encyklopedia dla dzieci ARTI, 2007 3 2 Andreone F. Europ

Transkrypt

encyklopedia dla dzieci ARTI, 2007 3 2 Andreone F. Europ
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Załącznik nr 3 do s.i.w.z.
Tytuł
Wydawnictwo
Anatomia człowieka: encyklopedia dla dzieci
ARTI, 2007
Andreone F.
Europa: cuda przyrody
ARKADY, 2007
Anglia południowa: przewodnik Baedeker
Pascal, 2007
Badania aerozolu miejskiego. Red. R. Stacewicz
Uniw. Warszawski, 2007
Bal J.
Biologia molekularna w medycynie
PWN, 2006
Bariery w zarządzaniu parkami...Red. K. Zimniewicz
PWE, 2007
Bauman A.
Nasza planeta: jakie bogactwa kryje Ziemia
SBM, 2008
Beaumont E. i in.
Przyroda: obrazki dla maluchów
J. i K. Olesiejuk, 2006
Bednarczyk S. i in.
Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i...
Politechnika Gdańska, 2008
Belineau N.
Dbaj o zdrowie: obrazki dla maluchów
J. i K. Olesiejuk, 2007
Belineau N. i in.
Zwierzęta: obrazki dla maluchów
J. i K. Olesiejuk, 2007
Berg J. i in.
Biochemia
PWN, 2007
Bernaciak A. i in.
Programowanie ochrony środowiska w gminie
Sorus, 2007
Bernacki Z.
Cuda przyrody polskiej
Publicat, 2008
Będkowska H.
Rośliny chronione: młody obserwator przyrody
Multico, 2007
Białocerkiewicz I.
Status prawny zwierząt
TNOiK, 2005
Bień J.B.
Osady ściekowe: teoria i praktyka
Politechnika Częstochowska, 2007
Biochemia kręgowców. Red. W. Minakowski
PWN, 2007
Biologia komórki roślinnej.T.2. Red. P. Wojtaszek i in.
PWN, 2007
Biometria. [aut.] R.M. Bolle i in.
WNT, 2008
Boczar T.
Energetyka wiatrowa: aktualne moŜliwości wykorzystania
Pomiary Automatyka Kontrola, 2007
Boć I. i in.
Ochrona środowiska
Kolonia Limited, 2008
Bottmeyer-Wernsing B.
Idziemy nad rzekę
Multico, 2007
Bottmeyer-Wernsing B.
Jaka będzie pogoda?
Multico, 2007
Bradley S. i in.
Co dolega twoim roślinom?
Bellona, 2007
Buckley B. i in.
Pogoda
Carta Blanca, 2008
Bułgaria: przewodnik Baedeker
Pascal, 2007
Burzyńska D. i in
Finansowanie inwestycji ekologicznych w przeds...
Difin, 2007
Butowski L.
Turystyka w Polsce
WyŜsza Szkoła Społ.-Przyrod., 2007
Chancellor D.
Ciekawe dlaczego...cytryny są kwaśne i inne pytania
J. i K. Olesiejuk, 2008
Chemia fizyczna. Red. W. Hermann
PZWL, 2008
Chiny: przewodnik Baedeker
Pascal, 2008
Chmielniak T.
Technologie energetyczne
WNT, 2008
Chodyński A.
Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach...
Difin, 2007
Choszcz K.
Moja Afryka
Bernardinum, 2008
Ciborowska H. i in.
Dietetyka
PZWL, 2007
Ciechanowicz-McLean J.i in.Prawo ochrony środowiska: komentarz
LexisNexis, 2008
Ciechanowski Z. i in.
Zasady budowy wodociągów
Seidel-Przywecki, 2008
Clifton J.
Projektowanie nowoczesnego ogrodu
Bellona, 2008
Coenraads R.R.
Skały i skamieniałości
Carta Blanca, 2008
Autor
Strona 1 z 7
egz.
3
2
2
4
3
4
4
3
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
2
3
4
3
3
2
4
3
2
2
4
3
3
3
Cena
Wartość
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Colditz G.
Czekierda K.
Czerwiński J.
Czupryn A. i in.
Davis C.
Davis C.
Dejonghe J.-F.
Descamp P. i in.
Drake P.G.
Drozdowska U.
Edel R.
Edmaier B. i in.
Edwardes G.
Falencka-Jabłońska M.
