Regulaminem

Transkrypt

Regulaminem
Regulamin
konkursu Radia ESKA
„Mocny Przedmiot Pożądania”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia ESKA i
w internecie na stronie www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z
dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
1.2 Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w konkursie jest Time S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
00000295857, o kapitale zakładowym, w całości wpłaconym, w wysokości 25 070
000,00 zł, NIP: 526-10-04-620
(zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu
"Organizatorem").
1.3 Konkurs odbywa się w dniach od 26 sierpnia 2013 roku do 20 września 2013 r., z tym
zastrzeżeniem, że zgłoszenia konkursowe mogą być nadsyłane od 19 sierpnia 2013r.
1.4 Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli
posiadających obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi
możliwościami odbioru programu radiowego.
1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz
prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Nagrody
2.1 Nagrodami w konkursie Mocny Przedmiot Pożądania są:
• 5 laptopów HP Pavilion 15-B050sw [Core i5-3317U | LCD : 15,6" | nVidia GT 630
2GB | RAM: 6GB | HDD: 750GB | Windows 8 64bit
Każdy o wartości: 2049,00 zł:
• 5 laptopów HP Pavilion 15-B010sw [Core i3-3217U | LCD : 15,6" | RAM: 4GB |
HDD: 500GB | Windows 8 64bit]
Każdy o wartości brutto: 1559,00 zł
• 5 laptopów HP Pavilion 15-B020sw [Core i3-3217U | LCD : 15,6" | nVidia GT 630 |
RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit]
Każdy o wartości brutto: 1899,00 zł
• 4 smartfphone’ów Samsung I9195 Galaxy S4 mini
Każdy o wartości brutto: 1899,00 zł
• 5 laptopów Samsung ATIV Book 5 (NP530U4E-K02PL)
1/7
Każdy o wartości brutto: 3199,00 zł
• 5 tabletów Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T310
Każdy o wartości brutto: 1299,00 zł
• 5 tabletów Lenovo IdeaTab A1000 16GB czarny
Każdy o wartości brutto: 499,00 zł
• 5 tabletów Lenovo IdeaTab A1000 16GB biały
Każdy o wartości brutto:499,00 zł
• 5 tabletów Lenovo Idea Tab A3000 3 GB
Każdy o wartości brutto: 898,99 zł
• 10 tabletów DELL XPS 10
Każdy o wartości brutto: 1449,00 zł
• 5 monitorów DELL S2440L
Każdy o wartości brutto: 762,60 zł
• 10 monitorów Samsung LT24C370EW/EN
Każdy o wartości brutto: 898,99 zł
• 5 dysków zewnętrznych WD My Passport ULTRA 500GB
Każdy o wartości brutto: 237,89 zł
• 5 dysków zewnętrznych WD My Book Live 1TB
Każdy o wartości brutto: 499,00 zł
• 5 dysków zewnętrznych WD My Passport for MAC
Każdy o wartości brutto: 318,90 zł
• 1 dysk zewnętrzny Dell Dysk 1TB
Każdy o wartości brutto: 264,45 zł
• 5 odtwarzaczy multimedialnych WD TV Live
Każdy o wartości brutto: 349,00 zł
• 10 drukarek Samsung ML 2165w (drukarka)
Każdy o wartości brutto: 249,00 zł
Łącznie: 100 nagród
Nagrody dodatkowe będą rozdawane w programie „Impreska” w godzinach 20:00-24:00 w
dniach od 26.08 do 19.09.2013 r.
• 10 słuchawek Headset Allienware Tactx Surround DELL
2/7
Każdy o wartości brutto: 233,70 zł
• 9 dysków zewnętrznych Dell Dysk 1TB
Każdy o wartości brutto: 264,45 zł
Łącznie: 19 nagród
2.2 Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich uczestnikom
konkursu.
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub
podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych –
uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub odebranie nagrody.
2.4 Nagrody zostaną wydane, w ramach konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego. Przed wydaniem nagrody, której wartość przekracza 760 zł brutto,
Organizator pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego podatek od nagród
w wysokości 10% wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz.U. 12.01.17 poz 361 ze
zm.). Zapłata podatku jest warunkiem wydania nagrody.
2.5 O sposobie otrzymania nagrody Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez
Organizatora w formie rozmowy telefonicznej. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje
się z Laureatami najpóźniej do dnia 23.09.2013 r. celem ustalenia warunków przekazania
nagrody.
2.6 Laureaci, którzy nie odbiorą nagród do 23.10.2013 roku tracą prawo do tych nagród i ich
odbioru. Nagrody te pozostają własnością Organizatora.
3
Zasady konkursu
3.1 Konkurs trwa od 26 sierpnia 2013 roku do 20 września 2013 r Zgłoszenia konkursowe
będą przyjmowane w terminie od 19 sierpnia do 20 września 2013 r.
3.2 Codziennie od poniedziałku do piątku na antenie Radia ESKA będą realizowane wejścia
konkursowe podczas których będą ogłaszani zwycięscy Konkursu. Wejścia będęą
realizowane w następujących godzinach: (poniedziałek, środa, piątek) 8:30-9:00,
10:30-11:00, 12:30-13:00, 14:30-15:00, 16:30-17:00 oraz (wtorek, czwartek) 7:30-8:00,
9:30-10:00, 11:30-12:00, 13:30-14:00, 15:30-16:00.
