WYKAZ WYPOSAŻENIA Stacji diagnostycznej Lp. Nr inw. Nazwa

Transkrypt

WYKAZ WYPOSAŻENIA Stacji diagnostycznej Lp. Nr inw. Nazwa
WYKAZ WYPOSAŻENIA
Stacji diagnostycznej
Lp. Nr inw.
Nazwa
Typ
Ilość
Rok prod.
1 444-0021 Kompresor tłokowy
GG 550
1
2010
2 491-0314 Zestaw komputerowy
MEGA
JUNIOR
1
2007
3 491-0320 Zestaw komputerowy
PC-3
1
2007
4 664-0865
Urządzenie do
Prejseler
pom.prędkości i drogi
1
1988
5 664-0892
Dźwignik kanałowy
pneumatyczny
1
1988
6 664-0903
Aparatura do pomiaru
SAW- 300
nacisku kół na grunt
1
1992
7 664-0934
Urządzenie analizator AVL DICON
spalin
4000
1
1999
1
1999
RK-1
1
1999
AMX-700 R
1
1999
Urządzenie do
11 664-0948 wymuszania działania WN-400
hamulców
1
1999
12 664-0949 Urządzenie
1
2000
DKP-125 KN
Urządzenie do
wymuszania
8 664-0940
szarpnięć kołami
jezdnymi szarpak
9 664-0946 Rozpędzarka kół
10 664-0947
Przyrząd do kontroli
złącza
UNC-6A
13 664-0954
Urządzenie do
kontroli świateł
USP 20 B 2
1
2000
14 664-0955
Urządzenie
uniwersalne
RHE-30/6S
1
2000
15 664-0956 Tester
TUZ-1
1
2000
16 664-0959 Przyrząd
GLT-TRUCK
1
2001
17 664-0960 Przyrząd
GTO Quatro Laser 4
1
2001
18 664-0964 Tester diagnostyczny AMX - 550
1
2004
Urządzenie do
19 664-0965 badania
AMX-710
przezroczystości szyb
1
2004
20 664-0966
Miernik poziomu
dźwięku
AS-200
1
2006
21 664-0897
Miernik natężenia
dźwięku
METER P-10
1
1992
22
b/n
Centrala
wentylacyjna
CV-A3-P/N
74A/1-1(1)
1
2001
23
b/n
Szynowy wyciąg
spalin
NEDERMAN
20915215
1
2001
24
b/n
Wózek metalowy 3półkowy
1
2000
25
b/n
Urządzenie
pomiarowe
PKO-3
1
1986
26
b/n
Zasilacz rozruchowy
samochodu
ZRS-400/ZR5000
1
1988
1
2009
27
Przenośny detektor
gazu
28
Lampa kanałowa
przenośna
29
Przyrząd do kontroli
luzów w układzie
kierowniczym
30
Pistolet do
pompowania kół
31
Regał metalowy z
kątowników
32
1
1984
1
1992
1
2010
1/1/5
1
1992
Regał metalowy z
kątowników
1/1/4
2
1992
33
Regał metalowy z
kątowników
1/1/7
1
1992
34
Stół ślusarski
jednostanowiskowy
1
1983
35
Wiertarka udarowa
1
1999
36
Waga uchylna
1
1984
LUZ - 1
Żuk