Regulamin XII Grand Prix Dąbrowy Górniczej w Badmintonie

Transkrypt

Regulamin XII Grand Prix Dąbrowy Górniczej w Badmintonie
Regulamin XX IIGrand Prix Dąbrowy Górniczej w Badmintonie
1. Cel:
Popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie wśród
mieszkańców Dąbrowy Górniczej
2. Organizatorzy:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
3.Uczestnictwo:
Wszyscy chętni, turnieje otwarte w kategoriach:
I
- szkoły podstawowe - dziewczęta i chłopcy
II
- gimnazja
- dziewczęta i chłopcy
III
- pozostali
- mężczyźni
Rozegrany zostanie turniej gier podwójnych w kategorii szkół podstawowych oraz open.
Każdy zawodnik może grać maksymalnie w dwóch kategoriach. Obowiązuje strój
sportowych, własny sprzęt, buty halowe na jasnej podeszwie, badania lekarskie lub zgoda
rodziców w wypadku nieletniego.
4. Miejsce i termin
Hala sportowa SP 31 w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowice, al. Zwycięstwa,
Terminy: 24.09.,08.10.,22.10.,05.11.,26.11.,finał 17.12.2011r.
Godziny: 9.00 - kat. I i II
ok. 12.30 - kat. III gry podwójne open ok. 11.30
5. Zgłoszenia
Na hali przed turniejem
Pierwszy turniej bez rozstawień. Następne według klasyfikacji GP
6. Zasady współzawodnictwa:
Grand Prix składa się z 6 turniejów, warunkiem koniecznym jest uczestnictwo co najmniej w
4. o kolejności końcowej decyduje wynik 6 najlepszych turniejów. Turnieje rozgrywane będą
systemem „ do dwóch przegranych" ( bez gry o II miejsce). Przy dużej ilości zawodników sety
do 7 punktów. Gry deblowe systemem pucharowym, zgłoszone pary grają w tym samym
składzie.
Punktacja: I msc. - 10 pkt., II msc. - 8 pkt., III msc. - 6 pkt., IV msc. - 4 pkt.,
V - VIII msc. - 2 pkt. ,za udział 1 pkt. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem
obowiązują przepisy PZBad.
7. Nagrody:
W poszczególnych turniejach dyplomy , za całość puchary i medale.
8. Postanowienia końcowe:
Organizator turnieju nie odpowiada za stan zdrowia uczestników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy własne uczestników zagubione podczas
zawodów.
Lotki do gry zabezpiecza organizator, dopuszcza się lotki własne za zgodą obu
zawodników, obowiązuje wtedy ranking lotek PZBad.
Kontakt do organizatora: CSiR 261-20-10, 261-21-05 , Marian Krupa 0605-247-955.
Ostateczna interpretacja regulaminu i sprawy nie ujęte należą do organizatora.

Podobne dokumenty