Flaga A.
Francikova R. i in.
Francikova R. i in.
Franquet S. i in.
Gajdzik B. i in.
Ganong W.F.
Garbarczyk H. i in.
Geldhauser F. i in.
Gendler R.
Grochala L. i in.
Rekordy zwierząt
Cuda świata: encyklopedia dla dzieci
Czechy: przewodnik Baedeker
Sł.ochrony środ.gospodarka odpadami-ang-pol., pol.-ang.
Turystyka
Szwajcaria: przewodnik ilustrowany
Wszystko o kotach
Wszystko o psach
Ptaki i ich środowisko
Planeta mórz
Dinozaury: encyklopedia dla dzieci
Dinozaury i inne istoty prehistoryczne: pierwsza biblioteka
Dotacje dla samorządów w okresie 2007-2013
Dotacje na ochronę środowiska...Red. T. Kuchlewski
Obozy, wyprawy turystyczne i umiejętności przetrwania...
Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta
Odwodnienie dróg
Lodowce
Naucz się fotografować krajobrazy
Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami
Encyklopedia przyrody: pytania i odpowiedzi
Euroregiony na granicach Polski 2007
Drzewa wokół nas czyli tajemnice, które warto poznać...
Farmacja praktyczna. Red. R. Jachowicz
Finansowanie ochrony środowiska...Red. J. Famielec
Fitoterapia i leki roślinne. Red. E. Lamer-Zarawska i in.
Fizjologia roślin: od teorii do nauk...Red.M. Kozłowska
InŜynieria wiatrowa: podstawy i zastosowania
Rysujemy zwierzęta. 1
Rysujemy zwierzęta. 2
Francja: przewodnik Baedeker
Egipt: przewodnik z atlasem
Gady, płazy i bezkręgowce. Red. H. Garbarczyk
Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania...
Fizjologia
Mój pierwszy przewodnik: jakie to zwierzę
Hodowla ryb
Niebo
Globalne i regionalne problemy... Red. W. Polak i in.
Góry: encyklopedia dla dzieci
Grecja: przewodnik Baedeker
Ochrona środowiska i ekologia: scenariusze zajęć...
Strona 2 z 7
MAK, 2007
ARTI, 2007
Pascal, 2008
KANION, 2007
PWSZ Wałbrzych, 2006
Pascal, 2008
Bellona, 2008
Bellona, 2007
Ossolineum, 2008
ARKADY, 2007
ARTI, 2007
ARTI, 2007
Provent Investment, 2007
Provent Investment, 2007
Bellona, 2008
C.H.Beck, 2007
WKŁ, 2006
Debit, 2005
Zoner, 2007
PZITS, 2007
J. i K. Olesiejuk, 2006
GUS, 2007
A. Grzegorczyk, 2007
PZWL, 2007
Akademia Ekonomiczna, 2005
PZWL, 2007
PWRiL, 2007
ARKADY, 2008
Rea, 2008
Rea, 2008
Pascal, 2007
PWN, 2008
PWN, 2007
Politechnika Śląska, 2007
PZWL, 2007
Multico, 2007
RM, 2008
Carta Blanca, 2007
Gdańska WyŜsza Szkoła Adm.,2006
ARTI, 2008
Pascal, 2008
Wydaw. Edukacyjne, 2004
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
4
3
3
3
2
3
3
3
3
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Gruszecki K.
Hames D.B. i in.
Head H.
Head H.
Henzler-śakowska H.
Hutchinson S. i in.
Janka, R.M.
Jaworska B. i in.
Jośko J.
Juda-Rezler K.
Juliszewski T. i in.
Kalenik M.
Kawałczewska J.
Kelly T.
Kelly T.
Kenig-Witkowska M.
Klejnowski R. i in.
Klugmann-Radziemska E.
Kowalczyk A.
Kowalik S.
Kowalski T.
Kuczewski J. i in.
Kwiatek B.M.
Laudyn D. i in.
Lewandowska A.
Prawo ochrony środowiska: komentarz
Gwiazdy i planety. Red. J. Szczepańska
Biochemia
Ryby - tajemniczy świat zwierząt
Ssaki - tajemniczy świat zwierząt
Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu
Hiszpania: przewodnik Baedeker
Holandia: przewodnik Baedeker
Hotelarstwo: usługi-eksploatacja...Red. A. Panasiuk i in.
