Zasady prowadzenia rozgrywek w klasie Górski (rocz. 2000 – 2005

Transkrypt

Zasady prowadzenia rozgrywek w klasie Górski (rocz. 2000 – 2005
Zasady prowadzenia rozgrywek w klasie Górski (rocz. 2000 – 2005)
obowiązujące w sezonie rozgrywkowym 2012/2013
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach muszą być potwierdzeni i
uprawnieni do gry w Klubie w konkretnej grupie rozgrywkowej (np. Górski C).
Dopuszcza się potwierdzenie i uprawnienie do gry zawodnika po ukończeniu
7 roku życia. W grupach A, B, C mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w
roku 2000 i młodsi, w grupie D i E urodzeni 2001 i młodsi, w grupie F i G –
2002 i młodsi, w grupie H – 2003 i młodsi, natomiast w grupie I – 2004 i
młodsi. Udział zawodnika starszego spowoduje sankcje regulaminowe w
postaci walkowera na niekorzyść drużyny w której wystąpił taki zawodnik.
W
grupach
A,
B,
C,
D,
E
mecze
odbywają
się
na
boiskach
pełnowymiarowych, przy czym bramki 5x2m są ustawione na liniach pola
karnego. Pole karne wytyczane jest w ten sposób, iż na przedłużeniu linii
bocznych pola bramkowego należy wyznaczyć linie o długości 9m od linii
bramkowej (linii pola karnego boiska pełnowymiarowego). Po opuszczeniu
piłki za linie końcową boiska, wznowienie gry może nastąpić wyłącznie
poprzez zagranie piłki nogą po ustawieniu jej w dowolnym punkcie w obrębie
pola karnego. Rzuty karne wykonywane są z linii 9m. Rzuty rożne są
wykonywane z punku oddalonego o 9, 15 od linii bocznej boiska. Czas gry
2x30min z przerwą 10min.
Drużyny występują w składach 9-cio osobowych (8 zawodników w polu +
bramkarz). Obowiązują zmiany powrotne. Każda drużyna ma prawo wpisać
do sprawozdania sędziowskiego 18 zawodników (nie obowiązuje przepis o
zawodnikach występujących w pierwszym składzie). Minimalna ilość
Łódzki Związek Piłki Nożnej
90-408 Łódź
ul. Próchnika 5
NIP: 725 14 41 484
www.lzpn.org
28 11 60 22 02 0000 0001 0881 0729
Sekretariat
tel: 42 639-78-05
tel: 42 639-78-70
fax:42 634-87-99
e-mail: [email protected]
Dyrektor biura:
tel: +48 42 634 87 98
Wydział Gier i Ewidencji
tel/fax: +48 42 634 87 96
e-mail:[email protected]
Wydział Szkolenia:
tel: +48 42 639 78 70
zawodników
uprawnionych
do
gry
i
wpisanych
do
sprawozdania
sędziowskiego wynosi 6. W trakcie meczu obowiązuje przepis o spalonym.
Obowiązują kary czasowe w wymiarze 3, 5 i 10 min. W przypadku czwartej
kolejnej kary czasowej udzielonej temu samemu zawodnikowi następuje jego
wykluczenie z gry (czerwona kartka).
W grupach F, G, H, I mecze odbywają się na boiskach o wymiarach 40-55
długość oraz 25-35 szerokość.( dopuszcza się wyznaczenie boiska na
ćwiartce
boiska
pełnowymiarowego
bądź
w
poprzek
boiska
pełnowymiarowego – w zależności od wieku zawodników oraz wymiarów
boiska pełnowymiarowego. Pole karne o wymiarach szerokość 15m, długość
8m (odległość linii bocznych pola karnego od zewnętrznej strony słupka
powinna wynosić 5m). Wznowienie gry po opuszczeniu piłki za linie końcową
boiska, może nastąpić z dowolnego punktu w obrębie pola karnego. Rzuty
karne wykonywane są z linii 8m. Czas gry 3x20min z przerwą po 7min
pomiędzy pierwszą a drugą oraz drugą a trzecią tercją. Zmiana stron odbywa
się w połowie drugiej tercji (po 10min). Drużyny występują w składach 7dmio osobowych (6 zawodników w polu + bramkarz). Obowiązują zmiany
powrotne. Każda drużyna ma prawo wpisać do sprawozdania sędziowskiego
18 zawodników (nie obowiązuje przepis o zawodnikach występujących w
pierwszym składzie). Minimalna ilość zawodników uprawnionych do gry i
wpisanych do sprawozdania sędziowskiego wynosi 6. W trakcie meczu nie
obowiązuje przepis o spalonym. Obowiązują kary czasowe w wymiarze 3, 5
i 10 min. W przypadku czwartej kolejnej kary czasowej udzielonej temu
samemu zawodnikowi następuje jego wykluczenie z gry (czerwona kartka).
Łódzki Związek Piłki Nożnej
90-408 Łódź
ul. Próchnika 5
NIP: 725 14 41 484
www.lzpn.org
28 11 60 22 02 0000 0001 0881 0729
Sekretariat
tel: 42 639-78-05
tel: 42 639-78-70
fax:42 634-87-99
e-mail: [email protected]
Dyrektor biura:
tel: +48 42 634 87 98
Wydział Gier i Ewidencji
tel/fax: +48 42 634 87 96
e-mail:[email protected]
Wydział Szkolenia:
tel: +48 42 639 78 70

Podobne dokumenty