Pozytywny wpływ mediów na relacje rodzinne w świetle nauczania

Transkrypt

Pozytywny wpływ mediów na relacje rodzinne w świetle nauczania
Tomasz Kornecki
Pozytywny wpływ mediów na relacje rodzinne w świetle nauczania Jana Pawła II
Streszczenie
Relacje między poszczególnymi osobami charakteryzują się różnymi odniesieniami,
jednak należy zauważyć, iż źródłem odniesień społecznych jest rodzina. To w niej bowiem
młody człowiek uczy się podstawowych zachowań, które w przyszłości będzie przekuwał na
zachowania społeczne. Nie możemy zatem mówić o społeczeństwie, nie mówiąc o rodzinie.
Należy jednak rozróżnić dwa zasadnicze, jak się wydaje, terminy: społeczeństwo i naród.
Społeczeństwo stanowią ludzie związani wprawdzie językiem, ale nieodczuwający istotnej
łączności z kulturą i historią swojego kraju. Ojczyzna stanowi tylko mało istotny element w
ich życiu. Natomiast naród to grupa osób połączonych tożsamością i świadomością kultury
oraz korzeni, z których wyrastają. Na przestrzeni dziejów Polacy byli bardziej narodem niż
społeczeństwem. Silne poczucie odpowiedzialności za swój kraj, obrona przed wrogimi
sąsiadami, wreszcie próba budowania przyszłości po II wojnie światowej w oparciu o granice
sprzed 1939 roku1 wskazuje na silną narodową świadomość. Wydaje się, że współcześnie
większość Polaków stanowi oderwane od swoich korzeni społeczeństwo, w którym
poszczególni członkowie starają się żyć sami dla siebie.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, media, relacje rodzinne, relacje społeczne,
oddziaływanie mediów, etyka mediów, rodzina, dzieci, rodzice, wolność

Podobne dokumenty