Oceany
Instrumenty zarządzania rewitalizacją zdegradowanych...
Integralna ochrona przyrody. Red. M. Grzegorczyk
Inteligentne systemy w inŜynierii...Red. A. Urbaniak i in.
Inwentaryzacja i waloryzacja...Red. J. śelazko i in.
Irlandia: przewodnik Baedeker
Podstawy inŜynierii środowiska: obliczenia emisji...
Japonia: przewodnik Baedeker
Hydraulika i hydrologia. - Wyd. 7
Stres w chorobach przewlekłych
Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko
Biopaliwo rzepakowe
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Poradnik ochrony środowiska dla małych i średnich...
Chorwacja: przewodnik z atlasem
Costa Brava: przewodnik z atlasem
Prawo środowiska Unii Europejskiej
Atlas pogody
Odnawialne źródła energii
Kosmos: encyklopedia dla dzieci
Turystyka kulturowa
Zagadnienia z gleboznawstwa
Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych
Krajobrazy: między piaskiem a lodem
Kreta: przewodnik Baedeker
Mechanizacja rolnictwa: maszyny i urządzenia do...
Parki narodowe USA
Kwiaty: encyklopedia dla dzieci
Lasy: encyklopedia dla dzieci
Lato: juŜ wiem! Potrafię. Red. M. CzyŜowska
Elektrownie
Leśnictwo 2007
Turystyka uzdrowiskowa
Strona 3 z 7
Wolters Kluwer, 2007
ARTI, 2007
PWN, 2006
SBM, 2008
SBM, 2008
Scholar, 2006
Pascal, 2008
Pascal, 2007
PWN, 2008
Carta Blanca, 2008
Ekonomia i Środowisko, 2007
IOP PAN, 2007
PZIiTS, 2007
SGGW, 2007
Pascal, 2007
Uniw. Opolski, 2007
Pascal, 2008
Politechnika Warszawska, 2008
PZWL, 2007
Politechnika Warszawska, 2006
PWRiL, 2007
SGGW, 2007
Eko-konsult, 2006
PWN, 2008
PWN, 2008
LexisNexis, 2006
Pascal, 2008
Politechnika Gdańska, 2007
ARTI, 2007
Uniw. Warszawski, 2008
AGH, 2007
Politechnika Wrocławska, 2007
Carta Blanca, 2007
Pascal, 2007
SGGW, 2007
Albatros ABI, 2006
ARTI, 2007
ARTI, 2008
Zielona Sowa, 2007
WNT, 2007
GUS, 2007
Uniw. Szczeciński, 2007
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
1
3
4
3
3
3
1
3
3
4
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Lipiński A.
Lonc E. i in.
Lorek A.
Lorek A.
Lorens-Padzik K
Łuczka-Bakuła S.
Maciak F.
Majdecki L.
Majewska B.
McCall G.
McGavin G.
McGavin G. i in.
Malczewski P. i in.
Malina G.
Małochleb P.
Marciniak M.
Mash R.
Matuszak-Flejszman A.
Merkisz J. i in.
Merkisz-Guranowska A.
Michajlik A. i in.
Michałowski A.
Mitrus S.
Nadziakiewicz J. i in.
Nowakowski T.
Neumayer G.
Nytko K.
Prawne podstawy ochrony środowiska
Ekologia i ochrona środowiska
Londyn: przewodnik Baedeker
Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami...
Polska polityka energetyczna w warunkch integracji z UE
Kot domowy czyli dachowiec
Rynek Ŝywności ekologiczej
Ochrona i rekultywacja środowiska
Historia ogrodów. T. 1
Dinozaury: encyklopedia dla dzieci w wieku 7-10 lat
Majorka: przewodnik Baedeker
Dinozaury: przewodnik eksperta
Tajemniczy świat zwierząt: owady i pająki
ZagroŜona przyroda
Rospuda i okolice: album
Likwidacja zagroŜenia środowiska gruntowo-wodnego...
Malujemy i bawimy się
Atlas zwierząt w ZOO dla dzieci
Snowboard: przewodnik FAN
Wyjątkowe dinozaury
System zarządzania środowiskowego w organizacji
Mechanizmy finansowe jako nowe źródła finansowania...
