katalog w PDF poz. 180-763

Komentarze

Transkrypt

katalog w PDF poz. 180-763
L I T E R A T U R A
B I B L I O F I L S T W O
180. ANTONIEWICZ Mikołaj Bołoz (1801-1885): Anna Oświęcimówna.
Poemat dramatyczny w pięciu oddziałach. Drugie poprawne wydanie z illustracyami Artura Grottgera. Wiedeń: nakł. autora, 1873. - VI, [2], 218
s., [11] k.tabl.litografii, facs., 24 cm, opr. wyd. pł. złoc. z wklejoną litografią z widokiem zamku Odrzykońskiego. Ilustracje wykonane przez Artura
Grottgera z wdzięczności dla autora, za pomoc w uzyskaniu stypendium
w Wiedniu. Bardzo ładny egzemplarz. 360. –
181. BAHUŠEWIČ Franciš: Dudka Biełaruskaja i Smyk Biełaruski. Z krytyčnym narysam Ad. Stankiewiča ob. žyćci i tworčaści Fr.Bahušewiča,
a tryccatyja ǔhodki Jahonej śmierci. Wilnia: Wydańnie Biełaruskaha
Instytutu Hospod a rk i i Ku lt u r y,
1930. - 49, [2]; 53;
31, [1] s., portret,
il., 20,5 cm, brosz.
wyd. Opowiadania
i wiersze w dialekcie
białoruskim. 60. –
70
182. [BĄCZKOWSKI Dionizy] (1868-1953): Księża dola, napisał Niekrasicki.
[acc.: tenże] Miłosierdzie Kimury. [acc.: tenże] Tangosimja albo małpi
taniec. Dodatek do czasopisma „Ziemia wschodnia”. Pińsk: [Druk B.Koziełł, 1936]. – 8; 8; 24 s., 17,5 cm, współopr. pł. Zbiór krótkich utworów
satyrycznych wierszem. Zach. okładki broszur. 100. –
183. BOCCACCIO Giovanni (1313-1375): Dekameron. Pełne wydanie stu
opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył E.Boye,
słowo wstepne K.Makuszyńskiego, ilustracje Maji Berezowskiej. Warszawa:
Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1930. - XXXII, [4], 745, [1] s., [20] k.tabl.,
27 cm, opr. wyd. pł. zdob. Podkreślone 7 wersów wstępu, wpis własnościowy. Ładny egzemplarz. 300. –
71
184. BOGUSŁAWSKA Barbara: Kongregacja Towarzyszy Kunsztu Drukarskiego
w Krakowie w XVII i XVIII wieku. Warszawa: Druk Szkoły Przemysłu
Graficznego, 1929. - 103 s., 23 cm, brosz. wyd. 50. –
185.
BOHDANOWICZOWA Zofia (1898-1965): Podróż Maciusia. Ilustr. i układ:
A.Szymańska. Londyn: Wyd. Kom. Red. miesięcznika „Dziatwa”, [ok.1952].
- 62, [1] s., il., 18 × 25 cm, brosz. wyd. Stempel Głównej Komisji Skarbu Narodowego oraz znaczki: 2 × 2 złote Skarb Narodowy Polski Niepodległej. Bogato
ilustrowane wierszowane opowiadanie dla dzieci. Stan nienaganny. 60. –
186. BRODZIŃSKI Kazimierz (1791-1835): O literaturze. Wydanie Kazimierza
Józefa Turowskiego. Sanok: Karol Pollak, 1856. - [4], 468, [2] s., 19 cm,
opr. pł. Paginacja ostatnich stron błędna, podana właściwa, tył okładki
z odbarwionymi plamkami, blok czysty. 120. –
187. BRZEG-PISKOZUB Adam (1891-1951): Zmierzch romantyzmu. Zarys
poezyi powstania styczniowego. Lwów: Kultura i Sztuka, [po 1913]. - [8],
147, [4] s., 19 cm, opr. pl. 45. –
72
188. CZECHOWICZ Józef (1903-1939):
Kamień. Lublin: Bibljoteka Reflektora, 1927. - 23 s., 28 cm, brosz. wyd.
Pierwszy tomik wierszy przywódcy
tzw. drugiej awangardy. Zachowana
przednia okładka zakurzona i nadkruszona na krawędziach. Blok czysty.
Wielka rzadkość. 200. –
189. CZYŻEWSKI Tytus: Osioł i słońce w metamorfozie. Włamywacz
z lepszego towarzystwa (1 akt 10
minut). Kraków: Sgł. Gebethner
i Wolff, 1922. - [2], 40 s., 16 cm,
brosz. wyd. 150. –
190. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945): Wąż, Orfeusz i Euridika. Wizja antyczna. Rysunki graficzne w tekście przez T.Czyżewskiego. Wykonał grafik Fr.
Benisz. Kraków: Instytut Wydawniczy „Niezależnych”, 1922. - [32] s., il.,
15 cm, brosz. wyd. Poemat sceniczny, wyd. 1. i jedyne. 150. –
poz. 190
191. DER DOWSK I Jarosz (1852-1902): O Panu
Czorlińscim co do Pucka pe
sece jachoł. Zełgoł dlo swojech druchow kaszubściech
…Wedała po raz drudzi bez
zmiane redakcyo „Gryfa”.
Z wizerunciem autora i opisem jego żecu. Kościerzyna:
S.Buszczyński w Toruniu,
1911. - XVI, 167 s., portret,
19 cm, opr. pł. Zdezaktualizowane stemple. Pisma Jarosza
Derdowskiego. T.1. Rzadko
spotykany utwór w dialekcie
kaszubskim. 75. –
192. DOŁĘGA [Mostowicz ?]
Tadeusz: Tancerka. Poezje. Fragmenty. Włocławek: druk B-ci
Piotrowskich, 1920. - 82, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Instnieje znaczne prawdopodobieństwo, że jest to debiut Dołęgi-Mostowicza, przemilczany w później-
73
szym okresie, ze względu na wiersz pt.: „Naczelnik”
poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Okładka zaplamiona, blok czysty. 150. –
193. [FUCHS Stanisław] Arlekin (1888-?): Jesienne
burze. Wiersze. Lwów: Sgł. H.Altenberg, G.Seyfarth,
E.Wende, [b.r.]. - 148 s., 18 cm, brosz. wyd. Wczesne
wiersze znanego przemysłowca, konsula księcia Monaco w Polsce. 50. –
194. [GADOMSKI (1859-1906)] Pamięci Jana Gadomskiego. Koledzy. Red. Zdzisław Dębicki. Wydawca
Kazimiera Gadomska. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych, 1907. - 221, [1], II s., il., ozdobniki, [1] k.tabl.,
16 × 22 cm, opr. wyd. pł. Księga poświęcona pamięci
literata i publicysty, redaktora „Gazety Polskiej” oraz serii
książkowej „Biblioteki Dzieł Wyborowych”. Inicjatorem
wydania był Henryk Sienkiewicz. W projekcie wzieli udział m.in.: I.Baliński,
T.Jeske-Choiński, W.Gomulicki, J.Kasprowicz, M.Konopnicka, Al.Kraushar,
J.Lorentowicz, H.Sienkiewicz, K.Przerwa-Tetmajer. 120. –
195. HEMAR Marian: Koń trojański. Warszawa: J.Przeworski, 1936. - 191,
[1] s., il., 23 cm, opr. ppł. Okładka i rysunki Pika. Zachowana okładka
broszury. 90. –
74
196. HEMAR Marian: Lata londyńskie. Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1946. - 43, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Pierwodruk emigracyjnego
zbioru poezji z 22 utworami. Wśród wierszy m.in. „Piłsudski” i „Maj we
Lwowie”. Egz. idealny. 60. –
197. HEMAR Marian: Siedem lat chudych. New York: Roy Publishers, 1955.
- 399 s., 21 cm, opr. wyd. pł. Obszerny zbiór utworów poetyckich ze znakomitym podtekstem satyrycznym: „Kiedy Stalin, wolności Najwyższy
autorytet, Każe robić swym rabom Konstytucyjny Komitet…” 90. –
198. HERBERT Zbigniew (1924-1998): Elegia na odejście. Paryż: Instytut Literacki, 1990. – 46, [2] s., 22 cm, brosz. wyd. Biblioteka „Kultury”, t. 460.
Zbiór 19 wierszy utrzymanych w nastroju melancholijnej zadumy nad istotą
ludzkiego życia. 60. –
199.
HOFFMANN Ernst Theodor Amadeus (1776–
1822): List z Warszawy - 1804. Przetłumaczył
oraz studium o autorze i komentarzem opatrzył
Juliusz W. Gomulicki. Warszawa: Czytelnik,
1973. - 95, [5] s., il., 17 cm, brosz. wyd., obw.
Dedykacja tłumacza dla Ludwika Kasińskiego [prezesa wydawnictwa]. Egz. 53 ze stu dla
członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Stan idealny. 60. –
200. INACZEJ. Jednodniówka literacko-społeczna. Kraków: Zespół Młodych,
wrzesień 1945. - 16 s., 30,5 cm, brosz. wyd.
Zredagował Adam Włodek przy współpracy
T.Jęczalika i W.Macha. Kontynuacja dodatku
„Dziennika Polskiego” – „Walka”. W numerze wiersz Wisławy Szymborskiej „Janko
Muzykant”. 50. –
201. IWASZKIEWICZ Jarosław (18941980): Gawęda o książkach i czytelnikach.
Warszawa: Czytelnik, 1959. – 44, [6] s.,
19 cm, brosz. wyd. Egzemplarz bibliofilski,
pierwszego wydania „Gawędy” z okazji 15lecia Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”.
75
Książka wg. projektu Andrzeja Heinricha odbita w nakładzie 3250 egzemplarzy, w tym 100 liczbowanych i podpisanych przez autora. Ten o numerze
50. z autografem Jarosława Iwaszkiewicza. Wydrukowany na papierze ręcznie
czerpanym z Mirkowskiej Fabryki Papieru w Jeziornej. Stan bardzo dobry.
Egzemplarz nierozcięty.
120. –
202. JACOLLIOT Louis (18371890): Tajemnice Afryki i straszny
handel niewolniczy. Ostatni statek
niewolniczy. Bohater puszczy. Stolica stepu. Przełożył z francuskiego
Karol Jurkiewicz. Wyd. 2 ozdob. 32ma illustracyami. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1894. – 451, [1], III s.,
il., 21 cm, opr. pł. ozdob. Francuska powieść podróżniczo-sensacyjna
z XIX w., popularna i wielokrotnie
wznawiana w języku polskim. Otarcia krawędzi okł. 80. –
203. [JANICZEK Jan (18981944), MIŁASZEWSKI Stanisław] (1886-1944): Antologia poezji współczesnej. Zebrał Narcyz
Kwiatek. Warszawa: [TWZW],
1937 [właśc. 1941]. – 30 s., 16
cm, brosz. wyd. Konspiracyjny
tomik wierszy autorów antologii
oraz m.in. Witolda Hulewicza,
Jerzego Zagórskiego i Kazimierza
Wierzyńskiego. 60. –
204. JANTA Aleksander (właśc. Janta-Połczyński A.) (1908-1974): Godzina dzikiej kaczki. Mała antologia poezji japońskiej. Słowo wstępne napisał Jan Miś.
Southend-On-Sea: Stanisław Gliwa, 1966. - [4],
XIII, [1], 52, [1] s., il., 23 cm, opr. wyd. pł. Stemple: The Roman Dmowski Institue, Inc. Illinois
Division. Czternasta z kolei pozycja Oficyny St.
Gliwy, wydana w nakładzie 444 egz., ten nosi
nr 161. Fragment bibliotecznej banderoli naklejony na okładce przy grzbiecie. Ładny i czysty
egzemplarz. 90. –
76
205. JASIEŃSKI Bruno [własc. Wiktor Bruno Zysman] (1901-1938): Palę Paryż. Powieść. Warszawa: Rój, 1931. – 325, [3] s., 19 cm, brosz.
wyd., obwoluta. Wydanie pierwsze krajowe
głośnej powieści czołowego przedstawiciela polskiego futuryzmu (ze wstępem Juliusza KadenBandrowskiego). Pierwodruk francuski ukazał
się na łamach „L’Humanite” w 1928, po polsku
(ze wstępem T. Dąbala) po raz pierwszy wyszło
w Moskwie w 1929. Powieść jest odpowiedzią
Jasieńskiego na opowiadanie Paula Moranda
„Palę Moskwę”. Przedstawia fantastyczną wizję
zagłady Paryża jako symbolu kapitalistycznego
świata. “Nawiązuje do wątków katastroficznej
fantastyki naukowej, różniąc się jednak od nich optymistyczną wiarą w rewolucyjne przeobrażenie świata”. Publikacja „Palę Paryż” spowodowała wydalenie
Jasieńskiego z Francji, i przeniesienie do Moskwy, gdzie przyjął obywatelstwo
radzieckie, został członkiem WKP(b) i zarządu Związku Pisarzy Radzieckich.
Aresztowany podczas czystek stalinowskich w 1937, zmarł w moskiewskim wiezieniu w 1938. Zachowana oryginalna obwoluta projektu Henryka Czernego,
znanego projektanta graficznego dla wydawnictw Ignis i Rój. Na tyle obwoluty
katalog polskich powieści Roju. Podklejone niewielkie naddarcia obwoluty.
Blok sprawia wrażenie jeszcze nieczytanego. Rara.
600. –
206. JASIŃSKI Zbigniew (1908-1984): Rejs do Rygi. Poznań: [Jan Kuglin]: 1931.
- 43, [4] s., 22 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Biblioteka studwudziestu,
tom XV. Odbito 120 egzemplarzy numerowanych, egz. niniejszy został zaopatrzony numerem 107. Okładka zaplamiona, blok czysty. 120. –
207. JELEŃSKI Konstanty A.(leksander)
(1922-1987): Zbiegi okoliczności. Paryż: Instytut Literacki, 1982. – 422 s., 21,5 cm, brosz.
wyd. Biblioteka „Kultury”, t. 352. Szkice literackie dotyczące m.in. Józefa Czapskiego, Witolda Gombrowicza, Zygmunta Hertza, Jarosława
Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, Antoniego
Słonimskiego, Aleksandra Wata i Kazimierza
Wyszyńskiego. 75. –
208. KALLIMACH Filip Buonaccorsi (14371496): Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka, arcybiskupa lwowskiego. (Przekład polski z oryginału łacińskiego). Poprzedza Spór o Grzegorza
77
z Sanoka przez Tadeusza Sinkę (1877-1966). Lwów: Staraniem „Kółka
filologicznego”, 1909. – 87 s., [2] k. tabl., 24 cm, brosz. wyd. Pieczątka:
„Biblioteka Nowina Konopków” z herbem. Humanistyczna biografia Grzegorza z Sanoka (1407-1477), duchownego i człowieka renesansu z dodatkiem
krytyczno-naukowym znanego filologa klasycznego. 70. –
209. KOR-JA [pseud]: Nie zabijaj… Warszawa: nakład autorki, 1917. - 32 s., 23
cm, brosz. wyd. Stempel: „Na sierocą dolę”. Proza poetycka. 35. –
210. KRASICKI Ignacy (1735-1801): Monachomachia czyli wojna mnichów.
Ilustrowała Zofja Stryjeńska. Kraków: Fala, [1921]. - 55 s., il., [7] kol.k.tabl.
w ramach pag. naklejonych, 31 cm, opr.pł. Okładka brosz. naklejona na
lico oprawy. Wydano 1100 egz., ten nosi nr 657. 200. –
78
211. KRZEWSKI Karol Liljenfeld (1893 - 1944): Wojna z polowaniem na mamuta. Z Jacka Londona przekład swawolny Autora „Kaprala Szczapy”.
Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis”, 1921. – 31, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Monogram własnościowy na okł. Impresja satyryczna słynnego animatora
akcji kulturalno-rozrywkowych w 1 Pułku Legionów Józefa Piłsudskiego.
Zażółcenia na kartach, obcięty narożnik k. tyt. 40. –
212. LECH J.: Poezye. „Kochaj Boga i rób co chcesz!” Warszawa: [b.wyd.],
1920. - 16 s., 18,5 cm, brosz. wyd. 35. –
213. LECHOŃ Jan (1899-1956): Poezje zebrane 1916 - 1953. Londyn: Wiadomości, 1954. - 188 s., portret, 22 cm, opr. wyd. pł., Portret rys. Zdzisława
Czermańskiego. 75. –
214. LEMAŃSKI Jan (1866-1933): Jasełka. Warszawa:
S.Orgelbranda Synowie, 1911. - 191, [4] s., [1] k.tabl.,
18,5 cm, opr. pł. Reprodukowany rys. Leona Wyczólkowskiego „Stańczyk”.
60. –
215. LEŚMIAN Bolesław (1878-1937): Łąka i traktat o poezji. Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1947. – [16], 192, [4] s., 17 cm brosz. wyd.
Egz. idealny. 60. –
216. ŁASZCZYŃSKI Witold (1874-1949): Poezye. II. [Wajdelota. Pieśń
o szczęściu.] Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1928. - 128 s., 21 cm,
brosz. wyd. Dedykacja autora dla Felixowej Radońskiei i stempel: Marja
Radońska Dom Kobierzycko, poczta
Sieradz. 60. –
217. MAJAKOWSKI Włodzimierz
(1893-1930): Wiersze. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył: Jerzy Boreisza [!]. Przekładali: Z. Ginczanka,
M.Jastrun, J.Kott, P.Kożuch, A.Kosko, S.J.Lec, F.Parecki, L.Pasternak,
J.Przyboś, J.Putrament, W.Słobodnik,
L.Szenwald, A.Ważyk. Kijów-Lwów:
Państ. Wydaw. Mniejszości Narodowych USRR, 1940. - 216, [4] s.,
portret, 17 cm, opr. wyd, pł. Opracowanie graficzne, okładka i winiety
Franciszka Pareckiego. 50. –
79
218. MALCZEWSKI Antoni 1793-1826): Marya. Powieść
ukraińska przez … z illustracjami W[ojciecha]. Gersona.
Lipsk-Warszawa: K.F.Köh­
ler-F.Hösick, 1883. – 101, [1]
s., il., frontispis, 19,5 cm, opr.
wyd. pł. bogato zdobione: tytuł
wpisany w bordiurę o bardzo
wyrafinowanym ornamencie
tłoczonym złotem na czerwonym i czarnym tle i centralnie
w owalu powtórzoną ilustracją
z frontispisu. Bardzo ładny egzemplarz. 250. –
219. MICIŃSKI Tadeusz
(1873-1928): Do źródeł polskiej
duszy. Warszawa: [Bibljoteka
Klejnotów Literatury Polskiej].
– 1936. – 120, [8] s., portret, 19
cm, brosz. wyd. 50. –
220. [MICKIEWICZ Adam] (1798-1855): Do Joachima Lelewela z okoliczności
rozpoczęcia kursu Historyi Powszechney w Uniwersytecie Wileńskim, dnia 6
stycznia 1822 roku. Poznań: Jan Kuglin, [1928]. – [16] s., 21 cm, brosz. wyd.
Wydawnictwo Towarzystwa Bibliofilów im. J.Lelewela w Toruniu nr 1, z okazji
obchodu pierwszego stulecia istnienia Zakł. Narodowego im. Ossolińskich oraz
okazji III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie. Reedycja druku wileńskiego
z 1822 r. w nakładzie 300 egz., ten nosi nr 194. 90. –
221. [MICKIEWICZ] Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go
Lipca 1890 roku. Książka pamiątkowa z 22 ilustracjami. Kraków: Drukarnia
Związkowa, 1890. - 143, [1] s., il., 18 cm, opr. ppł. M.in.: mowy Ernesta Renana,
księcia Czartoryskiego,
Bolesława Limanowskiego, Władysława Mickiewicza, Adama Asnyka
i Marszałka hr. Tarnowskiego. Spis wieńców
złożonych na trumnie,
Bibliografia uroczystości
złożenia zwłok. 150. –
80
222. MIHAJLOV Mihajlo (1934- ): Tematy rosyjskie. Paryż: Instytut Literacki,
1966. – 222 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Biblioteka „Kultury”, t. 130. Sprawozdanie z podróży do Rosji w 1964 r., składające się ze szkiców poświęconych
m.in. rosyjskim intelektualistom i artystom (Bułat Okudżawa, Ilia Erenburg, Aleksander Sołżenicyn i inni). Autor, jugosłowiański intelektualista,
później więziony w swoim kraju za „wrogą propagandę” porusza „trudne
tematy” rosyjskie, jak antysemityzm czy filozofia „Homo Sovieticusa”.
Duży rozdział poświęcony Fiodorowi Dostojewskiemu oraz jego recepcji
w ówczesnej literaturze rosyjskiej. 60. –
223. NARUSZEWICZ Adam (17331796): Wiersze różne, Tom 1. Warszawa:
Tadeusz Mostowski, 1804. – [2], 444 s., portret w sztychu J.Ligbera. 20 cm, opr. płsk.
złoc. z epoki, narożniki skórzane, okładzina
i obcięcie ręcznie barwione. Wybór Pisarzow
Polskich, Poezya. Portret króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Drobne otarcia
krawędzi oprawy. 250. –
224. NOWACZYŃSKI Adolf Neuwert
(1876-1944): Facecye sowizdrzalskie. O ludziach pióra, pędzla, nożyc dla ludzi pióra,
pędzla, nożyc. Kraków: Drukarnia Narodowa, 1903. – [10], 78, [2] s., 28 × 12 cm,
opr. pł. 60. –
225. NOWAKOWSKI Adam Marian
(1899-1938): Tydzień i miłość.
[Poezje]. Kraków: S.A.Krzyżanowski, 1925. – 87, [3] s., drzeworyt, 26 cm, brosz. wyd. Dedykacja
autora. 75. –
226. OPAŁEK Mieczysław (1881-1964):
Stare księgi, stare wina. Kraków:
Tow. Miłośników Książki, 1928. –
62, [2] s., [4] k.tabl., 17,5 cm, brosz.
wyd. Wydane z wielką starannością
wspomnienia bibliofila. 60. –
81
227.
[ORZESZKOWA Eliza] (1841-1910): Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy
Orzeszkowej (1866-1891). Kraków-Petersburg: Gebethner i Sp. – Br.Rymowicz,
1893. - [4], 611 s., [1] k.tabl., liczne portrety autorów, 27 cm, opr. pł. dublowane
z zachowanymi elementami oryginału. Dedykacja Kazimierza Warchałowskiego
(1872-1943) księgarza i wydawcy, dla Zygmunta Smoleńskiego. Księga zbiorowa,
na którą składają się utwory plejady autorów polskich 2 poł. XIX wieku m. in.
poezje Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza, Adama Pługa oraz eseje Szymona
Askenazego, Tadeusza Korzona, Teodora Jeske-Choińskiego, Aleksandra Kraushara, Józefa Kotarbińskiego i innych. Ładny egzemplarz. 180. –
228. PAWLIKOWSKI Michał (1887-1970): Góry i człowiek. (Rozdział z historyi
kultury). Warszawa, Medyka, Miejsce Piastowe: Liga Ochrony Przyrody,
Biblioteka Medycka, Zakłady Tow. Św. Michała Arch., 1939. – 107, [1] s.,
XV s.il., 24 cm, brosz. wyd. Biblioteki
Medyckiej Opus 15. Rozważania o relacjach człowieka do gór na przestrzeni dziejów z uwzględnieniem różnych
okresów cywilizacji. 90. –
229. PAWLIKOWSKI Michał Kryspin
(1893-1972): Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego. Powieść. Londyn: B.
Świderski, 1959. - 551, [1] s., 19 cm, brosz.
wyd. Londyńska Biblioteka Literacka VI.
Według Józefa Mackiewicza najlepsza
książka napisana i wydana na emigracji.
Podtytuł powieść jest trochę mylący, bo
bliżej tu do wspomnień z kończącej się
epoki, którą zamyka I wojna światowa.
