Toczenie - Hommel Hercules Werkzeughandel

Komentarze

Transkrypt

Toczenie - Hommel Hercules Werkzeughandel
Toczenie
• Wycinaki do otworów
• Układy smarowania
minimalną ilością
• Przewody chłodziwa
• Smary i koncentraty
• Mieszalniki do emulsji
• Refraktometry
• Smar do gwintów
• Tarcze ochronne
• Haki do wiórów
18
18.3 – 18.126
19
19.1 – 19.10
Toczenie
• Noże oprawkowe
• Przecinaki i narzędzia
do wcinania
• Narzędzia wytaczania gwintów
• Noże i dłuta tokarskie
• Oprawki zaciskowe
• Wytaczadła
• Płytki wieloostrzowe
• Przyrządy do radełkowania
Nasi dostawcy dla TOCZENIE:
0
ß
d
§
.
*
+
;
F
Toczenie
18.2
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Info
Przegląd - Zewnętrzne uchwyty zaciskowe
System zaciskowy „S“
Typ
do płytek wieloostrzowych
Numer artykułu
Strona katalogu
SCLCR/L 95°
CC ..
18405 - 18406
18.34
SDJCR/L 93°
DC..
18407 - 18410
18.34
SDNCN 62,5°
DC..
18411
18.35
SRDCN 90°
RC..
18400
18.35
SSDCN 45°
SC..
18402
18.35
Typ
do płytek wieloostrzowych
Numer artykułu
Strona katalogu
STGCR/L 90°
TC..
18416 - 18417
18.36
SVJBR/L 93°
VB..
18420 - 18421
18.36
SVJCR/L 93°
VC..
18418 - 18419
18.36
SVHCR/L 107,5°
VC..
18424 - 18425
18.37
SVVCN 72,5°
VC..
18428
18.37
PWLNR/L 95°
WN..
18446 - 18447
18.39
PSSNR/L 45°
SN..
18448 - 18449
18.40
SDQCR/L 107,5°
DC..
18498 - 18501
18.50
SVUCR/L 93°
VC..
18512 - 18513
18.50
System zaciskowy „C“
Typ
do płytek wieloostrzowych
Numer artykułu
Strona katalogu
CKJNR/L 93°
KNUX
18430 - 18431
18.38
Typ
do płytek wieloostrzowych
Numer artykułu
Strona katalogu
PCBNR/L 75°
CN..
18440 - 18441
18.38
PCKNR/L 75°
CN..
18442 - 18443
18.39
PCLNR/L 95°
CN..
18444 - 18445
18.39
Typ
do płytek wieloostrzowych
Numer artykułu
Strona katalogu
PSDNN 45°
SN..
18450
18.40
PTGNR/L 90°
TN..
18451 - 18452
18.40
PDJNR/L 93°
DN..
18453 - 18454
18.41
MVJNR/L 93°
VN..
18464 - 18465
18.41
MWLNR/L 95°
WN..
18462 - 18463
18.42
Toczenie
System zaciskowy „P“
System zaciskowy „M“
Typ
do płytek wieloostrzowych
Numer artykułu
Strona katalogu
Info
MTJNR/L 93°
TN..
18460 - 18461
18.41
Przegląd - Wytaczadła
System zaciskowy „S“
Typ
do płytek wieloostrzowych
Numer artykułu
Strona katalogu
SCLCR/L 95°
CC ..
18482 - 18487
18.46 - 18.47
STFCR/L 90°
TC..
18490 - 18491
18.48
SDUCR/L 93°
DC..
18494 - 18519
18.48 - 18.49
PDUNR/L 93°
DN..
18526 - 18527
18.51
PWLNR/L 95°
WN..
18530 - 18531
18.52
Typ
SVQCR/L 107,5°
do płytek wieloostrzowych
VC..
Numer artykułu
18516 - 18517
Strona katalogu
18.51
System zaciskowy „P“
Typ
do płytek wieloostrzowych
Numer artykułu
Strona katalogu
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PCLNR/L 95°
CN..
18522 - 18523
18.51
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.3
Info
1
Oznaczenie normatywne dla uchwytów zaciskowych ISO (l)
SYSTEM ZACISKOWY
2
W
P
4
KSZTAŁT PŁYTY
S
T
C
S
M
KĄT PRZYŁOŻENIA OSTRZA
C
D
E
K
V
R
N
B
C
P
P C L N R
1
Toczenie
3
Symbol
A
2
3
Kształt
Symbol
5
5
KĄT USTAWIENIA
Kształt
Symbol
J
V
K
W
L
X
M
C
D
N
H
E
R
Q
B
4
KIERUNEK SKRAWANIA
Kształt
Specjalne
R
N
F
S
G
T
U
L
18.4
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Info
6
Oznaczenie normatywne dla uchwytów zaciskowych ISO (ll)
7
WYSOKOŚĆ CHWYTU
SZEROKOŚĆ CHWYTU
25 25 M 12
8
PL/OP
7
9
DŁUGOŚĆ CHWYTU
L (mm)
Symbol
L (mm)
Symbol
32
A
160
N
40
B
170
P
50
C
180
Q
60
D
200
R
70
E
250
S
80
F
300
T
U
90
G
350
100
H
400
V
110
J
450
W
125
K
500
Y
140
L
Specjalne
X
150
M
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
8
9
Toczenie
6
DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI SKRAWANIA
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.5
Info
Oznaczenie normatywne dla wytaczadeł ISO
WYTACZADŁO
1
S
Chwyt stalowy
A
Chwyt stalowy
2
3
Ø chwytu
z IKZ
K
125
U
350
M
150
V
400
Q
180
W
450
spiekanego
R
200
Y
500
Chwyt z węglika
S
250
X
Specjalny
spiekanego z IKZ
T
300
AH Chwyt HSS
z IKZ
C
E
Chwyt z węglika
4
DŁUGOŚĆ UCHWYTU
SYSTEM ZACISKOWY
P
C
S
M
S 32 S C T F P R 16
1
Toczenie
5
4
5
S
6
6
KSZTAŁT PŁYTY
W
8
3
2
T
7
KĄT USTAWIENIA
L
D
E
U
Z
K
V
R
F
Q
9
9
7
10
KĄT PRZYŁOŻENIA OSTRZA
K
C
KIERUNEK SKRAWANIA
8
DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI SKRAWANIA
10
N
B
C
P
INFORMACJA DODATKOWA
Te dane nie są częścią
R
normy i są tym samym
udostępniane oferentowi.
L
18.6
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Info
Oprawki zaciskowe do płytek wieloostrzowych i wytaczadeł ISO
Wg ISO, do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej. Do stosowania na obrabiarkach NC i CNC,
również do tradycyjnych tokarek.
Narzędzia skrawające z ostrzami węglikowymi najróżniejszego rodzaju i kształtu oraz z wkładkami węglikowymi
powlekanymi TiN, TiC i Al-O-N, potrafią rozwiązywać niemal wszystkie postawione przed nimi zadania w zakresie
skrawania. Dane cięcia oraz wydajność skrawania zostają zoptymalizowane.
Zakres różnych łamaczy wiórów pozwala na uzyskanie krótkich połamanych wiórów, będących warunkiem
zastosowania w nowoczesnych obrabiarkach z szczelnymi przestrzeniami roboczymi.
Oprawki zaciskowe do płytek wieloostrzowych i wytaczadeł ISO są
dostępne z 4 systemami zaciskowymi:
System S
Do płytek wieloostrzowych z otworem środkowym.
Toczenie
Mocowanie centralne przy pomocy śruby.
System C
Do płytek wieloostrzowych bez otworu (płytki DIN 4968).
Mocowanie tylko przy pomocy łap zaciskowych.
System P
Do płytek wieloostrzowych z otworem środkowym.
Mocowanie przy pomocy dźwigni zaciskowych.
System M
Do płytek wieloostrzowych z otworem środkowym.
Mocowanie przy pomocy łap klinowych zaciskowych.
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.7
Info
1
Oznaczenie normatywne dla tokarskich płytek wieloostrzowych ISO (l)
2
KSZTAŁT
W
S
4
KĄT PRZYŁOŻENIA OSTRZA
T
N
C
D
E
K
V
R
TYP
A
G
M
R
B
T.H
B
C
Specjalny Z,X
P
C N M G
1
2
3
4
Toczenie
3
TOLERANCJA
Tolerancja
Średnica
M
18.8
obwodu wewnętrznego
m
d
U
M
U
6.35
± 0.08
± 0.13
± 0.05
± 0.08
9.52
± 0.08
± 0.13
± 0.05
± 0.08
12.70
± 0.13
± 0.20
± 0.08
± 0.13
15.87
± 0.15
± 0.27
± 0.10
± 0.18
19.05
± 0.15
± 0.27
± 0.10
± 0.18
Tolerancjaklasa
m
t
d
A
± 0.005
± 0.025
± 0.025
G
± 0.025
± 0.13
± 0.025
M
± 0.08 - ± 0.18
± 0.13
± 0.05 - ± 0.13
25.40
± 0.18
± 0.38
± 0.13
± 0.25
U
± 0.13 - ± 0.38
± 0.13
± 0.08 - ± 0.25
31.75
± 0.18
± 0.38
± 0.13
± 0.25
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Info
6
Oznaczenie normatywne dla tokarskich płytek wieloostrzowych ISO (ll)
7
GRUBOŚĆ
01 = 1.59
T1 = 1.98
02 = 2.38
03 = 3.18
T3 = 3.97
8
PROMIEŃ KĄTOWY
00 = ostry
02 = 0.2 mm
04 = 0.4 mm
05 = 0.5 mm
08 = 0.8 mm
12 = 1.2 mm
16 = 1.6 mm
20 = 2.0 mm
24 = 2.4 mm
32 = 3.2 mm
04 = 4.76
05 = 5.56
06 = 6.35
07 = 7.94
09 = 9.52
KIERUNEK SKRAWANIA
R
Wersja prawa
L
Wersja lewa
9
ZWIJACZ WIÓRÓW OZNACZENIE
12 04 08 ( R )
5
6
7
8
9
Toczenie
5
DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI SKRAWANIA
C
D
05
06
06
07
09
11
12
12
16
15
19
19
23
25
31
E
R
S
T
V
W
05
06
09
11
09
11
03
04
09
16
16
06
12
15
22
27
22
27
08
10
19
33
33
13
25
44
K
Obwód
wewnętrzny
(mm)
5.56
6.35
8.00
9.52
10.00
12.00
12.70
15.88
16.00
19.05
20.00
25.00
25.40
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
08
09
10
12
13
15
16
19
20
25
25
16
16
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.9
Info
Dane techniczne dla płytek wieloostrzowych ISO (l)
0
Wybór jakości węglików spiekanych
ISO
P
K
P
K
P
M
P
M
S
M
S
N
M
N
Rodzaj
HC7610
HC7620
HC7630
HC7510
HC7520
HC7530
HC6310
HW6310
Tworzywo
Zakres ISO
Stal
GG, GGG
Stal
GG, GGG
P01-P20
K15-K25
P10-P30
K25-K35
Stal
P20-P40
VA
Stal
VA
Trudne do skrawania materiały
VA
Trudne do skrawania materiały
Aluminium, miedź
VA
M01-M20
P15-P25
M10-M30
S15-S25
M20-M40
S25-S35
N05-N15
M01-M05
Aluminium, miedź, tworzywa
sztuczne
N05-N15
Zalecany zakres zastosowania
Wysoce odporny na ścieranie rodzaj dla małych i średnich przekrojów wiórów,
wysokie prędkości skrawania w dobrych warunkach
Rodzaj odporny na zużycie dla średnich do dużych przekrojów wiórów,
średnie do wysokich prędkości skrawania w warunkach dobrych po średnie
Bardzo twardy rodzaj dla średnich do dużych przekrojów wiórów, średnie prędkości skrawania
w warunkach średnich i złych
Wysoce odporny na ścieranie rodzaj dla małych i średnich przekrojów wiórów,
wysokie prędkości skrawania w dobrych warunkach
Rodzaj odporny na zużycie dla średnich do dużych przekrojów wiórów,
średnie do wysokich prędkości skrawania w warunkach dobrych po średnie
Wysoce odporny na ścieranie rodzaj dla małych i średnich przekrojów wiórów,
wysokie prędkości skrawania w dobrych warunkach
Odporny na ścieranie rodzaj dla małych i średnich przekrojów wiórów,
średnie prędkości skrawania w dobrych warunkach
Odporny na ścieranie rodzaj dla małych i średnich przekrojów wiórów,
średnie prędkości skrawania w dobrych warunkach
Geometria - pomoc wyboru
ISO
P
K
M
Toczenie
N
S
Obróbka
Wygładzanie
średnia obróbka
Zdzieranie
Wygładzanie
średnia obróbka
Zdzieranie
Wygładzanie
średnia obróbka
Zdzieranie
Wygładzanie
średnia obróbka
Zdzieranie
Wygładzanie
średnia obróbka
Zdzieranie
Głębokość skrawania
mm
Posuw mm /
obrót
Geometria
ujemna płytka wieloostrzowa
Geometria
dodatnia płytka wieloostrzowa
0,5-2,0
1,5-5,0
5,0-15,0
0,5-2,0
1,5-5,0
5,0-15,0
0,5-2,0
1,5-5,0
5,0-15,0
0,5-2,0
1,5-5,0
5,0-15,0
0,5-2,0
1,5-5,0
5,0-15,0
0,10-0,30
0,20-0,50
0,50-1,5
0,10-0,30
0,20-0,50
0,50-1,5
0,10-0,30
0,20-0,50
0,50-1,5
0,10-0,30
0,20-0,50
0,50-1,5
0,10-0,30
0,20-0,50
0,50-1,5
FP
MP
RP
MP
RP
RP
FM
MM
RM
FM
MM
RM
FP
MP
MP
MP
MP
MN
MN
MP
-
Geometria
ujemna płytka wieloostrzowa
Geometria
dodatnia płytka wieloostrzowa
RP
MP
Przerwanie skrawania
dodatkowe
wpływy
Skłonność do drgań
FP/FM
FP
zmienne warunki maszynowe
FP/FM
FP
FP/MP/FM/MM
FP/MP
Obróbka kopiująca
Geometria Wiper
t do dużych wartości posuwu z bardzo dobrymi powierzchniami
t możliwy podwójny posuw przy jednakowej jakości powierzchni
Geometria - pomoc wyboru Wiper
ISO
P
K
Obróbka
Wygładzanie
średnia obróbka
Wygładzanie
średnia obróbka
Głębokość skrawania
mm
Posuw mm /
obrót
Geometria
ujemna płytka wieloostrzowa
Geometria
dodatnia płytka wieloostrzowa
0,8-2,0
1,5-4,0
0,8-2,0
1,5-4,0
0,15-0,40
0,30-0,70
0,15-0,40
0,30-0,70
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
Geometria
ujemna płytka wieloostrzowa
Geometria
dodatnia płytka wieloostrzowa
WP
WP
Przerwanie skrawania
dodatkowe
wpływy
Skłonność do drgań
-
-
zmienne warunki maszynowe
-
-
Obróbka kopiująca
-
-
Przestrzegać położenia montażowego płytek wieloostrzowych i orientację uchwytu:
CNMG, CCMT i WNMG stosować tylko w uchwytach z kątem nastawienia 95°!
Efekt WIPER pojawia się tylko podczas toczenia wzdłużnego i planowania!
18.10
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Info
Dane techniczne dla płytek wieloostrzowych ISO (ll)
0
Wskaźniki danych skrawania
Warunki
Prędkość skrawania vc (m/min)
ujemna płytka wieloostrzowa
dodatnia płytka wieloostrzowa
HC7610 HC7620 HC7630 HC7510 HC7520 HC7530 HC7610 HC7620 HC7630 HC7520 HC7530
niestopowa stal
węglowa
P
Stal niskostopowa
HC6310
HW6310
0,05-0,25% C
340-590 300-500 240-430 300-500
–
–
410-530 330-450 290-430
–
–
–
–
0,25-0,55% C
230-360 180-300 140-240 180-300
–
–
250-320 210-270 190-240
–
–
–
–
0,55-0,80% C
280-400 220-320 170-260 220-320
–
–
290-360 240-290 210-260
–
–
–
–
210-300 160-250 110-200 160-250
–
–
210-270 160-230 140-200
–
–
–
–
niehartowana
280-440 220-370 190-300 220-370
–
–
290-400 240-330 210-300
–
–
–
–
ulepszona cieplnie
190-300 140-250 110-190 140-250
–
–
210-270 160-230 140-190
–
–
–
–
210-460 160-380 120-300 160-380
–
–
290-420 240-340 210-300
–
–
–
–
210-460 160-380 120-300 160-380
–
–
290-420 240-340 210-300
–
–
–
–
100-230 80-170
–
–
120-210 100-150 80-110
–
–
–
–
–
–
wysokostopowa Stal wyżarzana
Stal narzędziowa
M
Stal
nierdzewna
GG
K
GGG
Żeliwo ciągliwe
austenityczna
–
Miedź i stopu
miedzi
(brąz/mosiądz)
Materiały
niemetalowe
S
Stop
tytanowy
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
–
–
130-310 110-260 90-220
–
–
–
–
–
260-450 230-400
–
–
110-240 90-200
–
–
200-220
–
–
–
wysoka wytrzymałość na rozciąganie 130-270 110-240
–
–
–
–
170-250 150-220
–
–
–
–
–
ferrytyczna
–
–
–
–
190-260 160-230
–
–
–
–
–
150-290 140-260
perlityczna
130-210 110-180
–
–
–
–
140-190 130-160
–
–
–
–
–
dające krótkie wióry
230-330 200-300
–
–
–
–
250-300 230-270
–
–
–
–
–
dające długie wióry
110-240 100-220
140-220 130-260
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
360-900
300-750
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
360-960
300-800
200-500
–
do 12% Si, nieutwardzalne
1560-2880 1300-2400
do 12% Si, utwardzalne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
240-600
Stop automatowy, Pb > 1%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
320-720
270-600
Mosiądz, mosiądz czerwony
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
300-480
250-400
Brąz, miedź bezołowiowa,
miedź elektrolityczna
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
160-340
130-280
Duroplasty, wzmacniane
włóknami tworzywa sztuczne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
240-360
200-300
Ebonit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
360-540
300-450
wyżarzany
–
–
–
–
–
–
–
–
–
60-90
50-80
90-110
–
niehartowany
–
–
–
–
–
–
–
–
–
50-70
40-60
70-80
–
wyżarzany
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40-70
30-60
50-60
–
niehartowany
–
–
–
–
–
–
–
–
–
50-70
30-80
25-60
–
odlany
–
–
–
–
–
–
–
–
–
30-50
20-40
25-50
–
Czysty tytan
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
160-220
–
Stopy alfa + beta,
utwardzane
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40-60
–
60-100
–
na bazie Fe
Stop żaroodporny
–
niska wytrzymałość na rozciąganie 210-500 180-440
Stopy aluminium
do przeróbki plastycznej utwardzalne
N
80-170
martenzytyczna/ferrytyczna 150-270 110-210 100-160 110-210 130-190 110-150 170-240 130-190 110-160 130-170 110-140
nieutwardzalne
Aluminiowe
stopy odlewnicze
60-110
na bazie
Ni lub
Co
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.11
Toczenie
ISO Tworzywo
Info
Dane techniczne dla płytek wieloostrzowych ISO
ß
Rodzaje powlekanego węglika spiekanego:
H 42
H 45
H 60
(HC - P30) Powlekane wielowarstwowo, doskonała wytrzymałość. Obróbka średnia do zgrubnej, również stal nierdzewna, także wyższe
prędkości skrawania.
(HC - P25) Powlekane TiCN. Stal węglowa, stal odporna na korozję, stal stopowa, stal narzędziowa.
(HC - P15) Wielowarstwowa powłoka ceramiczna Al-O-N. Doskonała odporność na zużycie oraz na działanie wapna. Rodzaj wielozakresowy
do ogólnego skrawania.
Rodzaje niepowlekanego węglika spiekanego:
H 12
H 20
(HW - P25) Wyważony stosunek odporności na zużycie i wytrzymałości w średnim zakresie roboczym obróbki stali.
(HW - K15) Dobra wytrzymałość i stabilność.
Ogólna Obróbka wytwarzających krótkie wióry materiałów żeliwnych, toczenie metali nieżelaznych (stopów Al i Cu)
oraz tworzyw sztucznych.
H 25-ALU
Bardzo dobrze przystosowane do obróbki wygładzającej aż do średniej obróbki aluminium.
Cermetal:
H 05
(HT - P10) Do toczenia wygładzającego i gotowego stali i odlewów sferycznych przy średnich do wysokich prędkości skrawania i posuwu.
Niska skłonność do przywierania, dlatego dobrze nadaje się do obróbki stali nierdzewnej.
DIN ISO 513
P
M
K
niestopowa i stopowa stal i staliwo
nierdzewna, ferrytycznej stali i staliwo
nierdzewna, austenityczna
stal i staliwo
Żeliwo szare, ciągliwe, sferoidalnego,
metale nieżelazne, tworzywa sztuczne
P01
P10
P20
HC
Węglik
spiekany
powlekany
P30
P40
P50
M10
M20
H 42
M30
M40
K01
K20
H 42
H 45
HW
Węglik
spiekany
niepowlekany
K10
K30
H 42
H 45
H 12
H 20
H 25
Toczenie
HT
Cermetal
18.12
H 05
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
H 05
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Info
Info
Opis rodzajów oraz przegląd zwijaczy i łamaczy wiórów
Wytrzymałość
H10T
0
2
4
6
8
10
HW-K15
Odporność na zużycie
0
2
4
6
8
10
6
8
10
Wytrzymałość
AMZ
0
2
4
HC-K10
Odporność na zużycie
0
2
4
6
8
10
6
8
10
Wytrzymałość
CTCP125
0
HC-P25
HC-M20
HC-K30
2
2
4
6
8
10
6
8
10
Wytrzymałość
CTPM125
0
2
Odporność na zużycie
2
4
6
8
10
6
8
10
Wytrzymałość
CTP5115
0
HC-M15
HC-S15
2
4
Odporność na zużycie
0
2
4
6
8
10
Przegląd zwijaczy i łamaczy wiórów - toczenie
CF
27
29
SF
○ Idealnie przystosowane do
aluminium, żeliwa
○ Niska tendencja do
przywierania
○ Idealnie przystosowane do
materiałów stalowych
i żeliwnych
○ Wysoka odporność na zużycie
○ Wysoka wytrzymałość
○ Idealnie przystosowane do stali
szlachetnych i materiałów
wysokostopowych
○ Wysoka odporność na zużycie
○ Wysoka wytrzymałość
Właściwości/zastosowanie:
○ Idealnie przystosowane do
tytanu, stopów tytanu,
żarowytrzymałych i wysoce
żarowytrzymałych stali
○ Bardzo wysoka odporność
na zużycie
Rosnąca
szerokość
fazki
zunehmende
Fasenbreite
(stabilność
krawędzi skrawającej)
(Schneidkantenstabilität)
Stopień
scharf ostrości
23
25
Właściwości/zastosowanie:
Właściwości/zastosowanie:
4
HC-P35
HC-M25
0
○ Idealnie przystosowane do
aluminium ○ Wysoka odporność na zużycie
○ Wysoka odporność ciepło
○ Niska tendencja do
przywierania
Właściwości/zastosowanie:
4
Odporność na zużycie
0
Właściwości/zastosowanie:
M25
SMF
M55
F
F30
SM
TF
M30
TMF
M50
M
M60
M70
R28
R58
R
Zmniejszający Spanwinkel
się kąt natarcia
(wydajność cięcia)
abnehmender
(Schnittigkeit)
R88
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
Stopień
robust
wytrzymałości
18.13
Toczenie
§
Rylce do grawerowania │ Noże oprawkowe │ Przecinaki i narzędzia do wcinania
18012 - 18016
Rylce do grawerowania (frezy jednokrawędziowe)
Wykonanie
Z oszlifowanym wstępnie profilem.
Zastosowanie
Do obróbki stali ulepszonej cieplnie i stali chromowo-niklowej. Do grawerowania napisów i frezowania
kopiowego konturów itd.
18012
Profil A
Jakość
HSS-EW 9 Co 10 (10 % kobalt).
18014
Profil A
Jakość
Węglik spiekany K 10.
HSS-E
18016
Profil D 60°
Jakość
Węglik spiekany K 10.
18012
HM
K10
18014
HM
K10
Rylce
Tworzywo
Stal
Węglik spiekany K 10
Żeliwo, staliwo
50 - 70
60 - 100
Stal do 900 N/mm2
40 - 70
120 - 160
Stal powyżej 900 N/mm2
50 - 70
Mosiądz, aluminium
200 - 250
200 - 400
Tworzywa sztuczne (astralon, pleksi, resopal itd.) 200 - 300
200 - 600
Stop lekki, miedź, złoto, srebro
200 - 250
200 - 400
d1
mm
2,5
4
6
8
8
10
12
l1
mm
40
60
80
90
125
125
125
Toczenie
18020
l2
mm
6
10
14
16
16
18
18
HSS-E
18012
#
#
#
#
…
101
102
103
104
105
106
107
18021
HSS-E
18020
#
#
#
…
103
105
107
110
111
113
115
18.14
HM-K10
18014
l2
mm
3
3
4
4
6
8
10
#
#
…
HM-K10
18016
103
104
105
107
108
107
108
109
HSS-E
Jakość
Stal HSS-1.3207
(EW 9 Co 10 - kobalt 10%).
18020
HSS-E
18020
Øxl
mm
10 x 100
10 x 125
10 x 160
10 x 200
12 x 100
12 x 160
14 x 125
VHM
18021
…
#
#
#
…
116
117
118
119
122
124
127
Øxl
mm
16 x 125
16 x 160
18 x 200
20 x 160
20 x 200
HSS-E
18020
101
102
103
104
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
…
#
131
132
135
138
139
#
#
VHM
Jakość
Pełny spiek węglikowy K10/K20.
Øxl
mm
8 x 100
10 x 100
12 x 100
…
102
103
104
Wysoko wydajne noże oprawkowe
Wykonanie
Okrągłe. Szlifowane, tolerancja h5. Po zaszlifowaniu żądanego kształtu od razu gotowe do użycia.
Zastosowanie
Do grawerowania i kopiowania w produkcji narzędzi
i formierstwie.
Øxl
mm
3 x 100
4 x 100
5 x 100
6 x 100
l1
mm
40
40
40
60
70
80
80
l1
l2
Noże oprawkowe wysoko wydajne DIN 4964 A
Wykonanie
Okrągłe. W całości hartowane, szlifowane czołowo.
Po zaszlifowaniu żądanego kształtu od razu gotowe
do użycia.
Øxl
mm
4 x 100
5 x 100
6 x 100
8 x 80
8 x 100
8 x 160
10 x 80
d1
mm
2,5
3
4
4
6
8
10
Wskaźniki
kątownik z zaszlifem
15° - 25°
35°
35°
30°
18016
d1
Zalecane prędkości skrawania w m/min.
18021
VHM
18021
…
#
#
105
107
108
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
HSS-E
Noże oprawkowe wysoko wydajne DIN 4964 B
Wykonanie
Kwadratowe. W całości hartowane, szlifowane
czołowo. Po zaszlifowaniu żądanego kształtu od
razu gotowe do użycia.
HSS-E
18023
bxhxl
mm
4 x 4 x 80
5 x 5 x 63
5 x 5 x 100
6 x 6 x 63
6 x 6 x 80
6 x 6 x 100
6 x 6 x 160
8 x 8 x 63
8 x 8 x 80
8 x 8 x 100
8 x 8 x 160
8 x 8 x 200
Jakość
Stal HSS-1.3207
(EW 9 Co 10 - kobalt 10%).
…
102
103
105
106
107
108
110
111
112
113
115
116
bxhxl
mm
10 x 10 x 63
10 x 10 x 80
10 x 10 x 100
10 x 10 x 125
10 x 10 x 160
10 x 10 x 200
12 x 12 x 80
12 x 12 x 100
12 x 12 x 125
12 x 12 x 160
12 x 12 x 200
14 x 14 x 125
18023
HSS-E
18023
…
HSS-E
18023
bxhxl
mm
14 x 14 x 200
16 x 16 x 100
16 x 16 x 125
16 x 16 x 160
16 x 16 x 200
20 x 20 x 125
20 x 20 x 160
20 x 20 x 200
25 x 25 x 160
25 x 25 x 200
25 x 25 x 250
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
#
#
Wykonanie
Prostokątne. W całości hartowane, szlifowane
czołowo. Po zaszlifowaniu żądanego kształtu od
razu gotowe do użycia.
HSS-E
18025
bxhxl
mm
10 x 4 x 100
10 x 4 x 160
10 x 5 x 100
10 x 5 x 160
10 x 6 x 100
10 x 6 x 160
12 x 8 x 100
12 x 8 x 160
#
#
Jakość
Stal HSS-1.3207
(EW 9 Co 10 - kobalt 10%).
…
101
102
104
105
107
108
110
111
bxhxl
mm
12 x 8 x 200
16 x 8 x 100
16 x 8 x 160
16 x 8 x 200
16 x 10 x 160
20 x 5 x 100
20 x 5 x 160
20 x 10 x 160
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
HSS-E
Noże oprawkowe wysoko wydajne DIN 4964 D
18025
…
18025
HSS-E
18025
#
#
#
…
HSS-E
18025
bxhxl
mm
20 x 10 x 200
20 x 12 x 160
20 x 12 x 200
25 x 16 x 200
32 x 16 x 200
40 x 10 x 200
112
113
114
115
116
118
119
121
#
#
#
…
122
123
124
126
127
128
Oprawki do przecinaków
18102
Wykonanie
Z łapą do bocznego mocowania noża.
Zastosowanie
Do wycinania i podtaczania zewnętrznych rowków
pierścieniowych do pierścieni Seegera.
Wskazówka:
Rozmiar AE do bezpośredniego mocowania noży
specjalnych nr kat. 18110 101-106.
18102 101-102
18102 103-105
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
d
mm
12
14
20
25
14
a
18102
…
101
102
103
104
105
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
b
a
A 00
A0
A I/II a
A III a
AE
b x a x l1
mm
11,0 x 16 x 100
11,0 x 18 x 125
14,5 x 22 x 170
18,0 x 27 x 210
11,0 x 18 x 125
d
Wielkość
l1
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.15
Toczenie
18023
Przecinaki i narzędzia do wcinania │ Narzędzia do wytaczania gwintów
18104 - 18106
Przecinaki
18104
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości F
(12% wolfram, 5% kobalt).
18106
Jakość
Z węglikową płytką skrawającą P20.
18104
18106
L
18110 - 18112
HSS/F
18104
Do oprawek
rozmiar
A 00
A0
A I/II a
A III a
…
101
102
103
104
E
HM/P20
18106
…
#
#
102
103
104
L
18106
F
E
F1
Noże do wcinania i wkładka
18112
Wkładka
18110
Noże do wcinania
Zastosowanie
Do rowków na pierścienie Seegera, tolerancja H11,
do oprawek AI/IIa względnie AE (nr kat.18102 103
względnie 105).
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości F
(12% wolfram, 5% kobalt).
18110 - 18112
Wskazówka:
Noże do rowków do pierścieni Seegera A 0,9 do A
2,15 można mocować bezpośrednio w oprawce AE
lub przy pomocy tej wkładki dystansowej w oprawce
AI/IIa. Noże A 2,65 do A 5,15 można mocować
bezpośrednio w oprawce AI/IIa.
F
18110
Rozmiar
18150
F
mm
0,90
1,10
1,30
1,60
1,85
2,15
2,65
3,15
4,15
5,15
E
mm
11
11
11
11
11
11
16
16
16
16
Długość noża
mm
80
80
80
80
80
80
150
150
150
150
HSS/F
18110
…
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
18112
Wkładka
18112
…
101
Oprawki na noże do gwintów zewnętrznych
Wykonanie
Sprężynujące celem zapobiegania złamaniom noży
przy przeciążeniu lub zakleszczeniu. Obrotowa
głowica do łatwego ustawienia kąta wzniosu linii
śrubowej do każdej podziałki gwintu, do gwintów
prawych i lewych (blokada przy pomocy śruby).
Wskazówka:
Noże szlifować tylko od strony czołowej– jednakowy
profil, szlifowanie kąta ostrza według czołowego
przymiaru kątowego do noży, dołączonego do
każdego uchwytu, w przeciwnym razie błędy na
profilu podstawowym.
18150
l1
Wielkość
FG I
FG II
18.16
a x b x l1
mm
10 x 22 x 145
13 x 29 x 175
d
mm
15
20
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18150
…
#
#
101
102
b
a
d
Toczenie
Do szerokości
pierścienia mm
0,80
1,00
1,20
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
A 0,9
A 1,1
A 1,3
A 1,6
A 1,85
A 2,15
A 2,65
A 3,15
A 4,15
A 5,15
18104
E
E x F/F1 x L
mm
8,0 x 2,2 x 75
10,0 x 2,7 x 100
16,0 x 4/3 x 150
18,5 x 5/4 x 150
F
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
18152 - 18154
Noże do gwintowania
Wskazówka:
Noże szlifować tylko od strony czołowej– jednakowy
profil, szlifowanie kąta ostrza według czołowego
przymiaru kątowego do noży, dołączonego do
każdego uchwytu, w przeciwnym razie błędy na
profilu podstawowym.
18152
Zastosowanie
Do gwintów metrycznych ISO 60°.
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości F
(12% wolfram, 5% kobalt).
18152
18154
Zastosowanie
Do gwintów Whitworth`a 55°.
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości F
(12% wolfram, 10% kobalt).
Skok do
mm
3
4
Skok do
zw/cal
8,0
6,5
Do długości noża
mm
42
50
Do oprawki
wielkości
FI
F II
60°/HSS/F
18152
…
55°/HSS/F
18154
…
101
102
#
101
102
Oprawki do noży tokarskich
18200
Zastosowanie
Do obróbki wewnętrznej. Z uchwytem na noże
oprawkowe okrągłe i czworokątne nr kat. 1802018023 a także na wytaczaki nr kat. 18209-18233.
18200
l1
d
do noży oprawkowych
czworokąt mm
8x 8
10 x 10
do noży oprawkowych
rund Ø mm
8
10
a x b x l1
mm
21 x 12 x 120
21 x 12 x 120
d
mm
10,5
10,5
18200
…
#
#
101
102
a
b
Toczenie
Typ
Rozmiar
KD 8
KD 10
Oprawki do noży wytaczarskich
18202
Zastosowanie
Do mocowania oprawkowych noży wytaczarskich
(nr kat. 18209-18233). Do otworów od 3 mm.
18202
18202 101
Zastosowanie
Do noży: wielkości 01- 05 zwykłych i przedłużanych.
18202 102
Zastosowanie
Do noży: wielkości 01- 06 zwykłych i przedłużanych.
Rozmiar 01- 05 Ø chwytu 10 mm.
01
02
03
04
05
06
PL/OP
a
mm
3
5
7
9
12
14
# = częściowo z zapasów
magazynowych
E
…
18202
D
Wysokość krawędzi
mm
6,0
7,5
l1
101
102
Noże wytaczarskie zgrubne
18209
Wykonanie
Zwykłe.
Wykonanie
Kształt g.
Zastosowanie
Do otworów przelotowych.
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości H
(11% wolfram, 10% kobalt).
Rozmiar
l1
mm
100
125
l1
mm
60
60
65
75
80
95
18209
18210
Wykonanie
Przedłużone. Długość całkowita l1= 125 mm.
b
mm
20
24
26
30
50
60
a
d
mm
8
8
8
8
8
10
HSS/H
18209
#
#
#
18210
…
długie HSS/H
18210
…
101
102
103
104
105
106
#
#
#
#
#
202
203
204
205
206
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
dd
18209 - 18210
Otwory mocujące D + E
mm
8
8 + 10
aa
B 8
B 10
axb
mm
12 x 12
15 x 15
a
b
Rozmiar
b
b
l1
l1
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.17
Przecinaki i narzędzia do wcinania │ Narzędzia do wytaczania gwintów
18215 - 18216
Noże wytaczarskie kątowe
18215
Wykonanie
Zwykłe.
Wykonanie
Kształt f.
Zastosowanie
Do otworów ślepych.
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości H
(11% wolfram, 10% kobalt).
Wiekość
01
02
03
04
05
06
a
mm
3
5
7
9
12
14
18221 - 18226
l1
mm
60
60
65
75
80
95
b
mm
20
24
26
30
50
60
18215 - 18216
18216
Wykonanie
Przedłużone. Długość całkowita l1= 125 mm.
HSS/H
18215
d
mm
8
8
8
8
8
10
…
długie HSS/H
18216
101
102
103
104
105
106
#
#
…
201
202
203
204
205
Noże do gwintów wewnętrznych
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości H
(11% wolfram, 10% kobalt).
18221 - 18226
18221
Wykonanie
Zwykłe, do gwintów metrycznych ISO 60°.
a
d
18226
Wykonanie
Zwykłe, do gwintów Whitworth`a 55°.
b
l1
60°
l1
mm
60
60
65
75
80
95
b
mm
20
24
26
30
50
60
d
mm
8
8
8
8
8
10
Wykonanie
Kształt h, zwykłe, do szerokości rowka 1,1 mm.
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości H
(11% wolfram, 10% kobalt).
01
02
03
04
05
06
18.18
60°/HSS/H
18221
Skok do
Gg/cal
16 - 50
16 - 50
12 - 40
8 - 30
#
#
55°/HSS/H
18226
…
101
102
103
104
105
106
…
#
#
203
204
205
206
#
Noże do toczenia rowków wewnętrznych
18233
Rozmiar
Skok do
mm
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
3,0
a
mm
3
5
7
9
12
14
l1
mm
60
60
65
75
80
95
b
mm
20
24
26
30
50
60
Wskazówka:
normalna szerokość 1,1 mm.
HSS/H
18233
d
mm
8
8
8
8
8
10
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18233
…
101
102
103
104
105
106
a
d
01
02
03
04
05
06
a
mm
3
5
7
9
12
14
a
Toczenie
Rozmiar
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
b
l1
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Oprawki na noże wytaczarskie
18246
Zastosowanie
Do mocowania wytaczadeł w pryzmatycznym
uchwycie oprawki.
Do wytaczadeł nr kat. 18247.
Do
Rozmiar
B1
B 1a/2
B 2a/2b/3
Oprawka
mm
20 x 19
27 x 23
40 x 30
18246
a
b
Długość
mm
110
150
180
Do wytaczadeł
mm
10
13
20
18246
…
#
#
101
102
104
Wytaczadła
18247
Zastosowanie
Do nakręcania głowic gwinciarskich
nr kat. 18301-18314. Do oprawek nr kat. 18246.
Wysokość krawędzi tnącej
mm
10
14
14
20
20
20
Wytaczadła Ø
mm
10
13
13
20
20
20
…
#
#
101
102
103
104
105
106
18301
Wykonanie
Kształt f, nóż kątowy do wytaczania otworów
ślepych i do toczenia poprzecznego.
l2
l2
mm
80
85
115
120
140
165
R
mm
9,0
10,3
12,0
13,5
15,5
16,8
R
a
d1
18303
18303
Wykonanie
Kształt g, nóż zgrubny do wytaczania otworów
przelotowych.
a do Ø
mm od
16
18
21
24
28
30
Toczenie
R
a
d1
18301
Zastosowanie
Do nakręcania na wytaczadła nr kat. 18247.
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości F
(12% wolfram, 5% kobalt).
B1
B 1a
B2
B 2a
B 2b
B3
18247
Głowice wytaczarskie
18301 - 18303
Do wytaczadła
Długość
mm
180
220
250
275
300
325
d2
B1
B 1a
B2
B 2a
B 2b
B3
Do otworów
od mm
16
18
21
24
28
30
d2
Rozmiar
18247
d2
mm
11,5
13,5
16,0
18,0
20,2
21,5
Kształt f/HSS/F
18301
d1 wytaczadło
mm
10
13
13
20
20
20
#
#
#
#
Kształt g/HSS/F
…
18303
101
102
103
104
105
106
…
#
#
#
101
102
103
104
#
106
Wydajność potrzebuje jakości.
Na przykład wytaczadłem ATORN.
www.atorn.de
Ě dla dwustronnych płytek gwintownikowych
Ě Podkładka z geometrią antywibracyjną
Ě zgłoszone w ramach patentu
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
Wydajność potrzebuje jakości
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.19
Noże tokarskie │ Przecinaki i narzędzia do wcinania
Węglikowe głowice wytaczarskie
R
a
d1
18306
Zastosowanie
Do nakręcania na wytaczadła nr kat. 18247.
Jakość
Węglik spiekany P 20.
d2
18306 - 18307
18306
Wykonanie
Kształt f, nóż kątowy do wytaczania otworów
ślepych i do toczenia poprzecznego.
l2
d1
a
R
d2
18307
18307
Wykonanie
Kształt g, nóż zgrubny do wytaczania otworów
przelotowych.
l2
18310
l2
mm
80
85
115
120
140
165
R
mm
9,0
10,3
12,0
13,5
15,5
16,8
d2
mm
11,5
12,5
16,0
18,0
20,2
21,5
d1 wytaczadło
mm
10
13
13
20
20
20
Kształt f/P20
18306
…
#
#
#
#
102
103
104
105
Kształt g/P20
18307
…
#
101
#
103
#
#
105
106
Noże do gwintów wewnętrznych
18310
Toczenie
R
a
Wykonanie
Do gwintów metrycznych ISO 60°.
Zastosowanie
Do nakręcania na wytaczadła nr kat. 18247.
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości F
(12% wolfram, 5% kobalt).
d1
B1
B 1a
B2
B 2a
B 2b
B3
a do Ø
mm od
16
18
21
24
28
30
d2
Do wytaczadła
l2
60°
Do wytaczadeł
B1
B 1a
B2
B 2a
B 2b
B3
18314
a otwór
od mm
16
18
21
24
28
30
l2
mm
80
85
115
120
140
165
R
mm
9,0
10,3
12,0
13,5
15,5
16,8
d2
mm
11,5
12,5
15,0
17,0
20,2
21,5
d1 wytaczadło
mm
10
13
13
20
20
20
Skok gwintu do
mm
4
5
6
7
8
9
Skok gwintu do
zw/cal
6,5
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
60°/HSS/F
18310
#
#
B1
B 1a
B2
B 2a
B3
18.20
101
102
103
104
105
106
#
#
Noże do gwintów wewnętrznych
18314
Wykonanie
Do gwintów trapezowych.
Zastosowanie
Do nakręcania na wytaczadła nr kat. 18247.
Jakość
Stal szybkotnąca HSS, klasa jakości F
(12% wolfram, 5% kobalt).
Do wytaczadeł
…
Min. Ø rdzenia
mm
16
18
21
24
30
TR/HSS/F
18314
Skok
mm
3
4
5
6
8
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
#
#
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
101
102
103
104
106
PL/OP
Inklusive
Zestaw narzędzi do wcinania
18137
18137 501
Śruby zaciskowe dla asortymentu narzędzi
do wcinania (nr kat. 18137 201),
Uchwyt do wcinania (nr kat. 18130)
i wytaczadła do wcinania (nr kat. 18133).
18137 201
Wykonanie
Z 2 ostrzami na każdej płytce wieloostrzowej
do bardzo małych prac w zakresie wcinania.
Zawartość zestawu:
1 uchwyt, str. prawa, 12 x 12 x 120 mm, po 1
płytce wieloostrzowej do wcinania 0,9 / 1,1 / 1,3 /
1,6 / 1,85 mm. W etui, wraz z kluczem TORX T8.
Zastosowanie
Do rowków w pierścieniach osadczych.
Jakość
Płytki wieloostrzowe P 25 z powłoką PVD/TiN.
18137 201
18137 501
Rozmiar
TORX
rozmiar
T8
M3x8
18137
a
10 szt.
…
201
501
Oprawki zewnętrzne
18130
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych do wcinania nr kat. 18138.
