Kalendarz cyklicznych uroczystości 2012

Transkrypt

Kalendarz cyklicznych uroczystości 2012
KALENDARZ CYKLICZNYCH
UROCZYSTOŚCI, IMPREZ,
WYDARZEŃ
państwowych, lokalnych, kulturalnych,
turystycznych i sportowych
w GMINIE MICHAŁOWICE
na 2012 rok
organizowanych przez
Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,
Szkoły i Parafie
Michałowice 2012
Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2012rok
KWIECIEŃ 2012
27-29 kwiecień 2012
Biwak harcerski
Michałowice - Korzkiew
Organizator: Żółty Szczep ZHP Michałowice
MAJ 2012
1 maja 2012
Uroczystości ku czci Papieża Jana Pawła II
Parafie Rzymskokatolickie
2 maja 2012
Święto Flagi Michałowice
Organizator: Żółty Szczep ZHP Michałowice
3 maja 2012
Święto Konstytucji 3-go Maja
organizatorzy: Zespoły Szkół
Odpust parafialny- święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
Parafia Rzymskokatolicka w Michałowicach
11-13 maja 2012
Scout Cap – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej
Harcerzy
Michałowice – Kraków ul. Strąkowa
Organizator: ZHP Chorągiew Krakowska / Żółty Szczep Michałowice
12 maja 2012
„Kwiat Jabłoni” Powiatowy Plener Malarski w Zagórzycach
organizatorzy: Gmina Michałowice / Centrum Kultury i Promocji /
OSP Zagórzyce
12-13 maja 2012
Odpust parafialny ku czci św. Izydora Oracza
Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach
Piłkarska majówka – boisko w Więcławicach
organizator: Stowarzyszenie Parafialny Klub Sportowy „Jakub”
w Więcławicach
14 maja 2012
Dzień Książki
organizator: Zespół Szkół w Michałowicach
15 maja 2012
Festiwal Nauki Więcławice
organizator: Zespół Szkół w Więcławicach Starych
16 maja 2012
Dzień Patrona Gimnazjum - ks. kard. Adama Stefana Sapiehy
organizator: Gimnazjum w Michałowicach
16 maja 2012
Otwarty Powiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders
„CHEER GIRLS 2012” w Raciborowicach
organizator: Centrum Kultury i Promocji / Stowarzyszenie Korona
Północnego Krakowa
18 maja 2012
Dzień Patrona Szkoły - ks. Jana Długosza
organizator: Zespół Szkół w Raciborowicach
20 maja 2012
Święto Kwitnącej Jabłoni w Zagórzycach
organizatorzy: Gmina Michałowice / Centrum Kultury i Promocji / OSP
Zagórzyce / Sołectwo Zagórzyce
Gmina Michałowice
2
Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2012rok
26 maja 2012
Dzień Matki
organizator: Zespół Szkół w Michałowicach
28-30 maja 2012
Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów „PTAU”
pod hasłem „Teatr moją pasją”
organizator: Zespół Szkół w Raciborowicach
maj 2012
Gminny Festiwal Piosenki
organizator: Gmina Michałowice / Zespół Szkół w Raciborowicach
CZERWIEC 2012
1 czerwca 2012
Dzień Dziecka, Dzień Sportu
organizatorzy: Zespoły Szkół
2-3 czerwca 2012
Warsztaty Gospel w Więcławicach
Prowadzący: Ewa Uryga i Brian Fentress
organizator: Stowarzyszenie Pełna Chata / Parafia Rzymskokatolicka
w Więcławicach
2-3 czerwca 2012
Piknik z okazji Dnia Dziecka
organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach
4 czerwca 2012
„Karuzela Marzeń” – Powiatowy Festiwal Dziecięcych i
Młodzieżowych Teatrów Amatorskich
organizator: Centrum Kultury i Promocji / Stowarzyszenie Korona
Północnego Krakowa
9 czerwca 2012
„Impresje Więcławickie” – plener malarski
organizator: Zespół Szkół w Więcławicach Starych
9-10 czerwca 2012
XIV Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych w Więcławicach
(54. Konkurs Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej)
ogrody parafialne
organizatorzy: Gmina Michałowice / Centrum Kultury i Promocji /
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
23 czerwca 2012
Moto-Biesiada
Zlot motocykli
organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach
29 czerwca 2012
Zakończenie roku szkolnego
czerwiec 2012
Turniej Piłki Nożnej Masłomiąca CUP – sportowe rozgrywki dla dzieci
boisko w Masłomiącej
organizator: Sołectwo Masłomiąca / Centrum Kultury i Promocji
Gmina Michałowice
3
Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2012rok
LIPIEC 2012
15 lipca 2012
Odpust parafialny ku czci Św. Małgorzaty
Parafia Rzymskokatolicka w Raciborowicach
21-22 lipca 2012
Odpust parafialny ku czci Św. Jakuba Apostoła
Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach
„Jarmark Jakubowy”
organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach
okres wakacji
„AKCJA WAKACJE”
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
organizator: Centrum Kultury i Promocji
„Wakacje z Jakubem”
organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach i PKS JAKUB
„Obozy harcerskie i kolonie zuchowe”
organizator: Żółty Szczep Michałowice ZHP
SIERPIEŃ 2012
5 sierpnia 2012
