mikroelement niezbędny dla zdrowia człowieka

Komentarze

Transkrypt

mikroelement niezbędny dla zdrowia człowieka
ŻELAZO
MIKROELEMENT
NIEZBĘDNY
DLA ZDROWIA
CZŁOWIEKA
Skrypt dla lekarzy i farmaceutów
dr n. biol.
Iga Piekarska
żelazo nowej generacji
BEZPIECZNIE UZUPEŁNIA
NIEDOBORY ŻELAZA
Najlepiej przyswajalna i najbezpieczniejsza w dawkowaniu
forma żelaza w postaci chelatu aminokwasowego - Ferrochel®:
skuteczność i bezpieczeństwo działania potwierdzone
badaniami naukowymi
w odróżnieniu od zwykłych form żelaza dobrze się wchłania
nie podrażnia przewodu pokarmowego
nie powoduje interakcji z witaminami i minerałami
wygodne w stosowaniu
tylko jedna kapsułka dziennie
zalecane w stanach niedoboru żelaza
dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę, w okresach około
menstruacyjnych
POCZUJ RÓŻNICĘ...
Produkty posiadają pozytywną opinię Instytutu
Matki i Dziecka, oraz są rekomendowane przez
Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego
infolinia: 0801194242*
www.olimp-labs.com
www.chela-ferr.com
ŻELAZO
MIKROELEMENT
NIEZBĘDNY
DLA ZDROWIA
CZŁOWIEKA
Skrypt dla lekarzy i farmaceutów
dr n. biol.
Iga Piekarska
Żadna część jak i całość skryptu nie może być powielana lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie
i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny) włącznie z szeroko pojętą
digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Nutrifarm Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez
zgody Nutrifarm Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być
ścigane prawnie.
Albion Gold Medallion™, Ferrochel®, TRAACS® są znakami zastrzeżonymi Albion Labratories Inc.
Chela-Ferr MED™, Chela-Ferr Forte™, Chela-Ferr bio-complex®, Vita-min plus® Mama są znakami
zastrzeżonymi Olimp Laboratories®.
Wydanie II, Dębica, luty 2011
Opracowano we współpracy z:
mgr inż. Piotr Kula
dr inż. Piotr Kaczka
mgr Małgorzata Nykiel-Żyrkowska
Opracowanie graficzne:
Mirosław Kalita
Wydawnictwo
Nutrifarm Sp. z o. o.
Nagawczyna 107a
39-200 Dębica
ISBN 978-83-931683-1-6
ŻELAZO
MIKROELEMENT
NIEZBĘDNY
DLA ZDROWIA
CZŁOWIEKA
SPIS
TREŚCI
7
1. Wprowadzenie
2. Niedobór żelaza - jeden z najczęściej spotykanych niedoborów wśród
składników mineralnych na świecie
7
2.1 Niedobór żelaza w ciąży
8
2.2 Niedobór żelaza w zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
9
2.3 Niedobór żelaza a zaburzenia funkcji poznawczych
9
2.4 Niedobór żelaza w syndromie zmęczonych nóg
10
(RLS - Restless Legs Syndrome)
10
2.5 Niedobór żelaza w syndromie chronicznego zmęczenia
3. Dotychczasowe problemy suplementacji żelaza
10
4. Chela-Ferr™ - seria produktów zawierających żelazo nowej generacji Ferrochel®
11
4.1 Sposób działania Ferrochel®
12
4.2 Zalety Ferrochel 13
®
5. Bezpieczeństwo, tolerancja, skuteczność - poparte wieloletnimi badaniami
14
5.1 Badanie biodostępności Ferrochel®
14
5.2 Badanie tolerancji Ferrochel®
16
5.3 Badanie skuteczności Ferrochel 18
5.4 Badanie bezpieczeństwa Ferrochel®
19
5.5 Badanie interakcji Ferrochel®
20
5.6 Potwierdzenie autentyczności chelatu Ferrochel®
21
®
6. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologiczne-
22
go oraz pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka dla preparatów Olimp
Labs® zawierających chelatowane żelazo Ferrochel®
7. Inne preparaty Olimp Labs® zawierające chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®
23
8. Preparaty Olimp Labs zawierające inne chelaty aminokwasowe Albion 23
9. Informacje o firmie Olimp Labs®
24
10. Bibliografia
25
®
®
1. Wprowadzenie
Żelazo jest niezbędnym dla zdrowia człowieka mikroelementem, odgrywającym ważną rolę w czynności
układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, obronie immunologicznej organizmu, a także w rozwoju funkcji poznawczych. Bierze udział w wielu istotnych procesach metabolicznych, takich jak transport tlenu
i oddychanie komórkowe, synteza DNA, detoksykacja związków obcych, podziały komórkowe, odpowiedź
immunologiczna. Jest składnikiem hemoglobiny, mioglobiny, ferrytyny i kofaktorem wielu enzymów.
Zapotrzebowanie na ten mikroelement jest zmienne i zależy od wieku, płci i stanu organizmu.
- Zalecane dzienne zapotrzebowanie na żelazo* Grupa
płeć, wiek (lata)
RDA (mg)
Niemowlęta
0,5-1
11 mg
Dzieci
1-3
4-6
7-9
7 mg
10 mg
10 mg
Dziewczęta
10-12
13-15
16-18
10 (15)** mg
15 mg
15 mg
Chłopcy
10-12
13-15
16-18
10 mg
12 mg
12 mg
Grupa
płeć, wiek (lata)
RDA (mg)
Kobiety
19-30
31-50
51-65
66-75
>75
18 mg
18 mg
10 mg
10 mg
10 mg
Kobiety ciężarne
27 mg
Mężczyźni
19-30
31-50
51-65
66-75
>75
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
* Według: Normy żywienia człowieka. Instytut Żywności i Żywienia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
** Przed wystąpieniem miesiączki (po wystąpieniu miesiączki)
2. Niedobór żelaza - jeden z najczęściej spotykanych
niedoborów wśród składników mineralnych na świecie
Niewystarczająca podaż żelaza w diecie, zwiększone zapotrzebowanie na żelazo czy też zmniejszona zdolność wchłaniania z przewodu pokarmowego mogą prowadzić do niedoborów tego mikroskładnika.
- Niedobory żelaza Zwiększone zapotrzebowanie na
żelazo
Stany fizjologiczne:
okres niemowlęctwa
okres intensywnego wzrostu dzieci i młodzieży
ciąża i karmienie piersią
obfite krwawienia menstruacyjne
krwiodawstwo
intensywne uprawianie sportów, zwłaszcza
wytrzymałościowych
Stany niefizjologiczne:
krwawienia z różnych narządów: z ukł. pokarmowego
(choroba wrzodowa, żylaki przełyku, pasożyty jelitowe,
nowotwory, żylaki odbytu, polipy, przewlekłe przyjmowanie
niesterydowych leków przeciwzapalnych np. polopiryna,
aspiryna), z dróg moczowych, nerek, nosa , macicy, skazy
krwotoczne, okres okołooperacyjny
7
Zmniejszone wchłanianie żelaza
zespół złego wchłaniania (celiakia, zespół krótkiego jelita,
choroba Leśniowskiego-Crohna, mukowiscydoza,
przewlekłe zapalenie trzustki, choroby pasożytnicze)
kolonizacja Helicobacter pylori
przewlekłe biegunki
gastrektomia żołądka
infekcje
Niska podaż żelaza w diecie
osoby w starszym wieku
nieracjonalne diety odchudzające
dieta wegetariańska, makrobiotyczna
bulimia, anoreksja
brak łaknienia
Grupami najbardziej narażonymi na niedobory żelaza są:
- kobiety w ciąży
- dzieci w okresach intensywnego wzrostu
- osoby starsze
- osoby z chorobą nowotworową
Niedobory żelaza skorelowane są także ze schorzeniami takimi jak:
- ADHD1, 2, 3, 4, 5
- syndrom zmęczonych nóg6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- zmęczenie o nieznanej przyczynie16
Niedobór żelaza może prowadzić do anemii
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na anemię cierpi ponad 2 miliardy osób, co oznacza, że
problem ten dotyczy ponad 1/3 populacji na świecie17. Szacuje się, że w 50% przypadkach niedokrwistość
spowodowana jest niedoborami żelaza17.