Meksyk: przewodnik Baedeker
Alternatywne napędy pojazdów
Recykling samochodów w Polsce
Anatomia i fizjologia człowieka
Informacja w ekosystemach
Mikrobiologia techniczna.T.1. Red. Z.Libudzisz
Mikrokosmos : praca zbiorowa
Metody badań i ochrony Ŝółwia błotnego
Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych...
Muszle i skamieniałości: encyklopedia dla dzieci
Nad morzem: juŜ wiem. Potrafię!. Red.M.CzyŜowska
Procesy termiczne utylizacji odpadów
Nasza planeta: encyklopedia dla dzieci
Zakres i metodyka sporządzania raportu o ...
Dinozaury - młody odkrywca
Neurologia. Red. W. Kozubski, P. Liberski
Oceny oddziaływania na środowisko
Ochrona środowiska 2007
Odpowiedzialność administracyjno-prawna w ochronie...
Ogólna uprawa warzyw. Red. M. Knaflewski
Strona 4 z 7
Wolters Kluwer, 2007
PWSZ Wałbrzych, 2005
Pascal, 2007
Akademia Ekonomiczna, 2007
Akademia Ekonomiczna, 2007
EGROS, 2007
PWE, 2007
SGGW, 2006
PWN, 2007
Siedmioróg, 2008
Pascal, 2007
J. i K. Olesiejuk, 2007
SBM, 2008
Bellona, 2008
Wydaw. Benkowski, 2007
Politechnika Częstochowska, 2007
Pasja, 2007
Zielona Sowa, 2007
Pascal, 2007
Arkady, 2008
Akademia Ekonomiczna, 2007
Europrimus Consulting CECD, 2007
Pascal, 2008
Politechnika Poznańska, 2006
Instytut Technologii Eksploatacji,2007
PZWL, 2007
Ekopress, 2007
PWN, 2007
Pascal, 2007
Uniw. Opolski, 2007
Termedia, b.r.
ARTI, 2008
Zielona Sowa, 2007
Politechnika Śląska, 2007
ARTI, 2007
Seidel-Przywecki, 2008
MAK, 2007
PZWL, 2008
Politechnika Białostocka, 2007
GUS, 2007
PZIiTS, 2007
PWRiL, 2008
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
3
4
4
2
3
4
3
3
3
2
3
3
3
1
3
3
3
3
2
3
3
4
3
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Olaczek R.
Paczuski R.
Pałkiewicz J.
Pałkiewicz J.
Parker S.
Pawłowska A.
Pawłowska A.
Pawłowska A.
Petrini C.
Pipe J.
Pipe J.
Pipe J.
Plec A. i in.
Pollard M.
Pruski W.
Przybyłowicz Ł.
Radecki W.
Radecki W.
Radecki W.
Radecki W.
Rakoczy B.
Rapacz A.
Ridpath I.
Roeske W.
Polskie parki narodowe
Opowieści o zwierzętach - bawół
Owoce i warzywa: juŜ wiem.Potrafię! Red.M.CzyŜowska
Ochrona środowiska: zarys wykładu
Paliwa z odpadów VI. Red. J. W. Wandrasz i in.
Pasja Ŝycia
Syberia - wyprawa na biegun zimna
Młody naukowiec - dźwięk
Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce.Red.P.Zalewski
Patomorfologia kliniczna. Red. S. Kruś
Geografia: ilustrowana biblioteka wiedzy
Młody naukowiec - powietrze
Młody naukowiec - woda
Slow food - prawo do smaku
Pielęgniarstwo pediatryczne. Red. B. Pawlaczyk
Co skały mówią o Ziemi?
Co wpływa na klimat Ziemi?
Jak funkcjonuje Ŝycie na Ziemi?
Przyroda polska w czterech porach roku
Podstawy embriologii zwierząt i...T. 2. Red. C. Jura i in.
Polska z dzieckiem: przewodnik dla całej rodziny
Koty - kompendium
Praga: przewodnik Baedeker
Prawna ochrona powietrza i handel...Red. J. Boć i in.
Prawo ochrony środowiska
Prawo ochrony środowiska-ustawa o odpadach...
Prawo środowiskowe dla ekonomistów. Red. S. Czaja
Hodowla koni. T. 1
Atlas owadów
Psy rasowe: rasy hodowane w Polsce
Ptaki: encyklopedia zwierząt
Pustynie: encyklopedia dla dzieci
Prawo łowieckie
Ustawa o lasach: komentarz
Ustawa o ochronie przyrody: komentarz
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich...
Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w...
Przedsiębiorstwo turystyczne
Astronomia
Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego 2007
Rodzinny weekend w górach
Dezynfekcja wody pitnej
Strona 5 z 7
Multico, 2008
Cykada, b.r.
Zielona Sowa, 2007
Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
Helion, 2007
Zysk i S-ka, 2006
Zysk i S-ka, 2007
ARTI, 2006
Carta Blanca, 2008
PZWL, 2007
ARTI, 2006
ARTI, 2006
ARTI, 2006
Twój Styl, 2007
PZWL, 2007
SBM, 2008
SBM, 2008
SBM, 2008
Pasja, 2007
PWN, 2005
Pascal, 2008
ParragonBooks, 2008
Pascal, 2007
Kolonia Limited, 2006
Wolters Kluwer, 2008
C.H.Beck, 2008
Akademia Ekonomiczna, 2007
PWRiL, 2007
Pascal, 2008
Kocur, 2007
PWN, 2007
ARTI, 2007
Difin, 2008
Difin, 2008
Difin, 2008
Difin, 2007
LexisNexis, 2008
Difin, 2007
Wiedza i śycie, 2007
GUS, 2007
Pascal, 2006
PROJPRśEM-EKO,2007
3
3
1
4
4
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
2
3
2
3
4
4
4
3
2
3
3
2
3
3
4
4
4
3
4
3
1
3
4
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Romaniszyn K.M.
Schmidt-Nielsen K.
Schwarz M.
Sitek M.
Słodownik M.
Słowik M.
Stasiak A. i in.
Stefański M.
Symonides E.
Szachułowicz J.
Szewczyk K.W
Tauber R. D. i in.
Tolman T.
Trepka A.
Trepka A.
Trepka A.
Trepka A.
Tyburski J. i in.
Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami
Rośliny: encyklopedia dla dzieci
RPA, Lesotho, Suazi: przewodnik Baedeker
Ryby: encyklopedia zwierząt
Rzeki i oceany: encyklopedia dla dzieci
Rzym: przewodnik Baedeker
Fizjologia zwierząt. - Wyd. 3 zm.
Ziemia
Polityka ochrony środowiska w sektorze usług...
VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami
Skandynawia: przewodnik Baedeker
śeglowanie: przewodnik FAN
Procesy kształtujące koryto rzeczne na przykładzie...
Słynne miejsca: encyklopedia dla dzieci
Sport: encyklopedia dla dzieci
Ssaki: encyklopedia dla dzieci
Ssaki: encyklopedia zwierząt
PilotaŜ wycieczek turystycznych
Finanse w ochronie środowiska
Strefy polarne: encyklopedia dla dzieci
Superblok Wiosna - kolorowanka
Superblok Zima - kolorowanka
Ochrona przyrody
Prawo wodne: komentarz
Biologiczne metody usuwania związków azotu ze ścieków
Środowisko naturalne: ilustrowana biblioteka wiedzy
Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju...Red.L.Preisner
Świat owadów: pierwsza biblioteka wiedzy
Świat wokół nas: pierwsza biblioteka wiedzy
Świat zwierząt: pierwsza biblioteka wiedzy
Świat Ŝycia: pierwsza biblioteka wiedzy
śywienie w turystyce i sporcie
Motyle Polski i Europy
Ilustrowana encyklopedia gadów
Ilustrowana encyklopedia płazów
Ilustrowana encyklopedia prehistorii
Ilustrowana encyklopedia ryb
Turystyka. Red. W. Kurek
Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego
Układ słoneczny: encyklopedia dla dzieci
Uroczystości w przedszkolu.T. 1.Red. B. Bleja-Sosna
Uroczystości w przedszkolu.T. 2.Red. B. Bleja-Sosna
Strona 6 z 7
WNT, 2007
ARTI, 2007
Pascal, 2008
PWN, 2007
ARTI, 2008
Pascal, 2007
PWN, 2008
MAK, 2007
Uniw. Warmińsko-Mazurski, 2007
PZLiTS, 2007
Pascal, 2007
Pascal, 2008
Uniw. A. Mickiewicza, 2007
ARTI, 2007
ARTI, 2007
ARTI, 2007
PWN, 2007
W.SzkołaTurystyki i Hotelarstwa,2007
W. Szk.Humanist.-Ekonomiczna,2004
ARTI, 2007
Promocja, 2008
Siedmioróg, 2007
Uniw. Warszawski, 2008
LexisNexis, 2007
Politechnika Warszawska, 2005
ARTI, 2006
Ekonomia i Środowisko, 2006
ARTI, 2006
ARTI, 2006
ARTI, 2006
ARTI, 2006
W.Szk.Hotelarstwa i Gastronomii,2007
INFLUENCE, 2007
ARYSTOTELES, 2007
ARYSTOTELES, 2007
ARYSTOTELES, 2007
ARYSTOTELES, 2007
PWN, 2007
SGGW, 2007
ARTI, 2007
BEA, 2005
BEA, 2006
3
3
2
2
3
3
3
3
4
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
1
1
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
Waśkiel M.