Dziennie odbędzie się po 5 edycji konkursowych
W soboty i niedziele wejścia konkursowe nie będą realizowane i w tych dniach nie będą
ogłaszani zwycięzcy Konkursu.
3.3 Zgłoszenia konkursowe na nagrody dodatkowe przyjmowane są codziennie w dniach 25
sierpnia 2013 - 19 września 2013r w godz. 20.00-24:00.
3.4 Zgłoszenie do każdej z edycji konkursu, w tym nagrody dodatkowej następuje przez
wypełnienie formularza konkursowego, który znajduje się na stronie konkursowej
3/7
umieszczonej na www.eska.pl. Warunkiem koniecznym jest zaakceptowanie regulaminu
konkursu, zaakceptowanie zgody na przechowywanie danych osobowych w celach
określonych 6.3 niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na użycie nagrania wejścia
finałowego lub nagrania rozmowy związanej z przyznaniem nagrody w rundzie
specjalnej lub jego fragmentu w akcjach autopromocyjnych dotyczących Radia Eska w
internecie, w radiu i w telewizji oraz wyrażenie zgody na przekazanie adresu email z
formularza konkursowego właścicielowi sklepu internetowego Komputronik.pl w celu
otrzymania bonu zniżkowego na zakupy w sklepie internetowym Komputronik.pl.
Zasady realizacji bonów zniżkowych ustala właściciel sklepu internetowego
Komputronik.pl.
3.5 Zadaniem Uczestnika jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym
(imię, numer telefonu, adres mailowy) oraz odpowiedź na pytanie: „Opisz swój Mocny
Przedmiot Pożądania”.
3.6 Do finału każdej z edycji konkursu, komisja konkursowa wybiera trzech Uczestników,
którzy są autorami najciekawszych zgłoszeń. W trakcie połączeń telefonicznych osoba
wyznaczona przez Komisję zadaje każdej z trzech osób pytania dotyczące szeroko
pojętych zagadnień z zakresu kultury i stylu życia. Spośród wszystkich odpowiedzi
Komisja wybiera jednego uczestnika w jej ocenie najciekawszego, który weżmie udział
w wejściu finałowym na antenie radia Eska.
3.7 Zadaniem Uczestnika, który bierze udział w wejściu finałowym na antenie Radia ESKA
jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 10 pytań w łącznym czasie 60 s.
3.8 Czas udzielenia wszystkich odpowiedzi
Prowadzącego pierwszego pytania.
mierzony jest od momentu zadania przez
3.9 Aktualne nagrody, o które walczy Uczestnik prezentowane są przez Prowadzącego na
początku wejścia. W każdej edycji konkursu do koszyka z nagrodami dodawana jest
nowa nagroda z listy. Lista nagród składa się z: laptopów, smartfonów, tabletów,
monitorów, dysków zewnętrznych, drukarek, odtwarzaczy multimedialnych. Nagrody
prezentowane są na antenie Radia Eska w wejściach konkursowych oraz na stronie
Konkursu Mocny Przedmiot Pożądania na www.eska.pl .
3.10W przypadku, gdy Uczestnik prawidłowo odpowie na wszystkie pytania (zestaw 10
pytań na 1 edycję konkursu) wygrywa wszystkie nagrody aktualnie znajdujące się w
koszyku, którego zawartość jest prezentowana na początku wejścia przez DJ-a na antenie
Radia Eska.
3.11W przypadku, gdy Uczestnik popełni pierwszy błąd Prowadzący przerywa wejście
konkursowe i nie prezentuje już kolejnych pytań. Wówczas uczestnik nie wygrywa
nagród z koszyka, a do koszyka Prowadzący dodaje następną nagrodę, o którą będą
walczyć wszyscy Uczestnicy, którzy wysłali poprawne zgłoszenie korzystając ze strony
konkursowej na www.eska.pl .
3.12W przypadku, gdy podczas wejścia Uczestnik będzie zwlekał z udzielaniem odpowiedzi
na pytania lub niepotrzebnie wydłużał udzielanie odpowiedzi na pytanie/-ania
konkursowe, wówczas Prowadzący ma prawo do zakończenia wejścia konkursowego
przed czasem. To prawo dotyczy również sytuacji, w której podczas wejścia
4/7
konkursowego zostanie zerwane połączenie telefoniczne (lub wystąpią inne okoliczności,
które nie pozwalają prawidłowo przeprowadzić wejścia konkursowego)
3.13Uczestnik wejścia finałowego nie może popełnić żadnego błędu, w przypadku udzielenia
błędnej odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie lub nie zmieszczenia się w regulaminowym
czasie 60 s. przegrywa i nie otrzymuje nagrody/-ód z koszyka.
3.14 Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia na antenie Radia Eska rundy
specjalnej w wybranym przez siebie momencie trwania konkursu.