Oznaczenie
A
mm
10
12
16
THE 1010
THE 1212
THE 1616
18130
prawe
18130
L
mm
120
120
125
…
102
103
104
Wytaczadło do wcinania, lewe
18133
18133
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych do wcinania nr kat. 18138.
Oznaczenie
d
mm
20
THI-7-20
h
mm
19,05
L
mm
140
L1
mm
25
L2
mm
50
F
mm
13,34
D min.
mm
38,1
18133
…
201
Płytki wieloostrzowe do wcinania
18138
Zastosowanie
Do rowków w pierścieniach osadczych. Pasują
do asortymentu nr kat. 18137.
Jakość
P 25 PVD/z powłoką TiN.
W +0,02/0
mm
0,50
0,70
0,80
0,90
1,10
1,30
1,60
1,85
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
T
mm
2,54
2,54
2,54
2,54
6,00
6,00
6,00
6,00
a
18138
P 25/TiN
18138
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
a
…
210
211
212
213
214
215
216
217
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.21
Toczenie
Zawartość
zestawu
7-częściowy
-
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Zestawy narzędzi do wytaczania mini-bore
18320
0
18320 101
18320 102
Wykonanie
Prawotnące, z wewnętrznym kanałem
chłodzącym.
Jakość
Wkładki skrawające HC8615/z powłoką TiN.
18320 101
Zestaw narzędzi skrawających mini-bore 1
Zastosowanie
Do wytaczania wewnętrznego, wewnętrznego
wcinania i fazowania. Do obróbki wewnętrznej od
wielkości średnicy otworu 3 mm.
18320 102
Zestaw narzędzi skrawających mini-bore 2
Zastosowanie
Do wewnętrznego wcinania. Do obróbki
wewnętrznej od średnicy otworu 4 mm.
18320 103
18320 103
Zestaw narzędzi skrawających mini-bore 3
Zastosowanie
Do wewnętrznego wytaczania. Do obróbki
wewnętrznej od średnicy otworu 3 mm.
18320 101 mini-bore 1
Zawartość zestawu
Toczenie
1x oprawka zaciskowa
1x oprawka zaciskowa
1x klucz kołkowy
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
18320 102 mini-bore 2
Zawartość zestawu
1x oprawka zaciskowa
1x oprawka zaciskowa
1x klucz kołkowy
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
Oznaczenie Ø otworu Głębokość Głębokość
mm otworu mm rowka mm
676.0016-D
–
–
–
645.0016-D
–
–
–
111.645
–
–
–
R 050.6-22
6
22
–
R 050.5-20
5
20
–
R 060.5-20
5
20
–
R 050.4-16
4
16
–
R 050.3-16
3
16
–
R 006.0200-22
6
22
2,0
R 006.0150-22
6
22
1,5
R 005.0200-20
5
20
1,0
R 005.0150-20
5
20
1,0
R 004.0100-16
4
16
1,0
Szerokość
rowka mm
–
–
–
–
–
–
–
–
1,8
1,8
2,0
1,5
0,8
Rys.
–
–
–
A
A
F
A
A
E
E
E
E
E
Rys. A
Oznaczenie Ø otworu Głębokość Głębokość
mm otworu mm rowka mm
676.0016-D
–
–
–
645.0016-D
–
–
–
111.645
–
–
–
R 006.0200-22
6
22
2,0
R 006.0150-22
6
22
1,5
R 005.0200-20
5
20
1,0
R 005.0150-20
5
20
1,0
R 004.0100-16
4
16
1,0
Szerokość
rowka mm
–
–
–
1,8
1,8
2,0
1,5
0,8
Rys.
Rys. E
–
–
–
E
E
E
E
E
Rys. F
18320 103 mini-bore 3
Zawartość zestawu
Oznaczenie
1x oprawka zaciskowa
1x oprawka zaciskowa
1x klucz kołkowy
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
676.0016-D
645.0016-D
111.645
R 050.6-22
R 050.5-20
R 050.4-16
R 050.3-16
Ø otworu Głębokość Głębokość
mm otworu mm rowka mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
22
–
5
20
–
4
16
–
3
16
–
mini-bore 1
mini-bore 2
mini-bore 3
18.22
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
Szerokość
rowka mm
–
–
–
–
–
–
–
Rys.
–
–
–
A
A
A
A
18320
…
#
#
101
102
103
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Oprawki zaciskowe do systemu mini-bore
18321
0
18321
Wykonanie
Oprawka zaciskowa z 2 średnicami uchwytu.
Wewnętrzny kanał chłodzący. Wbudowany ogranicznik głębokości dla dokładnej powtarzalności.
Zastosowanie
Do wkładek skrawających nr kat. 18322-18329.
Model
645.0012-D
645.0016-D
645.0020-D
676.0016-D
676.0020-D
do wkładki
skrawającej Ø mm
4/5
4/5
4/5
6/7
6/7
18322 - 18325
Ødg6
mm
12
16
20
16
20
L2
mm
75
75
90
75
90
L3
mm
10
10
10
10
10
L4
mm
55
55
70
55
70
h
mm
10,3
14,0
18,0
14,0
18,0
Wykonanie
Z chwytem cylindrycznym i boczną powierzchnią
do mocowania w oprawce zaciskowej.
Zastosowanie
Do wytaczania wewnętrznego od średnicy
otworu Ø 0,6 mm.
Jakość
Węglik drobnoziarnisty HC8615/z powłoką TiN.
…
#
101
102
103
104
105
VHM
TiN
Wkładki skrawające do systemu mini-bore
0
18321
18324 101-111
Prawotnące, do oprawek zaciskowych 645.0016-D
i 676.0020-D (nr kat. 18321 104-105).
18322 - 18325
18325 101-111
Lewotnące, do oprawek zaciskowych 645.0016-D
i 676.0020-D (nr kat. 18321 104-105).
Toczenie
18322 101-120
Prawotnące, do oprawek zaciskowych 645.0012-D,
645.0016-D i 645.0020-D (nr kat. 18321 101-103).
18323 101-120
Lewotnące, do oprawek zaciskowych 645.0012-D,
645.0016-D i 645.0020-D (nr kat. 18321 101-103).
Model
R/L 050.06-2
R/L 050.06-3
R/L 050.15-5
R/L 050.15-10
R/L 050.2-5
R/L 050.2-10
R/L 050.2-15
R/L 050.3-10
R/L 050.3-16
R/L 050.3-20
R/L 050.4-10
R/L 050.4-16
R/L 050.4-20
R/L 050.4-24
R/L 050.5-10
R/L 050.5-20
R/L 050.5-30
Model
R/L 050.6-15
R/L 050.6-22
R/L 050.6-25
R/L 050.6-35
R/L 050.7-20
R/L 050.7-30
R/L 050.7-40
PL/OP
Ø h6
mm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
f
mm
0,6
0,6
0,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,9
1,9
1,9
d
mm
0,4
0,4
1,15
1,15
1,5
1,5
1,5
2,3
2,3
2,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,8
3,8
3,8
a
mm
0,5
0,5
1,3
1,3
1,7
1,7
1,7
2,6
2,6
2,6
3,5
3,5
3,5
3,5
4,4
4,4
4,4
L
mm
20
20
19
24
19
24
29
24
30
34
24
30
34
38
25
35
45
L1
mm
2
3
5
10
5
10
15
10
16
20
10
16
20
24
10
20
30
t maks.
mm
0,08
0,08
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
D min.
mm
0,6
0,6
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,8
2,8
2,8
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
R
mm
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,15
Ø h6
mm
6
6
6
6
7
7
7
f
mm
2,3
2,3
2,3
2,3
2,8
2,8
2,8
d
mm
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
a
mm
5,3
5,3
5,3
5,3
6,3
6,3
6,3
L
mm
30
37
40
50
35
45
55
L1
mm
15
22
25
35
20
30
40
t maks.
mm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
D min.
mm
6,0
6,0
6,0
6,0
6,8
6,8
7,0
R
mm
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
prawe
18322
#
#
#
#
#
prawe
18324
…
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
118
120
…
101
102
103
105
107
109
111
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
lewe
18323
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
…
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
118
120
lewe
18325
…
#
#
#
#
#
101
102
103
105
107
109
111
18.23
Przecinaki i narzędzia do wcinania
VHM
TiN
Wkładki skrawające do systemu mini-bore
18326 - 18327
0
18326 101-119
Prawotnące, do oprawek zaciskowych 645.0012-D,
645.0016-D i 645.0020-D (nr kat. 18321 101-103).
Wykonanie
Z chwytem cylindrycznym i boczną powierzchnią
do mocowania w oprawce zaciskowej.
Zastosowanie
Do wewnętrznego wcinania od wielkości
średnicy otworu Ø 4 mm.
Jakość
Węglik drobnoziarnisty HC8615/z powłoką TiN.
18326 - 18327
18327 101-119
Lewotnące, do oprawek zaciskowych 645.0012-D,
645.0016-D i 645.0020-D (nr kat. 18321 101-103).
18326 127-159
Prawotnące, do oprawek zaciskowych 645.0016-D
i 676.0020-D (nr kat. 18321 104-105).
18327 127-159
Lewotnące, do oprawek zaciskowych 645.0016-D
i 676.0020-D (nr kat. 18321 104-105).
Model
Toczenie
R/L 004.0100-10
R/L 004.0100-16
R/L 004.0100-20
R/L 005.0150-10
R/L 005.0150-20
R/L 005.0150-30
R/L 005.0200-10
R/L 005.0200-20
R/L 005.0200-30
R/L 006.0150-10
R/L 006.0150-22
R/L 006.0150-30
R/L 006.0200-10
R/L 006.0200-22
R/L 006.0200-25
R/L 007.0100-15
R/L 007.0100-25
R/L 007.0100-40
R/L 007.0100-50
R/L 007.0150-15
R/L 007.0150-25
R/L 007.0150-40
R/L 007.0200-15
R/L 007.0200-25
R/L 007.0200-35
Ø h6
mm
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
b + 0,05
mm
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
f
mm
1,5
1,5
1,5
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
d
mm
2,4
2,4
2,4
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
a
mm
3,5
3,5
3,5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
L
mm
24
30
34
25
35
45
25
35
45
25
37
45
25
37
40
30
40
55
65
30
40
55
30
40
50
L1 t maks.
mm
mm
10
0,8
16
0,8
20
0,8
10
1,0
20
1,0
30
1,0
10
1,0
20
1,0
30
1,0
10
1,8
22
1,8
30
1,8
10
1,8
22
1,8
25
1,8
15
2,5
25
2,5
40
2,5
50
2,5
15
2,5
25
2,5
40
2,5
15
2,5
25
2,5
35
2,5
D min.
mm
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,8
6,8
7,0
7,0
6,8
6,8
7,0
6,8
6,8
7,0
prawe
18326
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
…
lewe
18327
…
101
102
103
110
112
114
115
117
119
127
129
131
133
135
136
139
141
144
146
148
150
153
155
157
159
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
110
112
114
115
117
119
127
129
131
133
135
136
139
141
144
146
148
150
153
155
157
159
VHM
TiN
Wkładki skrawające do systemu mini-bore
18328 - 18329
0
18328 102
Prawotnące, do oprawek zaciskowych 645.0012-D,
645.0016-D i 645.0020-D (nr kat. 18321 101-103).
Wykonanie
Z chwytem cylindrycznym i boczną powierzchnią
do mocowania w oprawce zaciskowej.
Zastosowanie
Do wytaczania wewnętrznego od wiekości
średnicy otworu Ø 5 mm.
Jakość
Węglik drobnoziarnisty HC8615/z powłoką TiN.
18328 - 18329
18329 102
Lewotnące, do oprawek zaciskowych 645.0012-D,
645.0016-D i 645.0020-D (nr kat. 18321 101-103).
18328 103
Prawotnące, do oprawek zaciskowych 645.0016-D
i 676.0020-D (nr kat. 18321 104-105).
18329 103
Lewotnące, do oprawek zaciskowych 645.0016-D
i 676.0020-D (nr kat. 18321 104-105).
Model
R/L 060.5-20
R/L 060.7-20
18.24
Ø h6
mm
5
7
r
mm
0,2
0,2
f
mm
1,9
2,7
d
mm
3,3
3,8
a
mm
4,4
6,3
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
L
mm
35
35
L1
mm
20
20
a
t maks.
mm
0,7
0,7
D min.
mm
5,0
6,8
prawe
18328
…
lewe
18329
…
#
#
102
103
#
#
102
103
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
18335 - 18337
Oprawka zaciskowa do systemu MINI-CUT
0
18335
Węglikowe oprawki zaciskowe
18336
Stalowe oprawki zaciskowe
Wykonanie
Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
Zastosowanie
Do przecinania, wykręcania i nacinania gwintów
(wewnętrznych) od Ø 7,8 mm.
Węglikowe oprawki zaciskowe
Oznaczenie Ø dg6
mm
608.0012.1 HM
12
608.0012.2 HM
12
608.0012.3 HM
12
608.0012.4 HM
12
611.0012.1 HM
12
611.0012.2 HM
12
611.0012.3 HM
12
611.0012.4 HM
12
614.0012.1 HM
12
614.0012.2 HM
12
614.0012.3 HM
12
614.0016.1 HM
16
614.0016.2 HM
16
614.0016.3 HM
16
614.0016.4 HM
16
616.0012.1 HM
12
616.0012.2 HM
12
616.0012.3 HM
12
616.0016.1 HM
16
616.0016.2 HM
16
616.0016.3 HM
16
l2
mm
21
30
42
50
29
42
56
64
34
45
64
34
45
64
75
40
56
80
40
56
80
l1
mm
80
90
100
115
95
110
120
130
100
110
130
100
110
130
145
130
130
150
130
130
150
l7
mm
48
48
48
48
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Stalowa oprawka zaciskowa, krótka
Oznaczenie Ø dg6
l2
mm mm
608.0016.1 ST
16
12
611.0016.2 ST
16
16
614.0016.3 ST
16
18
616.0016.3 ST
16
22
l1
mm
80
97
100
100
d1
mm
6
8
9,5 x 11
11
f
mm
4,8
6,7
9,0
10,2
a
mm
7,8
10,7
13,8
15,7
h
mm
15,0
14,5
14,5
14,5
do
płytki skrawającej
R/LS08
R/LS11
R/LS14
R/LS16
d1
mm
6x7
8 x 9,5
9,5 x 11
11 x 13,5
f
mm
4,8
6,7
9,0
10,2
a
mm
7,8
10,7
13,8
15,7
h
mm
15,0
14,5
14,5
14,5
do
płytki skrawającej
R/LS08
R/LS11
R/LS14
R/LS16
Stalowa oprawka zaciskowa, długa
Oznaczenie Ø dg6
l2
mm
608.0016.1E.ST
16
22
611.0016.2E.ST
16
29
614.0016.3E.ST
16
38
616.0016.3E.ST
16
42
l1
mm
90
110
120
120
d1
mm
6
6
6
6
8
8
8
8
9,5 x 11
9,5 x 11
9,5 x 11
9,5 x 11
9,5 x 11
9,5 x 11
9,5 x 11
11
11
11
11
11
11
f
mm
4,8
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
a
mm
7,8
7,8
7,8
7,8
10,7
10,7
10,7
10,7
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
h
mm
11,0
11,0
11,0
11,0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
14,5
14,5
14,5
14,5
10,5
10,5
10,5
14,5
14,5
14,5
18336
do
płytki skrawającej
R/LS08
R/LS08
R/LS08
R/LS08
R/LS11
R/LS11
R/LS11
R/LS11
R/LS14
R/LS14
R/LS14
R/LS14
R/LS14
R/LS14
R/LS14
R/LS16
R/LS16
R/LS16
R/LS16
R/LS16
R/LS16
18337 101-104
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
d min. Śruba zaciskowa
mm
8
M 2,6-MC
8
M 2,6-MC
8
M 2,6-MC
8
M 2,6-MC
11
M 3,5-MC
11
M 3,5-MC
11
M 3,5-MC
11
M 3,5-MC
14/17
M 4-MC
14/17
M 4-MC
14/17
M 4-MC
14/17
M 4-MC
14/17
M 4-MC
14/17
M 4-MC
14/17
M 4-MC
16
M 5-MC
16
M 5-MC
16
M 5-MC
16
M 5-MC
16
M 5-MC
16
M 5-MC
18335
…
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
t maks.
mm
1,0
2,3
4,0/6,5
4,3
d min. Śruba zaciskowa
mm
8
M 2,6-MC
11
M 3,5-MC
14/17
M 4-MC
16
M 5-MC
18336
…
#
101
102
103
104
t maks.
mm
1,0
2,3
4,0/6,5
4,3
d min. Śruba zaciskowa
mm
8
M 2,6-MC
11
M 3,5-MC
14/17
M 4-MC
16
M 5-MC
18336
…
#
201
202
203
204
Śruby zaciskowe
Oznaczenie
18337
…
M 2,6-MC
M 3,5-MC
M 4-MC
M 5-MC
#
#
#
#
101
102
103
104
t maks.
mm
1,0
1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0/6,5
4,0/6,5
4,0/6,5
4,0/6,5
4,0/6,5
4,0/6,5
4,0/6,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
#
18.25
Toczenie
18335
Przecinaki i narzędzia do wcinania
VHM
TiAIN
Węglikowe płytki skrawające do systemu MINI-CUT
18340 - 18352
0
18340
- do rowków na pierścienie Seeger'a
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie
Toczenie
R/LS008.0070
R/LS008.0080
R/LS008.0090
R/LS008.0110
R/LS008.0130
R/LS008.0160
R/LS011.0070
R/LS011.0080
R/LS011.0090
R/LS011.0110
R/LS011.0130
R/LS011.0160
R/LS014.0070
R/LS014.0080
R/LS014.0090
R/LS014.0110
R/LS014.0130
R/LS014.0160
R/LS016.0070
R/LS016.0080
R/LS016.0090
R/LS016.0110
R/LS016.0130
R/LS016.0160
D min.
mm
8
8
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
t maks.
mm
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
2,3
2,3
2,3
1,2
1,3
1,5
4,0
4,0
4,0
1,2
1,3
1,5
4,3
4,3
4,3
b + 0,03
mm
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
d
mm
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
f
mm
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
3,3
608
3,3
608
3,3
608
3,3
608
3,3
608
3,3
608
4,2
611
4,2
611
4,2
611
4,2
611
4,2
611
4,2
611
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,4
616
5,4
616
5,4
616
5,4
616
5,4
616
5,4
616
prawe
18340
…
lewe
18340
…
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
18341
0
- Przecinanie ogólnie
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie D min.
mm
R/LS008.0100
8
R/LS008.0150
8
R/LS008.0200
8
R/LS011.0100
11
R/LS011.0150
11
R/LS011.0200
11
R/LS011.0250
11
R/LS011.0300
11
R/LS014.0150
14
R/LS014.0200
14
R/LS014.0250
14
R/LS014.0300
14
R/LS016.0150
16
R/LS016.0200
16
R/LS016.0250
16
R/LS016.0300
16
R/LS016.0350
16
R/LS016.0400
16
t maks.
mm
1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
b + 0,03
mm
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
d
mm
6
6
6
8
8
8
8
8
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
f
mm
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
3,3
608
3,3
608
3,3
608
4,2
611
4,2
611
4,2
611
4,2
611
4,2
611
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,4
616
5,4
616
5,4
616
5,4
616
5,4
616
5,4
616
prawe
18341
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
…
lewe
18341
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
…
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Kontynuacja
18.26
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
.
PL/OP
Inklusive
18340 - 18352
Kontynuacja
VHM
TiAIN
Węglikowe płytki skrawające do systemu MINI-CUT
.
18342
0
Płytki wygładzające
- Maksymalna głębokość skrawania
= 0,02 mm
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.150.02
8
R/LS08.200.02
8
R/LS11.150.02
11
R/LS11.200.02
11
R/LS14.150.02
14
R/LS14.200.02
14
R/LS16.200.02
16
t maks.
mm
1,0
1,0
2,3
2,3
4,0
4,0
4,3
b + 0,05
mm
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
d
mm
6
6
8
8
9
9
11
f
mm
4,8
4,8
6,7
6,7
9,0
9,0
10,2
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
3,3
608
3,3
608
4,2
611
4,2
611
5,3
614
5,3
614
5,4
616
prawe
18342
…
lewe
18342
…
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
#
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
207
0
18343
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.008R04
8
R/LS08.012R06
8
R/LS08.018R09
8
R/LS11.008R04
11
R/LS11.012R06
11
R/LS11.018R09
11
R/LS11.020R10
11
R/LS11.030R15
11
R/LS14.012R06
14
R/LS14.018R09
14
R/LS14.020R10
14
R/LS14.022R11
14
R/LS14.030R15
14
R/LS16.018R09
16
R/LS16.022R11
16
R/LS16.030R15
16
R/LS16.040R20
16
t maks.
mm
1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,3
4,3
b + 0,05
mm
0,8
1,2
1,8
0,8
1,2
1,8
2,0
3,0
1,2
1,8
2,0
2,2
3,0
1,8
2,2
3,0
4,0
d
mm
6
6
6
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
11
11
11
11
f
mm
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,2
10,2
10,2
10,2
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
3,3
608
3,3
608
3,3
608
4,2
611
4,2
611
4,2
611
4,2
611
4,2
611
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,3
614
5,4
616
5,4
616
5,4
616
5,4
616
prawe
18343
…
lewe
18343
…
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
18344
0
Płytki kopiujące
- Ap maks. = maks. głębokość cięcia
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.1846.02
7,8
R/LS11.1855.02
9,8
R/LS11.1867.02
11,0
R/LS14.1867.02
13,8
R/LS16.1897.02
15,5
Ap maks.
mm
0,6
1,0
1,0
1,5
1,5
b
mm
3,3
3,9
3,9
5,0
5,0
d
mm
6
8
8
9
11
f
mm
4,65
5,50
6,70
8,70
9,70
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
3,5
608
4,2
611
4,2
611
5,3
614
5,4
614
prawe
18344
…
lewe
18344
…
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
.
18.27
Kontynuacja
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
Toczenie
- Pełny promień
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Kontynuacja
VHM
TiAIN
Węglikowe płytki skrawające do systemu MINI-CUT
18340 - 18352
.
0
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
18345
Płytki skrawania otworów otwartego
- Wykręcanie, skrawanie otworów
otwartych (DIN 509)
- Ap maks. = maks. głębokość cięcia
- Kąt W1 = 47°
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.4746.02
7,8
R/LS11.4767.02
11,0
R/LS14.4787.02
13,7
t maks.
mm
1,2
2,3
3,0
Ap maks.
mm
0,4
0,6
0,8
d
mm
6
8
9
f
mm
4,65
6,70
8,70
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
3,5
608
4,2
611
5,3
614
prawe
18345
…
lewe
18345
…
#
#
#
101
102
103
#
#
#
201
202
203
prawe
18346
…
lewe
18346
…
#
#
#
#
101
102
103
104
#
#
#
#
201
202
203
204
prawe
18347
…
lewe
18347
…
#
#
#
101
102
103
#
#
#
201
202
203
18346
0
Skrawające płytki kopiujące
- Kąt W1 = 30°
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.2555.02
7,8
R/LS11.2755.02
11,0
R/LS14.3555.02
13,7
R/LS16.4055.02
15,8
t maks.
mm
1,2
2,3
4,0
4,3
Ap maks.
mm
0,4
0,6
0,8
0,8
d
mm
6
8
9
11
f
mm
4,65
6,70
8,70
10,20
s
mm
3,5
4,2
5,3
5,4
Do typu
oprawek zaciskowych
608
611
614
616
18347
0
Toczenie
Skrawające płytki zwrotne
- Ap maks. = maks. głębokość cięcia
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
- Kąt W2 = 30°
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.3046.02
7,8
R/LS11.3067.02
11,0
R/LS14.3087.02
13,8
t maks.
mm
1,3
2,3
3,5
Ap maks.
mm
0,6
1,0
1,5
s1
mm
1,0
1,6
2,4
d
mm
6
8
9
f
mm
4,65
6,70
8,70
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
3,5
608
4,3
611
5,4
614
18348
0
Skrawające płytki fazujące
- Fazowanie i wykręcanie
- Ap maks. = maks. głębokość cięcia
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.4545.02
8
R/LS11.4545.02
11
R/LS14.4545.02
14
t maks.
mm
1,4
1,5
1,5
Ap maks.
mm
0,6
1,0
1,2
e
mm
1,8
2,2
2,8
d
mm
6
8
9
f
mm
4,8
6,7
9,0
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
3,5
608
4,3
611
5,4
614
prawe
18348
…
lewe
18348
…
#
#
101
102
103
#
#
#
201
202
203
prawe
18349
…
lewe
18349
…
#
#
#
#
101
102
103
104
#
#
#
#
201
202
203
204
18349
0
Płytki przetykające
- Przetykanie i fazowanie
- t = 0,2 mm
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.0810.45
8
R/LS11.0810.45
11
R/LS14.0815.45
14
R/LS16.0815.45
16
18.28
t maks.
mm
1,0
1,5
1,5
1,5
b
mm
1,0
1,0
1,0
1,0
d
mm
6,0
8,0
9,0
11,0
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
f
mm
4,8
6,7
9,0
10,2
s
mm
3,3
4,2
5,3
5,4
a
Do typu
oprawek zaciskowych
608
611
614
616
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Kontynuacja
# = częściowo z zapasów
magazynowych
.
PL/OP
Inklusive
18340 - 18352
Kontynuacja
VHM
TiAIN
Węglikowe płytki skrawające do systemu MINI-CUT
.
18350
0
Skrawające płytki gwintujące 60°
- Gwint regularny głęboki profil
- t = 0,2 mm
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie D min.
mm
R/LS08.0815.01
8
R/LS11.1020.01
11
R/LS11.1325.01
11
R/LS14.1020.01
14
R/LS14.1325.01
14
R/LS16.1325.01
16
Skok
mm
1,5/1,75
2,0/2,5
2,5/3,0
2,0/2,5
2,5/3,0
2,5/3,0
t
mm
0,95
1,08
1,35
1,08
1,35
1,35
e
mm
2,25
3,00
3,00
3,90
3,65
3,70
b
mm
0,18
0,25
0,31
0,25
0,31
0,31
f
mm
4,8
6,7
6,7
9,0
9,0
10,2
s
mm
3,5
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
d
Do typu
mm oprawek zaciskowych
6
608
8
611
8
611
9
614
9
614
11
616
prawe
18350
#
#
#
#
#
…
lewe
18350
…
101
102
103
104
105
106
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
18351
a
0
t maks.
mm
1,5
2,5
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
b + 0,03
mm
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
0
a
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
r
mm
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
f
f
mm
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
8,0
8,5
9,0
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
8,3
614
8,3
614
8,3
614
8,3
614
8,3
614
10,3
614
10,3
614
11,3
614
prawe
18351
…
lewe
18351
…
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
#
#
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
207
208
18352
D min.
9.0
Przetykające płytki osiowe
- Przebijanie osiowe
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
Oznaczenie D min.
mm
R/LS014.1410.00
14
R/LS014.1415.02
14
R/LS014.1420.02
14
R/LS014.1425.02
14
R/LS014.1430.02
14
R/LS014.1420.52
14
R/LS014.1425.52
14
R/LS014.1430.52
14
a
mm
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
12,5
13,0
13,5
t maks.
mm
1,5
2,5
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
a
b + 0,03
mm
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
a
mm
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
r
mm
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
f
mm
9
9
9
9
9
9
9
9
s
Do typu
mm oprawek zaciskowych
8,3
614
8,3
614
8,3
614
8,3
614
8,3
614
10,3
614
10,3
614
10,3
614
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
prawe
18352
…
lewe
18352
…
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
#
#
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
207
208
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.29
Toczenie
Oznaczenie D min.
mm
R/LS014.1210.00
12
R/LS014.1215.02
12
R/LS014.1220.02
12
R/LS014.1225.02
12
R/LS014.1230.02
12
R/LS014.1220.52
12
R/LS014.1225.52
12
R/LS014.1230.52
12
D min.
9.0
Przetykające płytki osiowe
- Przebijanie osiowe obok czopa
- Węglik/HC8620 powłoka TiAlN
f
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Info
Dłutowanie rowków z systemem
0
System narzędziowy do dłutowania rowków stanowi w wielu
obszarach korzystne i proste rozwiązanie, które można zastosować prawie na każdej tokarce CNC, frezarce i w centrum
obróbczym. Bezpośrednio na tokarce można wykonywać prawie
wszystkie typowe rodzaje rowków. Skomplikowane i dlatego
zwykle cenne detale lub półprodukty są poddawane obróbce
często w jednym z pierwszych cykli pracy na tokarce. Detal jest
toczony wstępnie lub wykańczany. Jako zabierak lub zabezpieczenie przed obróceniem się muszą zostać wykonane rowki w
kierunku wzdłużnym. Przy pomocy tego systemu narzędziowego
można wykonywać na tokarkach CNC rowki wzdłużne według
norm DIN 138 i DIN 6885 obniżając tym samym koszty.
Toczenie
Wskazówka:
- Należy pamiętać o wykonaniu podcięcia na końcu wykonywanego
rowka, aby narzędzie mogło swobodnie wyjść.
- Podczas wycofywania narzędzia ostrze nie powinno dotykać dna rowka.
- Wyrównywanie narzędzia jest konieczne. Przed pierwszym użyciem
narzędzia sprawdź dokładnie jego średnicę.
- W przypadku korzystania z oleju lub emulsji, wióry są wypłukiwane
z detalu, co pozwala jednocześnie uzyskać idealną powierzchnię.
- Po ustawieniu narzędzia do góry, wióry spadają automatycznie do dołu
od ostrza.
- Należy unikać przerywanego cięcia.
Wskaźniki dotyczące dłutowania rowków
Przykład:- Stal ulepszana cieplnie np. 42CrMo4 z 1200 N/mm2
- Dosunięcie na skok Hub 0,05 - 0,06 mm
- Posuw 5500 mm/min
18.30
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Zestawy do dłutowania rowków
18360
0
Jakość
Materiał tnący HC 8620 powlekany TiAlN.
18360 101
Wykonanie
- Wkładki skrawające i płytki tnące z lekkim osadzeniem wg DIN 6885
- Klasa tolerancji JS 9.
Zastosowanie
- Dłutowanie rowków na tokarkach CNC, frezarkach
i w centrach obróbczych
- Dłutowanie rowków wzdłużnych wg DIN 6885.
18360 102
18360 101 NPU
Zawartość zestawu
Oznaczenie
1x oprawka zaciskowa
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x klucz inbusowy
NHU.0025.1
NPU.0200.01.1
NPU.0300.01.1
NPU.0400.01.1
-
dla szerokości rowka
mm
2
3
4
18360 103
Oznaczenie
1x oprawka zaciskowa
1x wkładka skrawająca
1x wkładka skrawająca
1x klucz inbusowy
dla szerokości rowka
mm
4
5
--
NH10.0025.1
NP10.400.02.3
NP10.500.02.3
18360 103
Zawartość zestawu
Oznaczenie
1x oprawka zaciskowa
1x płytka skrawająca
1x płytka skrawająca
1x płytka skrawająca
1x klucz TORX®
NHV.22.0025.1
NPV.0501.02
NPV.0601.02
NPV.0801.02
TX 15
dla szerokości rowka
mm
5
6
8
-
Zestaw Ø otworów
od mm
NPU
6
NP10
10
NPV
22
Zawaratość 18360
5-częściowy
4-częściowy
5-częściowy
#
#
…
101
102
103
Toczenie
18360 102 NP10
Zawartość zestawu
Uchwyt zaciskowy do dłutowania rowków
18361
0
Wykonanie
- Dłutowanie rowków na tokarkach CNC, frezarkach
i w centrach obróbczych
- Dłutowanie rowków wzdłużnych wg DIN 138
i DIN 6885.
18631 101-102
Oprawka zaciskowa NHU
Wykonanie
Ø otworu od 6 mm.
18361 101-202
18631 201-202
Oprawka zaciskowa NH10
Wykonanie
Ø otworu od 10 mm.
18631 301-305
Oprawka zaciskowa NHV
Wykonanie
Ø otworu od 22 mm.
Oznaczenie
Ø dg6
mm
25
32
d1
mm
33
40
d2
mm
18
20
L
mm
73
73
L1
mm
33
33
L2
mm
40
40
h
mm
23
30
Ø dg6
mm
25
32
d1
mm
33
40
d2
mm
20
20
L
mm
73
73
L1
mm
33
33
L2
mm
40
40
h
mm
23
30
D min. Ø dg6
mm
mm
22
25
30
32
38
32
30
32
32
32
d1
mm
33
45
45
45
45
f
mm
12,0
16,5
22,0
16,5
22,0
L
mm
100
100
100
125
125
L1
mm
60
60
60
85
85
L2
mm
50
50
50
75
75
h
mm
23
30
30
30
30
NHU.0025.1
NHU.0032.1
Oznaczenie
NH10.0025.1
NH10.0032.1
Oznaczenie
NHV.22.0025.1
NHV.30.0032.1
NHV.38.0032.1
NHV.30.0032.2
NHV.38.0032.2
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
Typ NHU
18361
…
#
#
101
102
Typ NH10
18361
…
#
#
201
202
Typ NHV
18361
…
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18361 301-305
18.31
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Wkładki skrawające i wkładki fazujące do dłutowania rowków
18362
0
18362 101-105
Wykonanie
Typ NPU standard DIN 138.
Wykonanie
Typ NPU Ø otworu od 6 mm.
Zastosowanie
Dłutowanie rowków wzdłużnych wg DIN 138
i DIN 6885.
Jakość
Materiał tnący HC 8620 powlekany TiAlN.
18362 101-305
18362 201-206
Wykonanie
Typ NPU lekkie osadzenie DIN 6885.
18362 301-305
Wykonanie
Typ NPU stałe osadzenie
DIN 6885.
18362 401
18362 401
Wykonanie
NPU 45° / fazowanie.
Wymiary rowków wg DIN
Oznaczenie
NPU.0210.03.1
NPU.0310.03.1
NPU.0310.05.1
NPU.0410.05.1
NPU.0410.05.2
Ø Szerokość Głębokość Tolerancja
mm
mm
mm
6
2
0,9
C11
10
3
1,5
C11
13
3
1,6
C11
16
4
1,7
C11
16
4
1,7
C11
do uchwytów
18362
…
NHU
NHU
NHU
NHU
NHU
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
Zastosowanie do uchwytów
od Ø mm
6
NHU
7
NHU
7
NHU
7
NHU
7
NHU
7
NHU
18362
…
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
L1 Zastosowanie do uchwytów
mm
od Ø mm
12,5
6
NHU
12,5
7
NHU
15,0
7
NHU
25,0
7
NHU
25,0
7
NHU
18362
…
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
do uchwytu
18362
…
NHU
#
401
B
mm
2,1
3,1
3,1
4,1
4,1
H
mm
5,5
6,2
6,2
6,2
6,2
r
mm
0,35
0,35
0,50
0,50
0,50
f
mm
2,0
2,7
2,7
2,7
2,7
L
mm
38
38
38
40
50
Zastosowanie
od Ø mm
6
7
7
7
7
B
mm
2
3
4
4
4
5
H
mm
5,5
6,2
6,2
6,2
6,2
5,8
r
mm
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
f
mm
2,0
2,7
2,7
2,7
2,7
2,3
L
mm
38
38
40
40
50
50
L1
mm
12,5
12,5
15,0
15,0
25,0
25,0
B
mm
1,98
2,98
3,98
3,98
4,98
H
mm
5,5
6,2
6,2
6,2
5,8
r
mm
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
f
mm
2,0
2,7
2,7
2,7
2,3
L
mm
38
38
40
50
50
Wymiary rowków wg DIN
Oznaczenie
NPU.0200.01.1
NPU.0300.01.1
NPU.0400.01.1
NPU.0400.02.1
NPU.0400.02.2
NPU.0500.02.2
Ø Szerokość Głębokość Tolerancja
mm
mm
mm
>6-8
2
1,0
JS9
> 8 - 10
3
1,4
JS9
> 10 - 12
4
1,8
JS9
> 10 - 12
4
1,8
JS9
> 10 - 12
4
1,8
JS9
> 12-17
5
2,3
JS9
Toczenie
Wymiary rowków wg DIN
Oznaczenie
NPU.0198.01.1
NPU.0298.01.1
NPU.0398.01.1
NPU.0398.02.2
NPU.0498.02.2
Oznaczenie
NPU.4545.1
Ø Szerokość Głębokość Tolerancja
mm
mm
mm
>6-8
2
1,0
P9
> 8 - 10
3
1,4
P9
> 10 - 12
4
1,8
P9
> 10 - 12
4
1,8
P9
> 12 - 17
5
2,3
P9
B1
mm
3,6
B
mm
6,5
L
mm
50
L1
mm
25
Szerokość rowka
mm
4/5
Wkładki skrawające do dłutowania rowków
18363
0
Wykonanie
Typ NP 10 Ø otworu od 10 mm.
Zastosowanie
Wkładki skrawające rowków wzdłużnych wg
DIN 138 i DIN 6885.
Jakość
Materiał tnący HC 8620 powlekany TiAlN.
18363
18363 101-104
Wykonanie
Typ NPU10 standard DIN 138.
18363 201-204
Wykonanie
Typ NPU10 lekkie osadzenie DIN 6885.
Wymiary rowka wg DIN (* bez DIN)
Oznaczenie
NP10.410.05.2
NP10.410.05.3
NP10.510.05.2*
NP10.510.05.3*
Ø
mm
16
16
10
10
Szerokość Głębokość Tolerancja
mm
mm
4
1,7
C11
4
1,7
C11
-
B
mm
4,1
4,1
5,1
5,1
H
mm
9
9
9
9
r
mm
0,5
0,5
0,5
0,5
f
mm
4
4
4
4
L
mm
50
66
50
66
18363
…
#
#
#
#
101
102
103
104
do uchwytów
18363
…
NH10
NH10
NH10
NH10
#
#
#
#
201
202
203
204
L1 Zastosowanie do uchwytów
mm
od Ø mm
25
10
NH10
41
10
NH10
25
10
NH10
41
10
NH10
Wymiary rowków wg DIN
Oznaczenie
NP10.400.02.2
NP10.400.02.3
NP10.500.02.2
NP10.500.02.3
18.32
Ø Szerokość Głębokość Tolerancja
B
mm
mm
mm
mm
> 10,0 - 12,0
4
1,8
JS9
4
> 10,0 - 12,0
4
1,8
JS9
4
> 12,0 - 17,0
5
2,3
JS9
5
> 12,0 - 17,0
5
2,3
JS9
5
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
H
mm
9
9
9
9
r
mm
0,2
0,2
0,2
0,2
a
f
mm
4
4
4
4
L
mm
50
66
50
66
L1
mm
25
41
25
41
Zastosowanie
od Ø mm
10
10
10
10
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Kontynuacja
# = częściowo z zapasów
magazynowych
.
PL/OP
Inklusive
Wkładki skrawające do dłutowania rowków
18363
0
18363 301-304
Wykonanie
Typ NP10 stałe osadzenie DIN 6885.
Wykonanie
Typ NP 10 Ø otworu od 10 mm.
Zastosowanie
Wkładki skrawające rowków wzdłużnych wg
DIN 138 i DIN 6885.
Jakość
Materiał tnący HC 8620 powlekany TiAlN.
18363
Wymiary rowków wg DIN
Oznaczenie
NP10.398.02.2
NP10.398.02.3
NP10.498.02.2
NP10.498.02.3
Ø Szerokość Głębokość Tolerancja
B
H
mm
mm
mm
mm mm
> 10,0 - 12,0
4
1,8
P9 3,98
9
> 10,0 - 12,0
4
1,8
P9 3,98
9
> 12,0 - 17,0
5
2,3
P9 4,98
9
> 12,0 - 17,0
5
2,3
P9 4,98
9
r
mm
0,2
0,2
0,2
0,2
f
mm
4
4
4
4
L
mm
50
66
50
66
L1
mm
25
41
25
41
Zastosowanie do uchwytów
od Ø mm
10
NH10
10
NH10
10
NH10
10
NH10
18363
…
#
#
#
#
301
302
303
304
Płytki skrawające i fazujące do dłutowania rowków
18364
0
18364 101-305
18364 101-107
Wykonanie
Typ NPV standard DIN 138.
Wykonanie
Typ NPV Ø otworu od 22 mm.
Zastosowanie
Dłutowanie rowków wzdłużnych wg DIN 138
i DIN 6885.
Jakość
Materiał tnący HC 8620 powlekany TiAlN.
18364 201-206
Wykonanie
Typ NPV lekkie osadzenie DIN 6885.
18364 301-305
Wykonanie
Typ NPV stałe osadzenie DIN 6885.
18364 401-402
Wymiary rowków wg DIN
Oznaczenie
NVP.0612.085
NVP.0713.085
NVP.0813.105
NVP.1013.105
NVP.1215.135
NVP.1215.175
NVP.1215.225
Ø Szerokość Głębokość Tolerancja
B
mm
mm
mm
mm
22
6
2,1
C11 6,12
27
7
2,8
C11 7,13
32
8
2,8
C11 8,13
40
10
3,5
C11 10,13
50
12
3,6
C11 12,15
70
16
5,0
C11 12,15
100
24
7,0
C11 12,15
do uchwytów
18364
…
NHV 22
NHV 22
NHV 22 / NHV 30
NHV 38
NHV 38
NHV 38
NHV 38
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
do uchwytów
18364
…
NHV 22
NHV 22
NHV 22 / NHV 30
NHV 30
NHV 38
NHV 38
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
do uchwytów
18364
…
NHV 22
NHV 22
NHV 22 / NHV 30
NHV 30
NHV 38
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
do uchwytów
18364
…
NHV 22
NHV 38
#
#
401
402
r
mm
0,85
0,85
1,05
1,05
1,35
1,75
2,25
f
mm
8,0
8,0
8,0
10,9
10,9
10,9
10,9
L t maks.
mm
mm
17,3
2,6
17,3
3,3
17,3
3,4
20,1
4,2
20,1
5,1
20,1
6,6
20,1
8,5
Zastosowanie
od Ø mm
22
22
22
40
40
40
40
r
mm
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
f
mm
8,0
8,0
8,0
8,0
10,9
10,9
L t maks.
mm
mm
17,3
2,7
17,3
3,4
17,3
4,1
17,3
4,2
20,1
5,7
20,1
8,5
Zastosowanie
od Ø mm
22
22
22
30
40
40
r
mm
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
f
mm
8,0
8,0
8,0
8,0
10,9
L t maks.
mm
mm
17,3
2,7
17,3
3,4
17,3
4,1
17,3
4,2
20,1
5,7
Zastosowanie
od Ø mm
22
22
22
30
40
Wymiary rowków wg DIN
Oznaczenie
NPV.0501.02
NPV.0601.02
NPV.0801.02
NPV.1001.03
NPV.1202.03
NPV.1202.05
Ø Szerokość Głębokość Tolerancja
B
mm
mm
mm
mm
22
5
2,3
JS9 5,01
22
6
2,8
JS9 6,01
> 22 - 30
8
3,3
JS9 8,01
> 30 - 38
10
3,3
JS9 10,01
> 38 - 44
12
3,3
JS9 12,02
> 65 - 75
20
4,9
JS9 12,02
Wymiary rowków wg DIN
Oznaczenie
NPV.0498.02
NPV.0598.02
NPV.0798.02
NPV.0998.03
NPV.1197.03
Ø Szerokość Głębokość Tolerancja
B
mm
mm
mm
mm
22
5
2,3
P9 4,98
22
6
2,8
P9 5,98
> 22 - 30
8
3,3
P9 7,98
> 30 - 38
10
3,3
P9 9,98
> 38 - 44
12
3,3
P9 11,98
Oznaczenie
NPV.3045.1
NPV.6045.1
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
B1
mm
3,5
6,0
B
mm
8,0
10,9
L
mm
17,3
20,2
a
Szerokość rowka
mm
6/7/8
10
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.33
Toczenie
18364 401-402
Wykonanie
Typ NPV 45° / Fazowanie.
