Temat pl Optoelektroniczne metody obrazowania mikroobiektów z

Transkrypt

Temat pl Optoelektroniczne metody obrazowania mikroobiektów z
Temat pl
Optoelektroniczne metody obrazowania mikroobiektów
z wykorzystaniem holografii optycznej
Temat w j. ang. Optoelectronic imaging methods of small objects using optical
holography
Opiekun pracy
Dr hab. inż. Jerzy PLUCIŃSKI
Konsultant
Cel pracy
Celem pracy jest studium literaturowe metod obrazowania mikroobiektów
z wykorzy staniem holografii optycznej oraz w oparciu o wybraną metodę
zamodelowanie procesu rejestracji i rekonstrukcji wybranych mikroobiektów
pod kątem możliwej do uzyskania rozdzielczości obrazowania, kontrastu,
dynamiki itp. Proces modelowania powinien być wykonany z wykorzystaniem
opracowanego programu komputerowego, wykonanego w środowisku MathLab.
Zadania do
wykonania
•
•
•
•
Wykonanie studium literaturowego metod obrazowania mikroobiektów
z wykorzystaniem holografii optycznej ze szczególnym uwzględnieniem
cyfrowych mikroskopów holograficznych.
Zamodelowanie procesu tworzenia hologramu badanego obiektu.
Zamodelowanie procesu odtwarzania hologramu badanego obiektu.
Przebadanie w oparciu o modele hologramów i proces ich odtwarzania
spodziewanych rozdzielczości obrazowania, kontrastu, dynamiki itp.
Źródła
1. M. K. Kim: Principles and techniques of digital holographic microscopy. SPIE
Reviews, vol. 1, pp. 018005-1–50, 2010.
2. J. Garcia-Sucerquia, W. Xu, S. K. Jericho, P. Klages, M. H. Jericho,
H. Jürgen Kreuzer: Digital in-line holographic microscopy. Applied Optics,
vol. 45, no. 5, pp. 836–850, 2006.
3. Y. Emery, E. Cuche, T. Colomb, C. Depeursinge, B. Rappaz, P. Marquet,
P. Magistretti: Journal of Physics: Conference Series, vol. 61, pp. 1317–
1321, 2007.
4. M. Kanka, R. Riesenberg, H. J. Kreuzer: Reconstruction of high-resolution
holographic microscopic images. Optics Letters, vol. 34, no. 8, pp. 1162–
1164, 2009.
Liczba
wykonawców
1
Uwagi
Praca ma charakter teoretyczno-programistyczny.