LiHH, LiHCH 0,6/1 kV

Transkrypt

LiHH, LiHCH 0,6/1 kV
LiHH, LiHCH 0,6/1 kV
Elastyczne przewody sterownicze o izolacji i powłoce bezhalogenowej, o niskiej emisji
dymów nierozprzestrzeniające płomienia, olejoodporne.
Przewody wielożyłowe nieekranowane oraz ekranowane.
Zgodność z normami
ZN-FKR-046:2012/A1:2013
PN-K-02511:2000
PN-EN 45545-2:2013
Żyły
miedziane, ocynowane kl.5 wg PN-EN 60228:2007
Izolacja
usieciowane tworzywo bezhalogenowe
EI 5 wg PN-EN 50363-5:2010/A1:2011
Ekran na ośrodku izolowanych żył (dot. LiHCH)
w postaci oplotu z drutów miedzianych ø 0,20
o gęstości krycia min. 80%
Powłoka
termoplastyczne tworzywo bezhalogenowe
TM 7 wg PN-EN 50363-8:2010/A1:2011
Barwa powłoki
szara, lub inna na życzenie klienta
Napięcie znamionowe
0,6/1 k V
Napięcie probiercze
3,5 kV
Zakres temperatur pracy
od -30 oC do 90 oC
Przykład oznaczenia przewodu
przewód 5-cio żyłowy ekranowany o przekroju żyły 1,5 mm 2:
ROGUM KABLE Sp. z o.o. LiHCH 0,6/1 kV 5x1,5 mm2
(Li- linka Cu kl.5, H- tworzywo bezhalogenowe,
nie rozprzestrzeniające płomienia, C-ekran)
Minimalny promień gięcia
połączenia ruchome: LiHH 8 x D; LiHCH 10 x D
ułożenie na stałe: 5 x D
Zastosowanie
do okablowania obwodów sterowania, sygnalizacji i kontroli
w szczególnych warunkach bezpieczeństwa pożarowego.
LiHH, LiHCH 0,6/1 kV
Liczna i
Grubość
Przekrój
izolacji
żył
n x mm2
2x0,5
1x2x0,5
2x0,75
2x1,0
2x1,5
2x2,5
3x0,5
3x0,75
3x1,0
3x1,5
3x2,5
4x0,5
4x0,75
4x1,0
4x1,5
4x2,5
5x0,5
5x0,75
5x1,0
5x1,5
5x2,5
6x0,5
6x0,75
6x1,0
6x1,5
6x2,5
7x0,5
7x0,75
7x1,0
7x1,5
7x2,5
8x0,5
8x0,75
8x1,0
8x1,5
8x2,5
10x0,5
10x0,75
10x1,0
10x1,5
10x2,5
12x0,5
12x0,75
12x1,0
12x1,5
12x2,5
14x0,5
14x0,75
14x1,0
14x1,5
14x2,5
16x0,5
16x0,75
16x1,0
16x1,5
16x2,5
mm
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
LiHH
Grubość
powłoki
mm
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,6
0,7
0,7
0,8
0,9
0,6
0,7
0,7
0,8
0,9
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,7
0,7
0,8
0,8
1,0
0,7
0,7
0,8
0,8
1,0
0,7
0,7
0,8
0,8
1,0
0,7
0,7
0,8
0,8
1,0
Max.
średnica
przewodu
mm
5,1
5,1
5,5
5,9
6,7
8,1
5,4
5,8
6,3
7,1
8,5
5,9
6,4
6,9
7,8
9,5
6,2
6,8
7,3
8,3
10,1
6,7
7,5
8,1
9,2
11,2
6,7
7,5
8,1
9,2
11,2
7,8
8,5
9,4
10,4
12,7
8,6
9,4
10,4
11,6
14,4
9,0
9,8
10,9
12,1
15,0
9,3
10,2
11,3
12,6
15,7
9,8
10,8
11,9
13,5
16,5
LiHCH
Grubość Max. średnica
powłoki
przewodu
mm
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,1
0,8
0,8
0,8
1,0
1,1
0,8
0,8
0,8
1,0
1,1
0,8
0,9
0,9
1,0
1,1
0,9
1,0
1,0
1,0
1,2
0,9
1,0
1,0
1,1
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
mm
6,0
6,0
6,4
7,2
7,8
9,2
6,4
6,8
7,3
8,3
9,8
6,9
7,4
7,9
9,0
10,7
7,2
8,0
8,5
9,5
11,3
7,9
8,7
9,3
10,2
12,4
7,9
8,7
9,3
10,2
12,4
9,0
10,7
11,4
12,6
14,6
9,8
10,6
11,4
12,8
15,4
10,2
11,0
11,9
13,3
16,0
10,5
11,4
12,3
13,8
16,6
11,0
12,0
12,9
14,7
17,7
Liczna i
Przekrój
żył
Grubość
izolacji
n x mm2
18x0,5
18x0,75
18x1,0
18x1,5
18x2,5
20x0,5
20x0,75
20x1,0
20x1,5
20x2,5
25x0,5
25x0,75
25x1,0
25x1,5
25x2,5
34x0,5
34x0,75
34x1,0
34x1,5
34x2,5
mm
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
Grubość
powłoki
mm
0,7
0,8
0,9
0,9
1,1
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,0
1,1
1,2
1,2
1,3
LiHH
Max.
Orientacyjna
średnica
masa
przewodu
przewodu
mm
kg/km
10,3
171
11,5
228
12,7
283
14,2
379
17,6
607
11,0
186
12,3
247
13,6
308
15,5
420
18,8
662
12,2
234
13,6
311
15,0
385
17,0
525
20,8
827
319
13,4
421
14,8
521
16,4
700
18,0
1105
20,1
Grubość
powłoki
mm
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,0
1,1
1,1
1,2
1,3
1,1
1,2
1,2
1,3
1,4
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
LiHCH
Max.
średnica
przewodu
mm
11,5
12,5
13,5
15,4
18,6
12,2
13,5
14,6
16,4
19,8
13,4
14,8
16,0
18,0
21,8
15,1
16,7
18,3
20,4
24,8
Orientacyjna
masa
przewodu
kg/km
225
296
354
472
705
243
330
386
507
772
318
404
473
623
954
399
503
612
807
1238
Uwaga:
W sprawach dotyczących szczegółowych danych technicznych prosimy o kontakt z naszym Doradcą
Technicznym: [email protected] tel. 58 682 16 86 w.29
Wydanie: 13-01-2017
Nr Karty – 28