To także dokończenie “Pana Tadeusza”
w uniwersalnym pojęciu tematu. Stan
znakomity. 90. –
230. PIEKARSKI Kazimierz (1893-1944): Do miłośników książki. [Kraków:
b.w., 1929]. - [4] s., [1] k.tabl., 22 cm, brosz. wyd. Krótka rozprawka na
temat superekslibrisów. 50. –
231. [PLUCIŃSKI Kazimierz (1901-1940)] pseud.: Szymon Pigwa: Wołanie
nowiu. [Poznań: Jan Kuglin], 1935. - [32] s., 30 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Jana Nepomucena Millera. Wydano 220 egz. z czego 170
na papierze dziełowym bez numeracji. Debiut poetycki autora, za który
otrzymał nagrodę Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Okładka przykurzona, blok czysty, częściowo nierozcięty. 100. –
82
232. PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Pod red. Heleny
Radwanowej. I półrocze roku szk. 1930/31. Warszawa: Związek Polskiego
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. – XII, 512 s., il., 24 cm, opr. pł. Zachowane wszystkie 22 okładki projektowane przez artystów z najwyższej półki:
Stryjeńskiej, Berezowskiej, Czermańskiego czy Norblina. Grzbiet
luzem, blok czysty. 150. –
233. PONOWA. Pismo poświęcone
poezji i sztuce. [R.1.], Nr 2. czerwiec-lipiec. Warszawa: Redakcja,
1921. – [2], 83-175 s., 23,5 cm,
brosz. wyd. W numerze: E.Zegadłowicz, J.N.Miller, J.K.Iłłakowicz, I.Tuwimówna i in. Okładka
podniszczona, urwany dolny fragment, k.tyt zaplamiona w miejscu
odsłoniętym. 50. –
234. POREMBSKI Witold: Poezje.
Częstochowa: druk Br. Święckiego, 1928. - 31 s., 23 cm, brosz.
wyd. 45. –
235. PUŁASKI Franciszek (1875-1956): Sprawozdanie z działalności Biblioteki
Polskiej w Paryżu za czas od 3 maja 1939 roku do 3 maja 1940 roku, przedstawione przez Franciszka Pułaskiego, delegata Polskiej Akademii Umiejętności na dorocznym zebraniu 3 maja 1940 roku. [Nicea]: u Tyszkiewicza
w nicejskiej filii jego oficyny, 1944. – 80 s., il., 18 cm, opr. wyd półpergamin, kartonowy futerał. Egzemplarz imienny Leonarda Kociemskiego
(1882-1975), dziennikarza, italianizowanego Polaka piszącego wyłącznie po
włosku. Trzydziesta trzecia publikacja Oficyny florenckiej, jako szesnasta
filii nicejskiej. Wydano 250 egz. Wyklejki z motywem Orła wawelskiego
z dziedzińca, wykonane własnoręcznie w linorycie przez wydawcę. Tekst
złożony ręcznie kursywą i antykwą punktów dwanaście, garstką czcionek
odlanych w Olive w Marsylji w 1940 roku i bardzo już zużytych ciągłą
pracą. Papier żeberkowy czysto szmaciany z wodnym znakiem Oficyny.
Egzemplarz w stanie idealnym. Ilustracja na IV stronie okładki. 500. –
236. PUSŁOWSKI Franciszek-Xawery (1875-1968): Castrum Doloris. Threny.
Kraków: Odbito w drukarni „Czasu”, 1909. – 102, [2] s., frontispis, 8 s.nut,
28 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla ciotki Marii [Bołoz] Antoniewiczowej i wuja Henryka Tomkowicza. Drukowano jako manuskrypt [nr] 48.
83
Castum Doloris napisane po samobójstwie ukochanego brata Włodzimierza. Nuty pt. „Pogrzeb wiejski”
kompozycji H.K.Rostworowskiego.
Pusłowski ziemianin, poeta i kolekcjoner, postać niezwykle barwna mająca odbicie w szopce krakowskiej, gdzie śpiewano: „Ważne
sprawy - obiad Pusłowskiego Sawy:
pół tuzina hrabin, trzech bokserów,
jeden rabin”. 200. –
poz. 237
237. PYTLAKOWSKI Jerzy
(1916-1988): Olimpijczyk. Warszawa: Prasa Wojskowa, 1948. - 20, [1]
s., [7] k.tabl., 25 cm, brosz. wyd.
Główny Urząd Kultury Fizycznej,
Biblioteka Beletrystyczna. Okładka
i ilustracje Mariana Walentynowicza. Opowiadanie odznaczone
najwyższą z przyznanych w dziale
epiki nagrodą Jury Przedolimpijskiego Konkursu Literackiego. Stan
nienaganny. 50. –
238. RADWAŃSKI Tadeusz (1884-1960): O Jasiu, co serce miał ze stali, o Kasieńce - sercu kryształowem i o Mściwoju - okrutnym czarowniku baśń
cudowna. Napisał… Zdobiła Anna Krycka. Moskwa: nakład autora, 1916.
- 77 s., il., 17 cm, brosz. wyd. 50. –
84
239.
REJ Mikołaj z Nagłowic (1505-1569): Żywot człowieka poczciwego. Wydanie
Kazimierza Józefa Turowskiego. [Acc.:] GÓRNICKI Łukasz (1527-1603): Dworzanin polski. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: Wydawnictwo
Biblioteki Polskiej, 1859 i 1858. – 376, 38, VIII, IV, V s.; VII, 303 s., 20 cm,
współopr. pł. Drobne zażółcenia kart w „Dworzaninie”. 150. –
poz. 240
240. ROZMOWY ktore myał Krol Salomon mądry z Marchołtem grubym
a sprosnym, a wssakoż o nyem powyedaia barzo zwymownym zfigurami y
zgadkami smyessnymi. Wydał Ludwik Bernacki. Haarlem: Joh. Enschede
en Zonem, nakł. wydawcy, 1913. – [8], 125, [2] s., il., 29 cm, opr. karton,
obw. Odbito na papierze czerpanym van Geldern 125 egz. numerowanych, ten poza numeracją. Tablice światłodrukowe są dziełem zakładów
85
poz. 249
F.Bruckmanna w Monachium; galwany, wykonała, na podstawie odlewów
kauczukowych, z oryginalnych drzeworytów, firma C.Angerer i Göschl
w Wiedniu. Obwoluta lekko spłowiała, stan b. dobry. 500. –
241. SEMKOWICZ Aleksander (1885-1954): Introligatorstwo. Z krótkim zarysem historii zdobnictwa opraw i 89 rycinami w tekście. Kraków: WiedzaZawód-Kultura, 1948. – 190, [1] s., il., 22 cm, brosz. wyd. Podstawowy
podręcznik introligatorstwa, napisany przez jednego z najznakomitszych
mistrzów zawodu. Stan nienaganny. 120. –
86
242. SĘDZICKI Franciszek (1882-1957): Szczęście. Wydanie ludowe. Toruń:
Wydawnictwo Dzieł Pomorskich, [przed 1926?]. – 16 s., 22 cm, brosz. wyd.
Tytuł okładka. 50. –
243. SIENKIEWICZ Andrzej Zdzisław (? -1967): Niebu i ziemi. Opatów: druk
A.Słupowski i S-ka, 1925. - 157, [2] s., 20 cm, brosz. wyd. Zbiór liryki
patriotycznej autora nota bene o nazwisku twórcy trylogii. 60. –
244. SILVA Rerum. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki. [nr] 3. Kraków:
Silva Rerum, styczeń 1939. – 45-71 s., il., [5] k.tabl., dodatki, 27 cm, brosz.
wyd. Red. Kazimierz Witkiewicz. Zawartość m.in.: M.Opałek, Król Bibliofil;
A.Bochnak, Przywilej Stanisława Augusta dla Ignacego Gröbla …; J.Korpał,
Spór sukcesorów Bskp. J. i J. Załuskich o „Bibliotekę Załuskich”.
40. –
245. SILVA Rerum. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki. [nr] 5. Kraków:
Silva Rerum, marzec 1939. – 101-123 s., il., [8] k.tabl. [w tym 4 oryginalne
ekslibrisy], 27 cm, brosz. wyd. Red. Kazimierz Witkiewicz. Zawartość m.in.:
Ks.Świerkowski, Rozpowszechnienie broszurek Słowackiego i Mickiewicza
w dobie powstania listopadowego; J.Goldman, O stosowaniu elementów
typograficznych w zdobnictwie książkowym i drobnej grafice. 40. –
246. SŁONIMSKI Antoni (1895-1976): Moje Walki nad Bzdurą. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1932. – 319, [1] s., 19 cm, opr. pł. z epoki, ze złotym
tytułem na grzbiecie, sygn, naklejką znanego introligatora warszawskiego Zdzisława Szafranka. Książka stanowi zbiór prześmiewczych felietonów, piętnujących
przywary współziomków, starając się „podać rękę ludziom tonącym w szarych
falach rzeki Bzdury”. Nikogo nie oszczędza: „U nas śmieją się jedynie Żydzi
i inteligencja. Proletarjat miejski
jest nie bez powodu ponury, a na
wsi w Polsce nikt się w ogóle nie
roześmiał od czasu króla Popiela”.
Na karcie tytułowej dodał „gen.”
przed nazwiskiem, co sugorować
by mogło stopień wojskowy, lecz
jest to skrót od słowa geniusz. Bardzo ładny egzemplarz. 180. –
247.
SŁOŃSKI Edward (1872-1926)
i DĘBICKI Zdzisław (1871-1931):
Ta co nie zginęła… Warszawa:
Nowina, 1915. – 51, 10 s., w tym
3 s.nut., 17 cm, brosz. wyd. I. wyd
poezji Edwarda Słońskiego. Bardzo ładny egzemplarz. 90. –
87
248. STEMPOWSKI Jerzy: Pan Jowialski i jego spadkobiercy. Rzecz o perspektywach śmiechu szlacheckiego. Warszawa:
Bibljoteka Polska, [1931]. – 110 s., 18 cm,
brosz. wyd. Kryptopamflet na J.Piłsudskiego, twórcy nowoczesnego eseju literackiego w Polsce, znanego szerzej pod pseud.
Pawła Hostowca. 50. –
249. STĘPOWSKI Janusz (1900-1969):
Legenda o masztowej sośnie. Warszawa:
Główna Księgarnia Wojskowa, 1934. – 63
s., drzeworyty: frontispis, winiety, inicjały,
ozdobniki, [4] całostronicowe il. sygn., 27
cm, opr. wyd. ppł. Całkowite oprac. graficzne Atelier Girs-Barcz; książka kolorowana ręcznie. Stan nienaganny. 950. –
250. TETMAJER Kazimierz Przerwa (1865-1940): Legenda Tatr. T.1-2. Drzeworyty Władysława Skoczylasa. Cz.1: Maryna z Hrubego. Cz. 2: Janosik
Nędza Litmanowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.
– 267 s., 10 drzeworytów w tym 9 na oddzielnych kartach; 259, [2] s., 10
drzeworytów w tym 9 na oddzielnych kartach, 25 cm, brosz. wyd. Pierwsze ilustrowane wydanie po II
wojnie światowej ze znakomitą
grafiką Władysława Skoczylasa. Stan nienaganny. 150. –
251. TOMASZEWSKI Adam: Pożółkłe kartki. Lwów-Warszawa: B.Połoniecki, 1937. - 247,
[4] s., 18,5 cm, opr. wyd. pł.
Dedykacja autora dla Wiktora Hamerskiego (1864-1940),
prezesa Oddziału Lwowskiego Prokuratury Generalnej,
znawcy prawa lasowego i administracyjnego. Drukowane
jako rękopis w nakładzie 300
egz. numerowanych, ten nosi
nr 102. 90. –
88
252. TRZY nieznane dyalogi z wieku 16. Z egzemplarzy Biblioteki Kórnickiej wyd. Zygmunt Celichowski
(1845-1923). Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1899. – 112 s., 18 cm, brosz.
wyd. Zabytki piśmiennictwa staropolskiego. Trzy wierszowane dialogi
z XVI w. o treści teologiczno-polemicznej. 50. –
253. WAŻYK Adam [właśc. Adam
Wagman] (1905-1982): Semafory.
Warszawa: nakł. Almanachu Nowej
Sztuki, 1924. – 32 s., 21,5 cm, brosz.
wyd. Stempel: Z księgozbioru Seweryna Pollaka. Debiut poetycki związanego z ruchem awangardy, członka
redakcji „Almanachu Nowej Sztuki”.
Nadkruszenia krawędzi okładki, blok
nienaganny. 350. –
254. WERBLE wolności. Zeszyt
– 2. sierpień 1943. Warszawa: wyd. KOPR TWZW,
1943. – 8 s., 18 cm, brosz.
wyd. Wiersze A.Mickiewicza, K.H.Rostworowskiego,
A.J.Kamińskiego.
50. –
255. WILDE Oskar (1854-1900):
Pleban i ministrant. Przełożył Lucjan Frank Erdtracht. Wiedeń: Renaissance, [1922]. – 20, [4] s., 20,5
cm, opr. wyd. karton. Urocza nowela w zgodzie z poglądem autora, że „człowiek
jest uprawniony do gospodarowania swoim popędem,
jak uważa za stosowne”. Stan
nienaganny. 50. –
89
256. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy
(1885-1939): Teatr. Wstęp do teorji czystej
formy w teatrze. O twórczości reżysera i aktorów. Dokumenty do historji walki o czystą
formę w teatrze. Dodatek: O naszym futuryźmie. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. - VIII, 278 s., 16,5 brosz.
wyd. Wyd. 1. Grzbiet podklejony, blok znakomity. 150. –
257. WRÓBLEWSKA Krystyna (19041994): Dwanaście ekslibrisów. Z przedmową
Tadeusza Lesznera. Kraków: Tow. Miłośników Książki, 1950. - 14, [7] s., [13] k.tabl., il.,
16 cm, opr. wyd. karton. Dedykacja autorki
dla Antoniego Trepińskiego (1908-1972),
pisarza, publicysty i wydawcy. Dodatkowo
poz. 255
wklejone 4 oryginalne ekslibrisy autorki.
Wydano 100 egz. numerowanych, ten 94.
Exlibrisy, inicjał, zdobniki i okładkę odbito z oryginalnych klocków, wklejki
z linoleorytu. Stan nienaganny. 100. –
258. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907):
Wesele. Dramat w 3 aktach. Kraków:
nakład autora, 1901. – 227, [2] s., nuty,
21 cm, opr. płsk. czerwony ze sztucznymi zwięzami podkreślonymi złotem,
narożniki skórzane, okleina barwiona
ręcznie, na łączeniu podkreślona złotą
linią, wyklejka ze złotym ornamentem.
Na grzbiecie monogram A.R., na k.tyt.
niewielki okrągły stempel: Jan Rogoziński. Wydanie pierwsze. Dramat ukazał się drukiem na przełomie kwietnia
i maja 1901 r., a wystawiony został po
raz pierwszy w teatrze lwowskim 24 maja
1901 r. Inspiracją do napisania utworu
było huczne, trwające kilka dni wesele
Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Ślub odbył się 20 listopada 1900 r.
w kościele Mariackim w Krakowie, zaś
poz. 257
90
wesele w Bronowicach, w podkrakowsim dworku Władysława Tetmajera.
Bardzo efektowny egzemplarz. 600. –
259. ZDZIECHOWSKI Kazimierz (1878-1942): Kresy. Powieść. Kraków - Warszawa: J. Czernecki, [ok. 1919]. – 262 s., 24 cm, opr. pł. Obraz kresowego
miasteczka na Białej Rusi z klimatami społeczno-narodowościowymi (ludność kresowa, żydowska, sfery ziemiańskie itp.). 90. –
260. ZDZIECHOWSKI Marian (1861-1938): Gloryfikacya pracy. Myśli z pism
i o pismach Stanisława Brzozowskiego. Petrograd: [b.w.], 1916. – 102, [1] s.,
21,5 cm, brosz. wyd. Analiza twórczości Stanisława Brzozowskiego pióra
wybitnego historyka idei i literatury, filozofa i krytyka literackiego. Grzbiet
lekko nadpęknięty. 80. –
261. ZIĘBOWSKI Mieczysław (1881/82-1929): Dom na pustkowiu. Warszawa:
[b.wyd.], 1925. - 63, [2] s., 16 cm, brosz. wyd. 35. –
R EGIONA L I A ET NOGR A F I A PR Z E WODN IK I
262. ALBUM pamiątkowy z okazji X-lecia wyzwolenia Wilna. Wilno: Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej, Koło Wileńskie, [1930].
– [2] s., [24] k. tabl., 22x32 cm, opr. wyd.,
karton oklejony papierem z tłocz. napisem na
przednim licu. Zawiera portrety prezydenta
RP Ignacego Mościckiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, oswobodziciela Wilna, gen.
Lucjana Żeligowskiego i bpa Władysława
Bandurskiego, fotografie z uroczystości oraz
wileńskie obrazy (m.in. domu Adama Mickiewicza, tablicy nad celą Konrada, kościołów wileńskich, Uniwersytetu, Góry Trzech Krzyży,
wieży zamkowej, widoków i zaułków miasta,
grobów, tablic pamiątkowych, mauzoleum.
Tyt. okł. Fotografie naklejane na karton. Dwie
fotografie uzupełniono. Otarcia okł. Poza tym
stan bardzo dobry. 600. –
92
263. [AMURSKI Kraj] Wystawka Priamurskago Kraja w oznamienowanie 300lietia carstwowanija Doma Romanowych s 15 ijulja po 15 sientiabria 1913
goda w Chabarowskie.[Chabarowsk: Biuro Gławnago Komiteta Wystawki,
1913]. – [9] s., rys. kolor., leporello, 19 × 10,5 cm, brosz. wyd. Reklama
pamiątkowej wystawy z okazji 300 lecia domu panującego Romanowych
w stolicy Kraju Amurskiego w Chabarowsku (nad granicą chińską). Rysunki
kolorowe ukazujące charakter nadamurskiej krainy i pomniki rosyjskiego
panowania. Drobne ślady kredki. 60. –
264. BARANOWSKI Ignacy (1833-1919): Polska za Stanisława Augusta. Warszawa:
Pol. Tow. Krajoznawcze, 1917. – 30 s., [2] s. tabl., il., 20 cm, brosz. wyd. Sekcja
Miłośników Warszawy Polskiego Tow. Krajoznawczego. Seria 1: Historia Warszawy, nr 7. Szkice historyczne o Warszawie okresu Oświecenia. 40. –
265. BARANOWSKI Ignacy (1879-1917): Pomnik na Placu Zielonym w Warszawie. Warszawa: Tow. Miłośników Historyi, 1917. – 24 s., 21 cm, brosz.
wyd. Historia pomnika pięciu generałów Wojsk Polskich, którzy w noc
wybuchu powstania listopadowego 29 XI 1830 r. polegli z rąk powstańców
po odmowie przyłączenia się do rebelii. 35. –
266. BARANOWSKI Ignacy (1833-1919): Tytus Chałubiński. Wyd. 2. Warszawa: [b.w.], 1907. – 48 s., 18 cm, brosz. wyd. Portret Tytusa Chałubińskiego
(1820-1889), m.in. Wybitnego przyrodnika i popularyzatora tatrzańskich
szlaków. 35. –
267. BARUCH Maksymilian (1861-1933): Warszawa za książąt mazowieckich
i Jagiellonów. Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze, 1916. – 27 s., [2] s. tabl.,
5 ryc. il., 20 cm, brosz. wyd. Sekcja Miłośników Warszawy Polskiego Tow.
Krajoznawczego. Seria 1: Historia Warszawy, nr 3. Szkice historyczne o Warszawie w XIII-XVI w. 40. –
268. BARUŚ Marian (1902-1954): Powiat hrubieszowski. Szkic monograficzny. Hrubieszów: „Wiadomości Hrubieszowskie”, 1939. – 151, [3] s., [17]
k. tabl., 22 cm, brosz. wyd. Monografia powiatu hrubieszowskiego pod
względem historycznym, gospodarczym, kulturalnym i etnograficznym.
Bardzo rzadkie. Grzbiet podklejony. Pierwsze i ostatnie karty z lekkimi
zaplamieniami na marginesach. 150. –
269. BEM DE COSBAN Włodzimierz (1889- 1954): Polsko-węgierska wspólna granica. Zagadnienia dotyczące Słowacczyzny i Rusi Podkarpackiej.
(Z mapą etnograficzną Czecho-Słowacji). Cieszyn: [b.w.], 1936. – 65, [1]
s., [1] k. mapa (kolor., rozkł.), 24,5 cm, brosz. wyd. Problem wspólnej granicy polsko-węgierskiej w obliczu nietrwałości państwa czechosłowackiego
(irredenta słowacka, ruina ekonomiczna Słowacji pod rządami czeskimi,
93
niebezpieczeństwo przymierza czesko-bolszewickiego i rozwój wpływów
komunistycznych w Czechach). Książka w duchu prosłowackim i prowęgierskim oraz antyczeskim. Efektowna mapa etnograficzna terenów państwa
czeskiego i sąsiadów. 90. –
270. BUJAK Franciszek (1875-1953): Studja historyczne i społeczne. Lwów:
ZNiO, 1924. – XI, [1], 261 s., 23 cm, opr. ppł. Znaczna część książki jest
poświęcona historii gospodarczej Galicji oraz rozwojowi osadnictwa na
ziemiach polskich. 60. –
271. BUSKO-Zdrój. Kąpiele siarczano-solankowe i mułowe. Zakład przyrodoleczniczy. Siarczana solanka do picia. Sezony od 1go maja do 31go października.
Busko Zdrój: Dyrekcja Państwowego Zakładu Zdrojowego, [ok. 1934]. – [1]
k., 44,5 × 29,5 cm. Pieczęć referatu turystycznego Oddziału „Orbisu” we
Lwowie. Reklama usług zdrojowych ze szczegółowym wyszczególnieniem
taryfy oraz komunikacji. 120. –
272. [BYDGOSZCZ] POLSKA Bydgoszcz 1920-1930. Dziesięć lat pracy twórczej. [Bydgoszcz]: Wyd., Jubileuszowe Komitetu Obchodu Dziesięciolecia
Oswobodzenia Miasta Bydgoszczy, 1930. – 104 s., il., 24,5 cm, brosz. wyd.
Zdezaktualizowane stemple własnościowe. Monografia pierwszego dziesięciolecia polskiej Bydgoszczy. 60. –
273. CELICHOWSKI Zygmunt (1845-1923): Przyczynki do Dziejów Panowania
Zygmunta Starego. Z. 1: Reces graniczny między Wielkopolską a Księstwem
Głogowskiem z roku 1528-1531. Wydał … Poznań: Biblioteka Kórnicka,
1900. – 36 s., [1] k. mapa (rozkł., kolorowana), 24 cm, brosz. wyd. Materiały źródłowe do dziejów Wielkopolski. Z mapką regionu kolorowaną.
Okł. tylna lekko uszkodzona. 50. –
274. CHOLEWIŃSKI Witold (1869-1941): Przewodnik po Nałęczowie i jego
okolicach. Oprac. na podstawie źródłowych danych …Lublin:. J. Cholewińscy, 1934. – 96, [4] s., [2] k. pl., il., 17 cm, brosz. wyd. Ilustrowany
przewodnik po uzdrowisku i okolicach z uwzględnieniem historii regionu
i ówczesnego życia. 60. –
275. CHOŁODECKI-BIAŁYNIA Józef (1852-1935): Cmentarz stryjski we Lwowie. Z 15 rycinami w tekście. Lwów: Tow. Miłośników Przeszłości Lwowa,
1913. – 90 s., 15 il., 24 cm, brosz. wyd. Biblioteka Lwowska, XXI. Monografia
jednego ze słynniejszych cmentarzy lwowskich. Grzbiet uszkodzony. 80. –
276. CHOROSZEWSKI Wincenty: Mapa językowa i wyznaniowa Galicji.[Lwów:
Nakł. Autora], 1911. – [4] s., 2 mapy (kolor.) z oleatami, tabele, 28 × 43 cm,
94
brosz. wyd. Barwny atlas stosunków narodowościowych i wyznaniowych
w Galicji z objaśnieniami i statystyką. Bez opr. 120. –
277. COLÓN Cristóbal (1451-1506): List Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki. W polskim przekł. ogłosił Z.(ygmunt) Celichowski (1845-1923). Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1892. – 28 s., 4 il., 18,5 cm, brosz. wyd. List
Krzysztofa Kolumba do podskarbiego królestwa hiszpańskiego donoszący
o przebiegu jego pierwszej podróży w 400 rocznicę ogłoszony. 35. –
278. CZEKANOWSKI Jan (1882-1965): Zarys antropologji Polski. Lwów: K.S.
Jakubowski i Sp., 1930. – XVI, 592 s., [9] k. tabl., fot., tab., mapa (kolor.,
rozkł.), 23,5 cm, opr. ppł. Lwowska Biblioteka Slawistyczna, t. 11. Praca
będąca owocem wykładów uniwersyteckich uczonego we Lwowie w latach
1914-1929, autora teorii o autochtonicznym pochodzeniu Słowian z dorzecza
Wisły i Odry. 120. –
279. CZOŁOWSKI Aleksander (1865-1944): Jan III i miasto Lwów. Wspomnienie w 300 rocznicę urodzin króla. Lwów: Gmina Kr. Stoł. Miasta Lwowa,
1929. – 32 s., [1] k. tabl., il., 20 cm, brosz. wyd. Związki zwycięzcy spod
Wiednia ze Lwowem (m.in. ślady i pamiątki historyczne). 40. –
280. CZUBRYŃSKI Antoni (18851960): Mit kruszwicki. Badanie wiaroznawcze. Kraków: Sgł. Gebethner
i Wolff. 1915. – [2], 253, [2] s., 21 ryc.,
25 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane
znaki własnościowe. Studium etnograficzne podanie o królu Popielu w odniesieniu do innych kultur (podanie
prometejskie i edypowe). Analiza dotykająca zjawisk seksualnych z uwagi
na ścisłą łączność pogańskich obrzędów
ognia z płciowymi (np. Piast i Rzepicha jako imiona narządów płciowych;
wywoływanie ognia a powstawanie
płodu w łonie położnicy; swastyka,
wywoływanie ognia, a zapładnianie).
