Zakrzów. dn. 21.11. 2016r. Impreza była promowana w w/w mediach

Transkrypt

Zakrzów. dn. 21.11. 2016r. Impreza była promowana w w/w mediach
47-263 ZAKRZÓW. ul. Parkowa 23
tel. +48 77 4875 4 t 7
fax. +48 77 4875 364
www.kllewada.pl
E-mail: [email protected]
Zakrzów. dn.
Urząd
Miasta
21.11. 2016r.
Kędzierzyn-Koźle
Wydział
Promocji
przedsięwzięcia:
Informacja z przebiegu
II KĘDZIERZYŃSKO-KOZIElSKIE TARGI ZDROWIA
obję t ego
patronatem Prezydenta Miasta
Kędzier'L)'Jl-Koźle
Pani Sabiny Nowosielskiej
II KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKlE TARGI ZDROWIA odbyly się
terenie Hali Widowiskowo-Sportowej ,.Azoty" w
20
listopada
2016
roku na
Kędzierzynie-Koźlu.
Organizatorem imprezy byl Ludowy Klub Jeździecki LEWADA.
Oprócz Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle przedsięwzięcie uzyskało
również
Patronat
Marszałka
Województwa Opolskiego, Starosty Powiatu
Kędzierzyńsko­
Kozielskiego i Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
była
Impreza
promowana w w/w mediach: Nowa Trybuna OjX)lska, Nowa Gazeta Lokalna,
Dobra Gazeta Tygodnik
Kędzierzyńsko-Kozielski,
RADIO PARK, Telewizja TYM, Tygodnik
Lokalny 7 dni, na portalach kk24.PI., kjlewada.pl i Facebook, jak
ulotek promocyjnych i plakatów. Na wszelkich
materiałach
równieź
poprzez
promocyjnych (plakaty, ulotki,
zaproszenia) umieszczono informacje o patronacie honorowym, o czym szeroko
również
była również
media. lnformacja
dystrybucję
informowały
przekazywana uczestnikom Targów podczas imprezy
przez prowadzącego ją spikera.
W czasie trwania Targów w widocznym miejscu umieszczone
były
billboardy
promujący Gminę
Kędzierzyn-Koźle.
Do
współpracy
pozyskane
zostały
placówki medyczne, m.in. Opolskie Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie, SP ZOZ Kędzierzyn -Koźle, Caritas Diecezji Opolskiej, Polsko-Amerykańskie
Kliniki Serca w
Odwiedzający
Kędzierzynie-Koźlu.
mieli szeroki
dostęp
do
różnego
rodzaju
bezpłatnych badań
profilaktycznych,
konsultacji lekarzy specjalistów, porad instytucji publicznych takich jak ZUS, NFZ, stoisk ze
sprzętem
medycznym, rehabilitacyjnym i zdrową
Organizatorzy zadbali o
artystyczną.
żywnością.
sprawną organizację przedsięwzięcia,
ciekawy program oraz
oprawę
Prowadzenie imprezy powierzono Donatowi Przybylskiemu - dziennikarzowi Radia
Opole.
Impreza cieszyla się bardzo dużym zainteresowaniem
publiczności.
Z poważaniem,

Podobne dokumenty