corporation.
4Patrz Przewodnik Pielęgnacji Wymiennika Ciepła ( numer katalogowy 050-000-536).
82
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
Co robić
Kiedy to
zrobić
kontrolę
wymiennika
ciepła2,3
zależności od
tego co nastąpi
wcześniej).
Sprawdź przepływ
drenowy pompy
hydraulicznej
Co 2000 godzin Skontaktować się z MTS Systems Corporation.
lub co roku (w
zależności od
tego co nastąpi
wcześniej).
Wymienić baterię
w PLC
Co 4000 godzin Skontaktować się z MTS Systems Corporation.
lub 2 lata (w
zależności od
tego co nastąpi
wcześniej).
Wymienić
wymiennik
ciepła2,3
Co 5000 godzin Wymienić wg zaleceń inspekcji. Skontaktować się z MTS
lub 3 lata (w
Systems Corporation w sprawie specjalnego szkolenia.
zależności od
tego co nastąpi
wcześniej).
Sprawdzić silnik i
pompę. Wymienić
łożyska silnika3
Co 30 000
godzin lub 5 lat
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Silniki mogą być przewinięte lub wymienione zgodnie z
wymogami kontroli.
Co 10 000
godzin lub 5 lat
(w zależności
od tego co
nastąpi
wcześniej).
Skontaktować się z MTS Systems Corporation w sprawie
specjalnego szkolenia.
Wymienić
przewody
hydrauliczne3
Jak to zrobić
wg zaleceń inspekcji.
Patrz Przewodnik Pielęgnacji Wymiennika Ciepła, aby
uzyskać więcej informacji.
Pompy mogą być odnowione lub wymienione zgodnie z
wymogami kontroli.
Skontaktować się z MTS Systems Corporation w sprawie
specjalnego szkolenia.
Części zamienne
Części, które są określone w procedurach konserwacji w tym rozdziale można uzyskać od firmy MTS
Systems Corporation. Patrz "Informacje kontaktowe" na odwrocie strony tytułowej aby zamówić
części zamienne.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
83
Konserwacja
Blokady/Przywieszki
Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać wszystkich właściwych procedur blokowania /
oznakowania podczas wykonywania konserwacji zasilacza hydraulicznego.
Działanie zasilacza hydraulicznego
Podczas pracy zasilacza hydraulicznego zapoznać się z dźwiękami i zapachami z zasilacza
hydraulicznego. Zmiany w dźwięki i zapachy z zasilacza hydraulicznego mogą wskazywać, że
potrzebna jest konserwacja lub serwis.
Sprawdzanie płynu hydraulicznego
Zanieczyszczenie i pogorszenie się płynu hydraulicznego może się zdarzyć w każdym systemie
hydraulicznym. Niezastosowanie się do utrzymania płynu wystarczająco wolnego od zanieczyszczeń
lub wymiany płynu przed ciężkim pogorszeniem się płynu powoduje słabą wydajność systemu i może
doprowadzić do kosztownego czyszczenia systemu. Serwozawory są szczególnie podatne na
uszkodzenia od brudnego płynu hydraulicznego.
Aby uniknąć takich problemów trzeba utrzymywać system hydrauliczny w czystości. Regularnie badać
próbki płynu hydraulicznego i przestrzegać zalecanych procedur konserwacji opisanych tutaj. Aby
uzyskać więcej informacji na temat opieki nad płynem hydraulicznym, trzeba odnieść się do
Przewodnik Opieki nad Płynem Hydraulicznym (numer 050-000-536).
Ważne:
Aby zapobiec problemom z płynami niespójnymi i gorszymi, MTS zaleca swoim klientom tylko
Exxon Mobil DTE 25 lub Shell Tellus 46
Sprawdź płyn hydrauliczny
Przeprowadzić co tydzień następujące sprawdzenie stanu płynu hydraulicznego. Jeśli jest
podejrzewane zanieczyszczenie płynu hydraulicznego, pobrać próbkę dokonać analizy.
1. Sprawdzić poziom płynu na wskaźniku poziomu oleju w celu sprawdzenia czy poziom płynu
jest prawidłowy.
l
l
Niski poziom może wskazywać na przecieki. Jeśli potrzeba, dodać wystarczającą
ilość płynu aby ustalić poziom w zbiorniku na odpowiednim poziomie roboczym.
Wysoki poziom może wskazywać na zanieczyszczenie wodą z wymiennika ciepła.
2. Sprawdzić kolor płynu hydraulicznego. Czysty płyn hydrauliczny ma kolor bursztynowy.
Należy zachowywać próbki fabrycznie nowego płynu hydraulicznego w czystym szklanym
pojemniku dla celów porównawczych. Zmiana koloru może oznaczać, że płyn jest
zanieczyszczony lub uległ rozpadowi chemicznemu. Jeśli płyn hydrauliczny wygląda inaczej
niż w czystej próbce, patrz tabelę "Wygląd Próbki Płynu Hydraulicznego".
3. Otworzyć korek wlewu i sprawdzić zapach płynu hydraulicznego. Płyn hydrauliczny pachnący
spalenizną może wskazywać na rozpad chemiczny.