„PIKNIK WOLNOŚCI”
organizatorzy: Gmina Michałowice / Centrum Kultury i Promocji
zaproszeni wykonawcy:
Alicja Majewska, Detox, Dosis, Kabaret Jurki
5 sierpnia 2012
IX MTB Maraton Rowerowy Michałowice
organizatorzy: Gmina Michałowice / Centrum Kultury i Promocji
6 sierpnia 2012
98. Rocznica Przemarszu I Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa
Piłsudskiego – uroczystości „pod obeliskiem”
organizatorzy: Gmina Michałowice / Centrum Kultury i Promocji
25-26 sierpnia 2012
Dożynki Parafialne w Więcławicach
organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach
27-31sierpnia 2012
Wakacje z „Pełną Chatą”
organizator: Stowarzyszenie Pełna Chata
okres wakacji
„AKCJA WAKACJE”
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
organizator: Centrum Kultury i Promocji
WRZESIEŃ 2012
2 września 2012
Dożynki Parafialne w Raciborowicach
Parafia Rzymskokatolicka w Raciborowicach
3 września 2012
Rozpoczęcie roku szkolnego
organizatorzy: Zespoły Szkół
16 września 2012
Akcja „Sprzątanie Świata”
organizator: Zespoły Szkół
15-16 września 2012
Rodzinny rajd Małopolska Drogą Św. Jakuba „Jakubowy Piechur”
- Małopolska – Więcławice
organizator: Stowarzyszenie Pełna Chata
Gmina Michałowice
4
Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2012rok
15-16 września 2012
Piknik Ziemniaczany w Więcławicach
organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach
wrzesień 2012
„Złote Gody” - jubileusz wręczania medali za długoletnie pożycie
małżeńskie
organizatorzy: Gmina Michałowice / Urząd Stanu Cywilnego
PAŹDZIERNIK 2012
5-7 października 2012 Rajd Jurajski Hufca Podkrakowskiego Jura 2012
Michałowice – Więcławice- Raciborowice-Michałowice
Organizator: Żółty Szczep ZHP Michałowice / Hufiec Podkrakowski ZHP
12-14 października
Warsztaty i Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej „Szymborskiej
słowo żywe” - Małopolska – Więcławice
organizator: Stowarzyszenie Pełna Chata
14 października 2012 Dzień Komisji Edukacji Narodowej
organizatorzy: Zespoły Szkół
22 października 2012 Dzień Patrona Szkoły Podstawowej – Jana Pawła II
organizator: Szkoła Podstawowa w Michałowicach
31 października 2012 Zaduszkowe Misterium
organizator: Zespół Szkół w Raciborowicach
LISTOPAD 2012
2 listopada 2012
Zaduszki z Janem Pawłem II
organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Więcławicach
11 listopada 2012
Święto Niepodległości
organizatorzy: Gmina Michałowice / Centrum Kultury i Promocji / Zespoły
Szkół / Żółty Szczep Michałowice ZHP
listopad/grudzień
Bożonarodzeniowe warsztaty ceramiczne
organizator: Szkoła Podstawowa w Michałowicach
GRUDZIEŃ 2012
6 grudnia 2012
„Mikołaj”
Organizatorzy: Zespoły Szkół
21 grudnia 2012
Jasełka
organizatorzy Zespoły Szkół
grudzień 2012
Plastyczny Konkurs Bożonarodzeniowy
organizator: Centrum Kultury i Promocji
„Mikołajki”
organizator: Centrum Kultury i Promocji
Gmina Michałowice
5
Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2012rok
W każdy 2 dzień miesiąca odbywają się
„Modlitewne Spotkania z Janem Pawłem II” w Parafii Rzymskokatolickiej w Więcławicach
Godziny spotkań w poszczególnych miesiącach:
styczeń – marzec
kwiecień-październik
listopad-grudzień
00
o godzinie 17
00
o godzinie 20
00
o godzinie 17
Imprezy uzupełniające:
Gminna Biblioteka Publiczna organizuje spotkania autorskie, konkursy aktywności
czytelniczej.
Centrum Kultury i Promocji prowadzi wg harmonogramu zajęcia muzyczne, taneczne,
plastyczne, teatralne i projekcje filmów.
Stowarzyszenie Pełna Chata prowadzi zajęcia cykliczne dla dzieci i młodzieży „Jakubowa
Świetlica”.
Urząd Gminy w Michałowicach
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
tel. (012) 388-57-40
fax: (012) 388-50-35
[email protected]
www.michalowice.malopolska.pl
Wójt: Antoni Rumian
Strony internetowe oraz telefony niektórych organizatorów uroczystości,
imprez i wydarzeń zamieszczonych w niniejszym kalendarzu.
1.
Centrum Kultury i Promocji
388-50-71
www.ckip.com.pl
2.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Michałowickiej
388-50-16
www.michalowice.malopolska.pl/spzm
3.
Zespół Szkół w Michałowicach
388-50-16
www.michalowice.edu.pl
4.
Zespół Szkół w Raciborowicach
387-70-44
www.raciborowice.edu.pl
5.
Zespół Szkół w Więcławicach
388-57-55
http://zswieclawice.edupage.org
6.
Parafia w Więcławicach
388-50-57
www.swjakub.pl
7.
Parafia w Michałowicach
388-50-08
8.
Parafia w Raciborowicach
387-70-06
9.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata”
694-061-369
www.pelnachata.org.pl
10
Żółty Szczep Michałowice ZHP
517 280-399
www.szczepzolty.podkrakowski.zhp.pl
Gmina Michałowice
6

Podobne dokumenty