lp. Usługa Cena 1. Opłata abonamentowa Brak 2. Prowizja od

Transkrypt

lp. Usługa Cena 1. Opłata abonamentowa Brak 2. Prowizja od
Cennik rabatowy
lp. Usługa
1. Opłata abonamentowa
2. Prowizja od sprzedanych usług (w module Przetargi)
Cena
Brak
Brak
Usługa wysyłania sprecyzowanej informacji biznesowej
3. do klientów zarejestrowanych w serwisie
4. Banery
4 PLN netto/rekord
Indywidualnie
Cennik standardowy do końca 2013 r.
lp. Usługa
1. Opłata abonamentowa
2. Prowizja od sprzedanych usług (w module Przetargi)
Cena
0 PLN netto/rok
2,5% trzykrotności
średniomiesięcznej
wartości zlecenia
Usługa wysyłania sprecyzowanej informacji biznesowej
3. do klientów zarejestrowanych w serwisie
4. Banery
4 PLN netto/rekord
Indywidualnie
UWAGA!!! Do końca roku 2013r. nie będą pobierane opłaty abonamentowe.
Po upłynięciu powyższego terminu każdy użytkownik otrzyma informację co do
wprowadzenia ewentualnych opłat. Żadne należności w tym zakresie nie będą
naliczane automatycznie. Każdy użytkownik indywidualnie zostanie poproszony o
akceptację opłat poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na wskazany
adres użyty podczas rejestracji. Brak akceptacji spowoduje ograniczenie uprawnień
dostępu do zasobów portalu do funkcjonalności ogólnodostępnych (nie
wymagających rejestracji).
Cennik standardowy od 2014 r.
lp. Usługa
1. Opłata abonamentowa
2. Prowizja od sprzedanych usług (w module Przetargi)
Cena
300 PLN netto/rok
2,5% trzykrotności
średniomiesięcznej
wartości zlecenia
Usługa wysyłania sprecyzowanej informacji biznesowej
3. do klientów zarejestrowanych w serwisie
4. Banery
4 PLN netto/rekord
Indywidualnie

Podobne dokumenty