Uchwyt zaciskowy
Info
Uchwyt zaciskowy System S
ß
l1
l2
18405 - 18406
h
Oprawki zaciskowe do płytek wieloostrzowych z otworem środkowym.
Mocowanie centralne śrubą.
Uchwyt zaciskowy SDJCR/L
ß
l1
18405
95
°
f
Wykonanie
Kąt nastawienia 95°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CC.
Oznaczenie ISO
SCLCR/L 1010 E06
SCLCR/L 1212 F09-T3
SCLCR/L 1616 H09-T3
SCLCR/L 2020 K09-T3
SCLCR/L 1616 H12
SCLCR/L 2020 K12
SCLCR/L 2525 M12
l1
mm
70
80
100
125
100
125
150
f
mm
12
16
20
20
20
25
32
…
lewe
18406
102
103
104
105
106
107
108
Klucz
52529
…
…
723
724
722
Płyta wspornikowa
Tulejka gwintowana
…
18471
18472
403
406
406
712
741
…
…
102
103
104
105
106
107
108
#
Klucz
51809
…
720
723
107
109
Uchwyt zaciskowy SDJCR/L
ß
l1
l2
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DC.
18407
93
°
f
Toczenie
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
6 mm
8
9 mm
15
12 mm
15
18407 - 18410
prawe
18405
do płytek
wieloostrzowych
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
Oznaczenie ISO
SDJCR/L 1010 E07
SDJCR/L 1212 F11
SDJCR/L 1616 H11
SDJCR/L 2020 K11
SDJCR/L 2525 M11
l1
mm
70
80
100
125
150
l2
mm
17
29
29
29
33
f
mm
12
16
20
25
32
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
7 mm
8
11 mm
15
18.34
prawe
18407
do płytek
wieloostrzowych
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
…
lewe
18410
102
103
104
105
106
Klucz
52529
723
724
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
…
Płyta wspornikowa
Tulejka gwintowana
…
…
18471
18472
403
406
a
713
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
…
102
103
104
105
106
Klucz
51809
720
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
108
PL/OP
Inklusive
Uchwyt zaciskowy SDNCN
18411
ß
l1
62
18411
°3
0'
f
Wykonanie
Kąt nastawienia 62° 30’.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DC.
0'
°3
62
Oznaczenie ISO
l1
mm
70
80
100
125
150
SDNCN 1010 E07
SDNCN 1212 F11
SDNCN 1616 H11
SDNCN 2020 K11
SDNCN 2525 M11
f
mm
5,0
6,0
8,0
10,0
12,5
neutralne
18411
do płytek
wieloostrzowych
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
7 mm
8
11 mm
15
#
…
Klucz
52529
723
724
Płyta wspornikowa
Tulejka gwintowana
…
…
18471
18472
403
406
713
…
Klucz
51809
…
102
103
104
105
106
…
107
107
720
Uchwyt zaciskowy SRDCN
18400
ß
18400
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej RC.
b
mm
10
12
16
10
16
SRDCN 1010 E06
SRDCN 1212 F06
SRDCN 1616 H06
SRDCN 1010 E08
SRDCN 1616 H08
Części zamienne
Rozmiar płytki
6 mm
8 mm
l1
mm
70
80
100
70
100
l2
mm
10
12
12
12
16
f
mm
8,0
9,0
11,0
9,0
12,0
neutralne
18400
do płytek
wieloostrzowych
RC.. 0602..
RC.. 0602..
RC.. 0602..
RC.. 0803..
RC.. 0803..
#
#
#
Śruba zaciskowa k
18470
TORX®-rozmiar
T
8
8
18402
…
Klucz
52529
726
721
…
098
099
100
101
103
…
403
403
Uchwyt zaciskowy SSDCN
ß
18402
Wykonanie
Kąt nastawienia 45°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej SCM.
Oznaczenie ISO
SSDCN 1212 F09
SSDCN 1616 H09
SSDCN 2020 K09
SSDCN 1616 H12
SSDCN 2020 K12
SSDCN 2525 M12
b
mm
12
16
20
16
20
25
l
mm
80
100
125
100
125
150
f
mm
6,0
8,0
10,0
8,0
10,0
12,5
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
9 mm
15
12 mm
15
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
neutralne
18402
do płytek
wieloostrzowych
SCM. 09T3
SCM. 09T3
SCM. 09T3
SCM. 1204..
SCM. 1204..
SCM. 1204..
…
738
722
…
098
099
100
101
102
103
Klucz
52529
Płyta wspornikowa
Tulejka gwintowana
…
…
18471
18472
406
406
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
716
…
723
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
Klucz
51809
…
109
18.35
Toczenie
Oznaczenie ISO
Uchwyt zaciskowy
18416 - 18417
Uchwyt zaciskowy STGCR/L
ß
l1
l2
18416
f
Wykonanie
Kąt nastawienia 90°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej TC..
°
90
Oznaczenie ISO
STGCR/L 1616 H11
STGCR/L 1616 H16
STGCR/L 2020 K16
STGCR/L 2525 M16
l1
mm
100
100
125
150
l2
mm
16
20
20
20
f
mm
20
20
25
32
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
11 mm
8
16 mm
15
18420 - 18421
prawe
18416
do płytek
wieloostrzowych
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
#
#
Klucz
52529
…
726
724
…
403
406
Płyta wspornikowa
18471
…
Tulejka gwintowana
18472
721
…
lewe
18417
…
100
101
102
103
#
#
#
#
100
101
102
103
…
Klucz
51809
…
720
107
Uchwyt zaciskowy SVJBR/L
ß
18420
52°
93
°
f
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VB...
SVJBR/L 2020 K16
SVJBR/L 2525 M16
l1
mm
125
150
l2
mm
36
36
f
mm
25
32
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
16 mm
15
18418 - 18419
prawe
18420
do płytek
wieloostrzowych
VB.. 1604..
VB.. 1604..
…
lewe
18421
…
102
103
Klucz
52529
…
724
Płyta wspornikowa
Tulejka gwintowana
…
…
18471
18472
406
733
…
102
103
Klucz
51809
…
720
107
Uchwyt zaciskowy SVJCR/L
ß
18418
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VC..
52°
93
°
f
Toczenie
Oznaczenie ISO
Oznaczenie ISO
SVJCR/L 1212 F11
SVJCR/L 1616 H11
SVJCR/L 2020 K11
SVJCR/L 1616 H16
SVJCR/L 2020 K16
SVJCR/L 2525 M16
l1
mm
80
100
125
100
125
150
l2
mm
23
23
23
34
34
35
f
mm
16
20
25
20
25
32
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
11 mm
8
16 mm
15
18.36
prawe
18418
do płytek
wieloostrzowych
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
…
lewe
18419
102
103
104
107
108
109
Klucz
52529
726
737
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
…
…
Płyta wspornikowa
Tulejka gwintowana
…
18471
18472
403
406
a
719
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
#
#
Klucz
51809
719
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
102
103
104
107
108
109
…
106
PL/OP
Inklusive
18424 - 18425
Uchwyt zaciskowy SVHCR/L
ß
18424
37,5
°
10
7
,5°
f
Wykonanie
Kąt nastawienia 107,5°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VC..
Oznaczenie ISO
SVHCR/L 2020 K16
SVHCR/L 2525 M16
l1
mm
125
150
l2
mm
27
27
f
mm
25
32
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
16 mm
15
18428
prawe
18424
do płytek
wieloostrzowych
VC.. 1604..
VC.. 1604..
…
…
lewe
18425
…
201
202
Klucz
52529
724
…
Płyta wspornikowa
18471
406
…
Tulejka gwintowana
18472
733
…
201
202
Klucz
51809
…
720
107
Uchwyt zaciskowy SVVCN
ß
18428
Wykonanie
Kąt nastawienia 72,5°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VC..
SVVCN 1212 F11
SVVCN 1616 H11
SVVCN 2020 K11
SVVCN 2020 K16
SVVCN 2525 M16
l1
mm
80
100
125
125
150
f
mm
6,0
8,0
10,0
10,0
12,5
neutralne
18428
do płytek
wieloostrzowych
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
Części zamienne
Śruba zaciskowa k
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18470
T
11 mm
8
16 mm
15
#
#
…
726
737
Klucz
52529
…
Płyta wspornikowa
Tulejka gwintowana
…
18471
18472
…
403
406
729
720
Klucz
51809
…
101
102
103
105
106
…
107
Wydajność potrzebuje jakości.
Na przykład wytaczadłem ATORN.
www.atorn.de
Ě dla dwustronnych płytek gwintownikowych
Ě Podkładka z geometrią antywibracyjną
Ě zgłoszone w ramach patentu
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
Wydajność potrzebuje jakości
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.37
Toczenie
Oznaczenie ISO
Uchwyt zaciskowy
Info
Uchwyt zaciskowy System C
ß
Do płytek wieloostrzowych bez otworu.
Mocowanie tylko łapą mocującą dla
płytek wieloostrzowych DIN 4968.
18430 - 18431
Uchwyt zaciskowy CKJNR/L
ß
18430
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej KNUX 1604.
Oznaczenie ISO
l1
mm
150
170
CKJNR/L 2525 M16
CKJNR/L 3225 P16
f
mm
32
32
do płytek
wieloostrzowych
KNUX 1604..
KNUX 1604..
Części zamienne
Rozmiar płytki
prawe
18430
…
#
101
102
Łapa
18470
…
#
#
801
802
16 mm prawa
16 mm lewa
Podkładka
18474
…
Śruba z podkładką
18475
…
#
801
802
#
#
801
801
16 mm prawa
16 mm lewa
Info
…
101
Klucz
51809
…
109
109
Klucz
51809
…
106
106
Uchwyt zaciskowy System P
ß
Do płytek wieloostrzowych z otworem środkowym.
Mocowanie przy pomocy dźwigni zaciskowych.
18440 - 18441
Uchwyt zaciskowy PCBNR/L
ß
l1
Wykonanie
Kąt nastawienia 75°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CN..
18440
l2
5°
f
Toczenie
Części zamienne
Rozmiar płytki
lewe
18431
°
75
Oznaczenie ISO
PCBNR/L 2020 K12
PCBNR/L 2525 M12
Części zamienne
Rozmiar płytki
12 mm
18.38
l1
mm
125
150
TORX®-rozmiar
T
15
l2
mm
24
25
f
mm
17
22
prawe
18440
o płytek
wieloostrzowych
CN .. 1204..
CN .. 1204..
Śruba zaciskowa k
18470
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
…
#
Klucz
52529
730
…
406
a
Płyta wspornikowa
18471
Tulejka gwintowana k
…
18474
725
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
lewe
18441
…
301
302
#
#
301
302
…
Dźwignia zaciskowa
18475
…
720
# = częściowo z zapasów
magazynowych
720
PL/OP
Inklusive
18442 - 18443
Uchwyt zaciskowy PCKNR/L
ß
18442
l1
l2
f
Wykonanie
Kąt nastawienia 75°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CN..
°
75
5°
Oznaczenie ISO
l1
mm
125
150
PCKNR/L 2020 K12
PCKNR/L 2525 M12
Części zamienne
Rozmiar płytki
12 mm
l2
mm
25
25
prawe
18442
do płytek
wieloostrzowych
CN .. 1204..
CN .. 1204..
Śruba zaciskowa k
18470
TORX®-rozmiar
T
15
18444 - 18445
f
mm
25
32
Klucz
52529
…
730
…
Płyta wspornikowa
18471
406
Tulejka gwintowana k
…
18474
725
…
lewe
18443
…
301
302
#
#
301
302
…
Dźwignia zaciskowa
18475
720
…
720
Uchwyt zaciskowy PCLNR/L
ß
l2
l1
18444
f
Wykonanie
Kąt nastawienia 95°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CN..
°
Oznaczenie ISO
l1
mm
125
150
170
150
170
PCLNR/L 2020 K12
PCLNR/L 2525 M12
PCLNR/L 3225 P12
PCLNR/L 2525 M16
PCLNR/L 3225 P16
Części zamienne
Rozmiar płytki
12 mm
16 mm
l2
mm
28
33
33
33
33
prawe
18444
do płytek
wieloostrzowych
CN .. 1204..
CN .. 1204..
CN .. 1204..
CN .. 1606..
CN .. 1606..
Śruba zaciskowa k
18470
TORX®-rozmiar
T
15
10
18446 - 18447
f
mm
25
32
32
32
32
…
#
#
Klucz
52529
730
734
…
Płyta wspornikowa
18471
406
405
Tulejka gwintowana k
…
18474
725
739
#
lewe
18445
…
301
302
303
304
305
#
#
#
301
302
303
304
305
…
Dźwignia zaciskowa
18475
…
720
726
#
720
727
…
Uchwyt zaciskowy PWLNR/L
ß
18446
Wykonanie
Kąt nastawienia 95°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej WN..
Oznaczenie ISO
l1
mm
125
150
125
150
170
PWLNR/L 2020 K06
PWLNR/L 2525 M06
PWLNR/L 2020 K08
PWLNR/L 2525 M08
PWLNR/L 3225 P08
Części zamienne
Rozmiar płytki
6 mm
8 mm
PL/OP
TORX®-rozmiar
T
10
15
# = częściowo z zapasów
magazynowych
l2
mm
28
33
28
33
33
f
mm
25
32
25
32
32
prawe
18446
do płytek
wieloostrzowych
WN .. 0604..
WN .. 0604..
WN .. 0804..
WN .. 0804..
WN .. 0804..
Śruba zaciskowa k
18470
€
…
#
#
Klucz
52529
€
733
730
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Płyta wspornikowa
18471
€
405
#
406
…
Tulejka gwintowana k
18474
€
738
#
734
…
…
299
300
301
302
304
lewe
18447
#
#
#
Dźwignia zaciskowa
18475
€
725
#
720
…
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
…
299
300
301
302
304
…
726
720
18.39
Toczenie
95
°
95
Uchwyt zaciskowy
18448 - 18449
Uchwyt zaciskowy PSSNR/L
ß
l1
18448
l2
f
Wykonanie
Kąt nastawienia 45°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej SN..
45°
Oznaczenie ISO
l1
mm
125
150
170
PSSNR/L 2020 K12
PSSNR/L 2525 M12
PSSNR/L 3225 P12
Części zamienne
Rozmiar płytki
12 mm
l2
mm
30
30
32
f
mm
25
32
32
do płytek
wieloostrzowych
SN .. 1204..
SN .. 1204..
SN .. 1204..
Śruba zaciskowa k
18470
TORX®-rozmiar
T
15
Klucz
52529
…
730
…
Płyta wspornikowa
18471
406
prawe
18448
…
#
301
302
303
Tulejka gwintowana k
…
18474
730
…
lewe
18449
…
#
#
301
302
303
Dźwignia zaciskowa
18475
…
720
720
Uchwyt zaciskowy PSDNN
18450
ß
18450
Wykonanie
Kąt nastawienia 45°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej SN..
Toczenie
Oznaczenie ISO
l1
mm
125
150
PSDNN 2020 K12
PSDNN 2525 M12
Części zamienne
Rozmiar płytki
12 mm
l2
mm
28
29
neutralne
18450
do płytek
wieloostrzowych
SN .. 1204..
SN .. 1204..
Śruba zaciskowa k
18470
TORX®-rozmiar
T
15
18451 - 18452
f
mm
10,3
12,8
…
301
302
Klucz
52529
…
730
…
Płyta wspornikowa
18471
406
Tulejka gwintowana k
…
18474
730
…
Dźwignia zaciskowa
18475
…
720
720
Uchwyt zaciskowy PTGNR/L
ß
18451
Wykonanie
Kąt nastawienia 90°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej TN..
Oznaczenie ISO
PTGNR/L 2020 K16
PTGNR/L 2525 M16
Części zamienne
Rozmiar płytki
16 mm
18.40
l1
mm
125
150
TORX®-rozmiar
T
9
l2
mm
20
21
f
mm
25
32
prawe
18451
do płytek
wieloostrzowych
TN .. 1604..
TN .. 1604..
Śruba zaciskowa k
18470
…
#
731
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
Klucz
52529
…
404
a
Płyta wspornikowa
18471
Tulejka gwintowana k
…
18474
731
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
#
…
lewe
18452
…
301
302
#
#
301
302
…
Dźwignia zaciskowa
18475
…
721
# = częściowo z zapasów
magazynowych
721
PL/OP
Inklusive
18453 - 18454
Uchwyt zaciskowy PDJNR/L
ß
f
l2
°
55
Oznaczenie ISO
l1
mm
100
125
125
150
170
PDJNR/L 1616 H11
PDJNR/L 2020 K11
PDJNR/L 2020 K15
PDJNR/L 2525 M15
PDJNR/L 3225 P15
Części zamienne
Rozmiar płytki
11 mm
15 mm
l2
mm
31
28
35
39
33
f
mm
20
25
25
32
32
°
93
prawe
18453
do płytek
wieloostrzowych
DN .. 1104..
DN .. 1104..
DN .. 1506..
DN .. 1506..
DN .. 1506..
Śruba zaciskowa k
18470
TORX®-rozmiar
T
10
15
Info
18453
l1
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DN..
…
298
299
301
302
303
Klucz
52529
…
…
733
732
Tulejka gwintowana k
…
18474
Płyta wspornikowa
18471
405
406
#
737
732
…
#
lewe
18454
#
#
…
#
298
299
301
302
303
Dźwignia zaciskowa
18475
…
725
720
725
722
Uchwyt zaciskowy System M
ß
18460 - 18461
Uchwyt zaciskowy MTJNR/L
ß
18460
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej TNM..
Oznaczenie ISO
l1
mm
125
150
MTJNR/L 2020-K16
MTJNR/L 2525-M16
l2
mm
32
32
f
mm
25
32
Części zamienne
Rozmiar płytki
Klucz
51809
16 mm
18464 - 18465
prawe
18460
do płytek
wieloostrzowych
TNM .. 16..
TNM .. 16..
…
lewe
18461
201
202
Kołek zaciskowy
…
18471
106
…
Śruba
18472
…
601
#
601
201
202
Podkładka
18473
MVJNR/L 2020-K16
MVJNR/L 2525-M16
Uchwyt zaciskowy MVJNR/L
18464
l1
mm
125
150
l2
mm
32
32
Części zamienne
Rozmiar płytki
# = częściowo z zapasów
magazynowych
f
mm
25
32
prawe
18464
do płytek
wieloostrzowych
VN .. 16..
VN .. 16..
Klucz
51809
16 mm
PL/OP
…
601
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VN..
Oznaczenie ISO
…
#
Kołek zaciskowy
…
18471
107
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
Łapa
18472
…
601
#
604
…
lewe
18465
…
101
102
#
#
101
102
Podkładka
18473
…
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
604
18.41
Toczenie
Do płytek wieloostrzowych z otworem środkowym.
Mocowanie przy pomocy łapy zaciskowej.
Uchwyt zaciskowy
18462 - 18463
Uchwyt zaciskowy MWLNR/L
Wykonanie
Kąt nastawienia 95°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej WN..
Oznaczenie ISO
18462
l1
mm
125
150
170
MWLNR/L 2020-K08
MWLNR/L 2525-M08
MWLNR/L 3232-P08
l2
mm
34
34
35
f
mm
25
32
40
prawe
18462
do płytek
wieloostrzowych
WN .. 08..
WN .. 08..
WN .. 08..
Części zamienne
Rozmiar płytki
#
#
Klucz
51809
Kołek zaciskowy
…
18471
8 mm
107
Info
#
…
Podkładka
18472
…
lewe
18463
…
204
205
206
#
#
#
204
205
206
Podkładka
18473
…
…
602
603
603
Uchwyt zaciskowy System MaxiLock D
§
b Element zaciskowy
b Płytka wieloostrzowa
Najlepszy wybór do obróbki z ujemnymi płytami
z otworami środkowymi.
Bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie płytki
wieloostrzowej przez podwójny zacisk elementu
zaciskowego.
Dostawa z 1 zapasową podkładką.
b Podkładka
b Kołek
b Śruba
Toczenie
19500
h
§
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DCLN
h1
19500
°
95
Wykonanie
- Kąt nastawienia 95°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CN..
Oznaczenie ISO
DCLNR/L 2020 K12
DCLNR/L 2525 M12
DCLNR/L 3225 P12
h1
mm
20
25
32
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych
Śruba
Rozmiar
CN.. 1204..
M 4,5 x 12,0
18.42
°
95
h
mm
20
25
32
b
mm
20
25
25
l1
mm
125
150
170
Podkładka
Klucz
U-CN12T3
l2
mm
32
32
32
f
mm
25
32
32
Łapa
Śruba
19990
IP 15 SET-02-D
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
…
102
a
prawe
19500
do płytek wieloostrzowych
Podkładka
19991
lewe
19500
…
101
102
103
…
Łapa
19992
101
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
201
202
203
…
Klucz
51932
102
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
407
PL/OP
Inklusive
19501
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DDJN
§
19501
DDJNR/L 1616 H11
DDJNR/L 2020 K11
DDJNR/L 2020 K15
DDJNR/L 2525 M15
DDJNR/L 3225 P15
°
93
h1
mm
16
20
20
25
32
h
mm
16
20
20
25
32
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych
Śruba
Rozmiar
DN.. 1104..
M 3,0 x 7,0
DN.. 1506..
M 4,5 x 12,0
U-DN1103-D
U-DN15T3-D
l1
mm
100
125
125
150
170
Klucz
DSBNR/L 2020 K12
DSBNR/L 2525 M12
DSBNR/L 3232 P15
# = częściowo z zapasów
magazynowych
Łapa
Śruba
19990
prawe
19501
do płytek wieloostrzowych
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
…
Podkładka
19991
101
102
…
lewe
19501
101
102
103
104
105
…
Łapa
19992
102
103
…
…
201
202
203
204
205
Klucz
51932
101
102
…
405
407
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DSBN
19502
h1
mm
20
25
32
°
75
h
mm
20
25
32
b
mm
20
25
32
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych Śruba Podkładka
Rozmiar
SN.. 1204..
M 4,5 x 12,0 U-SN12T3-D
SN.. 1506..
M 5,0 x 14,0 U-SN1504-D
PL/OP
f
mm
20
25
25
32
32
IP 9 SET-01L-D
IP 15 SET-02-D
Wykonanie
- Kąt nastawienia 75°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej SN..
Oznaczenie ISO
l2
mm
33
40
40
40
40
h
§
Podkładka
h1
19502
b
mm
16
20
20
25
25
Toczenie
Oznaczenie ISO
h
h1
Wykonanie
- Kąt nastawienia 93°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DN..
a
l1
mm
125
150
170
Klucz
l2
mm
35
35
42
f
mm
17
22
27
Łapa
Śruba
19990
IP 15 SET-02-D
IP 20 SET-03-D
prawe
19502
do płytek wieloostrzowych
SN.. 1204..
SN.. 1204..
SN.. 1506..
…
102
103
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Podkładka
19991
…
lewe
19502
101
102
103
…
104
105
Łapa
19992
…
201
202
203
…
Klucz
51932
…
102
103
#
407
408
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.43
Uchwyt zaciskowy
19503
h
Wykonanie
- Kąt nastawienia 45°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej SN..
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych Śruba
Rozmiar
SN.. 1204..
M 4,5 x 12,0
§
b
mm
20
25
Podkładka
U-SN12T3-D
l1
mm
125
150
l2
mm
38
38
f
mm
10
13
Klucz
Łapa
Śruba
19990
h1
mm
25
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych
Śruba
Rozmiar
SN.. 1204..
M 4,5 x 12,0
§
Podkładka
19991
102
101
102
…
Łapa
19992
104
…
Klucz
51932
102
…
407
h
mm
25
b
mm
25
l1
mm
150
Podkładka
Klucz
U-SN12T3-D
l2
mm
31
Łapa
f
mm
32
prawe
19504
do płytek wieloostrzowych
SN.. 1204..
Śruba
19990
…
IP 15 SET-02-D
Podkładka
19991
102
…
lewe
19504
101
…
Łapa
19992
104
…
…
201
Klucz
51932
102
…
407
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DTJN
19505
h
19505
…
…
19504
h1
Toczenie
DSKNR/L 2525 M12
SN.. 1204..
SN.. 1204..
IP 15 SET-02-D
Wykonanie
- Kąt nastawienia 75°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej SN..
Oznaczenie ISO
neutralne
19503
do płytek wieloostrzowych
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DSKN
h1
19504
h
mm
20
25
75
DSDNN 2020 K12
DSDNN 2525 M12
h1
mm
20
25
h
Oznaczenie ISO
°
45
°
§
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DSDN
h1
19503
Wykonanie
- Kąt nastawienia 93°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej TN..
Oznaczenie ISO
DTJNR/L 2020 K16
DTJNR/L 2525 M16
h1
mm
20
25
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych Śruba
Rozmiar
TN.. 1604..
M 3,0 x 7,0
18.44
h
mm
20
25
b
mm
20
25
l1
mm
125
150
Podkładka
Klucz
U-TN1603-D
l2
mm
23
24
Łapa
f
mm
25
32
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
TN.. 1604..
TN.. 1604..
Śruba
19990
IP 9 SET-01-D
…
101
a
prawe
19505
do płytek wieloostrzowych
Podkładka
19991
…
lewe
19505
101
102
…
Łapa
19992
106
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
201
202
…
Klucz
51932
…
104
#
405
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
19506
h
Wykonanie
- Kąt nastawienia 93°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VN..
DVJNR/L 2020 K16
DVJNR/L 2525 M16
h1
mm
20
25
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych Śruba
Rozmiar
VN.. 1604..
M 3,0 x 7,0
§
b
mm
20
25
Podkładka
l1
mm
125
150
DWLNR/L 1616 H06
DWLNR/L 2020 K06
DWLNR/L 2020 K08
DWLNR/L 2525 M06
DWLNR/L 2525 M08
h1
mm
20
25
# = częściowo z zapasów
magazynowych
101
102
…
Łapa
19992
107
…
201
202
…
Klucz
51932
…
101
#
405
neutralne
19507
…
f
°
,5
h
mm
20
25
b
mm
20
25
Podkładka
U-VN1603-D
l1
mm
125
150
Klucz
l2
mm
43
43
f
mm
7,5
13,0
Śruba
19990
Łapa
IP 9 SET-01L-D
do płytek wieloostrzowych
VN.. 1604..
VN.. 1604..
…
Podkładka
19991
101
101
102
…
Łapa
19992
107
…
Klucz
51932
…
101
#
405
lewe
19508
…
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DWLN
19508
h1
mm
16
20
20
25
25
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych
Śruba
Rozmiar
WN.. 0604..
M 3,0 x 7,0
WN.. 0804..
M 4,5 x 12,0
PL/OP
Podkładka
19991
101
72
°
95
Wykonanie
- Kąt nastawienia 95°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej WN..
Oznaczenie ISO
…
lewe
19506
19507
h1
§
VN.. 1604..
VN.. 1604..
…
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DVVN
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych
Śruba
Rozmiar
VN.. 1604..
M 3,0 x 7,0
19508
prawe
19506
do płytek wieloostrzowych
Śruba
19990
Łapa
h
DVVNN 2020 K16
DVVNN 2525 M16
f
mm
25
32
IP 9 SET-01L-D
Wykonanie
- Kąt nastawienia 72°
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VN..
Oznaczenie ISO
l2
mm
39
39
Klucz
U-VN1603-D
h1
19507
h
mm
20
25
h
Oznaczenie ISO
°
93
°
95
h
mm
16
20
20
25
25
b
mm
16
20
20
25
25
Podkładka
U-WN0603-D
U-WN08T3-D
a
l1
mm
100
125
125
150
150
Klucz
l2
mm
25
27
34
27
34
f
mm
20
25
25
32
32
Łapa
Śruba
19990
IP 9 SET-01-D
IP 15 SET-02-D
prawe
19508
do płytek wieloostrzowych
WN.. 0604..
WN.. 0604..
WN.. 0804..
WN.. 0604..
WN.. 0804..
…
101
102
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Podkładka
19991
…
101
102
103
104
105
…
108
109
Łapa
19992
…
104
102
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
201
202
203
204
205
Klucz
51932
#
…
405
407
18.45
Toczenie
§
Uchwyt zaciskowy MaxiLock D DVJN
h1
19506
Wytaczadła
Info
Wytaczadła System S
0ß
Mocowanie płytki wieloostrzowej
śrubą centralną.
Zestawy wytaczadeł SCLCR/L z kanałem chłodzącym
18482
0
18482 201-302
Wykonanie
Kąt nastawieniia 95°, po 1 wytaczadle, w etui.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CCMT 0602...
18482 201-302
Zawartość zestawu
0608H-SCLCR/L-06
0810J-SCLCR/L-06
1012K-SCLCR/L-06
1216M-SCLCR/L-06
ØD
mm
8,5
10,5
12,5
15,5
d
mm
8
10
12
16
f
mm
4
6
7
9
ØB
mm
6
8
10
12
l1
mm
100
110
125
150
l2
mm
20
26
32
40
H
mm
7
9
11
15
Toczenie
18482 401-402
18482 401-402
Zawartość zestawu
E 08K SCLCR/L -06
E 10K SCLCR/L -06
E 12M SCLCR/L -06
d
mm
8
10
12
f
mm
5
6
8
l1
mm
125
125
150
l2
mm
10
10
h1
mm
3,5
4,5
5,5
h2
mm
7,5
9,5
11,5
Ø D min.
mm
11,0
14,0
17,0
Zestaw
Chwyt
Wykonanie
Zawartość
A-SCLCR-06
A-SCLCL-06
AH-SCLCR-06
AH-SCLCL-06
E-SCLCR-06
E-SCLCL-06
Stal
Stal
HSS
HSS
VHM
VHM
prawe
lewe
prawe
lewe
prawe
lewe
4-częściowy
4-częściowy
4-częściowy
4-częściowy
3-częściowy
3-częściowy
18.46
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
18482
…
201
202
301
302
401
402
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Wytaczadła SCLCR/L z kanałem chłodzącym (stal + stal szybkotnąca)
18484 - 18485
0
18484
Wykonanie
Kąt nastawienia 95°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CC..
18484 297-306 + 18485 297-306
Jakość
HSS.
Oznaczenie ISO
A/AH0608H-SCLCR/L-06
A/AH0810J-SCLCR/L-06
A/AH1012K-SCLCR/L-06
A/AH1216M-SCLCR/L-06
A08H-SCLCR/L-06
A10K-SCLCR/L-06
A12L-SCLCR/L-06
A16Q-SCLCR/L-09
A20R-SCLCR/L-09
A25R-SCLCR/L-12
AH08K-SCLCR/L-06
AH10K-SCLCR/L-06
AH12M-SCLCR/L-06
AH16Q-SCLCR/L-09
AH20R SCLCR/L-09
AH25R-SCLCR/L-12
ØD
mm
8,5
10,5
12,5
15,5
10,0
12,0
16,0
20,0
25,0
32,0
10,0
12,0
14,0
18,0
23,0
28,0
Części zamienne
Rozmiar płytki
6 mm / Pręt 0608/0810
6 mm / Pręt 1012/1216
6 mm / Pręt 08
6 mm / Pręt 10/12
9 mm / Pręt 16/20
12 mm / Pręt 25
18486 - 18487
Ød
mm
8
10
12
16
8
10
12
16
20
25
8
10
12
16
20
25
f
mm
4,0
6,0
7,0
9,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
17,0
5,0
6,0
7,0
11,0
13,0
15,5
l1
mm
100
110
125
150
100
125
150
180
200
200
125
125
150
180
200
200
H
mm
7,00
9,00
11,00
15,00
7,60
9,50
11,50
15,25
19,00
24,00
7,60
9,50
11,50
15,25
19,00
24,00
do płytek
wieloostrzowych
CC .. 0602..
CC .. 0602..
CC .. 0602..
CC .. 0602..
CC .. 0602..
CC .. 0602..
CC .. 0602..
CC .. 09T3..
CC .. 09T3..
CC .. 1204..
CC .. 0602..
CC .. 0602..
CC .. 0602..
CC .. 09T3..
CC .. 09T3..
CC .. 1204..
Stal/prawe
18484
#
…
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
HSS/prawe
18484
…
#
#
#
297
298
299
300
Stal/lewe
18485
#
#
#
#
#
#
#
#
#
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
301
302
303
304
305
306
Śruba zaciskowa k
18470
TORX®-rozmiar
T
7
8
7
8
15
15
…
…
HSS/lewe
18485
…
#
#
#
#
297
298
299
300
#
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
306
Klucz
52529
…
740
741
740
741
742
722
402
403
402
403
406
406
Wytaczadła pełnowęglikowe SCLCR/L z kanałem chłodzącym
0
18486 - 18487
Wykonanie
Kąt nastawienia 95°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CC..
Oznaczenie ISO
E08K-SCLCR/L-06
E10K-SCLCR/L-06
E12M-SCLCR/L-06
E16R-SCLCR/L-09
E20S-SCLCR/L-09
Części zamienne
Rozmiar płytki
6 mm / Pręt 08
6 mm / Pręt 10/12
9 mm / Pręt 9/12/16
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
Ød
mm
8
10
12
16
20
l1
mm
125
125
150
200
250
l2
mm
10
10
10
16
16
f
mm
5
6
8
10
12
Ø D min.
mm
9,0
11,0
13,0
18,0
23,0
do płytek
wieloostrzowych
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
TORX®-rozmiar
T
7
8
15
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
prawe
18486
Śruba zaciskowa k
18470
…
lewe
18487
…
101
102
103
104
105
#
#
101
102
103
104
105
…
Klucz
52529
…
740
741
742
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
402
403
406
18.47
Toczenie
18484 197-207 + 18485 197-207
Jakość
Stal.
Wytaczadła
Wytaczadła STFCR/L z kanałem chłodzącym
18490 - 18491
0
18490
Wykonanie
Kąt nastawienia 90°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej TC..
Oznaczenie ISO
ØD
mm
14
18
22
26
34
40
49
A10K-STFCR/L-11
A12L-STFCR/L-11
A16Q-STFCR/L-11
A20R-STFCR/L-16
A25R-STFCR/L-16
A32S-STFCR/L-16
A40T-STFCR/L-16
Części zamienne
Rozmiar płytki
11 mm
16 mm
d
mm
10
12
16
20
25
32
40
l1
mm
125
140
180
200
200
250
300
l2
mm
16
20
25
32
40
21
21
f
mm
7
9
11
13
17
22
27
prawe
18490
…
lewe
18491
…
#
#
#
201
202
203
204
205
206
207
#
#
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
207
Śruba zaciskowa k
18470
…
Klucz
52529
…
do płytek
wieloostrzowych
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
#
TORX®-rozmiar
T
8
15
715
723
403
406
Zestawy wytaczadeł SDUCR/L z kanałem chłodzącym
18494
Toczenie
0
18494
Wykonanie
Kąt nastawienia 93,5°, po 1 wytaczadle, w etui.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DCMT 0702..
18.48
18494 101-201
Zawartość zestawu
A0810H-SDUCR/L-07
A1012K-SDUCR/L-07
A1216M-SDUCR/L-07
ØD
mm
12,5
15,5
19,5
Ød
mm
10
12
16
f
mm
7
9
11
a
mm
4
5
5
l1
mm
100
125
150
l2
mm
22
28
36
18494 301-302
Zawartość zestawu
E0810H-SDUCR/L-07
E1012K-SDUCR/L-07
ØD
mm
12,5
15,5
Ød
mm
10
12
f
mm
7
9
a
mm
4
5
l1
mm
100
125
l2
mm
22
28
Zestaw
Chwyt
Wykonanie
Zawartość
A-SDUCR-07
A-SDUCL-07
AH-SDUCR-07
AH-SDUCL-07
E-SDUCR-07
E-SDUCL-07
Stal
Stal
HSS
HSS
VHM
VHM
prawe
lewe
prawe
lewe
prawe
lewe
3-częściowy
3-częściowy
3-częściowy
3-częściowy
2-częściowy
2-częściowy
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
AR
15°
13°
10°
AR
15°
13°
H
mm
9
11
15
H
mm
9
11
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
18494
…
#
#
#
101
102
201
202
301
302
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Wytaczadła SDUCR/L z kanałem chłodzącym (stal + stal szybkotnąca)
18496 - 18497
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DC.
18496
18496 197-207 + 18497 102-197
ß
Jakość
Stal.
18496 297-304 + 18497 297-304
0
Jakość
HSS.
A/AH0810H-SDUCR/L-07
A/AH1012K-SDUCR/L-07
A/AH1216M-SDUCR/L-07
A12L-SDUCR/L-07
A16Q-SDUCR/L-07
A20R-SDUCR/L-11
A25R-SDUCR/L-11
A32S-SDUCR/L-11
AH10K-SDUCR/L-07
AH12M-SDUCR/L-07
AH16Q-SDUCR/L-07
AH20R-SDUCR/L-11
ØD
mm
12,5
15,5
19,5
16,0
20,0
25,0
32,0
40,0
14,0
16,0
20,0
26,0
Ød
mm
10
12
16
12
16
20
25
32
10
12
16
20
f
mm
7,0
9,0
11,0
9,0
11,0
13,0
17,0
22,0
8,3
9,3
11,3
16,1
l1
mm
100
125
150
125
150
180
200
250
125
150
180
200
H
do płytek
mm wieloostrzowych
9,00
DC .. 0702..
11,00
DC .. 0702..
15,00
DC .. 0702..
11,50
DC .. 0702..
15,25
DC .. 0702..
19,00
DC .. 11T3..
24,00
DC .. 11T3..
31,00
DC .. 11T3..
9,00
DC .. 0702..
11,00
DC .. 0702..
15,00
DC .. 0702..
19,00
DC .. 11T3..
Śruba zaciskowa k
…
TORX®18470
Rozmiar T
7 mm / Pręt 0810/1012/1216
7
740
7 mm / Pręt 12
8
715
7 mm / Pręt 16
8
720
11 mm / Pręt 20/25
15
723
11 mm / Pręt 32 mm
15
724
Części zamienne
Rozmiar płytki
18518 - 18519
Stal/prawe
18496
…
HSS/prawe
18496
…
#
#
#
297
298
299
#
#
#
#
301
302
303
304
197
198
199
202
203
205
206
207
Stal/lewe
18497
…
197
198
199
102
103
105
106
107
#
#
HSS/lewe
18497
…
#
#
#
297
298
299
#
#
#
#
301
302
303
304
Klucz
51809
…
Toczenie
Oznaczenie ISO
Klucz
52529
Płyta wspornikowa
…
18471
402
403
403
406
406
…
Tuleja gwintowana
18472
715
…
720
107
Wytaczadła pełnowęglikowe SDUCR/L z kanałem chłodzącym
0
18518 - 18519
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DC.
Oznaczenie ISO
Ød
mm
10
12
16
20
E10K-SDUCR/L-07
E12M-SDUCR/L-07
E16R-SDUCR/L-07
E20S-SDUCR/L-11
Części zamienne
Rozmiar płytki
7 mm
11 mm
PL/OP
l2
mm
10,0
12,5
16,5
20,5
f
mm
7
9
11
13
Ø D min.
mm
12,0
15,0
19,0
23,0
do płytek
wieloostrzowych
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
TORX®-rozmiar
T
8
15
# = częściowo z zapasów
magazynowych
l1
mm
125
150
200
250
prawe
18518
…
lewe
18519
…
#
#
#
#
101
102
103
104
#
101
102
103
104
Śruba zaciskowa k
18470
…
Klucz
52529
…
741
723
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
403
406
18.49
Wytaczadła
Zestawy wytaczadeł SDQCR/L z kanalem chłodzącym
18498
0
18498
Zestaw ADQ 0812 R/L 07
Wykonanie
3 części, kąt nastawienia 107,5°,
po 1 wytaczadle, w etui.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DCMT 0702…
Wykonanie
18498
prawe
lewe
…
Zawartość zestawu
201
202
A0810H-SDQCR/L-07
A1012K-SDQCR/L-07
A1216M-SDQCR/L-07
ØD
mm
12,5
15,5
19,5
Ød
mm
10
12
16
f
mm
7
9
11
a
mm
3
4
5
l1
mm
100
125
150
l2
mm
22
28
36
AR
H
mm
9
11
15
15°
13°
10°
Wytaczadła SDQCR/L z kanałem chłodzącym
18500 - 18501
0
18500
Wykonanie
Kąt nastawienia 107,5°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DC..
Oznaczenie
ØD
mm
12,5
15,5
19,5
16,0
20,0
25,0
25,0
32,0
Toczenie
A0810H-SDQCR/L-07
A1012K-SDQCR/L-07
A1216M-SDQCR/L-07
A12L-SDQCR/L-07
A16Q-SDQCR/L-07
A20Q-SDQCR/L-07
A20R-SDQCR/L-11
A25R-SDQCR/L-11
Części zamienne
Rozmiar płytki
Ød
mm
10
12
16
12
16
20
20
25
f
mm
7
9
11
9
11
13
13
17
l1
mm
100
125
150
140
180
180
200
200
H
mm
9,00
11,00
15,00
11,50
15,25
19,00
19,00
24,00
do płytek
wieloostrzowych
DC .. 0702..
DC .. 0702..
DC .. 0702..
DC .. 0702..
DC .. 0702..
DC .. 0702..
DC .. 11T3..
DC .. 11T3..
#
Śruba zaciskowa k
18470
TORX®-rozmiar
T
7
8
15
15
7 mm / Pręt 0810/1012/1216
7 mm / Pręt 12/16/20
11 mm / Pręt 20
11 mm / Pręt 25
prawe
18500
…
lewe
18501
098
099
100
102
103
104
105
106
…
…
098
099
100
102
103
104
105
106
#
#
#
#
Klucz
52529
…
740
741
742
742
402
403
406
406
Wytaczadła SVUCR/L z kanałem chłodzącym
18512 - 18513
0
18512
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VC..
Oznaczenie ISO
A25R-SVUCR/L-16
A32S-SVUCR/L-16
Części zamienne
Rozmiar płytki
16 mm
18.50
ØD
mm
32
40
Ød
mm
25
32
f
mm
17
22
l1
mm
200
250
H
mm
24
31
do płytek
wieloostrzowych
VC .. 1604..
VC .. 1604..
TORX®-rozmiar
T
8
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
prawe
18512
…
lewe
18513
…
#
103
104
#
103
104
Śruba zaciskowa k
18470
…
Klucz
52529
…
741
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
403
PL/OP
Inklusive
18516 - 18517
Wytaczadła SVQCR/L z kanałem chłodzącym
ß
Wykonanie
Kąt nastawienia 107,5°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej VC..
Oznaczenie ISO
A25R-SVQCR/L-16
Części zamienne
Rozmiar płytki
ØD
mm
32
18516
Ød
mm
25
f
mm
17
l1
mm
200
H
mm
24
TORX®-rozmiar
T
15
16 mm / Pręt 25
Info
prawe
18516
…
lewe
18517
…
#
103
#
103
Śruba zaciskowa k
18470
…
Klucz
52529
…
#
743
do płytek
wieloostrzowych
VC .. 1604..
406
Wytaczadła System P
ß
Mocowanie płytki wieloostrzowej
dźwignią zaciskową.
Wytaczadła PCLNR/L z kanałem chłodzącym
ß
Wykonanie
Kąt nastawienia 95°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej CN..
Oznaczenie ISO
A25S-PCLNR/L-12
A32S-PCLNR/L-12
Ød
mm
25
32
18522
f
mm
17
22
l1
mm
250
250
Części zamienne
Rozmiar płytki
prawe
18522
do płytek
wieloostrzowych
CN .. 1204..
CN .. 1204..
Śruba zaciskowa
18470
TORX®-rozmiar
T
12 mm / Pręt 25
10
18526 - 18527
H
mm
23,0
30,0
…
201
202
Klucz
52529
745
lewe
18523
…
…
Płyta wspornikowa
18471
405
…
Tulejka gwintowana
18474
605
…
201
202
Dźwignia zaciskowa
18475
605
Wytaczadła PDUNR/L z kanałem chłodzącym
18526
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej DN..
