Pub- mojak klasa+.pub

Transkrypt

Pub- mojak klasa+.pub
Hej!!! Tu klasa III b
Jako pierwsi zostaliśmy wylosowani do opisania swojej klasy.
Nasza klasa liczy 22 osoby, a naszym wychowawcą jest katecheta pan Arkadiusz Dusza (jego
poprzednikiem był obecny pan dyrektor- Wojciech Szukalski). W naszej klasie znajdują się
osoby z róŜnych wiosek: Nowej Wsi Prudnickiej, Gostomii, śabnika, Rostkowic, Czartowic,
Grabiny, Otok, Wilkowa oraz z Białej. W zespole przewaŜają dziewczyny (jest ich 12,
a chłopców 10). MoŜe pod względem dydaktycznym nie jesteśmy „orłami”, jednak od
drugiej klas nasz „skład” się nie zmienił, z czego jesteśmy zadowoleni.
Na pewnej lekcji jedna z naszych koleŜanek z uśmiechem patrzyła w stronę tablicy. W
pewnym momencie nauczyciel zapytał się, dlaczego się tak uśmiecha. Na co jeden z kolegów
odpowiedział: „To pan nie wie? Ona chce się pochwalić swoim nowym gebisem!” Jak widzicie,
na naszych lekcjach jest często wesoło.
Hej, Tu klasa II E. W jej skład wchodzą:
1. AUGUSTYN TOMASZ
2. BIAŁEK RAFAŁ
3. BIENIEK MICHAELA
4. GAWOLEK SANDRA
5. GONSIOR MARTINA
6. GRELICH ARON
7. GRZYWA SEBASTIAN
8. KAUCZOR KARINA
9. KOLLEK RAFAŁ
10. KOPIEC DENIS
11. LORENZ DENIS
12. LUBAS DENIS
13. MANIETA MONIKA
14. NIEDBALLA KINGA
15. NOWAKOWSKA SAMANTA
16. PAJA MAGDA
17. PRZYKLENK NIKOLA
18. RÓśYCZKA IWONA
19. STAFFA ANNA
20. STEIN MICHAELA
21. ŚWINICKI EUGENIUSZ
22. VOGEL DANIEL
23. ZAJĄC DAWID
24. ZAPOTOCZNY DAWID
Nasza klasa jest bardzo zgrana i sympatyczna. Dobrze
nam się razem pracuje i porozumiewa. Na ogół nasza
klasa uwaŜana jest za grzeczną, choć czasem zdarzają
nam się „wpadki”. Bardzo lubimy się z klasą II a.
Przewodniczącą klasy jest Kinga Niedballa, natomiast
naszą wychowawczynią jest pani V. Mączka, obecnie
pani A. KniŜatko. Pozdrawiamy całą szkołę i
wszystkich czytelników „Uczniaka bis”.
Redakcja ogłasza...
Dwie wylosowane klasy przygotowały prezentacje,
sami oceńcie jak wypadły. Na stronie internetowej naszej
szkoły znajduje się zakładka pt. „Uczniak bis”, na której
moŜecie oddawać swoje głosy na wybraną klasę. II E czy
III B, który opis bardziej Ci się podobał ? Wejdź na naszą
stronę (www.wodip.opole.pl/~g_biala) i zagłosuj!!!
Co miesiąc dwie kolejne klasy będą się prezentowały,
Wy w Internecie zagłosujecie na swoich ulubieńców
i zwycięzcy wezmą udział w wielkimi finale pod koniec
roku. Wybierzemy w ten sposób najciekawszą,
najkreatywniejszą i cieszącą się najlepszą opinią klasę.
Zachęcamy do głosowania!
Redakcja „Uczniaka bis”