Autor traktuje mit kruszwicki, jako
istotny dla kultury polskiej z uwagi na
jego znaczenie dla pierwszej w Polsce
dynastii królewskiej (Piastów), a więc
dziejów państwa polskiego. 120. –
95
281.
DIDIER Charles (ok. 1805-1864): Sejour chez le Grand-Chérif de la Mekke par…
Paris: L. Hachette et Cie, 1857. – VII, [1], 310, [1] s., 17 cm, opr. płsk. z epoki
z tłocz. i szyldzikiem. Ex libris Biblioteka Nidocka [Nidoki w pow. Wiłkomierz na
Litwie] Michała Stanisława Hr. Korwin-Kossakowskiego (1883-1962) z herbem
Ślepowron pod koroną hrabiowską. Właściciel książki był dyplomatą i bankowcem, który kierował tajnymi rokowaniami z bolszewikami w latach 1919-1920.
Książka stanowi pierwszą edycję fascynującej podróży przez Suez, Synaj, Morze
Czerwone, Dżiddę do Mekki. Otarcie na licu opr. 150. –
282. [DRUSKIENIKI] ZDROJOWISKO Druskieniki. Radjoczynne wody mineralne i stacja klimatyczna. Warszawa: Zarząd Zdrojowy, 1925. – 10 s., [16] k.
tabl., il., 17 cm, brosz. wyd. Popularny przewodnik po słynnym zdrojowisku
w ówczesnym województwie białostockim z albumem fotografii. Gdzieniegdzie zbrązowienia. 50. –
283. DYBCZYŃSKI Tadeusz (1886-1944): Przewodnik po Górach Świętokrzyskich (Łysogórach). Warszawa: M. Arct, 1912. – 120, [1] s., mapa rozkł.
18,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik popularyzatora świętokrzyskiej turystyki
w okresie przed wojną światową z wiadomościami o górach i wskazaniami
dla turystów oraz opisami szczegółowymi 115 miejscowości w Łysogórach.
Okł. tylna ze śladami użycia kleju. 70. –
284. DYMARSKI Fr. (1901-1963), HOFFMANN-KRYSTYAŃCZYK Zygmunt: Sztokholm i okolice z 5 mapkami i 9 rycinami. Dodatek rozmówki
i słowniczek polsko-szwedzki. Poznań: nakł. własny, 1935. – XV, [1], 176 s.,
[2] k. map., il. i mapki w tekście, 16,5 cm, brosz. wyd. Polski Przewodnik,
II. Jeden z serii słynnych przewodników pary autorów okresu międzywojennego zawierający praktyczne rady dla turysty polskiego wraz historią
Szwecji, Sztokholmu i okolic. Stan bardzo dobry. 50. –
285. DZIKOWSKI Mikołaj (1883-1957): Katalog atlasów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Joachima
Lelewela oraz map Polski. Opracowany w latach 1935-1939. Wilno: Bibl.
Uniwersytetu Stefana Batorego, 1940. - [2], 677 s. 25 cm opr. płsk. zdob.
z tłoczonym złotem tytułem na grzbiecie i skórą zabezpieczonymi narożnikami. Jeden z większych katalogów atlasów na świecie, zawiera opisy
724 atlasów, rejestruje ponad tysiąc map Polski. Druk został przerwany
wybuchem wojny, do 1940 r. zdołano odbić jedynie tekst i część indeksów;
jeden z 10 egz. zachowanych w Polsce. Niewydrukowana karta tytułowa
była dorabiana ręcznie - tu kopie z innego egzemplarza. Wielka rzadkość.
Stan doskonały. 1 500. –
286. [ELBLĄG] 700 Jahre Elbing. 1237-1937. Ein Jubiläums Kalender auf das
Jahr 1937. Im Auftrage der Stadt Elbing hrsg. v. H. Bauer. Elbing: Hansa
96
Buchhandlung, 1937. – 57 k., il., 29,5 × 21 cm brosz. wyd. Kalendarz wydany
na 700 lecie miasta Elbląga dokumentujący jego historię, piękno zabytków
i życie w cieniu garnizonów wojskowych. Miasto Elbląg, a zwłaszcza jego
stara i zabytkowa część zostało doszczętnie zniszczone przez armie sowiecką
w 1945, a reszty dopełniły pierwsze dziesięciolecia PRL. Okł. kalendarza
uszkodzone, jedna karta ze wstępu odcięta w dolnej części. 100. –
287. FEDEROWSKI Michał (1853-1923): Wspomnienia moje o Michale Poleskim i o Włodowicach (Z 7-miu fotodrukami). Odczyt … ku uczczeniu
zgasłego delegata Towarzystwa Krajoznawczego w Zagłębiu Dąbrowskim,
wygłoszony 2 maja, 1917 r. w Sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, na miesięcznem posiedzeniu tego Towarzystwa. Warszawa: Druk.
Synów St. Niemiry, 1917. – 43, [1] s., 7 il., 19,5 cm, brosz. wyd. Zawiera
materiały do genealogii rodziny Poraj-Poleskich i Szembeków, biografię
regionalisty i wspomnienia o dworach we Włodowicach i Rokitnie Szlacheckim w pow. Olkusz. Zagniecenia. Bardzo rzadkie. 100. –
288. [FIEDLER Konrad (1886-1939), MOZOLEWSKI Józef (1889-1974]: Bydgoszcz. Przewodnik krajoznawczy; tekst oprac. …; fot. Jana Bułhaka; red. Konrada Fiedlera; fot. Tytusa Piechockiego i Witalisa Wojuckiego; ilustr. okł. i rys.
w tekście Antoniego Suchanka (1901-1982). Wydany staraniem Bydgoskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Poznań: Drukarnia Polska,
1929. – 148, [30] s., [2] k. plany, [1] k. tabl., il., 17 cm, brosz. wyd. Obszerny
przewodnik po mieście nad Brdą z wykorzystaniem fotografii Jana Bułhaka.
Poza paginacją obszerna część reklamowa.
120. –
289. FIRICH Karol (1884-1936): Polskość Górnego Śląska według urzędowych
źródeł pruskich, a wyniki plebiscytu. Warszawa: Centralny Komitet Plebiscytowy, 1921. – 36 s., [38] s., [19] k., 15 k. map (w tym kolor.), 17 k. tabl.: tab., 23
cm, brosz. wyd. Zestawienia statystyczne w postaci rozkł. map, tabel i wykresów obrazujące stosunki narodowościowe na Górnym Śląsku. Wydawnictwo
z okresu plebiscytowego. Grzbiet uszkodzony, blok zwarty. 120. –
290. GĄSIOROWSKI Henryk (1878-1947): Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T.1, cz.2: Gorgany. Z 2 mapami schematycznemi i 2 panoramami.
Lwów: Książnica-Atlas, [1935]. – VIII, 240 s., 2 k. mapy (rozkł.), 2 k. panoramy (rozkł.), 17 cm, brosz. wyd. Przewodnik po najdzikszej części Beskidów
Wschodnich, obecnie leżących na terenie Ukrainy. Grzbiet, zwłaszcza przy
krawędzi tylnej okł. nadpęknięty, blok książki zwarty.
90. –
291. GDAŃSK i jego kąpieliska morskie. Danzig [Gdańsk]: Landesverkehrsverband für das Gebiet der Freien Stadt Danzig, [ok. 1935]. – [2] s., fot.,
58 × 42 cm, brosz wyd. Rozkładane fotografie z Gdańska i okolic reklamu-
97
jące turystycznie Wolne Miasto Gdańsk i okolice. W barwnych okł. Tekst
polski. Podklejenia. 50. –
292. [GDAŃSK] Hansestadt Danzig. Danzig [Gdańsk]: Oberbürgermeister, 1941.
– [16] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Stylowy prospekt turystyczny ukazujący
piękno Gdańska jako starego miasta hanzeatyckiego. 50. –
293. [GDAŃSK] PIERWSZE Sprawozdanie Polskich Interesantów Portu Gdańskiego w Gdańsku E.V. za rok 1936.Gdańsk: Rada Polski Interesantów Portu
Gdańskiego E.V., 1936. – 55, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Materiały do historii
życia gospodarczego w Gdańsku z uwzględnieniem spraw polskich. 50. –
294. [GDAŃSK] ZWIEDZAJCIE Gdańsk! Gdańsk: [Landesverkehrsverband
für das Gebiet der Freien Stadt Danzig], [ok. 1935]. – 24 s., il. (w tym kolor.),
for., 22,5 cm, brosz. wyd. Broszura wydana w Wolnym Mieście Gdańsku,
reklamująca piękno zabytków i turystyczno-rekreacyjne uroki miasta. Choć
skierowana do polskich turystów zawiera akcenty propagandowe podkreślające
związki miasta z Niemcami itp. Przednia okł. odchodzi od opr. 60. –
295. G L O G E R Zy g mu nt
(1845-1910): Album etnograficzne. Warszawa:
nakł. autora, 1904. – 40
s., liczne il. w tekście, 28
cm, opr. karton. Opis antropologiczno-etnograficzny mieszkańców ziem
Polski i z Polską niegdyś
związanych pełen zaskakujących i kontrowersyjnych tez autora (m.in.
O Polakach na Litwie).
Bogato ilustrowany fotografiami przedstawiającymi typy polskie i z ziemiami polskimi związane od
Litwy i Ruś począwszy poprzez wszystkie warstwy społeczne (arystokracja,
szlachta, chłopi i mieszczanie). Rzadkie. 150. –
296. GOTTFRIED Kazimierz (1903-1973): Ilustrowany przewodnik po Jarosławiu z planem miasta. Jarosław: Stow. Mił. star. Jarosławia, 1937. – 54,
[5] s., [1] k. pl. (rozkł.), il., 18 cm, brosz. wyd. Historia miasta Jarosławia
oraz jego zabytki. Rzadkie wydawnictwo regionalne. 80. –
98
297. GRISEBACH August (1881-1950): Danzig von …; mit Zeichnungen von
Paul Renner (1878-1956).Leipzig: Verl. von Klinkhardt & Biermann, 1908.
– VII, [1], 89, [1] s., [20] k. tabl., liczne il. w tekście (drzeworyty sztorcowe),
20,5 cm, opr. skóra z tłocz. złotem tytułem i herbem Gdańska na przednim
licu. Stätten der Kultur. Elegancko wydana praca o kulturze historycznej
miasta Gdańska autorstwa “arystokraty wśród niemieckich historyków
sztuki”. Drobny uszczerbek marginesu na s. 63-64.
150. –
298. GRODECKI Krzysztof: Geografia. Część II. Genewa: YMCA, 1942. –
[4], 211, il., 21 cm, brosz. wyd. Podręcznik geografii dla uczniów polskich
obejmujący Europę, Azję, Afrykę, Amerykę i Australię. 45. –
299. HŁAWICZKA Karol (1894-1976): Śląsk. Pieśni na 1, 2 i 3 głosy wybrał
i ułożył … (acc.) Tenże: Kaszuby. Pieśni ludowe kaszubskie zebrał Marjan
Kuhn. Na 2 i 3 głosy. Oprac … (acc.) ŻYCZKOWSKI Józef (1895-1967):
Krakowskie. Pieśni na 1, 2 lub 3 głosy. Wybrał i ułożył … (acc.) RYBICKI
Feliks (1899-1978): Lubelskie. Ze zbiorów Walerjana Batki. Pieśni ludowe
na 2 i 3 głosy wybrał i oprac. … (acc.) HŁAWICZKA Karol: Kujawy. Pieśni
na 1, 2 lub 3 głosy ze zbiorów Idalji Puławskiej oprac. … (acc.) RĄCZKA
Stanisław Ignacy (1893-1971): Podhale. Pieśni na 1, 2 i 3 głosy wybrał i ułożył
… (acc.) HŁAWICZKA Karol: Mazowsze. Pieśni na 1, 2 lub 3 głosy wybrał
i ułożył … (acc.) Tenże: Wielkopolska. Pieśni na 1, 2 lub 3 głosy wybrał
i ułożył … (acc.) JANISZEWSKA-NEBELSKA Alicja (1874-?): Wileńskie.
Pieśni na 1, 2 i 3 głosy wybrała i ułożyła … (acc.) SUCHOROWSKI Stanisław (1902-1944): Świętokrzyskie. Pieśni na 1, 2 i 3 głosy wybrał i oprac.
… (acc.) KOZIETULSKI Czesław (1882-?): Podole. Pieśni na 1, 2 i 3 głosu
wybrał i ułożył … (acc.) HŁAWICZKA Karol: Podlasie. Pieśni na 1, 2 i 3
głosy wybrał i ułożył … (acc.) Tenże: Polesie. Pieśni ludowe poleskie zapisali
Stefan Mizerski, S. Józeficzówna i inni. Dwugłos jest pochodzenia ludowego.
Pieśni wybrał, spolszczył i na 3 głosy ułożył …(acc.) Tenże: Wołyń. Pieśni
wybrał Jerzy Cechmistruk, na 2 i 3 głosy oprac. …; teksty pieśni tłum. na jęz.
polski St. Lipiński. Katowice: Księgarnia i Druk. Katolicka, [ok. 1935]. – 28;
32; 42; 24; 35; 27; 35; 31; 46; 34; 32; 31; 25; 29; 32 s., nuty we wszystkich
zeszytach, 16 cm, opr. pł. wyd. Biblioteczka Pieśni Regionalnych; nr 1, 3-16.
Zbiór pieśni regionalnych z terenów Polski, w tym z Kresów Wschodnich.
Każdy tomik zawiera 20 pieśni jedno i dwugłosowych. Brak tomiku 2 (część
II Śląska) w ciągłości serii. Przednie okł. oryg. brosz. zach. 150. –
300. [HORYNIEC] KATALOG Bibljoteki Horynieckiej XX. Ponińskich. Część
1: Inkunabuły i polonica XVI wieku. Zestawili Alodia Kawecka-Gryczowa
i Kazimierz Piekarski. Warszawa: Bibljoteka Narodowa Józefa Piłsudskiego,
1936. – XII, 81, [1] s., [4] k. tabl., 24,5 cm, brosz. wyd. Krótka historia
99
i opis najcenniejszego fragmentu biblioteki książąt Ponińskich z Horyńca
koło Lubaczowa, liczącej w sumie 40 000 tomów. 60. –
301. JANKOWSKI Władysław: Puławy. Lwów: Macierz Polska, 1909. – 75, [2]
s., il., 23 cm, opr. pł., przednia okł. brosz. zach. (naklejana). Wyd. Macierzy
Pol. Nr 91. Fundacja im. Tadeusza Kościuszki z r. 1894, nr 5 Działalność
książąt Czartoryskich w Puławach w XVIII-XIX w. Niewielkie odbarwiania
okł. 90. –
302. KĘDZIERSKI Czesław (1881-1947): Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego
w Poznaniu 1875-1925. Poznań: S.A. “Teatr Polski”, 1925. – 49, [3] s., [16]
s. tabl., 20,5 cm, brosz. wyd. Monografia Teatru Polskiego w Poznaniu.
Historia, wykazy i portrety aktorów. 40. –
303. KIPA Emil (1886-1958): Lwów. Warszawa - Poznań: Bibljoteka Dzieł Wyborowych - Księg. św. Wojciecha, [1919]. – 31 s., il., 22 cm, brosz. wyd. Co
To Jest Polska? 5. Wyd. zeszytowe pod red. Henryka Mościckiego. Krótka
historia miasta Lwowa i jego znaczenia w dziejach Polski. 30. –
304. KLING Teofil: Ilustrowany przewodnik po Zakopanem z działem kulturalno-oświatowym i społecznym, lekarskim, sportowym, prawniczym, ze
skorowidzem urzędów, towarzystw i firm chrześcijańskich, z planem miasta
100
i wskazówkami dla przyjezdnych wyd. …Zakopane: nakł. wyd., 1934. –
117 s., [1] k. mapa (rozkł.), il., 16 cm, brosz. wyd. Przewodnik informator
po Zakopanem z kolor. przednia okł. Stan bardzo dobry. 70. –
305. [KOBYŁECKI Józef (1801-1867)]: Wiadomości o Syberyi i podróże w niej
odbyte w latach 1831, 1832, 1833, 1834 przez. T. 1-2. Warszawa: [b.w.],
1837. – [12], XX, 212, [3] s., [1] k. portr. (litografia), winiety; [2], 177, [3] s.,
winiety, 17,5 cm, opr. twarda, karton okl. pap. ozdobnym ze złotą podwójną
bordiurą na obrzeżach, obcięcia kart złocone. Jeden z pierwszych polskich
opisów Syberii autorstwa porucznika armii rosyjskiej, który za odmowę
walki z powstaniem listopadowym został przeniesiony do garnizonu w Tobolsku. Jako adiutant naczelnika okręgu artyleryjskiego zwiedził w ramach
inspekcji znaczną część Syberii zachodniej (m.in. opisy Tobolska, Tomska
i Omska oraz charakterystyka Tatarów i Bucharców), Syberii południowej
(m.in. Semipałatyńsk, Góry Ałtaju, Barnauł), Syberii północnej (m.in.
Jakuck, Port Ochocki i Kamczatka, opis cedru syberyjskiego, Samojedów,
Jakutów, Tunguzów i szamanów), okolic koła podbiegunowego (m.in. hodowla renów, psy używane do jazdy i polowanie Buriatów na niedźwiedzia),
Syberii wschodniej (m.in. opisy Mongołów i Buriatów, Krasnojarska, Irkucka i Nerczyńska) oraz Krajów Zabajkalskich (m.in. podróż z Irkucka
do Kiachty, Bajkał, świątynia Buriacka Gun-Gelan i pobyt nad granicą
chińską). Oprócz opisów i informacji ogólnych książka przynosi sporo
wiadomości o ludach syberyjskich i ich zwyczajach. Ówcześnie stanowiła
najbogatsze źródło wiedzy o Syberii. Egz. tzw. tańszej wersji z przeznaczeniem na nagrodę dla ucznia 7 kl. gimnazjum gubernialnego w Warszawie
im. Stanisława Ratyńskiego. W kilku miejscach zbrązowienia. Brak mapy.
Papier na grzbiecie ze złoc. i tłocz. częściowo uszkodzony w dolnym fragmencie, jak również dolny narożnik na przednim licu. 300. –
306. KOŁACZKOWSKI Julian (1837-1889): Wiadomości tyczące się przemysłu
i sztuki w dawnej Polsce. Napisał … Wyd. wznowione. Lwów: Gubrynowicz
i Schmidt, 1905. – 744 s., 22,5 cm, opr. ppł. z epoki. Obszerna encyklopedia
przemysłu i rzemiosła polskiego z informacjami dotyczącymi złotnictwa,
broni, gorzelnictwa, piwowarstwa, medalierstwa, kaflarstwa, miniatur,
malarstwa, rzeźby, farmacji, ludwisarstwa, produkcji tkanin etc. Zawiera
spisy dawnych polskich fabryk z podaniem nazw i wyrobów. Z obszerną
bibliografią przedmiotu. 300. –
307. KONARSKI Kazimierz (1886-1972): Warszawa w czasach saskich. Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze, 1917. – 29 s., [2] s. tabl., 20 cm, brosz. wyd.
Sekcya Miłośników Warszawy Polskiego Tow. Krajoznawczego. Serya 1.
Historya Warszawy, nr 6. Kultura saska i jej wpływ na Warszawę w okresie
rządów Wettinów 1697-1763. 40. –
101
308. KRAUSHAR Aleksander (1843-1931): Kupiectwo warszawskie. Zarys pięciowiekowych jego dziejów. Monografja historyczno-obyczajowa osnuta na źródłach
archiwalnych przez … Warszawa: F. Hoesick, 1929. – 245 s., 24,5 cm, brosz. wyd.
Monografia handlu warszawskiego na przestrzeni dziejów z dodatkiem w postaci
bibliografii prac autora, słynnego historyka. 120. –
309. KRÓLIKIEWICZ Stanisław:
Jakby dziś. Opowieść o biskupińskim grodzie. Wstępem poprzedził Z.(dzisław) A.(dam) Rajewski
(1907-1974). Ilustr. A. Z. Bryndzy,
St. Maciejewskiego, J. Stańkowskiego. Aleksandrów Kujawski: nakł.
autora, 1939. – 253, [3] s., il., 21
cm, brosz. wyd. Suchy wytłok na
okł. i k. tyt.: „Tadeusz Zbyszycki,
Sanok”. Życie codzienne w grodzie
kultury łużyckiej Biskupin w okresie brązu. Bogato ilustrowana praca
ze słownikiem rzadziej używanych
wyrazów związanych z najbardziej
znanym w Europie Środkowej rezerwatem archeologicznym odkrytym w 1934 r. 60. –
310.
[LEGNICA] Mitteilungen des Geschichts- und Altertums-Vereins zu Liegnitz.
Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Arnold zum Winkel und Fritz
Pfeiffer. Elfter Band, für 1926 und 1927 mit Plänen und Abbildungen. Liegnitz [Legnica]: Selbstverlag des Vereins, 1928. – [4], 431 s., 24 cm brosz. wyd.
[H. 11]. Zeszyt kilkunastotomowej monografii poświęconej historii Legnicy.
Zawiera kilkanaście artykułów do dziejów miasta. 180. –
311.
LEKSYKON Polactwa w Niemczech. Wyd. fototypiczne. Wstęp E. Osmańczyk; Instytut Śląski w Opolu. Warszawa - Wrocław: PWN, 1973. – XVIII s.,
635 szp., il., portr., tabl. 1, 35 cm, opr. pł. wyd. Reprint unikalnego leksykonu
drukowanego potajemnie na Śląsku w hitlerowskich Niemczech przez Polaków w 1939 r. Materiał źródłowy (m.in. wykazy miejscowości i wiadomości
o nich na Pomorzu, Śląsku i na Mazurach) przydatny do analizy sytuacji
mniejszości narodowych i etnicznych w Niemczech u progu drugiej wojny
światowej. Dołączono historię oryginału we wstępie. 70. –
312. LENCEWICZ Stanisław (1889-1944): Polska. Warszawa: Trzaska, Evert
i Michalski, [1937]. – XI, 446 s., 422 il., mapki, 5 k. tabl. (kolor.), 7 k. map
102
(kolor., częściowo rozkł.), 29 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. na przednim licu.
Wielka geografia powszechna, t. 7. Geografia Polski jako tom monumentalnego dzieła (Polska na tle Europy; Ukształtowanie powierzchni; Dzieje
geologiczne; Epoka polodowcowa; Klimat; Morze Bałtyckie; Wody lądowe;
Flora i fauna; Ludność; Budynki i Osiedla; Komunikacje; Zużytkowanie
przyrody i wytwórczość materjalna; Gęstość zaludnienia; Zasady podziału
na jednostki geograficzne; Pojezierze Pomorskie i Dolna Wisła; Pojezierze
Chełmińsko-Dobrzyńskie i Suwalskie; Poniemnie i Podziśnie; Nizina Wielkopolska i Kujawy; Nizina Mazowiecka i Podlasie; Polesie; Wyżyna Śląska;
Pasmo Jury Krakowskiej; Kotlina Nidy; Wyżyna Kielecko-Sandomierska;
Wyżyna Lubelska; Wyżyna Wołyńska; Wyżyna Podolska; Niziny i Kotliny
Podkarpackie; Karpaty; Tatry i Podhale). Z obszerną bibliografią. Grzbiet
spłowiały. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –
313. LIEDER ROLICZ Wacław (1866-1912): Krakof i Olof. Dwaj bajeczni
władcy Wawelu. Dociekanie archeologiczno filologiczne. Warszawa: [b.w.],
1910. – 32 s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Praca onomastyczna poety młodopolskiego, wykształconego za granicą językoznawcy, który w owym czasie
z „ogromnym nakładem pracy i kapitałem zbierał materiały” do wielkich
zamierzeń słownikowych (niezrealizowane). Staranna edytorsko, z wyeksponowanym za pomocą dobranych czcionek oryginalnym liternictwem
i grafiką. Okł. przednia ze złotą bordiurą z minimalnym śladem odbarwienia
na prawym obrzeżu. Odb. 300 egz.
Ostatnie karty nierozcięte. Niniejszy
egz. nosi nr 77. Rzadkie. 120. –
314. LIKOWSKI Henryk (18761932): Miasto książęce Śródka.
Kartka z dziejów Poznania w latach
1231-1253. Poznań: [b.w.], 1922. – 30
s., 20,5 cm, brosz. wyd. Dzieje osady książęcej Śródka, obecnie części
Pozna­nia. 50. –
315. LJALIN M.A.: Putieszestwie
bratjew G.E. i M.E. Grum-Grzimajło. Obrabotano po podlinnym G.E.
soczinieniam … S.-Peterburg: A.F.
