Filia biblioteczna w Jakubowicach

Transkrypt

Filia biblioteczna w Jakubowicach





Filia biblioteczna w Jakubowicach oferuje:
literaturę piękną dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, lektury szkolne
księgozbiór popularnonaukowy i naukowy
z różnych dziedzin wiedzy oraz zbiory
regionalne
czasopisma:
Ożarów, Tygodnik Nadwiślański,
Poradnik Domowy, Przyjaciółka, Claudia,
Victor Gimnazjalista, Kumpel
dostęp do internetu i usługi kserograficzne
szeroką działalność kulturalną promującą
czytelnictwo
Placówka miała zaszczyt gościć
 Biskupa Edwarda Frankowskiego
w 2011 r.
 Wiceministra
Obrony
Narodowej
Beatę Oczkowicz w 2014 r.
Filia biblioteczna w Jakubowicach
Jakubowice 43
27-530 Ożarów
Tel. 15 8 612 610
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.ozarow.pl
Godziny pracy biblioteki:
Wtorek – Piątek 900 - 1700
Sobota 730 - 1530
Filia biblioteczna
w Jakubowicach
Filia biblioteczna w Jakubowicach
szczyci się długą historią. W 1865 r.
w Jakubowicach powołano do istnienia
szkołę elementarną, która mieściła
skromną biblioteczkę, liczącą 32 pozycje
książkowe. W 1928 r. szkołę przeniesiono
do Janowic, a w pozostałym po niej lokum
aż do wydarzeń wojennych 1944 r.
przetrwał niewielki księgozbiór. Obecna
książnica działa od 1969 r. w nowym
budynku, ale zlokalizowanym na tej samej
posesji.
W 1914 r. w szkole kwaterował
komendant
Józef
Piłsudski ze swoimi
legionistami,
stąd
na
placu
przed
biblioteką znajduje
się obelisk
upamiętniający
pobyt Marszałka.
Jakubowice to również siedlisko
Gombrowiczów. Biblioteka dba o rodowe
pamiątki,
popularyzuje
twórczość
i organizuje uroczystości poświęcone
pisarzowi.
Nowoczesna
placówka
jest
Filią
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.
Witolda Gombrowicza w Ożarowie.
Zgromadzony księgozbiór liczy 13138
woluminów
i
jest
systematycznie
wzbogacany
w
nowości
nabywane
w
oparciu
o
listy
bestsellerów
i zapotrzebowania użytkowników.
Filia posiada czytelnię internetową.
Prenumeruje 7 tytułów czasopism oraz
gromadzi gry planszowe.
W 2015 r. zarejestrowano 426
czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę
3000 razy. Księgozbiór placówki jest
skomputeryzowany, a procesy biblioteczne
prowadzone automatycznie za pomocą
programu MAK. Ze zbiorami można się
zapoznać przeglądając katalog on-line
dostępny na stronie biblioteki głównej.
Filia prowadzi szeroką działalność
promującą czytelnictwo.


Zaprasza dzieci do udziału
w akcjach:
„Cała Polska czyta dzieciom”, „Noc
Bibliotek”, „Tydzień Bibliotek” „Wakacje
z biblioteką”
oferuje naukę języka angielskiego
z wykorzystaniem komputerowego
programu „FunEnglish” oraz sobotnie
zajęcia „Czytaj, baw się i ucz
w bibliotece” dla grupy 6-13 lat.





prowadzi ciekawe zajęcia muzyczne,
sceniczne i ruchowe z dziecięcą grupą
teatralną
„Fantazja”,
która
ma
w swoim dorobku liczne występy
i przedstawienia
organizuje
lekcje
biblioteczne,
pasowania na czytelnika, konkursy
plastyczne
Dorosłym proponuje:
kursy komputerowe i ekonomiczne dla
seniorów
spotkania z ludźmi z pasją promujące
lokalną
kulturę:
pisarzami,
podróżnikami
dyskusje o książkach na spotkaniach
Dyskusyjnego Klubu Książki, wieczory
poetyckie

Podobne dokumenty