2.1 Niedobór żelaza w ciąży
Ze względu na zachodzące w ciąży zmiany w organizmie, kobiety ciężarne są jedną z grup największego
ryzyka niedoborów żelaza. Najczęściej niedobór żelaza pojawia się po 10. tygodniu ciąży, kiedy to rozpoczyna się największy wzrost objętości krwi i wzrost zapotrzebowania płodu na żelazo.
- Częstość występowania anemii Kobiety ciężarne
Kobiety nie będące w ciąży
42%
30%
Dane według: World Health Organization: Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005. WHO global database on anaemia Geneva, Switzerland, WHO 2008.
W okresie ciąży kobietom jest trudno pokryć dzienne zapotrzebowanie na żelazo, bazując wyłącznie na
samej diecie, dlatego rutynowo zaleca się im, jak również mamom karmiącym piersią, suplementację tego
mikroelementu18. Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje doustne przyjmowanie żelaza w dawce 30 - 60
mg (dawka profilaktyczna) ciężarnym kobietom z prawidłowymi zasobami żelaza, a w dawce 120 mg (dawka terapeutyczna) ciężarnym nie posiadającym wystarczających zapasów19.
- Zalecana suplementacja żelaza u kobiet w ciąży Kobiety w ciąży z prawidłowymi zasobami żelaza
30 - 60 mg
Kobiety w ciąży nie posiadające wystarczających zapasów żelaza
120 mg
Dane według: UNICEF/UNU/WHO. Iron deficiency anaemia: assessment, prevention, and control. A guide for programme managers. WHO/
NHD, 2001 [report no. 01.3].
8
2.2 Niedobór żelaza w zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
Żelazo jest także niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego20. Bierze
udział w produkcji osłonek mielinowych włókien nerwowych oraz utrzymuje ich prawidłową funkcję.
Wpływa także wpływa na funkcję neurotransmiterów. Niedobór tego pierwiastka może zaburzać dopaminergiczne przekazywanie sygnałów i przez to przyczyniać się do powstawania ADHD21. Szereg wyników1,2,3,4,5 sugeruje potencjalne korzyści z suplementacji żelaza u dzieci z ADHD.
Osoby z ADHD
Grupa kontrolna
100%
90%
84%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
30%
U dzieci z ADHD wykazano niższe stężenia ferrytyny w porównaniu z grupą kontrolną. Aż 84%
dzieci z ADHD miało obniżone stężenie ferrytyny,
podczas, gdy w grupie dzieci zdrowych sytuacja
ta miała miejsce u 18% badanych. Im niższy poziom ferrytyny, tym cięższe były objawy ADHD
(oceniane wg Skali Rodzicielskiej Connersa
i zaburzeń poznawczych)22.
18%
20%
10%
3%
0%
Ferrytyna <15 mg/ml
Ferrytyna <30 mg/ml
Źródło: Konofal E., Lecendreux M., Arnulf I., Mouren M. C. Iron deficiency in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch.
Pediatr. Adolesc. Med., 2004;158(12): 1113-1115.
2.3 N
iedobór żelaza a zaburzenia funkcji poznawczych23,24
Niedobór żelaza może mieć związek z zaburzeniami funkcji kognitywnych23. Suplementacja tego mikroskładnika powoduje lepsze wyniki w testach poznawczych, zarówno u dzieci jak i dorosłych24.
Średnia zmian w wynikach
testów kognitywnych
5
4,53
DS
4
2
1,26
MAZE
3,11
3,03
3
4,5
1,61
1,57
1
0,42
0
Fe 1x tydz.
Fe 2x tydz.
Średnia zmian w wynikach
testów kognitywnych
0,4
CT
0,159
0,25
0,182
brak suplementacji
0,361
VMT
0,3
0,2
Fe codziennie
0,214
0,214
0,115
0,1
0,065
Dziewczęta z początkową anemią w wieku 9-13
lat (łączna liczba badanych n=358) zostały podzielone na 4 grupy. Każda z grup otrzymywała
żelazo w dawce 120 mg razem z kwasem foliowym raz w tygodniu, dwukrotnie w ciągu tyg.,
codziennie lub nie przyjmowała żelaza. Roczna suplementacja powodowała lepsze wyniki
w testach kognitywnych (podtest Powtarzania
Cyfr Wspak z WAIS-R, test labiryntu, test pamięci
wzrokowej, test zdolności pisemnych), przy czym
najlepsze rezultaty odnosiły osoby przyjmujące
żelazo codziennie25.
DS (Digit span) - podtest powtarzania cyfr wspak z WAIS-R, Maze (Maze test) - test labiryntu, VMT (Visual Memory Test) - test pamięci wzrokowej, CT (Clerical Task)
- test zdolności pisemnych
0
Fe 1x tydz.
Fe 2x tydz.
Fe codziennie
brak suplementacji
Źródło: Sen A., Kanani S. J. Impact of iron-folic acid supplementation on cognitive abilities of school girls in Vadodara. Indian Pediatr., 2009;
46(2): 137-143.
Metaanaliza badań dowodzi także, że suplementacja żelaza wpływa na wzrost uwagi i koncentracji, niezależnie od poziomu żelaza we krwi23.
9
2.4 Niedobór żelaza w syndromie zmęczonych nóg (RLS – Restless Legs
Syndrome)11, 12, 13, 14, 15
Stężenie ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym (ng/ml)
Syndrom zmęczonych nóg (RLS) charakteryzuje się uczuciem zmęczenia, drętwienia i tzw. „niepokoju
w nogach” oraz zaburzeniami snu. Dotyczy około 5-15% osób w populacji ogólnej, częstość jego występowania rośnie z wiekiem i u kobiet ciężarnych6. Zaobserwowano korelację występowania RLS z niedoborami żelaza8, 9, 10, 13, 15, im niższy poziom ferrytyny, tym cięższe objawy RLS6.
Linia A
9
8
U pacjentów z RLS (linia B) wykazano obniżony
poziom ferrytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym
w porównaniu do pacjentów bez RLS (linia A)26.
7
6
5
Linia B
4
3
2
1
0
0
50
100
Stężenie ferrytyny w osoczu (ng/ml)
150
200
Źródło: Mizuno S., Mihara T., Miyaoka T., Inagaki T.,
Horiguchi J. CSF iron, ferritin and transferrin levels in
restless legs syndrome. J. Sleep Res., 2005; 14(1): 43-47.
2.5 Niedobór żelaza w syndromie chronicznego zmęczenia
Suplementacja żelaza zmniejsza odczuwalny poziom zmęczenia u kobiet bez niedokrwistości, z małym lub granicznym stężeniem ferrytyny (u 85% badanych kobiet <50 μg/l), cierpiących na zmęczenie o niewyjaśnionej
przyczynie16.
Rodzaj terapii
Liczba uczestniczek
Poziom zmęczenia*
W momencie
rozpoczęcia
badania
Po 1 miesiącu
Poprawa
Żelazo
71
6,4
4,5
29,7%
Placebo
65
6,5
5,6
13,8%
p-wartość
0,004
* mierzony w 10 punktowej skali
Źródło: Verdon F., Burnand B., Stubi C. L., Bonard C., Graff M., Michaud A., Bischoff T., de Vevey M., Studer J. P., Herzig L., Chapuis C., Tissot
J., Pécoud A., Favrat B. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled
trial. BMJ, 2003; 326(7399): 1124.
3. Dotychczasowe problemy suplementacji żelaza
Suplementy żelaza są szeroko stosowane w celu uzupełnienia jego niedoboru i podniesienia
poziomu ferrytyny, jednak nieorganiczne suplementy żelaza, takie jak siarczan żelazawy,
wykazują małą biodostępność (przeciętnie około kilku %), co wiąże się z koniecznością stosowania wysokich dawek.
