Usługa profesjonalnego wywiadu gospodarczego

Transkrypt

Usługa profesjonalnego wywiadu gospodarczego
Usługa profesjonalnego wywiadu
gospodarczego
Możliwości i formy korzystania z usługi wywiadu gospodarczego:
- zlecenie jednorazowe „ad hoc”. Usługa realizowana na podstawie
jednorazowego zlecenia. Klient określa wymagania oraz obszary
podlegające weryfikacji. Po wykonaniu usługi Klient otrzymuje raport
zawierający wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji zlecenia.
- umowa długoterminowa (6 lub 12 miesięcy) – abonamentowa.
W ramach umowy realizowane są usługi o charakterze stałym np.
sprawdzenia potencjalnych klientów, badanie niejawnych związków
czy powiązań. W trakcie trwania umowy klient może zlecać usługi
dodatkowe np. kontrola ruchu towarowego lub wykrywanie urządzeń
podsłuchowych
albo
zapewnienie
bezpieczeństwa
transakcji
handlowych.
Raporty z realizacji usługi sporządzane w okresach ustalanych
indywidualnie z Klientem albo na żądanie.
Cena abonamentu ustalana jest indywidualnie z Klientem w zależności
od rodzaju i ilości usług podstawowych oraz obszaru objętego
zainteresowaniem Klienta.
Team
All Seasons IBS S.A.

Podobne dokumenty