zapytanie do przetargu nieograniczonego na

Transkrypt

zapytanie do przetargu nieograniczonego na
ZAPYTANIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej
Nr 141im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie - 2013 rok
Numer ogłoszenia: 495948 - 2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Warszawa, dnia 2012-12-13
Znak postępowania: Sp.141-34-4/12
W odpowiedzi na zapytanie w przetargu nieograniczonym, zgłoszone w dniu
2012-12-13 o treści:
Dotyczy:
Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej
Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie - 2013 rok Numer ogłoszenia: 495948
- 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 Część 6: Wyroby garmażeryjne – CPV 15.00.00.00-8,
15.89.42.00-3.
Witam,
Zgodnie z Art. 29. pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie proszę, o określenie
wymagań jakościowych dotyczących surowców wchodzących w skład poszczególnych
asortymentów.
Dotyczy to przede wszystkim typu mąki, procentowej zawartości nadzienia
w wyrobach oraz składu surowcowego poszczególnych wyrobów oraz dopuszczalności
stosowania tańszych zamienników naturalnych produktów.
Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego udziela odpowiedzi:
1. Typ mąki - Mąka Szymanowska typ 480 lub Mąka tortowa Typ 450.
2. Procentowa zawartość nadzienia w wyrobach oraz składu surowcowego
poszczególnych wyrobów:
DE VOLAILE Z KURCZAKA, opakowanie 1000g - 85% filet z kurczaka, masło i natka.
KLUSKI ŚLĄSKIE, nieposklejane, z dziurką, ręcznie wyrabiane, zawartość gotowanych
ziemniaków w produkcie 70-75%, opakowanie tacka 500-1000g.
KOPYTKA, nieposklejane, ręcznie wyrabiane, zawartość gotowanych ziemniaków
w produkcie 70-75%, opakowanie tacka 500-1000g.
KROKIETY Z MIĘSEM WIEPRZOWO-WOŁOWYM, opakowanie tacka 1000g - w składzie
10% mięsa wołowego 30% mięsa wieprzowego.
NALEŚNIKI Z SEREM, o średnicy 20-21cm, opakowanie tacka 1000g - sera nie mniej niż
40%.
PIEROGI LENIWE, ręcznie wyrabiane, nieposklejane, opakowanie tacka 1000g - sera
nie mniej niż 40%.
1
PIEROGI Z KAPUSTĄ I PIECZARKAMI, równej wielkości (ok. 22 szt. na 1000g), ręcznie
wyrabiane, nieposklejane, opakowanie tacka 1000g - farszu nie mniej niż 40%.
PIEROGI Z MIĘSEM WOŁOWO-WIEPRZOWYM EKSTRA, równej wielkości (ok .22 szt. na
1000g), ręcznie wyrabiane, nieposklejane, zawartość farszu w pierogach min. 40%,
opakowanie tacka 1000g - w składzie 10% mięsa wołowego 30% mięsa wieprzowego.
PIEROGI Z SEREM, z serem tłustym, zawartość sera min. 40%, równej wielkości (ok .22
szt. na 1000g), ręcznie wyrabiane, nieposklejane, opakowanie tacka 1000g.
PYZY Z MIĘSEM WOŁOWO-WIEPRZOWYM EKSTRA, równej wielkości, ręcznie
wyrabiane, nieposklejane, zawartość farszu w pierogach min. 40%, opakowanie tacka
1000g - w składzie 10% mięsa wołowego 30% mięsa wieprzowego.
ZRAZY WOŁOWE EXTRA, opakowanie 1000g - 85% mięsa wołowego, 15% - boczek
wędzony, ogórek kiszony, cebula, musztarda, przyprawy.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie tańszych zamienników naturalnych
produktów. Zgodnie z § 3 Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych - Dostarczone
produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie, o której mowa w
§ 1 ust. 2 niniejszej umowy, a w przypadku dostawy produktu równoważnego,
zamawiający wymaga, aby opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje
umożliwiające identyfikację spełnienia wskazanych wymagań minimalnych
(parametrów) dla danego produktu (gramatura, zawartość procentowa
poszczególnych składników, wydajność z opakowania, wartość odżywcza itp.)
wskazanych w przedmiotowej ofercie.
Dyrektor szkoły
Anna Gołygowska
2