A32S-PDUNR/L-15
A40T-PDUNR/L-15
Części zamienne
Rozmiar płytki
15 mm
PL/OP
magazynowych
ØD
mm
40
50
Ød
mm
32
40
f
mm
22
27
l1
mm
250
300
Śruba zaciskowa
18470
TORX®-rozmiar
T
10
# = częściowo z zapasów
…
605
ß
Oznaczenie ISO
…
H
mm
31,0
38,5
do płytek
wieloostrzowych
DN .. 1506..
DN .. 1506..
…
Klucz
52529
605
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
405
Płyta wspornikowa
18471
…
606
prawe
18526
…
lewe
18527
…
#
204
205
#
#
204
205
Tulejka gwintowana
18474
…
Dźwignia zaciskowa
18475
…
605
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
606
18.51
Toczenie
18522 - 18523
Wytaczadła
18530 - 18531
Wytaczadła PWLNR/L z kanałem chłodzącym
ß
Wykonanie
Kąt nastawienia 95°.
Zastosowanie
Do płytki wieloostrzowej WN..
Oznaczenie ISO
A25S-PWLNR/L-08
A32S-PWLNR/L-08
ØD
mm
32
40
18530
Ød
mm
25
32
Części zamienne
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
T
8 mm
10
Info
f
mm
17
22
l1
mm
250
250
H
mm
23,0
30,0
Śruba zaciskowa
18470
prawe
18530
do płytek
wieloostrzowych
WN .. 0804..
WN .. 0804..
Klucz
52529
…
605
Płyta wspornikowa
…
18471
…
405
…
lewe
18531
…
201
202
#
201
202
Tulejka gwintowana
18474
607
…
Dźwignia zaciskowa
…
18475
605
605
Wytaczadła System MaxiLock D
§
b Element zaciskowy
b Płytka wieloostrzowa
Najlepszy wybór do obróbki z ujemnymi płytkami
z otworami środkowymi.
Bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie płytki
wieloostrzowej przez podwójny zacisk elementu
zaciskowego.
Dostawa z 1 zapasową podkładką.
b Podkładka
b Kołek
b Śruba
Toczenie
Wytaczadła MaxiLock D DCLN
§
A25R DCLNR/L 12
A32S DCLNR/L 12
A40T DCLNR/L 12
°
Ø dA
mm
25
32
40
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych
Śruba
Rozmiar
CN.. 1204..
M 4,5 x 12,0
18.52
h
mm
24
31
39
l1
mm
200
250
300
l2
mm
36
40
45
95
Ø
Wykonanie
- Kąt nastawienia 95°
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych CN..
Oznaczenie ISO
Ø dA
19550
f
19550
f Ø Dmin
mm
mm
17
32
22
40
27
50
Podkładka
Klucz
Łapa
U-CN12T3
IP 15
SET-02-D
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
Śruba
19990
…
102
a
prawe
19550
do płytek wieloostrzowych
Podkładka
19991
…
lewe
19550
101
102
103
…
Łapa
19992
101
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
…
201
202
203
Klucz
51932
102
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
407
PL/OP
Inklusive
Wytaczadła MaxiLock D DDUN
§
l2
mm
30
40
45
Podkładka Klucz
U-DN1103-D
U-DN15T3-D
# = częściowo z zapasów
magazynowych
101
102
103
…
101
102
lewe
19551
Łapa
19992
102
103
…
…
201
202
203
Klucz
51932
101
102
…
405
407
l1
mm
250
l2
mm
44
Podkładka
Klucz
Łapa
U-SN12T3-D
IP 15
SET-02-D
Śruba
19990
prawe
19552
do płytek wieloostrzowych
SN.. 1204..
…
Podkładka
19991
lewe
19552
101
…
102
…
Łapa
19992
104
…
Toczenie
Ø dA
f Ø Dmin
mm
mm
22
40
…
201
Klucz
51932
102
…
407
Wytaczadła MaxiLock D DWLN
Ø dA
mm
25
32
40
h
mm
24
31
39
l1
mm
200
250
300
l2
mm
32
40
45
Podkładka
Klucz
Łapa
U-WN0603-D
U-WN08T3-D
IP 9
IP 15
SET-01-D
SET-02-D
a
Ø dA
°
ØD
19553
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych Śruba
Rozmiar
WN.. 0604..
M 3,0 x 7,0
WN.. 0804..
M 4,5 x 12,0
PL/OP
Podkładka
19991
75
Ø
h
mm
31
Wykonanie
- Kąt nastawienia 95°
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych WN..
A25R DWLNR/L 06
A32S DWLNR/L 08
A40T DWLNR/L 08
…
°
Ø dA
mm
32
§
Oznaczenie ISO
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1505..
…
19552
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych Śruba
Rozmiar
SN.. 1204..
M 4,5 x 12,0
19553
prawe
19551
do płytek wieloostrzowych
Wytaczadła MaxiLock D DSKN
Wykonanie
- Kąt nastawienia 75°
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych SN..
A32S DSKNR/L 12
Śruba
19990
Łapa
IP 9 SET-01L-D
IP 15 SET-02-D
§
Oznaczenie ISO
f Ø Dmin
mm
mm
17
32
22
40
27
50
95
19552
l1
mm
200
250
300
93
Ø
°
Części zamienne
do płytek wieloostrzowych Śruba
Rozmiar
DN.. 1104..
M 3,0 x 7,0
DN.. 1506..
M 4,5 x 12,0
h
mm
24
31
39
f
A25R DDUNR/L 11
A32S DDUNR/L 11
A40T DDUNR/L 15
Ø dA
mm
25
32
40
f
Wykonanie
- Kąt nastawienia 93°
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych DN..
Oznaczenie ISO
Ø dA
19551
f
19551
f Ø Dmin
mm
mm
17
32
22
40
27
50
Śruba
19990
prawe
19553
do płytek wieloostrzowych
WN.. 0604..
WN.. 0804..
WN.. 0804..
…
101
102
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Podkładka
19991
…
lewe
19553
101
102
103
…
108
109
Łapa
19992
…
104
102
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
…
201
202
203
Klucz
51932
…
405
407
18.53
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe CCGT
18550
0
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 80°
- Głębokość skrawania ok. 0,2 - 4,0 mm w przypadku aluminium i metali nieżelaznych
18550 301-308
Wykonanie
- Polerowany łamacz wiórów dla zmniejszenia
powstawania narostu przy obróbce aluminium.
Zastosowanie
Do toczenia aluminium i innych metali nieżelaznych.
18550 401-408
Zastosowanie
Do toczenia aluminium i innych metali nieżelaznych.
Do obróbki wykańczającej materiałów
nierdzewnych.
18550 401-408
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
CCGT 060202-MN
CCGT 060204-MN
CCGT 09T302-MN
CCGT 09T304-MN
CCGT 09T308-MN
CCGT 120402-MN
CCGT 120404-MN
CCGT 120408-MN
19600
Głębokość skrawania
ok. mm
0,2 - 1,5
0,3 - 1,8
0,2 - 2,0
0,3 - 2,5
0,5 - 3,0
0,2 - 3,5
0,2 - 4,0
0,5 - 5,0
Grubość
mm
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
4,76
4,76
4,76
r
mm
0,2
0,4
0,2
0,4
0,8
0,2
0,4
0,8
a
N
HW 6310
niepowlekane
…
18550
N
HC 6310
powlekane
…
18550
301
302
303
304
305
306
307
308
401
402
403
404
405
406
407
408
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
Płytki wieloostrzowe CCGT
°
80
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 80°
- Polerowana płytka wieloostrzowa do redukowania
powstawania narostów
19600 201-307
Zastosowanie
Powlekany gatunek do obróbki aluminium oraz
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
d
d1
7°
19600
- 27
r
Toczenie
§
19600 101-108
Zastosowanie
Do obróbki aluminium i metali nieżelaznych.
l
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
CCGT 060202FN-27
CCGT 060202FN-25P
CCGT 060204FN-27
CCGT 060204FN-25P
CCGT 09T302FN-27
CCGT 09T302FN-25P
CCGT 09T304FN-27
CCGT 09T304FN-25P
CCGT 09T308FN-25P
CCGT 09T308FN-27
CCGT 120402FN-27
CCGT 120404FN-27
CCGT 120404FN-25P
CCGT 120408FN-27
CCGT 120408FN-25P
18.54
l
mm
6,4
6,4
6,4
6,4
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
d
mm
6,35
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
s
mm
2,38
2,38
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
2,8
2,8
2,8
2,8
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
r
mm
0,2
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,8
0,8
0,2
0,4
0,4
0,8
0,8
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
s
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
a
N
H10T
niepowlekane
…
19600
NM
AMZ
PVD
19600
- 25P6
…
101
201
102
202
103
203
104
204
NM
AMZ
PVD
19600
…
301
302
303
304
305
105
106
107
205
206
207
108
208
306
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
307
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Płytki wieloostrzowe CCMT
18551
0
CCMT ......-FP
Zastosowanie
Do obróbki wykańczającej.
CCMT ......-WP
Z geometrią skrawania WIPER (taka sama jakość
powierzchni przy podwójnym posuwie, podwójnie
wysoka jakość powierzchni przy takim samym posuwie).
CCMT ......-MP
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
Geometria dodatnia 7°, kąt ostrza 80°.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie Głębokość skrawania
ISO
ok. mm
CCMT 09T304-WP
0,5 - 4,0
CCMT 09T308-WP
0,7 - 4,0
CCMT 120404-WP
0,5 - 4,0
CCMT 120408-WP
0,7 - 4,0
CCMT 060202-FP
0,1 - 1,0
CCMT 060204-FP
0,1 - 1,5
CCMT 09T302-FP
0,1 - 1,0
CCMT 09T304-FP
0,1 - 1,5
CCMT 120404-FP
0,1 - 1,5
CCMT 120408-FP
0,1 - 2,5
CCMT 060204-MP
0,5 - 2,5
CCMT 09T304-MP
0,4 - 3,0
CCMT 09T308-MP
0,6 - 4,0
CCMT 120408-MP
0,6 - 5,0
CCMT 120412-MP
0,8 - 5,0
PK
HC 7610
powlekane
…
18551
PK
HC 7620
powlekane
…
18551
P
HC 7630
powlekane
…
18551
405
406
407
408
210
211
212
213
214
215
305
306
307
308
310
311
312
313
314
315
320
321
322
323
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
– MP
M
HC 7520
powlekane
…
18551
M
HC 7530
powlekane
…
18551
520
521
522
523
524
620
621
622
623
624
420
421
422
423
#
#
Płytki wieloostrzowe CCMT
s
mm
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
3,97
4,76
4,76
d1
mm
2,8
2,8
4,4
4,4
4,4
4,4
5,5
5,5
r
mm
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,4
0,4
0,8
a
- M25
…
- M55
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
101
102
103
104
105
106
107
108
l
s
19601 201-214
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
19601 201-214
magazynowych
a
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
- SMF
7°
r
mm
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
d1
d1
mm
2,8
2,8
2,8
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
d
s
mm
2,38
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
- SM
°
# = częściowo z zapasów
d
mm
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
- SF
80
PL/OP
l
mm
6,4
6,4
6,4
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
PK
CTCP125
CVD
19601
r
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
CCMT 060204EN-SF
CCMT 060204EN-SM
CCMT 060204EN-SMF
CCMT 09T304EN-SF
CCMT 09T304EN-SM
CCMT 09T304EN-SMF
CCMT 09T308EN-SF
CCMT 09T308EN-SM
CCMT 09T308EN-SMF
CCMT 120404EN-SF
CCMT 120404EN-SM
CCMT 120404EN-SMF
CCMT 120408EN-SF
CCMT 120408EN-SM
l
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
s
18.55
Toczenie
PM
CTPM125
PVD
19601
7°
d
mm
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
19601 101-108
°
l
mm
6,4
6,4
9,7
9,7
9,7
9,7
12,9
12,9
19601 101-108
Zastosowanie
Do obróbki materiałów
stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych
i kwasoodpornych.
d1
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 80°
80
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
CCMT 060204EN-M25
CCMT 060204EN-M55
CCMT 09T304EN-M25
CCMT 09T308EN-M25
CCMT 09T308EN-M55
CCMT 09T304EN-M55
CCMT 120404EN-M55
CCMT 120408EN-M55
a
– FP
d
§
r
mm
0,4
0,8
0,4
0,8
0,2
0,4
0,2
0,4
0,4
0,8
0,4
0,4
0,8
0,8
1,2
– WP
r
19601
Grubość
mm
3,97
3,97
4,76
4,76
2,38
2,38
3,97
3,97
4,76
4,76
2,38
3,97
3,97
4,76
4,76
18551 210-624
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe CNMG
18554
0
Wykonanie
Geometria ujemna 0°, kąt ostrza 80°.
18554
CNMG ......-FP + CNMG ......-FM
Zastosowanie
Do obróbki wykańczającej.
CNMG ......-MP + CNMG ......-MM
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
– FP
– FM
– MP
– MM
– RP
– RM
– WP
CNMG ......-RP + CNMG ......-RM
Zastosowanie
Do obróbki zgrubnej.
CNMG ......-WP
Wykonanie
Z geometrią skrawania WIPER (taka
sama jakość powierzchni przy
podwójnym posuwie, podwójnie
wysoka jakość powierzchni przy takim
samym posuwie).
Toczenie
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie Głębokość skrawania Grubość
r
ISO
ok. mm
mm mm
CNMG 120404-FP
0,1 - 1,5
4,76 0,4
CNMG 120408-FP 0,2 - 2,0
4,76 0,8
CNMG 120404-FM 0,2 - 1,0
4,76 0,4
CNMG 120408-FM 0,4 - 1,5
4,76 0,8
CNMG 120404-MP 0,5 - 2,0
4,76 0,4
CNMG 120408-MP 0,8 - 3,0
4,76 0,8
CNMG 120412-MP 0,8 - 3,5
4,76 1,2
CNMG 120404-MM 0,5 - 4,0
4,76 0,4
CNMG 120408-MM 0,6 - 5,0
4,76 0,8
CNMG 120412-MM 1,0 - 5,0
4,76 1,2
CNMG 120408-RP 1,0 - 6,0
4,76 0,8
CNMG 120412-RP 1,0 - 6,0
4,76 1,2
CNMG 120408-RM 1,2 - 4,0
4,76 0,8
CNMG 120412-RM 1,5 - 4,5
4,76 1,2
CNMG 120408-WP 0,8 - 3,0
4,76 0,8
a
PK
HC 7610
powlekane
…
18554
PK
HC 7620
powlekane
…
18554
105
106
205
206
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
P
HC 7630
powlekane
…
18554
211
212
M
HC 7510
powlekane
…
18554
M
HC 7520
powlekane
…
18554
505
506
605
606
M
HC 7530
powlekane
…
18554
411
412
413
610
611
#
221
222
#
710
711
712
420
421
615
715
716
227
DUŻY WYBÓR – PROSTE WYSZUKIWANIE
Aby usprawnić proces wyszukiwania produktów, nasz cały
asortyment został przedstawiony w formie dwóch odrębnych
katalogów oraz podzielony na jasno opisane podgrupy produktów.
Nie zapomnij! KATALOG TOM [2]
Uniwersalny katalog narzędzi i maszyn.
Ciesz się obszernym wyborem produktów spośród naszych
wysokiej jakości narzędzi firmy ATORN.
Wydajność potrzebuje jakości.
18.56
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
19603
Płytki wieloostrzowe CNMG
§
19603 101-203
19603 201-203
Zastosowanie
Do obróbki trudnoskrawalnych materiałów, takich
jak tytanu i stopów tytanu, materiałów żaroodpornych i wysoce żaroodpornych.
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 80°
- M30
- M60
- M34
d
19603 101-108
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
d1
°
80
- F30
l
mm
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
d
mm
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
s
l
r
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
ISOOznaczenie
CNMG 120404EN-F30
CNMG 120408EN-F30
CNMG 120408EN-M30
CNMG 120412EN-M30
CNMG 120416EN-M30
CNMG 120408EN-M60
CNMG 120412EN-M60
CNMG 120416EN-M60
CNMG 120404EN-M34
CNMG 120408EN-M34
CNMG 120412EN-M34
r
mm
0,4
0,8
0,8
1,2
1,6
0,8
1,2
1,6
0,4
0,8
1,2
PM
CTPM125
PVD
19603
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
S
CTP5115
PVD
19603
…
…
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
19603 301-311
°
80
19603 301-311
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
d
mm
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
15,88
15,88
19,05
19,05
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
6,35
6,35
6,35
6,35
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
d
mm
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
a
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
- R58
d1
- R28
r
l
mm
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
19604
°
magazynowych
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
80
# = częściowo z zapasów
a
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 80°
- Jednostronna płytka do obróbki zgrubnej do pracy
w skrajnych warunkach
PL/OP
r
mm
0,4
0,4
0,8
0,8
1,2
0,8
1,2
1,2
1,6
1,2
1,6
PK
CTCP125
CVD
19603
Płytki wieloostrzowe CNMM
§
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
CNMM 120408EN-R28
CNMM 120412EN-R28
CNMM 120416EN-R28
CNMM 120412EN-R58
CNMM 120416EN-R58
d1
mm
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
6,35
6,35
7,94
7,94
Toczenie
d1
d
r
19604
l
mm
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
16,1
16,1
19,3
19,3
- M50
- M70
s
l
d
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
CNMG 120404EN-TMF
CNMG 120404EN-M50
CNMG 120408EN-TMF
CNMG 120408EN-M50
CNMG 120412EN-M50
CNMG 120408EN-M70
CNMG 120412EN-M70
CNMG 160612EN-M70
CNMG 160616EN-M70
CNMG 190612EN-M70
CNMG 190616EN-M70
- TMF
r
mm
0,8
1,2
1,6
1,2
1,6
PK
CTCP125
CVD
19604
s
l
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
101
102
103
104
105
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.57
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe DCMT
18560
0
DCMT ......-FP
Zastosowanie
Do obróbki wykańczającej.
Wykonanie
Dodatnie 7°, kąt ostrza 55°.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie Głębokość skrawania Grubość
ISO
ok. mm
mm
DCMT 11T304-MT
3,97
DCMT 070202-FP
0,1 - 1,0
2,38
DCMT 070204-FP
0,1 - 1,5
2,38
DCMT 11T302-FP
0,1 - 1,0
3,97
DCMT 11T304-FP
0,1 - 1,5
3,97
DCMT 070204-MP 0,4 - 2,0
2,38
DCMT 070208-MP 0,6 - 2,0
2,38
DCMT 11T304-MP 0,4 - 3,0
3,97
DCMT 11T308-MP 0,6 - 4,0
3,97
19608
r
mm
0,4
0,2
0,4
0,2
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
a
DCMT ......-MP
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
PM
H 05
niepowlekane
…
18560
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
18560
– FP
PK
HC 7610
powlekane
…
18560
PK
HC 7620
powlekane
18560
…
101
102
103
104
201
202
203
204
210
211
212
213
– MP
P
HC 7630
powlekane
18560
…
M
HC 7520
powlekane
18560
…
M
HC 7530
powlekane
…
18560
410
411
412
413
510
511
512
513
610
324
#
612
613
Płytki wieloostrzowe DCMT
§
19608 101-109
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 55°
- M25
- M55
Toczenie
19608 101-109
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
PM
CTPM125
PVD
19608
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
DCMT 070202EN-M25
DCMT 070204EN-M25
DCMT 070204EN-M55
DCMT 070208EN-M55
DCMT 11T302EN-M25
DCMT 11T304EN-M25
DCMT 11T304EN-M55
DCMT 11T308EN-M25
DCMT 11T308EN-M55
l
mm
7,75
7,75
7,75
7,75
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
d
mm
6,35
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
s
mm
2,38
2,38
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
d1
mm
2,8
2,8
2,8
2,8
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
r
mm
0,2
0,4
0,4
0,8
0,2
0,4
0,4
0,8
0,8
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
101
102
103
104
105
106
107
108
109
19608 201-206
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
19608 201-206
- SF
- SM
- SMF
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
DCMT 11T304EN-SF
DCMT 11T304EN-SM
DCMT 11T304EN-SMF
DCMT 11T308EN-SF
DCMT 11T308EN-SM
DCMT 11T308EN-SMF
18.58
l
mm
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
d
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
s
mm
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
d1
mm
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
r
mm
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
PK
CTCP125
CVD
19608
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
201
202
203
204
205
206
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Płytki wieloostrzowe DCGT
18564
0
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 55°
- Głębokość skrawania ok. 0,2 - 4,0 mm w przypadku aluminium i metali nieżelaznych
18564 301-305
Wykonanie
- Polerowany łamacz wiórów dla zmniejszenia
powstawania narostu przy obróbce aluminium.
Zastosowanie
Do toczenia aluminium i innych metali nieżelaznych.
18564 401-405
18564 401-405
Zastosowanie
Do toczenia aluminium i innych metali nieżelaznych.
Do obróbki wykańczającej materiałów nierdzewnych.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
DCGT 070202-MN
DCGT 070204-MN
DCGT 11T302-MN
DCGT 11T304-MN
DCGT 11T308-MN
19607
Głębokość skrawania
ok. mm
0,2 - 1,5
0,3 - 1,8
0,2 - 2,0
0,3 - 2,5
0,5 - 3,0
Grubość
mm
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
r
mm
0,2
0,4
0,2
0,4
0,8
a
N
HW 6310
niepowlekane
…
18564
N
HC 6310
powlekane
…
18564
301
302
303
304
305
401
402
403
404
405
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
Płytki wieloostrzowe DCGT
§
19607
19607 101-105
Zastosowanie
Do obróbki aluminium i metali nieżelaznych.
19607 201-304
Zastosowanie
Powlekany gatunek do obróbki aluminium oraz
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
- 27
- 25P6
Toczenie
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 55°
- Polerowana płytka wieloostrzowa do redukowania
powstawania narostów
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
DCGT 070202FN-27
DCGT 070202FN-25P
DCGT 070204FN-27
DCGT 070204FN-25P
DCGT 11T302FN-27
DCGT 11T304FN-25P
DCGT 11T304FN-27
DCGT 11T308FN-27
DCGT 11T308FN-25P
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
l
mm
7,75
7,75
7,75
7,75
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
d
mm
6,35
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
a
s
mm
2,38
2,38
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
d1
mm
2,8
2,8
2,8
2,8
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
r
mm
0,2
0,2
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0,8
0,8
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
N
H10T
niepowlekane
…
19607
NM
AMZ
PVD
19607
…
101
201
102
202
103
203
104
105
204
205
NM
AMZ
PVD
19607
…
301
302
303
304
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.59
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe DNMG
18566
0
Wykonanie
Geometria ujemna 0°, kąt ostrza 55°,
DNMG ......-MP
DNMG ......-MM
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
DNMG ......-FP
DNMG ......-FM
Zastosowanie
Do obróbki wykańczającej.
DNMG ......-RP
DNMG ......-RM
Zastosowanie
Do obróbki zgrubnej.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie ISO Głębokość skrawania Grubość
ok. mm
mm
DNMG 110408-FP
0,2 - 2,0
4,76
DNMG 150604-FP
0,1 - 1,5
6,35
DNMG 110408-FM
0,4 - 1,5
4,76
DNMG 150604-FM
0,2 - 1,0
6,35
DNMG 110404-MP
0,5 - 4,0
4,76
DNMG 110408-MP
0,6 - 4,0
4,76
DNMG 150604-MP
0,5 - 4,0
6,35
DNMG 150608-MP
0,6 - 5,0
6,35
DNMG 150604-MM
0,5 - 4,0
6,35
DNMG 150608-MM
0,6 - 5,0
6,35
DNMG 150608-RP
1,0 - 5,0
6,35
DNMG 150612-RP
1,0 - 6,0
6,35
DNMG 150608-RM
1,2 - 4,0
6,35
r
mm
0,8
0,4
0,8
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
0,4
0,8
0,8
1,2
0,8
a
18566
– FM
– FP
– MP
– MM
PK
HC 7620
powlekane
…
18566
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
– RP
P
HC 7620
powlekane
…
18566
M
HC 7630
powlekane
…
18566
– RM
M
HC 7510
powlekane
18566
…
M
HC 7530
powlekane
…
18566
202
203
#
210
211
212
213
506
507
607
410
412
413
615
616
220
221
715
420
620
Toczenie
Teraz także i Ty możesz skorzystać z technologicznej współpracy z firmą CERATIZIT.
Ekspert w dziedzinie produkcji węglika spiekanego o wysokich kompetencjach w dziedzinie
surowców i ich zastosowania.Idealne połączenie
z nowo opracowanym wyborem narządzi do obróbki skrawaniem. Teraz w Hommel Hercules.
18.60
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
19610
Płytki wieloostrzowe DNMG
§
19610 201-202
Zastosowanie
Do obróbki trudnoskrawalnych materiałów, takich jak
tytanu i stopów tytanu, materiałów żaroodpornych
i wysoce żaroodpornych.
- F30
- M30
d
19610 101-110
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
d1
55
°
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 55°
19610 101-202
- M60
r
l
d
mm
9,52
9,52
12,70
12,70
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
s
mm
4,76
4,76
6,35
6,35
4,76
4,76
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
19610 301-310
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
d1
mm
3,81
3,81
5,16
5,16
3,81
3,81
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
r
mm
0,4
0,8
0,4
0,8
0,8
1,2
0,8
1,2
1,2
0,8
0,8
1,2
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
S
CTP5115
PVD
19610
…
…
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
201
202
55
°
19610 301-310
- TMF
d
- M50
r
l
19611
s
- M70
l
mm
11,6
11,6
11,6
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
11,6
15,5
d
mm
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
9,52
12,70
s
mm
4,76
4,76
4,76
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
4,76
6,35
d1
mm
3,81
3,81
3,81
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
3,81
5,16
r
mm
0,4
0,8
0,8
0,4
0,4
0,8
0,8
1,2
1,2
0,8
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
magazynowych
55
°
19611
- R28
d
# = częściowo z zapasów
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 55°
PL/OP
…
Płytki wieloostrzowe DNMM
§
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
DNMM 150612EN-R28
DNMM 150616EN-R28
DNMM 150612EN-R58
DNMM 150616EN-R58
PK
CTCP125
CVD
19610
r
l
l
mm
15,5
15,5
15,5
15,5
d
mm
12,7
12,7
12,7
12,7
a
s
mm
6,35
6,35
6,35
6,35
d1
mm
5,16
5,16
5,16
5,16
- R58
d1
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
DNMG 110404EN-TMF
DNMG 110404EN-M50
DNMG 110408EN-M50
DNMG 150604EN-TMF
DNMG 150604EN-M50
DNMG 150608EN-TMF
DNMG 150608EN-M50
DNMG 150612EN-M50
DNMG 110412EN-M70
DNMG 150608EN-M70
r
mm
1,2
1,6
1,2
1,6
PK
CTCP125
CVD
19611
s
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
101
102
103
104
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.61
Toczenie
l
mm
11,6
11,6
15,5
15,5
11,6
11,6
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
PM
CTPM125
PVD
19610
d1
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
DNMG 110404EN-F30
DNMG 110408EN-F30
DNMG 150604EN-F30
DNMG 150608EN-F30
DNMG 110408EN-M30
DNMG 110412EN-M30
DNMG 150608EN-M30
DNMG 150612EN-M30
DNMG 150612EN-M60
DNMG 150608EN-M60
DNMG 150608EN-M34
DNMG 150612EN-M34
- M34
s
Płytki wieloostrzowe
18570
Płytka wieloostrzowa RCGT
Wykonanie
Geometria dodatnia 7°, ze spiekanym łamaczem wiórów.
Specjalne do stopów aluminium, bardzo dobrze wykształcony
zwijacz i łamacz wióra, ostrze o optymalnie ostrych krawędziach,
wersja szlifowana precyzyjnie, znakomita jakość powierzchni.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
RCGT 0803 MO-2
18572
d
mm
8,0
s
mm
3,18
d1
mm
3,4
7°
s
N
H 25
niepowlekane
…
18570
a
10 szt.
101
Płytki wieloostrzowe RCMT
19625
d1
s
d
d
mm
6
8
10
s
mm
2,38
3,18
3,97
d1
mm
2,8
3,4
4,4
a
PMK
H 42
powlekane
…
18572
10 szt.
10 szt.
10 szt.
210
220
230
Płytki wieloostrzowe RCMT
§
7°
19625
Toczenie
d
mm
10
12
16
20
s
mm
3,18
4,76
6,35
6,35
d1
Wykonanie
- Dodatnie 7°
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
RCMT 1003MOSN-SM
RCMT 1204MOSN-SM
RCMT 1606MOSN-SM
RCMT 2006MOSN-SM
18572
7°
Wykonanie
Geometria dodatnia 7°, ze spiekanym łamaczem
wiórów.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
RCMT 0602 MO
RCMT 0803 MO
RCMT 10T3 MO
18570
d1
d
d
d1
mm
4,0
4,9
5,3
6,5
s
PK
CTCP125
CVD
19625
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
101
102
103
104
SAFETY FIRST! Aktualne katalogi PSA
18.62
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Płytki wieloostrzowe SCMT
18578
r
d1
PMK
H 42
powlekane
…
18578
s
l1
l1
mm
6,30
9,52
12,70
s
mm
2,38
3,97
4,76
r
mm
0,4
0,8
0,8
d1
mm
2,8
4,4
5,5
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
§
211
221
231
d1
7°
r
d
- M55
l
mm
9,52
12,70
d
mm
9,52
12,70
l
s
mm
3,97
4,76
d1
mm
4,4
5,5
s
r
mm
0,8
0,8
a
10 szt.
10 szt.
19612 201-207
d1
7°
d
- SF
l
l
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
d
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
s
mm
3,97
3,97
3,97
3,97
4,76
4,76
4,76
0
magazynowych
r
mm
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
PK
CTCP125
CVD
19612
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
201
202
203
204
205
206
207
18582
SNMG......-MP
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 90°
# = częściowo z zapasów
d1
mm
4,4
4,4
4,4
4,4
5,5
5,5
5,5
- SM
s
Płytki wieloostrzowe SNMG
18582
PL/OP
…
101
102
r
19612 201-207
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
PM
CTPM125
PVD
19612
SNMG......-RP
Zastosowanie
Do obróbki zgrubnej.
Głębokość skrawania
ok. mm
0,6 - 5,0
1,0 - 5,0
1,0 - 6,0
a
Grubość
mm
4,76
4,76
4,76
r
mm
0,8
1,2
0,8
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
– MP
– RP
PK
HC 7620
powlekane
…
18582
P
HC 7630
powlekane
…
18582
302
402
403
406
306
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.63
Toczenie
19612 101-102
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
SNMG 120408-MP
SNMG 120412-MP
SNMG 120408-RP
PK
HC 7620
powlekane
…
18578
19612 101-102
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 90°
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
SCMT 09T304EN-SF
SCMT 09T304EN-SM
SCMT 09T308EN-SF
SCMT 09T308EN-SM
SCMT 120408EN-SF
SCMT 120408EN-SM
SCMT 120412EN-SM
- MP
Płytki wieloostrzowe SCMT
19612
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
SCMT 09T308EN-M55
SCMT 120408EN-M55
- MT
7∞
l1
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 90°
- Ze spiekanym stopniem łamania wiórów
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
SCMT 060204
SCMT 09T308-MP
SCMT 120408-MT
18578
m
ß
Płytki wieloostrzowe
19613
Płytki wieloostrzowe SNMG
§
d
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 90°
d1
r
19613 101-107
19613 101-107
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
l
- F30
- M30
s
- M60
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
SNMG 120404EN-F30
SNMG 120408EN-F30
SNMG 120408EN-M30
SNMG 120408EN-M60
SNMG 120412EN-M30
SNMG 120412EN-M60
SNMG 120416EN-M60
l
mm
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
d
mm
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
r
mm
0,4
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,6
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
d1
d
Toczenie
19614
l
mm
12,7
12,7
12,7
d
mm
12,7
12,7
12,7
s
mm
4,76
4,76
4,76
d1
mm
5,16
5,16
5,16
- M70
PK
CTCP125
CVD
19613
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
201
202
203
Płytki wieloostrzowe SNMM
l
mm
15,88
15,88
15,88
15,88
d
mm
15,88
15,88
15,88
15,88
s
mm
6,35
6,35
6,35
6,35
d
d1
r
19614
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 90°
- Jednostronna płytka do obróbki zgrubnej do pracy
w skrajnych warunkach
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
18.64
- M50
s
r
mm
0,8
1,2
0,8
§
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
SNMM 150612EN-R28
SNMM 150616EN-R28
SNMM 150612EN-R58
SNMM 150616EN-R58
101
102
103
104
105
106
107
19613 201-203
l
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
SNMG 120408EN-M50
SNMG 120412EN-M50
SNMG 120408EN-M70
…
r
19613 201-203
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
PM
CTPM125
PVD
19613
l
d1
mm
6,35
6,35
6,35
6,35
r
mm
1,2
1,6
1,2
1,6
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
- R28
- R58
s
a
PK
CTCP125
CVD
19614
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
101
102
103
104
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Płytki wieloostrzowe SPUN
18590
ß
18590
Wykonanie
- Geometria dodatnia 11°
- Kąt ostrza 90°
- Bez zwijacza i łamacza wiórów
Zastosowanie
Rodzaj węglika spiekanego
Powłoka
Oznaczenie
d+l
ISO
mm
SPUN 120308
12,7
s
mm
3,18
r
mm
0,8
a
PMK
H 42
niepowlekane
…
18590
316
320
10 szt.
Płytki wieloostrzowe TCGT
18593
0
Zastosowanie
Do toczenia aluminium i innych metali nieżelaznych.
Do obróbki wykańczającej materiałów
nierdzewnych.
Geometria dodatnia 7°, kąt ostrza 60°. Głębokość
skrawania ok. 0,2 - 4,0 mm w przypadku aluminium
i metali nieżelaznych
Zastosowanie
Rodzaj węglika spiekanego
Powłoka
Oznaczenie
Głębokość skrawania Grubość
ISO
ok. mm
mm
TCGT 110204-MN
0,3 - 1,8
2,38
r
mm
0,4
18593
N
HC 6310
powlekane
…
18593
a
10 szt.
202
Płytki wieloostrzowe TCGT
60°
18594
d
mm
6,35
6,35
9,52
d
19615 101-103
Zastosowanie
Do obróbki aluminium i metali nieżelaznych.
l
mm
11,0
11,0
16,5
r
s
mm
2,38
2,38
3,97
Toczenie
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 60°
- Polerowana płytka wieloostrzowa do redukowania
powstawania narostów
19615
7°
§
19615 201-203
Zastosowanie
Powlekany gatunek do obróbki aluminium oraz
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
d1
19615
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
TCGT 110202FN-27
TCGT 110204FN-27
TCGT 16T308FN-27
PM
H 12
niepowlekane
…
18590
d1
mm
2,8
2,8
4,4
r
mm
0,2
0,4
0,8
s
l
N
H10T
niepowlekane
19615
…
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
NM
AMZ
PVD
19615
101
102
103
…
201
202
203
Płytki wieloostrzowe TCMT
0
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
18594
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 60°
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
Głębokość skrawania
ISO
ok. mm
TCMT 110204-MP
0,4 - 3,0
TCMT 16T304-MP
0,4 - 3,0
TCMT 16T308-MP
0,6 - 4,0
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
Grubość
mm
2,38
3,97
3,97
a
r
mm
0,4
0,4
0,8
a
PK
HC 7620
powlekane
18594
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
P
HC 7630
powlekane
…
18594
M
HC 7520
powlekane
…
18594
M
HC 7530
powlekane
…
18594
302
304
305
402
404
502
104
105
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
505
18.65
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe TCMT
19616
§
60°
d
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 60°
d1
7°
19616 101-106
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
TCMT 090204EN-M55
TCMT 110204EN-M25
TCMT 110204EN-M55
TCMT 16T304EN-M25
TCMT 16T308EN-M25
TCMT 16T308EN-M55
l
mm
9,6
11,0
11,0
16,5
16,5
16,5
d
mm
5,56
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
- M55
r
19616 101-106
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
s
mm
2,38
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
d1
mm
2,5
2,8
2,8
4,4
4,4
4,4
- M25
s
l
r
mm
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
PM
CTPM125
PVD
19616
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
101
102
103
104
105
106
60°
19616 201-208
d
d1
7°
19616 201-208
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
- SM
r
Toczenie
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
TCMT 090204EN-SM
TCMT 110204EN-SF
TCMT 110204EN-SM
TCMT 110208EN-SF
TCMT 16T304EN-SF
TCMT 16T304EN-SM
TCMT 16T308EN-SF
TCMT 16T308EN-SM
l
mm
9,6
11,0
11,0
11,0
16,5
16,5
16,5
16,5
d
mm
5,56
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
s
mm
2,38
2,38
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
3,97
d1
mm
2,5
2,8
2,8
2,8
4,4
4,4
4,4
4,4
- SF
s
l
r
mm
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0,4
0,8
0,8
PK
CTCP125
CVD
19616
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
201
202
203
204
205
206
207
208
Płytki wieloostrzowe TNMG
18598
0
Wykonanie
Geometria ujemna 0°, kąt ostrza 60°.
TNMG ......-MP
TNMG ......-MM
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
TNMG ......-FP
Zastosowanie
Do obróbki wykańczającej.
TNMG ......-RP
Zastosowanie
Do obróbki zgrubnej.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
Głębokość skrawania
ISO
ok. mm
TNMG 160404-FP
0,1 - 1,5
TNMG 160404-MP
0,5 - 4,0
TNMG 160408-MP
0,6 - 4,0
TNMG 160408-MM
0,6 - 4,0
TNMG 160408-RP
1,0 - 5,0
TNMG 160412-RP
1,0 - 5,0
18.66
…
Grubość
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
r
mm
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
1,2
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
– MP
– MM
– FP
– RP
PK
HC 7620
powlekane
…
18598
a
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18598
M
HC 7520
powlekane
…
18598
M
HC 7530
powlekane
…
18598
714
814
402
410
411
415
416
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Płytki wieloostrzowe TNMG
19618
§
19618 101-106
d
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 60°
d1
60°
r
19618 101-106
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
- M30
- F30
s
l
- M60
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
TNMG 160404EN-F30
TNMG 160408EN-F30
TNMG 160408EN-M30
TNMG 160412EN-M30
TNMG 160408EN-M60
TNMG 160412EN-M60
l
mm
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
d
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
r
mm
0,4
0,8
0,8
1,2
0,8
1,2
19618 201-207
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
PM
CTPM125
PVD
19618
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
101
102
103
104
105
106
19618 201-207
d
d1
60°
r
…
- TMF
- M50
s
l
l
mm
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
22,0
22,0
d
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
5,16
5,16
r
mm
0,4
0,4
0,8
0,8
1,2
0,8
1,2
PK
CTCP125
CVD
19618
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
201
202
203
204
205
206
207
Wykonanie
Geometria dodatnia 11°, kąt ostrza 60°, ze
spiekanym zwijaczem i łamaczem wióra.
TPMR 160304
TPMR 160308
l1
mm
16,5
16,5
s
mm
3,18
3,18
18603
r
mm
0,4
0,8
d
mm
9,52
9,52
PMK
H 42
powlekane
…
18603
a
10 szt.
10 szt.
210
220
Płytki wieloostrzowe TPUN
18607
Wykonanie
Geometria dodatnia 11°, kąt ostrza 60°,
bez zwijacza i łamacza wióra.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
TPUN 160304
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
Płytki wieloostrzowe TPMR
18603
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
Toczenie
- M70
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
TNMG 160404EN-TMF
TNMG 160404EN-M50
TNMG 160408EN-TMF
TNMG 160408EN-M50
TNMG 160412EN-M50
TNMG 220408EN-M70
TNMG 220412EN-M70
l
mm
16,5
s
mm
3,18
18607
r
mm
0,4
a
d
mm
9,52
PMK
H 42
powlekane
…
18607
a
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
230
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.67
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe VCGT
18611
0
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 35°
- Głębokość skrawania ok. 0,2 - 6,0 mm w przypadku aluminium i metali nieżelaznych
18611 101-105
Wykonanie
Polerowany zwijacz i łamacz wióra dla zmniejszenia
powstawania narostu przy obróbce aluminium.
Zastosowanie
Do toczenia aluminium i innych metali nieżelaznych.
18611 301-305
18611 301-305
Zastosowanie
Do toczenia aluminium i innych metali nieżelaznych.
Do obróbki wykańczającej materiałów
nierdzewnych.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
Głębokość skrawania
ISO
ok. mm
VCGT 110302-MN
0,2 - 1,5
VCGT 110304-MN
0,3 - 1,8
VCGT 160404-MN
0,3 - 2,5
VCGT 160408-MN
0,5 - 3,0
r
mm
0,2
0,4
0,4
0,8
a
d
mm
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
s
mm
3,18
3,18
4,76
4,76
4,76
7°
d1
mm
2,9
2,9
4,4
4,4
4,4
r
mm
0,2
0,4
0,4
0,8
1,2
N
H10T
niepowlekane
…
19620
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
NM
AMZ
PVD
19620
…
101
102
103
104
105
201
202
203
204
205
Płytki wieloostrzowe VBGT
Wykonanie
- Geometria dodatnia 5°
- Kąt ostrza 35°
- Ze spiekanym stopniem łamania wiórów
- Specjalnie dla stopów aluminium
- Bardzo wyraźny łamacz wiórów
- Optymalnie ostre ostrze
- Wersja precyzyjnie szlifowana
- Doskonała powierzchnia
l1
mm
16,6
s
mm
4,76
18612
m
d1
r
5°
s
35°
18.68
s
l
d
Toczenie
l
mm
11,1
11,1
16,6
16,6
16,6
19620
d1
19620 101-105
Zastosowanie
Do obróbki aluminium i metali nieżelaznych.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
VBGT 160404-2
301
302
304
305
19620 201-205
Zastosowanie
Powlekany gatunek do obróbki aluminium oraz
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
35°
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 35°
- Polerowana płytka wieloostrzowa do redukowania
powstawania narostów
18612
101
102
104
105
Płytki wieloostrzowe VCGT
§
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
VCGT 110302FN-27
VCGT 110304FN-27
VCGT 160404FN-27
VCGT 160408FN-27
VCGT 160412FN-27
N
HC 6310
powlekane
…
18611
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
d
19620
Grubość
mm
3,18
3,18
4,76
4,76
N
HW 6310
niepowlekane
…
18611
l1
r
mm
0,4
d
mm
9,52
d1
mm
4,4
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
N
H 25
niepowlekane
…
18612
10 szt.
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
101
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Płytki wieloostrzowe VBMT
18614
0
l1
mm
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
5∞
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
r
mm
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
r
mm
0,2
0,4
0,2
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
a
310
320
311
321
18615
– FP
PK
HC 7620
powlekane
…
18615
101
102
103
104
301
302
303
304
310
311
312
313
P
HC 7630
powlekane
…
18615
– MP
M
HC 7520
powlekane
…
18615
M
HC 7530
powlekane
…
18615
510
511
512
610
410
#
412
413
612
613
Płytki wieloostrzowe VCMT/VCGT
19621 101-103
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
19621 101-103
19621 201-208
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
l
mm
11,1
11,1
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
d
mm
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
a
s
mm
3,18
3,18
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
4,4
4,4
4,4
d1
mm
2,9
2,9
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
r
mm
0,4
0,4
0,8
r
mm
0,4
0,8
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
101
102
103
PK
CTCP125
CVD
19621
…
#
201
202
203
204
205
206
207
208
d1
s
mm
4,76
4,76
4,76
35°
d
mm
9,52
9,52
9,52
PM
CTPM125
PVD
19621
d
l
mm
16,6
16,6
16,6
- M55
- M25
7°
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 35°
magazynowych
M
HC 7520
powlekane
…
18614
304
PK
HC 7610
powlekane
…
18615
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
§
# = częściowo z zapasów
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
VCMT ......-MP
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie Głębokość skrawania Grubość
ISO
ok. mm
mm
VCMT 110302-FP
0,1 - 1,0
3,18
VCMT 110304-FP
0,1 - 1,5
3,18
VCMT 160402-FP
0,1 - 1,0
4,76
VCMT 160404-FP
0,1 - 1,5
4,76
VCMT 110304-MP
0,4 - 2,5
3,18
VCMT 110308-MP
0,6 - 3,0
3,18
VCMT 160404-MP 0,4 - 2,5
4,76
VCMT 160408-MP 0,6 - 3,0
4,76
PL/OP
a
PK
HC 7620
powlekane
…
18614
VCMT ......-FP
Zastosowanie
Do obróbki wykańczającej.
