Nowa odwrotka

Transkrypt

Nowa odwrotka
2010-04-01
Untitled Document
Nowa odwrotka
Zauważywszy tendencję czołowych par polskich do zmiany odpowiedzi na klasyczną odwrotkę
zaproponowałem w systemie WJ05 nowe rozwiązanie pod nazwą Bubrotka. Wydaje mi się jednak, że
konwencja ta bardzo wolno to nie zyskuje zwolenników - być może przez sztuczne odpowiedzi na wysokości
trzech.
Pomyślałem więc, że dobrze byłoby wymyślić coś w miarę prostego, co mogłoby połączyć zalety różnych
pomysłów, minimalizując ich wady.
Zbierzmy najpierw istniejące rozwiązania:
1) Klasyczna odwrotka (44 55 66)
Zalety:
Rozróżnienie dwóch stref siły
Szybkie uzyskanie informacji o liczbie kart w kolorze odpowiedzi
Prostota
Wady:
Trudności w uzgodnieniu innych kolorów poza kolorem odpowiedzi
Bez atu nie zawsze jest zajmowane z ręki do tego nadającej się (odpowiedź 2BA)
Rozwiązanie wymaga fitu otwierającego w kolorze odpowiedzi
2) Bubrotka
Zalety:
Rozróżnienie dwóch stref siły
Szybkie uzyskanie informacji o liczbie kart w kolorze odpowiedzi
Możliwość sprzedania pięciokartowego koloru młodszego (odpowiedzi: 3
,3
)
2BA zajmowane jest z ręki odpowiadającego tylko wtedy, gdy bilans zapewnia nadwyżkową
dograną (odpowiedź 2BA to silny na piątce)
Wady:
Sztuczne i za wysokie odpowiedzi 3
(słaba piątka, układ niezrównoważony) i 3
(słaba piątka, układ zrównoważony)
Trudności w uzgodnieniu innych kolorów
Rozwiązanie wymaga fitu otwierającego w kolorze odpowiedzi
jassem.pl/kore/…/jassemodwrotka.htm
1/4
2010-04-01
Untitled Document
3) Odwyrtka (odwrotka naturalna)
Zalety:
Naturalność i prostota
Możliwość łatwiejszego uzgodnienia koloru poza kolorem odpowiedzi
Rozwiązanie nie wymaga, aby otwierający miał 3 karty w kolorze odpowiedzi
Wady:
Trudności w ustaleniu strefy
Niepotrzebna wymiana informacji w strefie dogranej
Trudności w ustaleniu liczby kart w kolorze odpowiedzi (otwierający nie musi mieć trzech kart)
Proponowane poniżej rozwiązanie jest dość naturalne, a jednocześnie nie gubi strefy.
Prześledźmy je na przykładzie sekwencji:
1 -1
2
Odpowiedzi są następujące:
2
= czwórka w kolorze odpowiedzi; karta niedobra do zajęcia bez atu
2
= piątka
2BA = czwórka; karta dobra do zajęcia bez atu
Odpowiedzi te najpełniej spełniają jedne z najważniejszych według Krzysztofa Martensa postulatów licytacji możliwość wyboru ręki rozgrywającej kontrakt bezatutowy.
3
,3
= 7-10 czwórka starsza, licytowana piątka
3
= słaby na szóstce (7-10)
3
= silny na szóstce (> 10)
Odpowiedzi na wysokości trzech spełniają postulat: "Im wyższy poziom odpowiedzi, tym dokładniejsza
informacja."
jassem.pl/kore/…/jassemodwrotka.htm
2/4
2010-04-01
Untitled Document
Odpowiedzi na wysokości czterech to Splintery (można przyjąć, że 3BA oznacza krótkość pikową, gdy
odpowiedzią było 1 ).
Dalsza licytacja może być naturalna, chyba że otwierający chce się dowiedzieć czegoś więcej o ręce
odpowiadającego.
2 -2
(czwórka niedobra do zajęcia bez atu)
2BA = "Powiedz coś więcej"
Odpowiedzi:
Nowy kolor = licytowana co najmniej czwórka i siła 10+
Powtórzenie koloru = słaby (7-10) i obie młodsze czwórki
3BA - słaby (7-11); skład równy (może być boczna czwórka)
4BA, 5BA = bilansowe (odpowiednio: 12-13, 14-15, układ 4333)
2 -2
(piątka)
2BA = "Powiedz coś więcej"
Nowy kolor = licytowana co najmniej czwórka i siła 10+
Powtórzenie koloru odpowiedzi = słaby (7-10); skład nierówny, ale bez bocznej piątki
3BA = słaby (7-10) - skład równy (5332)
Nowy kolor na wysokości czterech = siła 7-10 i układ 55 z licytowanym kolorem
4BA, 5BA = bilansowe (odpowiednio: 11-12, 13-14, układ 5332)
2 - 2BA (czwórka, ręka dobra do zajęcia bez atu)
3
= "Powiedz coś więcej"
Nowy kolor = licytowana czwórka i siła 10+
Powtórzenie koloru odpowiedzi = 4 trefli i siła 10+
3BA = słaby (7-11), skład równy
jassem.pl/kore/…/jassemodwrotka.htm
3/4
2010-04-01
Untitled Document
4BA, 5BA = bilansowe (odpowiednio: 12-13, 14-15, układ 4333)
Proponowane rozwiązanie umożliwia uzgodnienie czwórek pikowych po odpowiedzi 1cc w następujący sposób:
1 - 1cc
2 -2
2
= czwórka; odpowiadający uzgadnia piki z czwórką.
Po odpowiedzi 2BA pików 4-4 uzgodnić nie można, gdy odpowiadający ma słabą rękę (bo z siłą 7-10
odpowiada 3BA na pytanie 3 ). Jeśli odpowiadający decyduje się więc na odpowiedź 2BA z czwórką pików i
słabą kartą, to musi mieć ku temu bardzo ważne powody - na przykład bardzo słabe piki i znakomite stopery w
krótkich kolorach.
W proponowanym tutaj rozwiązaniu można przyjąć, iż zadający odwrotkę nie musi mieć fitu w kolorze
odpowiedzi (wysokie odpowiedzi przyrzekają szóstkę). Otwierający może zadawać odwrotkę z kartą
zrównoważoną i siłą powyżej 21 punktów. Dzięki temu licytacja:
1tt - 1
2BA
oznaczać może jednoznacznie siłę 18-20 z ręką zrównoważoną bez fitu w kolorze odpowiedzi.
jassem.pl/kore/…/jassemodwrotka.htm
4/4