Ceramic industry

Transkrypt

Ceramic industry
Industry
Media No 2008
Ceramic industry
Know-how i rozwiązania
dla przemysłu ceramicznego
Know-how and solutions
for ceramic industry
Edition December 2011
Cechy charakterystyczne i
korzyści
Features and Benefits
• Produkt modułowy
➔
• Modular product
Umożliwia:
➔
- uzyskanie rozwiązań
dostosowanych do potrzeb,
na bazie produktów seryjnych,
otrzymywanie oszczędnych
rozwiązań w odniesieniu do
wszystkich zastosowań
• Kompleksowy program
produkcji
Products
Media No. 4070
TX11
TX09
Motori asincroni trifase
e autofrenanti
Asynchronous three-phase
and brake motors
Products
Media No. 4068
S08
Motori per vie a rulli per
servizio pesante
Heavy duty roller table motors
Edition December 2010
Products
Media No. 4001
A
A04
Riduttori e motoriduttori
a vite
Worm gear reducers
and gearmotors
Products
Media No. 4012
L99
Kegelradgetriebe
Przekładnie
kątowe
Providing tailored solutions
starting from a series
product, achieving costeffective
solutions for every
application need
• Comprehensive manufacturing
program
Rightangle
angleshaft
shaft gear
Right
gearreducers
reducers
Edition December 2010
Edition September 2010
Edition December 2010
Możliwość uzyskania
kompletnego rozwiązania od
jednego dostawcy
dla każdego rodzaju
zastosowania
➔ Innowacyjne rozwiązania
zaspokajające potrzeby w
zakresie typowych zastosowań
dla tego sektora
➔
• Szeroki wachlarz akcesoriów
➔
Zastosowane rozwiązanie
dla danej aplikacji może być
łatwiejsze dzięki kilku modelom
i różnorakim akcesoriom
przewidzianym w katalogu
• Sprawdzony produkt
➔
➔
➔
Wysoki standard jakości i
niezawodności
Niska emisja hałasu
Doskonałe parametry
➔
Products
Media No. 4002
Products
Media No. 4085
E04
Riduttori e motoriduttori
coassiali (normali e per traslazione)
Coaxial gear reducers
and gearmotors (standard and for
traverse movements)
Riduttori e motoriduttori
epicicloidali
Planetary gear reducers
and gearmotors
Edition December 2010
EP10
Edition December 2010
Products
Media No. 4004
G05
Riduttori e motoriduttori ad
assi paralleli (normali e lunghi) e
ortogonali
Parallel (standard and long) and
right angle shaft gear reducers
and gearmotors
Products
Media No. 4009
H02
Riduttori paralleli
e ortogonali
Parallel and right angle
shaft gear reducers
➔
Edition December 2010
Edition September 2010
Possibility to have
one-supplier-solutions
for every type of application
Pioneer solutions satisfying
the typical application needs
of this sector
• Wide range of accessories
➔
The application solution is
facilitated by the several designs
and accessories foreseen in the
catalog
• Product tested
➔
➔
➔
High quality and reliability
standard
Low noise
High performance
Produkty specjalne dla
przemysłu ceramicznego
Przekładnie walcowe i kątowe kat. H02
•
•
•
•
•
Odpowiednie do zastosowań wymagających
dużych obciążeń
Dobre rozpraszanie ciepła uzyskane dzięki kilku
systemom chłodzenia (wentylatory, zewnętrzne
wymienniki ciepła, wężownice)
Rozwiązania dostosowane na żądanie do potrzeb
klienta, włącznie z płytami bazowymi i sprzęgłami
Przystosowane do zamontowania urządzenia
blokującego (sprzęgło jednokierunkowe "backstop")
Przenoszone momenty do 400 kN m
Specific products for the
ceramic industry
Parallel and right angle shaft gear
reducers cat. H02
• Suitable for heavy applications
• High thermal dissipation obtained
through several cooling systems (fans,
external independent cooling units,
coils)
• Customer tailored solutions on
request, incuding base-plates and
couplings
• Pre-arranged for backstop device
• Performance up to 400 kN m
Przekładnie i motoreduktory walcowe i
kątowe kat. G05
• Uniwersalny montaż
• Monolityczna obudowa odpowiednia do pracy
z dużymi obciążeniami
• Wysokie rozpraszanie ciepła uzyskane
dzięki nowemu systemowi chłodzenia
wykorzystującemu wewnętrzne wężownice
• Rozwiązania dostosowane na żądanie do
potrzeb klienta, włącznie z płytami bazowymi i
sprzęgłami
• Szeroki wachlarz akcesoriów przedstawiony w
katalogu
• Przenoszone momenty do 7100 daN m
Parallel and right angle shaft
gear reducers and gearmotors cat.
