KRYSTYNA LAMCZYK

Transkrypt

KRYSTYNA LAMCZYK
KRYSTYNA LAMCZYK
Pani Krystyna Lamczyk jest mieszkanką Tworkowa w gminie Krzyżanowice i tam od ponad
30 lat aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich, a od 16 lat jest jego przewodniczącą.
Stworzyła także nieformalną strukturę Kół Gospodyń Wiejskich w gminie, którą koordynuje,
kładąc szczególny nacisk na promowanie kuchni śląskiej. Na podkreślenie zasługuje
umiejętność „zarażania” innych swoimi pomysłami, co skutkowało i skutkuje wieloma
inicjatywami kulinarnymi takimi jak. m.in. „Nudle w roli głównej”, „Kartofle, kobzole,
ziemniaki” czy „Świniobicie”. Działania i pomysły Pani Krystyny nie tylko integrują
społeczność lokalną, są bowiem jednym z ważnych elementów budowania tożsamości
mieszkańców, co odzwierciedlają powiedzenia „śląskie smaki, kuchnia śląska, potrawy śląskie
– nasze kulturalne dziedzictwo” czy w końcu „jestem tym, co jem”. Opisując działalność Pani
Krystyny należy podkreślić trzy elementy; koncentrację na przeszłości – zbiera i ożywia
stare tradycje; skupienie się na teraźniejszości – aktywizacja społeczności lokalnej, a także
działania na jej rzecz; planowanie przyszłości – spotkania z dziećmi i młodzieżą propagujące
tradycyjne obrzędy i zwyczaje (nie tylko kulinarne). Z ogromną dozą prawdopodobieństwa
możemy założyć, że działania inicjowane i realizowane przez Panią Krystynę przyczyniają się
i będą nadal wpływały na umiejętność odnalezienia się w ogromnej masie propozycji
oferowanych przez współczesny świat i pamiętania gdzie i jakie są moje korzenie niezależnie
od tego gdzie aktualnie mieszkam, czy pracuję.
Pani Krystyna jest także inicjatorką wyjazdów szkoleniowo – integracyjnych mieszkańców
gminy, których celem jest m.in. wymiana doświadczeń i generowanie pomysłów do dalszej
pracy. W swoje pracy nie zapomina o zdrowiu i turystyce – organizuje spotkania promujące
zdrowy styl życia i przekłada je na praktyczne działania takie jak np. wycieczki.
Pani Krystyna, jest także znaną propagatorka kuchni śląskiej nie tylko w Polsce; występowała
w wielu programach radiowych i telewizyjnych, promowała kuchnię śląską na spotkaniach
międzynarodowych, prowadziła warsztaty kuchni śląskiej, a przy tym promowała swoją
miejscowość, gminę i powiat.
W ostatnim okresie swoje działania poszerzyła aktywnie uczestnicząc i promując region poza
granicami Polski. Brała udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Brnie (styczeń
2013) i Katowicach (marzec 2013). W trakcie obu imprez odpowiadała i organizowała
promocję naszego regionu w zakresie tradycji, lokalnej kultury, języka oraz kulinariów.
W ubiegłym roku współorganizowała działania związane z oprawą kulinarną Festiwalu Kultury
Transgranicznej, który miał miejsce w czerwcu pod zamkiem w Tworkowie i w lipcu w
Hluczinie.
Pani Krystyna reprezentowała gminę Krzyżanowice i powiat raciborski na III Festiwalu
Kołacza Śląskiego, który był organizowany 22 września 2013 roku w Żorach. Dodatkowo w
roku 2013 Pani Krystyna udzielała się przy organizacji: Festynu pn. „W gościnie u św.
Urbana” w Tworkowie, w „Festiwalu Kwiatów” w Tworkowie, organizowała stoisko na
Kiermaszu Wielkanocnym w Tworkowie i Pietrowicach Wielkich. Realizowała również
warsztaty kulinarne dla przedszkolaków w Przedszkolu w Tworkowie.
Szczególne cechy Pani Krystyny to umiejętność pozyskiwania współpracowników,
umiejętność współpracy, ogromna energia, którą wyzwala także w innych. Pani Krystyna jest
laureatką nagrody Wójta w dziedzinie kultury – rok 2009 oraz Nagrody Starosty
Raciborskiego „Mieszko” za rok 2012 w kategorii animacja kulturalna. Dzięki niej nie tylko
gmina Krzyżanowice, ale także Powiat Raciborski stał się „zagłębiem kulinarnym”.