Jeśli wykryje się wyraźną zmianę zapachu płynu hydraulicznego, należy go poddać analizie
chemicznej przez producenta.
84
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
4. Prowadzić zapisy maksymalnej temperatury zbiornika.
Wysokie temperatury robocze mogą powodować rozpad płynu. Należy skonsultować się z
Inżynierem Serwisowym MTS, aby ustalić, czy potrzebne są zmiany lub korekty do systemu
hydraulicznego.
5. Sprawdzić i tak ustawić zasilanie olejem hydraulicznym że:
l
l
l
Temperatura płynu hydraulicznego stabilizuje się w parametrach podanych w tabeli
specyfikacji gdy zasilacz hydrauliczny pracuje pod wysokim ciśnieniem.
Odczyt maksymalnej wartości statycznej w linii ciśnieniowej jest utrzymywany na
poziomie 21 MPa (3000 psi).
Maksymalne ciśnienie zwrotne w linii drenowej jest ograniczone do 0.17 MPa (25psi).
Jeśli trzeba wyregulować zawór regulujący wodę, wyłącznik przekroczenia
temperatury lub zawory regulujące ciśnienie, trzeba się odnieść do procedury zmiany
przepływu wody.
O sprawdzaniu detektora niskiego poziomu
/temperatury
Zestaw czujników niskiego poziomu / temperatury monitoruje temperaturę i poziom płynu
hydraulicznego w zbiorniku. Sprawdzić funkcjonalność detektora niskiego poziomu / temperatury co 6
miesięcy.
Uwaga:
Uruchamianie silników pompa z płynem hydraulicznym poniżej górnej części silników może
spowodować ich awarię.
Położenie niskiego poziomu jest ustawione fabrycznie. Ustawić zestaw zastępczy na tym
samym poziomie.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
85
Konserwacja
Punkt Opis
1
Inna orientacja wyłącznika
2
Zapisać oryginalną odległość od zespołu głowicy do zbiornika
3
Podnieść/Obniżyć zestaw niskiego poziomu
4
Zestaw głowicy
5
Kabel
6
Nakrętka blokująca
7
Góra zbiornika
8
Wał
Jak sprawdzić wyłącznik niskiego poziomu
1. Należy zapisać odległość pomiędzy zespołem głowicy urządzenia, a górnej części zbiornika.
2. Włączyć zasilanie zasilacza hydraulicznego.
3. Poluzować nakrętkę w górnej części zbiornika, który utrzymuje na miejscu zespół wyłącznika.
4. Podnieść zespół wyłącznika niskiego poziomu wystarczająco wysoko, aby spowodować że
wskaźnik stanu zasilacza hydraulicznego będzie migać między Wadliwy i Niski Level , Jeśli
Low level nie wyświetla się, wymienić zespół wyłącznika niskiego poziomu (krok 5). Jeżeli
zespół wyłącznika niskiego poziomu jest poprawny, przejdź do kroku 6.
5. Odłącz kabel i usunąć istniejące urządzenie niskiego poziomu/temperatury. Zainstalować
urządzenie zastępcze i podłącz kabel.
Uwaga:
Upewnij się, że nowe urządzenie ma taką samą długość jak poprzednie.
Podnieść zespół wyłącznika niskiego poziomu wystarczająco wysoko, aby spowodować że
wskaźnik stanu zasilacza hydraulicznego będzie migać między Wadliwy i Niski Poziom ,
6. Obniżyć urządzenie z powrotem do zbiornika odpowiednio do odległości pomiędzy zespołem
głowicy urządzenia, a w górnej części zbiornika, w przybliżeniu 2,54 cm (1 cal).
Uwaga:
Jeśli jest wyciek płynu, ilość płynu straconego zanim miga niski poziom zależy od
ustawienia opisanego powyżej. Jeśli czujnik poziomu płynu jest ustalony na 2,54 cm (1
cal), utrata płynu będzie 67 litrów (17,7 galonów).
7. Nacisnąć przycisk Reset na interfejsie użytkownika, aby usunąć blokadę i zmienić status
zasilacza z powrotem do NORMAL ,
Jak sprawdzić wyłącznik przekroczenia temperatury
Aby sprawdzić przełącznik:
86
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
1. Włączyć zasilanie zasilacza hydraulicznego.
2. Wyłączyć dopływu wody do zasilacza (Zapobiega to pracy wymiennika ciepła).
3. Monitorować temperaturę na wyświetlaczu głównym w interfejsie użytkownika. Gdy
temperatura płynu hydraulicznego przekroczy 55 ° C (131 ° F), stan zasilacza powinien migać
między Wadliwy a Przekroczenie Temperatury. Jeśli Przekroczenie Temperatury nie
wyświetla się, wymienić zespół wyłącznika niskiego poziomu.
4. Włączyć przepływ wody do zasilacza.
5. Naciśnij przycisk Kasowanie aby usunąć blokadę i wyłączyć wskaźnik.
Wymiana filtru powrotnego
Standardowy filtr dokładny do modeli zasilacza hydraulicznego 505,120 / .180 i modeli 505,60 / .90,
jest filtrem linii powrotnej. Zasilacz hydrauliczny będzie mieć jeden z dwóch typów obudowy filtru.