Niska biodostępność to nie jedyna cecha nieorganicznych związków żelaza. Dodatkowo wywołują one działania niepożądane. Do głównych efektów tego typu, występujących po stosowaniu
doustnych preparatów żelaza, należą:
• zaparcia
• biegunki
• nudności
• wymioty
• bóle nadbrzusza
• ogólny dyskomfort gastryczny
10
Działania niepożądane występujące podczas stosowania tradycyjnych produktów z żelazem są częstą przyczyną nie podejmowania lub przerywania suplementacji tego mikroskładnika. Jednakże problem ten został
rozwiązany dzięki serii produktów Chela-Ferr, zawierających żelazo nowej generacji Ferrochel®.
4. Seria produktów Chela-Ferr™
Chela-Ferr bio-complex®, Chela-Ferr Forte™, Chela-Ferr MED™
Powyższe produkty zawierają żelazo nowej generacji Ferrochel® o wysokiej biodostępności i lepszej tolerancji dzięki znacznej redukcji skutków ubocznych, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.
Co to jest Ferrochel®?
Ferrochel® to opatentowana forma żelaza niehemowego w postaci chelatu aminokwasowego – diglicynianu żelaza (II), o biodostępności i tolerancji zbliżonej do żelaza hemowego.
H
o
H
H
c
c
o
N
o
c
N
c
H
Fe
H
H
o
H
H
Źródło: Ashmead S. The Chemistry of ferrous bis-glycinate chelate. Arch. Latinoam. Nutr.., 2001; 51:7-12
W diglicynianie żelaza jon żelazawy (Fe2+) został połączony przez jonowe i koordynacyjne wiązania kowalencyjne z dwoma cząsteczkami aminokwasu glicyny. Jego zaletą jest przede wszystkim znaczący wzrost
biodostępności z jednoczesną redukcją podrażnień żołądka, a także brakiem niepożądanych interakcji
z innymi składnikami żywności.
•F
errochel® - aminokwasowy chelat żelaza ALBION® otrzymał od FDA (Amerykańskiego Departamentu
Zdrowia) certyfikat produktu Powszechnie Uznanego za Bezpieczny - GRAS (z ang. Generally
Recognized As Safe).
•E
uropejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, EFSA (The European Food Safety Authority) uznał
Ferrochel® za bezpieczny i biodostępny, wpisując go na listę substancji dozwolonych do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety na podstawie wydanej pozytywnej opinii Panelu Naukowego Komisji Europejskiej.
• Ferrochel® otrzymał także numer rejestracyjny Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego CAS - przyznawany wyłącznie cząsteczkom posiadającym dokładnie zdefiniowaną i reprodukowalną strukturę, która musi być potwierdzona wynikami analiz laboratoryjnych (TRAACS® FTIR).
® ponadto posiada certyfikaty: wegetariański, koszerności (Kosher-Parve) oraz GMO-Free.
• Ferrochel
11
4.1 Sposób działania Ferrochel®:
W zwykłej postaci związki mineralne są trudno absorbowane w jelicie z powodu swojego ładunku elektrycznego i ograniczonej powierzchni wchłaniania jelitowego. Decydujący wpływ ma tutaj również pH i obecności
innych składników pokarmowych. Nieorganiczne składniki mineralne, po rozpuszczeniu w żołądku, mogą
wiązać się z aminokwasami, wykorzystując powinowactwo jelit do wchłaniania białek. Organizm łatwiej
wchłania małe peptydy białkowe niż zjonizowane pierwiastki. Właściwość ta została zastosowana przez lidera wśród producentów chelatowanych składników mineralnych – amerykańską firmę ALBION®. Powstał
identyczny z naturalnym, kompleks chelatowy Ferrochel®, który może z łatwością przechodzić przez ścianę
jelit27. Po wchłonięciu w jelicie, w procesie hydrolizy, dochodzi do rozpadu diglicynianu żelaza na żelazo
atomowe (które następnie wiąże się z appoferrytyną) i glicynę (aminokwas zaangażowany m. in. w syntezę
białek, cykl metaboliczny kwasów nukleinowych czy neurotransmisję).
ŻOŁĄDEK
dwunastnica
żółć
enzymy trzustkowe
j. czcze
Jelitowa absorbcja większości minerałów pochodzących z rozpuszczalnych soli zachodzi w dwunastnicy.
Niestety absorbcja w dalszych odcinkach jelita cienkiego - w jelicie czczym i krętym - jest niemożliwa
ze względu na wytrącanie się minerałów nierozpuszczalnych w wysokim pH (środowisku alkalicznym).
j. kręte
do jelita grubego
Jelitowa absorbcja chelatów aminokwasowych minerałów przebiega za pośrednictwem transportu
aktywnego w miejscach gdzie wchłaniane są dipeptydy w jelicie czczym. Znacznie lepsza absorbcja
chelatów aminokwasowych związana jest z ich
stabilnością - proces wchłaniania jest niezależny od
pH oraz z faktem, że minerał zawarty w chelacie aminokwasowym jest absorbowany jako część cząsteczki
dwupeptydu.
Źródło: Ashmead H. D., Graff D.J., Ashmead H.H. Intestinal Absorption of Metal Ions and Chelates. Charles C. Thomas [Publisher], Springfield Ill, 1985.
12
Brak ładunku i niereaktywność = większe bezpieczeństwo i tolerancja
Zwykle, gdy związek mineralny jest hydrolizowany w żołądku, powstający jon metalu może wchodzić
w reakcje chemiczne i osłabiać wchłanianie innych substancji odżywczych lub też wiązać się z czynnikami
pokarmowymi, tworząc trudno wchłanialne związki. Odnosi się to szczególnie do żelaza, które może unieczynniać substancje odżywcze, takie jak witamina E, blokować wychwyt substancji mineralnych, takich jak
wapń, ponadto może wiązać się substancjami osłabiającymi absorpcję żelaza niehemowego np. fitynianami, a także działać na wyściółkę żołądka, powodując dolegliwości gastryczne. Jednakże opatentowany proces chelatowania sprawia, że żelazo Ferrochel® nie reaguje z innymi substancjami odżywczymi, charakteryzuje się wysoką biodostępnością oraz znacznie lepszą tolerancją ze strony przewodu pokarmowego27, 28, 29.
Chelatacja powoduje brak reaktywności jonu żelaza w wyniku czego pierwiastek ten nie oddziałuje
ze składnikami pożywienia oraz nie ma negatywnego wpływu na układ pokarmowy.
Konwencjonalne żelazo
Chelat aminokwasowy
żelaza Ferrochel®
4.2 Zalety Ferrochel®
Cechy wyróżniające Ferrochel® na tle innych źródeł żelaza:
- największa biodostępność27, 30, 31, 32, 33,3 4, 35, 36
- lepsza tolerancja w porównaniu z żelazem nieorganicznym, co powoduje mniejsze podrażnienie przewodu pokarmowego37, 38, 39, 40, 41
- skuteczność działania37, 38, 40, 42, 43, 44
- większe bezpieczeństwo stosowania45, 46
- brak reakcji z innymi składnikami żywności, witaminami i minerałami28, 29, 47, 48
- Porównanie Ferrochel® i innych form żelaza Działanie
Ferrochel®
Sole żelaza/ inne
suplementy
Korzyści
Duża biodostępność
Obojętny ładunek elektryczny
Dobra tolerancja, łatwe wchłanianie w jelitach
Brak interakcji z witaminami i innymi składnikami mineralnymi
Wady
Działanie pro-oksydacyjne
Zakłócenie wchłaniania innych substancji odżywczych
Wymagana witamina C do wchłaniania
Efekty uboczne (dolegliwości żołądkowe)
13
5. Bezpieczeństwo, tolerancja, skuteczność - poparte
wieloletnimi badaniami
5.1 Badanie biodostępności Ferrochel®
Biodostępność żelaza w organizmie uzależniona jest od wielu czynników, m. in. od rodzaju związku
w którym występuje (siarczan, tlenek, fumaran, itd.), jego dawki i stabilności w żołądku, zawartości elementarnego żelaza, aktualnego zasobu tego pierwiastka w ustroju czy obecności substancji wpływających
na jego wchłanianie.
