Generuj PDF - Szkoła Policji w Pile

Transkrypt

Generuj PDF - Szkoła Policji w Pile
SZKOŁA POLICJI W PILE
Źródło: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktualnosci/2014/2954,Przestepczosc-w-sektorze-bankowym-w-praktyce.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 07:23
PRZESTĘPCZOŚĆ W SEKTORZE BANKOWYM W PRAKTYCE
Od pewnego czasu stałym punktem kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości
gospodarczej jest wizyta przedstawicieli sektora ...
Od pewnego czasu stałym punktem kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej jest wizyta
przedstawicieli sektora bankowego. I tym razem nie mogło być inaczej. W związku z drugą w tym roku edycją tego kursu
gośćmi Szkoły Policji w Pile byli: Dariusz Polaczyk – dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępstwom Alior Banku S.A.,
pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich, Jacek Petrykiewicz
– dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Marcin Masłowski i Anna Kopeć z PayU.
Nasi goście przybliżyli słuchaczom otoczenie prawne banku, typy przestępstw bankowych, najczęstsze przestępstwa
bankowe na podstawie badań, największe przestępstwa bankowe w historii, psychologię oszusta, współpracę banków z
Policją, współpracę międzybankową w obszarze bezpieczeństwa, działalność Związku Banków Polskich, systemy IT i
organizację struktur bezpieczeństwa banków. Podczas spotkania poruszono również problematykę przestępstw
wewnętrznych i zewnętrznych – wyłudzenia kredytów, kradzież środków z rachunków, fałszerstwo dokumentów, fraudy
pracownicze, wyłudzenia z użyciem technik socjotechnicznych, zagrożenia związane z obrotem gotówkowym i bankowe
przestępstwa transgraniczne. Ponadto tematem wykładu była bankowość elektroniczna, tj. przestępstwa kartowe, ataki na
bankomaty, zagrożenia związane z bankowością internetową, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, przestępstwa z
użyciem kart pre-paid, bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych itd. Wykłady i przedstawione prezentacje multimedialne
spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczy duża liczba pytań kierowanych do zaproszonych
prelegentów.
Wiedza przekazana słuchaczom szkolenia przez naszych gości jest tym bardziej cenna, że liczba ujawnionych przestępstw
bankowych wzrasta z roku na rok, a przestępczość bankowa należy do jednej z najtrudniejszych do wykrycia i jest bardzo
niebezpieczna nie tylko dla klientów banku, ale także dla samej instytucji finansowej, która traci zaufanie i dobrą reputację
na rynku. Z reguły w ramach tej tematyki mamy do czynienia ze sprawami związanymi z wyłudzaniem kredytów, różnego
rodzaju nadużyciami udzielonego zaufania czy przekroczeniem uprawnień przez pracowników banku, praniem brudnych
pieniędzy albo przestępstwami czekowymi i wekslowymi. Jednak wbrew pozorom, to nie przestępczość zewnętrzna, jak np.
napady na bank czy ataki hakerów, jest najbardziej niebezpieczna, lecz przestępczość wewnętrzna, której sprawcami są
pracownicy danej placówki.
autor: Hanna Bigielmajer
(04.04.14)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij