LiHH-JZ UV 0,6/1 kV - ROGUM KABLE Sp. z oo

Transkrypt

LiHH-JZ UV 0,6/1 kV - ROGUM KABLE Sp. z oo
LiHH-JZ UV 0,6/1 kV
Przewody sterownicze o izolacji bezhalogenowej i powłoce bezhalogenowej
odpornej na UV, o niskiej emisji dymów, nierozprzestrzeniające płomienia.
Zgodność z normami
ZN-FKR-063:2016
PN-EN 45545-2
Żyły
miedziane, ocynowane kl.5 wg PN-EN 60228:2007
Izolacja
usieciowane tworzywo bezhalogenowe
EI 5 wg PN-EN 50363-5:2010/A1:2011
Powłoka
termoplastyczne tworzywo bezhalogenowe
TM 7 wg PN-EN 50363-8:2010/A1:2011
Barwa powłoki
szara, lub inna na życzenie
klienta
Napięcie znamionowe
0,6/1 k V
Napięcie probiercze
2,5 kV
Zakres temperatur pracy
o
o
od -30 C do 90 C
Liczba i
Przekrój
żył
Grubość
Grubość
izolacji
powłoki
2
n x mm
3x 2,5
3x4
3x6
3x10
4x6
5x4
4x35+1x25
mm
0,60
0,70
0,80
0,90
0,80
0,70
1,10
mm
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,50
LiHH-JZ
Max.
Orientacyjna masa
średnica
przewodu
przewodu
mm
kg/km
10,1
132
11,7
189
14,0
261
16,6
440
14,5
333
14,5
298
33,3
2089
Przykład oznaczenia
przewodu
2
przewód 5-cio żyłowy o przekroju żyły 1,5 mm :
ROGUM KABLE Sp. z o.o. LiHH-JZ UV 0,6/1 kV 5x1,5 mm
(Li- linka Cu kl.5, H- tworzywo bezhalogenowe,
nie rozprzestrzeniające płomienia)
2
Minimalny promień gięcia
ułożenie na stałe: 15 x D
Zastosowanie
do okablowania obwodów sterowania, sygnalizacji i kontroli
w szczególnych warunkach bezpieczeństwa pożarowego, odporny na UV.
Uwaga:
W sprawach dotyczących szczegółowych danych technicznych prosimy o kontakt
z naszym doradcą Technicznym – E-mail: [email protected] tel. 58 682 16 86 w.29
Wydanie: 29-07-2016
Nr Karty: 71