Diewrien, 1901. – XII, 166, 86 s., [1]
k. portr.,[1] k. mapa (kolor. litografia, rozkł.), 49 ryc. il., 23 cm, opr. pł.
wyd. ozdob. Russkije Putieszestwienniki - Isliedowatieli. Opis podróży
103
braci Grigorija Jefimowicza (1860-1936) i Michaiła J. Grum-Grzymajło
do Zachodnich Chin. Pierwszy z braci, geograf i przyrodnik, był wybitnym
badaczem Azji Środkowej oraz znawcą jej fauny. Liczne ilustracje dokumentujące miejscową kulturę chińską. Przednia okładka bogato zdobiona
z kolorowymi tłoczeniami pomarańczowo-złoto-żółtymi na niebieskim tle,
z wykorzystaniem ornamentyki chińskiej (smoki ziejące ogniem). 240. –
104
316. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Założony roku 1895.
Ogólnego zbioru T. XLVII za rok 1961. Wrocław: Polskie Tow. Ludoznawcze, 1962. - 708 s., il., tabl., mapki, 21 cm, opr. płsk. złoc., futerał. Zawiera
m.in.: Czekanowski J. – Podhale w świetle antropologii; Bohdanowicz J.
– Spichrze na tle innych pomieszczeń do przechowywania ziarna w gospodarstwach chłopskich w Polsce na przełomie XIX i XX w.; Skarżyński T.
– Stodoły w polskim budownictwie ludowym XIX i XX w.; Kwaśniewski
K. – Elementy zagrody chłopskiej związane z hodowlą w Polsce XIX i XX
w.; Bardzo ładny egzemplarz.
250. –
317.
LWÓW. Przewodnik orjentacyjny z planem i 8 ilustracjami. Lwów: Gmina
Król. Stoł. Miasta Lwowa, 1930. – 51, [1] s., [1] k. pl. (rozkł.), 17 cm, brosz.
wyd. Popularny przewodnik po mieście z ilustracjami w sepii i planem
o wym. 32 × 48,5 cm. Lekki ślad zalania w górnym narożniku. 45. –
318. [LWÓW] SPIS wykładów w roku akademickim 1928/39.Lwów: UJK, 1938.
– 84 s., 23 cm, brosz. wyd. Spisy wykładów dla poszczególnych wydziałów
uniwersyteckich. 40. –
319. ŁĘGA Władysław (1889-1960): Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk. Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1930. – 672,
[1] s., k. tyt., LXXVIII k tabl. (w tym 5 map), 25 cm, opr. pł. Monografia
z ilustrowanym katalogiem zabytków kultury materialnej na całym obszarze
Pomorza (w tym również należącego ówcześnie do Niemiec). 150. –
320. ŁOPALEWSKI Tadeusz (1900-1979): Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia
wileńska i nowogrodzka. Przedmowę napisał Aleksander Prystor. Poznań:
Wyd. Polskie R. Wegnera, [1938]. – [4], 234, [2] s., liczne il., mapka, 21
cm, opr. wyd. pł. beżowa. Bogato ilustrowana monografia ziem północno-wschodnich Rzeczypospolitej pióra znanego literata opiewająca piękno
kresowych obszarów. Niewielkie otarcia grzbietu. Poza tym stan bardzo
dobry. Na okł. barwny herb Wielkiego Księstwa Litewskiego. 200. –
321. ŁUBIEŃSKI Stefan (1894-1975): Między wschodem a zachodem. Japonja
na straży Azji (Dusza mistyczna Nipponu). Z przedmową Wacława Sieroszewskiego. Warszawa - Kraków: Gebethner i Wolff, 1927. – 216, [1] s.,
[42] s. tabl., 22 cm, opr. ppł. Praca wybitnego polskiego antropozofa, który
spędził kilka lat w Japonii poznając język i kulturę tego kraju. 80. –
322. MAPA powiatu częstochowskiego. [Skala]: 1:100.000.Częstochowa: Wyd.
W. Nagłowski i S-ka, przed 1939]. – Mapa 53 × 73 cm (kolor., rozkład.),
19 cm, brosz. wyd. Mapa powiatu częstochowskiego wydawnictwa regionalnego działającego w Częstochowie w okresie międzywojennym. Drobne
plamki i naddarcia. 90. –
105
323. MATAKIEWICZ Maksymilian (1875-1940): Regulacja Wisły. Warszawa:
Pol. Tow. Krajoznawcze, 1920. – [2], 70, [1] s., [22] k. tabl. il. i szkiców, 5 k.
map dwubarwnych, mapa 23,5 × 49,5 cm (kolor. rozkł.), 24,5 cm, opr. ppł.
„Monografja Wisły”, z. IX. Praca znacząca w dorobku naukowym wybitnego
polskiego hydrologa i specjalisty w dziedzinie budownictwa wodnego oraz
profesora Uniwersytetu Lwowskiego, będąca X zeszytem rozpoczętej z rozmachem i niedokończonej „Monografii Wisły”. Omówienie regulacji Wisły
na poszczególnych odcinkach w Galicji, Prusach i Królestwie Polskim, jako
punkt wyjścia do nowych projektów w niepodległym państwie polskim.
Liczne ilustracje do poszczególnych szkiców ukazujących dotychczasową
regulację rzeki. 100. –
324. MEYER Bruno (1840-?): Der Artushof in Danzig von …Danzig: A. W.
Kafemann, [1939]. – 26, [2] s., il., pl., 18 cm, brosz. wyd. Danzig-Oliva
Schloss, H. 3. Przewodnik po Państwowym Muzeum Historii Miasta Gdańska mieszczącym się w Dworze Artusa, mocno ziszczonym w czasie ostatniej
wojny i odbudowanym gruntownie po 1945 r. Zagięcia kart. 40. –
325. MĘKARSKA Józefa: Wędrówka po ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.
Londyn: Stow. pol. Kombatantów i in., 1966. – 123 s., [1] k. mapa (rozkł.),
il., 23,5 cm, brosz. wyd. Materiały Oświatowe pod red. Zofii Kasprzyckiej.
Millenijna edycja książki emigracyjnej popularyzującej ziemie wschodnie
Rzeczypospolitej odebrane Polsce przez ZSRR po 17 IX 1939 r. 60. –
326. MIDOWICZ Władysław (1907-1993), MERTA St.: Zwardoń i okolica.
Przewodnik narciarski z dodatkiem letniskowym. Żywiec - Biała: Koło Narciarzy w Żywcu i Sekcji Narciarskiej w Białej przy Oddziale Babiogórskim
Pol. Tow. Tatrz., 1931. – 44, [4], [1] k. tabl. (rozkł.), [1] k. pl. (rozkł.), 15 cm,
brosz. wyd. Przewodnik regionalny dla narciarzy w Beskidach. 60. –
327. MONOGRAFIA opactwa cystersów we wsi Mogile oprac. i pamięci ubiegłych w r. 1864 pięciuset lat istnienia Akademii Krakowskiej poświęcona
przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie. Dzieło w 2ch częściach z 8
drzeworytami i 1 tablicą autografowaną. Kraków: [b.w.], 1867. – VIII, [2],
167, [1]; XIX, [1], 251 s., 28,5 cm, opr. płsk. z epoki. Monografia słynnego
podkrakowskiego klasztoru cystersów założonego w XIII w. wraz z przedrukiem blisko 200 dyplomów z XIII-XVIII w. ze zbiorów klasztornego
archiwum. Miejscami notatki rękopiśmienne i podklejenia. Niewielkie
obtarcia opr. Rzadkość. 250. –
328. NEULING Hermann: Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren frühesten urkundlichen Erwähnungen. Ein Beitrag zur
schlesischen Kirchengeschichte. Namens des Vereins für Geschichte und
Alterthum Schlesiens zusammengestellt von … Breslau: J. Max & Comp.,
106
1884. – VI, [1], 164 s., 22,5 cm, opr. ppł. z epoki ze złoc. na grzbiecie. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Wykaz alfabetyczny śląskich fundacji
kościelnych z okresu średniowiecza wraz z informacjami źródłowymi o ich
działalności. Druk dwuszpaltowy. Elegancka opr. 150. –
329. NIEDERLE Lubor (1865-1944): Starożytności słowiańskie. T. 1: Pochodzenie i początki narodu słowiańskiego, z. 1-2. Przełożył z czeskiego i wydał
Ksawery Chamiec. Warszawa: Sgł. Ksieg. E. Wende i Sp., 1907-1910. – s.
XXII, 236, II, [4] k. mapy (kolor.); [5], 240-608, II, [3] k. map (rozkł.), il.,
26 cm, współopr. ppł. Podpis własnościowy na k. tyt. Polskie tłumaczenie
monumentalnego dzieła wielkiego czeskiego archeologa i slawisty. W pracy
tej po raz pierwszy w historii zaprezentowano etnogenezę Słowian i dzieje
najstarszych państw słowiańskich. Dzieło ujmuje wszechstronnym przedstawieniem zagadnienia, zarówno od strony archeologicznej, językoznawczej,
jak i etnograficznej. Mapy w z. 2 uszkodzone (przecięte) przez nieuważnego
introligatora. Więcej nie wydano. 250. –
330. [ODRA] DIE Oder. Breslau: Verein zur Wahrung der Oberschiffahrtsinteressen e.V., 1937. – [48] s., 23 il. w ramach paginacji, 33,5 × 29,5 cm,
brosz. wyd. Bogato ilustrowana monografia Odry od Śląska po Szczecin.
Ilustracje jednobarwne rotograwiurowe i kolorowe (częściowo naklejane).
Na okł. tłocz. złotem herby miast nadoodrzańskich, Śląska i Pomorza, tytuł
oraz ilustr. kolorowa naklejana. 120. –
107
331. PALMERICH F.M.: Skąd niema powrotu. Warszawa: Nakł. Autora, [1934].
– XI, [1], 91, [1] s., [1] k. mapa (rozkł.), 20,5 cm, brosz. wyd. Relacje z pobytu
u trędowatych Polaków w Brazylii. 45. –
332. PAMIĘTNIK kijowski. T. 4.Londyn: Orbis, 1980. – 212 s., [32] s. tabl.,
il., 22 cm, opr. wyd. pł. Zawiera m.in. wspomnienia o zmarłych Kijowanach (ppłk Zygmunt Andrzejowski, mjr Bohdan Żebrowski, Józef Olechnowicz), o rodzie Grabianka h. Leszczyc, fragmenty niepublikowanych
wspomnień gen. Zygmunta Podhorskiego, polonica z Rzyszczowa i Żytomierza, wspomnienia z kilku rozgromionych dworów kresowych po 1917 r.,
kilka wspomnień z Kijowszczyzny oraz szkic o dworach na Podolu Michała
Leszczyc-Grabianki. 80. –
333. PAMIĘTNIK kijowski. T. 3.Londyn: Koło Kijowian, 1966. – 271, [1] s., [30]
s. tabl., 22 cm, opr. pł. wyd. Obejmuje m.in. Wspomnienia o Podolu; Typy
własności ziemskiej na Podolu (wspomnienia – T. Bończa-Tomaszewski, T.
Tołkacz, Sz. Zawadzki i Z. Grocholski); Kamieniec Podolski (wspomnienia
i artykuły); O harcerstwie na Rusi i w Rosji w latach 1914-1920; Polska
Macierz Szkolna na Podolu; Centralny Komitet Obywatelski w Winnicy na
Podolu; Powstanie Zabajkalskie w 1866 r.; Sojusz polsko-ukraiński w 1920
r.; Polski Teatr w Kijowie; Ukraina w malarstwie polskim; Polscy muzycy
z ziem ukrainnych. 100. –
334. PAMIĘTNIK Lwowa. Wyd. przez obywateli stołecznego grodu w 50-letnią
rocznicę Orląt. Los Angeles, Kalifornia: Speede Lithography C. Kaminski,
1968. – 62 s., il., 13,5X21,5 cm opr. kart. Pamiątkowy zbiór artykułów
o Lwowie. Układ dwuszpaltowy. Na okł. kolor. herb Lwowa. 75. –
335. PATKOWSKI Aleksander (1890-1942): Sandomierskie - Góry Świętokrzyskie. Przedmowę napisał Eugeniusz Kwiatkowski v.premier i minister
skarbu. Poznań: Wydawnictwo Polskie R. Wegner, [1938]. – [4], 238, [2] s.,
il., mapa, 21 cm, opr. wyd. pł. niebieskie. Dedykacja prywatna na wyklejce
z 1942 r. Cuda Polski: piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów;
[t. 12]. Czysty egzemplarz.
180. –
336. POLIŃSKI Józef (891-1944): Grochów przedmurze Warszawy w dawniejszej i niedawnej przeszłości. Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Grochowa,
1938. – 295, XXX s., 122 il., portr., 24,5 cm, opr. wyd. pł., ze śladami złoc.
na przednim licu. Pomiędzy k. przedtyt., a tyt. interfoliowana karta drukowana z faksymile podpisu Stefana Starzyńskiego; wypełniona dla uczennicy
w dniu ukończenia szkoły w 1939 r. wraz z podpisami nauczycieli. Bogato
ilustrowana i szczegółowa monografia warszawskiego Grochowa od początków osadnictwa aż po rok edycji. Przetarcia i wyblaknięcia na krawędziach
opr. Wewnątrz stan bardzo dobry.
150. –
108
337.
POLSKA współczesna. XX rok niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
w wykresie i słowie. T. 1: Województwo warszawskie. Opracował komitet
redakcyjny Instytutu Studiów dla wydawnictw wykresowych gospodarczych
i politycznych. Warszawa: Towarzystwo Wyd. „Arkonia”, 1938. – 350, [2]
s., 23 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i tłocz. Dzieło zawiera kalendarium historii
Polski wraz ze szczegółową chronologią wydarzeń politycznych w okresie
1918-1938, spis obsady ministerialnej kolejnych rządów w niepodległej Polsce
oraz obszerne kompendium instytucji naukowych, oświatowych, religijnych
ze szczególnym uwzględnieniem województwa warszawskiego. Ponadto rys
historyczny województwa warszawskiego, spis władz terytorialnych, krótki
opis miast województwa, spisy przedsiębiorstw przemysłowych itp. Karta
271-272 naddarta. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –
338. POLSKI Almanach Uzdrowisk. Kraków: Polskie Tow. Balneologiczne,
1934. – XI, [3], 506, [1] s., [5] k.map, il., mapki, inseraty, 23 cm, opr. wyd.
pł. Niewielkie otarcia krawędzi, ładny egz.
120. –
339.
[POŁĄGA] INFORMATOR dla jadących do Połągi. [Połąga: Dyrekcja
Uzdrowiska i kąpieli morskich, 1905]. – [2] s., il., 29 × 22,5 cm Informacje dotyczące uzdrowiska nadbałtyckiego (koszta pobytu, kąpiele i budki
umeblowane, przyjazd) na Litwie.
60. –
340. POTOCKI Jan (1761-1815): Podróż do Turcyi i Egiptu. Z wiadomością
o życiu i pismach autora przez Żegota Paulego. Kraków: Tow. Miłośników Książki, 1924. – 102 s., 19 cm, opr. tektura. Wytłoczono w Oficynie
W.L. Anczyca i Sp. w Krakowie na pap. bezdrzewnym 300 egz. numer.
(niniejszy egz. nosi nr 93). Jan Hr. Potocki był jednym z najbardziej interesujących umysłów w Europie na przełomie XVIII i XIX stulecia, autorem
„Rękopisu znalezionego w Saragossie”. Relacja z podróży odbytej w 1784
r. w przekładzie Jana Ursyn Niemcewicza. 100. –
341. [PSZCZYNA] HEIMATKALENDER Pless. 3. Jahrgang 1942.Pless O/S:
Der Landrat, 1942. – 168 s., il., 23,5 cm, brosz. wyd. Zawiera materiały do
historii Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, z uwzględnieniem historii „polskiej
okupacji” 1921-1939 oraz książkę adresową powiatu pszczyńskiego. Brak
ilustracji po k. tyt. oraz zaplamienia na odwrocie tylnej okł.” 60. –
342. RAABE Eugeniusz (1874-1944): Kolejki linowe. Warszawa: Wyd. techniczne
Ministerstwa Komunikacji, 1936. – 248 s., [10] k. tabl., liczne rys. w tekście
i il., 21 cm, opr. ppł. wyd. Opis, budowa i zasady działania górskich kolejek
linowych. Druga połowa książki poświęcona jest wybudowanej ówcześnie
kolejce linowej Zakopane - Kuźnice - Kasprowy Wierch. 90. –
109
343. ROSPOND Stanisław (1906-1982): Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowości
pod przewodnictwem St. Srokowskiego. Wyd. 1. Cz.1: Polsko-niemiecka.
Cz.2: Niemiecko-polska. Uzupełnienia. Wrocław-Warszawa: Polskie Tow.
Geograficzne, 1951. – LII, [2], 418 s., 3 k. map złoż.; [2], 419-794 s., 25
cm brosz. wyd. Monumentalna praca wybitnego językoznawcy, członka
komisji ustalania nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych, do dziś
niezwykle użyteczna, w układzie dwujęzycznym, z zaznaczeniem powiatów.
Grzbiet t. 1 minimalnie uszkodzony w części dolnej (podklejony). Karta
tyt. wspólna dla obu tomów. Poszczególne części zaznaczone kolorowanymi
interfoliowanymi kartonowymi wkładkami. 250. –
344. RULIKOWSKI Mieczysław (1881-1951): Dawne gmachy i sale teatralne w Warszawie. Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze, 1918. – 46, [2] s., 20,5 cm, brosz.
wyd. Sekcya Miłośników Warszawy Polskiego Tow. Krajoznawczego. Serya
3. Przyczynki do dziejów Warszawy. Historia dawnych teatrów warszawskich
z XVII-XVIII w. z wyszczególnieniem poszczególnych scen. 45. –
345. SANDOZ Maria: Melsztyn i jego okolice. Napisała Marya Sandozówna.
Seria Biblioteka Macierzy Polskiej, nr 61. Lwów: Macierz Polska, 1911.
– 115, [2] s., il. 19 cm, opr. pł. z epoki ze złoc. na przednim licu. Dzieje
zamku w Melsztynie i okolic z (Zakliczyn, Czchów) oraz historią rodów
tam zamieszkałych (Melsztyńscy, Tarło i Lanckorońscy). 60. –
346. SCHLESINGER Max Ludwig: Land und Leute in Sowjetrußland. Dritte
vollst. neu bearb. Aufl. Mit drei mehrfarbigen Karten und einer graphischen
Darstellung. Berlin-Schöneberg: Langenscheidt Vlg., 1927. – XX, 604 s., kolor. mapy i pl. w ramach paginacji, 15,5 cm, opr. pł. wyd. ozdobna, z tłocz.
i złoc., brzegi kart barwione. Podręczna encyklopedia geograficzno-historyczna
o Związku Sowieckim. Bardzo ładny egzemplarz. 120. –
347. SEWERYN Tadeusz (1894-1975): Krakowskie skrzynie malowane. Kraków: Muzeum Etnograficzne, 1928. – [4], 38 s., [5] k. tabl. (kolor.), 33
ryc. il., 29,5 cm, opr. ppł. Wyd. Muzeum Etnograficznego w Krakowie,
nr 1. Bogato ilustrowane studium artystyczno-etnograficzne o misternie
zdobionych skrzyniach ludowych. Dołączono rozkładane szkice graficzne
skrzyń na papierze w ołówku i piórku (luzem). 150. –
348. SMOLEŃSKI Jerzy (1881-1940): Krajobraz Polski. Napisał … Warszawa: J.
Mortkowicz, 1912. – [2], 98, [1] s., [23] k. tabl., 26 cm, opr. ppł. Bogato ilustrowana rozprawa geograficzna o krajobrazie Polski, obejmująca ziemie etniczne
Pomorza, Wielkopolski i Małopolski oraz tereny Litwy, Podola i Wołynia,
wchodzące w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 90. –
110
349. [SOPOT] ALBUM von Zoppot. Zehn der schönsten Ansichten. [B.m.:
b.w., przed 1914]. – [10] k. tabl., leporello, 10 × 15 cm, opr. karton wyd.10
barwnych pocztówek z widokami Sopotu, jako uroczego miejsca wypoczynku. Stan bardzo dobry. 100. –
350. [SOPOT] Zoppot. Das Weltbad an der Ostsee.Danzig [Gdańsk]: Landesfremdenverkehrsverband, 1940. – [20] s., il. (w tym kolor.), for., 21 cm,
brosz. wyd. Barwny nowoczesny prospekt turystyczny reklamujący piękno
Sopotu i jego turystyczne walory. 50. –
351. SULIMIRSKI Tadeusz (1898-1983): Scytowie na Zachodniem Podolu.
25 rycin w tekście, XVIII tablic. Lwów: Lwowskie Tow. Prehistoryczne.
1936. – IV, 186, [2] s., [18] s. tabl., 25 cm, brosz. wyd. Prace lwowskiego
Towarzystwa Prehistorycznego, nr 2. Opis znalezisk grobowych kultury
scytyjskiej na Podolu w różnych rejonach (Buczacz, Horodenka, Kamieniec
Podolski, Kopyczyńce, Podhajce, Radowce, Skałat, Tarnopol, Trembowla
i Zaleszczyki). Egz. nierozcięty. 90. –
352. SZACHÓWNA Maria: Piękno Polski. Warszawa: Polski Touring Klub,
1930. – 118, [8] (inseraty) s., liczne il. W ramach paginacji, 17 cm, opr. pł.,
oryg. kolor. okł. brosz. zach. Popularny przewodnik po Polsce popularyzujący turystykę. Na pap. kredowanym. 50. –
353. [SZEMBEK Krystyna] (1885-1974): Jazłowiec. [Jazłowiec: SS. Niep. Poczęcia Najśw. Maryi Panny: 1938]. – 205 s., [2] k. tabl. (rozkł.), il., 18 cm,
brosz. wyd. Monografia Zakładu SS. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Jazłowcu k. Buczacza wraz ze spisem uczennic z lat 1863/64-1937/8 (wśród
nich przeważały pochodzące z najznamienitszych rodów szlacheckich i ziemiańskich). Tyt. okł. 100. –
354. [ŚLĄSK GÓRNY - DOLNY] VERZEICHNIS sämtlicher Ortschaften der
Provinzen Nieder- und Oberschlesien mit einer Uebersicht über die polit.
Einteilung der Provinzen und die Gliederung der Verwaltungsbehörden. Verzeichn. der an Polen und an die Tschechoslowakei abgetretenen Ortschaften.
Zum Dienstgebrauche für die Postanstalten amtl. bearb. bei der Oberpostdir.
Breslau. [B.m.: b.w.], 1928 <Liegnitz, Krumbhaar>. – XV, 239 s., 29 cm,
opr. ppł. Spis wszystkich miejscowości prowincji Dolnego i Górnego Śląska
w układzie administracyjnym, komunikacyjnym, pocztowym i politycznym.
Z uwzględnieniem terenów śląskich jakie znalazły się po I wojnie światowej
w granicach Polski i Czechosłowacji oraz liczbą mieszkańców w odniesieniu
do poszczególnych miejscowości.
150. –
355. [ŚLĄSK] SCHLESIEN. Hrsg. von Hugo Weczerka. Stuttgart: A. Kröner,
1977. – XCIII, [1], 699 s, mapy, pl., 17,5 cm, opr. pł. wyd. z obwol. Kröners
111
Taschenausgabe; Bd. 316. Handbuch der Historischen Stätten, [15]. Kröners
Taschenausgabe, Bd. 316. Encyklopedia historii Śląska, jego miast i miejscowości z bibliografią przedmiotową. Kompedium regionalne. 50. –
356. [ŚLĄSK] SILESIACA. Festschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum
Schlesiens zum siebzigsten Geburtstage seines Präses Colmar Grünhagen.
Breslau [Wrocław]: E. Morgenstern Verl.-Buchh., 1898. – [4], 416 s., winiety, 25 cm, opr. pł. z epoki ze złoc., brzegi k. barwione. Księga zasłużona
ku czci Colmara Grünhagena (1828-1911), zasłużonego śląskiego historyka.
Zawiera 17 rozpraw dotyczących historii Dolnego Śląska, m.in. historia
śląskich monet; bibliografia śląskiego renesansu 1475-1521; dzieje Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu; książę Jerzy II brzeski jako budowniczy;
materiały do historii wojny 1806-1807 w pow. Jelenia Góra. 150. –
357.
ŚWIERZ Mieczysław (1890-1929): Przewodnik po Tatrach i Zakopanem.
Z mapą Tatr, planem Zakopanego i 18 szkicami. Zakopane: nakł. Autora,
1927. – VIII, 230,, [18] s., [1] k. pl., [1] k. mapa (luzem, rozkł.), il., 15,5
cm, opr. karton wyd. Obszerny przewodnik autorstwa jednego z najwybitniejszych taterników i pisarzy tatrzańskich, działacza turystycznego
i narciarskiego. 90. –
358. ŚWIĘCKI Tomasz (1774-1837): Opis starożytnej Polski. T. 1-2. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: „Czas”, 1861. – V, [2], 8-274; [3], 6-214
s., 19 cm, współopr. pł. wyd. Biblioteka Polska. Seria 6; z. 24-27. Opis geograficzno-historyczny dawnej Rzeczypospolitej podług dawnych województw
i ziem dawniej odpadłych (np. Prusy Książęce). 150. –
359. TREBLIN Martin (1882-1950): Beiträge zur Siedlungskunde im ehemaligen Fürstentum Schweidnitz. Mit fünf Karten. Breslau [Wrocław]: G.