Zawartość
żelaza
elementarnego
Pula
żelaza w
organizmie
Postać
chemiczna
Dawka
Obecność
substancji
wpływających
na wchłanianie
żelaza (np. wit. C,
fitaty)
Stabilność
w żołądku
Ferrochel® wykazuje znaczną przewagę nad innymi postaciami suplementów
żelaza pod względem biodostępności, o czym świadczą liczne badania 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Badania in vitro
Żelazo Ferrochel® jest znacznie szybciej i efektywniej przyswajane przez organizm w porównaniu do form nieorganicznych27.
Badanie przyswajalności żelaza z zastosowaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej 27.
Kosmki jelitowe poddane działaniu preparatu Ferrochel® charakteryzują się ciemnymi pasmami wchłoniętego żelaza, podczas gdy pasm tych
brak jest po podaniu żelaza nieorganicznego.
Zdj. 1a Absorbcja żelaza po podaniu chelatu żelaza Ferrochel®. Na kosmkach obszary na czerwono wskazują absorbcję żelaza do jelita.
Zdj. 1b Absorbcja żelaza po podaniu siarczanu żelaza. Poniżej kosmków
widać żelazo nieprzyswojone i jedynie niewielką ilość zaabsorbowanego
żelaza na kosmkach (na czerwono).
Źródło: Ashmead H. D., Graff D. J., Ashmead H. H. Intestinal Absorption of Metal Ions
and Chelates. Charles C. Thomas [Publisher], Springfield Ill, 1985.
14
Średnie przyswajanie żelaza w jelicie czczym jest 4,8-7,2 razy wyższe z chelatu aminokwasowego Ferrochel® niż z form nieorganicznych27.
Przyswajalność żelaza
Jelito czcze poddano ekspozycji na działanie 50 μg
żelaza w różnych formach (chelat, siarczan, tlenek,
węglan). Po 120 sekundach, stosując atomową spektroskopię absorpcyjną, zmierzono absorpcję żelaza.
Średnie przyswajanie żelaza z chelatu aminokwasowego wynosiło 275 ppm, natomiast z siarczanu jedynie 55 ppm, tlenku 38 ppm, węglanu 58 ppm27.
300
275 ppm
- Przyswajalność żelaza -
250
200
150
Ferrochel®
Absorpcja (ppm/g suchej masy)
350
100
50
55 ppm
38 ppm
58 ppm
Źródło: Ashmead H.D., Graff D.J., Ashmead H.H. Intestinal Absorption of Metal Ions and Chelates. Charles C. Thomas [Publisher], Springfield, Ill., 1985.
0
Chelat
Siarczan
Tlenek
Węglan
Badania in vivo
Ferrochel® wykazuje najwyższą biodostępność w porównaniu do innych form żelaza.
200
180
160
140
120
100
Ferrochel®
80
60
40
20
NaFeEDTA
Cytrynian żelazowy
Siarczan żelazowy
Cholinoizocytrynian żelazawy
Pirofosforan żelazawy
Winian żelazawy
Cytrynian żelazawy
Glukonian żelazawy
Glutaminian żelazawy
Siarczan glicyno-żelazawy
Fumaran żelazawy
Mleczan żelazawy
Bursztynian żelazawy
Diglicynian żelaza (Chelat)
Siarczan żelazawy
0
Żródło: Brise H., Hallberg L. Absorbability of Different Iron Compounds. Acta Med. Scand. Suppl. 1962; 376: 23-37.
Olivares M., Pizzaro F. Bioavailability of iron bis-glycinate chelate in water. Arch. Latinoam. Nutr., 2001; 51(1 Suppl 1): 22-25.
25 ml roztworu, każdy zawierający po 30 mg 55Fe pochodzącego z jednego z 14-stu źródeł żelaza lub 30 mg 59Fe
(z FeSO4), podawano codziennie rano 80 osobom dorosłym – (69 normalny poziom Hb oraz 11 z anemią.) Suplementację kontynuowano przez 10 dni, po ostatniej dawce badano absorpcję żelaza, oznaczając radioaktywność krwi.
Największą przyswajalność ze wszystkich badanych związków żelaza wykazywał diglicynian żelaza Ferrochel® 35, 36.
15
Żelazo z chelatu aminokwasowego Ferrochel® jest w większym stopniu przyswajane i magazynowane w tkankach w porównaniu do soli nieorganicznych
- Inkorporacja 59Fe do tkanek po 48 godz. od doustnego podania żelaza* Tkanka
Mięsień
Serce
Wątroba
Mózg
Nerka
Osocze krwi
Krwinki czerwone
Cała krew
Żelazo FeCl2
59
2
63
136
31
2
700
742
1335
Żelazo Ferrochel®
59
54
151
243
130
327
1797
2076
4215
* Dane wyrażone w jednostkach ccpm (corrected counts per minute).
Źródło: Ashmed H. D. A peptide dependant intenstinal pathway for the absorption of essential minerals. In Southgate D., Johnson I., Fenwick
G. R.,eds. Nutritional availability: chemical and biological aspects. Royal Soc. Chem., 1989.
5.2 Badanie tolerancji Ferrochel®:
Suplementacja żelaza może wywoływać działania niepożądane ze strony układu pokarmowego. Ich częstość i nasilenie zależy od rodzaju stosowanego preparatu. Przeprowadzono szereg badań nad częstością
występowania skutków ubocznych po stosowaniu różnych form żelaza. Wykazano bardzo dobrą tolerancję
żelaza Ferrochel® podawanego w dawkach 15-120 mg, u dzieci jak i osób dorosłych, zarówno z anemią jak
i bez, kobiet ciężarnych oraz kobiet w okresie przed menopauzalnym.
Ferrochel® to jedna z najłagodniejszych form żelaza, cechująca się znaczną redukcją
występowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, co wpływa na
zdecydowanie lepszą tolerancję w porównaniu z żelazem nieorganicznym 37, 38, 39, 40, 41
Badanie tolerancji różnych form i dawek żelaza wśród osób dorosłych z niedoborem żelaza.
Występowanie działań niepożądanych po stosowaniu preparatu Ferrochel® z dawką żelaza 120 mg jest
o 55% rzadsze niż po stosowaniu siarczanu żelazawego z taką samą ilością żelaza elementarnego37.
U osób stosujących Ferrochel® z dawką 30 mg żelaza elementarnego nie odnotowano żadnych działań
niepożądanych37.
16
- Występowanie działań niepożądanych podczas
Występowanie
działań niepożądanych podczas stosowania
stosowania różnych
różnych suplementów
żelaza suplementów żelaza 35 %
30 %
Odsetek osób (%)
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0
Siarczan
żelazawy 120 mg
Ferrochel®
120 mg Fe
Ferrochel®
60 mg Fe
Ferrochel®
30 mg Fe
Źródło: Pineda O., Ashmead H. D., Perez J. M., Lemus C. P. Effectiveness of iron amino
acid chelate on the treatment of iron deficiency anemia in adolescents. J. Appl. Nutr.,
1994; 46: 2-13.
Grupie osób z niedoborami żelaza
(n=100, w tym 42 mężczyzn i 58 kobiet) podawano siarczan żelazawy
lub preparat Ferrochel® w różnych
dawkach37. Po 4 tygodniach suplementacji 120 mg żelaza, 33,3%
uczestników przyjmujących siarczan
żelazawy zgłaszało wystąpienie
istotnych działań niepożądanych ze
strony układu pokarmowego, podczas gdy działania takie odnotowało
jedynie 15% uczestników przyjmujących preparat Ferrochel®. Gdy dawka
została zmniejszona do 60 mg, zaledwie 9% badanych przyjmujących
żelazo w postaci preparatu Ferrochel®
skarżyło się na dolegliwości gastryczne, natomiast u osób stosujących
Ferrochel® z dawką 30 mg żelaza nie
odnotowano działań niepożądanych
i dawka ta charakteryzowała się biodostępnością wystarczającą do zniwelowania niedokrwistości.
Badanie tolerancji różnych form żelaza wśród kobiet ciężarnych.