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 35°
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
VCGT 110304EN-SF
VCGT 110308EN-SF
VCMT 160404EN-SF
VCMT 160404EN-SM
VCMT 160404EN-SMF
VCMT 160408EN-SF
VCMT 160408EN-SM
VCMT 160408EN-SMF
d1
mm
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
PM
H 05
niepowlekane
…
18614
l
s
19621 201-208
- SF
- SM
- SMF
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.69
Toczenie
0
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
VCMT 160404EN-M25
VCMT 160404EN-M55
VCMT 160408EN-M55
l1
Płytki wieloostrzowe VCMT
18615
19621
d
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
– SP
– SM
s
35∞
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
VBMT 160404
VBMT 160404-SP
VBMT 160408-SP
VBMT 160404-SM
VBMT 160408-SM
d
Wykonanie
- Geometria dodatnia 5°
- Kąt ostrza 35°
- Ze spiekanym stopniem łamania wiórów
18614
r
d1
m
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe VNMG
19622
§
d
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 35°
d1
35°
19622 101-103
19622 101-103
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
l
mm
16,6
16,6
16,6
d
mm
9,52
9,52
9,52
s
mm
4,76
4,76
4,76
r
mm
0,4
0,8
0,8
PM
CTPM125
PVD
19622
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
101
102
103
19622 201-203
35°
19622 201-203
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
d1
mm
3,81
3,81
3,81
s
d
d1
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
VNMG 160404EN-F30
VNMG 160408EN-F30
VNMG 160408EN-M30
- M30
- F30
l
- M50
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
VNMG 160404EN-M50
VNMG 160408EN-M50
VNMG 160412EN-M50
l
l
mm
16,6
16,6
16,6
d
mm
9,52
9,52
9,52
s
mm
4,76
4,76
4,76
r
mm
0,4
0,8
1,2
PK
CTCP125
CVD
19622
a
…
Toczenie
10 szt.
10 szt.
10 szt.
201
202
203
WNMG ......-FP
WNMG ......-FM
Zastosowanie
Do obróbki wykańczającej.
18620
Płytki wieloostrzowe WNMG
18620
0
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 80°
WNMG ......-WP
Wykonanie
Z geometrią skrawania WIPER (taka sama jakość
powierzchni przy podwójnym posuwie, podwójnie
wysoka jakość powierzchni przy takim samym
posuwie).
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie Głębokość skrawania Grubość
ISO
ok. mm
mm
WNMG 080408-WP 0,8 - 3,0
4,76
WNMG 080412-WP 1,5 - 4,0
4,76
WNMG 080404-FP 0,1 - 1,5
4,76
WNMG 080408-FP 0,2 - 2,0
4,76
WNMG 060404-FM 0,2 - 1,0
4,76
WNMG 080404-FM 0,2 - 1,0
4,76
WNMG 060404-MP 0,5 - 4,0
4,76
WNMG 060408-MP 0,6 - 4,0
4,76
WNMG 080404-MP 0,5 - 4,0
4,76
WNMG 080408-MP 0,6 - 4,0
4,76
WNMG 080412-MP 1,0 - 6,0
4,76
WNMG 060404-MM 0,5 - 4,0
4,76
WNMG 060408-MM 0,6 - 4,0
4,76
WNMG 080408-MM 0,6 - 5,0
4,76
WNMG 080408-RP 1,0 - 6,0
4,76
WNMG 080412-RP 1,0 - 6,0
4,76
WNMG 080408-RM 1,2 - 4,0
4,76
18.70
d1
mm
3,81
3,81
3,81
s
r
mm
0,8
1,2
0,4
0,8
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
1,2
0,4
0,8
0,8
0,8
1,2
0,8
a
WNMG ......-MP
WNMG ......-MM
Zastosowanie
Do obróbki ogólnej.
– WP
WNMG ......-RP
WNMG ......-RM
Zastosowanie
Do obróbki zgrubnej.
PK
HC 7610
powlekane
…
18620
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
– FP
– FM
– RP
– RM
– MP
– MM
PK
HC 7620
powlekane
…
18620
P
HC 7630
powlekane
…
18620
M
HC 7510
powlekane
…
18620
M
HC 7520
powlekane
…
18620
510
512
612
M
HC 7530
powlekane
…
18620
201
102
207
208
#
#
a
211
212
213
214
215
220
221
#
413
414
621
622
720
721
722
625
725
420
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
19623
Płytki wieloostrzowe WNMG
§
19623 101-112
19623 101-112
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych, jak również
materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych.
r
- M30
- F30
d1
d
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 80°
s
l
- M60
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
WNMG 060404EN-F30
WNMG 060408EN-F30
WNMG 060408EN-M30
WNMG 060408EN-M60
WNMG 060412EN-M30
WNMG 060412EN-M60
WNMG 080404EN-F30
WNMG 080408EN-F30
WNMG 080408EN-M30
WNMG 080412EN-M30
WNMG 080408EN-M60
WNMG 080412EN-M60
l
mm
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
d
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
r
mm
0,4
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
0,4
0,8
0,8
1,2
0,8
1,2
PM
CTPM125
PVD
19623
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
19623 201-210
d1
d
Toczenie
19623 201-210
Zastosowanie
Do obróbki materiałów stalowych i żeliwa.
r
- TMF
- M50
s
l
- M70
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
WNMG 060404EN-TMF
WNMG 060408EN-TMF
WNMG 060408EN-M50
WNMG 060412EN-M50
WNMG 080404EN-TMF
WNMG 080408EN-TMF
WNMG 080408EN-M50
WNMG 080412EN-M50
WNMG 080408EN-M70
WNMG 080412EN-M70
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
l
mm
6,50
6,50
6,50
6,50
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
d
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
a
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
d1
mm
3,81
3,81
3,81
3,81
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
5,16
r
mm
0,4
0,8
0,8
1,2
0,4
0,8
0,8
1,2
0,8
1,2
PK
CTCP125
CVD
19623
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.71
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe KNUX
18623
0
18623
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 60°
- Ze spiekanym łamaczem wiórów
18626 - 18629
ß
r
mm
0,5
0,5
1,0
1,0
b
mm
2,2
2,2
3,2
3,2
e
mm
9,52
9,52
9,52
9,52
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
210
220
230
240
18626
- Geometria ujemna,
- Kąt ostrza 80°
18628
- Trójkąt
- Geometria ujemna
18627
- Geometria ujemna
- Kąt ostrza 55°
18629
- Geometria ujemna
- Kąt ostrza 35°
18626
Toczenie
18.72
s
a
12°
e
Płytka wieloostrzowa (geometria ujemna)
Wykonanie
- Doskonała kontrola skrawania, powierzchnie,
wytrzymałość i cechy zużycia.
- Podwójna liczba ostrzy na płytkę wieloostrzową.
Zastosowanie
Do ok. 5 mm głębokości skrawania. W standardowych uchwytach zaciskowych.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
CNGG 120404-ALU
CNGG 120408-ALU
DNGG 110404-ALU
DNGG 110408-ALU
TNGG 160404-ALU
VNGG 160404-ALU
VNGG 160408-ALU
r
b
s
mm
4,76
4,76
4,76
4,76
c
a
mm
16
16
16
16
PMK
HC 6640
powlekane
…
18623
55°
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
ISO
KNUX 160405R-11
KNUX 160405L-11
KNUX 160410R-12
KNUX 160410L-12
18627
N
LT 05
powlekane
…
18626
N
LT 05
powlekane
…
18627
18628
N
LT 05
powlekane
…
18628
18629
N
LT 05
powlekane
…
18629
101
102
#
101
102
101
#
#
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
101
102
PL/OP
Inklusive
Info
18638 - 18646 Ceramiczne płytki skrawające do toczenia (H 77) żeliwa i hartowanych stali
ß
64
- Do dokładnego toczenia na twardo stali 54-64 HRC
- Do wygładzania GG + GGG
Zaleta:
- Pomija się skomplikowane szlifowanie
Obszary zastosowań H 77
t8QS[FNZŁMFEPEPL’BEOFHPUPD[FOJBUXBSEFHPFMFNFOUØX[FTUBMJ
hartowanej, np. kół zębatych, napędowych kół zębatych stożkowych,
wałów napędowych, zębników i tulei przesuwnych. W tych zastosowaOJBDITįXXJķLT[PŁDJPCSBCJBOFTUBMFPUXBSEPŁDJPEEP)3$
w których dokładne toczenie twarde zastępuje szlifowanie detali.
Zalecane dane skrawania
t %PXZH’BE[BOJBJXZH’BE[BOJBEPL’BEOFHPQPED[BTUPD[FOJBJGSF[PXBOJBEFUBMJ[((J(((HE[JFXZNBHBOFTįŁDJT’FXZNJBSZJEPL’BEOF
UPMFSBODKFLT[UB’UVBUBLňFXZTPLJFKKBLPŁDJ
powierzchni.
do toczenia wygładzającego i dokładnego przy pomocy H 77
Żeliwo szare z grafitem płatkowym GG
Operacja
Wygładzanie
Wygładzanie
Twardość HB
140-210
220-240
250-280
140-240
240-280
Prędkość skrawania vc (m/min)
Wskaźnik
Całkowity obszar
800
400-1200
600
300-800
400
150-500
550
300-650
400
150-500
Głębokość
skrawania ap (mm)
Posuw f (mm/obr)
0,31-1,0
0,20-0,60
0,2-0,5
0,08-0,25
Operacja
Wygładzanie
Wygładzanie
Wytrzymałość na rozciąganie
Rm (N/mm2)
400-600
700
400-600
700
Prędkość skrawania vc (m/min)
Wskaźnik
Całkowity obszar
400
250-600
350
150-400
400
250-600
350
150-400
Zalecane dane skrawania
Głębokość
skrawania ap (mm)
Posuw f (mm/obr)
0,30-1,0
0,20-0,40
0,25-0,5
0,08-0,20
Toczenie
Żeliwo z żeliwem sferoidalnym GGG
do frezowania wygładzającego i dokładnego przy pomocy H 77
Żeliwo szare i żeliwo ciągliwe czarne przy pomocy frezów wielozębowych
Operacja
Wygładzanie
Wygładzanie
Twardość HB
190-210
220-240
250-280
190-210
220-240
250-280
Prędkość skrawania vc (m/min)
Głębokość
Posuw f (mm/obr)
Wskaźnik
Całkowity obszar
skrawania ap (mm)
Wskaźnik
Całkowita powierzchnia do ustawienia kąta K
45°
75°
80/90°
700
500
400
700
500
400
200-900
200-700
200-500
200-900
200-700
200-500
0,5-1,0
0,12
0,10-0,20
0,10-0,15
0,08-0,15
0,1-0,5
0,10
0,08-0,15
0,08-0,15
0,05-0,12
Zalecane parametry skrawania
dla toczenia twardego przy pomocy 77 H
Stal utwardzania
Twardość HB
48
52
56
60
64
Prędkość skrawania vc (m/min)
Wskaźnik
Całkowity obszar
250
60-300
200
50-220
180
40-200
150
30-180
100
30-140
Wskaźnik dla grubości wiórów h (mm)
≤ 0,18
≤ 0,16
≤ 0,14
≤ 0,12
≤ 0,10
Ustalenie posuwu podczas toczenia stali hartowanej
Głębokość
krawania ap (mm)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
f=h·M
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
Promień kątowy płyty wieloostrzowej przestawnej r e (mm)
0,4
0,8
1,2
1,5
2,1
2,5
1,15
1,6
1,8
1,0
1,3
1,5
1,0
1,2
1,3
–
1,1
1,2
Współczynnik konwersji M dla płyt
tnących z promieniem kątowym rea
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Typowe warunki ingerencji
przy toczeniu twardym
(1) = płyta wieloostrzowa przestawna
(2) = detal
Współczynnik M
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.73
Płytki wieloostrzowe
64
Ceramiczne płytki wieloostrzowe CNGA
80
ß
°
18638
d
Wykonanie
Rombowe, geometria ujemna 0°, kąt ostrza 80°.
Jakość
Cermetal Al2O3 - TiCN (H 77).
d1
18638
r
l1
Oznaczenie ISO
CNGA 120408 T02020
CNGA 120412 T02020
18640
l1
mm
12,9
12,9
s
mm
4,76
4,76
r
mm
0,8
1,2
d
mm
12,7
12,7
s
HK
18638
d1
mm
5,16
5,16
…
301
302
64
Ceramiczne płytki wieloostrzowe DNGA
°
55
ß
Oznaczenie ISO
DNGA 150608 T02020
DNGA 150612 T02020
18642
l1
mm
15,5
15,5
s
mm
7,94
7,94
r
mm
0,8
1,2
d1
18640
d
Wykonanie
Rombowe, geometria ujemna 0°, kąt ostrza 55°.
Jakość
Cermetal Al2O3 - TiCN (H 77).
r
d
mm
12,7
12,7
l1
d1
mm
5,16
5,16
s
HK
18640
…
#
101
102
64
Ceramiczne płytki wieloostrzowe SNGA
ß
SNGA 120408 T02020
SNGA 120412 T02020
18644
l1
mm
12,7
12,7
s
mm
4,76
4,76
r
mm
0,8
1,2
d1
l1= d
d
mm
12,7
12,7
d1
mm
5,16
5,16
HK
18642
…
#
201
202
64
Ceramiczne płytki wieloostrzowe TNGA
ß
60°
Wykonanie
Trójkątne, geometria ujemna 0°, kąt ostrza 60°.
Jakość
Cermetal Al2O3 - TiCN (H 77).
Oznaczenie ISO
TNGA 160408 T02020
TNGA 160412 T02020
18646
s
l1
mm
22
22
s
mm
4,76
4,76
r
mm
0,8
1,2
d1
18644
r
d
mm
12,7
12,7
d1
mm
3,81
3,81
l1
s
HK
18644
…
#
101
102
64
Ceramiczne płytki wieloostrzowe VNGA
°
35
ß
r
l1
Oznaczenie ISO
VNGA 160404 T02020
VNGA 160408 T02020
18.74
l1
mm
16,5
16,5
s
mm
4,76
4,76
r
mm
0,4
0,8
18646
d
Wykonanie
Rombowe, geometria ujemna 0°, kąt ostrza 35°.
Jakość
Cermetal Al2O3 - TiCN (H 77).
d1
Oznaczenie ISO
18642
r
d
Toczenie
Wykonanie
Czworokątne, geometria ujemna 0°, kąt ostrza 90°.
Jakość
Cermetal Al2O3 - TiCN (H 77).
d
mm
9,52
9,52
d1
mm
3,81
3,81
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
s
HK
18646
…
#
101
102
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Info
18650 - 18659 Płytki wieloostrzowe ISO CBN
0
Wykonanie
- Płyta z węglika spiekanego z lutowanym wkładem CBN
- Oszczędność kosztów dzięki eliminacji szlifowania
- F = rombowe: do dokładnego wygładzania przy
ciągłym skrawaniu
- T = sfazowane: do nieprzerwanego skrawania
Jakość
- ABC 10 (ISO K01-K25, S01-S15)
Do żeliwa szarego (GG 25), nadstopów, stali spiekanej.
- ABC 25 (ISO K05-K20, S05-S25, H01-H25)
Do toczenia twardego przy 54-62 HRC
(obróbka na sucho).
Zalecane parametry cięcia:
Tworzywo
Stal hartowana
Stopy wysokotemperaturowe
Żeliwa szare, w szczególności odmiany twarde i odporne na ścieranie
18650
18650 301-305 + 501-505
Wykonanie
F = rombowe.
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 80°
- Długość ostrza m = 2,5 - 3,0 mm
zależnie od promienia ostrza
Oznaczenie ISO
ABC10/F
18650
…
CCGW 060202
CCGW 060204
CCGW 09T304
CCGW 09T308
CCGW 120404
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
ABC10/T
18650
#
#
#
…
401
402
403
404
405
ABC25/F
18650
#
#
#
…
ABC25/T
18650
501
502
503
504
505
#
…
601
602
603
604
605
Płytki wieloostrzowe CBN CNGA
18651 301-302 + 501-502
Wykonanie
F = rombowe.
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 80°
- Długość ostrza m = 2,5 - 3,0 mm
zależnie od promienia ostrza
18651
18651 401-402 + 601-602
Wykonanie
T = sfazowane 20° x 0,15 mm.
Oznaczenie ISO
ABC10/F
18651
…
ABC10/T
18651
…
CNGA 120404
CNGA 120408
#
#
301
302
#
#
401
402
# = częściowo z zapasów
a
magazynowych
18650
18650 401-405 + 601-605
Wykonanie
T = sfazowane 20° x 0,15 mm.
0
PL/OP
Posuw f
mm/obr
0,8 - 0,20
0,08 - 0,15
0,10 - 0,50
Płytki wieloostrzowe CBN CCGW
0
18651
Vc
m/min.
100 - 220
200 - 500
300 - 2.500
Toczenie
ISO
H
S
K
ABC25/F
18651
…
ABC25/T
18651
501
502
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
601
602
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.75
Płytki wieloostrzowe
Płytki wieloostrzowe CBN DCGW
18652
0
18652 301-305 + 501-505
Wykonanie
F = rombowe.
Wykonanie
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 55°
- Ze spiekanym stopniem łamania wiórów
- Długość ostrza m = 2,5 - 3,0 mm
zależnie od promienia ostrza
ABC10/F
18652
Oznaczenie ISO
DCGW 070202
DCGW 070204
DCGW 11T302
DCGW 11T304
DCGW 11T308
#
#
#
18652
18652 401-405 + 601-605
Wykonanie
T = sfazowane 20° x 0,15 mm.
…
301
302
303
304
305
ABC10/T
18652
#
#
#
#
…
401
402
403
404
405
ABC25/F
18652
…
#
#
501
502
503
504
505
#
ABC25/T
18652
#
…
601
602
603
604
605
Płytki wieloostrzowe CBN DNGA
18653
0
18653 301-302 + 501-502
Wykonanie
F = rombowe.
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 55°
- Długość ostrza m = 3,0 - 3,5 mm
zależnie od promienia ostrza
18653
18653 401-402 + 601-602
Wykonanie
T = sfazowane 20° x 0,15 mm.
Toczenie
Oznaczenie ISO
ABC10/F
18653
…
ABC10/T
18653
…
ABC25/F
18653
…
ABC25/T
18653
…
DNGA 150604
DNGA 150608
#
#
301
302
#
#
401
402
#
#
501
502
#
601
602
Płytki wieloostrzowe CBN TNGA
18657
0
18657 301-302 + 501-502
Wykonanie
F = rombowe.
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 60°
- Długość ostrza m = 3,0 - 3,5 mm
zależnie od promienia ostrza
18657
18657 401-402 + 601-602
Wykonanie
T = sfazowane 20° x 0,15 mm.
Oznaczenie ISO
ABC10/F
18657
…
ABC10/T
18657
…
ABC25/F
18657
…
ABC25/T
18657
…
TNGA 160404
TNGA 160408
#
#
301
302
#
#
401
402
#
#
501
502
#
#
601
602
Płytki wieloostrzowe CBN VNGA
18659
0
18659 301-302 + 501-502
Wykonanie
F = rombowe.
Wykonanie
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 35°
- Długość ostrza m = 4,4 - 5,0 mm
zależnie od promienia ostrza.
18659
18659 401-402 + 601-602
Wykonanie
T = sfazowane 20° x 0,15 mm.
Oznaczenie ISO
ABC10/F
18659
…
ABC10/T
18659
…
ABC25/F
18659
…
ABC25/T
18659
…
VNGA 160404
VNGA 160408
#
#
301
302
#
#
401
402
#
501
502
#
601
602
18.76
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Info
18660 - 18663 Płytki wieloostrzowe ISO PKD (diament polikrystaliczny)
0
t 1’ZUB[XķHMJLBTQJFLBOFHP[MVUPXBOZNXL’BEFN1,%
t Jakość ADC*40//
Wkładka:%PL’BEOFXZH’BE[BOJFJXZH’BE[BOJFXT[ZTULJDINFUBMJOJFňFMB[OZDIPSB[NBUFSJB’ØXOJFňFMB[OZDI[OJFXJFMLJNVE[JB’FN
XZQF’OJBD[ZŁDJFSOZDI
Zalecane parametry cięcia:
N
Tworzywo
Stopy aluminium poniżej 3% Si
Stopy aluminium do 12% Si
Stopy aluminium do ok. 21% Si
Stopy cynk-mosiądz-magnez
Stopy miedź-brąz-ołów
Duro- i termoplasty z lub bez wypełniaczy, na przykład: CFK, GFK i żywice epoksydowe
18660
0
Oznaczenie ISO
CCGW 060202
CCGW 060204
CCGW 09T304
CCGW 09T308
CCGW 120404
18661
ADC/F
18660
#
#
…
Wykonanie
- O ostrych krawędziach
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 80°
- Długość ostrza m = 6,0 mm
…
CNGA 120404
CNGA 120408
#
#
201
202
ADC/F
18662
#
#
#
…
PL/OP
18662
Płytki wieloostrzowe CBN DNGA
Wykonanie
- O ostrych krawędziach
- Geometria ujemna 0°
- Kąt ostrza 55°
- Długość ostrza m = 6,0 mm
ADC/F
18663
DNGA 150604
DNGA 150608
#
# = częściowo z zapasów
a
magazynowych
Wykonanie
- O ostrych krawędziach
- Dodatnie 7°
- Kąt ostrza 55°
- Długość ostrza m = 3,4 - 4,7 mm.
201
202
203
204
205
0
Oznaczenie ISO
18661
Płytki wieloostrzowe PKD DCGW
0
18663
18660
Płytki wieloostrzowe PKD CNGA
ADC/F
18661
DCGW 070202
DCGW 070204
DCGW 11T302
DCGW 11T304
DCGW 11T308
Wykonanie
- O ostrych krawędziach
- Geometria dodatnia 7°
- Kąt ostrza 80°
- Długość ostrza m = 3,2 - 4,3 mm
201
202
204
205
206
Oznaczenie ISO
Oznaczenie ISO
Posuw f
mm/obr
Płytki wieloostrzowe PKD CCGW
0
18662
Vc
m/min.
18663
…
201
202
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.77
Toczenie
ISO
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Oprawki do przecinaków listwowych
18670
0
18670
Wykonanie
Dostarczane bez przecinaka listwowego.
Zastosowanie
Do obrotów w prawo i w lewo.
Wskazówka:
Wymiar B odpowiada wysokości konstrukcyjnej
przecinaka listwowego.
Oznaczenie
ATBN 16-2
ATBN 16-5
ATBN 19-5
ATBN 20-5
ATBN 20-6
ATBN 25-6
ATBN 32-6
B
mm
19
26
26
26
32
32
32
H
mm
16
16
19
20
20
25
32
A
mm
16
16
19
19
19
20
28
M
mm
2,0
4,0
5,0
4,0
5,5
5,5
5,5
L
mm
76
76
87
87
100
110
120
A1
mm
26
30
33
33
35
36
44
H4
mm
4
12
9
8
13
8
3
H2
mm
30
38
38
38
48
48
48
18670
Śruba
SR-M5 x 25
SR-M6 x 30
SR-M6 x 30
SR-M6 x 30
SR-M6 x 40
SR-M6 x 40
SR-M6 x 40
101
102
103
104
105
106
107
Przecinaki listwowe
18672
18672
Wykonanie
Bez ogranicznika głębokości.
Zastosowanie
Do obrotów w prawo i w lewo. Do mocowania
wkładek skrawających nr kat.18674-18675.
Do oprawek nr kat. 18670.
Oznaczenie
Toczenie
SGIH 26-2
SGIH 26-3
SGIH 26-4
SGIH 32-2
SGIH 32-3
SGIH 32-4
SGIH 32-5
Dmaks.
mm
50
75
80
40
100
100
120
W
mm
2,2
3,1
4,1
2,2
3,1
4,1
5,1
B
mm
26
26
26
32
32
32
32
L
mm
110
110
110
150
150
150
150
H3
mm
21,4
21,4
21,4
25,0
25,0
25,0
25,0
18672
…
102
103
104
107
108
109
110
Wkładki skrawające do toczenia rowków i przecinania
18674
18674
Wykonanie
Neutralne
Zastosowanie
Pasują do przecinaków listwowych nr kat. 18672.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
GTN-2
GTN-3
GTN-4
GTN-5
W±0,1
mm
2,2
3,1
4,1
5,1
R±0,05
mm
0,16
0,20
0,24
0,28
PMK
H 42
powlekane
…
18674
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
W
R
7
113
114
115
116
Wkładki skrawające do przecinania
18675
Wykonanie
Prawe.
Zastosowanie
Pasują do przecinaków listwowych nr kat. 18672.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
GTR-3-4D
GTR-4-4D
18.78
…
W±0,1
mm
3,1
4,1
K°
4°
4°
R±0,05
mm
0,20
0,24
18675
PMK
H 42
powlekane
…
18675
a
10 szt.
10 szt.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
225
230
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Info
Przecinanie z A-CUT (nr kat. 18680 - 18701)
0
System A-CUT obejmuje szeroki zakres procesów obróbki. Ze
względu na swoją elastyczność i wydajność jest jedyny w swoim
rodzaju. Oferowane jest pięć różnych wersji wkładek skrawających
oraz wszechstronny asortyment uchwytów.
Możliwe procesy robocze przy pomocy systemu A-CUT:
t QS[FDJOBOJFJUPD[FOJFQPQS[FD[OF
t H’ķCPLJFEPL’BEOFOBDJķDJB
t UPD[FOJFJLPQJPXBOJF
t QPEDJOBOJFJUPD[FOJFEPL’BEOF
t XZLPOZXBOJFSPXLØX
t XDJOBOJFPTJPXF
Wkładki skrawające A-CUT z łamaczami wiórów są oferowane
w czterech różnych geometriach. Każda z nich jest zaprojektowany
do optymalnej pracy w określonym obszarze zastosowania.
8ZCJFS[HFPNFUSJķLUØSBKFTUOBKMFQT[BEMBUXPKFHP[BTUPTPXBOJB
Geometria C
Wkładki skrawające AIMC są idealne do przecinania i toczenia poprzecznego w przypadku
XJķLT[PŁDJNBUFSJB’ØXTUBMPXZDITUBMJTUPQPXFKJTUBMJOJFSE[FXOFK.BKįPOFNPDOįLSBXķEŇ
TLSBXBKįDįLUØSBQPXPEVKFňFTįPOFOBKMFQT[ZNXZCPSFNEPUXBSEZDINBUFSJB’ØXJUSVEOZDI
warunków pracy przy średnim lub wysokim posuwie.
Toczenie
Geometria J
Wkładki skrawające AIMJ są idealne do przecinania i toczenia poprzecznego w przypadku
PHØMOZDIQSBDQS[ZNB’ZNQPTVXJFOBTUBMJXķHMPXFKTUBMJTUPQPXFKJTUBMJBVTUFOJUZD[OFK
OJFSE[FXOFK,SBXķEŇTLSBXBKįDBNBEPEBUOJLįUQS[Z’PňFOJBDPTQSBXJBňFUBXFSTKBKFTUOBKMFQT[ZNXZCPSFNEPPCSØCLJNBUFSJB’ØXNJķLLJDINB’ZDIŁSFEOJDJD[ķŁDJDJFOLPŁDJFOOZDI
Geometria V
Wkładki skrawające AIPV[PTUB’ZTUXPS[POFEPDJķDJBQSFDZ[ZKOFHPEPL’BEOFHPUPD[FOJBJQSBD
QSPmMPXZDIUPMFSBODKBT[FSPLPŁDJNN
5FXL’BELJTLSBXBKįDFPGFSPXBOFTį[SØňOFHP
rodzaju promieniami kątowymi. Wersja V ma wielokierunkowy stopień łamania wiórów.
Geometria F
Wkładki skrawające AIMF zostały stworzone specjalnie do przecinania czołowego.
8ZTPLPŁİLSBXķE[JTLSBXBKįDFK[PTUB’BQS[ZNB’ZDIŁSFEOJDBDIXZDFOUSPXBOBBCZVNPňMJXJİ
rozszerzanie rowków przez serię zachodzących się na siebie wcięć.
Wybór jakości węglików spiekanych
Jakość
A-CUT
PL/OP
ISO
Właściwości fizyczne
HRA, BBF= wytrzymałość na
zginanie ... N/mm2
Tworzywo
Zalecany zakres zastosowania
niepowlekane
HW 3410 K10-K20
HRa 92.5
BBF 2.250 N/mm2
Żeliwa z grafitem płatkowym
powyżej HP 220, żeliwo ciągliwe,
aluminium i aluminium-krzem, stopy
miedzi, laminat żywicy fenolowej
i stopy odporne na wysokie temperatury
Do obróbki średnio ciężkiej i prac
wygładzających przy średnich
prędkościach obróbki i posuwie
powlekane
HC 3630 P20-P40
Powlekane CVD
wielowarstwowe
TiC+TiCN+TiN
Stal węglowa, stal stopowa,
staliwo, żeliwo ciągliwe, stal austenityczna, martenzytyczna stal nierdzewna,
stal automatowa
Przystosowane do średnio trudnej obróbki
wygładzającej i zgrubnej, obróbka
z nieprzerwanym skrawaniem
HC 3635 P25-P45
M20-M30
K20-K40
Powlekane PVD
TiCN
Stal, stal stopowa, stal nierdzewna
Do ogólnych zastosowań przy średnich
prędkościach skrawania i w niestabilnych
warunkach maszynowych
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.79
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Przecinaki listwowe A-CUT
18680
0
18680
Zastosowanie
Do przecinania i głębokiego wcinania.
Do wkładek skrawających AIMC, AIMJ i AIPV
(nr kat. 18687-18696).
7°
W
B
Wskazówka:
Przecinaków listwowych nie należy stosować
do toczenia i toczenia kopiowego.
Dostarczane bez wkładek skrawających.
Oznaczenie
AH 101 19 2
AH 101 26 2
AH 101 26 3
AH 101 26 4
AH 101 32 2
AH 101 32 3
AH 101 32 4
AH 101 32 5
AH 101 32 6
B
mm
19
26
26
26
32
32
32
32
32
W
mm
2,2
2,2
3,1
4,1
2,2
3,1
4,1
5,1
6,4
H
A
150°
L
A
mm
1,6
1,6
2,4
3,2
1,6
2,4
3,2
4,0
5,2
L
mm
86
110
110
110
150
150
150
150
150
H
mm
15,7
21,4
21,4
21,4
24,8
24,8
24,8
24,8
24,8
maks. Ø detalu
mm
38
50
75
80
50
100
100
125
125
Pasująca oprawka
18680
…
#
#
202
204
205
206
209
210
211
212
213
ATBN 16-2
ATBN 16-5 / ATBN 19-5 / ATBN 20-5
ATBN 16-5 / ATBN 19-5 / ATBN 20-5
ATBN 16-5 / ATBN 19-5 / ATBN 20-5
ATBN 20-6 / ATBN 25-6 / ATBN 32-6
ATBN 20-6 / ATBN 25-6 / ATBN 32-6
ATBN 20-6 / ATBN 25-6 / ATBN 32-6
ATBN 20-6 / ATBN 25-6 / ATBN 32-6
ATBN 20-6 / ATBN 25-6 / ATBN 32-6
Oprawka zaciskowa A-CUT
18681
0
18681
D max
Zastosowanie
Do przecinania i wcinania. Do wkładek skrawających AIMC, AIMJ i AIPV (nr kat. 18687-18696).
H
H
L
Toczenie
Wskazówka:
Oprawek zaciskowych nie należy stosować do
toczenia (w tym celu używać oprawek zaciskowych
nr kat. 18682). Dostarczane z wypychaczem, bez
wkładek skrawających.
Oznaczenie
AHR/L 201 1212 2
AHR/L 201 1212 3
AHR/L 201 1616 2
AHR/L 201 1616 3
AHR/L 201 2020 2
AHR/L 201 2020 3
AHR/L 201 2020 4
AHR/L 201 2525 3
AHR/L 201 2525 4
H
mm
12
12
16
16
20
20
20
25
25
W
mm
2,2
3,1
2,2
3,1
2,2
3,1
4,1
3,1
4,1
W
F
B
mm
12
12
16
16
20
20
20
25
25
B
L
mm
110
110
110
110
110
120
120
150
150
F
mm
11,2
10,8
15,2
14,8
19,2
18,8
18,4
23,8
23,4
maks. Ø detalu
mm
32
32
32
35
35
52
57
56
65
prawe
18681
#
…
lewe
18681
201
202
203
204
206
207
208
209
210
#
#
#
#
#
#
0
18682
Zastosowanie
Do przecinania, wcinania i toczenia.
Do wkładek skrawających AIMC, AIMJ i AIPV
(nr kat. 18687-18696).
H
H
L
T
Wskazówka:
Wkładki skrawające AIMC i AIMJ (nr kat. 1868718692) należy używać tylko do wcinania.
Dostarczane bez wkładek skrawających.
Śruba zaciskowa patrz nr kat. 18685.
AHR/L 211 1616 3
AHR/L 211 1616 4
AHR/L 211 2020 3
AHR/L 211 2020 4
AHR/L 211 2525 3
AHR/L 211 2525 4
AHR/L 211 2525 5
AHR/L 211 2525 6
18.80
301
302
303
304
306
307
308
309
310
Oprawka zaciskowa A-CUT
18682
Oznaczenie
…
H
mm
16
16
20
20
25
25
25
25
W
mm
3,1
4,1
3,1
4,1
3,1
4,1
5,1
6,4
B
mm
16
16
20
20
25
25
25
25
45°
F
B
W
L
mm
100
100
125
125
150
150
150
150
F
mm
14,7
14,2
18,7
18,2
23,7
23,2
22,7
22,2
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
T
mm
9,9
13,0
9,9
13,0
9,9
13,0
13,0
16,0
Śruba zaciskowa
prawe
18682
M5 x 16
M5 x 16
M5 x 20
M5 x 20
M5 x 20
M5 x 25
M5 x 25
M5 x 25
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
#
#
#
#
#
#
…
lewe
18682
…
201
202
203
204
205
206
207
208
#
#
#
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
306
307
308
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Wytaczadła A-CUT
18684
0
Wykonanie
Z wewnętrznym kanałem chłodzącym. Gwint
uszczelniający R 1/8. W przypadku zastosowania
uszczelki wytaczadło można skrócić o maks. 100 mm.
Zastosowanie
Do wytaczania i wcinania. Do wkładek skrawających
AIMC, AIMJ i AIPV (nr kat. 18687-18696).
Wskazówka:
Wkładki skrawające AIMC i AIMJ (nr kat. 1868718692) należy używać tylko do wcinania. W celu
uzyskania optymalnych rezultatów wysokość
krawędzi skrawającej powinna wystawać o wymiar
C nad środkiem. Dostawa wraz z śrubą śrubą
zaciskową (nr kat. 18685), kluczem TORX® T20
i uszczelką, bez wkładek skrawających.
18684
(1) Gwint uszczelniający
(2) Uszczelka
AHR/L 619 25C 2
AHR/L 619 25C 3
AHR/L 619 25C 4
AHR/L 619 32C 2
AHR/L 619 32C 3
AHR/L 619 32C 4
AHR/L 619 40C 4
D
mm
25
25
25
32
32
32
40
Najmniejsza Tmaks.
Ø otworu mm
mm
35
6,5
47
8,0
47
8,0
43
7,5
52
10,0
52
10,0
47
12,0
0
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
18687 - 18689
L2
mm
51,0
51,0
51,0
63,5
57,0
51,0
51,0
H
mm
11,5
11,5
11,5
14,5
14,5
14,0
18,0
Śruba
zaciskowa
SR 76-1021
SR 76-1022
SR 76-1022
SR 76-1022
SR 76-1022
SR 76-1022
SR 76-1022
prawe
18684
…
lewe
18684
…
#
#
#
#
#
201
202
203
204
205
206
210
#
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
306
310
Wykonanie
Z łamaczem wióra o geometrii C (ostra krawędź
tnąca).
W +/-0,1
mm
1,6
2,2
2,2
2,2
3,1
3,1
3,1
4,1
4,1
4,1
5,1
5,1
5,1
6,4
6,4
6,4
# = częściowo z zapasów
18685
18685
…
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
Wkładki skrawające A-CUT AIMC
0
magazynowych
L1
mm
200
200
200
250
250
250
300
a
M5 x 16 inbus
M5 x 20 inbus
M5 x 25 inbus
M6 x 25 inbus
SR 76-1021 TORX®
SR 76-1022 TORX®
PL/OP
F
mm
20,0
20,8
20,8
25,0
26,6
26,6
33,0
Zastosowanie
Do oprawki zaciskowej A-CUT nr kat. 18682
oraz wytaczadeł A-CUT, nr kat. 18684
Oznaczenie
AIMC 1.6
AIMC 2
AIMC 2 6L
AIMC 2 6R
AIMC 3
AIMC 3 6L
AIMC 3 6R
AIMC 4
AIMC 4 6L
AIMC 4 6R
AIMC 5
AIMC 5 6L
AIMC 5 6R
AIMC 6
AIMC 6 6L
AIMC 6 6R
W
mm
2,2
3,1
4,1
2,2
3,1
4,1
4,1
Zapasowe śruby zaciskowe do oprawek A-CUT
18685
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
C
mm
0,3
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
Toczenie
Oznaczenie
K
Stopnie
0
0
6
6
0
6
6
0
6
6
0
6
6
0
6
6
R
mm
0,16
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,35
0,35
0,35
a
Zastosowanie
Do przecinania i wcinania
w niemal wszystkich materiałach stalowych,
stali stopowej i nierdzewnej.
Do materiałów twardych i trudnych
warunków przy posuwach średnich
po wysokie.
a
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
NK
HW 3410
niepowlekane
…
18687
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
18687 - 18689
neutralne
lewe
prawe
PMK
HC 3635
powlekane
…
18688
P
HC 3630
powlekane
…
18689
402
#
405
406
407
408
411
#
414
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
#
#
#
#
#
#
#
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
18.81
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Wkładki skrawające A-CUT AIMJ
18690 - 18692
0
18690 - 18692
Wykonanie
Z łamaczem wióra o geometrii J (krawędź tnąca
z dodatnim kątem natarcia).
Zastosowanie
Do przecinania i wcinania w przypadku ogólnych
prac przy małym posuwie na stali węglowej, stali
stopowej i stali austenitycznej, nierdzewnej.
Do miękkich materiałów, o małych średnicach
i elementów o cienkich ściankach.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
AIMJ 2
AIMJ 2 6L
AIMJ 2 6R
AIMJ 3
AIMJ 3 6L
AIMJ 3 6R
AIMJ 4
AIMJ 4 6L
AIMJ 4 6R
AIMJ 5
W+/-0,1
K
mm Stopnie
2,2
0
2,2
6
2,2
6
3,1
0
3,1
6
3,1
6
4,1
0
4,1
6
4,1
6
5,1
0
R
mm
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,30
neutralne
lewe
a
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
prawe
NK
HW 3410
niepowlekane
…
18690
PMK
HC 3635
powlekane
…
18691
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
401
402
403
404
405
406
407
408
409
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
P
HC 3630
powlekane
…
18692
#
#
#
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
#
#
#
#
#
Wkładki skrawające A-CUT AIPV
18695
0
18695
Toczenie
Wykonanie
Z łamaczem wióra o geometrii V (wielokierunkowy
zwijacz wióra).
Zastosowanie
Do wcinania precyzyjnego, toczenia wolnego
i prac profilowych.
R
W
R
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
AIPV 3.00E 0.40
AIPV 4.00E 0.40
AIPV 6.00E 0.40
W+/-0,02
mm
3
4
6
R
mm
0,4
0,4
0,4
a
5 szt.
5 szt.
5 szt.
PMK
HC 3635
powlekane
18695
12,10
(12,50)
(16,20)
…
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
201
202
204
AIPV 3.00E 1.50
AIPV 4.00E 2.00
AIPV 6.00E 3.00
W+/-0,02
mm
3
4
6
R
mm
1,5
2,0
3,0
a
5 szt.
5 szt.
5 szt.
PMK
HC 3635
powlekane
18695
12,70
13,50
(17,70)
…
205
206
208
Wkładki skrawające A-CUT AIPV
18696
0
18696
Wykonanie
Z łamaczem wióra o geometrii V (wielokierunkowy
zwijacz wióra).
Zastosowanie
Do wykonywania wcięć na pierścienie Seegera.
W
R
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
AIPV 1.85 0.10
AIPV 2.00 0.20
AIPV 2.15 0.15
AIPV 2.65 0.15
18.82
W+/-0,02
mm
1,85
2,00
2,15
2,65
R
mm
0,10
0,20
0,15
0,15
a
PMK
HC 3635
powlekane
…
18696
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
201
202
203
204
a
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
AIPV 3.00 0.20
AIPV 4.00 0.20
AIPV 4.15 0.15
W+/-0,02
mm
3,00
4,00
4,15
R
mm
0,20
0,20
0,15
a
PMK
HC 3635
powlekane
…
18696
5 szt.
5 szt.
5 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
#
# = częściowo z zapasów
magazynowych
205
207
208
PL/OP
Inklusive
Przecinaki listwowe do wcinania osiowego A-CUT
18700
W
0
B
Wykonanie
Prawe.
Zastosowanie
Do obróbki średnic 35-700 mm.
Do wkładek skrawających AIMF (nr kat. 18701).
Dostarczane bez wkładek skrawających.
Oznaczenie
Do wkładki
AH 106 35R-2
AH 106 45R-2
AH 106 60R-2
AH 106 80R-2
AH 106 100R-2
AH 106 75R-3
AH 106 90R-3
AH 106 120R-3
AH 106 80R-4
AH 106 150R-4
AH 106 80R-5
AH 106 150R-5
AH 106 90R-6
AH 106 150R-6
B1
C
ØD
B
mm
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
0
min-maks ØD
mm
35-46
45-61
60-80
79-102
101-132
65-92
90-122
120-160
80-155
150-500
80-162
150-600
90-150
148-700
Tmax
mm
20
20
20
20
20
20
20
25
30
30
32
35
32
35
A
mm
5,2
5,2
5,2
4,0
4,0
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
8,0
5,2
B1
mm
0,8
0,8
0,8
0,8
0
1,0
0,2
0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
prawe
18700
C
mm
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Wskazówka:
Wkładek skrawających AIMF nie można stosować
zamiennie z wkładkami skrawającymi AIMC-, AIMJlub AIPV (nr kat. 18687-18696).
…
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Wersja
neutralne
neutralne
neutralne
neutralne
neutralne
W+/-0,1
mm
2,1
3,0
4,0
5,0
6,0
18701
Toczenie
Wykonanie
Z łamaczem wióra o geometrii F.
Zastosowanie
Specjalnie do wcinania osiowego i czołowego.
Wysokość krawędzi skrawającej ustawiona jest przy
małych średnicach w pozycji środkowej, aby
umożliwić poszerzenie rowków poprzez serię
nakładających się na siebie wcięć. Po wykonaniu
pierwszego wcięcia szerokość wcięcia można
powiększać w obydwu kierunkach.
AIMF 2N
AIMF 3N
AIMF 4N
AIMF 5N
AIMF 6N
W
Wkładki skrawające do wcinania osiowego A-CUT AIMF
18701
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
A
T
W
mm
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0
AIMF 2N
AIMF 2N
AIMF 2N
AIMF 2N
AIMF 2N
AIMF 3N
AIMF 3N
AIMF 3N
AIMF 4N
AIMF 4N
AIMF 5N
AIMF 5N
AIMF 6N
AIMF 6N
18700
R
mm
0,20
0,30
0,25
0,25
0,25
Do ØD
mm
od 35
od 54
od 35
od 40
od 44
a
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
PMK
HC 3630
powlekane
…
18701
101
104
107
108
109
Wydajność potrzebuje jakości.
