Skórzany kaptur spawalniczy

Transkrypt

Skórzany kaptur spawalniczy
Skórzany kaptur spawalniczy
Wysokiej jakoÊci okulary spawalnicze Weldmaster wraz ze
skórzanà osłonà głowy to doskonała ochrona spawacza,
szczególnie podczas pracy w niewygodnych warunkach.
Dzi´ki wysokiemu komfortowi u˝ytkowania, który zapewnia
niewielka waga i optymalne dopasowanie do kształtu głowy
osłony te sà ch´tnie stosowane w czasie wszelkich prac
spawalniczych.
Zalety:
- skóra odporna na wysoka temperatur´
-nie ogranicza ruchów głowy
-filtry Ø 50, 51*108 lub 90*110 sà łatwo wymienialne
-skuteczna ochrona górnych partii ciała, w tym szyi oraz
uszu.
Gogle spełniajà normy EN 175 i EN 166
40-748 Katowice, ul. Pstràgowa 38
e-mail: [email protected]
www.pascal.katowice.pl
tel. 32 202-94-10, 252-62-45
fax 32 250-35-66