PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2010/2011

Transkrypt

PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2010/2011
PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH
ROK SZKOLNY 2015/2016
PRZEDMIOT
Język polski
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
„Słowa na czasie” podręcznik do
kształcenia literackiego i kulturowego.
M. Chmiel, W. Herman i in.
Nowa Era
MATERIAŁY
DODATKOWE
Podręcznik do
kształcenia językowego
z ćwiczeniami.
A. Grabarczyk
„Śladami przeszłości” pod red. S.
Roszaka
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
„Dziś i jutro” Podręcznik z ćwiczeniami
cz: 1
I. Janicka i in.
„Matematyka z plusem” (nowa wersja)
M. Dobrowolska
„Spotkania z fizyką”
G. Francuz - Ornat
Nowa Era
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
Zbiór zadań z fizyki dla
gimnazjum”
G. Francuz – Ornat
M. Braun (Nowa Era)
„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do
gimnazjum
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA
WYDAWNICTWO
GWO
UWAGI
J. Kulawiak
Biologia
Geografia
Plastyka
Muzyka
Informatyka
Religia
Język angielski
Język niemiecki
„Puls życia”
M. Jefimow
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń
„Bliżej geografii” cz.1
A. Lechowicz
M. Lechowicz
Plastyka dla klas 1-3
K. Czarnicka
„Muzyczny świat” nowa odsłona
Teresa Wójcik
Informatyka cz.1 (podręcznik z płytą
CD) M. Kołodziej
Informatyka Europejczyka. Podręcznik
dla gimnazjum.
J. Pańczyk, J. Skłodowski
„Odsłonić twarz Chrystusa”
Cz. I „Szukam Was”
WSiP
Zeszyt ćwiczeń
Operon
Zeszyt ćwiczeń cz 1 i 2
Mac Edukacja
Zeszyt ćwiczeń
Należy zakupić
dopiero we
wrześniu.
Operon
Helion
“Activate” A1 lub B1 Carolyn
Pearson
Barracolugh, Elaine Boyd
„Next Move 1. Student’s Book” Carolyn Pearson
Barracolugh, Katherine Stannett, Bartosz
Michałowski
Aha! Neu 1A+1B A. Potapowicz,
WSiP
K. Tkaczyk
Należy zakupić
dopiero we
wrześniu.
Podręcznik z
ćwiczeniami
Kurs podstawowy dla
początkujących.
Język francuski
Język hiszpański
Język rosyjski
Methode de francais. Et toi?
1 Et toi?. Język francuski.
adaptacja polska Gimnazjum + zeszyt
ćwiczeń
Marie-Jose Lopes, Jean-Thierry Le
Bougnec
Poziom A1
Club Prisma A1
„Siedmioróg”/Didier Słownik polskofrancuski- francuskopolski
WSIO PROSTO
Chlebda Barbara, Danecka Irena
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Edi Numen
Podręcznik + ćwiczenia Będą potrzebne
już od
1.09.2014r
WSIO PROSTO
Będą potrzebne
Trening w pisaniu.
już od
Język rosyjski dla
1.09.2014r
gimnazjum.
UWAGA:
ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO I INFORMATYKI NALEŻY DOKONAĆ WE WRZEŚNIU PO
USTALENIU GRUP ZAJĘCIOWYCH.