Etap II (widownia, boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, kort

Transkrypt

Etap II (widownia, boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, kort
Etap II (widownia, boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, kort tenisowy)
Projekt realizowany będzie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”w
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wniosek o dofinansowanie złożono 19 listopada 2010 r.
Planowanym celem operacji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Czudca w zakresie
infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę widowni, boisk do siatkówki, boiska do piłki nożnej i
kortu tenisowego.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 094 455,56 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wynosi 500 000,00 zł.
Planowany termin zakończenia: 31.10.2012 r.
Umowa o dofinansowanie podpisana została 13 października 2011 r.

Podobne dokumenty