Na przykład wiertło węglikowe ALUSPEED firmy ATORN.
www.atorn.de
Ě 6-krotna faza prowadząca
Ě VHM Ultradrobne ziarna
Ě Powłoka Alu-CC
Ě do 8xD
Ě kręty kanał chłodzenia
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Wydajność potrzebuje jakości
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.83
Info
Prezentacja systemu T-Clamp (nr kat. 18710-18762)
Przewodnik dla użytkownika podaje podstawowe informacje, umożliwiające użytkownikowi
poznanie wszystkich zalet systemu T-Clamp.
System T-Clamp umożliwia wielofunkcyjne zastosowania w jednym
systemie:
• wcinanie głębokie
• przecinanie i wcinanie
• obtaczanie
• toczenie wzdłużne i wcinanie
• wcinanie precyzyjne i żłobienie
• wcinanie osiowe i toczenie poprzeczne
• wcinanie zewnętrzne
Przecinanie
Wkładki skrawające
Toczenie
• dokładność powtórzeń
• spiekane zwijacze wióra
• górny i dolny półpromień ustawiają wkładkę skrawającą
dokładnie i mocno
• TDJ/C uniwersalne, dwustronne wkładki skrawające
do toczenia i wcinania
• TSJ/C uniwersalne, jednostronna wkładka skrawająca
do wcinania głębokiego i przecinania
• TDT uniwersalne, dwustronne wkładki skrawające
do toczenia wzdłużnego i wcinania
Toczenie wzdłużne
i wcinanie
Narzędzie jednoczęściowe
• proste, dokładne i bezpieczne pozycjonowanie
• górna i dolna prowadnica wkładki skrawającej w oprawce
• żadnych dodatkowych części zamiennych
• możliwość użycia standardowych uchwytów
Narzędzia zintegrowane z chwytem
• proste, dokładne i bezpieczne pozycjonowanie
• górna i dolna prowadnica wkładki skrawającej w oprawce
• odporność na działanie sił bocznych
• żadnych dodatkowych części zamiennych
• standardowe wymiary chwytu
Wcinanie osiowe i
toczenie poprzeczne
Zalety systemu T-Clamp
• T-Clamp dostępny jest jako dwustronna lub jednostronna wkładka skrawająca dla maksymalnej korzyści ekonomicznej
• wielofunkcyjny
• toczenie prawe i lewe, wcinanie i przecinanie jednym narzędziem
• T-Clamp zastępuje jedno lub kilka narzędzi ISO
• redukuje ilość narzędzi stosowanych przy obróbce
• mniejsza ilość typów wkładek skrawających i oprawek w magazynie
• krótsze czasy przezbrajania
• krótsze czasy ustawiania i rozruchu
• zmniejsza potrzebę ustawień wstępnych
• krótsze czasy pracy maszyny
• znakomita jakość powierzchni przy obróbce zgrubnej, wygładzanie może stać się zbyteczne
18.84
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Info
System T-Clamp w porównaniu ze standardowym systemem ISO
System T-Clamp
Toczenie
poprzeczne
Wcinanie
Toczenie w prawo i w lewo
Przecinanie i wcinanie Toczenie
w prawo
Zalecane dane maszynowe
Tworzywo
0,2%C
0,45%C
0,83%C
Stal stopowa
H 20
150
190
250
110 - 140
100 - 130
90 - 110
< 200
200 - 250
275 - 325
325 - 375
375 - 425
80 - 110
75 - 120
70 - 90
60 - 75
45 - 55
175 - 225
275 - 325
135 - 175
100 - 135
70 - 95
50 - 65
105 - 135
85 - 100
75 - 90
Martenzyt
Staliwo
Stopowa stal
węglowa
- 150
150 - 200
200 - 250
Żeliwo ciągliwe
krótkie wióry
długie wióry
110 - 145
200 - 250
Żeliwo
niska wytrzymałość
180
wysoka wytrzymałość 250
115 - 140
80 - 100
Żeliwo sferoidalne
ferrytyczne
perlityczne
160
250
85 - 105
80 - 100
400
20
Żeliwo utwardzone
Stop brązu
Stop ołowiu
Mosiądz, mosiądz czerwony
Brąz fosforowy
Stop aluminium
Nieodporne na wysokie
Temperatury
Odporne na wysokie
Temperatury
Stop aluminium, odlew
Magnez miedź elektrolityczna
120 - 200
80 - 150
60 - 110
85 - 110
150 - 200
30 - 80
80 - 120
40 - 60 HRB
60 - 90 HRB
50 - 85
H 45
Prędkość skrawania (m/min)
Stal nierdzewna
Austenit
Toczenie
poprzeczne
Toczenie czołowe
Twardość
Brinell HB
Stal niestopowa
Toczenie
w lewo
Toczenie
Precyzyjne
Przecinanie i wcinanie
Standardowy system ISO
90 - 100
70 - 90
110 - 120
150 - 165
115 - 125
80 - 90
200 - 240
600 - 700
250 - 300
300 - 340
225 - 265
230 - 250
90 - 100
t1S[ZUPD[FOJVX[E’VňOZN[XJķLT[BTJķQSķELPŁİTLSBXBOJBP
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.85
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Przecinaki listwowe
18710
ß
18710
Zastosowanie
Do obrotów w prawo i w lewo. Do mocowania
wkładek skrawających nr kat.18747-18750.
Wskazówka:
Oprawki do przecinaków listwowych zob.
nr kat. 18670 204-206.
Typ
B
mm
32
32
32
32
TGB 32-2
TGB 32-3
TGB 32-4
TGB 32-5
L
mm
150
150
150
150
H
mm
24,8
24,8
24,8
24,8
A
mm
1,6
2,4
3,2
4,0
W
mm
1,9-2,5
2,4-3,3
3,2-4,3
4,2-5,3
Do wkładek Dmaks
skrawających
mm
TDC/TDJ
40
TDC/TDJ/TSJ
50
TDC/TDJ/TSJ
100
TDC/TDJ/TSJ
120
18710
…
#
101
102
103
104
Specjalny klucz
18711
ß
18711
Zastosowanie
Do przecinaków listwowych nr kat. 18710.
…
18711
101
Oprawki zaciskowe do toczenia wzdłużnego i wcinania
18715 - 18716
ß
Zastosowanie
Do mocowania wkładek skrawających
nr kat. 18747-18756 i 18760.
18715
Toczenie
Typ
TTER/L 1616-2
TTER/L 2020-2
TTER/L 2525-2
TTER/L 1616-3
TTER/L 2020-3
TTER/L 2525-3
TTER/L 1616-4
TTER/L 2020-4
TTER/L 2525-4
TTER/L 2020-5
TTER/L 2525-5
H
mm
16
20
25
16
20
25
16
20
25
20
25
18719 - 18720
B
mm
16
20
25
16
20
25
16
20
25
20
25
L
mm
110
125
150
110
125
150
110
125
150
125
150
F
mm
14,95
18,95
23,95
14,95
18,95
23,95
14,55
18,55
23,55
18,05
23,05
E
mm
32
32
32
32
32
32
32
32
32
37
37
A
mm
1,6
1,6
1,6
2,1
2,1
2,1
2,9
2,9
2,9
3,9
3,9
W
mm
1,9-2,5
1,9-2,5
1,9-2,5
2,4-3,2
2,4-3,2
2,4-3,2
3,2-4,2
3,2-4,2
3,2-4,2
4,2-5,2
4,2-5,2
Tmaks
mm
12
12
12
12
12
12
15
15
15
20
20
Do wkładek
skrawających
TDC/TDJ
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
TDC/TDJ/TSJ/TDT
Rozmiar
śruby
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 6 x 1,0
M 6 x 1,0
prawe
18715
#
…
lewe
18716
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
…
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
#
#
#
#
#
#
#
#
Oprawki zaciskowe do wcinania zewnętrznego i osiowego
ß
18719
Zastosowanie
Do mocowania wkładek skrawających
nr kat. 18747-18760.
Typ
TGFR/L 1616-4
TGFR/L 2020-4
TGFR/L 2525-4
18.86
H
mm
16
20
25
B
mm
16
20
25
L
mm
110
125
150
F
mm
14,55
18,55
23,55
E Wmaks Tmaks
mm
mm
mm
32
-4,3
6
32
-4,3
6
32
-4,3
6
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
Ø Dmin
mm
30
30
30
a
Do wkładek
skrawających
TDC/TDJ/TSJ/TDT/TDFT-E
TDC/TDJ/TSJ/TDT/TDFT-E
TDC/TDJ/TSJ/TDT/TDFT-E
Rozmiar
śruby
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
prawe
18719
…
lewe
18720
…
#
#
#
101
102
103
#
#
#
101
102
103
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Oprawki zaciskowe do toczenia wzdłużnego i wcinania osiowego
18723 - 18724
ß
18723
18724
Zastosowanie
Do mocowania wkładek skrawających
nr kat. 18747 oraz 18758.
Typ
H
mm
25
TGFPR/L 2525-4
B
mm
25
L
mm
150
E Wmaks.
mm
mm
18
-4,3
Tmaks.
mm
4,8
Ø Dmin
mm
30
Do wkładek
skrawających
TDC/TDFT-E
Rozmiar
śruby
M 5 x 0,8
prawe
18723
…
lewe
18724
…
#
101
#
101
Oprawki zaciskowe do podcinania (zewnętrzne)
18727 - 18728
ß
18727
Typ
TGEUR/L 1616-3
TGEUR/L 2020-3
TGEUR/L 2525-3
TGEUR/L 1616-4
TGEUR/L 2020-4
TGEUR/L 2525-4
H
mm
16
20
25
16
20
25
B
mm
16
20
25
16
20
25
L
mm
110
125
150
110
125
150
F
mm
17,30
23,30
28,30
19,45
23,45
28,45
E
mm
30
30
30
30
30
30
A Wmaks. Tmaks. Ø Dmin
mm
mm
mm
mm
1,05
-3
2,8
32
1,05
-3
2,8
32
1,05
-3
2,8
32
1,45
-4
2,8
32
1,45
-4
2,8
32
1,45
-4
2,8
32
Do wkładek
skrawających
TDJ/TSJ/TDT
TDJ/TSJ/TDT
TDJ/TSJ/TDT
TDJ/TSJ/TDT
TDJ/TSJ/TDT
TDJ/TSJ/TDT
Rozmiar
śruby
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
prawe
18727
…
lewe
18728
…
#
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
306
#
#
#
#
#
#
301
302
303
304
305
306
Oprawki zaciskowe do głębokiego wcinania osiowego i toczenia poprzecznego
18731 - 18732
ß
Zastosowanie
Do mocowania wkładek skrawających nr kat.18752-18758.
Ø D mm = zakres średnic przy wcinaniu osiowym.
Po wcięciu średnica przy toczeniu poprzecznym jest nieograniczona.
Typ
TTFR/L 25-30-4
TTFR/L 25-40-4
TTFR/L 25-50-4
TTFR/L 25-60-4
H
mm
25
25
25
25
B
mm
25
25
25
25
L
mm
150
150
150
150
F
mm
23,55
23,55
23,55
23,55
E W
mm mm
32
4
32
4
32
4
32
4
Tmaks.
mm
12
15
15
15
18731
ØD
mm
22-40
32-50
42-60
52-85
Do wkładek
skrawających
TDT/TDFT-E
TDT/TDFT-E
TDT/TDFT-E
TDT/TDFT-E
Rozmiar
śruby
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
prawe
18731
…
lewe
18732
…
#
#
#
#
101
102
103
104
#
#
#
#
101
102
103
104
Oprawki zaciskowe do głębokiego wcinania osiowego i toczenia poprzecznego
18735 - 18736
Zastosowanie
Do mocowania wkładek skrawających nr kat.18752-18758.
Ø D mm = zakres średnic przy wcinaniu osiowym.
Po wcięciu średnica przy toczeniu poprzecznym jest nieograniczona.
Typ
TTFPR/L 25-30-4
TTFPR/L 25-40-4
TTFPR/L 25-50-4
TTFPR/L 25-60-4
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
H
mm
25
25
25
25
B
mm
25
25
25
25
L
mm
150
150
150
150
a
E
mm
18
18
18
18
W
mm
4
4
4
4
Tmaks
mm
12
15
15
15
18736
ØD
mm
22-40
32-50
42-60
52-85
Do wkładek
skrawających
TDT/TDFT-E
TDT/TDFT-E
TDT/TDFT-E
TDT/TDFT-E
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Rozmiar
śruby
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
prawe
18735
…
lewe
18736
…
#
#
#
#
301
302
303
304
#
#
#
#
301
302
303
304
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.87
Toczenie
Zastosowanie
Do mocowania wkładek skrawających
nr kat. 18748-18756 oraz 18760.
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Wytaczadła do toczenia wzdłużnego i wcinania
18739 - 18740
ß
18739
Zastosowanie
Do mocowania wkładek skrawających
nr kat. 18762.
prawe
18739
Typ
TTIR/L 20-3C
TTIR/L 20-4C
TTIR/L 25-4C
TTIR/L 25-5C
TTIR/L 32-5C
Typ
TTIR/L 20-3C
TTIR/L 20-4C
TTIR/L 25-4C
TTIR/L 25-5C
TTIR/L 32-5C
#
#
#
Ød
mm
20
20
25
25
32
L
mm
160
160
200
200
250
L1
mm
40
40
40
40
60
B
mm
15,8
15,8
17,5
17,3
20,8
H
mm
9,0
9,0
11,5
11,5
14,0
W
mm
3
4
4
5
5
…
lewe
18740
…
101
102
103
104
105
#
#
#
#
101
102
103
104
105
A Tmaks
mm
mm
2,1
6,5
2,9
6,5
2,9
5,8
3,9
6,5
3,9
6,5
Ø Dmin
mm
25
25
25
31
31
do wkładek
skrawających
TDIT-E
TDIT-E
TDIT-E
TDIT-E
TDIT-E
Uszczelka
(1)
PL20
PL20
PL25
PL25
PL32
Gwint
uszczelniający (2)
M6
M6
R 1/8
R 1/8
R 1/8
Rozmiar
śruby
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 6 x 1,0
M 6 x 1,0
Wytaczadła do podcinania (wewnętrzne)
18743 - 18744
ß
18743
Zastosowanie
Do mocowania wkładek skrawających
nr kat 18752-18756 i 18760-18762.
Toczenie
Typ
TGIUR/L 20-3
TGIUR/L 25-3
TGIUR/L 20-4
TGIUR/L 25-4
Ød
mm
20
25
20
25
L
mm
160
200
160
200
L1
mm
–
40
–
40
F
mm
12,8
14,8
12,9
14,9
H
mm
9,5
11,5
9,5
11,5
A
mm
1,05
1,05
1,45
1,45
W
mm
3
3
4
4
Tmaks.
mm
2,8
2,8
2,8
2,8
Ø Dmin
mm
38
38
38
46
Do wkładek
skrawających
TDT/TDIT-E
TDT/TDIT-E
TDT/TDIT-E
TDT/TDIT-E
Rozmiar
śruby
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
M 5 x 0,8
prawe
18743
…
lewe
18744
…
#
#
#
#
101
102
103
104
#
#
#
#
101
102
103
104
Wkładki skrawające TDC
18747
ß
18747
Wykonanie
Dwuostrzowe, ze zwijaczem wióra typu C.
Zastosowanie
Do przecinaków listwowych i oprawek zaciskowych
nr kat. 18710-18724.
Wskazówka:
(1) = neutralne,
(2) = lewe,
(3) = prawe,
(4) = tolerancja +/- 0,1 mm.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
W +/-0,05
mm
TDC 2
2
TDC 2-6R
2
TDC 2-6L
2
TDC 3
3
TDC 3-6R
3
TDC 3-6L
3
TDC 4
4
TDC 4-4R
4
TDC 4-4L
4
TDC 5
5
18.88
R
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
L
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
K
–
6°
6°
–
6°
6°
–
4°
4°
–
H Tmaks.
mm
mm
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
5,2
24
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
NK
H 20
18747
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
PK
H 45
18747
101
#
#
#
#
#
#
103
104
105
106
107
108
109
110
#
#
#
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
PL/OP
Inklusive
Wkładki skrawające TDJ
ß
Wskazówka:
(1) = neutralne,
(2) = lewe,
(3) = prawe,
(4) = tolerancja +/- 0,1 mm.
Wykonanie
Dwuostrzowe, ze zwijaczem wióra typu J.
Zastosowanie
Do przecinaków listwowych i oprawek zaciskowych
nr kat. 18710-18720 i 18727-18728.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
W +/-0,05
mm
TDJ 2
2
TDJ 2-6R
2
TDJ 2-6L
2
TDJ 3
3
TDJ 3-6R
3
TDJ 3-6L
3
TDJ 4
4
TDJ 4-4R
4
TDJ 4-4L
4
TDJ 5
5
18750
R
L
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
K
–
6°
6°
–
6°
6°
–
4°
4°
–
H Tmaks
mm
mm
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
4,7
19
5,2
24
R
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
L
mm
20
20
20
20
20
25
K
–
6°
6°
–
4°
–
H
mm
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
5,2
a
B
mm
2,2
3,0
3,0
4,0
4,0
L
mm
20
20
20
25
25
magazynowych
#
#
NK
H 20
18750
…
#
#
101
102
#
104
#
107
18750
PK
H 45
18750
…
201
202
203
204
205
207
#
#
#
#
H
mm
4,7
4,7
4,7
5,2
5,2
a
NK
H 20
18752
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
#
#
#
…
18752
PMK
H 42
18752
101
102
103
104
105
…
201
202
204
205
Wkładki skrawające TDT-E
Wykonanie
Dwuostrzowe, ze zwijaczem wióra typu T.
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych i wytaczadeł nr kat.
18715-18720, 18727-18736 i 18743-18744.
# = częściowo z zapasów
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Wskazówka:
(1) = tolerancja +/- 0,025 mm.
ß
PL/OP
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Wkładki skrawające precyzyjne TDT-E
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
W +/-0,02 R +/-0,05
mm
TDT 3.00E-0.40
3
0,4
TDT 4.00E-0.40
4
0,4
TDT 4.00E-0.80
4
0,8
TDT 5.00E-0.40
5
0,4
TDT 5.00E-0.80
5
0,8
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
W +/-0,05
mm
TDT 3E-0.4
3
TDT 4E-0.4
4
#
#
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
Wykonanie
Dwuostrzowe, ze zwijaczem wióra typu T.
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych i wytaczadeł nr kat.
18715-18720, 18727-18736 i 18743-18744.
18754
#
…
Wskazówka:
(1) = neutralne,
(2) = lewe,
(3) = prawe,
(4) = tolerancja +/- 0,1 mm.
Wykonanie
Jednoostrzowe, ze zwijaczem wióra typu J.
Zastosowanie
Do przecinaków listwowych i oprawek zaciskowych
nr kat. 18710-18720 i 18727-18728.
18752
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
PK
H 45
18748
Wkładki skrawające TSJ
ß
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
W +/-0,05
mm
TSJ 3
3
TSJ 3-6R
3
TSJ 3-6L
3
TSJ 4
4
TSJ 4-4R
4
TSJ 5
5
a
NK
H 20
18748
18748
Toczenie
18748
R
0,4
0,4
B
mm
2,2
3,0
a
L
mm
20
20
Wskazówka:
(1) = tolerancja +/- 0,1 mm.
H
mm
4,7
4,7
a
10 szt.
10 szt.
NK
H 20
18754
#
#
…
101
102
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
18754
PMK
H 42
18754
…
201
202
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.89
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Wkładki skrawające precyzyjne TDT-E
18756
Wskazówka:
(1) = tolerancja +/- 0,025 mm.
Wykonanie
Dwuostrzowe, ze zwijaczem wióra typu T.
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych i wytaczadeł nr kat.
18715-18720, 18727-18736 i 18743-18744.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
W +/-0,02
mm
TDT 3.00E-1.50
3
TDT 4.00E-2.00
4
TDT 5.00E-2.50
5
R +/-0,05
1,5
2,0
2,5
B
mm
2,2
3,0
4,0
L
mm
20
20
25
ß
W +/-0,02
mm
3
3
4
4
R
0,4
0,4
0,4
0,4
B
mm
2,2
2,2
3,0
3,0
L
mm
20
20
20
20
H
mm
4,7
4,7
4,7
4,7
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
NK
H 20
18758
#
#
#
#
…
18758
PMK
H 42
18758
101
102
103
104
#
#
#
…
201
202
203
204
Toczenie
Wskazówka:
(1) = tolerancja +/- 0,025 mm. Wykonanie
Dwuostrzowe, ze zwijaczem wióra typu T.
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych i wytaczadeł nr kat.
18715-18720, 18727-18728 i 18739-18744.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
W +/-0,02
mm
TDT 1.00-0.00
1,00
TDT 1.30-0.00
1,30
TDT 1.60-0.10
1,60
TDT 1.85-0.10
1,85
TDT 2.15-0.15
2,15
TDT 2.65-0.15
2,65
TDT 3.15-0.15
3,15
TDT 4.15-0.15
4,15
TDT 5.15-0.15
5,15
R
0,00
0,00
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
B
mm
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
4,0
L
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
25
L1
mm
2,5
2,5
2,5
3,5
3,5
5,0
5,0
5,0
5,0
H
mm
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
5,2
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
NK
H 20
18760
#
#
#
#
#
#
#
#
#
…
18760
PMK
H 42
18760
…
#
#
#
301
302
303
304
305
306
307
308
309
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Wkładki skrawające precyzyjne TDIT-E
Wykonanie
Dwuostrzowe.
Zastosowanie
Do wytaczadeł nr kat. 18739-18744.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
W +/-0,02 R +/-0,05
mm
TDIT 3.00E-0.40
3
0,4
TDIT 4.00E-0.40
4
0,4
TDIT 4.00E-0.80
4
0,8
TDIT 5.00E-0.40
5
0,4
TDIT 5.00E-0.80
5
0,8
18.90
201
202
203
Wkładki skrawające precyzyjne TDT
18760
18762
101
102
103
…
Wskazówka:
(1) = tolerancja +/- 0,1 mm.
Wykonanie
Dwuostrzowe, ze zwijaczem wióra typu T.
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych nr kat. 18719-18724 i
18731-18736.
TDFT 3E-0.40R
TDFT 3E-0.40L
TDFT 4E-0.40R
TDFT 4E-0.40L
#
#
#
…
PMK
H 42
18756
Wkładki skrawające TDFT-E
18758
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Typ
H
mm a
4,7 10 szt.
4,7 10 szt.
5,2 10 szt.
NK
H 20
18756
18756
Wskazówka:
(1) = tolerancja +/- 0,025 mm. B
mm
2,2
3,0
3,0
4,0
4,0
L
mm
20
20
20
25
25
H
mm
4,7
4,7
4,7
5,2
5,2
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
NK
H 20
18762
#
#
#
#
#
…
101
102
103
104
105
a
18762
PMK
H 42
18762
…
#
#
#
301
302
303
304
305
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
19650 - 19651
Modułowy system przebijania MSS
19650
19650
§
A - A*
h
h
l3
a
h2
h1
Modułowa oprawka MSS chwyt 0 °
16
b
l2
l1
b1
f
Rozmiar
20
25
32
Oznaczenie
MSS-E20R/L00-2020J
MSS-E25R/L00-2525L
MSS-E32R/L00-3225N
h
mm
20
25
32
b
mm
20
25
25
b
h = h1 = 16
f
mm
20,1
25,5
25,5
b1
mm
24,3
31,0
31,0
h2
mm
24
30
38
l1
mm
110
140
160
prawe
19650
l2
mm
20
25
32
…
lewe
19650
101
102
103
…
201
202
203
19651
19651
§
h
h1
h2
h = h1
Modułowa oprawka MSS chwyt 90 °
a
l3
l2
f
b
l1
20
25
32
Oznaczenie
MSS-E20R/L90-2020J
MSS-E25R/L90-2525L
MSS-E32R/L90-3225N
h
mm
20
25
32
b
mm
20
25
25
Części zamienne
do
Śruby zaciskowej
Rozmiar
20
M 4 X 14
25
M 5 X 18
32
M 6 X 20
f
mm
20
25
32
h2
mm
24
30
38
l1
mm
110
140
160
Śruba zaciskowa
19699
prawe
19651
l2
mm
20
28
34
…
lewe
19651
101
102
103
…
201
202
203
…
101
102
103
– Modułowy system przebijania i gwintów
Aby móc zaspokoić całościowo różnorodność wymagań,
nowoczesne narzędzia są konstruowane modułowo.
Funkcje systemu:
- chwyt i i wspornik ostrza osobno
- jednolite połączenie dla wszystkich zastosowań systemów przebijania i gwintów
- stabline, precyzyjne połączenie
- poszerzalne o nowe "moduły"
- łatwa obsługa
- funkcja mocowania o zoptymalizowanym zastosowaniu
ość
tyczn
yzja
> Elas
> Prec
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
ność
il
> S t ab
t
> Pros
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
ota
a
> Wyd
jność
tność
ple
> Kom
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.91
Toczenie
°
90
Rozmiar
Przecinaki i narzędzia do wcinania
19653 - 19658
Wkładki do przebijania GX/SX zewnętrzne do modułowego systemu do przebijania MSS
19653
19653
§
T max
Wkładki GX 16 (bez płytek wieloostrzowych
do przebijania)
h1
h2
R
Rozmiar
20
20
20
25
25
25
25
Oznaczenie
MSS-E20R/L12-GX16-1
MSS-E20R/L12-GX16-2
MSS-E20R/L12-GX16-3
MSS-E25R/L12-GX16-1
MSS-E25R/L12-GX16-2
MSS-E25R/L12-GX16-3
MSS-E25R/L12-GX16-4
Tmaks
mm
12
12
12
12
12
12
12
f
mm
3,74
3,40
2,93
5,25
4,90
4,43
3,80
l1
mm
13
13
13
13
13
13
13
h1
mm
20
20
20
25
25
25
25
h2
mm
24
24
24
30
30
30
30
R
mm
30,0
30,0
30,0
37,5
37,5
37,5
37,5
f
s
l1
prawe
19653
Płytki wieloostrzowe
GX16-1..
GX16-2..
GX16-3..
GX16-1..
GX16-2..
GX16-3..
GX16-4..
…
lewe
19653
…
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
19654
§
19654
T max
h2
h1
R
Wkładki GX 24 (bez płytek wieloostrzowych
do przebijania)
20
20
25
25
25
32
32
32
Oznaczenie
MSS-E20R/L21-GX24-2
MSS-E20R/L21-GX24-3
MSS-E25R/L21-GX24-2
MSS-E25R/L21-GX24-3
MSS-E25R/L21-GX24-4
MSS-E32R/L21-GX24-2
MSS-E32R/L21-GX24-3
MSS-E32R/L21-GX24-4
Tmaks
mm
21
21
21
21
21
21
21
21
f
mm
3,40
3,00
4,90
4,43
3,80
4,95
4,43
3,80
l1
mm
22
22
22
22
22
22
22
22
h1
mm
20
20
25
25
25
32
32
32
h2
mm
24
24
30
30
30
38
38
38
R
mm
30,0
30,0
37,5
37,5
37,5
48,0
48,0
48,0
prawe
19654
Płytki wieloostrzowe
GX24-2..
GX24-3..
GX24-2..
GX24-3..
GX24-4..
GX24-2..
GX24-3..
GX24-4..
…
lewe
19654
…
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
19655
§
h2
Wkładki GX 24 osiowe (bez płytek wieloostrzowych
do przebijania)
h1
19655
D
l1
s
T max
f
Toczenie
Rozmiar
f
s
l1
Rozmiar Oznaczenie
25
25
25
25
25
25
25
MSS-E25R/L15-GX24-2 A50-70
MSS-E25R/L15-GX24-2 A70-100
MSS-E25R/L15-GX24-2 A100-150
MSS-E25R/L15-GX24-3 A50-70
MSS-E25R/L15-GX24-3 A70-100
MSS-E25R/L15-GX24-3 A100-150
MSS-E25R/L15-GX24-3 A150-300
Tmaks
mm
15
16
17
15
15
15
15
f
mm
4,90
4,90
4,90
4,43
4,43
4,43
4,43
l1
mm
22
22
22
22
22
22
22
h1
mm
25
25
25
25
25
25
25
h2
mm
30
30
30
30
30
30
30
Dmin Dmaks
mm
mm
50
70
70
100
100
150
50
70
70
100
100
150
150
300
prawe
Płytki 19655
wieloostrzowe
GX24-2..
GX24-2..
GX24-2..
GX24-3..
GX24-3..
GX24-3..
GX24-3..
…
lewe
19655
101
102
103
104
105
106
107
…
201
202
203
204
205
206
207
Kontynuacja
18.92
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
.
PL/OP
Inklusive
19653 - 19658
Kontynuacja
Wkładki do przebijania GX/SX do modułowego systemu do przebijania MSS
.
19656
h2
§
h1
19656
D
Wkładki GX 24 osiowe długie
(bez płytek wieloostrzowych do przebijania)
l1
Wskazówka:
Moduły osiowe długie mogą być mocowane
obustronnie.
T max
f
s
Rozmiar Oznaczenie
25
25
25
25
25
25
25
25
MSS-E25R/L21-GX24-3 AS50-70
MSS-E25R/L21-GX24-3 AS70-100
MSS-E25R/L21-GX24-3 AS100-150
MSS-E25R/L21-GX24-3 AS150-300
MSS-E25R/L25-GX24-4 AS50-70
MSS-E25R/L25-GX24-4 AS70-100
MSS-E25R/L25-GX24-4 AS100-150
MSS-E25R/L25-GX24-4 AS150-300
Tmaks
mm
21
21
21
21
25
25
25
25
f
mm
4,43
4,43
4,43
4,43
3,80
3,80
3,80
3,80
l1
mm
35
35
35
35
35
35
35
35
h1
mm
25
25
25
25
25
25
25
25
h2
mm
30
30
30
30
30
30
30
30
Dmin Dmaks
mm
mm
50
70
70
100
100
150
150
300
50
70
70
100
100
150
150
300
prawe
Płytki 19656
wieloostrzowe
GX24-3..
GX24-3..
GX24-3..
GX24-3..
GX24-4..
GX24-4..
GX24-4..
GX24-4..
…
lewe
19656
101
102
103
104
105
106
107
108
…
201
202
203
204
205
206
207
208
19658
19658
§
f
s
Toczenie
l1
a
Wkładki SX zewnętrzne (bez płytek wieloostrzowych do przebijania)
h2
h1
Tmax
R
Rozmiar Oznaczenie
20
20
25
25
25
25
25
MSS-E20R/L20-SX2
MSS-E20R/L20-SX3
MSS-E25R/L20-SX2
MSS-E25R/L25-SX3
MSS-E25R/L35-SX3
MSS-E25R/L25-SX4
MSS-E25R/L35-SX4
S
mm
2
3
2
3
4
4
4
Tmaks
mm
20
20
20
25
35
25
35
f
mm
3,57
3,20
5,07
4,70
4,70
4,30
4,30
l1
mm
22
22
22
27
37
27
37
h1
mm
20
20
25
25
25
25
25
h2
mm
24
24
30
30
30
30
30
R
mm
30,0
30,0
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
a
mm
3
3
-
Płytki
wieloostrzowe
SX..2
SX..3
SX..2
SX..3
SX..3
SX..4
SX..4
prawe
19658
…
101
102
103
104
105
106
107
lewe
19658
…
201
202
203
204
205
206
207
DUŻY W YBÓR – PROSTE W YSZUKIWANIE
Nie zapomnij! KATALOG TOM [2]
Uniwersalny katalog narzędzi i maszyn.
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.93
Przecinaki i narzędzia do wcinania
Modułowy system przebijania MSS Wytaczadła
19660 - 19661
19660
19660
§
Modułowy system do przebijania MSS
Wytaczadło 1,5 x D
f
D
dA
*
T max
h
h
l2
l1
Rozmiar
16
20
25
32
Oznaczenie
MSS-I16R/L90-1.5D-N
MSS-I20R/L90-1.5D-N
MSS-I25R/L90-1.5D-N
MSS-I32R/L90-1.5D-N
l2
mm
24
30
38
48
d1
mm
20
20
25
32
d2
mm
25
25
32
40
f
mm
1,0
1,0
1,5
2,0
l1
mm
82
87
102
119
l3
mm
50
50
56
60
Tmaks
mm
4
5
6
9
Dmin
Wkładka
mm
20 MSS-I16R/L
25 MSS-I20R/L
32 MSS-I25R/L
40 MSS-I32R/L
prawe
19660
…
lewe
19660
101
102
103
104
…
201
202
203
204
19661
19661
§
T max
l2
d2
D
dA
f
Modułowy system do przebijania MSS
Wytaczadło 2,5 x D
l3
l1
Toczenie
Rozmiar
16
20
25
32
Oznaczenie
MSS-I16R/L90-2.5D-N
MSS-I20R/L90-2.5D-N
MSS-I25R/L90-2.5D-N
MSS-I32R/L90-2.5D-N
Części zamienne
do
śruby zaciskowej
Rozmiar
16
M 2,5 x 10,0
20
M 3,0 X 11,0
25
M 3,5 X 12,5
32
M 4,5 X 17,0
18.94
l2
mm
40
50
63
80
d1
mm
20
25
32
40
f
mm
4,5
6,0
7,0
9,5
l1
mm
180
200
250
300
Tmaks
mm
4
5
6
9
Śruba zaciskowa
19699
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
Dmin
mm
20
25
32
40
Wkładka
prawe
19661
MSS-I16R/L
MSS-I20R/L
MSS-I25R/L
MSS-I40R/L
…
lewe
19661
101
102
103
104
…
201
202
203
204
…
104
105
106
107
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
19663 - 19664
Wkładki do przebijania GX wewnętrzne do modułowego systemu do przebijania MSS
19663
19663
§
T max
h2
Wkładki GX 09 (bez płytek wieloostrzowych
do przebijania)
f
s
s1
D min
Rozmiar
16
16
20
20
25
25
Oznaczenie
MSS-I16R/L04-GX09-1
MSS-I16R/L04-GX09-2
MSS-I20R/L05-GX09-1
MSS-I20R/L05-GX09-2
MSS-I25R/L06-GX09-1
MSS-I25R/L06-GX09-2
Tmaks
mm
4
4
5
5
6
6
f
mm
10,0
10,0
12,0
12,0
15,5
15,5
s1
mm
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
h2
mm
16,4
16,4
20,4
20,4
24,9
24,9
Dmin
mm
20
20
25
25
32
32
prawe
19663
Płytki wieloostrzowe
…
GX09-1..
GX09-2..
GX09-1..
GX09-2..
GX09-1..
GX09-2..
lewe
19663
…
101
102
103
104
105
106
19664
§
201
202
203
204
205
206
19664
T max
h2
Wkładki GX 16 (bez płytek wieloostrzowych
do przebijania)
f
Rozmiar
32
32
32
32
Oznaczenie
MSS-I32R/L09-GX16-1
MSS-I32R/L09-GX16-2
MSS-I32R/L09-GX16-3
MSS-I32R/L09-GX16-4
Info
Info
Tmaks
mm
9
9
9
9
f
mm
20
20
20
20
s1
mm
5,9
5,9
5,9
5,9
h2
mm
32,2
32,2
32,2
32,2
Dmin
mm
40
40
40
40
prawe
19664
Płytki wieloostrzowe
GX16-1..
GX16-2..
GX16-3..
GX16-4..
…
Toczenie
s
s1
D min
lewe
19664
…
101
102
103
104
201
202
203
204
Modułowy system przebijania MSS
Opis rodzajów
Wytrzymałość
H216T
0
HW-K15
2
4
Właściwości/zastosowanie:
6
8
10
6
8
10
○ Idealnie przystosowane do
aluminium ○ Wysoka odporność na zużycie
○ Wysoka odporność ciepło
○ Niska tendencja do
przywierania
6
8
10
Właściwości/zastosowanie:
Odporność na zużycie
0
4
CTCP335
Wytrzymałość
HC-P35
HC-M30
HC-K35
Odporność na zużycie
0
0
0
HC-P30
HC-M25
HC-K30
# = częściowo z zapasów
magazynowych
2
2
4
4
6
8
10
6
8
10
8
10
Wytrzymałość
CTP1340
PL/OP
2
2
4
Odporność na zużycie
0
a
2
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
4
6
○ Bardzo dobra odporność na
zużycie
○ Dobra odporność na utlenianie
○ Wysoka wytrzymałość
○ Dobra odporność na ciepło
Właściwości/zastosowanie:
○ Doskonały „uniwersalny
rodzaj“
○ Idealny do stali nierdzewnych
○ Wysoka stabilność krawędzi
skrawania
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.95
Przecinaki i narzędzia do wcinania │ Narzędzia do wytaczania gwintów
19670 - 19672
Wkładki skrawające do modułowego systemu do przebijania MSS
§
19670
19670
Wkładki skrawające do systemu GX-E
- M40
- 27P
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
GX09-1E2.00N0.20-M40
GX09-2E3.00N0.30-M40
GX16-1E2.00N0.20-27P
GX16-1E2.00N0.20-M40
GX16-2E3.00N0.30-27P
GX16-2E3.00N0.30-M40
GX16-3E4.00N0.40-27P
GX16-3E4.00N0.40-M40
GX24-2E3.00N0.30-27P
GX24-2E3.00N0.30-M40
GX24-3E4.00N0.40-27P
GX24-3E4.00N0.40-M40
s
mm
2
3
2
2
3
3
4
4
3
3
4
4
l
mm
9
9
16
16
16
16
16
16
24
24
24
24
r amaks
mm mm a
0,2
1,5 10 szt.
0,3
2,0 10 szt.
0,2
2,0 10 szt.
0,2
2,0 10 szt.
0,3
3,0 10 szt.
0,3
3,0 10 szt.
0,4
3,5 10 szt.
0,4
3,5 10 szt.
0,3
3,5 10 szt.
0,3
3,5 10 szt.
0,4
4,0 10 szt.
0,4
4,0 10 szt.
PMKS
CTP1340
PVD
…
19670
N
H216T
niepowlekane
…
19670
101
102
201
103
202
104
203
105
204
106
205
107
19671
19671
§
Wkładki skrawające do systemu SX
- 27P
- M2
Toczenie
l
mm
11
11
11
11
13
13
r amaks
mm mm a
0,2
1,5 10 szt.
0,2
1,5 10 szt.
0,3
2,0 10 szt.
0,3
2,0 10 szt.
0,4
2,5 10 szt.
0,4
2,5 10 szt.
N
H216T
niepowlekane
…
19671
6°
201
101
r
s
202
r
SX E2.00N0.20-27P
SX E2.00N0.20-M2
SX E3.00N0.30-27P
SX E3.00N0.30-M2
SX E4.00N0.40-27P
SX E4.00N0.40-M2
s
mm
2
2
3
3
4
4
PMKS
CTP1340
PVD
…
19671
amax
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
102
203
103
19672
19672
§
Wkładki skrawające do systemu GX-R
- M3
GX16-2R1.50N
GX16-3R2.00N
GX16-3R2.50N
GX24-2R1.50N-M3
GX24-3R2.00N-M3
GX24-3R3.00N-M3
18.96
s
mm
3
4
5
3
4
5
l
mm
16,0
16,0
16,0
24,4
24,4
24,4
r amaks
mm mm a
1,5
1,5 10 szt.
2,0
2,0 10 szt.
2,5
2,5 10 szt.
1,5
1,5 10 szt.
2,0
2,5 10 szt.
2,5
3,0 10 szt.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
PK
CTCP335
Ti(C,N)+Al2O3
…
19672
101
102
103
6°
a max
201
202
203
a
l
1
1000
PMKS
CTP1340
PVD
…
19672
s
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
r
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Oprawki zaciskowe do systemu do wcinania DED
0
Zastosowanie
Do trójostrzowych płytek wieloostrzowych
(nr kat. 18768-18770).
Wykonanie
Masywny uchwyt zaciskowy z 42 CrMo4V
ulepszony do ok. 1.300 N/mm2. Prowadzony
przez dwa kołki cylindryczne mocny element
mocujący.
18765 - 18766
Uchwyt R/L..1-D głębokość przebijania do 4 mm
Oznaczenie
H +/- 0,1
mm
R/L 207.1212.1-D
12
R/L 207.1616.1-D
16
R/L 207.2020.1-D
20
R/L 207.2525.1-D
25
B +/- 0,1
mm
12
16
20
25
L1
mm
100
125
125
150
L2
mm
24
22
21
-
T maks.
mm
4
4
4
4
do płytek do przebijania
Uchwyt R/L..2-D głębokość przebijania do 6 mm
Oznaczenie
H +/- 0,1
mm
R/L 207.1212.2-D
12
R/L 207.1616.2-D
16
R/L 207.2020.2-D
20
R/L 207.2525.2-D
25
B +/- 0,1
mm
12
16
20
25
L1
mm
100
125
125
150
L2
mm
24
22
21
-
T maks.
mm
6
6
6
6
do płytek do przebijania
Uchwyt R/L..3-D głębokość przebijania do 6 mm
Oznaczenie
H +/- 0,1
mm
R/L 207.1212.3-D
12
R/L 207.1616.3-D
16
R/L 207.2020.3-D
20
R/L 207.2525.3-D
25
B +/- 0,1
mm
12
16
20
25
L1
mm
100
125
125
150
L2
mm
24
22
21
-
Uchwyt R/L..4-D Głębokość przebijania do 6 mm
Oznaczenie
H +/- 0,1
mm
R/L 207.1616.4-D
16
R/L 207.2020.4-D
20
R/L 207.2525.4-D
25
B +/- 0,1
mm
16
20
25
L1
mm
125
125
150
Uchwyt R/L..2-D głębokość przebijania do 8 mm
Oznaczenie
H +/- 0,1
mm
R/L 0.780.2020.2D
20
R/L 0.780.2525.2D
25
R/L 0.780.3232.2D
32
B +/- 0,1
mm
20
25
32
Uchwyt R/L..3-D głębokość przebijania do 8 mm
Oznaczenie
H +/- 0,1
mm
R/L 0.780.2020.3D
20
R/L 0.780.2525.3D
25
R/L 0.780.3232.3D
32
Uchwyt R/L..4-D Głębokość przebijania do 8 mm
Oznaczenie
H +/- 0,1
mm
R/L 0.780.2020.4D
20
R/L 0.780.2525.4D
25
R/L 0.780.3232.4D
32
Części zamienne
do uchwytu
R/L 207...1.2.3.4-D
R/L 0.780...2.3.4-D
R/L 207...1.2.3-D
R/L 0.780...2.3.-D
R/L 207...4-D
R/L 0.780...4.-D
prawy
18765
…
lewy
18765
…
101
102
103
104
#
#
#
#
201
202
203
204
prawy
18765
…
lewy
18765
…
DED.02..
DED.02..
DED.02..
DED.02..
#
#
#
#
105
106
107
108
#
#
#
#
205
206
207
208
T maks.
mm
6
6
6
6
do płytek do przebijania
prawy
18765
…
lewy
18765
…
DED.03..
DED.03..
DED.03..
DED.03..
#
#
#
#
109
110
111
112
#
#
#
#
209
210
211
212
L2
mm
22
21
-
T maks.
mm
6
6
6
do płytek do przebijania
prawy
18765
…
lewy
18765
…
DED.04.. / DED.05..
DED.04.. / DED.05..
DED.04.. / DED.05..
#
#
#
113
114
115
#
#
#
213
214
215
L1
mm
125
150
170
L2
mm
24
-
T maks.
mm
8
8
8
do płytek do przebijania
prawy
18766
…
lewy
18766
…
DED.02..
DED.02..
DED.02..
#
#
#
101
102
103
#
#
#
201
202
203
B +/- 0,1
mm
20
25
32
L1
mm
125
150
170
L2
mm
24
-
T maks.
mm
8
8
8
do płytek do przebijania
prawy
18766
…
lewy
18766
…
DED.03..
DED.03..
DED.03..
