PIKNIK

Transkrypt

PIKNIK
3
2
R
N
Ł
Ó
K
Z
S
Ł
Ó
ZESP
W NA:
Ó
C
Ń
A
K
Z
S
E
I
M
A
Z
S
RA
ZAP
K
I
N
K
PI
A
K
C
E
I
Z
D
A
I
N
D
I
J
Z
A
K
O
Z
6
1
0
2
A
C
W
R
E
Z
C
4
A
T
3
7
SOBO
2
A
K
S
NAKIEL
UL.
IE:
M
A
R
G
O
R
W P
GRUPY
M
E
Ł
A
I
CYKU,
Z
U
D
K
U
I
Z
U
E
I
N
N
Z
O
C
KI NA K
ISTORY
ZABAWY H KCYJNEJ, PRZEJAŻDŻ IECI, STOISKO
Z
U
REKONSTR PLAC ZABAW DLA D MATY”, GRUPA
I
Y
DMUCHAN KO-PRĄDZYŃSKIE KL NIEJ PIŁKI NOŻNEJ
NIU
R
S
“MIEDZYŃ STÓW “HARLEY’, TU ABARET W WYKONA
I
K
MOTOCYKL ONTRA UCZNIOWIE, , KAWIARENKA POD
A
K
“RODZICE LI, LOTERIA FANTOW ILEM I NAPOJAMI
R
E
NAUCZYCI E SŁODKOŚCIAMI, G
Z
CHMURKĄ
0
0
.
9
1
0
0
.
4
. 1
GODZ