Wohlfarth, 1908. – [8], 147 s., [4] k. map (rozkł.), Darstellungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte, Bd. 6. Hrsg. vom Verein fűr Geschichte
Schlesiens. Materiały do historii zaludnienia w dawnym księstwie świdnickim (adl.) JUNGNITZ Joseph (1844-1918): Anton Lothar Graf von
Hatzfeldt-Gleichen, Kanonikus, Offizial und Generalvikar von Breslau.
Breslau: G. Wohlfarth, 1908. – [6], 48 s., [1] k. portr., Darstellungen und
Quellen zur Schlesischen Geschichte, Bd. 7. Biografia XVIII w. dostojnika
diecezji wrocławskiej (adl.) MEINARDUS Otto: Das Halle Neumarkter
Recht von 1181. Breslau: F. Hirt, 1909. – [6], 82 s., Darstellungen und
Quellen zur Schlesischen Geschichte, Bd. 8. O XII w. prawie Nowej Marchii (adl.) BRUCHMANN Karl: “Die Huldigungsfahrt König Friedrichs
I. von Böhmen (des “Winterkönigs”) nach Mähren und Schlesien. Breslau:
F. Hirt, 1909. – [5], 106 s. Darstellungen und Quellen zur Schlesischen
Geschichte, Bd. 9. Fryderyk V 1596-1632), elektor palatyński, tzw. “zimo-
112
wy król czeski” 1619-1620 i jego relacje z Wrocławiem (adl.) LINKE Otto:
Friedrich Theodor von Merckel im Dienste für Vaterland. Teil II. Bis Januar
1813. Breslau: F. Hirt, 1910. – [8], 329 s., Darstellungen und Quellen zur
Schlesischen Geschichte, Bd. 10. Dzieje F. Th. von Merckla (1775-1846),
nadprezydenta Śląska z siedzibą we Wrocławiu (adl.) ENDEMANN Karl
Johannes (1860-1926): Die Reichsgräflich von Hochbergsche Majoratsbibliothek in den ersten drei Jahrhunderten ihres Bestehens, 1609-1909.
Breslau: F. Hirt, 1910. – [6], 64 s., [7] k. tabl., Darstellungen und Quellen
zur Schlesischen Geschichte, Bd. 11. Historia biblioteki zamkowej majoratu
książąt Hochbergów w Książu z ikonografią (adl.) REIS Karl: Agrarfrage
und Agrarbewegung in Schlesien im Jahre 1848. Breslau: F. Hirt, 1910. –
[6], 148 s., Darstellungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte, Bd.
12. Kwestia agrarna i reforma rolna na Śląsku w 1848 r. (adl.) MATUSZKIEWICZ Felix: Die mittelalterliche Gerichtsverassung des Fürstentums
Glogau. Breslau: F. Hirt, 1911. – VI, 162 s., Darstellungen und Quellen zur
Schlesischen Geschichte, Bd. 13. Trybunał sądowy w księstwie głogowskim
w czasach średnich (adl.) GÜNZEL Gerhard (1887-?): Österreichische und
preussische Städteverwaltung in Schlesien während der Zeit von 1648-1809
dargestellt an Beispiel der Stadt Striegau. Breslau: F. Hirt, 1911. – VIII,
130 s., 25 cm, współopr. ppł. ` Darstellungen und Quellen zur Schlesischen
Geschichte, Bd. 14. Austriacka i pruska administracja na Śląsku w okresie
1648-1809 na przykładzie miasta Strzegom. Zbiór rozpraw historycznych
wydawanych przez Śląskie Towarzystwo Historyczne.
300. –
360. TROJANOWSKI Wincenty: Zabytki artystyczne Warszawy. I. Epoka
gotycka i renesansowa. II. Barok w Warszawie. III. Epoka rokoko i pseudoklasyczna. Z 11 ryc. Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze, 1916. – [2], 89 s.,
[10] s. tabl., 20,5 cm, brosz. wyd. Sekcya Miłośników Warszawy Polskiego
Tow. Krajoznawczego. Serya 1. Historya Warszawy, nr 4. Przegląd najcenniejszych zabytki Warszawy doby Rzeczypospolitej szlacheckiej, w tym
wiele dziś nieistniejących. 60. –
361. URBAŃSKI Antoni: Memento kresowe. Warszawa: nakł. Autora, 1929. –
VIII, 156 s., 165 il., 24 cm, opr. ppł., przednia okł. brosz. częściowo zach.
(naklejona). Jedno z czterech tomów cyklicznego dzieła będącego rachunkiem strat jakie poniosły polskie dwory i pałace na Kresach Wschodnich,
w wyniku wojny światowej, rewolucji bolszewickiej w Rosji i będących
jej pokłosiem pogromów oraz rabunków. Zawiera bogaty materiał ikonograficzny oraz opis zbiorów zgromadzonych w poszczególnych siedzibach
kresowych. 150. –
362. URBAŃSKI Antoni: Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. Zabytki polskie
przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie. Warszawa: nakł. Autora, 1927.
113
– 135, [1] s., 25 cm, opr. ppł. Ekslibris: „Biblioteka Muzeum Techniczno
Przemysł. w Krakowie”. K. 79-80 lekko naddarta na dolnym marginesie
i notatka na ostatniej stronie. W kilku miejscach lekkie zbrązowienia poza
tekstem. 150. –
363. WAŃKOWICZÓWNA Marta (1921-1982): W szpitalu pod dwoma okupacjami. (Pamiętnik polskiej Siostry Miłosierdzia). Chicago, Ill.: Związek
Polek w Ameryce, 1941. – 184 s., 18 cm, opr. pł. Z dedykacją autorki dla
Marii Łopacińskiej z 1944 r. Pamiętnik z wojny 1939 r. ze szpitala w Chełmie
pod okupacją sowiecką i niemiecką autorstwa córki Melchiora Wańkowicza.
Obraz miasta Chełma i okolic pod dwiema okupacjami. 50. –
364. [WARSZAWA - Hotel „Angielski”] Histoire de l’Hôtel d’Angleterre a Varsovie et description du séjour que Napoléon I y fit en 1812. [B.m.: B.w., 1914].
– [43] s.: il., 14 cm, brosz. wyd. Historia słynnego Hotelu „Angielskiego”
w Warszawie przy ul. Wierzbowej 6 i pobytu w nim cesarza Napoleona
I w grudniu 1812 r. Z pieczęciami: „Bracia Wysakowscy i Pobratyn” właścicieli restauracji tegoż hotelu, w charakterze reklamy. Lekki ślad zalania
ostatniej karty. 50. –
365. [WARSZAWA] DZIEJE cechu kuśnierzy m.st. Warszawy w latach 14761976. Praca wydana z okazji jubileuszu 500-lecia istnienia cechu. Warszawa:
BW HWiU Libra, 1977. – 42, [1] s., il. kolor. w ramach paginacji, 20,5 cm,
brosz. wyd. Historia cechu kuśnierskiego w Warszawie od najdawniejszych
czasów do współczesnych. Bogato ilustrowana iluminowanymi rękopisami
cechu o dużej wartości artystycznej i historycznej. Tylna okł. ze śladami
notatek. 40. –
366. [WARSZAWA] DZIEJE cechu stolarzy i pokrewnych rzemiosł drzewnych m.st. Warszawy w latach 1925-1970. Warszawa: Biuro Wydawnictw
C.T., 1970. – 55, [5] s., il., 24 cm, brosz. wyd. Historia cechu stolarskiego
w Warszawie od najdawniejszych czasów do współczesnych. 35. –
367. [WARSZAWA] Petit Guide de Varsovie. Warszawa: Polskie Tow. Krajoznawcze, 1933. – 109, [3] s., [10] k. tabl., [1] pl. (rozkł.), 15 cm, brosz. wyd.
Pieczęć własnościowa na k. tyt. Przewodnik oprac. przy współpracy: R.
Danysz-Fleszarowa, K. Konarska, L. Niemojewski i J. Sienkiewicz. Ilustr.
Podług fot.: J. Bułhakówna, M. Fuks, Photo-Plat [Stefan Plater-Zyberk]
i H. Poddębski. Przewodnik dla francuskojęzycznego turysty po Warszawie
z efektownym planem miasta. Stan bardzo dobry. 60. –
368. [WARSZAWA] ROZWÓJ życia finansowego Warszawy. Warszawa: Wyd.
Komunalnej Kasy Oszczędności m.st. Warszawy, 1938. – 49, [3] s., il., 25,5
cm, brosz. wyd. Historia życia finansowego Warszawy na słynnej wystawie
114
„Warszawa Wczoraj, Dziś i Jutro”. Interesująca typograficznie ilustrowana
broszura. 50. –
poz. 369
369. [WARSZAWA] ŚRÓDMIEŚCIE Warszawy w latach
1934–1938. Warszawa: [Odbito w Druk. Współczesnej],
1938. – 23, [1] s., il., 21 cm,
brosz. wyd.
35. –
370. WASILEWSKI Leon
(1870-1936): Skład narodowościowy państw europejskich.
Warszawa: Instytut Badań Spraw
Narodowościowych, 1933. – 150
s., tabl. mapa (kolor., rozkładana),
20,5 cm, opr. ppł. Omówienie
struktury językowej i narodowościowej w Europie w układzie
statystycznym z zastosowaniem
formy tabelarycznej i rysunkowej
(schematy). Ilustrowane wielobarwną mapką. 60. –
371. [WILEŃSZCZYZNA] Isze Targi Północne. Wystawa rolniczo-przemysłowa.
Wystawa regjonalna w Wilnie 18-VIII - 1928 - 9-IX. Katalog - przewodnik.
Wilno: Komitet Wykonawczy, 1928. – 104, LXIV (inseraty) s., [1] k., il., 22,5
cm, opr. karton wyd. Targi Północne stanowiły coroczną wileńską wystawę
przemysłu polskiego i zagranicznego w latach 1928-1939. Wzorowane na
lwowskich Targach Wschodnich zmierzały do uczynienia z Wilna ogniska
handlu Polski z krajami wschodnimi, zwłaszcza z krajami bałtyckimi. Stały
się organem propagandy i ekspansji wytwórczej Wileńszczyzny oraz jej regionalnego przemysłu, rolnictwa i rzemiosła. Obszerny katalog wystawców
regionalnych wraz z adresografią, opisem eksponatów, w układzie alfabetycznym i branżowym. Źródło informacji o Wileńszczyźnie, jej firmach,
instytucjach, ziemiaństwie itp. 100. –
372. [WISŁA, BESKIDY] Przewodnik po Wiśle. Z mapą turystyczną Śląska
Cieszyńskiego i planem centrum Wisły i okolicy. Cieszyn: P. Mitręga, 1938.
– 79, [5] s., [1] k. tabl., [1] k. pl. (rozkł.), [1] k. mapa (rozkł., luzem), tabl.
z il. w ramach paginacji, 18,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik po znanym już
w okresie międzywojennym ośrodku turystycznym Beskidu Cieszyńskiego.
Stan bardzo dobry. Ładny egz. 120. –
115
373. WIŚNIEWSKI Jan (1876-1943): Miasto Skała i Grodzisko w Olkuskiem.
Napisał … Marjówka: [b.w.], 1934. – 31 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Monografia
miasteczka Skały i Grodziska w Olkuskim. Grzbiet nadpęknięty. Rzadkie.
70. –
374. WOJCIECHOWSKI Jarosław (1874-1942): Królewski Zamek Stary w Grodnie. Grodno: Wojewódzki Komitet Uczczenia Króla Stefana Batorego, [1936].
– 27, [1] s., k. portr., liczne il., fot. w tekście, pl., 29,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa na k. tyt. Dzieje zamku królewskiego Stefana Batorego
w Grodnie. Przednia okł. ze zbrązowieniami. 90. –
375. WOJCIECHOWSKI Tadeusz (1838-1919): Chrobacya. Rozbiór starożytności
słowiańskich. Napisał … T. 1. Kraków: „Kraj”, 1873. – [2], 341, [3] s., 22 cm,
opr. pł. Praca późniejszego profesora historii polskiej Uniwersytetu Lwowskiego
o rozsiedleniu się dawnych Słowian. Tom 1 omawia metody badawcze i etnografię. Tom II poświęcony historii nie został wydany. 120. –
376. WOJNICZ Adam: Łuck na Wołyniu. Opis historyczno-fizjograficzny przez
… Z fotografjami Jana Suszyńskiego oraz z dopełnieniem i fotografjami budowniczego Konstantego Teleżyńskiego. Łuck: Nakł. Autora, 1922. – 96 s.,
il., pl., 24,5 cm, brosz. wyd. Podpisy i pieczątki na k. tyt. i przedtyt. Bardzo
rzadka regionalna monografia miasta Łucka. Brak przedniej okł., a tylna
podniszczona luzem (z herbem miasta). Wewnątrz czysty egz. 150. –
377. [ZAKOPANE] ALBUM pamiątkowy Zakopanego. Zawiera 14-cie rycin
z cyklu Zakopane - Tatry. Kraków: J. Brunelik, [1935]. – [32] tabl. s., il.,
12 × 17 cm, opr. karton wyd. Album z rycinami zawierającymi na odwrocie
ogólny opis Zakopanego, informacje historyczne, turystyczne itp. 50. –
378.
[ZAKOPANE - Muzeum Tatrzańskie] Katalog zbiorów etnograficznych.
Zakopane: Muzeum Tatrzańskie, [1907]. – V, [1], 35 s., 15,5 cm, brosz. wyd.
Pieczęcie: „Piotr Ostromęcki - Tomaszewice”. Katalog 300 pozycji etnograficznych w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem. Tyt. okł. Ładna okł. z elementami góralskimi. 45. –
379. ZAKOPANE. Kraków: „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, [lata 30 te XX
w.]. – [8] s., fot., 28 cm, brosz. wyd. Reklamówka propagująca Zakopane,
jako największe w Polsce uzdrowisko, stację turystyczno-sportową i najlepsze
miejsce wypoczynkowe. Z cyklu: Zdroje polskie przed sezonem. Fotografie
wykonał H. Schabenbeck. 60. –
380. ZIELENIEWSKI Michał (1821-1896): Pięć obrazów z dorocznego ruchu
i postępu zdrojowiska w Krynicy od 1867 do 1871 roku. Skreślił … Serya
III. Kraków: [b.w.], 1872. – 19, [1]; 17, [1]; 21, [1]; 16; 22 s., 21,5 cm, opr.
116
karton okl. pap. Z dedykacją autora dla Biblioteki Komisji Balneologicznej
w Tow. Lekarskim Krakowskim. Pięć sprawozdań naukowych dotyczących
rozwoju wodolecznictwa w uzdrowisku Krynica w ciągu kolejnych pięciu
lat autorstwa tamtejszego lekarza rządowego i członka wielu towarzystw
zagranicznych. Tytuły poszczególnych rozpraw w nagłówku. Tytuł ogólny
wg okł. Drobne zabrudzenia na okł. 150. –
381. ZIELENIEWSKI Tadeusz: Szczytami Karpat. Warszawa: G.K.W., 1934.
– 108, [4], mapa (rozkł.), całostronicowe ilustr. w tekście, 28 cm, opr. pł.,
przednia okł. brosz. zach. Całkowite opracowanie graficzne Atelier GirsBarcz. Opis rajdu narciarskiego odbytego w dniach 3-21 lutego 1933 r.
w Małopolsce Wschodniej na trasie Worochta - Sianki (Czarnohora, Gorgany, Bieszczady) wraz z kolorową mapą trasy (podklejoną). Ekskluzywny
przykład polskiej sztuki typograficznej. Wewnątrz czysty egz. 200. –
382. ZINKIEWICZ Włodzimierz (1904-1972): Puławy i okolice. Przewodnik.
Puławy: Pol. Tow. Krajoznawcze, 1939. – 145, [3] s., [1] k. mapa, 26 ryc.,
17,5 cm, brosz. wyd. Zawiera szkic monograficzny Puław z przewodnikiem
po mieście, trasami wycieczek po okolicy i informatorem miejscowym.
Książka ta wydana tuż przed wojną wywarła spory wpływ na miejscową młodzież i była w częstym użytku podczas okupacyjnych kompletów.
Użyte w przewodniku określenie „bolszewicka zaraza” związane z wojną
polsko-sowiecką w 1919-1921 r. przysporzyło autorowi w Polsce Ludowej
wiele kłopotów. 100. –
383. ZWOLIŃSCY Tadeusz (1893-1955) i Stefan (1900-1982): Zakopane. Stacja klimatyczna w Tatrach. Krótki przewodnik po Zakopanem i okolicy
z planem orjentacyjnym w podziałce 1: 12.500. Zakopane: L. Zwoliński,
1922. – 91, [29] s., mapa, 15 cm, brosz. wyd. Popularny przewodnik po
Zakopanem z informatorem turystycznym, inseratami zakopiańskimi,
historią regionu i setkami porad dla ówczesnego turysty. Gdzieniegdzie
zażółcenia, włącznie z okł. 60. –
H
I
S
T
O
R
I
A
384. ALBUM powstania listopadowego. 1830 - 29.XI. - 1930. W setną rocznicę
bohaterskiego porywu. [wstęp Fr. Galiński]. Warszawa: Bibljoteka Historyczno-Naukowa, [1930]. – [2] s., 15 k. tabl., 16 × 24 cm, brosz. wyd. 75. –
385. BABIŃSKI Juljan (1900-1943): Geografja polityczna w Polsce. A.D. 1937.
Warszawa: „Merkuryusz Polski”, 1937. – 24 s., 24 cm, brosz. wyd. Przewodnik
po ugrupowaniach politycznych w Polsce międzywojennych autorstwa redaktora jednego z najbardziej kąśliwych periodyków. Syntetyczny, zwarty i trafny
dobór materiału, niemożliwy dziś do publikacji w dobie wszechogarniającego
Polskę stylu poprawności politycznej (np. z charakterystyki konserwatystów
krakowskich – ogranicza się do specjalnego gatunku ziemian, mianowicie
„ziemian z rad nadzorczych” (żydowskich). Czasami ziemianie tego gatunku
nazywani bywają krótko: „zięciowie”). 45. –
386. BALZER Oswald (1858-1933): Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej. Napisał … Lwów: Tow. dla Popierania Nauki Polskiej, 1917. –
VII, [1], 626 s., 22,5 cm, opr. pł. Prace Naukowe, dz. 1, t. 4. Rozwój skarbca
katedry wawelskiej oraz archiwum koronnego w okresie piastowskim. Monografia historyczna opisująca losy regaliów królewskich. 120. –
387. BALZER Oswald (1858-1933): Stolice Polski 963-1138. Napisał … Lwów:
Tow. dla Popierania Nauki Polskiej, 1916. – [2], 74 s., 24 cm, brosz. wyd.
Studya nad Historyą Prawa Polskiego wyd. pod red. Oswalda Balzera, t.
VI, z. 4. Opracowanie historyczno-źródłowe o pierwszej stolicy Polski
w Gnieźnie oraz okolicznościach przeniesienia jej do Krakowa. 50. –
388. BARTOSZEWICZ Julian (1821-1870): Hetmani polscy koronni i Wielkiego
Xięstwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Woj. Gersona,
objaśnione po polsku i francuzku tekstem historycznym przez … Warszawa: A. Dzwonkowski i Sp., 1862 [właśc. 1860-1866]. – [111] s., 27 k. tabl.
(litografie sygn. W. Gerson), 38 cm, opr. płsk. z epoki. Pieczątka: „Z Księgozbioru Maternickiego”. Dzieło ukazywało się częściami i obejmowało 9
poszytów zawierających 27 portretów z życiorysami oraz streszczeniami
w języku francuskim. Litografie wykonano w zakładzie A. Dzwonkowskiego
podług rysunków Wojciecha Gersona. Dzieło obejmuje następujące osobistości historyczne: Jan Tarnowski (1488-1561), Jerzy Radziwiłł (1480-1541),
Roman Sanguszko (1537-1571), Jan Zamojski (Zamoyski) (1541-1605),
Krzysztof Mikołaj Radziwiłł (1547-1603), Jan Karol Chodkiewicz (15601621), Stanisław Żółkiewski (1547-1620), Jędrzej (Andrzej) Sapieha (zm.
1621), Krzysztof Radziwiłł (1585-1640), Stanisław Koniecpolski (1591-1646),
Mikołaj Potocki (1593-1651), Stanisław Rewera Potocki (1579-1667), Janusz
118
Radziwiłł (1612-1656), Wincenty Gąsiewski (Gosiewski!) (1620-1662), Paweł
Sapieha (1609-1665), Jan Sapieha (1590-1664), Jan Klemens Branicki (16891771), Wacław Rzewuski (1706-1779), Hieronim Lubomirski (1647-1706),
Adam Sieniawski (1666-1726), Stanisław Denhoff (1673-1728), Stanisław
Chomętowski (1673-1728), Józef Potocki (1673-1751), Stefan Czarniecki
(1599-1665), Michał Kazimierz Radziwiłł (1625-1680), Stanisław Jabło-
119
nowski (1634-1702), Feliks Potocki (1630-1702). Piękne portrety wodzów
polskich w bardzo dobrych stanach. Minimalne plamki (zażółcenia czy
zbrązowienia występują jedynie na obrzeżach kart (poza wizerunkami). Pod
portretami umieszczono herby rodowe hetmanów oraz ich autografy świadczące o poczuciu narodowym polskim największych hetmanów litewskich.
Dołączono kopię karty tytułowej jednego z poszytów (karta tytułowa do
dzieła nie jest znana i nie występowała w kompletnych dziełach na rynku
antykwarycznym w ostatnich latach). Opr. z nadpękniętym grzbietem
i śladami otarć. 3 500. –
120
389. BARWIŃSKI Eugeniusz (1874-1947): Ukraińskie sny o potędze. Z życia
i aktów. Lwów: H. Altenberg, 1922. – 31 s., 18 cm, brosz. wyd. Z dedykacją
autora dla Franciszka Bujaka. Stosunki polsko-ruskie (ukraińskie) od końca
XIX w. do wojny światowej. Wzrost znaczenia politycznego Ukraińców
wskutek polskiej polityki ustępstw w Galicji. 45. –
390. BECK Józef (1894-1944): Przemówienia, deklaracje, wywiady 1931-1937.
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938. – 339 s., 24 cm, brosz. wyd. Podpis
własnościowy na k. tyt. Zbiór tekstów urzędowych polskiego ministra
spraw zagranicznych okresu międzywojennego. Źródło do dziejów polskiej
polityki międzynarodowej. 100. –
391. BEŁCIKOWSKA Alicja (1898-1940): Polityczne związki młodzieży w Polsce
w roku 1925. (Historje i programy politycznych związków akademickiej,
szkolnej, robotniczej i wiejskiej młodzieży polskiej i mniejszości narodowych w Polsce). Warszawa: Sgł. Dom Książki Polskiej, 1925. – 158 s., 18
cm, brosz. wyd. Vademecum o 39 organizacjach młodzieżowych w Polsce,
od prawicowych z monarchistami, po skrajnie lewicowe z komunizującymi, działające w środowiskach akademickich, miejskich i wiejskich oraz
z uwzględnieniem mniejszości narodowej (ukraińskie i żydowskie). Charakterystyka poszczególnych organizacji, ich historia, władze oraz wyjątki
z programów. 50. –
392. BEŁCIKOWSKI Jan (1874-1940): Stronnictwa, partje, unje, federacje, kluby
polityczne na ziemiach polskich i ich programy w r. 1921 r. Na podstawie
źródeł sejmowych, urzędowych i prasowych oprac. … Warszawa - Lwów:
G. Szylling, [1921]. – 30, [2] s., 22 cm, brosz. wyd. Przewodnik po legalnych i półlegalnych ugrupowaniach politycznych na początku odrodzonej
Rzeczypospolitej (z komunistami i Żydami włącznie). 40. –
393. BÉRAUD Henri (1885-1958): Co widziałem w Moskwie. Tłom. z oryginału
J.H. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rzepecki, 1926. –
184 s., [8] k. tabl., 19,5 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Reportaż francuskiego pisarza i dziennikarza z pobytu w Moskwie
we wczesnym stadium rządów bolszewickich. Miejscami zażółcenia kart
i zabrudzenia. 50. –
394. BERSON Jan Otmar (1903-?): Nowa Rosja na przełomie dwóch piatiletek;
[przedm. Ryszard Matuszewski]. Warszawa: „Sarmacja”, 1933. – [3], VI, 317
s., [8] k. tabl., 22 cm, opr. ppł. Pieczątki: „Bibljoteka Organizacji SjonistówRewizjonistów w Grudziądzu”. Książka stanowi zbiór reportaży tematycznych
młodego piłsudczyka, dziennikarza „Gazety Polskiej”. Zadziwia trafnością
spostrzeżeń i dotyczących wielu dziedzin życia w Rosji sowieckiej zilustrowana anegdotami i ówczesnymi dowcipami (np. Tradycje św. Włodzimierza:
121
„Tradycją Rusi jest wypitka”; „Do czego służą dziś moskiewskie targowiska? – Aby chłopi mieli gdzie kupić kawałek chleba od … robotników”).