Preparat żelaza Ferrochel® jest bardzo dobrze tolerowany przez 72% badanych kobiet ciężarnych, podczas
gdy tolerancja siarczanu żelazawego wśród ciężarnych wynosi zaledwie 28% 38.
- Tolerancja suplementów żelaza u kobiet w ciąży -
Tolerancja suplementów żelaza u kobiet w ciąży
80 %
Odsetek osób (%)
60 %
40 %
20 %
Tolerancję żelaza u kobiet ciężarnych
badano w grupie kobiet (n=71) przyjmujących preparat Ferrochel® (15
mg żelaza) oraz siarczan żelazawy
(n=74, 40 mg żelaza) od 20 tygodnia
ciąży aż do porodu38. Różnica w ilości
podawanego żelaza wynikała z różnej przyswajalności poszczególnych
form żelaza. Występowanie działań
niepożądanych zostało odnotowane
tylko u ponad 28,4% kobiet stosujących Ferrochel® i aż u 71,6% kobiet
przyjmujących żelazo nieorganiczne.
0
Siarczan żelazawy 40 mg Fe
Ferrochel® 15 mg Fe
Źródło: Szarfarc S. C., de Cassana L. M. N., Fujimori E., Guerra-Shinohara E. M., de Oliveira I. M. V. Relative effectiveness of iron bis-glycinate chelate (Ferrochel) and ferrous
sulfate in the control of iron deficiency in pregnant women. Arch. Latinoam. Nutr., 2001;
51: 42-47.
17
Badanie tolerancji różnych form żelaza wśród kobiet bez anemii w okresie przed menopauzalnym.
Ze względu na wysoką tolerancję, 61% badanych preferuje preparat Ferrochel®39.
- Preferencja różnych suplementów żelaza W badaniu krzyżowym z podwójnie
ślepą próbą, u 38 kobiet przed menopauzą porównywano tolerancję żelaza (dawka 50 mg Fe) z preparatu Ferrochel® oraz z siarczanu żelazawego.
Dowiedziono, że chelat aminokwasowy żelaza był znacząco lepiej tolerowany - 61% uczestniczek preferowała
preparat Ferrochel® 39.
60 %
Odsetek osób (%)
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0
Siarczan żelazawy 50 mg Fe
Ferrochel® 50 mg Fe
Źródło: Coplin M., Leichtmann G., Lashner B. Tolerability of iron: Comparison of bis-glycino
iron II and ferrous sulfate. Clin. Ther.,1991; 13: 606-612.
Badanie tolerancji Ferrochel® w grupie osób z łagodnym deficytem żelaza, bez anemii.
Częstość występowania działań niepożądanych wśród osób z łagodnym deficytem żelaza przyjmujących
preparat Ferrochel® jest porównywalna jak w grupie przyjmującej placebo40.
Badanie przeprowadzono na grupie kobiet (ogólna liczba uczestniczek badania n= 57), którym podawano preparat
Ferrochel® (50 mg Fe), placebo lub wprowadzono dietę bogatą w żelazo. Odsetek zgłoszonych działań niepożądanych
nie wykazywał różnic wśród osób przyjmujących żelazo Ferrochel® a placebo.
5.3 Badanie skuteczności Ferrochel®:
Ferrochel® dzięki swoim właściwościom wykazuje wysoką skuteczność działania,
co zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych37, 38, 40, 42, 43, 44
Wpływ Ferrochel® na poziom żelaza u osób dorosłych różnej płci z ciężką niedokrwistością
Przyjmowanie żelaza Ferrochel® prowadzi do poprawy parametrów krwi u osób z niedoborami żelaza,
przy czym jego skuteczność jest taka jak 4-krotnie wyższych dawek żelaza pochodzącego z siarczanu żelazawego37.
18
16
14,1
14,0
13,4
14
Hemoglobina (g/dL)
12
11,4
13,6
11,2
11,1
11,2
10
8
6
4
2
W badaniu przeprowadzonym
z udziałem 88 dorosłych z ciężką
niedokrwistością, pacjenci otrzymujący preparat Ferrochel® wykazywali
wzrost poziomu hemoglobiny, przy
czym już 30 mg dziennie żelaza
w postaci preparatu Ferrochel®
zwiększało poziom Hg tak skutecznie, jak 120 mg dziennie
żelaza w postaci siarczanu żelazawego40. Na wykresie zostały
przedstawione poziomy Hg przed
(kolor niebieski) i po suplementacji
(kolor zielony) różnymi formami
żelaza.
0
Siarczan żelazawy 120 mg Fe Ferrochel® 120 mg Fe
Ferrochel® 60 mg Fe
Ferrochel® 30 mg Fe
Źródło: Pineda O., Ashmead H. D., Perez J. M., Lemus C. P. Effectiveness of iron amino acid
chelate on the treatment of iron deficiency anemia in adolescents. J. Appl. Nutr., 1994; 46: 2-13.
W badaniu przeprowadzonym w Niemczech, 30 pacjentów chorych na niedokrwistość z niedoboru żelaza otrzymywało 24 mg dziennie Fe w postaci preparatu Ferrochel®40. Po miesiącu u niektórych pacjentów następowało całkowite zniesienie niedoboru żelaza, podczas gdy u wszystkich pacjentów wykazano wyższy poziom żelaza w surowicy,
zwiększoną liczbę erytrocytów, poziom hemoglobiny i wartości hematokrytu niż w momencie rozpoczęcia badania.
Wpływ Ferrochel® na poziom żelaza u kobiet ciężarnych z niedokrwistością.
Stosowanie żelaza Ferrochel® prowadzi do zmniejszenia niedoborów żelaza oraz częstości występowania anemii u kobiet w ciąży38.
W badaniu klinicznym uczestniczyło 145 kobiet ciężarnych, które otrzymywały 40 mg żelaza w postaci siarczanu żelazawego (n= 74) lub 15 mg żelaza w postaci Ferrochel® (n=71)49. Różnice w podawanych ilościach żelaza wynikały
z uwzględnienia różnej przyswajalności poszczególnych form żelaza. Suplementacja Ferrochel® powodowała niższy
odsetek występowania niedoboru żelaza (31%) i anemii (0%) u kobiet powyżej 30 tygodnia ciąży, niż suplementacja
siarczanem żelazawym (54,5% kobiet z niedoborem żelaza i 11% z anemią).
Źródło żelaza
Niedobór żelaza
Anemia z niedoboru żelaza
FeSO4
54,5%
11%
FeAAC*
31%
0%
®
FeAAC* - chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel
Źródło: Szarfarc S. C., de Cassana L. M. N., Fujimori E., Guerra-Shinohara E. M., de Oliveira I. M. V. Relative effectiveness of iron bis-glycinate chelate (Ferrochel) and ferrous sulfate in the control of iron deficiency in pregnant women. Arch. Latinoam. Nutr., 2001; 51: 42-47.
5.4 Badanie bezpieczeństwa Ferrochel®:
Wchłanianie żelaza jest kontrolowane przez zasoby tego mikroelementu w organizmie - większa jego ilość jest
wchłaniana u osób z niższym poziomem żelaza.
Dlatego też nawet przy zwiększonej biodostępności preparatu Ferrochel®, jest
on wyjątkowo bezpieczny, również w przypadku terapii długoterminowej.
19
Przyswajalność żelaza jest zależna od jego zasobów w organizmie.
Badanie przeprowadzone na grupach osób, w różnym przedziale wiekowym i różnej płci, wykazuje zmiany biodostępności żelaza w zależności od zapotrzebowania organizmu45. Osoby z niedoborem żelaza może cechować wychwyt
nawet do 90% żelaza z preparatu Ferrochel®, podczas gdy zdrowe, młode osoby mogą przyswajać 13%.
- Przyswajalność żelaza Chelat żelaza
Ferrochel®
Askorbinian
żelaza
Siarczan
żelaza
p-wartość
Kobiety z anemią
52%
40%
Młodzież z anemią
46,6%
11,6%
<0,001
Dzieci z anemią
90,9%
26,7%
<0,001
Młodzież bez anemii
13%
6%
<0,05
Mężczyźni bez anemii
13,6%
3,3%
<0,05
<0,05
Źródło: Bourdonnais A., Pineda O.. Bioavailability of Iron Bisglycinate Chelate In Food. The Bioavailability 2001 Conference in Switzerland.