Konstrukcja obudowy filtra różni się sposobem zamocowania pokrywy. Albo zacisk utrzymuje pokrywę
na zespole głowicy albo pokrywa jest przykręcona. Istnieje również opcjonalny filtr wysokiego
ciśnienia, które może się znajdować na dowolnej poszczególnej jednostce.
Wymiana filtru z obudową zaciskową
Element filtrujący linii powrotnej zasilacza hydraulicznego powinien zostać wymieniony z
następujących powodów:
l
Gdy detektor zabrudzenia filtru został wyzwolony
l
Kiedykolwiek płyn hydrauliczny jest wymieniony
l
Producent filtru zaleca maksymalny odstęp (1000 godzin lub 6 miesięcy)
Wymagany sprzęt
l
Element filtracyjny (MTS numer katalogowy 100-015-519)
l
(Odniesienie do MTS numer katalogowy 100-030-032 oraz 100-030-053).
LUB
l
Zestaw uszczelnień Elementu Filtracyjnego MTS numer katalogowy (100-030-199)
Procedura
Uwaga:
Wskaźnik brudnego filtru może się świecić, po pierwszym uruchomieniu zasilacza
hydraulicznego z powodu niskiej temperatury płynu hydraulicznego. Gdy zasilacz hydrauliczny
jest w normalnej temperaturze roboczej, sprawdzić ponownie wskaźnik, aby ustalić, czy
element rzeczywiście wymaga wymiany.
1. Wyłączyć zasilacz hydrauliczny. Upewnić się, że ciśnienie hydrauliczne zerowe przed
kontynuacją.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
87
Konserwacja
Komponenty filtru
Punkt Opis
1
Zacisk
2
Pokrywa
3
Uszczelnienie
4
Zestaw głowicy
5
Uszczelka
6
Rura filtru
7
Trzpień wkładu
8
Wkład filtru
9
Zespól zaworu obejściowego
10
Uszczelnienie
11
Uchwyt “T”
2. Odblokować i otworzyć małą pokrywę obok obudowy elektrycznej aby uzyskać dostęp do
zespołu filtra.
88
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
3. Zwolnić zacisk mocujący pokrywę głowicy.
Ważne:
Potrzebny będzie minimalny prześwit 712 mm (28 cali) nad obudową filtra, aby usunąć
filtr.
4. Umieścić miskę spustową w pobliżu złapać wyciek z filtra.
5. Użyj uchwytu "T", aby wyjąć wkład filtra z rury filtru. Należy uważać, aby nie rozlać płynu
hydraulicznego.
6. Wymienić O-ring uszczelniające w zespole zaworu obejściowego i pod pokrywą. (Odniesienie
do MTS numer katalogowy 100-030-032 oraz 100-030-053).
7. Odkręć uchwyt "T" z trzpienia wkładu i wyjąć wkład filtru.
8. Zainstalować nowy filtr na trzpieniu wkładu zabezpieczyć go uchwytem "T".
9. Zainstaluj zespół wkładu z filtrem do głowicy i do rury filtra.
10. Założyć pokrywę i zamocować ją do głowicy.
11. Włączyć zasilacz hydrauliczny i przełączyć na tryb wysokiego ciśnienia. Sprawdzić
uszczelnienia pomiędzy obudową, filtrem i pokrywą na oznaki przecieku.
12. W przypadku wycieku, należy powtórzyć tę procedurę (bez wymiany wkładu filtracyjnego).
Jeśli przeciek nie ustępuje, skontaktować się z MTS Systems Corporation.
13. Jeśli wymienia się filtra, ponieważ zadziałał wskaźnik zabrudzenia filtru należy uruchomić
zasilacz hydrauliczny przez dwie do czterech godzin w celu usunięcia zanieczyszczeń.
Następnie pobrać próbkę płynu i dokonać analizy.
14. Kontynuować oczyszczanie płynu jeśli nie spełnia wymagań co do poziomu czystości ISO
16/13/9 lub lepiej.
15. Nacisnąć przycisk Reset na panelu interfejsu użytkownika dla skasowania blokady i wyłączyć
wskaźnik Return Filter Dirty
Wymiana filtru z obudową zakręcaną
Filtr z obudową zakręcaną
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
89
Konserwacja
Punkt Opis
1
Obudowa filtru
2
Wkręty pokrywy (4) 53 N-M (39 ft-lb)
3
Pokrywa filtru
4
O-Ring
5
Sprężyna
6
Zestaw zaworu obejściowego
7
Element filtru
Element filtrujący linii powrotnej zasilacza hydraulicznego powinien zostać wymieniony z
następujących powodów:
l
Gdy detektor zabrudzenia filtru został wyzwolony
l
Kiedykolwiek płyn hydrauliczny jest wymieniony
l
Producent filtru zaleca maksymalny odstęp (1000 godzin lub 6 miesięcy)
Wymagany sprzęt
l
Element filtracyjny (MTS numer katalogowy 100-029-989)
l
O-ring (MTS numer katalogowy 010-010-927)
Wymiana filtru z obudową zakręcaną
1. Wyłączyć zasilacz hydrauliczny. Upewnić się, że ciśnienie hydrauliczne jest na zero przed
kontynuacją.
