PROPOZYCJA - Koniński Okręgowy Związek Żeglarski

Transkrypt

PROPOZYCJA - Koniński Okręgowy Związek Żeglarski
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski
Kalendarz imprez Żeglarskich na 2016 r.
- PROPOZYCJA Nazwa imprezy
Terminy
realizacji
imprezy
Miejsce
imprezy /regat/
Organizator
Uwagi
Zasięg
okręgowy
Podsumowanie regat GPJK za 2015 r
Mały Karnawał Żeglarski:
szantowo – taneczna impreza żeglarska
XXIV Targi Sportów wodnych Wiatr
i Woda Warszawa
„Bezpieczeństwo Na Wodzie”: Spotkanie
WOPR i innych służb ratowniczych
z żeglarzami
2016-02-13
MDK Konin
KnOZŻ, kluby
zrzeszone
w KnOZŻ
2016-03-12
Warszawa
KnOZŻ
2016-04-14
Konin
Otwarcie Sezonu Żeglarskiego WLKP
2016-05-14
Ślesin
Okręgowe Otwarcie Sezonu Żeglarskiego
2016r.
2016-05-21
Pątnów
KŻ KWB, KnOZŻ
GPJK
Klubowe otwarcie sezonu KŻ KWB
2016-05-28
Pątnów
KŻ KWB
GPJK
KŻ Old Boat
Keya, KnOZŻ,
Ślesińskie Kluby
Żeglarskie
Bez regat
Otwarcie sezonu KŻ Old Boat Keya
2016-06-04
Ślesin
Żeglarze dzieciom
KnOZŻ, Kluby
zrzeszone, KP,
WOPR, SP
Urząd
Marszałkowski,
KnOZŻ, Old Boat
Keya
Impreza
otwarta
KŻ Energetyk
KnOZŻ, KŻ Old
Boat Keya, kluby
zrzeszone
KnOZŻ, prywatni
armatorzy,
środowiska
żeglarskie
Klub Old Boat
Keya, KnOZŻ
KŻ Energetyk,
KnOZŻ
KnOZŻ, Old Boat
Keya, Fenix
KŻ Old Boat
Keya
V Regaty na Powitanie Wakacji o Puchar
Starosty Konińskiego
2016-06-18
Ślesin
„Regaty Prywatnych Armatorów”
2016-06-18
Ślesin
2016-07-16
Ślesin
2016-08-06
Gosławice
Regaty o Błękitną Wstęgę J. Ślesińskiego
2016-08-13
Ślesin
Szanty na wodzie – Ślesin
2016-08-20
Ślesin
Regaty o Puchar Komandora KŻ KWB Konin
2016-08-27
Pątnów
KŻ KWB
2016-09-03
Gosławice
KŻ Energetyk,
KnOZŻ
GPJK
2016-09-17
Pątnów
KŻ KWB, KnOZŻ
GPJK
Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Ślesin
Regaty "Między Mostami" - Memoriał S.
Dobrzyńskiego
Regaty O Puchar Prezesa Zespołu
Elektrowni PAK SA
Mistrzostwa KnOZŻ o Puchar Prezydenta
Miasta Konin
Strona 1 z 2
GPJK
Impreza
otwarta
GPJK
GPJK
Okręgowe Zakończenie Sezonu
Żeglarskiego 2016 r
2016-10-08
Pątnów
Obchody 40-Lecia KnOZŻ
2016-11-10
Konin
Targi Żeglarskie w Łodzi
2016-11-12
Łódź
Festiwal Piosenki Żeglarskiej Złota Szekla
2016
2016-11-18
Konin
XXII Zimowe Regaty Barbórkowe
2016-11-19
Pątnów
Uwaga:
•
GPJK – Grand Prix Jezior Konińskich
Strona 2 z 2
KŻ KWB, KnOZŻ
GPJK
KnOZŻ, kluby
zrzeszone
KnOZŻ, kluby
zrzeszone
KŻ KWB Konin,
KnOZŻ, kluby
zrzeszone
GPJK