Książka ta, obok kilku podobnych, stanowi plon pobytu autora w Moskwie
w charakterze korespondenta prasowego w latach 1932-1935, zakończonego
wydaleniem. Znakomita do dziś lektura. Niecodzienny stempel na kartach
książki. 100. –
395. BERSON Jan Otmar (1903-?): Sowieckie zbrojenia moralne. Warszawa:
G.K.W., 1937. – XII, 152, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Kolejna praca korespondenta Polskiej Agencji Telegraficznej w Moskwie. Wśród tekstów
m.in.: „Patriotyzm sowiecki” a nacjonalizm rosyjski; Kwestia żydowska
w ZSRR i jej znaczenie militarne; Klasyczny przykład sowieckich metod podboju ( np. passus co do Gruzji: „Moskwa przestrzega podpisanych
przez nią układów międzynarodowych, jedynie w wypadku, gdy liczy się
z siłą (militarną i moralną) danego kontrahenta”; „W bezpieczeństwo od
Wschodu możemy wierzyć tak długo, póki mamy wspaniałe wojsko i energicznie zwalczamy wszystko, co może nas osłabić. Dlatego zrozumiałe są
(z moskiewskiego punktu widzenia) ustawiczne ataki na polskie zbrojenia
i politykę wewnętrzną”. Obraz polityki sowieckiej, której wiele założeń
mimo upadku komunizmu jest do dziś realizowane. 60. –
396. BILLOTTE Pierre (1906-1992): Zagadnienie stosunków polsko-niemieckich w opinii francuskiej. Przedruk artykułu z nr 5/6/[19]61 „Politique
Étrangère” w tłumaczeniu na język polski. Londyn: Polonia Book Fund,
[1961]. – 13, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Praca słynnego gaullistowskiego
generała formułująca przesłanki polityki francuskiej wobec ziem zachodnich Polski z granicami na Odrze i Nysie w obliczu zmian historycznych
i rządów komunistycznych w Polsce. Tyt. okł. 35. –
397. BORAWSKI Aleksander (1861-1942): Królowa Jadwiga na Wawelu. Szkic
historyczny. Warszawa: Wydawnictwo Księży Pallotynów, 1933. – 78 s., 20
cm, brosz. wyd. Biografia królowej Polski Jadwigi (1374-1399). 40. –
398. BORKOWSKI Emilian (1829-1900): Polak na szubienicy. (Rzecz osnuta
na wypadkach roku 1846). [Inc.:] „Słyszysz jęki? Słyszysz płacze? Słyszysz smętne wiatru tony.”. Kraków: [b.w.], 1848. – 4 s., 20,5 × 13 cm okł.
pap. tymczasowe. Pieczęć własnościowa w nagł. Wiersz o rzezi galicyjskiej
122
uczestnika tamtych wydarzeń. Na druku: Kraków dnia 13 czerwca 1848 r.
Zbrązowienia, uszczerbek na marginesie poza tekstem. 120. –
399. BORODZICZ Józef (1861-?): Pod wozem i na wozie: pamiętniki. czyli kilka lat
pracy duszpasterskiej na Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosyi; oprac. Aleksander
Mohl. Kraków: J. Borodzicz, 1911. – 266, II, IV s., il., 24,5 cm, brosz. wyd.
Obraz społeczeństwa polskiego na kresach pólnocno-wschodnich. Przyczynek
do dziejów ziemiaństwa polskiego w Inflantach Polskich (m.in. ród Mohlów).
Grzbiet uszkodzony (częściowo reperowany). Czysty egz. 70. –
400. BOROWSKI Stanisław (1903-1945): Kodeks Stanisława Augusta. Zbiór
dokumentów. Wyd. … Warszawa: Tow. Prawnicze, 1938. – V, [1], 348 s.,
24,5 cm, opr. ppł. Kodeks stanowi próbę nowoczesnego skodyfikowania
prawa cywilnego i karnego Rzeczypospolitej szlacheckiej w dobie Sejmu
Czteroletniego. Niniejsze dzieło stanowi zbiór cennych materiałów pozostałych po pracach komisji, w której brali udział ówcześni luminarze prawa.
Cenne źródło prawno-historyczne. 100. –
401. BROUGHAM [Henry Peter] (1778-1868): Polska przez …; [tłum.] z angielskiego. Warszawa: druk. przy Ulicy Napoleona (Miodowej) w Pałacu Paca,
1831. – [4], 188 s., opr. ppł. Pieczątka: „Księgozbiór rodzinny Krassowskich”
z herbem Jastrzębiec. Praca o Polsce kanclerza Wielkiej Brytanii z analizą jej
dziejów w XVIII w. oraz przyczyną upadku państwowości. Wydana w okresie powstania listopadowego kiedy dyplomacja polska liczyła na interwencję
w sprawie polskiej przychylnych jej przywódców politycznych Anglii. Liczne
zbrązowienia, grzbiet uszkodzony, blok książki zwarty. 100. –
402. CALLIERES François de (1645-1717): Sztuka dyplomacji; przeł. i wstępem
opatrzył Mieczysław Szerer. Warszawa: Acad. Litterarum, 1929. – 175, [1] s.,
20,5 cm, opr., pl., przednia okł. brosz. zach.
(podklejona). Z dedykacją tłumacza (?) dla
dyplomaty (?) z 1934 r. Praca francuskiego
dyplomaty, wielokrotnie przebywającego na
dworze polskim, poświęcona sztuce dyplomacji, jego ceremoniałowi, cechom osobowym
predestynującym do profesji etc. 50. –
403. CHURCHILL mówi o bolszewizmie.
[B.m.: b.w., po 1940]. – [4] s., il. Kol., 29,5
cm, brosz. wyd. Niemiecka publikacja propagandowa zawierająca antybolszewickie
wypowiedzi Winstona Churchilla (18741965) z lat 1918-1940. 60. –
123
404. CO to jest bolszewizm? [B.m.: b.w., lata 40-te XX w.]. – [4] s., 21 × 15 cm,
brosz. wyd. Propagandowa broszura niemieckich władz okupacyjnych z cytatami antykomunistycznymi polskich intelektualistów i polityków (wśród
autorów Marszałek Józef Piłsudski, prof. Florian Znaniecki, Stanisław
Cat-Mackiewicz, Antoni Anusz, księża Aleksander Żychliński, Edward
Kosibowicz, Stanisław Trzeciak i Kazimierz Lutosławski ). Kolorowa okł.
z sierpem i młotem we krwi. 75. –
405. CRONICA conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410. Z rękopisu Biblioteki Kórnickiej wyd. Zygmunt Celichowski
(1845-1923). Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1911. – [2], 31 s., [20] s. tabl.
(faksymile), 18 cm, brosz. wyd. Kronika konfliktu Władysława Jagiełły (ok.
1351-1434) króla polskiego z Krzyżakami w 1410 r. Wydanie anonimowego
źródła o wojnie polsko-krzyżackiej wraz z faksymilami oryginału w formie
wielobarwnych tablic. 50. –
406. C Z E R M A K
Wiktor (1863-1913):
Illustrowane dzieje
Polski. T. 1: Od początków do X wieku. Wiedeń: Franciszek Bondy,
[1905]. – [4], VIII, 337
s., 14 k. tabl. (chromolitografie; rozkł.), 1 k.
mapa (rozkł.), 100 il.
w tekście, 25,5 cm, opr.
pł. vwyd., sygn. „Karol
Scheibe, przedtem F.
Gogl” z piastowskim
orłem na czerwonym
tle z bogato zdobiona
bordiurą. Bogato ilustrowane dzieje przedhistoryczne ziem polskich
doprowadzone do czasów wczesnopiastowskich. Więcej tomów
nie wydano. Ładna okł.
wyd. z renomowanej
oficyny introligatorskiej
w Wiedniu. 200. –
124
407. CZERNECKI Jan (1871-1955): Mały król na Rusi i jego stolica Krystynopol. Z pamiętnika klasztornego 1766-1787 i z innych źródeł zebrał i zestawił.; [Władysław Jastrzębski ozdobił rozdz. winietami i końcówkami; zdj.,
fot. wyk. Jan Wójtowicz]. Kraków: J. Czernecki, 1939. – 501 s., 60 portr.
i szkiców, 37 faksym., 61 fot. w ramach paginacji, 25 cm, opr. wyd. pł.
Opowieść o Stanisławie Szczęsnym Potockim (1753-1805) i Krystynopolu.
Bogato ilustr. Stan bardzo dobry. 180. –
408. CZY potrzebny jest Polsce Senat?
Warszawa: [b.w.], 1946. – [16] s.,
portr., fot., il., 15 cm, brosz. wyd.
Propagandowa broszura polityczna wydawana przed referendum
ludow ym w 1946 r. przez PPR
i jego przybudówki celem agitacji
wyborczej w myśl hasła 3 X TAK!
Całość projektu Mieczysława Bermana (1903-1975), grafika, twórcę
fotomontaży, plakatów politycznych, filmowych i reklamowych.
Na ok ładce wizerunek Księcia
Janusza Radziwiłła (1880-1967),
senatora II Rzeczypospolitej. Stan
bardzo dobry. 50. –
409. DAITZ Werner (1884-1945 ): Lebensraum und gerechte Weltordnung. Grundlagen einer anti-Atlantikcharta. Ausgewählte Aufsätze von … Amsterdam:
De Amsterdamsche Keurkamer, 1943. – 225 s., 19,5 cm, opr. ppł. Autor był
prominentnym hitlerowskim ekonomistą i umiarkowanym nazistą, który atakował samą koncepcję suwerenności i państwowości, dowodząc w 1938 r., że
hitlerowska myśl narodowo-etniczna zlikwidowała prymat państwa, ideę, której
korzenie sięgają brytyjskiej myśli politycznej i rewolucji francuskiej. Negował
idee suwerenności państwowej („Przez tą fałszywą angielską filozofię polityczną
biologiczna całość europejskiej rodziny narodów jest poszatkowana na państwowe suwerenności, które nie mają ze sobą żadnych powiązań”). Utrzymywał,
że naród jest mały i egoistyczny w porównaniu z wielkim wspólnym przedsięwzięciem, jakim jest Europa („Wspólny interes Europy ma pierwszeństwo
przed egoistycznymi interesami narodów”). Niniejsze dzieło traktuje o przestrzeni życiowej i sprawiedliwym porządku świata, który przeciwstawia tzw.
Karcie Atlantyckiej. Omawia ideę organizacji gospodarczej nowonarodzonej
rodziny „białych” narodów Europy od Gibraltaru do Uralu pod niemieckim
przewodnictwem jako jednolitej organizacji gospodarczej. Postuluje w niej
125
rządy wspólnotowej rady europejskiej, przy czym „przestrzeń życiową” definiuje neutralnie, nie jako zdobycz Rzeszy Niemieckiej, lecz jako ustanowiony
przez nią i jej sojuszników nowy wspólny ekonomiczny ład europejski. Myśli
Daitza wywarły po wojnie wpływ na idee zjednoczonej Europy realizowaną
dziś w ramach Unii Europejskiej. 75. –
410. DANGEL Stanisław (1873-1938): Rok 1831 w Mińszczyźnie. Warszawa:
Kasa im. Mianowskiego, 1925. – [4], 189, [3] s., 24 cm, opr. pł. T. II Wydawnictw Instytutu Badania Ziem Wschodnich R.P. Zawiera m.in. Spis
pochodzących z Mińszczyzny uczestników rewolucji (według materiałów
pozostałych po M.[ińskiej] K.[omisji] Ś.[ledczej]) oraz spis osób, którym
skonfiskowano majątki. 80. –
411. DASZYŃSKI Ignacy (1866-1936): Wybory galicyjskie przed sądem parlamentu. Mowy posła … Według stenogramu. Kraków: „Naprzód”, „Prawa
Ludu” i „Robotnik”, 1897. – 32 s., 18 cm, opr. ppł. Liczne pieczątki zagranicznych sekcji socjalistów polskich w Stanach Zjednoczonych. Biblioteka
Polityczno-Społeczna „Prawa Ludu”, t. III. Mowy parlamentarne przywódcy
socjalistów polskich w Galicji. 45. –
412. DASZYŃSKI Ignacy (1866-1936): Szymon Konarski. W 60-tą rocznicę stracenia. Interpelacya posła … i towarzyszy, wniesiona w dniu 23-go lutego 1900
r. na 35-tem posiedzeniu XVI-go peryodu Izby posłów. Lwów: Redakcya „Promienia”, 1902. – 32 s., [1] k. portr., 17,5 cm, opr. ppł. Wyd. „Zjednoczenia”.
Broszura pamięci spiskowca i bojownika o wolność Polski Szymona Konarskiego
(1808-1839), straconego przez Moskali w Wilnie. 45. –
413. DĄBROWSKA Marja (1889-1965): O zjednoczonej Polsce, jej mieszkańcach
i gospodarstwie. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: Tow. Wyd., 1921. – 198, [5] s.,
20 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne (m.in.: „Biblioteka
Dzieci Syberyjskich”). Wyjątkowa książka pisarki, nieuwzględniana w jej PRLowskich bibliografiach i biografiach. Dzieło o odrodzonej Polsce, jej spadku
dziejowym, historycznym, gospodarczym i kulturalnym ze wskazaniem kierunków przyszłego rozwoju narodu i państwa. 50. –
414. [DĄBROWSKI Józef (1876-1926)] GRABIEC J. [pseud.]: Ostatni szlachcic. Aleksander hrabia Wielopolski, margrabia Gonzaga Myszkowski na
tle dziejów. T. 1-2. Warszawa: Tow. Wyd., 1924. – [4], 337, [2] s., [1] k.
portr.; [2], 405, [2] s., 18 cm, opr. karton ozdob. Biografia polityka okresu
126
przedpowstaniowego Aleksandra Wielopolskiego (1803-1877). Grzbiet
nadpęknięty. 90. –
415. DEMBIŃSKI Bronisław (1858-1939): Upadek rycerstwa. Odczyt wygłoszony w Warszawie w Ratuszu d. 13 marca 1890 na dochód osad rolnych.
Kraków: Nakł. Autora, 1891. – 23 s., 21 cm, brosz. wyd. Rozkwit rycerstwa
w średniowieczu i jego zmierzch oraz przyczyny upadku.
30. –
416. DMOWSKI Roman (1864-1939): Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. 7 według wyd. 4 ze słowem wstępnym Tadeusza Bieleckiego. Londyn: Koło
Młodych Stronnictwa Narodowego, 1953. – 122 s., 21,5 cm, brosz. wyd.
„Wyznanie wiary narodowej” czyli manifest głównego ideologa obozu narodowego określający zasady polityczne i społeczne. Najważniejsza ideologicznie książka polityka tego obozu, która wywarła znaczny wpływ na
pokolenia. Interesujące wyd. emigracyjne. 50. –
417.
DOROŻYŃSKA Elżbieta z Zaleskich (1882-1943): Na ostatniej placówce.
Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921. Z przedmową Artura
Górskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1925. – [4], XV, [2], 6-478, [1] s.,
18,5 cm, płsk. ze złoc. i tłocz. Superekslibris: „S.G.” na grzbiecie. Pieczątka
własnościowa na k. tyt. Wspomnienia z Podola „panny kresowej” oraz dzieje
polskich dworów i ziemiaństwa polskiego w latach nawały bolszewickiej.
Ładny egz. 150. –
418. DUDA Franciszek (1878-1945): Rozwój terytoryalny Pomorza polskiego
(wiek XI-XIII). Z mapą i tablicą genealogiczną. Kraków: Akademia Umiejętności, 1909. – [4], 170 s., [2] k. tabl. na 4 k., 23,5 cm, opr. ppł., przednia
okł. brosz. zach. (naklejona). Historia Pomorza Gdańskiego w XI-XIII w.
wraz z jego geografią historyczną. 90. –
419. FIJAŁEK Jan (1864-1936): Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego. T. 1-2. Kraków: Akademia Umiejętności, 1900. – [4], 448; [6], 423 s., 23,5 cm, opr. ppł. Monografia Jakuba z Paradyża (ok. 1380-1464), cystersa, teologa, filozofa i kaznodziei.
Zasłynął m.in. jako współautor traktatu o wyższości soboru nad papieżem
przesłanego na sobór w Bazylei. Praca stanowi ważne studium do dziejów
epoki i Uniwersytetu Jagiellońskiego. 250. –
420. FINKEL Ludwik (1858-1930): Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyi jagiellońskiej i unii polsko-litewskiej. Kraków: Akademia Umiejętności fundusz Nestora
Bucewicza, 1910. – VIII, 296 s., 22,5 cm, opr. ppł. Polityka dynastyczna rodu
Jagiellonów w Polsce i na Litwie w okresie 1501-1569. 100. –
127
421. GALL Anonim (1050/1060-po 1116): Historya Bolesława III, króla polskiego przez Polaka bezimiennego rytmem łacińskim napisana około roku
1115, wytłomaczona. Warszawa: nakł. Ks. Adama Czartoryskiego, 1821. –
350 s., 18 cm, opr. ppł. Pieczątki XIX w. na k. tyt. Pierwszy polski przekład
wczesnośredniowiecznej kroniki Galla Anonima dokonany przez Hipolita
Kownackiego (1761-1854). 150. –
422. GAWROŃSKI Franciszek Salezy (1787-1871): Pamiętnik r. 1830/31 i kronika pamiętnikowa (1787-1831) pułkownika. Wydał Jan Czubek. Kraków:
Akademia Umiejętności, 1916. – IX, [1], 527 s., 24 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Diariusz kampanii 1831 r. oraz obraz
życia obyczajowego i towarzyskiego Krakowa w latach 1807-1830. Wybitna
pozycja w polskiej literaturze pamiętnikarskiej XIX w. 120. –
423. GLUZIŃSKI Tadeusz (1888-1940): Odrodzenie idealizmu politycznego.
Warszawa: Sgł. Dom Książki Polskiej, 1935. – 172, [2] s., 19 cm, brosz. wyd.
Rozważania historiozoficzne działacza obozu narodowego z kręgu Obozu
Narodowo-Radykalnego. Interesujące studium o tytule moralnym sprawowania władzy na przestrzeni dziejów (od monarchii po republikę autorytarną
i demokratyczną) i etyce w życiu publicznym. Egz. nierozcięty. 50. –
424. GLUZIŃSKI Tadeusz (1888-1940): Sprawa ukraińska. Warszawa: [b.w.],
1936. – 128 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Pieczątki: „Księgozbiór Sawkiewicza
Leona”; Biblioteka „Nowego Ładu”. Problem narodowego ruchu ukraińskiego od początku XIX w. i jego relacje względem wpływów polskich w Galicji
i Polski niepodległej. Rola mocarstw zaborczych wobec sprawy ukraińskiej
oraz aktywizacja ruchu ukraińskiego po 1918 przez Niemcy. Praca interesująca
również z dzisiejszej perspektywy wobec eliminowania przejawów kultury
polskiej we Lwowie i Ukrainie zachodniej. 50. –
425. GŁĄBIŃSKI Stanisław (1862-1943): Wspomnienia polityczne. Cz.1-3.
Pelplin: Drukarnia i Księgarnia Sp. z o. odp., 1939. – 559 s., 23 cm, współopr. pł., przednia okł. brosz. zach. Wspomnienia jednego z czołowych
przywódców Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, posła w parlamencie austriackim i polskiego posła i senatora oraz wielokrotnego ministra.
Wspomnienia doprowadzone do roku 1926. Karta tyt. z pierwszej części
(poszczególne części ukazywały się w zeszytach). 180. –
426. GNATOWSKI Bronisław: Ku spolszczeniu asekuracji prywatnej w Polsce.
Warszawa: Wyd. „Jutro Pracy”, 1937. – 71, [1] s., tab., 20 cm, brosz. wyd. Podpis
własnościowy na k. tyt. Biblioteka „Jutra Pracy”. Nadtyt.: Pod znakiem nacjonalizmu. Przegląd krajowych towarzystw ubezpieczeniowych z listą członków
zarządu towarzystw polskich prywatnych i publicznych (m.in. „Vesta”, PZU)
oraz zakładów reasekuracyjnych ubezpieczeniowych obcych (m.in. austriackich,
128
niemieckich i włoskich). Autor porusza wciąż aktualne zagadnienia dotyczące
deponowania krajowych oszczędności; bałamuctwa reklamy i uprzywilejowania międzynarodowych towarzystw; fikcji poręczeń; inwazji obcego kapitału
bez kapitału). Tabele obrazują wielkości kapitału. Interesujący zbiór nazwisk
przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych. 50. –
427. GODLEWSKI Józef (1892-1968): Na przełomie epok. Londyn: Polska
Fundacja Kulturalna, 1978. – XV, [1], 463, [1] s., portr., 21,5 cm, brosz.
wyd. Barwne wspomnienia pochodzącego ze Żmudzi ziemianina z powiatu
słonimskiego i senatora RP z lat 1895-1940. Obrazy z życia ziemiańskiego
na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie i polska polityka kresowa. Szczególnie interesująco opisany został przymusowy pobyt autora na Litwie
Kowieńskiej 1939-1940 przed wyjazdem do Francji. Sporo interesujących
informacji o rodach ziemiańskich na Litwie. 75. –
428. GÓRSKI Antoni (1862-1928): Cnoty i wady narodu szlacheckiego. Szkic
historyczny. Warszawa: Antoniowa Górska, 1935. – VIII, 180 s., 24,5 cm,
opr. ppł. Znakomite, wydane pośmiertnie, studium dotyczące obyczajowości
Rzeczypospolitej szlacheckiej pióra konserwatysty galicyjskiego. 75. –
429. GRABOWSKI: Piotr (? -1625): Zdanie syna koronnego o pięciu rzeczach
rzeczyp. polskiej należących: 1. Sąsiedztwa tureckie z Polską jakie? 2. Skarb
bogaty na rzeczyp. jak zebrać? 3. Pospolite ruszenie hojne jako uczynić?
4. Wyprawa na wojnę jakaby być mogła, póki się skarb rzeczypospolitej nie
ubogaci? 5. Liga z państwami chrześciańskiemi przeciw Turkowi, jako nam
potrzebna. Ich Mościom panom braci swej, panom Polakom, Litwie ku uważaniu podane przez … (adl.) Tenże: Polska niżna albo osada polska na cześć
i chwałę Panu Bogu wszechmogącemu, i na wiele zacnych ozdób i pożytków
rzeczypospolitej polskiej, a osobliwie na ochronienie pogranicznych państw od
Tatar, i na uczciwe opatrzenie rozpłodzonych synów koronnych, pachołków
chudych podana … Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: Wyd.
Biblioteki Polskiej, 1858. – 109, [2]; 77 s., 20 cm, współopr. pł. Ekslibris
prywatny. Część pierwsza stanowi pięcioczęściowe dzieło z 1595 dotyczące
zabezpieczenia Polski przed najazdem tureckim poprzez silny skarb i nowoczesne podatki wobec duchowieństwa i szlachty. Druga to dzieło politycznoekonomiczne z XVII w. zawierające projekt kolonizacji pogranicznych ziem
wschodnich poprzez zakładanie osad rycersko-rolniczych, które miałyby
na celu zabezpieczenie Polski od najazdów tatarsko-tureckich, racjonalne
zagospodarowanie wyzyskanych dotąd terenów i rozładowanie wzrastającej
pauperyzacji szlachty. W dziele tym jako pierwszy rzucił projekt rycerskiej
szkoły wojskowej. 80. –
129
430. GREGOROWICZ Kazimierz (1833-1889): Pogląd krytyczny na wypadki
z roku 1861, 1862 i 1863 i zaczerpnięte z nich wskazówki polityczne z powodu prac Bolesławity przez … T. 1-2. [Lwów]: Nakł. Autora, 1880. – 216;
[2], 228 s., 19 cm, opr. płsk. ze złoc. tyt. na grzbiecie, z okleiną i wyklejką
marmurkowaną. Pisma historyczno-polityczne byłego działacza powstańczego w Galicji i pisarza emigracyjnego dotyczące powstania styczniowego,
będące zarazem jego polemiką z Józefem Ignacym Kraszewskim. Ostatnia
k. t. 1 podklejona na marginesie. Minimalne otarcia opr. 120. –
431. GRÜNHAGEN Colmar (1828-1911): Breslau unter den Piasten als deutsches
Gemeinwesen von Colmar Grünhagen: der Königl. Universität zu Breslau
bei der feier ihres fünfzigjähringen Bestehens überreicht von dem Verein
für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Breslau [Wrocław]: J. Max &
Komp., 1861. – [8], 122, [2] s., 27 cm, opr. karton z epoki ze sk. szyldzikiem (uszkodzony). Zdezaktualizowane znaki własnościowe. Materiały do
historii miasta Wrocławia i prawa magdeburskiego w okresie panowania
Piastów w XIII i XIV w. 120. –
432. GUMPLOWICZ Maksymilian (1864-1897): Zur Geschichte Polens im
Mittelalter. Zwei kritische Untersuchungen über die Chronik des Balduin
Gallus von Max Gumplowicz; aus dem Nachlass der Verfassers hrsg. [von
Ludwig Gumplowicz]. Innsbruck: Wagner, 1898. – V, [3], 261 s., [1] k.
portr. (światłodruk), 23,5 cm, płsk. z epoki ze śladami otarć. Dzieje Polski
średniowiecznej za czasów panowania Bolesława III Krzywoustego w oparciu o źródła historyczne w tym kronikę Galla Anonima, identyfikowaną
z Baldwinem, biskupem kruszwickim. 120. –
433. HANDELSMAN Marceli (1882-1945): Pomiędzy Prusami a Rosją. Studja
historyczne. Serja trzecia. Warszawa: E. Wende, 1922. – VIII, 248 s., [3]
k. tabl. portr., 23 cm, opr. ppł. Podpis własnościowy na k. tyt. Obejmuje: Nastroje społeczeństwa w r. 1807. - Dyrektorjum generalne Komisji
Rządzącej. - Rokowania delimitacyjne polsko-pruskie. - Z papierów ks.
