Tematyka spotkania

Transkrypt

Tematyka spotkania
Spotkanie dla Rodziców nt
„Wygnani do sieci”. Obszary i formy nowych zagrożeń
występujących w cyberprzestrzeni.
10 stycznia 2017 r. godz. 17.00 Stołówka szkolna w Zespole Szkół w Mosinie
Tematyka: Aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jak się komunikujemy w sieci? Sieciowe relacje.
Sieciowe środowisko życia i cyfrowa demencja.
Media cyfrowe a fazy rozwojowe dziecka
Facebook i jego zakamarki.
Szkodliwe ale ogólnodostępne treści nieodpowiednie dla dzieci.
Co sprawia, że w sieci nie przestrzegamy norm?
Patologiczne używanie Internetu
Świat Nowych technologii - E - zaburzenia, nowe uzależnienia i technostres.
Prewencja i leczenie skutków zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Cyberprzestępczość i nadużycia wśród małoletnich i dorosłych. Unormowania prawne w tym
zakresie i procedury postępowania.
Spotkanie poprowadzi Joanna Kęcińska – specjalista z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, autorka książki „Dziecko w świecie zagrożeń” ,
ceniony edukator.
Pani J. Kęcińska w sposób praktyczny i dostępny przybliża tematy zwązane z cyberzagrożeniami,
uzależnieniami i przemocą. Każdy rodzic powinien mieć pełną świadomość dobrodziejstw ale i
zagrożeń wynikających z niekontrolowanego korzystania z zasobów sieci przez własne dziecko.