Plakat

Transkrypt

Plakat
JARMARK OSIECKI
PLAC TARGOWY w Osieku
9 SIERPNIA
S O B O TA
1000-1700
KAŻDY ZNAJDZIE TUTAJ COŚ
DLA CIAŁA I DUCHA
W programie:
• haft, poezja
• rzeźby
• kompozycje kwiatowe, dekoracje
• malarstwo na szkle, prace w drewnie
• potrawy regionalne
• wystawa Gminnej Biblioteki
Publicznej
i Punktu Informacji Turystycznej
• wystawa fotograficzna
• kowalstwo artystyczne
• przejażdżki bryczką zaprzężoną w kuce
ZESPÓ Ł MUZYCZNY „BURCZYBAS”
Z GNIEWA
ZAPRASZAJĄ:
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
GMINY OSIEK