Uwaga:
Ciśnienie w układzie nie od razu spada do zera, gdy zasilacz hydrauliczny jest
wyłączony.
Resztkowe ciśnienie może wytworzyć wysokociśnieniowy rozprysk który może zranić.
Nie rozpoczynać tej procedury, aż wszystkie manometry pokażą zero.
2. Odblokować i otworzyć małą pokrywę obok obudowy elektrycznego aby uzyskać dostęp do
zespołu filtra.
3. Wykręcić cztery śruby mocujące pokrywę filtra do obudowy filtra.
4. Wyjąć sprężynę, zespól zaworu obejściowego i wkład filtra. Usunąć brudny elementu zgodnie
z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
5. Oczyścić zawór obejściowy i sprężynę, jeśli to konieczne.
90
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
6. Sprawdzić obudowę filtra pod kątem oznak poważnego zanieczyszczenia takie jak duże
kawałki żwiru, cząstki gumy i odłamków metalu.
7. Znaleźć i usunąć przyczynę tego zanieczyszczenia przed ponownym uruchomieniem
systemu.
8. Zainstalować nowy wkład filtra, zawór obejściowy i sprężynę.
9. Ponownie założyć pokrywę filtra. Upewnić się, że O-ring w pokrywie pozostał na swoim
miejscu. Dokręcić cztery śruby pokrywy do 53 Nm (39 ft-lb).
10. Włączyć niskie ciśnienie i sprawdzić, czy nie ma wycieków.
Wymiana dodatkowego filtru wysokiego ciśnienia
Element filtrujący linii ciśnieniowej zasilacza hydraulicznego powinien zostać wymieniony z
następujących powodów:
l
Gdy elektryczny alarm zabrudzenia gaśnie
l
Gdy płyn hydrauliczny jest wymieniony
l
Producent filtru zaleca maksymalny odstęp (1000 godzin lub 6 miesięcy)
Wymagany sprzęt
Potrzebne będą elementy filtrujące (MTS Numer części 010-053-305); ilość 2 dla 505.60 / .90, ilość 4
dla 505.120 / .180) i zestaw uszczelniający (MTS numer katalogowy 011-425-803). Dostępny jest
również O-ring stosowany przy głównym wlocie i wylocie (numer części MTS 010-010-907).
Procedura
Aby zmienić wkład filtra:
Komponenty filtru
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
91
Konserwacja
Punkt Opis
1
Pokrywa filtru
2
O-ring i pierścień dociskowy
3
Obudowa filtru
4
Elektryczny Alarm Zabrudzenia
5
Sprężyna
6
Płytka sprężyny
7
Element filtru
8
Złącze plastikowe
1. Wyłączyć zasilacz hydrauliczny. Upewnić się, że ciśnienie hydrauliczne zerowe przed
kontynuacją. Poczekać, aż wszystkie manometry będą wskazywać zero przed rozpoczęciem
następnego kroku.
2. Wyjąć brudny element filtrujący.
A. Użyć klucza nasadowego 7/8 cala lub klucza płaskiego aby odkręcić pokrywę filtra.
B. Wyjąć sprężynę, płytkę sprężyny i dwa brudne elementy filtrujące.
C. Zachować złącze plastikowe które łączy dwa elementy filtracyjne. Odrzucić
zabrudzone elementy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Ostrzeżenie:
Podczas pracy z komponentami hydraulicznymi, płyn hydrauliczny może się rozlać i
zbierać się na podłodze lub platformach roboczych.
Podłogi i platformy robocze z rozlanym płynem hydraulicznym są bardzo śliskie.
Upadek personelu na śliskich powierzchniach może spowodować obrażenia lub
śmierć.
Nie dopuścić personelu do stania lub chodzenia po płynie hydraulicznym. Umieszczać
znaki ostrzegawcze wokół obszaru rozlania aby ostrzec pracowników o zagrożeniu.
Niezwłocznie oczyścić i osuszyć wyciek .
3. Oczyścić i sprawdzić obudowę filtra.
A. Oczyścić i sprawdzić O-ring pokrywy filtru i pierścień utrzymujący. Wymienić je w
razie potrzeby.
B. Posmarować O-ring czystym płynem hydraulicznym.
C. Sprawdzić obudowę filtra pod kątem oznak poważnego zanieczyszczenia takie jak
duże kawałki żwiru, cząstki gumy i odłamków metalu. Znaleźć i usunąć przyczynę
tego zanieczyszczenia przed ponownym uruchomieniem systemu.
92
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
4. Zainstalować nowe elementy.
A. Włożyć dwa czyste elementy z łącznikiem z plastiku między nimi do obudowy filtra.
B. Włóż płytkę sprężyny i sprężynę.
C. Przykręcić pokrywę filtra. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić jej O-ringu
i pierścienia wspierającego. Dokręcić pokrywę filtra do wartości podanej na etykiecie.
5. Włączyć pompę przy niskim ciśnieniu w ciągu 5 minut w celu usunięcia powietrza z obudowy.
Przed przejściem do pracy w wysokim ciśnieniu sprawdzić czy nie ma przecieków.
