(Krystyna Heska-Kwaśniewicz) ..................................................... 7

Transkrypt

(Krystyna Heska-Kwaśniewicz) ..................................................... 7
Spis treści
Wprowadzenie (Krystyna Heska-Kwaśniewicz) .....................................................
7
ARTYKUŁY I SZKICE
Krystyna Kleszczowa
Profesor Irena Bajerowa (13 marca 1921 – 30 czerwca 2010) ............................
9
Helena Synowiec
Miejsce dialektu śląskiego w edukacji (tradycja i współczesność) ..................... 12
Izabela Kaczmarzyk
Podręczniki językowe na Śląsku w XVII wieku ................................................. 21
Daniela Dylus
Kochani parafianie, biermy się do kupy… Uwagi o języku bogucickich
ogłoszeń parafialnych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku ................... 32
Bożena Cząstka
Wokół badań nad gwarą śląską w perspektywie historycznej ............................. 40
Lucyna Sadzikowska
Humanistyka w ujęciu Gustawa Morcinka .......................................................... 49
Agnieszka Bajor, Hanna Langer
Z działalności leksykograficznej Państwowego Instytutu Naukowego –
Instytutu Śląskiego w Opolu ............................................................................... 56
Łucja Dawid
Między religią a literaturą – Kubiszowe spolszczenie strof Karola Geroka ....... 64
Henryka Andrzejczak
Polski śpiewnik z niemieckiego Bytomia ............................................................ 74
Katarzyna Bereta
Miasto pod łuną, jako przykład zagłębiowskiej prozy realizmu
socjalistycznego ................................................................................................... 91
Edyta Korepta
Droga bohatera – narratora do „ojczystej zagrody” przez alegoryczny świat
w powieści Jerzego Pilcha „Marsz Polonia” ....................................................... 103
Wisława Bertman, Aneta Sokół
Wydawnictwa ewangelickie na Śląsku po 1989 roku ......................................... 113
Sylwia Gajownik
Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie ....................... 125
6
Spis treści
Piotr Skowronek
Pamiątki po Henryku Mikołaju Góreckim w Rydułtowach ................................ 131
Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Pożegnanie Zbyszka Bednorza ............................................................................ 133
RECENZJE
Krystyna Kossakowska-Jarosz
Moc polityczna „wolnego słowa” w niezależnych drukach w województwie
katowickim w latach 1976–1990 ......................................................................... 136
Czesława Mykita-Glensk
Śląskie rewiry krytyki literackiej ......................................................................... 138
Indeks osobowy ...................................................................................................... 141
Informacje o autorach ............................................................................................. 146

Podobne dokumenty