DDP nr 3 ul.Grabskiego-informacja o wyniku postępowania

Transkrypt

DDP nr 3 ul.Grabskiego-informacja o wyniku postępowania
Gmina Kędzierzyn-Koźle,
reprezentowana przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle, 2007-06-08
IR.II.341-103-86/07
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Uprzejmie informujemy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji Domu Dziennego Pobytu
Nr 3 przy ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu
została wybrana oferta następującej firmy
„ARCHIDOM” mgr inŜ. arch. Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz
która miała najkorzystniejszy bilans punktowy wg ustalonych w postępowaniu kryteriów.
Cena wybranej oferty wynosi 84 546,00 zł.
IR.II a/a - ….

Podobne dokumenty