Pobieranie próbki płynu hydraulicznego
Ten rozdział opisuje jak sprawdzić jakość płynu hydraulicznego. Przejrzyj następujące wskazówki
przed uzyskaniem próbki:
l
Unikać zanieczyszczenia.
l
l
l
l
Trzymać butelkę próbki w pojemniku do przechowywania zestawu do pobierania
próbek płynu hydraulicznego, dopóki jest to konieczne.
Nie zdejmować korka z butelki, aż tuż przed pobraniem próbki .
Nie stawiać korka na brudnej powierzchni lub w miejscu, gdzie może osiadać pył z
powietrza.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat obsługi płynu hydraulicznego patrz Przewodnik
Pielęgnacji Płynu Hydraulicznego (numer części 050-000-536) znajdujący się w pakiecie
dokumentacji w szafce sterowniczej.
l
Przytrzymywać zespół zaworu z wężem podczas pobierania próbki.
l
Nie pozwalać na wprowadzenie węża próbkowania do butelki albo dotykania wlotu butelki.
Warunek wstępny
Będzie potrzebny zestaw próbkowania płynu hydraulicznego (MTS część numer 055-589-601) oraz
zestaw do analizy płynu (MTS część numer 011-860-301) lub czysta butelka 180 ml na próbki.
Zestaw zaworu i węża dla pobierania próbek płynu
Punkt Opis
1
Adapter
2
Zawór iglicowy
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
93
Konserwacja
Procedura
Pobrać próbkę płynu ze zbiornika, aby uzyskać wskazanie wizualne koloru płynu i ezględnego
zanieczyszczenia. Czysty płyn hydrauliczny jest przejrzysty i ma kolor bursztynowy. Jeżeli wydaje się
że skład płynu zmienił się trzeba uzyskać próbkę płynu hydraulicznego z otworu próbkowania i
sprawdzenie właściwości płynu.
1. Włączyć zasilacz hydrauliczny aż płyn hydrauliczny jest w normalnej temperaturze roboczej
(około 30 minut).
2. Otworzyć dolny panel boczny dla dostępu do rozdzielacza sterującego.
3. Zamknąć zawór iglicowy. Podłączyć zespół zaworu z wężem do otworu próbkowania
znajdującego się w rozdzielaczu sterującym.
Zlokalizować otwór próbkowania w rozdzielaczu sterującym.
Punkt Opis
1
Zestaw zaworu z wężem
2
Zawór iglicowy
3
Otwór próbkowania
4
Rozdzielacz sterujący
5
Otwórz panel dla dostępu do rozdzielacza
4. Otworzyć zawór iglicowy i przepłukać 1 litrem (1 kwartą) płynu hydraulicznego poprzez zespół
próbkowania. Płyn ten może być skierowany na pojemnika na odpady lub z powrotem do
zbiornika zasilacza hydraulicznego.
94
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
5. Uzyskać próbkę płynu hydraulicznego po przepłukaniu zespołu węża z zaworem.
A. Bez zamykania zaworu szybko umieścić butelkę próbkową w strumieniu płynu (
butelka powinna być zamknięta aż do przyjęcia próbki).
B. Napełnić płynem butelkę próbki (175 ml / 6 uncji).
C. Zamknąć zawór na zespole węża z zaworem i zamknąć butelkę z próbką.
6. Sprawdzić cechy płynu w próbce poprzez porównanie z czystym płynem hydraulicznym w
małym pojemniku. Czysty płyn hydrauliczny ma kolor bursztynowy.
Porównać z tabelą "Wygląd Próbki Płynu Hydraulicznego" dla wskaźników nieakceptowanej
jakości płynu.
7. Jeśli nadal istnieje jakakolwiek niepewność co do jakości płynu, należy otrzymać następną
próbkę płynu i poddać ją analizie. Badania płynu powinny obejmować zawierać analizę
chemiczną, liczbę cząstek i sprawdzenie lepkości. Większość firm naftowych ma możliwość
wykonywania tych badań lub skonsultować się z firmą MTS Systems Corporation.
8. Zdjąć zespół węża i zaworu
Wygląd próbki płynu hydraulicznego
Właściwości
płynu
Ciemny kolor
płynu
Zapach
spalenizny
Problem
Co robić
Wskazuje na rozpad chemiczny
lub temperatura płynu
hydraulicznego wzrosła
powyżej maksymalnej
zalecanej temperatury
(poważne przegrzanie)
Dokonać analizy płynu wymienić zgodnie z
wynikiem analizy.
Wskazuje na rozpad chemiczny
lub temperatura płynu
hydraulicznego wzrosła
powyżej maksymalnej
zalecanej temperatury
(poważne przegrzanie)
Dokonać analizy płynu wymienić zgodnie z
wynikiem analizy.
Jeżeli przyczyną było przegrzanie, przepłukać
cały system aby usunąć lakier lub pozostałości.
Należy skonsultować się z Inżynierem
Serwisowym MTS, aby ustalić, czy potrzebne są
zmiany lub korekty do systemu hydraulicznego.
Jeżeli przyczyną było przegrzanie, przepłukać
cały system aby usunąć lakier lub pozostałości.