G05
• Universal mounting
• Single-piece housing suitable for heavy duties
• High thermal dissipation obtained
through a new cooling system using
internal coils
• Customer tailored solutions on
request, incuding base-plates and
couplings
• Wide range of accessories foreseen on
catalog
• Performance up to 7100 daN m
Nowe przekładnie
i motoreduktory planetarne kat. EP10
• Lepsze parametry w porównaniu
do oferowanych przez głównych
konkurentów
• Jakość i niezawodność zgodnie
ze standardami Rossi
• Wypełnione olejem z pierwszą wymianą
oleju po 12 500 godz.
New planetary gear reducers and
gearmotors cat. EP10
• Higher performance compared with the
ones offered by the main competitors
• Quality and reliability according to
Rossi standard
• Filled with oil with first oil change at
12 500 h
Przekładnie i motoreduktory
współosiowe kat. E04
• Uniwersalny montaż B3/B5
• Żeliwna obudowa monolityczna
• Doskonała niezawodność działania
odpowiednia dla cyklu pracy ciągłej
• Kołnierz B5 silnika IEC i pochodne
Coaxial gear reducers and
gearmotors cat. E04
• Universal mounting B3/B5
• Cast iron housing
• High running reliability suitable for
continuous duty cycles
• IEC motor flange B5 and derivatives
Przekładnie i motoreduktory ślimakowe
kat. A04
• Uniwersalny montaż
• Żeliwna obudowa monolityczna
• Doskonała niezawodność działania
odpowiednia dla cyklu pracy ciągłej
• Wyższa sprawność i dłuższa żywotność
w porównaniu do produktów
konkurentów
• Kołnierz B5 silnika IEC i pochodne
• Kompleksowy program produkcyjny (14
rozmiarów)
Worm gear reducers and
gearmotors cat. A04
• Universal mounting
• Cast iron housing
• High running reliability suitable for
continuous duty cycles
• Higher efficiency and longer life
compared with competitors
• IEC motor flange B5 and derivatives
• Comprehensive manufacturing program
(14 sizes)
Motoreduktory ślimakowe "Standardfit" kat.
AS07
• Wszystkie motoreduktory z tej serii
z żeliwną obudową przekładni
• Łożyska stożkowe, a tym samym większe
dopuszczlne obciążenia
• Wysoce konkurencyjny stosunek
parametrów do ceny
• Produkt zamienny z innymi konkurencyjnymi
produktami dostępnymi na rynku
• Szybkie i sprawne dostawy
"Standardfit" worm gearmotors cat. AS07
• One and only range with cast iron housing
• Bevel roller bearings for higher
performance
• Very competitive performance/price ratio
• Interchangeability with other standard
products present on the market
• Quick and reliable deliveries
Doświadczenie ma znaczenie...
1
2
surowce - raw materials
3
młyny ciągłe - continuous mills
młyny okresowe - discontinuous mills
kat. H02
kat. E04
kat. G05
4
3
2
1
10
kat. E04
7
piec - kiln
kat. G05
kat. A04
8
linia sortująca - sorting line
9
systemy paletowania palletizing systems
Experience does matter...
4
5
mieszalnik- agitator
6
suszarnia - drier
kat.
SR04
SM09
kat. A04
kat. EP10
system glazurowania i zdobienia
- glazing and decorating system
5
6
7
8
12
9
11
kat.
SR04
SM09
kat. A04
kat.
SR04
SM09
kat. G05
10
systemy wykorzystywane do składowania i
przenoszenia storage and handling systems
11
systemy pakowania packaging systems
12
zautomatyzowany system
magazynowania automatic storing system
Produkty specjalne dla
przemysłu ceramicznego
Serwomotoreduktory (ślimakowe,
współosiowe, walcowe i kątowe) bez
silników zaprojektowane z myślą o
kontroli ruchu, kat. SR .
