9 X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych

Komentarze

Transkrypt

9 X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych
KON F E REN C J E
Uczestnicy Dziennych Studiów Doktoranckich Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
mają przyjemność zaprosić doktorantów i młodych doktorów Wydziałów Budownictwa oraz ich opiekunów
z innych uczelni do udziału w
X Jubileuszowej Konferencji Naukowej Doktorantów
i Młodych Doktorów Wydziałów Budownictwa
Gliwice 4–6 listopada 2009 r.
CELE KONFERENCJI:
ZGŁOSZENIE:
Termin przesłania artykułów w postaci wydruku komputerowego, kserograficznej kopii i płyty CD wg harmonogramu na stronie: http://www.doktoranci.rb.polsl.pl
PR zeglĄ d bu d ow l an y 5/2009
R YNE K BUDOWLANY
Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac
doktorskich.
Spotkanie umożliwi zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez doktorantów i młodych naukowców w różnych
ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz – co nie jest bez znaczenia – wzajemne poznanie się.
Mamy nadzieję, że cennym elementem Konferencji będzie dyskusja z udziałem profesorów – być może przyszłych recenzentów dysertacji. Na Konferencji przedstawić można będzie wszystkie zagadnienia dotyczące budownictwa.
Konferencji towarzyszyć będzie wydanie specjalnego Zeszytu Naukowego Politechniki Śląskiej, w którym zostaną zamieszczone samodzielne artykuły doktorantów, opracowane pod opieką promotorów. Publikowane artykuły stanowią podstawę
wygłaszanych referatów. Artykuły o objętości nieprzekraczającej 8 stron powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi
Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Każdy artykuł zostanie opiniowany przez recenzentów z innego ośrodka akademickiego.
9

Podobne dokumenty