Lista startowa zawodników Miejsce i data zawodów

Transkrypt

Lista startowa zawodników Miejsce i data zawodów
www.splgoluchow.pl
www.lasy.gov.pl
Lista startowa zawodników
Miejsce i data zawodów …………………………………..
LP
Nazwisko i Imię
/
Miejsce eliminacji
Kat.
wiek
owa
Nazwa
Adres
zamieszkania
Nr.
PESEL
e-mail
Nr.
tel.
Uwagi
W rubryce - „Uwagi”: pole puste – zawodnik zakwalifikowany; potw - potwierdzona obecność; 0 - potwierdzona nieobecność ; 0 – nieobecność
niepotwierdzona (brak przyjazdu mimo potwierdzenia)