#
#
#
104
105
106
#
#
#
204
205
206
B +/- 0,1
mm
20
25
32
L1
mm
125
150
170
L2
mm
24
-
T maks.
mm
8
8
8
do płytek do przebijania
prawy
18766
…
lewy
18766
…
DED.04.. / DED.05..
DED.04.. / DED.05..
DED.04.. / DED.05..
#
#
#
107
108
109
#
#
#
207
208
209
DED.00.. / DED.01..
DED.00.. / DED.01..
DED.00.. / DED.01..
DED.00.. / DED.01..
Śruba zaciskowa
18767
…
Palec prowadzący
18767
…
#
#
101
101
#
#
102
102
#
#
Łapa mocująca prawa
18767
…
Łapa mocująca lewa
18767
…
#
#
#
#
103
103
104
104
#
#
#
#
105
105
106
106
dopasowanie wkładki na następnej stronie
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
.
18.97
Toczenie
18765 - 18767
Narzędzia do wytaczania gwintów
Płytki wieloostrzowe do systemu do wcinania DED
18768 - 18770
Wykonanie
- 3 ostrza
- Wersja spiekana
- Dodatnie, szlifowane geometrie krawędzi tnących
- Bardzo miękkie cięcie
18768
0
- Do rowków w pierścieniach osadczych wg DIN 471/472
Oznaczenie
DED.0050.00-D
DED.0060.00-D
DED.0070.00-D
DED.0080.00-D
DED.0090.00-D
DED.0100.00-D
DED.0110.00-D
DED.0130.00-D
DED.0160.00-D
DED.0185.00-D
DED.0215.00-D
DED.0265.00-D
DED.0315.00-D
DED.0415.00-D
DED.0515.00-D
- Małe siły ścinające
- Płytka do obcinania z łamaczem wiórów
- Wysoka stabilność termiczna i chemiczna
- Niski współczynnik tarcia
Zastosowanie
Uniwersalne zastosowanie do prawie wszystkich
materiałów. Warunkowo możliwość zastosowania
do obróbki na sucho.
Jakość
Węglik drobnoziarnisty HC 8620/powłoka TiAlN.
Wymiar rowka S -0,05 Kąt przyłożenia Alpha
mm
mm
dół
0,50
0,57
0,5°
0,60
0,67
0,5°
0,70
0,77
0,5°
0,80
0,87
0,5°
0,90
0,97
0,5°
1,00
1,07
0,5°
1,10
1,24
3°
1,30
1,44
3°
1,60
1,74
3°
1,85
1,99
3°
2,15
2,29
3°
2,65
2,79
3°
3,15
3,29
3°
4,15
4,29
3°
5,15
5,29
3°
Kąt przyłożenia Alpha
góra
1°
1°
1°
1°
1°
1°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
a +/-0,02
mm
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,09
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
dla
Uchwyt zaciskowy typ
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..2-D
R/L..2-D
R/L..3-D
R/L..4-D
R/L..4-D
18768
…
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
113
115
117
119
120
18769
…
#
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
105
106
107
109
110
111
#
18769
0
- Do toczenia kopiującego i precyzyjnego
Toczenie
Oznaczenie
DED.0150.02-D
DED.0200.02-D
DED.0200.04-D
DED.0300.02-D
DED.0300.06-D
DED.0300.08-D
DED.0400.02-D
DED.0400.08-D
DED.0400.12-D
S +0,03
mm
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
r Kąt przyłożenia Alpha
mm
dół
0,2
4°
0,2
4°
0,4
4°
0,2
4°
0,6
4°
0,8
4°
0,2
4°
0,8
4°
1,2
4°
Kąt przyłożenia Alpha
góra
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
dla
Uchwyt zaciskowy typ
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..2-D
R/L..2-D
R/L..2-D
R/L..3-D
R/L..3-D
R/L..3-D
18770 101-104
0
- Pełen promień do toczenia rowków
0,5 do 1,6 mm szerokości przebijania
Oznaczenie
DED.0002.05-D
DED.0005.10-D
DED.0006.12-D
DED.0008.16-D
S +/-0,05
mm
0,5
1,0
1,2
1,6
r
mm
0,25
0,50
0,60
0,80
T
mm
0,20
0,35
0,40
0,55
dla
Uchwyt zaciskowy typ
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
R/L..1-D
18770
…
#
#
#
#
101
102
103
104
T
mm
0,70
0,85
1,00
1,20
1,50
dla
Uchwyt zaciskowy typ
R/L..2-D
R/L..2-D
R/L..3-D
R/L..4-D
R/L..4-D
18770
…
#
#
#
#
#
106
107
108
109
110
18770 106-110
0
- Pełen promień do toczenia rowków
2,0 do 5,0 mm szerokości przebijania
Oznaczenie
DED.0010.20-D
DED.0012.25-D
DED.0015.30-D
DED.0020.40-D
DED.0025.50-D
18.98
S +/-0,05
mm
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
r
mm
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Info
Toczenie gwintów
HW 5615 (K10 - K30) niepowlekany rodzaj węglika spiekanego dla metali nieżelaznych, aluminium i żeliwa.
HC 5615 (P25 - P35) Powlekane TiN drobnoziarnista dla stali ulepszanych cieplnie oraz stali wysokostopowej (25 HRC i wyżej) przy
średnich do niskich prędkości skrawania.
HC 5630 (P20 - P50 / K25 - K40) Powlekane TiAlN ultra drobne ziarno
dla stali nierdzewnych i materiałów egzotycznych oraz do ogólnej obróbki
przy średnich do wysokich prędkości skrawania.
Gwint prawy zewnętrzny
Metale nieżelazne i aluminium
ogólne stale konstrukcyjne
wysokostopowe stale konstrukcyjne
stal stopowa
Staliwo
stale nierdzewne
żeliwo
Gwint lewy zewnętrzny
Podkładka w
Płyta ujemna
wymienić
Gatunki węglika oraz
wybór prędkości skrawania
niepowlekane
HW 5615
120 - 200
60 - 100
powlekane
HC 5615
100 - 200
80 - 160
50 - 120
90 - 150
-
powlekane
HC 5630
140 - 290
90 - 240
80 - 170
90 - 130
120 - 180
70 - 130
70 - 160
Podkładka w
Płyta ujemna
wymienić
EX-RH
Płyta +
Uchwyt (2)
Gwint prawy
wewnętrzny
Do toczenia gwintów
EX-LH może zostać użyta
płyta EX-RH + uchwyt
Do toczenia gwintów IN-RH z
jednoczesnym odprowadzaniem
wiórów może zostać użyta płyta
IN-LH + uchwyt
EX-RH
Płyta +
Uchwyt (2)
Gwint lewy wewnętrzny
Podkładka w
Płyta ujemna
wymienić
IN-LH
Płyta +
Uchwyt
IN-LH
Płyta +
Uchwyt
Prędkości skrawania są wskazane z zakresem tolerancji.
W większości przypadków wskazane jest, aby na początku wybrać średnią
prędkość skrawania. W przypadku stali o dużej wytrzymałości prędkość skrawania musi zostać zmniejszona.
IN-RH
Płyta +
Uchwyt
IN-RH
Płyta +
Uchwyt
Podkładka w
Płyta ujemna
wymienić
Zestawy płyt z otworami gwintowanymi
0
Zastosowanie
Uniwersalne do wytwarzania różnych skoków
gwintów w ograniczonej liczbie detali.
Wykonanie
- W etui
18774
Toczenie
18774 - 18775
EX-LH
Płyta +
Uchwyt (1)
EX-LH
Płyta +
Uchwyt (1)
Zawartość zestawu
1 Uchwyt zaciskowy prawy
po 1 węglikowej płycie z potworami gwintowanymi rodzaju HC 5615, profil częściowy 60°,
16 .. A60 (skok 0,5 - 1,5 mm) i 16 .. G60 (skok 1,75 - 3,0 mm)
po 1 węglikowej płycie z potworami gwintowanymi rodzaju HC 5615, pełen profil 60°,
Skok 0,75 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50 / 3,00 mm
1 klucz TORX®
1 Zapasowa śruba zaciskowa
Gwint zewnętrzny Uchwyt
Zestaw Ø mm
KEG 20
20
18774
…
102
0
Wykonanie
Prawe, profil częściowy 60°, zewnętrzne, szlifowane.
16 ER A60
16 ER G60
Skok
mm
0,50-1,5
1,75-3,0
Skok
zw./cale
48-16
14-8
l1
mm
16
16
0
Wykonanie
Prawe, profil częściowy 60°, wewnętrzne, szlifowane.
16 IR A60
16 IR G60
PL/OP
Skok
mm
0,50-1,5
1,75-3,0
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
102
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
x
mm
0,8
1,2
y
mm
0,9
1,7
a
18776
P
HC 5615
powlekane
…
18776
10 szt.
10 szt.
302
303
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika wewnętrzne
18777
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
18775
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika zewnętrzne
18776
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
Gwint wewnętrzny Uchwyt
Zestaw Ø mm
KIG 20
20
Skok
zw./cale
48-16
14-8
a
l1
mm
16
16
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
x
mm
0,8
1,2
y
mm
0,9
1,7
a
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
18777
P
HC 5615
powlekane
…
18777
302
303
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.99
Gewindedrehwerkzeuge
Węglikowe płytki z otworami gwintowanymi DIN 405 zewnętrzne
18778
0
Wykonanie
Prawe, gwint okrągły pełny profil, zewnętrzne, szlifowane.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
16 ER 10 RD
16 ER 8 RD
16 ER 6 RD
Skok
zw./cale
10
8
6
l1
mm
16
16
16
x
mm
1,1
1,4
1,5
y
mm
1,2
1,3
1,7
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
18778
P
HC 5615
powlekane
…
18778
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
101
102
103
Oprawki zaciskowe (gwint zewnętrzny)
18780
0
18780
18780 103-118
Wykonanie
Prawe, kąt wzniosu linii śrubowej 1,5°.
Wskazówka:
Inne Ø chwytu dostępne na zamówienie.
18780 203-218
Wykonanie
Lewe, kąt wzniosu linii śrubowej 1,5°.
18780 116
Oznaczenie
Toczenie
SER/L 1616 H16
SER/L 2020 K16
SER/L 2525 M16
SER/L 2525 M22
SER/L 3232 P22
SER/L 3232 P22U
SER/L 2525 M27
SER/L 3232 P27
h1 = c1
mm
16
20
25
25
32
32
25
32
l1
mm
100
125
150
150
170
170
150
170
f1 Śruba zaciskowa
mm
16
S 16
20
S 16
25
S 16
25
S 22
32
S 22
32
S 22
32
S 27
32
S 27
prawe
18780
#
#
#
lewe
18780
…
103
106
109
112
115
116
117
118
#
…
#
#
203
206
209
212
215
#
#
217
218
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika zewnętrzne
18781
0
18781 210-226
Wykonanie
Prawe.
Wykonanie
Pełny profil ISO, metryczne 60°, zewnętrzne,
szlifowane.
18781
18781 310-335
Wykonanie
Prawe.
Wskazówka:
Inne skoki dostępne na zamówienie.
18781 410-435
Wykonanie
Prawe.
18781 510-535
Wykonanie
Lewe.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
16 ER/L 0,5 ISO
16 ER/L 0,75 ISO
16 ER/L 0,8 ISO
16 ER/L 1,0 ISO
16 ER/L 1,25 ISO
16 ER/L 1,5 ISO
16 ER/L 1,75 ISO
16 ER/L 2,0 ISO
16 ER/L 2,5 ISO
16 ER/L 3,0 ISO
22 ER/L 3,5 ISO
22 ER/L 4,0 ISO
22 ER/L 4,5 ISO
22 ER/L 5,0 ISO
27 ER/L 6,0 ISO
18.100
Skok
mm
0,50
0,75
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
l1
mm
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
27
x
mm
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,6
1,6
1,7
1,7
2,0
y
mm
0,6
0,6
0,6
0,7
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
1,6
2,3
2,3
2,4
2,5
2,9
a
NMK
HW 5615
niepowlekane
…
18781
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
#
#
#
#
#
#
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
225
226
P
HC 5615
powlekane
…
18781
#
#
#
#
#
#
#
#
a
NPMK
HC 5630
powlekane
…
18781
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
325
326
327
328
335
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
#
#
#
P
HC 5615
powlekane
…
18781
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
425
426
427
428
435
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# = częściowo z zapasów
magazynowych
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
525
526
527
528
535
PL/OP
Inklusive
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika zewnętrzne
18783
0
Wykonanie
Prawe, profil pełny BSW 55°, zewnętrzne, szlifowane.
16 ER 28 W
16 ER 19 W
16 ER 16 W
16 ER 14 W
16 ER 11 W
Skok
zw./cale
28
19
16
14
11
l1
mm
16
16
16
16
16
x
mm
0,6
0,8
0,9
1,0
1,1
y
mm
0,7
1,0
1,1
1,2
1,5
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
0
Wykonanie
Prawe, profil pełny trapez 30°, zewnętrzne, szlifowane.
16 ER 2TR
16 ER 3TR
22 ER 4TR
22 ER 5TR
22 U ER 6TR
22 U ER 7TR
Skok
l1
mm mm
2
16
3
16
4
22
5
22
6 22 U
7 22 U
x
mm
1,0
1,3
1,8
2
2,0
2,3
y
mm
1,3
1,5
1,9
2,4
11,0
11,0
0
Wykonanie
Prawe, pełny profil UN, zewnętrzne, szlifowane.
16 ER 20 UN
16 ER 18 UN
16 ER 16 UN
16 ER 12 UN
319
320
322
323
325
419
420
422
423
425
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
a
18785
P
HC 5615
powlekane
…
18785
NPMK
HC 5630
powlekane
…
18785
310
311
315
316
317
318
411
415
416
417
418
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
#
#
#
#
ER
U ER
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika zewnętrzne
18787
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
#
#
#
NPMK
HC 5630
powlekane
18783
…
Węglikowe płytki z otworami gwintowanymi DIN 103 zewnętrzne
18785
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
P
HC 5615
powlekane
18783
…
18783
Skok
zw./cale
20
18
16
12
l1
mm
16
16
16
16
x
mm
0,8
0,8
0,9
1,1
18787
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
y
mm
0,9
1,0
1,1
1,4
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
P
HC 5615
powlekane
18787
…
#
#
#
110
111
112
115
Węglikowe płytki wieloostrzowe do O-ringów, zewnętrzne
18788
0
18788
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych zewnętrznych prawych
lub wewnętrznych lewych.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
16 ER/IL 1.00
16 ER/IL 1.20
16 ER/IL 1.40
16 ER/IL 1.70
16 ER/IL 1.95
16 ER/IL 2.25
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
W
mm
1,00
1,20
1,40
1,70
1,95
2,25
T
mm
1,40
1,60
1,80
2,00
2,00
2,25
a
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
NPMK
HC 5640
powlekane
…
18788
19,60
19,60
19,60
19,60
19,60
19,60
401
402
403
404
405
406
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.101
Toczenie
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
Narzędzia do wytaczania gwintów
Węglikowe płytki wieloostrzowe do wcinania
18786
0
18786
R
T
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych zewnętrznych prawych lub wewnętrznych lewych.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
16 ER/IL R 0,5
16 ER/IL R 0,6
16 ER/IL R 0,9
16 ER/IL R 1,0
16 ER/IL R 1,1
16 ER/IL R 1,2
R +/- 0,04
mm
0,5
0,6
0,9
1,0
1,1
1,2
T
mm
1,4
1,6
2,0
2,0
2,15
2,25
PK
HC 5640
powlekane
18786
pasująca
podkładka
AE 16-0
AE 16-0
AE 16-0
AE 16-0
AE 16-0
AE 16-0
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
#
#
#
#
…
401
402
403
404
405
406
Węglikowe płytki wieloostrzowe do O-ringów, wewnętrzne
18802
0
18802
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych wewnętrznych prawych lub zewnętrznych lewych.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
W
mm
1,00
1,20
1,40
1,70
1,95
2,25
16 IR/EL 1.00
16 IR/EL 1.20
16 IR/EL 1.40
16 IR/EL 1.70
16 IR/EL 1.95
16 IR/EL 2.25
T
mm
1,40
1,60
1,80
2,00
2,00
2,25
Toczenie
0
18789 401-406
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych wewnętrznych prawych
lub zewnętrznych lewych.
16 IR/EL R 0,5
16 IR/EL R 0,6
16 IR/EL R 0,9
16 IR/EL R 1,0
16 IR/EL R 1,1
16 IR/EL R 1,2
AE 16-0
AI 16-0
18.102
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
401
402
403
404
405
406
Węglikowe płytki wieloostrzowe z promieniem
18789
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
NPMK
HC 5640
powlekane
…
18802
R +/- 0,04
mm
0,5
0,6
0,9
1,0
1,1
1,2
-
T
mm
1,40
1,60
2,00
2,00
2,15
2,25
-
18789 501-502
Wykonanie
Podkładka dla płytek do wcinania.
18789 401-406
R
T
PK
HC 5640
powlekane
…
18789
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
#
#
#
#
Podkładka
18789
…
#
#
501
502
401
402
403
404
405
406
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Zestawy płyt z otworami gwintowanymi mini
18790
0
18790 101
Zawartość KU 60 M
1 wytaczadło, chwyt 12 mm (nr kat. 18791 101),
10 płytki z otworami gwintowanymi profil częściowy
metryczny 60° do skoków 0,5-1,25 (nr kat. 18793 101).
Wykonanie
Do gwintów wewnętrznych, profil częściowy, prawe.
Wraz z 1 kluczem TORX i 2 śrubami zapasowymi.
18790
…
#
101
103
KU 60 M
KM 60 M
18790
18790 103
Zawartość KM 60 M
1 wytaczadło, chwyt 16 mm (nr kat. 18791 102),
10 płytki z otworami gwintowanymi profil częściowy
metryczny 60° do skoków 0,5-1,5 (nr kat. 18793 102).
Wytaczadła mini
18791
0
18791
18791 101-102
Wykonanie
Prawe.
Wykonanie
Gwint wewnętrzny, stal.
18791 201-202
Wykonanie
Lewe.
d-min
d2
f1
Oznaczenie
d1
mm
12
16
SIR/L 0005 H06
SIR/L 0007 K08
d2
mm
5,1
6,6
l1
mm
100
125
l2
mm
12
18
prawe
18791
Śruba zaciskowa
S 06
S 08
…
lewe
18791
…
101
102
#
#
201
202
a
10 szt.
10 szt.
18792
…
#
#
101
102
18792
Toczenie
TORXRozmiar
S 06
T6
S 08
T6
Zastosowanie
Do mini oprawek zaciskowych (nr kat. 18791).
Mini płytki z otworami gwintowanymi z węglika wewnętrzne
18793
0
Oznaczenie
Profil
06 IR/L A 60
08 IR/L A 60
06 IR/L A 55
08 IR/L A 55
60°
60°
55°
55°
18794
l1
mm
6
8
6
8
18793 201-205
Wykonanie
Lewe.
Skok
0,5 - 1,25
0,5 - 1,50
48 - 20
48 - 16
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
# = częściowo z zapasów
#
…
lewe
18793
…
101
102
104
105
#
#
#
#
201
202
204
205
Wytaczadła pełnowęglikowe z kanałem chłodzącym
Wykonanie
Zastosowanie bez podkładek.
Zastosowanie
Szczególnie polecane przy długim wysięgu i małych
średnicach otworów w celu zapobiegania
powstawaniu wibracji i przeginania.
SIR/L 0010 M11CB
SIR/L 0012 P11CB
SIR/L 0016 R16CB
prawe
18793
a
0
Oznaczenie
18793
18793 101-105
Wykonanie
Prawe.
Wykonanie
Profil częściowy, metryczne 60°, BSW 55°,
wewnętrzne, szlifowane.
Jakość
HC 5640.
magazynowych
f1
mm
4,3
5,3
d1
l1
Śruby mocujące
18792
PL/OP
d min
mm
6,0
7,8
l2
d1
mm
10
12
16
d2
mm
10
12
16
a
d min
mm
12
15
19
18794 101-103
Wykonanie
Prawe.
18794
d-min
18794 201-203
Wykonanie
Lewe.
l1
mm
150
170
200
l2
mm
-
f1
f1
mm
7,4
8,4
11,7
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
d2
l2
l1
Śruba zaciskowa
prawy z kanałem chłodzącym
18794
S 11
S 11
S 16S
#
#
#
d1
lewy z kanałem chłodzącym
…
…
18794
101
102
103
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
#
201
202
203
18.103
Narzędzia do wytaczania gwintów
Wytaczadła (gwint wewnętrzny)
18795
0
18795 101-112
Wykonanie
Prawe, kąt wzniosu linii śrubowej 1,5°.
Zastosowanie
Do toczenia gwintów wewnętrznych.
18795
18795 201-212
Wykonanie
Prawe, kąt wzniosu linii śrubowej 1,5°.
Wskazówka:
Inne Ø chwytu dostępne na zamówienie.
18795 501-506
Wykonanie
Prawe, z wewnętrznym kanałem chłodzącym,
kąt wzniosu linii śrubowej 1,5°.
18795 111
Oznaczenie
SIR/L 0010 K11
SIR/L 0013 L11
SIR/L 0016 P16
SIR/L 0020 P16
SIR/L 0025 R16
SIR/L 0025 R22
SIR/L 0032 S22
SIR/L 0032 S22U
SIR/L 0032 S27
Oznaczenie
Toczenie
SIR 0010 K11B
SIR 0013 M16B
SIR 0016 P16B
SIR 0020 P16B
SIR 0025 R16B
d1
mm
16
16
20
20
25
25
32
32
32
d2
mm
10
13
16
20
25
25
32
32
32
d min
mm
12
15
19
24
29
29
38
38
40
l1
mm
125
140
170
170
200
200
250
250
250
l2
mm
25
32
40
–
–
–
–
–
–
f1
mm
7,4
8,9
11,7
13,7
16,2
18,1
21,6
24,4
22,6
Śruba zaciskowa
d1
mm
16
16
20
20
25
d2
mm
10
13
16
20
25
d min
mm
12
16
19
24
29
l1
mm
125
150
170
170
200
l2
mm
25
32
40
-
f1
mm
7,4
10,2
11,7
13,7
16,2
0
Śruba zaciskowa
prawy z kanałem chłodzącym
18795
…
S 11
S 16S
S 16S
S 16
S 16
#
#
#
#
#
501
503
504
505
506
#
…
#
#
#
#
#
#
201
202
204
205
206
209
210
#
212
18796
18796 405-428
Wykonanie
Prawe.
18796 505-528
Wykonanie
Lewe.
18796 205-224
Wykonanie
Prawe.
18.104
#
101
102
104
105
106
109
110
111
112
lewe
18795
18796 305-328
Wykonanie
Prawe.
Wykonanie
Pełny profil ISO, metryczne 60°, wewnętrzne,
szlifowane.
Wskazówka:
Inne skoki dostępne na zamówienie.
11 IR/L 0,5 ISO
11 IR/L 0,75 ISO
11 IR/L 0,8 ISO
11 IR/L 1,0 ISO
11 IR/L 1,25 ISO
11 IR/L 1,5 ISO
11 IR/L 1,75 ISO
16 IR/L 1,0 ISO
16 IR/L 1,25 ISO
16 IR/L 1,5 ISO
16 IR/L 1,75 ISO
16 IR/L 2,0 ISO
16 IR/L 2,5 ISO
16 IR/L 3,0 ISO
22 IR/L 3,5 ISO
22 IR/L 4,0 ISO
22 IR/L 4,5 ISO
22 IR/L 5,0 ISO
27 IR/L 6,0 ISO
S 11
S 11
S 16S
S 16
S 16
S 22
S 22
S 22
S 27
…
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika wewnętrzne
18796
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
prawe
18795
Skok
mm
0,50
0,75
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
l1
mm
11
11
11
11
11
11
11
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
27
x
mm
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,6
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
1,6
1,6
1,6
1,6
1,8
y
mm
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
1,0
1,1
0,7
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
1,5
2,3
2,3
2,4
2,3
2,5
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
NMK
HW 5615
niepowlekane
…
18796
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
a
205
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219
220
221
223
224
P
HC 5615
powlekane
…
18796
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
NPMK
HC 5630
powlekane
…
18796
305
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
323
324
326
327
328
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
#
#
#
#
NPMK
HC 5630
powlekane
…
18796
405
408
409
410
411
412
413
414
416
417
418
419
420
421
423
424
426
427
428
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# = częściowo z zapasów
magazynowych
505
508
509
510
511
512
513
514
516
517
518
519
520
521
523
524
526
527
528
PL/OP
Inklusive
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika wewnętrzne
18798
0
Wykonanie
Prawe, profil pełny BSW 55°, wewnętrzne, szlifowane.
11 IR 28 W
11 IR 19 W
11 IR 16 W
11 IR 14 W
11 IR 12 W
11 IR 11 W
16 IR 28 W
16 IR 19 W
16 IR 16 W
16 IR 14 W
16 IR 12 W
16 IR 11 W
Skok
zw./cale
28
19
16
14
12
11
28
19
16
14
12
11
l1
mm
11
11
11
11
11
11
16
16
16
16
16
16
x
mm
0,6
0,8
0,9
0,9
1,0
0,9
0,6
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
y
mm
0,7
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
0,7
1,0
1,1
1,2
1,4
1,5
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
0
Wykonanie
Prawe, profil pełny trapez 30°, wewnętrzne, szlifowane.
16 IR 3TR
22 IR 4TR
22 IR 5TR
22 U IR 6TR
22 U IR 7TR
Skok
l1
mm mm
3
16
4
22
5
22
6 22 U
7 22 U
x
mm
1,3
1,8
2,0
2,0
2,3
y
mm
1,5
1,9
2,4
11
11
Skok
zw./cale
8
6
6
4
l1
mm
16
16
22
22
x
mm
1,4
1,4
1,5
2,2
y
mm
1,4
1,5
1,7
2,3
#
#
#
#
#
#
18800
NPMK
HC 5630
powlekane
…
18800
305
306
307
308
309
#
U IR
IR
405
406
407
408
409
a
18804
P
HC 5615
powlekane
…
18804
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
#
#
#
102
103
104
105
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
Wykonanie
Prawe, pełny profil UN, wewnętrzne, szlifowane.
Skok
zw./cale
14
12
# = częściowo z zapasów
magazynowych
#
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
0
PL/OP
#
#
#
419
420
422
423
424
425
439
440
442
443
444
445
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika wewnętrzne
18803
16 IR 14 UN
16 IR 12 UN
P
HC 5615
powlekane
…
18800
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
Wykonanie
Prawe, pełny profil gwint okrągły,
wewnętrzne, szlifowane.
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
#
#
#
Wskazówka:
Inne skoki oraz wersja lewa
dostępna na zamówienie.
a
0
16 IR 8 RD
16 IR 6 RD
22 IR 6 RD
22 IR 4 RD
319
320
322
323
324
325
339
340
342
343
344
345
Węglikowe płytki z otworami gwintowanymi DIN 405 wewnętrzne
18804
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
NPMK
HC 5630
powlekane
18798
…
Węglikowe płytki z otworami gwintowanymi DIN 103 wewnętrzne
18800
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
P
HC 5615
powlekane
18798
…
18798
Toczenie
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
Wskazówka:
Inne skoki oraz wariant lewy dostępne
na zamówienie.
l1
mm
16
16
x
mm
0,9
1,1
a
y
mm
1,2
1,4
a
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
18803
P
HC 5615
powlekane
…
18803
#
#
113
115
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.105
Narzędzia do wytaczania gwintów
Info
18805 - 18807 Części zamienne do płyt z otworami gwintowanymi
Rozmiar płyty (A)
11 (1/4)
16 (3/8)
22 (1/2)
27 (5/8)
18805
wewn.
zewn.
wewn.
zewn.
wewn.
zewn.
Śruba
zaciskowa (B)
S 11
S 16
S 16
S 22
S 22
S 27
Śruba
z Podkładka (C)
A 16
A 16
A 22
A 22
A 27
Śruby zaciskowe do płytek z otworami gwintowanymi
a
S 11 (1/4)
S 16 (3/8)
S 16 S
S 22 (1/2)
S 27 (5/8)
18806
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
18806
…
#
#
#
101
102
103
18806
Do
oprawki zaciskowej
SER.../HIL...
SEL.../HIR...
SER.../HIL...
SEL.../HIR...
SER.../HIL...
SEL.../HIR...
SER.../HIL...
SEL.../HIR...
SER.../HIL...
SEL.../HIR...
SER.../HIL...
SEL.../HIR...
SER.../HIL...
SEL.../HIR...
Kąt wzniosu
1,5°
1,5°
–1,5°
–1,5°
1,5°
1,5°
1,5°
1,5°
–1,5°
–1,5°
1,5°
1,5°
–1,5°
–1,5°
Ważne:
Wymiar H jest niezmienny dla każdej kombinacji
podkładek.
H
18807
Oznaczenie
płytki
AE 16
AI 16
AE 16-1,5
AI 16-1,5
AE 22
AI 22
AE 22 U
Al 22 U
AE 22-1,5
AI 22-1,5
AE 27
AI 27 U
AE 27 -1,5
AI 27 -1,5
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18807
…
H
Toczenie
18.106
#
101
102
105
103
104
18805
Podkładki standardowe i specjalne
Zastosowanie
Podkładki standardowe z dodatnim kątem wzniosu
linii śrubowej (cięcie z prawej strony na lewą)
stosuje się, gdy prawy gwint nacinany jest przy
pomocy narzędzia prawego (1).
Podkładki specjalne z ujemnym kątem wzniosu linii
śrubowej (cięcie z lewej strony na prawą) stosuje
się, gdy prawy gwint nacinany jest przy pomocy
narzędzia lewego lub lewy gwint nacinany jest przy
pomocy narzędzia prawego (2).
Rozmiar płytki
l1 mm
16 (3/8)
16 (3/8)
16 (3/8)
16 (3/8)
22 (1/2)
22 (1/2)
22 U (1/2)
22 U (1/2)
22 (1/2)
22 (1/2)
27 (5/8)
27 (5/8)
27 (5/8)
27 (5/8)
…
Śruby z podkładkami
A 16 (3/8)
A 22 (1/2)
A 27 (5/8)
18807
18805
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
a
102
103
106
107
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Oprawki zaciskowe SER/L do dwustronnych płyt z otworami gwintowanymi
18811
0
Wykonanie
- Gwint zewnętrzny
- Wyłącznie do dwustronnych płyt z otworami
gwintowanymi
- Nowego rodzaju podkładka z geometrią przeciwdrganiową, zapewniająca optymalne osadzenie
płytki z otworami gwintowanymi w uchwycie
18811
18819 101
Podkładka
Zewnętrzna prawa AER 16U-6.
18819 102
Podkładka
Zewnętrzna lewa AEL 16U-6.
18805 102
Śruba zaciskowa do płytki z otworami
gwintowanymi
18806 101
Śruby do podkładki
Oznaczenie
Długość ostrza
mm
16
16
SER/L 2020 K16U
SER/L 2520 M16U
Części zamienne
Rozmiar płytki Rozmiar Torx
L
T
16U
10
H
mm
20
25
Śruba zaciskowa
18805
B
mm
20
20
L
mm
125
150
prawe
18811
…
lewe
18811
…
#
101
102
#
#
201
202
…
Płytka prawa
18819
…
Płytka lewa
18819
…
405
#
101
#
102
F
mm
20
20
…
Śruba
18806
…
102
#
101
Klucz
52529
Płytki z otworami gwintowanymi dwustronne zewnętrzne
18812
0
18812
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
16U ER/L G60-6
16U ER/L AG60-6
16U ER/L N60-6
Skok
mm
1,75 - 3,0
0,5 - 3,0
3,5 - 5,0
18813
L
mm
16U
16U
16U
Toczenie
Wykonanie
- Profil częściowy 60°, zewnętrzny
- 6-ostrzowa płytka z otworami gwintowanymi
- Obustronnie szlifowana wersja
- Ta sama płytka z otworami gwintowanymi
do gwintów lewych i prawych
X
mm
1,4
1,4
1,2
Y
mm
7,1
7,1
7,3
T
mm
4,5
4,5
4,5
PK
HC 5615
powlekane
…
18812
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
101
102
103
Płytki z otworami gwintowanymi dwustronne zewnętrzne
0
18813
Wykonanie
- Profil częściowy 55°, zewnętrzny
- 6-ostrzowa płytka z otworami gwintowanymi
- Obustronnie szlifowana wersja
- Ta sama płytka z otworami gwintowanymi
do gwintów lewych i prawych
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
16U ER/L G55-6
16U ER/L AG55-6
16U ER/L N55-6
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
Skok
zw./cale
14 - 8
48 - 8
7-5
L
mm
16U
16U
16U
a
X
mm
1,4
1,4
1,2
Y
mm
7,1
7,1
7,3
T
mm
4,5
4,5
4,5
PK
HC 5615
powlekane
…
18813
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
#
#
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
101
102
103
18.107
Narzędzia do wytaczania gwintów │ Wytaczadła │ Zestaw wrzeciona dokładnego
Płytki z otworami gwintowanymi dwustronne zewnętrzne
18814
0
18814
Wykonanie
- Pełny profil ISO 60°, zewnętrzny
- 6-ostrzowa płytka z otworami gwintowanymi
- Obustronnie szlifowana wersja
- Ta sama płytka z otworami gwintowanymi
do gwintów prawych i lewych
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie ISO
Skok
mm
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
16U ER/L 1,5 ISO-6
16U ER/L 1,75 ISO-6
16U ER/L 2,0 ISO-6
16U ER/L 2,5 ISO-6
16U ER/L 3,0 ISO-6
16U ER/L 3,5 ISO-6
16U ER/L 4,0 ISO-6
16U ER/L 4,5 ISO-6
16U ER/L 5,0 ISO-6
L
mm
16U
16U
16U
16U
16U
16U
16U
16U
16U
X
mm
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Y
mm
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
T
mm
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
PK
HC 5615
powlekane
…
18814
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Wytaczadła SIR/ILS z kanałem chłodzącym do dwustronnych płytek z otworami gwintowanymi
18815
0
18815
18806 101
Śruba do podkładki
Toczenie
Wykonanie
- Gwint wewnętrzny
- Wyłącznie do dwustronnych płyt z otworami
gwintowanymi
- Nowego rodzaju podkładka z geometrią przeciwdrganiową, zapewniająca optymalne osadzenie
płytki z otworami gwintowanymi w uchwycie.
18819 103
Podkładka
Wewnętrzna prawa AIR 16U-6.
18819 104
Podkładka
Wewnętrzna lewa AIL 16U-6.
18805 102
Śruba zaciskowa do płytki z otworami
gwintowanymi
Oznaczenie
Długość ostrza
SIR/L 0020 P16UB-6
SIR/L 0025 R16UB-6
16
16
ØD
mm
20
20
Części zamienne
Śruba zaciskowa
Rozmiar płytki TORX®-rozmiar
18805
L
T
16U
10
L
mm
170
200
F
mm
14,9
17,4
prawe
18815
…
lewe
18815
…
#
101
102
#
#
201
202
…
Płytka prawa
18819
…
Płytka lewa
18819
…
405
#
103
#
104
Min. Ø
mm
24
29
…
Śruba
18806
…
102
#
101
Klucz
52529
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika wewnętrzne
18816
0
18816
Wykonanie
- Profil częściowy 60°, wewnętrzne
- 6-ostrzowa płytka z otworami gwintowanymi
- Obustronnie szlifowana wersja
- Ta sama płytka z otworami gwintowanymi
do gwintów prawych i lewych
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
16U IR/L G60-6
16U IR/L AG60-6
16U IR/L N60-6
18.108
Skok
mm
1,75 - 3,0
0,5 - 3,0
3,5 - 5,0
L
mm
16U
16U
16U
X
mm
1,4
1,4
1,2
Y
mm
7,1
7,1
7,3
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
T
mm
4,5
4,5
4,5
a
PK
HC 5615
powlekane
…
18816
10 szt.
10 szt.
10 szt.
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
#
# = częściowo z zapasów
magazynowych
101
102
103
PL/OP
Inklusive
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika wewnętrzne
18817
0
- Ta sama płytka z otworami gwintowanymi
do gwintów lewych i prawych
18817
Wykonanie
- Profil częściowy 55°, wewnętrzne
- 6-ostrzowa płytka z otworami gwintowanymi
- Obustronnie szlifowana wersja
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie
Skok
zw./cale
14 - 8
48 - 8
7-5
16U IR/L G55-6
16U IR/L AG55-6
16U IR/L N55-6
L
mm
16U
16U
16U
X
mm
1,4
1,4
1,2
Y
mm
7,1
7,1
7,3
T
mm
4,5
4,5
4,5
PK
HC 5615
powlekane
…
18817
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
#
101
102
103
Płytki z otworami gwintowanymi z węglika wewnętrzne
18818
0
- Ta sama płytka z otworami gwintowanymi
do gwintów lewych i prawych
18818
Wykonanie
- Pełny profil ISO 60°, wewnętrzny
- 6-ostrzowa płytka z otworami gwintowanymi
- Obustronnie szlifowana wersja
Skok
mm
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
16U IR/L 1,5 ISO-6
16U IR/L 1,75 ISO-6
16U IR/L 2,0 ISO-6
16U IR/L 2,5 ISO-6
16U IR/L 3,0 ISO 6
16U IR/L 3,5 ISO-6
16U IR/L 4,0 ISO-6
16U IR/L 4,5 ISO-6
16U IR/L 5,0 ISO-6
L
mm
16U
16U
16U
16U
16U
16U
16U
16U
16U
X
mm
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Y
mm
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
T
mm
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
PK
HC 5615
powlekane
…
18818
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Zestaw wrzeciona dokładnego MicroKom® hi.flex
18810
;
Wykonanie
System odznacza się wysoką elastycznością i przy
pomocy tylko jednej głowicy regulacyjnej, różnych
wytaczadeł i inteligentnie opracowanych adapterów
może być stosowany do zakresu średnic od 6 do
125 mm. Głowica regulacyjna daje dokładność
regulacji 0,01 mm na kreskę podziałki na dobrze
widocznej tarczy ze skalą i 0,002 mm na noniuszu,
przy promieniowej drodze regulacji do 5 mm.
System jest wyważony w pozycji 0 i gwarantuje na
wszystkich zakresach średnicy wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio na ostrze. Zestaw
można poszerzyć o sprawdzone wytaczaki
względnie produkty UniTurn®, gdzie zakres wytaczania zaczyna się już od 0,5 mm. Zmienna długość
wysięgu i tylko jeden klucz do mocowania, regulacji
i montowania mostka i oprawki na płytkę oznaczają
proste stosowanie tego nowego systemu.
Zakres dostawy:
1 dokładna głowica regulacyjna,
2 oprawka na płytkę Ø 25-44 / 44-125 mm,
1 mostek,
1 korpus wielokarbowy,
1 wkładka,
4 wytaczadła Ø 6-8 / 8-12 / 12-18 / 18-25 mm,
po 4 płytki wieloostrzowe TOGX 06T102
i TOGX 090204,
2 płytki wieloostrzowe WOHX 02T001,
pasujące śrubokręty,
walizka z tworzywa sztucznego.
18810
Wskazówka:
System dokładnej regulacji MicroKom® hi.flex jest
kompatybilny z dostępnymi elementami wrzeciona
ABS® i chwytu cylindrycznego.
1 Ø 6-25 mm do uzyskania 4 różnymi wytaczadłami.
2 Ø 25-63 mm do uzyskania przy pomocy korpusu
wielokarbowego i 2 różnych oprawek na płytki.
3 Ø 63-93 mm do uzyskania przy pomocy oprawki płytki
Zakres Ø
mm
6 - 125
PL/OP
Dokładność regulacji
mm
0,01
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
18810
…
#
101
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
4 Ø 90-125 mm do uzyskania przy pomocy
mostka i oprawki płytki
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.109
Toczenie
Zastosowanie
Rodzaj węglika
Powłoka
Oznaczenie ISO
Noże tokarskie zaciskowe
Info
18820 - 18829 Program zaciskowych noży tokarskich UNISIX Typ PM
;
Sprawdzony program noży tokarskich do tradycyjnych tokarek kłowych.
Do stosowania węglikowych płytek wieloostrzowych KOMET-UNISIX o 6 ostrzach.
Mocowanie z góry przy pomocy specjalnej śruby zaciskowej.
Odsadzone oprawki zaciskowe do toczenia bocznego PM
18820
;
Wskazówka:
W przypadku zastosowania lewych płytek
wieloostrzowych oprawka zaciskowa może
być wykorzystywana do
toczenia poprzecznego.
PM 1/16
PM 1
PM 2
P1
P1
P2
b1
mm
19,8
19,8
24,0
18820
…
#
201
202
203
l1
6°
h2
h1
mm
15,7
19,7
23,7
5°
Do płytki Unisix
h1
b2 x h2 x l1
mm
16 x 17,7 x 140
16 x 21,7 x 140
20 x 26,1 x 165
b2
Typ
18820
b1
Wykonanie
Prawe.
5°
90
°
Zapasowe przekładki
18822
Typ
Do oprawek
18822
…
16
1
2
PM 1/16
PM 1
PM 2
#
#
#
101
102
103
18823
…
18822
Zapasowe śruby zaciskowe
Do oprawek
M 4,5 x 14,5
M 4,5 x 18,7
M 4,5 x 22,5
PM 1/16
PM 1
PM 2
18828 - 18829
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
18823
101
102
103
Węglikowe płytki wieloostrzowe KOMET-UNISIX
;
18828
Z łamaczem wiórów,
prawe, z geometrią
dodatnią
18828
γ
18829
γ
j
j
84°
84°
m
m
18829
Z łamaczem wiórów,
lewe, z geometrią
dodatnią
24°
24°
f
s
Zastosowanie
Do oprawek zaciskowych nr kat. 18820. Jako
6-kątna płytka wieloostrzowa (kąt ostrza 84°)
o 6 krawędziach tnących. Płytki wieloostrzowe
zw zwijaczami i łamaczami wióra mają dodatni kąt
natarcia 18°, płytka ma nachylenie w oprawce 5°,
co powoduje powstanie dodatniego kąta natarcia
13°. (Do materiałów dających długie wióry: stal,
staliwo itd.) W ramach jednej wielkości oprawki
wszystkie płytki wieloostrzowe są wymienne.
f
Toczenie
Rozmiar
s
18823
r
r
18829
Rozmiar płytki
P1/W04 42…
P2/W04 50…
Prawe
Rozmiar płytki
P1/W04 42 480.02
P2/W04 50 480.04
Lewe
Rozmiar płytki
P1/W04 42 180.02
P2/W04 50 180.04
18.110
j
mm
12,0
15,0
a
10 szt.
10 szt.
s
mm
7,5
9,5
m
mm
4,5
5,0
f
mm
6,642
8,285
Jakość P 10
18828
…
#
#
118
126
r
18°
18°
0,2
0,4
PMK
Jakość P 25
18828
10 szt.
10 szt.
a
…
PM
Jakość K 40
18828
120
128
PMK
Jakość P 25
18829
a
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
g
…
NPMK
Jakość K 10
18828
122
130
…
PM
Jakość P 40
18829
120
#
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
…
123
NPMK
Jakość P 10
18829
…
#
123
122
130
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Info
18835 - 18841 Program zaciskowych noży tokarskich
;
Nowoczesny program narzędzi wysokowydajnych. Z regularną, wymienną oprawką noża, hartowane, do zwartych,
trójpołożeniowych płytek wieloostrzowych. Do stosowania głównie na tokarkach tradycyjnych.
Wszystkie zaciskowe noże tokarskie wyposażone są w oprawkę i śrubę zaciskową Torx. Bez klucza i płytki wieloostrzowej.
Noże tokarskie zaciskowe
18835
;
Wykonanie
Kąt nastawienia 93°, prawe.
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych, geometria dodatnia.
SWLCR 1010 E05
SWLCR 1212 F05
SWLCR 1616 H06
SWLCR 2020 K07
l1
l2
l3
f
r
b
do płytki
zapasowej
mm mm mm mm mm mm wieloostrzowej śruby zaciskowej
70 15 5,3 12 0,2 10
W29.. 24..