Model standardowy SR
• Sztywne i precyzyjne żeliwne
obudowy monolityczne, kwadratowe
kołnierze serwomotorów:
kompaktowa budowa
• Szeroki zakres wymiarów przyłączy
serwomotorów
• Maksymalna sztywność skrętna i
minimalny luz kątowy, płynna i cicha
praca
• Uniwersalny montaż
• Minimalne wymagania w zakresie
konserwacji
Model ze specjalnym przyłączem typu
"dzwon" i zamontowanym wewnątrz
sprzęgłem
• Sztywne i precyzyjne monolityczne
żeliwne obudowy, zredukowany luz
kątowy
• Kołnierze serwomotorów z przyłączem
typu "dzwon" i sprzęgłem, bezluzowe i
odporne na skręcanie
• Szeroki wachlarz przyłączy do
serwomotorów
• Wał wydrążony (tuleja) z pierściem
zaciskowym dostępny na żądanie
Specific products for the
ceramic industry
Servogearmotors (with worm gear,
coaxial, parallel and right angle
shafts) without motors with specific
design cat. SR for motion control
Standard design
• Rigid and precise cast iron housings;
square servomotor flanges:
compactness
• Wide range of servomotor coupling
dimensions
• Maximum torsional stiffness and
minimum angular backlash, smooth
and quiet running
• Universal mounting
• Minimum maintenance requirements
Design with bell and coupling
• Rigid and precise single piece cast
iron housings, reduced angular
backlash
• Servomotor flanges with bell and
coupling torsionally rigid and
backlash free
• Wide range of possible servomotor
couplings
• Hollow shaft with shrink disc
available on request
Planetarne niskoluzowe
serwomotoreduktory, bez silników,
kat. SM09
• Staranne wymiarowanie w celu uzyskania
maksymalnej odporności na skręcanie i
minimalnego luzu kątowego
• Szeroki wachlarz przyłączy do
serwomotorów
• Standardowy lub podwójny
niskoobrotowy wał zdawczy bez klina; na
życzenie z klinem. Wał drążony (tuleja)
ze szczeliną i pierścieniami osadczymi
do wyciągania (na życzenie ze sprzęgłem
jednokierunkowym - "backstopem")
• Łożyska stożkowe, pełen zestaw łożysk
igiełkowych na igiełkach o dużych
średnicach dla maksymalnej sztywności
łożyska
• Smarowanie olejem syntetycznym "na
całe życie" poprzez kąpiel olejową
Low backlash planetary
servogearmotors, without motor,
cat. SM09
• Careful dimensioning for maximum
torsional stiffness and minimum
angular backlash
• Wide range of possible servomotor
coupling dimensions
• Standard or double output low speed
shaft without key, on demand with
key. Hollow shaft with keyway and
circlip grooves for extraction (on
demand with backstop device)
• Tapered roller bearings; full
complement needle roller bearings
on large diameter pins for maximum
bearing stiffness
• Oil-bath lubrication with synthetic oil
«for life»
Nowe silniki standardowe i silniki z
hamulcem kat. TX11
• Klasa sprawności IE2 według IEC
60034-30
• (Opatentowany) uniwersalny
wielonapięciowy prostownik
• Niezależny wentylator chłodzący,
stworzony z myślą o zastosowaniach
przy największych obciążeniach
• Szeroki wachlarz enkoderów
• Silnik z hamulcem z 3 typami
hamulców
New standard and brake motors
cat. TX11
•
•
•
•
•
efficiency class IE2 according to
IEC 60034-30
(Patented) multi-voltage universal
rectifier
Independent cooling fan especially
conceived for the heaviest
applications
Wide range of encoders
Brake motor with 3 brake types
Cechy charakterystyczne i
korzyści
Features and Benefits
• Profesjonalna pomoc
i wsparcie techniczne
podczas fazy projektowej i
dokonywania doboru
➔
➔
W
ykwalifikowany personel
obsługi przedsprzedażowej
➔
➔
➔
➔
Rossiforyou
nhanced selection in terms of
E
performance, reliability, and
costs
•N
ew Rossi portal for
➔
Order tracking
dczyt tabel części
o
zamiennych
➔
Spare part tables
➔
Order acknowledgements
➔
Invoices
potwierdzenie zamówienia
zyskanie informacji o
u
fakturach
Ogólnoświatowa sieć
sprzedaży bezpośredniej
i usług
• 3 lata gwarancji
➔
➔
Q
ualified pre-sale support
śledzenie zamówień
• Globalnie dostepny serwis
➔
➔
ptymalizacja doboru:
O
w zakresie parametrów,
niezawodności i kosztów
• Nowy portal Rossi umożliwiający
➔
• Skilled assistance and technical
support during design and
selection
iezawodność wysokiej
N
jakości produktu o trwałej
konstrukcji
letnia gwarancja od roku
3
1997
• Global service
➔
irect worldwide sales and
D
service network
• 3 year warranty
➔
➔
he reliability of a quality
T
product made to last
3 year warranty since 1997
Australia
Rossi Gearmotors Australia Pty. Ltd.
AU - Perth WA
Phone +61 8 94557399
fax +61 8 94557299
e-mail: [email protected]
www.rossigearmotors.com.au
France
Rossi Motoréducteurs SARL
F - Saint Priest
Phone +33 472 47 79 30
fax +33 472 47 79 49
e-mail: [email protected]
www.rossimotoreducteurs.fr
Portugal
Rossi Motorreductores S.L.
E - Viladecans (Barcelona)
Phone +34 93 6377248
fax +34 93 6377404
e-mail: [email protected]
www.rossimotorreductores.es
United Kingdom
Habasit Rossi Limited
UK - Coventry
Phone +44 2476 644646
fax +44 2476 644535
e-mail: [email protected]
www.habasitrossi.co.uk
Benelux
Habasit Netherlands B.V.
