centrum onkologii - instytut im. marii skłodowskiej

Transkrypt

centrum onkologii - instytut im. marii skłodowskiej
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Warszawa, 26.05.2010r.
REFERENCJE
DEGAUSSER MEDIAERASER MD103
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej - Curie potwierdza niniejszym listem
referencyjnym wykorzystywanie urządzenia Degausser Mediaeraser MD103 do nieodwracalnego
kasowania danych z nośników cyfrowych.
Kasowanie danych przy użyciu Degaussera MD103 jest zgodne z wewnętrznymi regulacjami z zakresu
bezpieczeństwa informacji oraz obowiązującymi normami prawa.
Ze względu na wrażliwy charakter informacji Centrum Onkologii, możliwość kasowania danych
z wycofywanych z użytkowania nośników bez konieczności angażowania podmiotów zewnętrznych,
stanowiła jeden z argumentów przemawiających za wyborem MD103.
Urządzenie jest proste w obsłudze, mobilne, bezpieczne, nie wymaga specjalnego środowiska pracy.
Centrum Onkologii rekomenduje D egausser Mediaeraser MD103 jako narzędzie do skutecznego,
nieodwracalnego kasowania danych.
Poleca się równocześnie producenta i dostawcę sprzętu - firmę Media sp. z o.o., jako solidnego
partnera handlowego.
z up. DYREKTORA
Centrum Onkologii-lnstytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Pełni
skr. poczt. 106
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Kancelaria - Fax: (0-22) 648 02 19
Centrala: (0-22) 546 20 00
;nik Dyrektora ds. Informatyki
mgr Piotr Brylicki
Sekretariat Dyrekcji: (0-22) 644 02 00
(0-22) 546 26 40
Fax: (0-22)644 02 08

Podobne dokumenty