3.15W rundzie specjalnej, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia, mogą brać
udział wszyscy Laureaci, którzy brali udział w wejściach finałowych na antenie
w
dniach od 26 sierpnia 2013 r. do 20 września 2013 r., ale nie wygrali żadnej nagrody.
3.16Runda specjalna jest ogłaszana na antenie Radia Eska w poprzedzającym ją wejściu
konkursowym. Po jej ogłoszeniu komisja konkursowa wybiera spośród wszystkich
dotychczasowych Laureatów konkursu, którzy biorąc udział w wejściu finałowym nie
wygrali nagrody, osobę która napisała najciekawsze uzasadnienie i tej osobie przyznaje
nagrodę/nagrody będące aktualnie w koszyku. Informacje o Laureacie rundy specjalnej
są podawane na antenie oraz jest przeprowadzana z nim rozmowa telefoniczna również
emitowana na antenie.
3.17 Jedna osoba może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie do konkursu. Laureat konkursu
nie może brać udziału w kolejnych jego edycjach.
3.18 Codziennie w dniach od 26 sierpnia 2013 r. do 20 września 2013 r. w paśmie „Impreska”
między 20:00 a 24:00 w ramach konkursu Mocny Przedmiot Pożądania będą
przyznawane nagrody dodatkowe.
3.19 Prawo do walki o nagrody dodatkowe mają wszyscy Uczestnicy, którzy wypełnili
formularz zgłoszeniowy do konkursu w dniu poprzednim na www.eska.pl w godzinach
20:00 – 24:00 i udzielili najciekawszej odpowiedzi. Dziennie przyznawana jest jedna
nagroda dodatkowa.
3.20 Wygrana nagrody dodatkowej nie eliminuje Laureata z udziału w konkursie Mocny
Przedmiot Pożądania realizowanego zgodnie z pkt. 3.1 niniejszego regulaminu.
3.21Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym czasie trwania
konkursu nie będą uwzględniane w konkursie.
3.22 Do każdego wejścia finałowego komisja konkursowa w składzie:
•
•
•
•
Przewodniczący Andrzej Tuzinowski
Członek komisji Andrzej Descours
Członek komisji Radosław Nałęcz
Sekretarz komisji Michał Celeda
wybiera trzech uczestników konkursu. Z wyboru uczestników Komisja Konkursowa
sporządza protokół zawierający krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru.
3.23 Z osobami wybranymi przez komisję do danego wejścia finałowego kontaktuje się
telefonicznie osoba prowadząca konkurs na antenie Radia Eska.
5/7
3.24 Każdy z wybranych do uczestników zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne.
W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia
podejmowana jest tylko raz. Jeżeli pomimo podjęcia prób połączenia, nie zostanie
nawiązane połączenie z wybranym przez komisję uczestnikiem konkursu, uczestnik ten
traci prawo dalszego udziału w konkursie i zdobycia nagrody, a w jego miejsce spośród
pozostałych nadesłanych w danej edycji zgłoszeń, wybierane jest przez komisję kolejne
najciekawsze zgłoszenie.
3.25 Laureatem nagrody zostaje uczestnik antenowego wejścia finałowego wyłoniony
zgodnie z pkt 3.6 niniejszego Regulaminu, który odebrał połączenie telefoniczne, o
którym mowa w pkt 3.4 i wziął udział w wejściu finałowym danej edycji wykonując
zadanie z pkt. 3.5 (i kolejnych).
3.26 Organizator zastrzega, że uczestnik, który otrzyma nagrodę w jednej z edycji konkursu
lub rundzie specjalnej nie ma prawa ponownego udziału w konkursie ani prawa do
kolejnej nagrody, z zastrzeżeniem punktu 3.18 niniejszego regulaminu.
3.27 Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych
(m.in. imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania) koniecznych dla celów
odebrania lub wysłania nagrody.
3.28 Zgłoszenie się w sposób opisany w pkt 3.1 i 3.2 (i kolejnych) niniejszego regulaminu do
konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na emisję wejścia
finałowego z jego udziałem na antenie Radia Eska, użycie nagrania wejścia finałowego
lub nagrania rozmowy związanej z przyznaniem nagrody w rundzie specjalnej lub jego
fragmentu w akcjach autopromocyjnych dotyczących Radia Eska w internecie, radio i
telewizji oraz na przekazanie adresu email właścicielowi sklepu internetowego
Komputronik.pl.
4. Zasady uczestnictwa w konkursie
4.1 Konkurs jest przeznaczony dla osób mających ukończone 18 lat.
4.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali
holdingu ZPR S.A..
współpracownicy
spółek
4.3 Zakaz
uczestnictwa w konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny
podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.4 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w
niniejszym regulaminie.
4.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
4.6 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
6/7
5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na
piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię,
nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data
stempla pocztowego.
5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
5.4. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji na piśmie,
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w
Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 17.00 oraz na
stronie internetowej konkursu pod adresem www.eska.pl .
6.2 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z
których korzystać będą uczestnicy konkursu.
6.3 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane w celu: (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii)
doręczenia nagród, (iv) przekazania adresu email właścicielowi sklepu internetowego
Komputronik.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo
wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r.
7/7