Adama Czartoryskiego. - W. Ks. Poznańskie w początkach wojny krymskiej. - W rocznicę 63-go roku. Ostatnia karta (indeks) ze śladem czerwonej
kredki. 80. –
434. HIRSCHBERG Aleksander (1847-1907): Maryna Mniszchówna. Lwów:
Gubrynowicz i Syn, 1927. – VII, 339, III, [1] s., 8 k. tabl. il., 24 cm, brosz.
wyd. Dramatyczne dzieje Maryny Mniszchówny (1588/9-1614), szlachcianki polskiej i koronowanej carowej moskiewskiej, żony dwóch Dymitrów
Samozwańców, bohaterki wielu utworów literackich. 100. –
435. HIRSCHBERG Aleksander (1847-1907): O życiu i pismach Justa Ludwika
Decyusza 1485-1545. Napisał … Lwów: Nakł. Autora, 1874. – [6], II, [4],
130
132 s., 22 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Odb.:
„Przewodnik Naukowy i Literacki”. Biografia Justusa Ludwika Decjusza
vel Josta Ludwiga Dietza (ok. 1485-1545), rodem z Alzacji, krakowskiego
dyplomaty, finansisty i królewskiego sekretarza oraz zwierzchnika mennic
koronnych i autora słynnego dzieła „O starożytności Polaków”. 70. –
436. [HITLER Adolf] UNSERE Reichsregierung. Hrsg und bearb. von Hans
Heinz Sadila-Mantau mit zahlreichen Bildern. Zweite Aufl. Berlin: C.A.
Weller, 1940. 358, [1] s., [25] k. portr., liczne il. w tekście i całostronicowe,
29,5 cm, opr. wyd. ze złoc. Biografie przywódców partyjno-rządowych III
Rzeszy Hansa Franka (1900-1946), Josefa Goebbelsa (1897-1945), Hermanna Goeringa (1893-1946), Adolfa Hitlera (1889-1945), Rudolfa Hessa
(1894-1987?), Joachima v. Ribbentropa (1893-1946) i wielu innych. Bogato
ilustrowany album, również bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Niewielkie przybrudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 250. –
437. [HOFFMAN Karol Boromeusz (1798-1875)]: Wielki tydzień Polaków
czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5
grudnia 1830 r. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1915. – [4], 88 s., 19 cm,
opr. kart. okl. pap. ozdob. kwiatami na przednim licu, okł. oryg. zach.
Książka powstała w okresie powstania listopadowego w 1830 r. Stanowi
podsumowanie piętnastolecia panowania rosyjskiego w Królestwie
Polskim oraz kronikę nocy listopadowej i pierwszych dni powstania
wraz z dokumentami oficjalnymi
władz powstańczych. 45. –
438. JAK będziemy głosować 30
czerwca 1946 roku? [Warszawa]: Biblioteka Społeczna, 1946. – 64 s.,
il., fot., 20 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa przed referendum
ludowym w 1946 r. zalecająca głosowanie 3 X TAK! 35. –
439. JANOWSKI Aleksander
(1866-1944): Naszym rodakom za
oceanem. Program obchodu szkolnego na cześć emigracji polskiej
w Ameryce z inicjatywy prezydenta ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, ministra WRiOP Aleksandra
131
Ponikowskiego. Oprac. … Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze, 1922. – 24
s., 19 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Program
uroczystości z krótką historią emigracji polskiej i jej wkładu w niepodległość
Polski. 30. –
440. JEŻ Mateusz (1862-1949): Z krainy łez i krwi męczeńskiej czyli o prześladowaniu kościoła katolickiego w Meksyku. Kraków: Wydaw. Księży
Salwatorjanów, 1928. – 29, [2] s., fot., mapa, portr., 26,5 cm, brosz. wyd.
Odb. z kalendarza Salwatora na rok 1929. Historia prześladowania kościoła
katolickiego w Meksyku zapoczątkowana antyklerykalną konstytucją z 1917
r., zaostrzoną w 1926 r. Zagięcia okł. 30. –
441. KALINKA Waleryan (1826-1886): Sejm czteroletni. T. 1. Cz. 1-2. T. 2.
Cz. 1-2. (adl.) Ustawa Trzeciego Maja. Ustęp z niewydanego trzeciego
tomu „Sejmu Czteroletniego”. Kraków: Sp. Wyd. Pol., 1895-1896. – VIII,
429, [1], [6], 433-748, III; VII, [1], 330, [6], 334-692; IV, 60, [1] s., 21 cm,
opr. płsk. z epoki. Pieczęć imienna na k. tyt. (Dzieła Waleriana Kalinki, t.
5-8). Fundamentalna praca historyczna przedstawiciela krakowskiej szkoły historycznej o próbach odrodzenia Polski u schyłku XVIII w., której
uosobieniem były reformy sejmowe w latach 1788-1792, a ukoronowaniem
konstytucja 3 Maja 1791 r. 240. –
442. KATELBACH Tadeusz (1897-1977): Rok złych wróżb (1943). Paryż: Instytut
Literacki, 1959. – 223, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Biblioteka „Kultury”, t. 36.
Pamiętnik z przełomowego roku wojny dziennikarza polskiego w Londynie
ukazujący bez retuszu stosunki w emigracyjnym środowisku. 60. –
443. KAVAN Jan (1946-?), DANIEL Jan [pseud.]: Socjalistyczna opozycja
w Czechosłowacji. Dokumenty 1973-1975. London: Polonia Book Fund
Ltd., 1976. – 191 s., 18 cm, brosz. wyd. Dokumenty opozycji socjalistycznej (wewnątrzpartyjnej, intelektualistów, studentów, robotników i innych
ugrupowań nielegalnych) w postaci listów otwartych, manifestów, ulotek
obrazujących opór społeczeństwa czeskiego po praskiej wiośnie 1968 r.
Zbiór współautorstwa czeskiego działacza emigracyjnego, późniejszego
ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji po 1990 roku. 45. –
444. KITOWICZ Jędrzej (1728-1804): Pamiętniki … Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Wyd. Adam Kaczurba. (adl.) Pamiętniki
… do panowania Augusta III. i Stanisława Augusta. T. 1-3. Wyd. Nowe
przejrzane, uporządkowane i poglądem krytycznym zaopatrzone przez A.
Kaczurbę. Tarnów (potem Lwów): Nakł. wydawcy, 1881-1882. – 377, [1],
V; 416, V; 348, VI s., 21,5 cm, współopr. pł. z epoki, brzegi k. prószone.
Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych. Opis obyczajów,
opublikowany po raz pierwszy w r. 1840, stanowił pierwszą syntetyczną
132
próbę przedstawienia obyczajowości epoki saskiej w Polsce. Wydane w tym
samym czasie Pamiętniki stanowią kronikę wydarzeń z lat 1743-1798, ze
szczególnym uwzględnieniem konfederacji barskiej, w której autor brał
udział. Obydwie prace posiadają dużą wartość historyczno-literacką, pełne
krytycznych i bogatych w szczegóły sądów, zwłaszcza przeciwko obozowi
Stanisława Augusta. 150. –
445. KOCHANOWSKI K.(ORWIN) J.(an) (1869-1949): Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem w świetle najnowszej historjografji
niemieckiej. Napisał … Warszawa: M. Arct, 1901. – 128 s., 13 cm, opr.
ppł. Książki dla Wszystkich. Przedruk uzupełniony z wyd. „Biblioteki Warszawskiej” z 1897 r. pt. „Pierwotna giermanizacja Słowian Pomorskich”.
Szkic historyczny na podstawie źródeł znakomitego historyka. Zażółcenia
pierwszych i ostatnich kart. 60. –
446. KOCZY Leon (1900-1981): Millenium Polski. Prolegomena. Szkocja: Nakł.
Autora, 1961. – 39 s., il., 24 cm, brosz. wyd. Tłocz. w słynnej Oficynie
Poetów i Malarzy. Praca emigracyjnego historyka i wykładowcy uniwersytetu w Glasgow poświęcona 1000 leciu chrztu Polski. Drobne zagięcia
narożników. 30. –
447. KOŁŁĄTAJ Hugo (1750-1812): O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3
Maja 1791. Lwów: Księg. Polska, [1882]. – 520 s., 14 cm, opr. pł. Biblioteka
Mrówki, T. 146-151 [w istocie 147-151]. Historia wielkiego dzieła Sejmu
Czteroletniego, nie wolna od apologetyki, z krytyką ostatniego władcy
Polski i wizją konstytucji jako ostatniego przesłania upadającej ojczyzny.
Współautorami tej pracy byli Ignacy Potocki (1750-1809) i Franciszek
Dmochowski (1752-1808).
90. –
448. KONOPCZYŃSKI Władysław (1880-1952): Stanisław Konarski. Warszawa: Wyd. Kasy im. Mianowskiego, 1926. – XIX, [1], 471, [1] s., 16 k.
tabl. il., 24 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa. Biografia słynnego
reformatora doby stanisławowskiej, założyciela Collegium Nobilium wraz
z 99 jego listami. Egz. nierozcięty. 100. –
449. KOROTYŃSKI Brunow Wincenty (1873-1948): Rzeź Pragi. Napisał …
W 130-tą rocznicę. Warszawa: Komitet Obchodu Rocznicy, 1924. – 23 s.,
il., 19 cm, brosz. wyd. Broszura upamiętniająca szturm armii gen. Suworowa na Pragę zakończony rzezią kilkunastu tysięcy cywilnych mieszkańców.
Drobne zabrudzenia okł. 35. –
450. KOŚCIAŁKOWSKI Stanisław (1881-1960): Historia. Historiografia. Historyka. Bejrut: [b.w.], 1948. – 26 s., 21 cm, brosz. wyd. Wykład wstępny,
wygłoszony na otwarciu Studium Polonistycznego przy Instytucie Polskim
133
w Bejrucie. Wykład wybitnego historyka, byłego prof. USB w Wilnie, poświęcony historii i dziedzinom z nią związanych. Na prawach rękopisu.
Tyt. okł. 45. –
451.
KOT Stanisław (1885-1975): Andrzej Frycz Modrzewski. Studium z dziejów
kultury polskiej XVI w. Wyd. 2 przejrzane. Kraków: Krakowska Sp. Wyd.,
1923. – VIII, 320 s., 21 cm, brosz. wyd. Biografia polskiego pisarza politycznego okresu odrodzenia na tle epoki. Egz. nierozcięty. 60. –
452. KOZICKI Stanisław (1876-1958): Historia Ligi Narodowej (okres 18871907). Londyn: „Myśl Polska”, 1964. – 622 s., 21,5 cm, opr. pł. Historia
tajnej i wpływowej organizacji ideowo-politycznej obozu narodowego,
zajmującej poczesne miejsce w dziele odzyskania niepodległości w 1918 r.
Praca opiera się na nieistniejących obecnie archiwaliach. 90. –
453. KOŹMIŃSKI Tadeusz: Sprawa mniejszości. Na podstawie traktatu miedzy
głównemi mocarstwami sprzymierzonemi a Polską, podpisanego w Wersalu
28-go czerwca 1919 roku. Warszawa: Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1922. – 162
s., 18 cm, brosz. wyd. Proweniencje własnościowe na k. tyt. Traktat mniejszościowy narzucony Polsce po kongresie pokojowym w Wersalu w 1919. Sporą
część książki zajmują zagadnienia związane z sytuacją Żydów w Polsce, ich
językiem, szkolnictwem i organizacją wewnętrzną. 60. –
454. KRASNOW Piotr Nikołajewicz (1869-1947): Na rubieże Kitaja. Pariż:
Gławnoje Prawlenije Zarybieżnago Sojuza Russkich Wojennch Inwalidow,
1939. – 122, [4] s., 25 cm, brosz. wyd. Wspomnienia słynnego rosyjskiego
generała kawalerii i atamana wojska dońskiego walczącego przez całe życie
z bolszewizmem oraz pisarza, publicysty i teoretyka wojskowości (wydanego
po wojnie przez Wielką Brytanie Sowietom i straconego). 120. –
455. KREMER Hannes: Z życia obywatela sowieckiego. Warszawa [i.e. Kraków]:
Glob [i.e. Regierung d. GG. Hauptabt. Propaganda], 1943. – 23, [1] s., il.,
21 cm, brosz. wyd. Obrazki z życia w Rosji sowieckiej. 30. –
456. KRUPSKI Konrad: Rozprawa o złej woli i brzydkich metodach pana Andrzeja Niemojewskiego. (Zamiast listu otwartego do redaktora „Myśli
Niepodległej” - ostrzeżenie ogółu polskiego). Napisał … Warszawa: Nakł.
Autora, 1919. – 30 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Dotyczy kontrowersyjnego
redaktora i literata Andrzeja Niemojewskiego (1864-1921). Znaczna część
opracowania dotyczy kontrowersji związanych z działalnością komisarza
rządu polskiego na Kresach Wschodnich Jerzego Osmołowskiego i Polaków
w ziemi mińskiej. 40. –
134
457.
KULTURA. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Numer specjalny z marca 1952. Paryż: Instytut Literacki, 1952. – brosz. wyd. Numer specjalny
paryskiej kultury poświęcony Polsce ludowej w okresie nocy stalinowskiej.
Poszczególne artykuły omawiają instytucje polityczne tego sowieckiego
tworu z charakterystyką najwyższych organów władzy, wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa, ruchu wydawniczego, analizują stan finansów państwa,
rolnictwa, bankowości, spółdzielczości i ustawodawstwa pracy oraz rodziny.
Wśród autorów m.in. Wł. Dunin-Borkowski, Aleksandra Stypułkowska,
Tadeusz Sulimirski, Maria Danilewicz i Józef M. Biliński. 60. –
458. KUTRZEBA Stanisław (1876-1946): Charakterystyka państwowości polskiej. Kraków: Gebethner i Sp., 1916. – 64, [3] s., 18,5 cm, opr. karton
ozdobny, okl. pap. Wykłady Powszechne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z cyklu „O Państwie”. Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej i przyczyny
upadku państwowości polskiej. Otarcia grzbietu opr. 45. –
459. LELEWEL Joachim (1786-1861): Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których
rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke „Historia drukarń krakowskich”, tudzież „Historia Biblioteki Uniw. Jagiell.
w Krakowie”, a przydany katalog inkunabułów polskich. T. 1-2. Warszawa:
H. Wilder, 1927. - 280, [2] s., 5 k. tabl. rozkład.; 435, [2] s., 12 k. tabl.
rozkład., 22 cm, brosz. wyd. Przerys fotochemigraficzny, dokonany przez
H. Wildera, z wydania pierwszego, które ukazało się w Wilnie w latach
135
1823-1826. Dzieło stanowi kopalnię wiadomości o rękopisach, drukach
i bibliotekach. Stan bardzo dobry, egzemplarz nierozcięty. 450. –
460. LELEWEL Joachim (1786-1861): Polska wieków średnich czyli w dziejach
narodowych polskich postrzeżenia. T. 4. Poznań: J.K. Żupański, 1851. –
VIII, 546, VI s., [7] k. tabl. (akwaforty, w tym 6 rozkł.), 22 cm, opr. ppł. z
epoki (Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez Joachima Lelewela; t. 5).
Całość obejmowała 4 tomy wydane w latach 1846-1851. Każdy z tomów
zawierał kilka samodzielnych prac historycznych związanych z dziejami
i kulturą Polski średniowiecznej. Tom niniejszy zawiera 7 odrębnych rozpraw, w tym m. in. Ocalenie Polski za Łokietka; Pieniądze Piastów; Drzwi
płockie i gnieźnieńskie. Ilustrowane miedziorytami z zabytkami kultury
materialnej. Pierwsze karty ze śladami po zalaniu. Miejscami niewielkie
zbrązowienia. 150. –
461. [LELEWEL Joachim (1786-1861)] J.L. [krypt.]: Wspomnienie o Mieczysławie
I. i Bolesławie Wielkim oraz o pomnikach na ich cześć stawianych. [B.m.:
b.w., ok. 1840]. – [1] k., 35 × 24,5 cm. O kościach i szczątkach pierwszych
władców polskich i miejscach, w których przetrwały, oraz ich dokonaniach
historycznych. Druk zapewne emigracyjny.
60. –
462. LEWIĆKYJ Borys (1915-1984): Polityka narodowościowa Z.S.S.R. w dobie
Chruszczowa. Przełoż. z niem. Mieczysław Zarzycki. Posłowie Wsielowoda
Hołubnyczego. Paryż: Instytut Literacki, 1966. – 302, [1] s., tabele, 21,5
cm, brosz. wyd. Archiwum Rewolucji. Biblioteka „Kultury”, t. 129. Zmiany
w sowieckiej polityce narodowościowej po śmierci Stalina i po 1956 r. (m.in.
rehabilitacja deportowanych narodów i nowa polityka narodowościowa)
oraz stopniowy odwrót od destalinizacji na rzecz wynaradawiania poprzez
rusyfikację. 75. –
463. LIGĘZA Mikołaj (ok. 1562-1637): Pisma … kasztelana sandomierskiego,
starosty bieckiego, ropczyckiego etc. (adl.) KARNKOWSKI Stanisław
(1520-1603): Pisma … arcyb. gnieźn., prymasa kor. etc. Wyd. Kazimierza
Józefa Turowskiego. Kraków: Wyd. Biblioteki Polskiej, 1859. – 51, [1]; 43
s., 20,5 cm, opr. płsk. Biblioteka Polska. Seria 4; z. 50. Pisma polityczne
dwóch wybitnych senatorów Rzeczypospolitej. Materiał źródłowy do historii
Polski XVI/XVII w. 60. –
464. LIGOCKI Edward (1887-1966): Mare Polonorum (Polskie Morze). Toruń:
Akademickie Koło Pomorskie Uniwersytetu Poznańskiego, 1924. – 36
s., 21,5 cm, brosz. wyd. Biblioteczka Pomorska, t. 1. Opis przejęcia przez
Wojsko Polskie pod dowództwem Józefa Hallera władzy nad skrawkiem
polskiego wybrzeża w 1920 r. 40. –
136
465. [LIMANOWSKI Bolesław] X.Y. (1835-1935): Stuletnia walka narodu polskiego o niepodległość przez … Lwów: Feliks Niederreiter, 1894. – XX,
452, [6] s., portr., 16 cm, opr. pł. Pierwsza edycja dziejów porozbiorowych
narodu polskiego, książki legendy na której wychowywało się całe pokolenie
zdane jedynie na samokształcenie w tajnych związkach szkolnych zaboru
pruskiego i rosyjskiego. Autor był działaczem niepodległościowym okresu
przedpowstaniowego i żywą legendą polskiego socjalizmu niepodległościowego. Liczne portrety w tekście i patriotyczna okł. 70. –
466. LINIA Curzona - to linia 3-go
rozbioru. [Inc.:] „Linia Curzona,
wskrzeszona oświadczeniem rządu
sowieckiego zaprząta dziś umysły nie
tylko mężów stanu, lecz najszerszych
rzesz obywateli polskich”. [Expl.:]
„Nie damy Wschodu Polski”. [B.m.:
b.w., 1944/1945]. – [4] s., 13,5 × 21,5
brosz. wyd. Ulotka antykomunistyczna na froncie z ręcznie kolorowanym
rys. przedstawiającym mapę Polski
w postaci przepołowionego Orła
Białego z zakreślonymi granicami
sowieckiego zaboru i postulowanymi
zmianami. Na ostatniej stronie mapa
przedwojenna Polski z zaznaczeniem
większych miast i linią Curzona na
mapie. Ulotka różni się od 4 podobnych opisanych w bibliografii polskich publikacji podziemnych wyd. pod
rządami komunistycznymi autorstwa Władysława Chojnackiego. Podano
format przed złożeniem ulotki. 150. –
467. LISKE Xawery (1838-1891): Studia z dziejów wieku XVI. Napisał … Poznań: J.K. Żupański, 1867. – [8], 324 s., 21 cm, opr. płsk. Pieczątka: „Z księgozbioru St. Wołoszyńskiego”. Praca źródłowa lwowskiego historyka i wydawcy omawiająca relacje dworu Jagiellonów z cesarzem Karolem V, kongres
wiedeński w 1515 r. (układ pomiędzy Habsburgami a Jagiellonami) oraz
dyplomację polską w 1526 r. Dołączono odpisy dokumentów źródłowych.
Miejscami zbrązowienia. Otarcia i uszkodzenia grzbietu, szczególnie przy
krawędzi. 120. –
468. LOS kobiet pod żydowsko-bolszewickim knutem. [Kraków: Hauptabt. Propaganda, 1943]. – [16] s., il., 28,5 cm, brosz. wyd. Niemiecka publikacja
propagandowa z dobranymi fotografiami i ilustracjami oraz odpowiednimi
137
tekstami ukazująca położenie kobiet w Rosji sowieckiej z silnym zaakcentowaniem roli Żydów w tamtejszej polityce terroru. Tego rodzaju publikacje
były szczególnie rozpowszechniane od 1943, a zwłaszcza w 1944 r. w związku z pozorną zmianą kursu politycznego i szukaniem sojuszników w walce
z bolszewizmem wobec niepowodzeń na froncie wschodnim. 100. –
469. LUKINICH Emeryk: Dzieje Węgier w szkicach biograficznych; [tłum. Zygmunt Kościuszko]. Napisał … Budapest: G. Vajna, [1939?]. – 238 s., [16] s.
tabl., liczne il. w tekście, 21 cm, opr. pł. Dzieje Węgier w biogramach wybitnych władców, w tym wspólnych z Polską (Ludwik Wielki, Władysław II
i Ludwik II z dynastii Jagiellonów i Stefan Batory) czy toczących boje z Polską
(Maciej Korwin czy Franciszek II Rakoczy). 70. –
470. [LWÓW] KTO nam pomoże? [Kraków: Hauptabt. Propaganda, 1943]. – [32] s.,
il., 25 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa wykorzystująca fakty masowych
aresztowań dokonywanych przez GPU we Lwowie wśród ludności polskiej,
138
wskutek donosów (w tym ludności żydowskiej), podejrzeń
o jakąkolwiek przynależność
do wszelkich organizacji w II
Rzeczypospolitej lub z tytułu
zajmowania jakiejkolwiek posady wyróżniającej się z ogółu
ludności. Zawiera liczne nazwiska osób zamordowanych
w więzieniach lwowskich
przed wkroczeniem Niemców
lub wywiezionych w nieznanym kierunku. Znakomity
dobór materiału, umiejętne
połączenie tekstu z ilustracją
przemawiające do czytelnika
znającego realia sowieckiej
okupacji we Lwowie w latach
1939-1940 nacechowane terrorem i zbrodnią. 100. –
471. ŁEMPICKI-MAŁACHOWSKI Stanisław (1884-1959): Raporty szpiega
Mackrotta o wolnomularstwie polskiem 1819-1822. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, [1931]. – 109, [1] s., [1] k. tabl., faksym., 21 cm, brosz.
wyd. Studium z dziejów wolnomularstwa polskiego w okresie Królestwa
Polskiego oparte na zachowanych źródłach. 75. –
472. ŁEMPICKI-MAŁACHOWSKI Stanisław (1884-1959): Strącone korony.
