STR-DE697

Komentarze

Transkrypt

STR-DE697
4-255-338-42(1)
Diffusore posteriore
surround (sinistro)
Tylny głośnik dźwięku
przestrzennego (lewy)
Diffusore posteriore
surround (destro)
Tylny głośnik dźwięku
przestrzennego (prawy)
FM Stereo
FM-AM Receiver
Lettore DVD
Odtwarzacz DVD
H
Televisore
Odbiornik TV
Diffusore centrale
Środkowa kolumna
głośnikowa
G
C
INPUT
VIDEO
Italiano
STR-DE697
COAXIAL
VIDEO
DIGITAL OUT
OUTPUT
Guida facile all’impostazione per il
sistema diffusori
Guida facile all’impostazione
Przystępna instrukcja podłączeń
i ustawień
Italiano
Questa Guida facile all’impostazione spiega
come collegare un lettore DVD, un
televisore, diffusori e un subwoofer per poter
ascoltare il sonoro surround multicanale del
lettore DVD. Per dettagli, fare riferimento
alle istruzioni per l’uso allegate al ricevitore.
Vedere il lato anteriore per i collegamenti dei diffusori (A–H).
Si possono impostare facilmente i diffusori
selezionando lo schema diffusori.
Per eseguire la procedura, utilizzare i tasti sul ricevitore.
1 Per individuare la configurazione dei diffusori in uso, fare
riferimento alla figura a destra. È possibile utilizzare il diagramma di
flusso a destra.
2
3
4
Premere ?/1 per accendere il sistema.
5
6
Premere più volte
Premere più volte MAIN MENU per selezionare “ SET UP
Cavo video
Przewód wideo
Cavo video
Przewód wideo
”.
Premere più volte
o
per selezionare “EASY SET”. In caso di
mancata visualizzazione, selezionare “NORM SET” e ruotare la
manopola jog –/+ per selezionare “EASY SET”.
o
per selezionare “SP. PAT. X –X”.
Ruotare la manopola jog –/+ per selezionare la configurazione dei
diffusori desiderata, quindi premere ENTER.
DIGITAL
R SURROUND BACK L
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MD/
TAPE
IN
Polski
Polski
+
Szczegółowe informacje dotyczące podłączania głośników (A–H) można
znaleźć na pierwszej stronie.
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
–
+
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN
CENTER
VIDEO OUT
SPEAKERS
L
FRONT A
R
L
DVD
IN
Cavo coassiale
Przewód współosiowy
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
+
COAXIAL
CENTER
Możesz bez trudności nastawić kolumny głośnikowe
wybierając jeden z wzorów dla kolumn głośnikowych.
IN
R
IN
OUT
AUX SA-CD/CD
Opisane czynności należy wykonać przy użyciu przycisków na odbiorniku.
1 Znajdź odpowiedni układ głośników na ilustracji z prawej strony.
Możesz w tym celu skorzystać ze schematu.
2
3
–
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
Przystępna instrukcja ustawiania systemu
kolumn głośnikowych
Instrukcja ta wyjaśnia, jak podłączyć
odtwarzacz DVD, odbiornik TV, kolumny
głośnikowe i subwoofer aby móc
korzystać z wielokanałowego dźwięku
dookólnego odtwarzacza DVD.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi dostarczonej wraz z
receiverem.
Cavo diffusore
Przewód głośnikowy
R
IN
MD/TAPE
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
–
+
–
–
+
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
R
FRONT B
R
SURROUND
L
AC OUTLET
SPEAKERS
Naciśnij ?/1 aby włączyć system.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk MAIN MENU aby wybrać
„ SET UP ”.
4
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
lub , aby wybrać opcję
„EASY SET”. Jeśli wskaźnik nie pojawia się na wyświetlaczu,
wybierz opcję „NORM SET” i obróć pokrętło jog –/+, aby wybrać
opcję „EASY SET”.
5
6
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
lub
Cavo audio monofonico
Przewód monofoniczny audio
Cavo diffusore
Przewód głośnikowy
aby wybrać „SP. PAT. X –X”.
Obróć pokrętło jog –/+, aby wybraž wzorzec konfiguracji głośników,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3
6
AUDIO
INPUT
D
Subwoofer
Głośnik sub-niskotonowy
(subwoofer)
F
Diffusore surround (destro)
Kolumna dźwięku dookólnego
(prawy)
E
A
Diffusore anteriore (sinistro)
Diffusore surround (sinistro)
Kolumna dźwięku dookólnego Przednia kolumna głośnikowa
(lewy)
(lewy)
4, 5 4, 6
Sony Corporation © 2004 Printed in Malaysia
4255338421_DE697.p65GB
B
Diffusore anteriore (destro)
Przednia kolumna głośnikowa
(prawy)
1
8/2/04, 3:36 PM
STR-DE697 4-255-338-42(1) IT/PL
Fare riferimento all’illustrazione a sinistra, seguire
caso contrario.
Quale schema diffusori avete?
Jaki jest wzór twoich kolumn głośnikowych?
A
B
C
D
E
F
G
H
Diffusore anteriore (sinistro) / Przednia kolumna głośnikowa (L)
Diffusore anteriore (destro) / Przednia kolumna głośnikowa (Pr.)
Diffusore centrale / Środkowa kolumna głośnikowa
Subwoofer / Głośnik sub-niskotonowy (subwoofer)
Diffusore surround (sinistro) / Kolumna dźwięku dookólnego (L)
Diffusore surround (destro) / Kolumna dźwięku dookólnego (Pr.)
Diffusore posteriore surround (sinistro) / Tylny głośnik dźwięku przestrzennego (L)
Diffusore posteriore surround (destro) / Tylny głośnik dźwięku przestrzennego (Pr.)
C
Impostare su
Nastaw na
4 diffusori
4 głośniki
Impostare su
Nastaw na
D
4-0
D
No
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
Impostare su
Nastaw na
2-0
SÌ
Tak
o
lub
H
No
Nie
D
No
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
Impostare su
Nastaw na
SÌ
Tak
G
C
3 diffusori
3 głośniki
e
i
H
Diffusore posteriore surround
(sinistro) (destro)
Tylny głośnik dźwięku
przestrzennego (L) (Pr.)
B
No
Nie
D
No
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
Impostare su
Nastaw na
Impostare su
Nastaw na
D
SÌ
Tak
3-0
A
D
No
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
G
Impostare su
Nastaw na
5 diffusori e un subwoofer
5 kolumn głośnikowych i subwoofer
B
B
2 diffusori
2 głośniki
E
F
Impostare su
Nastaw na
5-1
A
D
Impostare su
Nastaw na
4-1
Impostare su
Nastaw na
5C1
Impostare su
Nastaw na
6C1
Impostare su
Nastaw na
3-1
Impostare su
Nastaw na
5-1
Impostare su
Nastaw na
6-1
Impostare su
Nastaw na
7-1
6C0
SÌ
Tak
C
2-1
5C0
SÌ
Tak
E
Impostare su
Nastaw na
4-0
SÌ
Tak
B
F
G
E
A
6-1
No
Nie
SÌ
Tak
A
G H
Impostare su
Nastaw na
F
Diffusore posteriore surround
Tylny głośnik dźwięku
przestrzennego
E
6 diffusori e un subwoofer
6 kolumn głośnikowych i subwoofer
e
i
Diffusori surround
Kolumny dźwięku
dookólnego
F
F
C
E
SÌ
Tak
A
7-1
No
Nie
C
Diffusore centrale
Środkowa kolumna
głośnikowa
e
i
F
Diffusori surround
Kolumny dźwięku dookólnego
Impostare su
Nastaw na
2-0
(no) in
(nie) jeśli nie masz.
B
B
7 diffusori e un subwoofer
7 kolumn głośnikowych i subwoofer
(tak) jeśli masz te kolumny, wybieraj
Na rysunku po lewej stronie wybieraj
Lo schema diffusori dipende dal numero di diffusori impiegati.
Wzór kolumn głośnikowych zależy od ilości posiadanych kolumn.
(sì) se si hanno i diffusori e seguire
No
Nie
D
No
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
A
Impostare su
Nastaw na
3-0
SÌ
Tak
SÌ
Tak
E
G
o
lub
No
Nie
H
D
No
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
Diffusore posteriore surround
Tylny głośnik dźwięku
przestrzennego
Impostare su
Nastaw na
5-0
SÌ
Tak
SÌ
Tak
G
e
i
No
Nie
H
Diffusore posteriore surround
(sinistro) (destro)
Tylny głośnik dźwięku
przestrzennego (L) (Pr.)
D
No
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
Impostare su
Nastaw na
6-0
SÌ
Tak
SÌ
Tak
D
No
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
SÌ
Tak
4255338421_DE697.p65GB
2
Impostare su
Nastaw na
7-0
8/2/04, 3:36 PM
STR-DE697 4-255-338-42(1) IT/PL

Podobne dokumenty