Piastowskie Euro

Transkrypt

Piastowskie Euro
Piastowskie EURO
Konkurs plastyczny na stworzenie projektu
narodowego EURO.
(konkurs związany z programem Narodowego Banku Polskiego Droga do Euro oraz
szkolnym konkursem Prawa człowieka w Unii Europejskiej)
Monety € są produkowane przez mennice poszczególnych państw, mają
jednakowy kształt, jednakowy materiał i jednakowy wygląd awersu (wspólna strona).
Rewersy (strona narodowa) natomiast są inne w każdym z państw strefy
euro, które decydują jakie symbole są tam zamieszczone (monety euro bez względu na
stronę narodową są prawnym środkiem płatniczym na terenie całej strefy euro).
Wyniki
I.
Kamila Sadowska 3c
II.
Piotr Serafin 3a
III.
Jakub Możdżyński 2bd
Wyróżnienia:
Emilia Olszewska 2bd
Weronika Serafin 3a
Bartłomiej Turyk 1bd
Jakub Zawadzki 1bd
Konkurs polegał na stworzeniu prototypu polskiej monety EURO. Praca ma
jednoznacznie kojarzyć się z Polską; Polakami; historią Polski, bądź dniem
dzisiejszym; dowolną dziedziną życia w Polsce: ekonomią, sportem, nauką; miastem,
wsią, krainą...
Praca powinna być oryginalna, własnego autorstwa.
Technika – rysunek przygotowany ręcznie lub komputerowo, farbami, kredkami,
markerami, w ołówku, węglu, collage (Kolaż – technika artystyczna polegająca na
formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw), format A4, średnica rysunku
20 cm.
Termin: do 24 marca 2009r (rozstrzygnięcie konkursu 3 kwietnia).
Nagrody:
I – IV miejsce – sakiewka z monetami EURO
Dodatkowo:
W zależności od zajętego miejsca oceny celujące i bardzo dobre z Wiedzy o Kulturze
(kl. I) i Podstaw Przedsiębiorczości (kl. II i III).