Tabela. Stan magazynowy preparatów szczepionkowych na ostatni

Transkrypt

Tabela. Stan magazynowy preparatów szczepionkowych na ostatni
Tabela. Stan magazynowy preparatów szczepionkowych na ostatni dzień miesiąca
Nazwa preparatu
Zużycie miesięczne
Ilość podanych
dawek
STAN MAGAZYNOWY NA OSTATNI DZIEŃ MIESIĄCA
Ilość preparatu
Seria
Data ważności

Podobne dokumenty