Ferrochel® uznano bezpieczniejszym niż typowe sole żelaza, powszechnie występujące w suplementach diety i żywności wzbogacanej.
W trakcie badań toksykologicznych ustalono poziom Ferrochel®, przy którym nie występują efekty uboczne (ang. noobserved-adverse-effect level NOAEL)47. Maksymalna dawka nie wywołująca żadnych efektów ubocznych wynosi 500
mg/kg masy ciała (co odpowiada 100 mg żelaza/kg masy ciała) czyli dla człowieka o masie 70 kg jest to 7000 mg
żelaza. Margines bezpieczeństwa jest 125 razy powyżej maksymalnej tolerowanej dziennej wartości (0,8 mg/kg masy
ciała) ustalonej przez The Joint FAO/WHO Expert Commitee on food Additives (JECFA).
5.5 Badanie interakcji Ferrochel®:
Minerały mogą reagować z innymi substancjami odżywczymi i mikroskładnikami pokarmowymi, wpływając na ich aktywność.
Preparat Ferrochel® nie wchodzi w interakcje z innymi substancjami odżywczymi,
witaminami i minerałami 27, 28, 29, 47, 48, 49.
Brak interakcji między chelatem aminokwasowym Ferrochel® i witaminą A28.
Brak interakcji między chelatem aminokwasowym Ferrochel® i witaminą A
100
90
Aaktywność witaminy A (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
Witamina A
80
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
DZIEŃ
Chelat Fe + Wit. A
FeCl2 + Wit. A
Źródło: Marchetti M., Ashmead D., Tossani N., Marchetti S., Ashmead S. D. Comparison of the rates of vitamin degradation when mixed with metal sulphates or metal
amino acid chelates. J. Food Comp. Anal., 2000; 875-884.
20
Badanie przeprowadzone we Francji
polegało na monitorowaniu stabilności witaminy A w roztworze, witaminy
A w obecności preparatu Ferrochel® lub
chlorku żelaza przez prawie rok28. Podczas, gdy chlorek żelaza powodował
intensywny rozkład witaminy A, nie obserwowano interakcji pomiędzy preparatem Ferrochel® i witaminą A - rozkład
witaminy A w mieszaninie był taki sam,
jak w przypadku obecności w roztworze
samej witaminy A.
Chelat aminokwasowy Ferrochel® nie wykazuje interakcji z miedzią27.
30 zdrowych, bez anemii, ochotników (M=15, K=15) zostało podzielonych na 3 grupy w podwójnej ślepej próbie, które
otrzymywały preparaty żelaza (Fe) i miedzi (Cu) 3 razy dziennie przez 90 dni: grupa A - 10 mg Fe jako chelat aminokwasowy (30 mg Fe/dzień); grupa B - 3.3 mg Cu jako chelat aminokwasowy (9.9 mg Cu/dzień), grupa C - 10 mg Fe i 3.3 mg Cu
jako chelaty aminokwasowe (30 mg Fe i 9.9 mg Cu/dzień)28. Na podstawie poziomu hemoglobiny, w pobranych próbkach
krwi, stwierdzono brak oddziaływania chelatu aminokwasowego Cu na absorbcję chelatu aminokwasowego Ferrochel®.
Grupa A
30 mg Fe/dzień
Grupa B
9.9 mg Cu/dzień
Grupa C 30 mg Fe +
9.9 mg Cu/dzień
Przed suplementacją
13.90±0.85
16.03±0.90
15.30±1.61
Po suplementacji
14.50±0.85
16.73±0.94
15.29±1.02
Zmiana
0.60*
0.70*
-0.01*
Brak interakcji między chelatem aminokwasowym Ferrochel® a innymi minerałami
i witaminami49.
W badaniu przeprowadzonym w Kanadzie badano kilka próbek wielowitaminowych i wielomineralnych suplementów
żywieniowych pod względem aktywności witamin (wit. A, C, D, E, wit. w grupy B) i substancji mineralnych (miedź, cynk,
mangan, chrom) przez 17 miesięcy. Nie obserwowano interakcji pomiędzy preparatem Ferrochel® a żadnymi z badanych
witamin i minerałów; wszystkie pozostały w ich oryginalnych zakresach USP po 17 miesiącach przechowywania.
5.6 Potwierdzenie autentyczności chelatu Ferrochel®:
Według NNFA49 (National Nutritional Food Associacion) „chelat aminokwasowy metalu jest produktem
powstającym w wyniku reakcji jonu metalu pochodzącego z rozpuszczalnej soli metalu z aminokwasem
w stosunku molowym 1 mol metalu do 1-3 moli (preferencyjnie dwóch) aminokwasu, aby utworzyć koordynacyjne wiązania kowalencyjne. Przeciętna waga cząsteczkowa zhydrolizowanych aminokwasów musi
wynosić około 150 jednostek masy atomowej (150 u), a powstający chelat nie może ważyć więcej niż
800 u. Musi też zostać określona minimalna zawartość wolnego metalu. Wówczas powstały związek może
być określany mianem chelatu aminokwasowego metalu”.
Wielu producentów niesłusznie stosuje termin „minerały chelatowe”, używając jedynie mieszaninę nieorganicznego minerału z aminokwasem twierdząc, że to chelat. Opatentowana przez firmę Albion® metoda TRAACS® FTIR (The Real Amino Acid Chelate System® Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
pozwala na potwierdzenie obecności chelatu w produkcie, jak i określenie stopnia (%) jego chelatacji, co
zapewnia Klientom, że dany produkt to PRAWDZIWY chelat aminokwasowy minerału.
- Widmo TRAACS® FTIR chelatu aminokwasowego żelaza
ALBION® Ferrochel® i rzekomego „chelatu”
Widmo TRAACS® FF1R
aminokwasowego żelaza firmy „F” Brak chelatacji w rzekomym „chelacie” aminokwasowego żelaza firmy „F”. Obecność
piku świadczącego o obecności siarczanu
w preparacie.
Ferrochel®
#91391
brak chelatacji
Firma „F” 20 % chelatu
Siarczan
3500
3000
2500
2000
Liczba falowa
1500
1000
500
Dowiedz się więcej na www.albionminerals.com
21
6. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego oraz pozytywna
opinia Instytutu Matki i Dziecka dla preparatów
Olimp Labs® zawierających chelatowane żelazo
Ferrochel®
Chela-Ferr bio-complex®
-p
olecany dla osób z obniżonym poziomem żelaza (kobiety w wieku reprodukcyjnym, kobiety w okresie
około menstruacyjnym, kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby wyczynowo uprawiające sport, młodzież
w okresie intensywnego wzrostu, krwiodawcy, osoby stosujące źle zbilansowaną dietę).
Chelatowane żelazo w kompleksie z witaminami
1 kapsułka = 14
mg żelaza
200 μg kwasu foliowego; 40 mg witaminy C; 1,4 mg wit. B6; 2,5 μg wit. B12
Chela-Ferr Forte™
- polecany dla osób z niedoborem żelaza (w szczególności kobiety w 2. i 3. trymestrze ciąży oraz karmiące piersią, młodzież i osoby starsze, osoby nieprawidłowo odżywiające się, osoby z chorobą nowotworową,).
Podwójna dawka chelatowanego żelaza i kwasu foliowego
w kompleksie z witaminami
1 kapsułka = 28
mg żelaza
400 μg kwasu foliowego; 40 mg witaminy C;1,4 mg wit. B6; 2,5 μg wit.B12
Chela-Ferr MED™
- polecany dla osób z niedoborem żelaza i z anemią, do stosowania pod kontrolą lekarza
Jednoskładnikowy preparat z najwyższą dawką chelatowanego żelaza
1 kapsułka = 30
mg żelaza
Vita-min plus® Mama
– polecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także planujących potomstwo.
Kompleks chelatowanych minerałów Albion®, witamin
i ekstraktu żurawiny
1 kapsułka =14
mg żelaza
180 μg witaminy A; 5 μg witaminy D; 12 mg witaminy E; 80 mg witaminy C; 1,1
mg witaminy B1; 1,4 mg witaminy B2; 16 mg niacyny; 1,4 mg witaminy B6; 400
μg kwasu foliowego; 2,5 μg witaminy B12; 50 μg biotyny; 6 mg kwasu pantotenowego; 100 mg wapnia; 50 mg magnezu; 10 mg cynku; 2 mg manganu; 1 mg
miedzi; 150 μg jodu; 10 mg ekstraktu żurawiny;
22
7. Inne preparaty Olimp Labs® zawierające chelat
aminokwasowy żelaza Ferrochel®
Vita-min plus® Dla Kobiet
Kompleksowa kompozycja witamin i chelatowanych składników
mineralnych ALBION® oraz ekstraktów roślinnych (izoflawonów
sojowych, skrzypu polnego, żeń-szenia Dong Quai, pieprzu czarnego) wzbogacona dodatkiem kwasu hialuronowego – stworzona
z myślą o kobietach.
Vita-min plus® senior
to kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych,
chelatowanych składników mineralnych - opracowana z myślą
o osobach starszych - ułatwiająca pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezbędne mikroskładniki pokarmowe, wzbogacona dodatkiem luteiny, ekstraktu żeń-szenia koreańskiego oraz kwasu hialuronowego.
Vita-min plus®
Kompleksowa kompozycja witamin i łatwo przyswajalnych składników mineralnych w postaci chelatów, wzbogacona luteiną oraz
ekstraktem zielonej herbaty - stworzona z myślą o uzupełnieniu
codziennej diety.
8. Preparaty Olimp Labs® zawierające inne chelaty
aminokwasowe Albion®
Światowym liderem
w zakresie produkcji minerałów
chelatowych jest firma
Dowiedz się więcej o innych preparatach Olimp Labs® na www.olimp-labs.com
23
9. Olimp Laboratories®
Powstaliśmy w 1990 roku. Jako dynamiczna, w 100% polska firma, szybko osiągnęliśmy bardzo wysoką pozycję na
rynku krajowym i europejskim, w tym tak wymagającym jak niemiecki, austriacki, szwajcarski, francuski i skandynawski. Obecnie jesteśmy jednym z największych producentów suplementów diety w Europie. Naszą misją jest
„zapewnienie lepszego komfortu życia, mocy zdrowia i witalności naszym Klientom”. Swoje wyroby wytwarzamy w standardzie GMP, pod rygorami certyfikatów ISO 22000 oraz HACCP, w nowoczesnych i zaawansowanych
technologicznie laboratoriach oraz w izolowanym środowisku.
Inowacyjne, najwyższej jakości składniki
Do produkcji suplementów wykorzystujemy surowce pochodzące od światowych liderów nowoczesnych technologii far maceutycznych, po to, aby z wysokiej jakości składników powstał produkt o najlepszych możliwych właściwościach. Nie które z nich goszczą po raz pierwszy na krajowym rynku jako innowacje Olimp Laboratories®. Na
szczególna uwagę zasługuje Sinetrol® opatentowany, naturalny ekstrakt wytworzony z owoców cytrusowych, którego działanie odchudzające zostało naukowo udowodnione, chelaty aminokwasowe minerałów Albion®, które
ułatwiają efektywne i bezpieczne uzupełnianie codziennej diety w najważniejsze mikroskładniki pokarmowe oraz
innowacyjna forma witaminy C – PureWay-C®.
Badania i rozwój
W firmie funkcjonuje doskonale zorganizowana jednostka zajmująca się stałym rozwojem produktów i badaniami
nad nowymi składnikami i recepturami, wyposażona w nowoczesne laboratorium pilotażowe. Zanim gotowy produkt trafi w ręce Klienta, jego szczegółowy skład jest starannie opracowywany i udoskonalany przez wykwalifikowanych pracowników działu badawczo-rozwojowego. Na podstawie badań naukowych, we współpracy z największymi autorytetami z dziedziny żywienia i suplementacji oraz analiz rynkowych opracowywana jest koncepcja nowego produktu. Po ustaleniu składu finalnego przystępujemy do procesu bardzo rygorystycznej selekcji dostawców surowców, gwarantujących tylko i wyłącznie najwyższą jakość produktu trafiającego do rąk Klienta. W dalszym etapie
wstępne receptury poddawane są próbom pilotażowym w celu ustalenia optymalnego składu, właściwości produktu
i parametrów przyszłej jego produkcji. Jest to bardzo znaczący moment, w którym produkt przechodzi transformacje ze skali laboratoryjnej do właściwej skali produkcyjnej. Cały czas monitorowana jest jego jakość, zawartość składników aktywnych i odżywczych.
Skuteczność i bezpieczeństwo
Nie bez znaczenia pozostają wielkości dawek aktywnych składników oraz standaryzacje surowców zawartych w
naszych preparatach. Należy podkreślić, że suplementy Olimp Labs® jako nieliczne na rynku oferowane są w
jednorazowych dawkach faktycznie działających i satysfakcjonujących użytkowników, ustalonych zgodnie z najaktualniejszym stanem wiedzy na temat zapotrzebowania organizmu na poszczególne mikroskładniki pokarmowe
Zdrowie i harmonia
Jesteśmy przekonani, że ostatecznie dla klienta liczy się to, jak preparat na niego „zadziała”. Sięgając po suplementy diety Olimp Laboratories® wybierasz doświadczenie, jakość i innowację. Stawiasz na zdrowie swoje oraz
swoich bliskich. Do konujesz wyboru zgodnego z preferencjami wielu wymagających Klientów.
Pozostając z życzeniami „mocy zdrowia” Prezes Zarządu
Stanisław Jedliński
24
10. Bibliografia:
1
Cortese S., Konofal E., Bernardina B. D., Mouren M. C., Lecendreux M. Sleep disturbances and serum ferritin levels
2
onofal E., Lecendreux M., Deron J., Marchand M., Cortese S., Zaïm M., Mouren M. C., Arnulf I. Effects of iron
K
supplementation on attention deficit hyperactivity disorder in children. Pediatr. Neurol., 2008; 38: 20-26.
in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Eur. Child Adolesc. Psychiatry, 2009; 18: 393-399.
3
Cortese S., Lecendreux M., Bernardina B. D., Mouren M.C., Sbarbati A., Konofal E. Attention-deficit/hyperactivity disorder, Tourette’s syndrome, and restless legs syndrome: the iron hypothesis. Med. Hypotheses., 2008; 70: 1128-1132.
4
onofal E., Cortese S., Lecendreux M., Arnulf I., Mouren M. C. Effectiveness of iron supplementation in a young child
K
with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 2005; 116(5): e732-734.
5
Konofal E., Lecendreux M., Arnulf I., Mouren M. C. Iron deficiency in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch. Pediatr. Adolesc. Med., 2004; 158(12): 1113-1115.
Wichniak A., Wierzbicka A. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 2010. Zespół niespokojnych nóg – częsta, ale rzadko rozpoznawana przyczyna bezsenności.
6
7
Sun E. R., Chen C. A,. Ho G., Earley C. J,. Allen R. P. Iron and the restless legs syndrome. Sleep, 1998; 21(4): 371-377.
8
Djokanovic N., Garcia-Bournissen F., Koren G. Medications for Restless Legs Syndrome in Pregnancy. J. Obstet. Gynaecol . Can., 2008; 30(6): 505–507.
9
Pereira J. C Jr, Pradella-Hallinan M., de Lins Pessoa H. Imbalance between thyroid hormones and the dopaminergic system might be central to the pathophysiology of restless legs syndrome: a hypothesis. Clinics (Sao Paulo), 2010; 65(5): 548-554.
10
Allen R. Dopamine and iron in the pathophysiology of restless legs syndrome (RLS). Sleep Med., 2004; 5(4) :385-391.
11
Trenkwalder C., Paulus W. Restless legs syndrome: pathophysiology, clinical presentation and management. Nat. Rev. Neurol., 2010; 6(6): 337-346.
