zal_nr_1_7_ZS79_2013

Transkrypt

zal_nr_1_7_ZS79_2013
Nr sprawy ZS79/321/2/12
Załącznik nr 4 do Specyfikacji
KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.7 do formularza ofertowego)
CZĘŚĆ 7 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – „WYROBY GARMAŻERYJNE”
Lp.
Opis produktu
(A)
Jednostka
miary
Ilość
szacunkowa
(B)
(C)
1
GOŁĄBKI Z MIĘSEM, opakowanie 1000g
kg
250
2
KLUSKI LENIWE, ręcznie wyrabiane, zawartość sera
tłustego w produkcie 60-65%, opakowanie tacka 5001000g
kg
100
3
KLUSKI ŚLĄSKIE, nieposklejane, z dziurką, ręcznie
wyrabiane, zawartość gotowanych ziemniaków w
produkcie 70-75%, opakowanie tacka 500-1000g
kg
50
4
KNEDLE Z TRUSKAWKAMI, nieposklejane, ręcznie
wyrabiane, zawierające owoc w całości, opakowanie
tacka 1000g
kg
100
5
KNEDLE ZE ŚLIWKAMI, nieposklejane, ręcznie
wyrabiane, zawierające owoc w całości, opakowanie
tacka 1000g
kg
100
6
KOPYTKA, nieposklejane, ręcznie wyrabiane,
zawartość gotowanych ziemniaków w produkcie 7075%, opakowanie tacka 500-1000g
kg
100
7
NALEŚNIKI Z SEREM I POREM NA OSTRO, o
średnicy 20-21cm, opakowanie tacka 1000g
kg
50
Cena jednostkowa
brutto
(D)
Wartość brutto
(Pozycja [C] X Pozycja [D])
8
NALEŚNIKI Z SEREM, o średnicy 20-21cm,
opakowanie tacka 1000g
kg
200
9
PIEROGI RUSKIE, równej wielkości (ok. 22 szt. na
1000g), ręcznie wyrabiane, nieposklejane, opakowanie
tacka 1000g
kg
50
10
PIEROGI Z KAPUSTĄ I PIECZARKAMI, równej
wielkości (ok. 22 szt. na 1000g), ręcznie wyrabiane,
nieposklejane, opakowanie tacka 1000g
kg
200
11
PIEROGI Z MIĘSEM WOŁOWO-WIEPRZOWYM I
DROBIOWYM EKSTRA, równej wielkości (ok .22 szt.
na 1000g), ręcznie wyrabiane, nieposklejane,
zawartość farszu w pierogach min. 40%, opakowanie
tacka 1000g
kg
300
12
PIEROGI Z WARZYWAMI, zawartość farszu min. 40%,
równej wielkości (ok .22 szt. na 1000g), ręcznie
wyrabiane, nieposklejane, opakowanie tacka 1000g
kg
150
13
PYZY Z MIĘSEM WOŁOWO-WIEPRZOWYM
DROBIOWE EKSTRA, równej wielkości, ręcznie
wyrabiane, nieposklejane, zawartość farszu w
pierogach min. 40%, opakowanie tacka 1000g
kg
100
14
USZKA Z MIĘSEM, ręcznie wyrabiane, nieposklejane,
mięso wieprzowo-wołowe typu extra, opakowanie tacka
1000g
kg
10
15
NALEŚNIKI BOLOŃSKI MIESO -WIEPRZOWE ,
EKSTRA, równej wielkości (ok .22 szt. na 1000g),
ręcznie wyrabiane, nieposklejane, zawartość farszu w
pierogach min. 40%, opakowanie tacka 1000g
kg
150
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CZĘŚĆ:
………………………………………………………………………..
Data i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Podobne dokumenty