NL - Nijkerk
Phone +31 33 247 20 30
Fax: +31 33 246 15 99
e-mail: [email protected]
www.rossi-group.com
Germany
Rossi GmbH
D - Dreieich
Phone +49 0 172 6570440
e-mail: [email protected]
www.rossi-group.com
Spain
Rossi Motorreductores S.L.
E - Viladecans (Barcelona)
Phone +34 93 6377248
fax +34 93 6377404
e-mail: [email protected]
www.rossimotorreductores.es
Canada
Rossi Gearmotors
Division of Habasit Canada Limited
CA - Oakville, Ontario
Phone +1 905 8274 131
fax +1 905 8252 612
e-mail: [email protected]
www.rossi-group.com
India
Rossi Gearmotors Pvt. Ltd.
IN - Coimbatore
Phone +91 422 262 7879
fax +91 422 262 7214
e-mail: [email protected]
www.rossi-group.com
Sweden
Habasit AB
S - 430 63 Hindås
Phone +46 301 226 00
fax +46 301 226 01
e-mail: [email protected]
www.habasit.se
United States
Rossi Gearmotors
A Division of Habasit America
US - Suwanee
Phone +1 800 931 2044
fax +1 678 288 3658
e-mail: [email protected]
www.habasitamerica.com
China
Rossi Gearmotors China P.T.I.
CN - Shanghai
Phone +86 21 3350 5345
fax +86 21 3350 6177
e-mail: [email protected]
www.rossigearmotors.cn
New Zealand
Rossi Gearmotors New Zealand Ltd.
NZ - Auckland
Phone +61 9 263 4551
fax +61 9 263 4557
e-mail: [email protected]
www.rossigearmotors.com.au
Taiwan
Habasit Rossi (Taiwan) LTD.
TW - Taipei Hsien
Phone +886 2 22670538
fax +886 2 22670578
e-mail: [email protected]
www.rossi-group.com
Denmark
Habasit AB
DK - 3400 Hillerød
Phone +45 48 28 80 87
fax +45 48 28 80 89
e-mail: [email protected]
www.habasit.dk
Poland
Rossi Polska Sp.z o.o.
PL-Wrocław
Phone: +48 500 418 505
e-mail: [email protected]
www.rossi-group.com
Rossi Turkey & Middle East
TR - Çiğli - Izmir
Phone +90 5303007772
e-mail: [email protected]
www.rossi-group.com
Odpowiedzialność w odniesieniu do produktu, uwagi dotyczące stosowania
Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór i zastosowanie produktu w świetle jego przemysłowych
i/ lub handlowych potrzeb, chyba że zastosowanie zostało zalecone przez wykwalifikowany personel
techniczny Rossi, który został odpowiednio poinformowany o parametrach aplikacji. W takim przypadku,
wszystkie niezbędne dane wymagane do dokonania wyboru zostaną precyzyjnie przekazane na
piśmie przez Klienta, zawarte w zamówieniu i potwierdzone przez Rossi. W każdym przypadku Klient
odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo stosowania produktu. Podczas sporządzania katalogu dołożono
wszelkich należytych starań, aby zagwarantować dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji,
jednakże Rossi nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieaktualne dane.
Ze względu na ciągły rozwój aktualnej wiedzy, Rossi zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji
treści niniejszej publikacji w dowolnym momencie. Odpowiedzialność za dobór produktu spoczywa na
Kliencie, za wyjątkiem różnych umów zawartych właściwie na piśmie i podpisanych przez obydwie Strony.
Product liability, application considerations
The Customer is responsible for the correct selection and application of product in view of its industrial and/
or commercial needs, unless the use has been recommended by technical qualified personnel of Rossi, who
were duly informed about customer’s application purposes. In this case all the necessary data required for the
selection shall be communicated exactly and in writing by the Customer, stated in the order and confirmed by
Rossi. The Customer is always responsible for the safety of product applications. Every care has been taken in
the drawing up of the catalog to ensure the accuracy of the information contained in this publication, however
Rossi can accept no responsibility for any errors, omissions or outdated data. Due to the constant evolution of
the state of the art, Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents.
The responsibility for the product selection is of the customer, excluding different agreements duly legalized in
writing and undersigned by the Parties.
Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy
telefon +39 059 33 02 88
faks +39 059 82 77 74
e-mail: [email protected]
www.rossi-group.com
Registered trademarks
Copyright Rossi S.p.A.
Subject to alterations
Printed in Poland
Publication data
2008FLY.SMC-pl1211HQM 2008FLY.SMC-en1211HQM 

Podobne dokumenty

Metal Industry Solutions and experience for metal industry

Metal Industry Solutions and experience for metal industry The responsibility for the product selection is of the Customer, excluding different agreements duly legalized in writing and undersigned by the Parties. Odpowiedzialność w odniesieniu do produktu/...

Bardziej szczegółowo