Należy skonsultować się z Inżynierem
Serwisowym MTS, aby ustalić, czy potrzebne są
zmiany lub korekty do systemu hydraulicznego.
Mętny płyn
Wskazuje na rozpad chemiczny Wymiana płynu
Wygląd
mleczny
Wskazuje na obecność wody w
płynie
Sprawdzić wymiennik ciepła pod kątem
uszkodzeń.
Szukać innych źródeł wody, gdy woda nie wydaje
się pochodzić z wymiennika ciepła.
Zidentyfikować i usunąć źródło wycieku wody i w
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
95
Konserwacja
Właściwości
płynu
Problem
Co robić
razie potrzeby wymienić płyn.
Osad na dnie Wskazuje na zgnieciony,
pojemnika
pęknięty lub zapchany filtr lub
próbki (po
filtry
pozostawieniu
próbki na noc)
Dokonać analizy płynu i wymienić wszystkie
elementy filtrujące.
Oczyścić płynu lub wymienić zgodnie z wynikiem
analizy.
Wymiana płynu hydraulicznego
Wymienić płyn hydrauliczny w zbiorniku zasilacza hydraulicznego gdy zostało ustalone, że płyn
hydrauliczny nie nadaje się do użytku.
Zalecany sprzęt
l
Pompa transferowa z filtrem 10 mikronów (taka jak model 590.01 Pompa Transferowa Płynu)
z rurą ssącą 915 mm (36 cali).
l
Etanol lub podobny rozpuszczalnik czyszczący
l
Niestrzępiąca tkanina lub fabryczne niestrzępiące szmaty
l
Zestaw do pobierania próbek płynu hydraulicznego (MTS numer katalogowy 055-589-601)
l
Nowy filtr
Warunki wstępne
l
Pobrać próbki płynu hydraulicznego, aby określić, czy płyn hydrauliczny należy wymienić.
l
Zidentyfikować i skorygować ewentualne źródła zanieczyszczenia.
Uwaga:
Mieszanie różnych marek płynu hydraulicznego może zanieczyścić system.
Zanieczyszczony płyn hydrauliczny może spowodować przedwczesne zużycie elementów
hydraulicznych w systemie.
Nie mieszać różnych marek płynu hydraulicznego. MTS Systems Corporation zaleca
stosowanie płynu hydraulicznego Exxon Mobil DTE-25 lub Shell Tellus 46 AW.
Procedura
Odnieść się do rysunku identyfikacji komponentów w miarę potrzeby, aby zidentyfikować komponenty
występujące w poniższej procedurze.
96
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
1. Przygotować zasilacz hydrauliczny.
A. Naciśnij przycisk Stop na panelu interfejsu użytkownika, aby wyłączyć zasilacz
hydrauliczny. Usunąć zasilanie elektryczne zasilacza hydraulicznego poprzez
wyłącznik w źródle zasilania.
B. Otworzyć górną pokrywę zasilacza hydraulicznego.
C. Zdjąć korek wlewu.
2. Usunąć płyn hydrauliczny.
A. Za pomocą pompy transferowej usunąć stary płyn hydrauliczny ze zbiornika do
odpowiedniego pojemnika.
B. Usunięcie zespół pokrywy silnika / pompy w razie potrzeby dla oczyszczenia
zbiornika.
C. Zlać płyn hydrauliczny z węży i akumulatorów w systemie.
3. Wyczyść wnętrze zbiornika czystą ściereczką nasączoną etanolem. Wyczyścić również
pompę, silnik i spód pokrywy.
4. Użyj suchej, pozbawionej włókien ściereczki do wytarcia rozpuszczalnika.
5. Zainstalować zespół pokrywy silnika / pompy.
6. Wymienić element (y) filtra zasilacza hydraulicznego. Patrz procedura wymiany filtra linii
powrotu.
7. Dodać nowego płynu hydraulicznego do zbiornika.
A. Wymienić filtr w pompie tranzytowej i przelać świeży płyn hydrauliczny (filtrowany do
10 mikronów) do zbiornika. Zatrzymać, gdy poziom płynu zbliża się do pełnego znaku
na wskaźniku.
B. Ponownie zainstalować zespół sitka w pokrywie wlewu do zbiornika
8. Uruchomić zasilacz hydrauliczny.
A. Włączyć przepływ wody do zasilacza. Obrócić wyłącznik zasilania do pozycji ON (|).
B. Wybierz główny panel z ekranu startowego.
C. Naciśnij przycisk Reset na panelu głównym, aby skasować blokady wynikające z
włączenia zasilania zasilacza hydraulicznego.
D. Nacisnąć przycisk Start / niskie ciśnienie na panelu głównym.
E. Uruchomić zasilacz hydrauliczny pod niskim ciśnieniem przez około trzy godziny, aby
filtrować nowy płyn hydrauliczny.
F. Wcisnąć przycisk Wysokie ciśnienie aby wybrać tryb wysokiego ciśnienia. Sprawdź
zasilacz hydrauliczny na wycieki płynu.