Watt F.
Watt F.
Wernsing-Bottmeyer B.
Wernsing-Bottmeyer B.
Weston H. i in.
Williams B.
Williams B.
Witkowski P. i in.
Wolnomiejski N. i in.
Woynarowska B.
Wójcik W. i in.
Wright M.
Wroński P.
Wygonik E.
Wygonik E.
Zabrodzka J.
Zgierun A.
Zmyślony P.
USA: przewodnik Baedeker
W ciemno: zabawne przypadki z podróŜy
W lesie: juŜ wiem! Potrafię!
Wigierski Park Narodowy
Księga pomysłów plastycznych
Zabawy plastyczne: ponad 120 pomysłów
Idziemy do lasu
Idziemy do parku
Dublin: przewodnik z atlasem
Tajemniczy świat zwierząt: gady i płazy
Tajemniczy świat zwierząt: ptaki
Wiosna: juŜ wiem! Potrafię!
Słowiński Park Narodowy: praktyczny przewodnik
Włochy północne: przewodnik Baedeker
Zarys ekologii i ochrony mórz. Cz. 1
Edukacja zdrowotna
Ołów i cynk w środowisku oraz rola mokradeł...
Wprowadzenie do diagnozy pielęgni.Red.J.Górajek-Jóźwik
Świat ptaków
Pieniński Park Narodowy: praktyczny przewodnik
Współczesne problemy katastru i gospodarki...
Wulkany i trzęsienia ziemi: encyklopedia dla dzieci
Wybrane problemy prawa ochrony...Red. H. Lisiecka
Atlas zwierząt Polski dla dzieci
Atlas zwierząt świata dla dzieci
Wyspy greckie: przewodnik Baedeker
Barcelona: przewodnik z atlasem
Zarządzanie gospodarką odpadami. Cz. 1
Zarządzanie gospodarką odpadami. Cz. 2
Zarządzanie środowiskiem. Red. B. Poskrobko
Inwazja wirusów
Zima: juŜ wiem! Potrafię!
Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym
Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównowaŜonego...
Zwierzęta: encyklopedia dla dzieci
Zwierzęta: juŜ wiem! Potrafię
Zwierzęta wodne: encyklopedia dla dzieci
śycie dinozaurów: Ŝycie na Ziemi. Red. E. Wójcik
śycie ptaków. Red. E. Wójcik
śycie w oceanie: pierwsza biblioteka wiedzy
Pascal, 2008
Zysk i S-ka, 2007
Zielona Sowa, 2008
Multico, 2008
DELTA, 2005
DELTA, 2004
Multico, 2007
Multico, 2007
PWN, 2008
SBM, 2008
SBM, 2008
Zielona Sowa, 2007
Multico, 2008
Pascal, 2008
Uniw. M. Kopernika, 2006
PWN, 2007
AGH, 2004
PZWL, 2007
J. i K. Olesiejuk, 2007
Multico, 2008
Politechnika Warszawska, 2006
ARTI, 2007
Prawo Ochrony Środowiska, 2007
Zielona Sowa, 2002
Zielona Sowa, 2007
Pascal, 2007
PWN, 2008
PZIiTS, 2007
PZIiTS, 2007
PWE, 2007
Multico, 2007
Zielona Sowa, 2007
Akademia Ekonomiczna, 2008
Uniw. Warszawski, 2007
ARTI, 2006
Zielona Sowa, 2007
ARTI, 2008
SBM, 2008
SBM, 2008
ARTI, 2007
2
3
1
3
1
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
3
1
3
4
3
1
3
3
3
3
suma
Strona 7 z 7