N00 57511/T8
80 18 5,3 16 0,2 12
W29.. 24..
N00 57511/T8
100 20 6,6 20 0,2 16
W29.. 34..
N00 57521/T10
125 24 7,9 25 0,2 20
W29.. 42..
N00 57531/T15
;
Wykonanie
Kąt nastawienia 90°, prawe.
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych, geometria dodatnia.
SWGCR 1010 E05
SWGCR 1212 F05
SWGCR 1616 H06
SWGCR 2020 K07
r
103
104
105
106
l3
l2
93
l1
prawe
18836
18836
…
#
#
b
f
r
103
104
105
106
l3
l2
90
l1
Noże tokarskie zaciskowe
;
Wskazówka:
Zapasowe śruby zaciskowe zob. nr kat. 18840.
Wykonanie
Kąt nastawienia 45°, prawe.
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych Unisix, geometria
dodatnia.
SWDCR 1010 E05
SWDCR 1212 F05
SWDCR 1616 H06
SWDCR 2020 K07
#
#
b
f
Wskazówka:
Zapasowe śruby zaciskowe zob. nr kat. 18840.
l1
l2
l3
f
r
b
do płytki
zapasowej
mm mm mm mm mm mm wieloostrzowej śruby zaciskowej
70 15 5,3 12 0,2 10
W29.. 24..
N00 57511/T8
80 19 5,3 16 0,2 12
W29.. 24..
N00 57511/T8
100 20 6,6 20 0,2 16
W29.. 34..
N00 57521/T10
125 25 7,9 25 0,2 20
W29.. 42..
N00 57531/T15
18838
Oznaczenie
…
Noże tokarskie zaciskowe
18836
Oznaczenie
prawe
18835
18835
l1
l2
l3
f
r
b
do płytki
zapasowej
mm mm mm mm mm mm wieloostrzowej śruby zaciskowej
70 17 5,3
5 0,2 10
W29.. 24..
N00 57511/T8
80 18 5,3
6 0,2 12
W29.. 24..
N00 57511/T8
100 23 6,6
8 0,2 16
W29.. 34..
N00 57521/T10
125 10 7,9 10 0,2 20
W29.. 42..
N00 57531/T15
18840
prawe
18838
#
#
#
18838
…
103
104
105
106
f
b
r
l3
l2
45
l1
Zapasowe śruby zaciskowe
;
18840
Zastosowanie
Do noży tokarskich zaciskowych KOMET
nr kat. 18835 - 18838.
PL/OP
Oznaczenie
Rozmiar
N00 57511
N00 57521
N00 57531
M 2,5 x 7,2
M 3,5 x 7,3
M 4,5 x 9
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
18840
…
101
102
103
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.111
Toczenie
Oznaczenie
Wskazówka:
Zapasowe śruby zaciskowe zob. nr kat. 18840.
Noże tokarskie zaciskowe │ Płytki wieloostrzowe
Noże tokarskie zaciskowe (wytaczadła)
;
Wskazówka:
Zapasowe śruby zaciskowe zob. nr kat. 18841.
Wykonanie
Kąt nastawienia 92°, prawe, z wewnętrznym
kanałem chłodzącym.
Zastosowanie
Do płytek wieloostrzowych Unisix, geometria
dodatnia.
Oznaczenie Dmin
mm
UJ 0410 R 7,9
UJ 0420 R 9,9
UJ 0430 R 11,9
UJ 0450 R 15,9
d
mm
8
10
12
16
l1
mm
85
95
110
120
l2
mm
15
20
25
30
f
mm
3,95
4,95
5,95
7,95
18839
92
°
DminØ
α
d
prawe
r
a
do płytki
zapasowej 18839
mm
wieloostrzowej śruby zaciskowej
0,2 8° 30‘
W30.. 04..
N00 56021/T6
#
0,2 5° 30’
W30.. 04..
N00 56021/T6
#
0,2 7° 30’
W30.. 14..
N00 56101/T8
#
0,2
5°
W30.. 14..
N00 56101/T8
#
f
18839
…
r
l2
l1
102
103
104
105
Zapasowe śruby zaciskowe
18841
;
18841
Zastosowanie
Do zaciskowych noży tokarskich KOMET
(wytaczadeł) nr kat. 18939.
Oznaczenie
Rozmiar
N00 56021
N00 56101
M 2 x 3,6
M 2,6 x 5,1
Info
a
18841
…
#
#
101
102
10 szt.
10 szt.
18842 - 18845 Płytki wieloostrzowe Unisix
(1)
;
(1) płytka P,
(2) regularna,
(3) prawotnąca,
(4) kształt rowków
śrubowych.
= 12ϒ
Toczenie
Z węglika spiekanego, wersja regularna.
Wysokowydajnościowe płytki wieloostrzowe z 3 szlifowanymi
stopniami łamania wiórów o dodatniej geometrii. Kąt przyłożenia 8°,
kąt natarcia 12° (a) i kąt ostrza 84° (przy P 800).
Śruba mocująca zagłębiona w płytce. Swobodne usuwanie wiórów.
Rodzaje węglika P 25 M
spiekanego:
K 10
niepowlekany, do obróbki stali
niepowlekany, do żeliwa szarego
i metali nieżelaznych
BK6425 powłoka TiN do
obróbki stali
BK7615 powlekane, do żeliwa szarego
i stali hartowanych
(2)
(3)
(4)
(1)
12ϒ
6ϒ
(1) płytka P,
(2) regularna,
(3) kształt rowków
śrubowych.
8ϒ
(2)
(3)
Płytki wieloostrzowe Unisix
18842
;Wykonanie
Ze szlifowanym zwijaczem wióra,
prawe.
18842
W 30
W 00
γ
γ
J
J
84°
8°
Rodzaj węglika
Rozmiar płytki
W00 34420.02
W00 42420.02
W00 50420.04
W30 04420.03
W30 14420.04
18.112
J
mm
10,0
12,0
15,0
4,0
5,6
m
mm
3,0
3,8
4,3
1,8
2,5
s
mm
6,6
7,9
9,9
3,5
4,5
f
mm
5,531
6,642
8,285
3,245
4,557
f
s
r
m
r
mm
0,2
0,2
0,4
0,3
0,4
a
r
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
#
a
W30
m
niepowlekane P 25 M
18842
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
W00
s
f
8° 24°
…
113
123
133
143
153
NPMK
K 10
18842
#
#
#
#
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
…
powlekane BK6425
18842
114
124
134
144
154
#
#
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
116
126
136
146
156
PL/OP
Inklusive
Płytki wieloostrzowe Unisix
18843
;
W 00
Wykonanie
Ze szlifowanym zwijaczem wióra, lewe.
18843
γ
J
84°
24° 8°
f
W00
s
r
m
W 30
γ
J
8°
W30
s
f
r
Rodzaj węglika
Rozmiar płytki
W00 34120.02
W00 42120.02
W00 50120.04
W30 04120.03
W30 14120.04
J
mm
10,0
12,0
15,0
4,0
5,6
m
mm
3,0
3,8
4,3
1,8
2,5
s
mm
6,6
7,9
9,9
3,5
4,5
f
mm
5,531
6,642
8,285
3,245
4,557
r
mm
0,2
0,2
0,4
0,3
0,4
a
m
niepowlekane P 25 M
18843
#
#
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
NPMK
K 10
18843
…
113
123
133
143
153
#
#
#
#
#
114
124
134
144
154
powlekane BK6425
18843
#
#
#
#
…
116
126
136
146
156
Płytki wieloostrzowe Unisix
18844
;
W 28
Wykonanie
Dodatnia geometria, zaokrąglone krawędzie
tnące, wersja -regularna-.
18844
γ
J
84°
m
f
W28
s
r
Rodzaj węglika
Rozmiar płytki
W28 34000.04
W28 42000.04
W28 50000.04
J
mm
10,0
12,0
15,0
m
mm
3,0
3,8
4,3
s
mm
6,6
7,9
9,9
f
mm
5,509
6,619
8,285
r
mm
0,4
0,4
0,4
a
niepowlekane P 25 M
18844
…
NPMK
K 10
18844
#
113
#
#
133
#
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
powlekane BK6425
18844
…
#
116
114
124
134
136
Płytki wieloostrzowe Unisix
18845
;
W 29
Wykonanie
O dodatniej geometrii, krawędzie skrawające
fazowane i zaokrąglone, wersja -wzmocniona-.
18845
γ
J
84°
m
24° 8°
f
W29
s
r
Rodzaj węglika
Rozmiar płytki
W29 24010.04
W29 24010.04
W29 34010.04
W29 34010.04
W29 34010.08
W29 42010.04
W29 42010.08
W29 42010.08
PL/OP
J
mm
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
# = częściowo z zapasów
magazynowych
m
mm
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,8
4,8
4,8
r
mm
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
0,8
niepowlekane P 25 M
18845
s
mm
5,3
5,3
6,6
6,6
6,6
7,9
7,9
7,9
f
mm
4,398
4,398
5,509
5,509
5,465
6,619
6,575
6,575
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
powlekane BK6425
18845
…
103
104
#
113
114
#
#
#
117
123
127
powlekane BK7615
18845
…
105
115
#
118
124
128
#
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
129
18.113
Toczenie
24° 8°
Nóż tokarski do kopiowania
Info
18849 - 18854 Program zaciskowych noży tokarskich do kopiowania JK
;
Z precyzyjnie osadzoną, szlifowaną precyzyjnie na obwodzie kopiową płytką wieloostrzową przylegającą dwoma bokami.
Gwarantowana absolutna stabilność położenia płytki. Możliwe duże posuwy. Do kopiowania zewnętrznego i wewnętrznego.
Wszystkie oprawki zaciskowe z śrubą zaciskową TORX®-Plus, bez kopiowej płytki wieloostrzowej i śrubokrętu TORX®.
Oprawki zaciskowe kopiowe wewnętrzne JK
18849
;
Wskazówka:
Zapasowe śruby zaciskowe zob.
nr kat. 18850.
18849
N
Wykonanie
Kształt Z, 107° 30’, prawe.
18850
Zapasowa śruba
zaciskowej
S 2560-8 IP
S 2560-8 IP
S 2560-8 IP
18849
…
#
#
#
101
102
103
´
d
´
30
do płytki
wieloostrzowej
C1-551204L
C1-551204L
C1-551204L
7°
f
mm
6,5
9,0
11,0
30
L
mm
100
125
150
7°
d
mm
10
12
16
10
JK 55-10-Z-R
JK 55-12-Z-R
JK 55-16-Z-R
Dmin
mm
12
16
20
10
Typ
L
Zapasowa śruba zaciskowa
Zastosowanie
Do programu kopiujący noży tokarskich KOMET JK.
Oznaczenie
18850
18850
Toczenie
a
S 2560-8 IP
10 szt.
18854
Płytki wieloostrzowe kopiowe C1-55
…
201
;
18854
C1-55 1204L
C1-55 1204L
C1-55 1204L
Rodzaj
węglika
P25M
K10
BK/TiN
l
mm
6,35
6,35
6,35
s
mm
2,4
2,4
2,4
R
mm
0,4
0,4
0,4
a
10 szt.
10 szt.
10 szt.
…
#
#
102
103
104
55°
s
8°
Rozmiar płytki
NMK
lewe
18854
l
e
Wykonanie
Lewe. Kąt ostrza 55°, kąt natarcia 12°, kąt
przyłożenia 8°. Precyzyjny szlif po obwodzie, co
zapewnia długi okres eksploatacji i oszczędność.
Płytka dwoma bokami mocno osadzona w oprawce
zaciskowej.
R
Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.de
Na przykład przy pomocy tarcz wieńcowych diamentowych i CBN firmy ATORN.
18.114
Ě najdłuższe czasy eksploatacji przy równomiernie wysokiej
wydajności skrawania
Ě tarcze kłowe z amortyzującym drgania korpusem
Ě z możliwością uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu
na sucho i na mokro
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
Wydajność potrzebuje jakości
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Info
Rodzaje węglika spiekanego
Wskaźniki do skrawania przy pomocy narzędzi tokarskich z węglika spiekanego
(1)
(2)
H
F
S
a
g
b
l
e
j
w
Wytrzymałość Nacięcia zgrubne i przerywane
lub
twardość
Rodzaj
węglika
(N/mm2)
Stale konstrukcyjne
< 500
Stale konst- 500 - 700
rukcyjne i
stale ulepszane cieplnie
700 - 1000
Stale stopowe 850 - 1000
manganowe,
chromowe
chromowomolibdenowe 1000 - 1400
i inne
Stale
nierdzewne
Stale
narzędziowe
1500 - 1800
> 500 HRC
Staliwo
< 500
500 - 700
PL/OP
Prędkość
skrawania
Kąt ostrza
Rodzaj
węglika
(mm/obr)
(m/min)
a°
g°
l°
0,4 - 0,8
70 - 120
6
10 - 12
4
P 25/30
0,6 - 1,2
60 - 90
6
10 - 12
4
P 25/30
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
50 - 80
35 - 75
6
6
10 - 12
10
4
4
Posuw
Prędkość Kąt ostrza
skrawania
(mm/obr) (m/min)
a°
g°
l°
P 10
0,1 - 0,4
160 - 220 6
12
0
K 20
0,1 - 0,6
120 - 160 6
12
4
P 10
0,1 - 0,4
150 - 200 6
12
4
P 20
0,4 - 0,8
60 - 120
6
12
4
P 10
0,1 - 0,4
4
120 - 180 6
12
M 10/M 20 0,1 - 0,3
80 - 150
6
12
4
P 20
0,4 - 0,8
60 - 100
6
12
4
P 10
0,1 - 0,4
70 - 140
6
12
4
P 25/30
0,6 - 1,2
25 - 60
6
6
4
M 10/M 20 0,1 - 0,3
60 - 110
6
12
4
P 20
0,4 - 0,8
50 - 90
6
12
4
P 20
0,3 - 0,6
30 - 70
6
6
4
P 10
0,1 - 0,4
40 - 100
6
6
4
M 10/M 20 0,1 - 0,3
35 - 60
6
6
4
P 25/30
0,5 - 1,2
20 - 40
6
6
4
P 10
12 - 15 4
P 20
0,1 - 0,4
50 - 70
6
12
4
600 - 700
Stale hartowane
Żeliwo szare
Wygładzanie i pół-wygładzanie
Posuw
P 20
P 25/30
przejście narzędzia A - B
widok Z
główna krawędź tnąca
wolna powierzchnia
powierzchnia natarcia
kąt przyłożenia
kąt natarcia
kąt klina
kąt nachylenia
kąt naroża
kąt ustawienia
kąt ostrza głównego
P 20
0,2 - 0,6
25 - 40
6
0
6
K 10
0,1 - 0,4
4 - 15
6
0
-6
M 20
0,1 - 0,4
4 - 15
6
-5
-6
P 25/30
0,3 - 1,2
40 - 90
6
12
4
P 25/30
0,3 - 1,2
36 - 80
6
12
4
0,1 - 0,2
70 - 120
6
M 10/M 20 0,1 - 0,3
50 - 100
6
12 - 15 4
K 20
0,2 - 0,4
40 - 80
6
12
6
P 10
0,1 - 0,3
45 - 55
6
0
4
K 10
0,1 - 0,5
10 - 45
6
0
6
M 10/M 20 0,1 - 0,5
10 - 45
6
0
6
0,1 - 0,2
130 - 180 6
12
4
M 10/M 20 0,1 - 0,4
P 10
100 - 160 6
12
4
P 20
0,2 - 0,8
80 - 120
6
12
4
P 10
0,1 - 0,2
90 - 130
6
6
4
M 10/M 20 0,1 - 0,4
60 - 130
6
6
4
P 20
0,2 - 0,8
50 - 100
6
12
4
< 200 HB
K 20
> 0,5
40 - 90
6
6
4
K 10
0,1 - 0,5
50 - 100
6
6
4
> 200 HB
K 20
0,3 - 1,2
30 - 70
6
6
4
K 10
4
0,1 - 0,5
40 - 80
6
6
M 10/M 20 0,1 - 0,5
40 - 60
6
6
4
stop. żeliwo szare 200 - 250 MHB M 10/M 20
0,1 - 1,0
20 - 35
6
6
4
K 10
0,1 - 1,0
25 - 40
6
6
4
czarne żeliwo < 220 HB
ciągliwe
K 20
> 0,4
40 - 50
6
4
4
K 10
0,1 - 0,4
50 - 80
6
6
4
70 - 100
6
6
4
Żeliwo
utwardzone
K 10
65 - 90 Shore
6
0
0
0
2-5
6
0
K 20
0,3 - 0,6
400 - 500
10
18
0
K 10
0,1 - 0,3
450 - 600 10
18
0
Mosiądz czerwony
K 20
0,3 - 0,6
400 - 500
10
12
0
K 10
0,1 - 0,3
450 - 600 10
12
0
Stop cynku
K 20
0,3 - 0,6
200 - 250
6
10
0
K 10
0,1 - 0,3
200 - 300 6
10
0
Czyste
aluminium
K 20
0,3 - 0,6
400 - 1000
8
20
0
K 10
0,1 - 0,3
500 - 1200 8
20
0
magazynowych
K 10
4 - 12
Miedź
# = częściowo z zapasów
> 90 Shore
M 10/M 20 0,1 - 0,4
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
Toczenie
Tworzywo
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
18.115
Nóż tokarski węglikowy
Info
4975
4975
4978
4972
4976
4980
4981
Wykonanie
DIN 4971 do DIN 4981 oraz do gwintów (wewnętrznych
i zewnętrznych). Z nalutowanymi płytkami skrawającymi
ISO wg DIN 4950.
Jakość
Ostrza z wkładkami węglikowymi.
4971
18860 - 18877 Nóż tokarski węglikowy
4973
4974
Noże tokarskie proste DIN 4971/ISO 1
18860 - 18861
18860
Wykonanie
Prawe, kąt nastawienia 70°.
prawy
Symbol
Toczenie
10q
12q
16q
20q
25q
lewy
Symbol
10q
12q
16q
20q
25q
18861
Wykonanie
Lewe, kąt nastawienia 70°.
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
c
mm
4
5
6
8
10
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
c
mm
4
5
6
8
10
18862
Wykonanie
Prawe, kąt nastawienia 45°.
10q
12q
16q
20q
25q
32q
lewy
Symbol
10q
12q
16q
20q
25q
32q
18.116
P 20
18860
…
P 25/30
18860
209
210
211
212
213
P 20
18861
…
#
#
#
#
#
209
210
211
212
213
#
P 25/30
18861
#
#
#
#
…
K 10/20
18860
216
217
218
219
220
…
…
#
223
224
225
226
227
K 10/20
18861
216
217
218
219
220
…
#
#
223
224
225
226
227
#
#
Noże tokarskie wygięte DIN 4972/ISO2
18862 - 18863
prawe
Symbol
18860
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170
18862
18863
Wykonanie
Lewe, kąt nastawienia 45°.
c
mm
6
7
8
10
12
14
M 10/20
18862
…
#
202
203
204
205
206
c
mm
6
7
8
10
12
14
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
P 10
18862
#
#
…
…
209
210
211
212
213
P 10
18863
…
#
#
#
#
#
209
210
211
212
213
a
P 20
18862
#
216
217
218
219
220
221
P 20
18863
…
#
216
217
218
219
220
221
P 25/30
18862
…
K 10/20
18862
223
224
225
226
227
228
P 25/30
18863
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
#
#
…
…
230
238
239
240
241
K 10/20
18863
…
#
#
#
#
230
238
239
240
241
223
224
225
226
227
228
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Noże tokarskie wewnętrzne DIN 4973/ISO 8
18864
Wykonanie
Prawe, kąt nastawienia 75°.
10q
12q
16q
20q
25q
32q
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 150
12 x 12 x 180
16 x 16 x 210
20 x 20 x 250
25 x 25 x 300
32 x 32 x 355
c
mm
4
5
6
8
10
12
Do otworu o Ø od
mm
18
21
27
34
43
52
M 10/20
18864
#
#
#
#
…
P 10
18864
…
202
203
204
205
206
#
#
#
#
#
209
210
211
212
213
P 25/30
18864
…
K 10/20
18864
…
K 10/20
18864
…
#
223
224
225
226
227
228
#
#
#
#
#
229
230
231
232
233
234
216
217
218
219
220
Noże tokarskie wewnętrzne kątowe DIN 4974/ISO 9
18865
Wykonanie
Prawe, kąt nastawienia 88°.
prawe
Symbol
10q
12q
16q
20q
25q
32q
18865
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 150
12 x 12 x 180
16 x 16 x 210
20 x 20 x 250
25 x 25 x 300
32 x 32 x 355
c
mm
4
5
6
8
10
12
Do otworu o Ø od
mm
18
21
27
34
43
52
M 10/20
18865
…
#
#
#
202
203
204
205
206
207
P 10
18865
…
#
#
209
210
211
212
213
P 25/30
18865
…
#
216
217
218
219
220
221
K 10/20
18865
…
223
224
225
226
234
235
K 10/20
18865
…
#
237
238
239
240
241
242
Noże tokarskie punktowe DIN 4975
18866
Wykonanie
Kąt nastawienia 50°.
Symbol
16h
20h
25h
18866
wys x szer x dł1
mm
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
25 x 16 x 140
P 10
18866
…
#
#
#
209
210
211
P 20
18866
…
#
216
217
218
P 25/30
18866
…
K 10/20
18866
…
223
224
225
#
#
#
232
233
234
Noże tokarskie szerokie DIN 4976/ISO 4
18867
Wykonanie
Kąt nastawienia 0°.
Symbol
10q
12q
16q
20q
25q
32q
18867
P 20
18867
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170
#
…
209
210
211
212
213
214
P 25/30
18867
#
…
217
218
219
220
K 10/20
18867
#
#
#
#
Wykonanie
Prawe, kąt nastawienia 90°.
16q
20q
25q
32q
PL/OP
wys x szer x dł1
mm
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
223
224
225
226
227
Noże tokarskie poprzeczne odsadzone DIN 4977/ISO 5
18868
prawe
Symbol
Toczenie
prawe
Symbol
18864
18868
c
mm
8
10
12
16
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
P 10
18868
…
#
#
211
212
P 20
18868
…
#
218
219
220
221
P 25/30
18868
…
225
226
227
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
K 10/20
18868
…
#
#
#
232
233
234
242
18.117
Nóż tokarski węglikowy
Noże tokarskie kątowe odsadzone DIN 4978/ISO 3
18869
Wykonanie
Prawe, kąt nastawienia 95°.
prawe
Symbol
16h
20h
25h
32h
18869
wys x szer x dł1
mm
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
M 10/20
18869
c
mm
5
6
8
10
#
#
…
P 10
18869
…
204
205
206
#
#
#
211
212
213
P 20
18869
#
…
P 25/30
18869
218
219
220
221
…
K 10/20
18869
…
#
#
239
240
241
242
225
226
227
Noże tokarskie kątowe odsadzone DIN 4978/ISO 3
18870
Wykonanie
Lewe, kąt nastawienia 95°.
lewy
Symbol
16h
20h
25h
32h
18870
wys x szer x dł1
mm
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
c
mm
5
6
8
10
P 20
18870
…
#
#
#
218
219
220
P 25/30
18870
…
#
225
226
227
228
K 10/20
18870
…
#
#
#
232
233
234
Noże tokarskie boczne odsadzone DIN 4980/ISO 6
18871 - 18872
18871
Toczenie
18871
Wykonanie
Prawe, kąt nastawienia 90°.
18872
Wykonanie
Lewe, kąt nastawienia 90°.
prawe
Symbol
10q
12q
16q
20q
25q
32q
lewy
Symbol
10q
12q
16q
20q
25q
32q
18873
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170
c
mm
4
5
6
8
10
12
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170
c
mm
4
5
6
8
10
12
M 10/20
18871
#
#
…
202
203
204
205
206
P 10
18871
#
#
#
#
…
P 20
18871
209
210
211
212
213
…
P 25/30
18871
216
217
218
219
220
221
P 10
18872
…
P 20
18872
#
209
#
#
#
#
211
212
213
#
#
…
…
K 10/20
18871
…
#
237
238
239
240
241
242
K 10/20
18872
…
223
224
225
226
227
P 25/30
18872
216
217
218
219
220
221
…
223
224
225
226
227
#
#
#
Przecinaki tokarskie DIN 4981/ISO 7
Wykonanie
Prawe.
prawe
Symbol
12h
16h
20h
25h
32h
18.118
237
238
239
240
241
242
18873
wys x szer x dł1
mm
12 x 8 x 100
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
l2
mm
12
14
16
20
25
b2
mm
3
4
5
6
8
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
M 10/20
18873
…
#
203
204
205
206
207
a
P 10
18873
#
…
210
211
212
213
P 20
18873
…
217
218
219
220
221
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
P 25/30
18873
…
K 10/20
18873
224
225
226
227
228
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
237
238
239
240
241
PL/OP
Inklusive
Przecinaki tokarskie DIN 4981/ISO 7
18874
Wykonanie
Lewe.
18874
12h
16h
20h
25h
32h
wys x szer x dł1
mm
12 x 8 x 100
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
l2
mm
12
14
16
20
25
b2
mm
3
4
5
6
8
P 10
18874
…
#
#
#
#
210
211
212
213
P 20
18874
…
217
218
219
220
P 25/30
18874
…
224
225
226
227
228
K 10/20
18874
#
#
Wykonanie
Prawe, proste, 60°.
12q
16q
20q
25q
231
232
233
234
235
Noże tokarskie do gwintów zewnętrznych
18875
prawe
Symbol
…
18875
P 20
18875
wys x szer x dł1
mm
12 x 12 x 110
16 x 16 x 125
20 x 20 x 140
25 x 25 x 160
…
203
204
205
206
K 10/20
18875
…
#
209
210
211
212
Noże tokarskie do gwintów wewnętrznych
18876
Wykonanie
Prawe, zagięte, 60°.
18876
l1
c
b
l2
8°
60°
prawe
Symbol
10q
12q
16q
20q
25q
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 140
12 x 12 x 160
16 x 16 x 180
20 x 20 x 210
25 x 25 x 250
c
mm
6
6
8
10
12
l2
mm
52
56
63
80
100
P 20
18876
do otworu o Ø od
mm
16
20
25
32
40
…
202
203
204
205
206
K 10/20
18876
#
#
#
#
…
209
210
211
212
213
Wytaczaki hakowe
18877
Wykonanie
Prawe.
18877
l1
c
b
l2
2°
2°
b1
prawe
Symbol
10q
12q
16q
20q
25q
32q
PL/OP
wys x szer x dł1
mm
10 x 10 x 140
12 x 12 x 160
16 x 16 x 180
20 x 20 x 210
25 x 25 x 250
32 x 32 x 300
# = częściowo z zapasów
magazynowych
c
mm
6
6
8
10
12
14
a
l2
mm
52
56
63
80
100
125
b1
mm
3
4
5
6
8
10
do otworu o Ø od
mm
16
20
25
32
40
50
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
P 20
18877
…
#
202
203
204
205
206
207
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
K 10/20
18877
…
#
#
209
210
211
212
213
18.119
Toczenie
lewy
Symbol
Nóż tokarski węglikowy │ Nóż tokarski HSS-Co
Noże tokarskie do profili na paski klinowe
Wykonanie
Z nalutowanymi węglikowymi płytkami
skrawającymi, kąt zarysu 34°.
Jakość
Rodzaj węglika
spiekanego K 10.
h
18878
b
l1
18878
«
Symbol
16 h
20 h
25 h
32 h
Info
wys x szer x dł1
mm
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
18878
…
204
205
206
207
7°
do szerokości
mm
8
10
13
17
r
r
18885 - 18896 Nóż tokarski HSS-Co
Wykonanie
10 mm T z litej wysokowydajnej stali szybkotnącej, powyżej tych wymiarów ze zgrzewaną na styk głowicą
ze stali szybkotnącej HSS-Co.
18885
Noże tokarskie proste HSS-Co
Wykonanie
W oparciu o DIN 4951, prawe. Kąt nastawienia 45°.
Toczenie
T
mm
10
12
16
20
l1
mm
100
110
140
160
c
mm
2,0
2,5
3,0
4,0
18886
prawe
18885
…
#
#
#
#
201
202
203
204
18885
Noże tokarskie zagięte HSS-Co
Wykonanie
W oparciu o DIN 4952, prawe. Kąt nastawienia 45°.
T
mm
10
12
16
20
l1
mm
100
110
140
160
c
mm
6
8
10
14
18887
prawe
18886
18886
…
201
202
203
204
Noże tokarskie wewnętrzne HSS-Co
Wykonanie
W oparciu o DIN 4953, prawe. Kąt nastawienia 30°.
T
mm
10
12
16
20
l1
mm
160
180
180
220
c
mm
5
6
6
8
18888
prawe
18887
#
#
18887
…
201
202
203
204
Noże tokarskie kątowe wewnętrzne HSS-Co
Wykonanie
W oparciu o DIN 4954, prawe. Kąt nastawienia 20°.
T
mm
10
12
16
20
18.120
l1
mm
160
180
180
220
c
mm
5
6
6
8
prawe
18888
…
#
201
202
203
204
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18888
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
Noże tokarskie boczne odsadzone HSS-Co
18891
Wykonanie
W oparciu o DIN 4960, prawe. Kąt nastawienia 6°.
l1
mm
100
110
140
160
prawe
18891
c
mm
4
5
6
8
…
201
202
203
204
Przecinaki tokarskie HSS-Co
18892
Wykonanie
DIN 4961, prawe.
T
mm
16
20
l1
mm
140
160
18892
prawe
18892
c
mm
3
4
…
201
202
Wytaczaki hakowe HSS-Co
18893
Wykonanie
W oparciu o DIN 4963, prawe.
T
mm
10
12
16
20
l1
mm
160
180
180
220
c
mm
6
8
8
10
e
mm
3
3
3
4
18895 - 18896
PL/OP
T
mm
10
12
16
20
l1
mm
100
110
140
160
b
mm
12
16
20
25
T
mm
10
12
16
20
l1
mm
160
180
180
220
c
mm
6
8
8
10
# = częściowo z zapasów
magazynowych
18893
prawe
18893
…
201
202
203
204
Noże tokarskie do gwintowania HSS-Co
zewn.
18895
#
…
201
202
203
204
wewn.
18896
…
#
201
202
203
204
a
18895
Wykonanie
Noże tokarskie do gwintów zewnętrznych 60°,
prawe, metryczne.
18896
Wykonanie
Noże tokarskie do gwintów wewnętrznych 60°,
prawe, metryczne.
18895
18896
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.121
Toczenie
T
mm
10
12
16
20
18891
Przyrządy do radełkowania
Przyrządy do radełkowania
18965
18965 101
Wykonanie
- Specjalnie hartowana powierzchnia dla
zwiększenia odporności na zużycie.
Zastosowanie
Wzór: RAA, RBL, RBR, RGE, RGV, RKE, RKV.
Radełka:
1 x kształt AA (RAA),
1 x kształt BL 30° (RBL),
1 x kształt BR 30° (RBR),
1 x kształt GV (RGE),
1 x kształt GE (RGV),
1 x kształt KV (RKE),
1 x kształt KE (RKV).
18965 101
+
Zastosowanie
Do tokarek tradycyjnych.
18965 103
*
Wskazówka:
Dostarczane bez radełek (zob. nr kat. 18970-18974).
Wykonanie
Węglikowe trzpienie toczne zabezpieczone śrubą
w celu szybkiej wymiany radełek.
Zastosowanie
Do tradycyjnych i numerycznych tokarek CNC,
centrów tokarskich i frezarskich, tokarek wielowrzecionowych oraz krótkich/uniwersalnych tokarek.
18965 103
RAA
RBL
RBR
RGE
RGV
RKE
RKV
Toczenie
Zakres roboczy
mm
15 - 200
8 - 200
+
a
mm
16
20
b
mm
16
20
c
mm
130,0
109,5
d
mm
18
–
e
mm
–
29,5
…
18965
101
103
Wskazówka:
Dostarczane bez radełek (zob. nr kat. 18970-18974).
Wykonanie
Budowa modułowa: przyrząd można stosować
uniwersalnie jako wariant prawy i lewy. Przezbrojenie przez proste przekręcenie głowicy radełka.
Z elastycznym centrowaniem. Trzpienie toczne
zabezpieczone śrubą w celu szybkiej wymiany
radełek.
Zastosowanie
Do tokarek tradycyjnych i numerycznych CNC.
Wzór: RAA, RGE 30°, RGE 45°.
Radełka:
2 x kształt AA (RAA),
1 x kształt BL 30°,
1 x kształt BR 30° (RGE 30°),
1 x kształt BL 45° (RGE 45°),
1 x kształt BR 45° (RGE 45°).
18.122
Radełka
mm
20 x 8 x 6
20 x 8 x 6
Przyrządy do radełkowania
18967
Zakres roboczy
mm
10 - 80
f
mm
–
32,5
a
mm
20
b
mm
20
c
mm
130
d
mm
20
RAA
e
mm
50
f
mm
42
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
RGE 30°
RGE 45°
Radełka
mm
20 x 8 x 6
a
18967
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
18967
…
101
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
18970 - 18974
+
Radełka DIN 403
18970
18970
Wykonanie
Kształt AA.
Wykonanie
Z 2 fazkami, kąt profilu 90°, zęby frezowane
dokładnie, boki i otwór szlifowane.
Zastosowanie
Do obróbki bezwiórowej.
Do przyrządów do radełkowania
nr kat. 18965-18967.
Jakość
HSS (stal szybkotnąca).
18971
18972
18973
18974
18971
Wykonanie
Kształt BL 30°.
18972
Wykonanie
Kształt BR 30°.
18973
Wykonanie
Kształt GE 30°.
18974
Wykonanie
Kształt GV 30°.
Podziałka
tpi
16,9
21,2
25,4
31,8
42,3
Ø x szerokość x otwór
mm
20 x 8 x 6
20 x 8 x 6
20 x 8 x 6
20 x 8 x 6
20 x 8 x 6
AA
18970
…
BL 30°
18971
202
203
204
206
208
…
202
203
204
206
208
1,2
1,0
0,8
0,6
1,5
1,2
1,0
0,8
0,6
…
GE 30°
18973
…
#
102
103
104
106
108
BR 30°
18972
202
203
204
206
208
GV 30°
18974
…
104
106
DUŻY WYBÓR – PROSTE WYSZUKIWANIE
Aby usprawnić proces wyszukiwania produktów, nasz cały
asortyment został przedstawiony w formie dwóch odrębnych
katalogów oraz podzielony na jasno opisane podgrupy produktów.
Nie zapomnij! KATALOG TOM [2]
Uniwersalny katalog narzędzi i maszyn.
Ciesz się obszernym wyborem produktów spośród naszych
wysokiej jakości narzędzi firmy ATORN.
Wydajność potrzebuje jakości.
PL/OP
# = częściowo z zapasów
magazynowych
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.123
Toczenie
Podziałka
mm
1,5
1,2
1,0
0,8
0,6
1,5
Przyrządy do frezowania radełkowego
*
Przyrząd do frezowania radełkowego
18977
Wykonanie
Budowa modułowa: przyrząd można stosować
uniwersalnie jako wariant prawy i lewy. Szybkie
przezbrojenie przez łatwy demontaż i przekręcenie
głowicy radełka. Z rastrem pozycjonującym dla
optymalnej pozycji początkowej. Dokładna regulacja
głowicy radełka przy pomocy wałka z gwintem ze
skalą. Promieniowe i osiowe zabezpieczenie
toczenia dla optymalnego prowadzenia narzędzia po
detalu i zwiększonej jakości powierzchni. Specjalnie
hartowana powierzchnia dla zwiększenia odporności
na zużycie. Dostarczane bez radełek (zob. nr kat.
18983-18985).
Zakres roboczy
mm
10 - 300
*
Zastosowanie
Do tradycyjnych i numerycznych tokarek CNC,
centrów tokarskich i frezarskich, tokarek wielowrzecionowych oraz krótkich/uniwersalnych tokarek
Wzór: RAA, RBL 30°, RBR 30°.
Radełka:
1 x kształt BR 30° (dla wersji prawej),
1 x kształt BL 30° (dla wersji lewej),
1 x kształt AA RBL 30°/RBR 30°.
RAA
a
b
c
d
e
f
mm mm mm mm mm mm
20 25 129 33 49 36
RBL 30°
Toczenie
Wykonanie
Budowa modułowa: przyrząd można stosować
uniwersalnie jako wariant prawy i lewy. Przezbrojenie przez proste przekręcenie głowicy frezowej
radełka. Uniwersalne zastosowanie: Pionowa
regulacja wysokości w celu stosowania na wielkościach chwytu 20 i 25 mm. Łatwe ustawianie: Skala do
nastawiania i wrzeciono nastawcze do szybkiego
ustawiania średnicy. Ustawianie precyzyjne wysokości przez regulację wysokości wrzeciona głowicy
frezowej. Specjalnie hartowana powierzchnia dla
zwiększenia odporności na zużycie. Dostarczane
bez radełek (zob. nr kat. 18981-18983).
Radełka
mm
25 x 6 x 8
…
18977
101
Zastosowanie
Do tradycyjnych i numerycznych tokarek CNC,
centrów tokarskich i frezarskich, tokarek wielowrzecionowych oraz krótkich/uniwersalnych tokarek
Wzór: RGE 30°, RGE 45°.
Radełka:
2 x kształt (RGE 30°),
1 x kształt BL 15°,
1 x kształt BR 15° (RGE 45°).
RGE 30°
18.124
RBR 30°
Przyrząd do frezowania radełkowego
18978
Zakres roboczy
mm
10 - 250
18977
a
mm
20
b
mm
20
c
mm
134
d
mm
68
e
mm
54
f
mm
58
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
RGE 45°
Radełka
mm
25 x 6 x 8
a
18978
18978
…
101
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP
Inklusive
18979 - 18982
*
Radełka DIN 403 (BR/BL 15°)
18979 + 18981
18979
Wykonanie
Kształt BR 15°. 15 x 4 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
Wykonanie
Bez fazek, kąt profilu 90°, zęby frezowane
dokładnie, boki i otwór szlifowane.
Zastosowanie
Do obróbki wiórowej. Do przyrządów do
radełkowania nr kat. 18978.
Jakość
PM (stal proszkowa).
18980 + 18982
18980
Wykonanie
Kształt BL 15°. 15 x 4 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
18981
Wykonanie
Kształt BR 15°. 25 x 6 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
0,6
0,8
1,0
1,2
0,6
0,8
1,0
1,2
18982
Wykonanie
Kształt BL 15°. 25 x 6 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
*
Podziałka
tpi
42,3
31,8
25,4
21,2
Podziałka
tpi
42,3
31,8
25,4
21,2
16,9
18984 - 18985
*
Podziałka
tpi
42,3
31,8
25,4
21,2
16,9
# = częściowo z zapasów
magazynowych
…
#
#
#
#
203
204
205
206
#
#
#
#
103
104
105
106
BR 15°/Ø 25
18981
…
#
#
#
BL 15°/Ø 25
18982
203
204
205
206
#
#
…
203
204
205
206
18983
18983 403-406
Wykonanie
Kształt AA. 15 x 4 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
AA/Ø 25
18983
#
#
#
…
303
304
305
306
307
AA/Ø 15
18983
…
#
#
#
#
403
404
405
406
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
Radełka DIN 403 (BR/BL 30°)
18984
Kształt BR 30°. 25 x 6 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
Wykonanie
Bez fazek, kąt profilu 90°, zęby frezowane
dokładnie, boki i otwór szlifowane.
Zastosowanie
Do obróbki wiórowej. Do przyrządów do
radełkowania nr kat. 18977.
Jakość
PM (stal proszkowa).
PL/OP
BL 15°/Ø 15
18980
18983 303-307
Wykonanie
Kształt AA. 25 x 6 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
Wykonanie
Bez fazek, kąt profilu 90°, zęby frezowane
dokładnie, boki i otwór szlifowane.
Zastosowanie
Do obróbki wiórowej. Do przyrządów do
radełkowania nr kat. 18977 i 18978.
Jakość
PM (stal proszkowa).
Podziałka
mm
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
…
Radełka DIN 403 (AA)
18983
Podziałka
mm
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
BR 15°/Ø 15
18979
Toczenie
Podziałka
mm
0,6
0,8
1,0
1,2
18985
18985
Kształt BL 30°. 25 x 6 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
BR 30°
18984
#
#
a
18984
…
BL 30°
18985
…
203
204
205
206
207
#
#
#
#
#
203
204
205
206
207
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
18.125
Przyrządy do frezowania radełkowego
Radełka do przyrządów do frezowania radełkowego QUICK DIN 403 (BR/BL 15°)
18986 - 18989
*
18986
Wykonanie
Kształt BR 15°. 21,5 x 5 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
Wykonanie
Bez fazek, kąt profilu 90°, zęby frezowane
dokładnie, boki i otwór szlifowane.
Zastosowanie
Do obróbki wiórowej. Do przyrządów do
radełkowania -Quick- modele I/KF i O/KF.
Jakość
PM (stal proszkowa).
18986 + 18988
18987 + 18989
18987
Wykonanie
Kształt BL 15°. 21,5 x 5 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
18988
Wykonanie
Kształt BR 15°. 14,5 x 3 x 5 mm
(Ø x szerokość x otwór).
18989
Wykonanie
Kształt BL 15°. 14,5 x 3 x 5 mm
(Ø x szerokość x otwór).
Podziałka
mm
0,8
1,0
1,2
1,5
*
BR 15°/Ø 21,5
18986
Podziałka
tpi
31,8
25,4
21,2
16,9
#
#
#
Toczenie
Podziałka
tpi
31,8
25,4
21,2
16,9
18991 - 18992
AA
18990
Ø x szerokość x otwór
mm
21,5 x 5 x 8
21,5 x 5 x 8
21,5 x 5 x 8
21,5 x 5 x 8
#
#
#
#
1,5
0,8
1,0
1,2
1,5
…
BR 15°/Ø 14,5
18988
…
BL 15°/Ø 14,5
18989
…
#
#
#
204
205
206
#
#
#
204
205
206
204
205
206
207
18990
…
0,8
1,0
1,2
1,5
204
205
206
207
0,8
1,0
1,2
1,5
Radełka do przyrządów do frezowania radełkowego QUICK DIN 403 (BR/BL 30°)
18991
Wykonanie
Kształt BR 30°. 21,5 x 5 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
Wykonanie
Bez fazek, kąt profilu 90°, zęby frezowane
dokładnie, boki i otwór szlifowane.
Zastosowanie
Do obróbki wiórowej. Do przyrządów do
radełkowania -Quick- modele I/FL i O/FL.
Jakość
PM (stal proszkowa).
BR 30°
Podziałka Podziałka Ø x szerokość x 18991
mm
tpi
otwór mm
0,8
31,8
21,5 x 5 x 8
#
1,0
25,4
21,5 x 5 x 8
#
1,2
21,2
21,5 x 5 x 8
#
1,5
16,9
21,5 x 5 x 8
#
18.126
#
1,2
18990
Wykonanie
Kształt AA. 21,5 x 5 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
Wykonanie
Bez fazek, kąt profilu 90°, zęby frezowane
dokładnie, boki i otwór szlifowane. Kształt AA.
Zastosowanie
Do obróbki wiórowej. Do przyrządów do
radełkowania -Quick- model I/KF.
Jakość
PM (stal proszkowa).
*
204
205
206
207
BL 15°/Ø 21,5
18987
1,0
Radełka do przyrządów do frezowania radełkowego QUICK DIN 403 (AA)
18990
Podziałka
mm
0,8
1,0
1,2
1,5
…
0,8
18991
18992
18992
Wykonanie
Kształt BL 30°. 21,5 x 5 x 8 mm
(Ø x szerokość x otwór).
…
BL 30°
18992
204
205
206
207
www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63
#
#
#
…
0,8
1,0
1,2
1,5
204
205
206
207
0,8
1,0
1,2
1,5
a
= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach.
# = częściowo z zapasów
magazynowych
PL/OP

Podobne dokumenty