G. Nacisnąć Stop ,
H. Sprawdzić wskazanie Filtr Brudny na wskaźniku stanu pracy zasilacza
hydraulicznego na panelu głównym. Wymienić wkład filtra jeśli potrzeba i
kontynuować filtrowanie płynu.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
97
Konserwacja
Skontrolować wymiennik ciepła
Warunek wstępny
Przeprowadź inspekcję zewnętrzną wymiennika ciepła po każdych 500 godzinach pracy (patrz krok 2
poniżej).
Przeprowadzić inspekcję wewnętrzną wymiennika ciepła po każdych 2000 godzinach pracy lub gdy
można zauważyć spadek wydajności wymiennika ciepła. Patrz Przewodnik Pielęgnacji Wymiennika
Ciepła (numer katalogowy 015-164-000) aby uzyskać dodatkowe informacje o wymiennikach ciepła i
przyczyn awarii wymiennika ciepła.
Ważne:
Ta procedura wymaga specjalnego przeszkolenia i znajomości działania wymiennika ciepła.
Musisz odkręcić i wyjąć wymiennik ciepła ze zbiornika, aby dokonać inspekcji. Skonsultować się
z firmą MTS przed przeprowadzenia inspekcji wewnętrznej lub jakichkolwiek prac
konserwacyjnych na wymienniku ciepła.
Procedura
Aby dokonać inspekcji wymiennika ciepła
1. Wyłączyć zasilacz hydrauliczny i dopływ wody chłodzącej.
2. Zewnętrznie sprawdzić wymiennik na:
l
Wgniecenia, wybrzuszenia, korozję i przecieki
l
Uszkodzone uszczelki
l
Zużyte, pęknięte i nieszczelne węże
3. Opróżnić cały płyn hydrauliczny z wymiennika ciepła.
4. Spuścić wodę z wymiennika.
5. Oczyścić wszystkie filtry i ekrany.
6. Zacząć od zewnętrznej inspekcji wymiennika ciepła, Sprawdzić wzrokowo, czy:
l
Korozja
l
Znaki poprzedniej naprawy
l
Wyciek
7. Znaczący spadek ciśnienia i / lub zmniejszenia wydajności wskazuje zwykle że konieczne jest
czyszczenie. Poniżej podano sugerowane sposoby oczyszczania obu stron wymiennika
ciepła.
l
l
l
98
Przepłukać od tyłu wymiennik ciepła strumieniem gorącej wody pod wysokim
ciśnieniem w celu usunięcia luźnych osadów
Wymusić cyrkulację gorącego oleju do zmywania lub lekkiego destylatu aby usunąć
osad lub podobne miękkie naloty.
Aby usunąć osady bardziej uporczywe, należy użyć komercyjnego związku do
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Konserwacja
czyszczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami producentów stosując związek do
czyszczenia.
Ważne:
Zaleca się, aby skontaktować się z przedstawicielem producenta związku do
czyszczenia w celu ustalenia prawidłowego składnika czyszczącego do takiego
problemu zalegania i jego zgodności z metalami i stopami zastosowanymi w
wymienniku ciepła.
8. Jeśli wymiennika ciepła jest zbyt zanieczyszczony i nie mogą być oczyszczone przy użyciu
komercyjnych metod oczyszczania, wtedy zaleca się wymianę wymiennika ciepła.
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
99
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Zapisy czynności konserwacyjnych
i serwisowych zasilacza
hydraulicznego
Serwis co 8 godzin/codziennie
102
Serwis co 40 godzin/ co tydzień
103
Serwis co 160 godzin/ co dwa tygodnie
103
Serwis co 500 godzin
104
Serwis co 1000 godzin
107
Serwis co 2000 godzin
107
Serwis co 5000 godzin
108
Serwis co 10 000 godzin
109
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
101
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Serwis co 8 godzin/codziennie
Zalecany odstęp serwisowy co 8 godzin
Data
102
Sprawdzić
Weryfikację
Konsoli
Sprawdzić
wskaźniki
zabrudzenia filtrów.