12
ling J. Intravenous Iron is Effective in Restless-Legs Syndrome. 23rd Annual Meeting of the Associated Professional SleK
ep Societies, 2009.
13
O’Keeffe S. T., Gavin K., Lavan J. N. Iron status and restless legs syndrome in the elderly. Age Ageing, 1994; 23(3): 200-203.
14
Agarwal R. Nonhematological benefits of iron. Am. J. Nephrol., 2007; 27(6): 565-571.
15
Cotter P. E., O’Keeffe S. T. Restless leg syndrome: is it a real problem? Ther. Clin. Risk. Manag., 2006; 2(4): 465-475.
16
Verdon F., Burnand B., Stubi C. L., Bonard C., Graff M., Michaud A., Bischoff T., de Vevey M., Studer J.P., Herzig L., Chapuis C., Tissot J., Pécoud A., Favrat B. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ, 2003; 326(7399): 1124.
17
Nutritional Anemia. Sight and Life Press, 2007.
18 Guidelines for the Use of Iron Supplements to Prevent and Treat Iron Deficiency Anemia. International Nutritional Anemia
Consultative Group (INACG). Stolzfus R. J., Dreyfuss M. L. Washington (DC): ILSI Press, 1997.
19
NICEF/UNU/WHO. Iron deficiency anaemia: assessment, prevention, and control. A guide for programme managers.
U
WHO/NHD, 2001 [report no. 01.3].
20
Beard J. Iron deficiency alters brain development and functioning. J. Nutr. 2003; 133 (5 Suppl 1):1468S-72S.
21
onofal E., Lecendreux M., Arnulf I., Mouren M. C. Iron deficiency in children with attention-deficit/hyperactivity diK
sorder. Arch. Pediatr. Adolesc. Med., 2004; 158(12): 1113-1115.
22
onofal E., Lecendreux M., Arnulf I., Mouren M. C. Iron deficiency in children with attention-deficit/hyperactivity diK
sorder. Arch. Pediatr. Adolesc. Med., 2004; 158(12): 1113-1115.
23
Lozoff B., Georgieff M. K. Iron deficiency and brain development. Semin. Pediatr. Neurol., 2006; 13(3): 158-165.
24
Falkingham M., Abdelhamid A., Curtis P., Fairweather-Tait S., Dye L., Hooper L. The effects of oral iron supplementation on cognition in older children and adults: a systematic review and meta-analysis. Nutr. J., 2010; 25: 9:4.
25
en A., Kanani S. J. Impact of iron-folic acid supplementation on cognitive abilities of school girls in Vadodara. Indian PeS
diatr., 2009; 46(2): 137-143.
26
Mizuno S., Mihara T., Miyaoka T., Inagaki T., Horiguchi J. CSF iron, ferritin and transferrin levels in restless legs syndrome. J. Sleep Res., 2005; 14(1): 43-47.
27
shmead H. D., Graff D.J., Ashmead H. H. Intestinal Absorption of Metal Ions and Chelates. Charles C. Thomas [PuA
blisher], Springfield Ill, 1985.
28
archetti, M., Ashmead, D., Tossani, N., Marchetti, S., Ashmead, S. D. Comparison of the rates of vitamin degradaM
tion when mixed with metal sulphates or metal amino acid chelates. J. Food Comp. Anal., 2000; 875-884.
29
Latham M.C., Ash D., Ndossi G., Mehansho H., Tatala S. Micronutrient dietary supplements – A new fourth approach. Arch. Latinoam. Nutr., 2001; 51: 37-41.
30
Olivares M., Pizzaro F. Bioavailability of iron bis-glycinate chelate in water. Arch. Latinoam. Nutr., 2001; 51(1 Suppl 1): 22-25.
31
azariegos D.I., Pizarro F., Olivares M., Nuñez M.T., Arredondo M. The mechanisms for regulating absorption of Fe
M
bis-glycine chelate and Fe-ascorbate in Caco-2 cells are similar. J. Nutr, 2004; 134: 395-398.
25
26
32
ovell-Benjamin A. C., Viteri F. E., Allen L. H. Iron absorption from ferrous bisglycinate and ferric trisglycinate in whole
B
maize is regulated by iron status. Am. J. Clin. Nutr. 2000; 71: 1563-1569.
33
ayrisse M., García-Casal M. N., Solano L., Barón M. A., Arguello F., Llovera D., Ramírez J., Leets I.,
L
Tropper E. Iron bioavailability in humans from breakfasts enriched with iron bis-glycine chelate, phytates and polyphenols. J. Nutr. 2000; 130: 2195-2199 & Erratum, 12, 3106.
34
Fox T. E., Eagles J., Fairweather-Tait S. J. Bioavailability of iron glycine as a fortificant in infant foods. Am. J. Clin.
Nutr., 1998; 67: 664-668.
35
livares M., Pizarro F., Pineda O., Name J. J., Hertrampf E., Walter T. Milk inhibits and ascorbic acid favors
O
ferrous bis-glycine chelate bioavailability in humans. J. Nutr., 1997; 127: 1407-1411.
36
Brise H., Hallberg L. Absorbability of Different Iron Compounds. Acta Med. Scand. Suppl. 1962; 376: 23-37.
37
ineda O., Ashmead H. D., Perez J. M., Lemus C. P. Effectiveness of iron amino acid chelate on the treatment of
P
iron deficiency anemia in adolescents. J. Appl. Nutr., 1994; 46: 2-13.
38
Szarfarc S. C., de Cassana L. M. N., Fujimori E., Guerra-Shinohara E. M., de Oliveira I. M. V. Relative effectiveness of iron bis-glycinate chelate (Ferrochel) and ferrous sulfate in the control of iron deficiency in pregnant women.
Arch. Latinoam. Nutr., 2001; 51, 42-47.
39
Coplin M., Leichtmann G., Lashner B. Tolerability of iron: Comparison of bis-glycino iron II and ferrous sulfate. Clin.
Ther., 1991; 13: 606-612.
40
eath A. L. M., Skeaff C. M., O’Brien S. M., Williams S. M., Gibson R. S. Can dietary treatment of non-anemic
H
iron deficiency improve iron status? J. Am. Coll. Nutr., 2001; 20: 477-484.
41
sman A. K., Al-Othaimeen A. Experience with ferrous bis-glycine chelate as an iron fortificant in milk. Int. J. Vitam.
O
Nutr. Res., 2002; 72: 257-263.
42
Pineda O., Ashmead H. D. Effectiveness of treatment of iron-deficiency anemia in infants and young children with ferrous bis-glycinate chelate. Nutrition, 2001; 17: 381-384.
43
Name J. J. (1995) Food fortification with amino acid chelate minerals. In: Proceedings of International Conference on Human Nutrition. Salt Lake City, Utah. January 21–22.
44
Kirchoff H. W. Treatment of Iron Deficiency Anemia with Iron Chelate Tablets. Therapiewoche (Germany) 1983; 33/37:
4833-42.
45
ourdonnais A., Pineda O. Bioavailability of Iron Bisglycinate Chelate In Food. The Bioavailability 2001 Conference in
B
Switzerland.
46
Jeppsen R. B., Borzelleca J. Safety Evaluation of Ferrous Bis-Glycinate chelate. Food and Chem. Tox., 1999; 37: 723-731.
47
endricks D. G., Ashmead S. Stability of Ferrochel in Food Fortification as Measured by TBARS and Lipid Peroxidation:
H
Preliminary Report. Submitted to: EFSA by Albion Laboratories, Inc., Clearfield, Utah. [Unpublished Report], 1995.
48
Ashmead H., Ashmead S. Albion research: Past, present and future. In: Proceedings of the International Conference on
Human Nutrition, Salt Lake City, Utah, January 21-22, 1995. Albion Laboratories, Inc., 1995, pp. 1-8.
49
rzyjęte przez Członków Zarządu Narodowego Stowarzyszenia Zdrowego Żywienia (NNFA) - lipiec 1996
P
NNFA Today, Pg . 15 sierpnia 1996

Podobne dokumenty