BERLIN

Transkrypt

BERLIN
BERLIN
Program wycieczki:
 Wyjazd z Kołobrzegu o godz. 05.00. Przejazd do Niemiec.
 Przyjazd do Berlina ok. godz. 10.00. Spacer po dawnej części wschodniego Berlina:
Alexanderplatz, przejście na Wyspę Muzealną – dzielnica 5 muzeów wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, Katedra Berlińska - największy Kościół
Protestancki w stolicy, spacer Aleją pod Lipami reprezentacyjna aleja pełna wspaniałych
budowli jak np. Nowy Odwach, Katedra Św. Jadwigi, Bebelplatz z tzw. Pustą Biblioteką.
 Zwiedzanie Muzeum Pergamon –prezentuje zbiory Sztuki Starożytnej z salami poświęconymi
architekturze i rzeźbie, Muzeum Azji Przedniej oraz Muzeum Sztuki Islamskiej. Można
zobaczyć tutaj słynną Bramę Isztar z Babilonu, fragment fasady pałacu Mschatta z Jordanii,
bramę targową z Miletu. Główny eksponat muzeum stanowi Wielki Ołtarz Zeusa
ze starożytnego Pergamonu (II w p.n.e).
 Chwila czasu wolnego w dzielnicy handlowej przy Placu Poczdamskim.
 Przejazd do Dzielnicy Rządowej i na plac Paryski z Bramą Brandenburską.
 Wyjazd z Berlina o godz. 18:00, powrót do Kołobrzegu ok. godz. 23:00.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
LICZBA UCZESTNIKÓW
CENA ZA OSOBĘ
49
90 ZŁ
45
95 ZŁ
Świadczenia zawarte w cenie:
 transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, DVD, barek),
 opiekę pilota/przewodnika,
 ubezpieczenie KL i NNW.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu 12 Euro / os.
40
105 ZŁ