Sprawdzić
Sprawdzić
poziom
przecieki
oleju
Sprawdzić
ciśnienie
Wykonane
przez
Wykonane przez
Wykonane Wykonane
przez
przez
Wykonane
Uwagi
przez
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Serwis co 40 godzin/ co tydzień
Zalecany odstęp serwisowy co 40 godzin/co tydzień
Sprawdzić kolor i zapach płynu Sprawdzić blokady urządzeń
Data Wykonane przez
Wykonane przez
Uwagi
Serwis co 160 godzin/ co dwa tygodnie
Zalecany odstęp serwisowy co 160 godzin/co 2 tygodnie
Sprawdzić kable i złącza Sprawdzić filtr powietrza konsoli
Data Wykonane przez
Wykonane przez
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Uwagi
103
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Sprawdzić kable i złącza Sprawdzić filtr powietrza konsoli
Data Wykonane przez
Wykonane przez
Uwagi
Serwis co 500 godzin
Zalecany odstęp serwisowy co 500 godzin
Data
104
Sprawdzić
wszystkie
akumulatory
dla
prawidłowego
ciśnienia
naładowania i
oleju
Sprawdzić
stan
wszystkich
przewodów
elektrycznych
i połączeń
kablowych
Sprawdzić
kolor i zapach
płynu
hydraulicznego
w zasilaczu
hydraulicznym
Sprawdzić
robocze
ciśnienie i
temperaturę
zasilacza
hydraulicznego
Wykonane
przez
Wykonane
przez
Wykonane
przez
Wykonane
przez
Uwagi
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Data
Sprawdzić
wszystkie
akumulatory
dla
prawidłowego
ciśnienia
naładowania i
oleju
Sprawdzić
stan
wszystkich
przewodów
elektrycznych
i połączeń
kablowych
Sprawdzić
kolor i zapach
płynu
hydraulicznego
w zasilaczu
hydraulicznym
Sprawdzić
robocze
ciśnienie i
temperaturę
zasilacza
hydraulicznego
Wykonane
przez
Wykonane
przez
Wykonane
przez
Wykonane
przez
Uwagi
Zalecany odstęp serwisowy co 500 godzin
Sprawdzić
Oczyścić filtr
wymiennika ciepła
powietrza szafy
na przecieki lub
sterowniczej, w razie
"przepływ (gdy
potrzeby wymienić
wyłączony)"
Data
Wykonane przez
Wykonane przez
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Uwagi
105
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Sprawdzić
Oczyścić filtr
wymiennika ciepła
powietrza szafy
na przecieki lub
sterowniczej, w razie
"przepływ (gdy
potrzeby wymienić
wyłączony)"
Data
Wykonane przez
Wykonane przez
Uwagi
Zalecany odstęp serwisowy co 500 godzin
Sprawdzić
węże
pompy na
przecieki
Data
106
Sprawdzić
Nasmarować
stan
łożyska
wskaźników
silnika (nie zabrudzenia
505)
filtru
Wykonane Wykonane
przez
przez
Wykonane
przez
Sprawdzić poziom
płynu
hydraulicznego w
zasilaczu
hydraulicznym
Sprawdzić
urządzenia
ostrzegawcze
i blokady
Wykonane przez
Wykonane
przez
Uwagi
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Serwis co 1000 godzin
Zalecany odstęp serwisowy co 1000 godzin
Procedury konserwacji
co każde 500 godzin
Data Wykonane przez
Wymienić
wszystkie
filtry
Sprawdzić działanie i ustawienia
Kontroli psi i ulgi Zawory
Wykonane
przez
Wykonane przez
Uwagi
Serwis co 2000 godzin
Zalecany odstęp serwisowy co 2000 godzin
Data
Procedury
konserwacji
co każde
1000 godzin
Sprawdź sprzęgło
pompa /silnik pod
kątem zużycia i
zanieczyszczenia
Sprawdzić
Zalecane
Sprawdzić
napięcie i
próbki oleju
przepływ
prąd
hydraulicznego
drenu
pompy
MTS
Wykonane
przez
Wykonane przez
Wykonane Wykonane Wykonane
przez
przez
przez
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Uwagi
107
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Data
Procedury
konserwacji
co każde
1000 godzin
Sprawdź sprzęgło
pompa /silnik pod
kątem zużycia i
zanieczyszczenia
Sprawdzić
Zalecane
Sprawdzić
napięcie i
próbki oleju
przepływ
prąd
hydraulicznego
drenu
pompy
MTS
Wykonane
przez
Wykonane przez
Wykonane Wykonane Wykonane
przez
przez
przez
Uwagi
Serwis co 5000 godzin
Zalecany odstęp serwisowy co 5000 godzin
Zalecane wymienniki ciepła R/R
Data Wykonane przez
108
Uwagi
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Serwis co 10 000 godzin
Zalecany odstęp serwisowy co 10 000 godzin
Zalecane wymienniki ciepła
R/R
Data Wykonane przez
Zalecana wymiana
węży
Inspekcja łożysk
silnika
Wykonane przez
Wykonane przez
Uwagi
Zalecany odstęp serwisowy co 10 000 godzin
Ustal, czy wymiana
lub przebudowa
pompy jest potrzebna
Data Wykonane przez
Ustal, czy wymiana
lub przebudowa
pompy jest potrzebna
Zalecana wymiana płynu
hydraulicznego &
oczyszczenie wlotu pompy
Wykonane przez
Wykonane przez
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
Uwagi
109
Zapisy czynności konserwacyjnych i serwisowych zasilacza hydraulicznego
Ustal, czy wymiana
lub przebudowa
pompy jest potrzebna
Data Wykonane przez
110
Ustal, czy wymiana
lub przebudowa
pompy jest potrzebna
Zalecana wymiana płynu
hydraulicznego &
oczyszczenie wlotu pompy
Wykonane przez
Wykonane przez
Uwagi
Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o produkcie
MTS Systems Corporation.
14000 Technology Drive
Eden Prairie, Minnesota 55344-2290 USA
Bezpłatny numer telefonu: 800-328-2255 (w USA i Kanadzie)
Telefon: 952-937-4515 (w USA i Kanadzie)
E-mail: [email protected]
Internet: www.mts.com
System zarządzania jakością ISO 9001 z certyfikatem QMS

Podobne dokumenty

Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22

Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22 Zastosowanie oprogramowania i licencji podlega Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego MTS, która określa wszystkie prawa zachowane przez MTS i przyznane Użytkownikowi końcowemu. Całe oprogramowan...

Bardziej szczegółowo