Z dziejów wolnomularstwa polskiego. Warszawa: sgł. Gebethner i Wolff,
[1932]. – 78, [3] s., tabl. 5, 24 cm, brosz. wyd., Dzieje procesu warszawskich wolnomularzy z inspiracji senatora rosyjskiego Nowosilcowa. Ważna
praca do historii wolnomularstwa w czasach Królestwa Polskiego. Grzbiet
reperowany. 80. –
473. MATERIAŁY odnoszące się do działalności rządu za rok 1928. Warszawa:
Prezydjum Rady Ministrów, 1929. – XV, [1], 851 s., 31 cm, opr. ppł., okł.
oryg. brosz. zach. (naklejone). Pieczątki i naklejka: „Biblioteka Prez. Rady
Ministrów”. Wyd. Komitetu Ekonomicznego Ministrów. Materiały źródłowe do działalności poszczególnych ministerstw (spraw wewnętrznych,
spraw zagranicznych, sprawiedliwości, wyznań religijnych i oświecenia
publicznego, skarbu, przemysłu i handlu, rolnictwa, komunikacji, robót
publicznych, poczt i telegrafów, pracy i opieki społecznej i reform rolnych).
139
Materiał źródłowy do działalności rządu polskiego za rok 1928 w różnych
dziedzinach życia. 180. –
474.
MICHNIK Helena (1903-?), MOSLER Ludwika: Historia Polski do roku 1795.
Warszawa: PZWS, 1961. – 471, [1] s., [6] k. tabl. map rozkł., 24,5 cm, opr.
wyd. ppł. Historia Rzeczypospolitej szlacheckiej wydana jako obowiązkowy
podręcznik szkolny po 1956 r. współautorstwa matki Adama i Stefana Michników, przedwojennej działaczki Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
i współorganizatorki komunistycznej organizacji pionierskiej w Polsce, działaczki
ruchu komunistycznego. Dzieje Polski napisane podług marksistowskich reguł
walki klasowej, gdzie siły postępowe (uciemiężeni chłopi i inne upośledzone
warstwy społeczne) toczą nierzadko krwawe zmagania z feudałami i rycerstwem, a później szlachtą i magnaterią oraz naturalnie Kościołem (będącym
symbolem reakcji, obskurantyzmu i ciemnoty). W walce tej powstanie Gonty i Żeleźniaka oraz rzeź w Humaniu na Ukrainie (duchownych, mieszczan
i szlachty) to słuszny gniew ludu, a pacyfikacja hajdamaków to terror okrutnej
szlachty. Podkreślenia w tekście. 50. –
475. MICKIEWICZ Władysław (1838-1926): Legion Mickiewicza. Rok 1848.
Kraków: Nakładem autora, 1921. – [4], IX, IV, 421 s., 23 cm, opr. pł.
ozdob. Dzieje Legionu Polskiego we Włoszech, sformowanego przez Adama
Mickiewicza podczas Wiosny Ludów, spisane przez syna wielkiego poety,
wybitnego księgarza i wydawcę, właściciela Księgarni Luksemburskiej
w Paryżu. Ładny egz. 150. –
476. MILEWSKI KORWIN Hipolit (1848-1932): Osservazioni sul conflitto delle
linque polacca e lituana nella diocesi di Vilna. Roma: Agenzia Polacca di
Stampa, 1914. – 45, [2] s., 25 cm, brosz. wyd. Rozprawa zwolennika polskiej
polityki realnej w Rosji, czynnie walczącego o utrzymanie polskiego stanu
posiadania, w sprawie konfliktu językowego polsko-litewskiego w diecezji
wileńskiej. 45. –
477. MOCHNACKI Bazyli (1777-1844): Sprawa Birnbauma jako dowód jednej
z wielu innych uciążliwości przez Polaków wycierpianych – w krótkości
z Akt Sądowych wyciągniona przez … Warszawa: [b.w.], 1830. – 114 s.,
13,5 cm, opr. pł. Wydane w czasie powstania listopadowego. Praca zawiera
charakterystykę działań tajnej policji w Królestwie Polskim w końcowym
okresie panowania wielkiego księcia Konstantego, skierowanych przez
agenta rosyjskiego Birnbauma również przeciwko ludności żydowskiej.
Autorem dzieła był działacz polityczny Królestwa Kongresowego, ojciec
Maurycego. 120. –
478. MOCHNACKI Maurycy (1803-1834): Pisma po raz pierwszy edycyą książkową objęte. Wyd. i przedmową poprzedził Artur Śliwiński. Lwów: B. Poło-
140
niecki, 1910. – 514 s., 19,5 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. Zbiór 60 nieznanych pism
z zakresu filozofii, literatury i teatrologii słynnego rewolucjonisty i historyka
powstania listopadowego, ale zarazem krytyka literackiego. 120. –
479. [MOLSKI Marcin (1752-1822)]: Śmierć Xięcia Zajączka. [Warszawa: b.w.,
1819]. – [3] s., 21 × 13 cm, Pieczęć własnościowa. Ulotny wiersz satyryczny,
odbiegający od miana „wierszopisa winszującego” i obiegowych opinii o jego
autorze ( „Jakikolwiek jest los Polski, zawsze wierze pisze Molski”) uprawiającym zwykle poezję okolicznościową i panegiryczną. Śmierć Namiestnika
Królestwa Polskiego pozwoliła oddać autorowi wiernie postać politycznego
kameleona. Wiersz wydany anonimowo. Błędna datacja
dopisana pod tytułem w nagł. 120. –
480. MORACZEWSKA Bibianna (1811-1887): Dziennik …;
wyd. z oryginału przez wnuczkę [Ludwikę] Dobrzyńską-Rybicką (1868-1958). Poznań: Fr. Chocieszyński,
1911. – 80 s., 23 cm, brosz. wyd. Pamiętnik literatki,
działaczki społecznej (ruch „entuzjastek”) i konspiratorki wielkopolskiej. Dzieło stanowi jej najcenniejszą
pozycję w dorobku literackim ze względu na opisywane
w nim osoby, z którymi się stykała również jako siostra
słynnego historyka Jędrzeja Moraczewskiego. Grzbiet
pęknięty, blok broszury poluzowany. 60. –
481. MORAWSKI Kazimierz (1852-1925): Czasy zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia. Warszawa: Inst. Wyd.
„Bibljoteka Polska”, 1922. – [4], 162, [2] s., [6] k. tabl.,
22,5 cm, opr. ppł., brzegi k. prószone. Pieczątka: „Z księgozbioru Zygmunta Szczakowskiego”. Życie codzienne na
dworze królewskim w czasach Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, życie mieszczan krakowskich oraz życie
towarzyskie wyższych sfer w czasach Zygmunta Augusta.
Szkice historyczno-obyczajowe. 70. –
482. MORZYCKI Antoni Robert (1801-1882): Polska (dawna)
jako naród i jako państwo. (Dzieje początkowe). Warszawa:
Nakł. Autora, 1858. – 172 s., il. (drzeworyt), 19,5 cm, opr.
płsk. z ornamentem. Suchy wytłok własnościowy z XIX
w. i podpisy: „Romuald Abakanowicz”. Dzieje poświęcone
dziejom wczesnośredniowiecznym państwowości polskiej
z uwzględnieniem antropologii społecznej. Drobne zbrązowienia na obrzeżach kart. 120. –
141
483. MŎSŠEG Ignati: Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północnowschodniej Europy; [tł. z niewydanego rękopisu rosyjskiego; od wydaw.
St. Siedlecki]. Warszawa: Wyd. Instytutu Wschodniego, 1931. – VII, [1],
172, [2] s., [7] k. tabl.: err., 20,5 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki
własnościowe. Wiadomości historyczne o narodach wschodu Europy. Położenie narodów podbitych za carów. Okres bolszewicki. Polityka państwa
carskiego i bolszewickiego wobec mniejszości narodowych. 100. –
484. [MOSZCZEŃSKA Izabela (1864-1941)] BELL: Tragedja Legjonów. Warszawa: [b.w.], 1916. – 16 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Broszura polityczna napisana z pozycji narodowych i walki politycznej wokół koncepcji rozwoju
Legionów Polskich w zmiennej sytuacji wojny światowej. 30. –
485. NAŁĘCZ M.: Siły polskie na Wołyniu. Kraków: nakł. Autora, 1931. – [2],
38 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Sytuacja narodowościowa, społeczne i polityczna na Wołyniu w okresie zaborów (odporność żywiołu polskiego mimo
polityki rutenizacji) i po odzyskaniu niepodległości, zwłaszcza po 1926 r.
(tworzenie przez władze polskie Ukraińców na Wołyniu i wynaradawianie
ludności rusińskiej wyznania prawosławnego). Liczby i fakty dotyczące
omawianych zagadnień. 45. –
486. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): Dzieje panowania Zygmunta III,
króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego itd.przez … (wytłoczono po
raz 1szy w Warszawie drukiem Zawadzkiego i Węckiego r. 1819). T. 1-3.
Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: Wyd. Biblioteki Polskiej,
142
1860. – LVIII, 281, [1], V; 335, [1], V; 348, VIII, XX,. VIII s., 19 cm,
opr. pł. z szyldzikiem. Seria Biblioteka Polska. Ser. 5; z. 23-26; 36-43; 45.
Kontynuacja historii Polski Adama Naruszewicza, obejmująca panowanie
Zygmunta III Wazy według chronologii lat. Autor wykorzystał tu cenne
dokumenty z archiwów magnackich. Dzieło poświęcone okresowi świetności Rzeczypospolitej oraz jej szczytowej ekspansji terytorialnej kiedy
obszar jej ziem powiększył się do blisko miliona km kw. Zawiera akcenty
antyrosyjskie. Miejscami ślady zalania. 180. –
487.
OBWIESZCZENIE. Dotyczy: 1) przymusowego ściągania podatków państwowych, komunalnych i gminnych; 2) płacenia komornego i dzierżawy. Kreishauptmann [starosta] Ruprecht. Warszawa: Druk. W. Piekarniak, 5 stycznia
1940. – Plakat, 62,5 × 46 cm Odezwa okupacyjnego starosty. Tekst w języku
niem. i pol. Ślady składania i drobne naddarcia na krawędziach. 200. –
488. OKOLSKI Szymon (1580-1653): Dyaryusz transakcyi wojennej między
wojskiem koronnem i zaporoskim w r. 1637: tudzież Kontynuacya dyaryusza wojennego w roku 1683 przez … (adl.) STAROWOLSKI Szymon
(1588-1656): Prawy rycerz (adl.) Tenże: Pobudka albo rada na zniesienie
Tatarów Perekopskich (adl.) Votum szlachcica polskiego ojczyznę wiernie
miłującego, o założeniu skarbu rzeczypospolitej i o obronie krajów ruskich / napisane od autora roku 1589, a teraz między ludzie podane (1596)
(adl.) STANISŁAW LESZCZYŃSKI (1677-1766), król Polski: Głos wolny wolność ubezpieczający (adl.) O konfederacyi lwowskiej, w roku 1622
uczynionej, nauka (adl.) Exorbitancya powszechna, która Rzeczpospolitą
Królestwa Polskiego niszczy, zgubą grożąc. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: Wydaw. Biblioteki Polskiej, 1858. – 200, II; 42; 17, [1];
127 [i.e. 33]; 180; 21; 29, [1] s., 19,5 cm, współopr. pł. Materiały źródłowe
do dziejów Rzeczypospolitej: 1) Pamiętniki do historii wojen kozackich,
cenne dla dziejów wojskowości w Polsce z uwagi na opisy techniki i taktyki wojennej: 2) Pismo omawiające naprawę obyczajów; 3) Utwór mówiący
o niebezpiczeństwie tureckim; 4) Rozprawa z XVI w. postulująca naprawę
skarbu i zwiększenie obrony granic południowych; 5) Najsłynniejsze dzieło polskiej myśli reformatorskiej 1 poł. XVIII w.; 6) Anonimowa krytyka
konfederacji; 7) Anonimowa krytyka prawno-ustrojowej niemocy państwa
w XVII w. Grzbiet przy górnej krawędzi nadpęknięty. 195. –
489. PASZKOWSKI-KROK Jan (1925-2007): Między Brukselą a Moskwą. Procesy
integracyjne w Europie. London: Polonia Book Fund Lim., 1975. – 159 s., 20,5
cm, brosz. wyd. Praca byłego szefa Polskiej Sekcji BBC i współpracownika
tygodnika „The Economist” przedstawiająca procesy integracyjne w Europie
w dwóch odrębnych systemach gospodarczo-politycznych – EWG i RWPG.
Charakterystyka poszczególnych krajów demokracji ludowych i RWPG,
143
możliwości koegzystencji obu systemów w warunkach podzielonej Europy
z historią w tle (Plan Marshalla dla Europy Wschodniej). 50. –
490. PAWIŃSKI Adolf (1840-1896): Akta metryki koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego 1576-1586 zebrał i wyd. z rozprawką na czele: O królu
Stefanie jako myśliwcu … Warszawa: sgł. Gebethner i Wolff, 1882. – [4], III,
[2], 6-318, VI s., 23 cm, opr. pł. Źródła Dziejowe, t. XI. Materiały źródłowe
do czasów panowania króla Stefana Batorego z rozprawą o łowiectwie, które
było ulubioną rozrywką króla. Miejscami drobne zbrązowienia, 200. –
491.
PAWIŃSKI Adolf (1840-1896): Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576-1586 w dwóch częściach wyd. … Warszawa: sgł. Gebethner i Wolff,
1881. – [4], XI, [1], II, [2], 221, [3], 314 s. 23 cm, opr. pł. Źródła Dziejowe, t. IX.
Ważne źródło do czasów panowania króla Stefana Batorego, również odnośnie
stanu finansowego i gospodarczego Rzeczypospolitej. 200. –
492. PIETROW Paweł (1882-1967): Kruszienie imperatorskoj Rossii. 20 liet spustia o fiebralskoj rewoljucji. Charbin: Knigoizdatielstwo M.B. Zajcewa, 1938.
– 151 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia generała majora armii rosyjskiej,
absolwenta Akademii Generalnego Sztabu, późniejszego dowódcy formacji
białogwardyjskiej u admirała Kołczaka i naczelnika armii Dalekiego Wschodu,
z okresu rewolucji październikowej i walk z bolszewikami oraz późniejszego
emigranta politycznego w Chinach, Mandżurii i Japonii.
90. –
493. PIOTROWICZ Roman: Zagadnienie abisyńskie a polskie
tezy kolonjalne. Warszawa:
Zakł. Druk. „Kolumna”, 1935.
– 82, [1] s., mapa rozkł., fot.,
23 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy na k. tyt. Okł. B.
Hoffmann. Charakterystyka
Abisynii (Etiopii) pod względem geograficzno-historycznym oraz politycznym, omówienie konfliktu z Włochami
do początków wojny oraz sytuacji międzynarodowej z nim
związanym. Broszura przychylnie odnosi się do wysiłków kolonialnych Włoch i wskazuje
konieczność ich prawidłowego
rozwoju poprzez dostęp do no-
144
wych ziem. W tym kontekście poruszona została sprawa polskich ambicji
kolonialnych i geneza ich pochodzenia. Fotografie obrazujące stosunki
społeczne w Etiopii. Lekki ślad po zalaniu. 50. –
494. PLAN dobrobytu. [Warszawa]: Wyd. Wydz. Propagandy Zarządu PolitycznoWychowawczego M.O.R.P., 1946. – 71 s., il., 21 cm, brosz. wyd. Biblioteczka
Milicjanta, nr 4. Materiały szkoleniowe dla milicjantów. Zarys gospodarki
planowej w przemówieniach min. Hilarego Minca i Czesława Bobrowskiego.
Obraz „bitwy o handel” w materiałach oficjalnych. 50. –
495. PO co ta wojna. [Kraków: Hauptabt. Propaganda, 1943]. – [4] s., il., 29,5
cm, brosz. wyd. Niemiecka publikacja propagandowa ukazująca za pomocą
dobranych cytatów z kilkunastu wypowiedzi przedstawicieli społeczności
żydowskiej z lat 1884-1940 oraz nawiązaniem do zbrodni katyńskiej odpowiedzialność nacji żydowskiej za wojny światowe. 50. –
496. POLSKA po roku 1926. Wyd. zbiorowe. Warszawa: Wyd. Legionu Śląskiego
Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [pod kierownictwem Włodzimierza
Golczyńskiego], [ok. 1938]. – 307, [5] s., il., 30,5 cm, opr. pł. wyd. Z pieczęcią kierownika Wydawnictwa. Materiały dotyczące dziejów Polski za
lata 1926-1937 obejmujące biografie sterników nawy państwowej, dzieje
Wojska Polskiego i formacji zbrojnych po przewrocie majowym, politykę
zagraniczną, ustrój wewnętrzny państwa ze stosunkami narodowościowymi
i wyznaniowymi, zagadnienia edukacji, gospodarki, przemysłu, kultury,
145
finansów, roli kobiet oraz autonomii śląskiej. Adnotacje piórem dotyczące
powstania dzieła na k. tyt. 180. –
497. [POLSKA] Liberte 1772-1863. Le reveil de la Pologne est la joie des Peuples. Dedie a la Pologne - et vente a son profit. Eprouve chine 5 francs chez
l’autour rue Louvois 2 Paris. Improvise et Grave d’apres nature par J.C.Reynault, mention honor. Paris: [b.w., ok.1863]. - akwaforta 9 × 13 cm, arkusz
25 × 36 cm. Grafika ukazująca alegorię umęczonej Polski od pierwszego
rozbioru po powstanie styczniowe. 250. –
498. [POLSKIE Centrum Ludowe] ODEZWA do wyborców Polskiego Centrum!
[Inc.:] „Rodacy! Zbliża się dla kraju naszego chwila doniosła!” [B.m.: Polskie Centrum Ludowe, 1907] Bytom G.-Śl.: „Katolik”. – [2] s., 44 × 31 cm.
Odezwa wyborcza Polskiego Centrum Ludowego, ugrupowania politycznego
zrzeszającego organizacje chrześcijańsko-społeczne i chrześcijańsko-ludowe
w Galicji, która powstała w 1905 (istniało do 1908). Zawiera listę kandydatów
na posłów do Rady Państwa w Wiedniu, w których zdobyło 14 mandatów
w 20 okręgach wyborczych. Ślady składania. 100. –
Powstanie Listopadowe 1830-1831. Druki liryczne ulotne
Powstanie listopadowe 1830-1831 zbiegło się z epoką literacka romantyzmu.
Walka o niepodległość znalazła odzwierciedlenie w całej gamie utworów lirycznych, od pieśni i ballad po piosenki i satyry, jakie nucono względnie szybko
o nich zapomniano. Pojawili się poeci znani i anonimowi, czasem zwykli wierszokleci, których utwory przetrwały dzięki drukom ulotnym tego okresu. Ich
skromny wycinek prezentujemy poniżej. Wszystkie dotrwały w dobrym stanie,
jednakże noszą ślady pieczątek własnościowych i dopisków w postaci datacji
(niekiedy błędnej).
499. F.B.: Mowa Rożnieckiego do szpiega nowicyusza. [Warszawa: b.w., 1831]. – [1]
k., 17 × 10,5 cm okł. pap. tymczasowe. Aleksander Rożniecki (1774-1849),
generał Wojsk Polskich, zasłużony w okresie napoleońskim, w 1821 r. został
szefem tajnej policji i żandarmerii w Królestwie Polskim. Odtąd został w opinii publicznej najbardziej znienawidzonym sługusem W.Ks. Konstantego.
Udało mu się ujść podczas powstania listopadowego z Warszawy. Nikomu
ze zdrajców nie poświęcono tylu zjadliwych wierszy. 120. –
500. MILEWSKI J.: Rycerz polski w Olszynie pod Grochowem. Ballada. (adl.)
[KOWALSKI Franciszek (1799-1862)] F.K.: Rocznica 3go Maja. (adl.)
ROZMOWA Małego Synka z Oycem Obywatelem Warszawskim w czasie
powstania dnia 29. Listopada 1831. roku (adl.) Noc 29. Listopada 1831.
(adl.) SPIEW na nutę (Nie nawidzę was próżniaki.). [Warszawa: b.w., 1831].
– 8 s., 20,5 × 12 cm Zbiór anonimowej poezji z powstania 1831 r. wśród
których wiersz żołnierza 16 PP i Legii Litewsko-Wołyńskiej, późniejszego
pamiętnikarza Franciszka Kowalskiego. Zbrązowienia. 120. –
501. MILEWSKI J.: Śmierć Giełguta. [Warszawa: b.w., 1831]. – 4 s., 19 × 11,5
cm Wiersz poświęcony Antoniemu Giełgudowi (1792-1831), generałowi
Wojsk Polskich, który nieudolnie dowodził powstaniem na Litwie i doprowadził do kapitulacji wojsk powstańczych na granicy pruskiej, gdzie został
zastrzelony przez podwładnego. 120. –
502. ODA na cześć obrońców Warszawy. [Warszawa: b.w., 1831]. – [4] s., 20 × 12
cm. Anonimowy wiersz dedykowany obrońcom Warszawy w dniach powstania 1831 r. 120. –
503. POŻEGNANIE. Na nutę „Doktorze kochany” z „Cerulika [!] Sewilskiego”.
[Warszawa: b.w., 1831]. – [2] s., 17,5 × 11,5 Piosenka przeciwko Moskalom.
Datacja piórem obok tytułu w nagłówku. 120. –
504. SAMPOLIŃSKI Jan (1803-1847?): Marsz szpiega na szubienicę. [Warszawa:
b.w., 1831]. – [2] s., 17,5 × 11 cm okł. pap. tymczasowe. Utwór satyryczny
147
oficera 21 Pułku Piechoty Liniowej i późniejszego emigranta we Francji
poświęcony Rożnieckiemu 120. –
505. SAMPOLIŃSKI Jan (1803-1847?): Nagrobek szpiegowi. [Warszawa: b.w.,
1831]. – [1] k., 19 × 11,5 cm Epitafium satyryczne dla szpiega (Różnieckiego?). 120. –
506. SUCHODOLSKI Rajnold (1804-1831): Mazurek. Na nutę (Chałupeczka
niska). [Warszawa: b.w., 1830]. – [1] k., winieta, 25,5 × 13 cm okł. pap.
tymczasowe. Pieśń poety, brata słynnego malarza Januarego, członka Towarzystwa Patriotycznego, autora znanych pieśni „Witaj, majowa jutrzenko”
i „Dalej bracia do bułata”, który poległ w obronie Warszawy. Zbrązowienia.
Ślad po złożeniu. 120. –
507. SUCHODOLSKI Rajnold (1804-1831): Śpiew wojenny ofiarowany Janowi
Skrzyneckiemu, Naczelnemu Wodzowi Siły Zbrojnej Narodowej przez …
Warszawa: [b.w.], 1831. – [5] s., winieta, 20 × 13,5 cm okł. pap. tymczasowe.
Utwór napisany 30 IV 1831 r. w obozie pod Mińskiem Maz., który w 1848
r. stał się pieśnią Legionu Mickiewicza. Zbrązowienia. 120. –
508. SUMIŃSKI Rajmund (1806-1848): Warszawiak. Na nutę (A biedaż nam
mazury). [Warszawa: b.w., 1830]. – 3 s., winieta, 17 × 11 cm, okł. pap. tymczasowe. Wiersz do śpiewania uczestnika powstania i członka Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego na emigracji. 120. –
509. TOMASZEWICZ Juljan: Hura. (Śpiew na nótę Jeszcze Polska nie zginęła)
przez … [Warszawa: b.w., 1831]. – [2] s., 20,5 cm. Pieśń bojowa autorstwa
żołnierza 5 Pułku Piechoty Liniowej. 120. –
510.
W.K.: Testament Szymanowskiego. [Warszawa: b.w., 1831]. – [3] s., 17,5 × 10
cm okł. pap. tymczasowe. Utwór satyryczny poświęcony szpiegowi. 120. –
511. [PROROK Leszek (1919-1984)] MODRZEW
[pseud.]: Dziedzictwo Piastów. Rzecz o polskiej granicy zachodniej. [Warszawa]: Narodowy Instytut Wydawniczy III, 1944. – 47
s., [1] s. mapa, 16 × 11,5 cm brosz. wyd.
Książka stanowi kontynuację poglądów Lecha Neymana zawartych w dziele „Szaniec
Bolesławów”, w której autor przedstawił
polskie prawa do ziem zachodnich i północnych. Przez dziesiątki lat autorstwo tej
148
pracy pozostawało białą plamą w życiorysie znanego powojennego pisarza.
Stan bardzo dobry. 75. –
512. PRZEZDZIECKI Aleksander (1814-1871): Jagiellonki polskie w XVI. wieku:
obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta królów polskich
przez … T. 1. Kraków: [b.w.], 1868. – XII, [4], 398 s., [2] k. tabl. (faksymile),
3 fot. (naklejane, częściowo w ramach paginacji). 23 cm, opr. płsk. z epoki
z superekslibrisem na grzbiecie rodu Ciecierskich-Augustynowiczów z herbem Rawicz-Odrowąż. Pierwszy tom (z pięciu) wiekopomnego dzieła wybitnego historyka, wydawcy źródeł i mecenasa sztuki. Praca ta stanowi efekt
wieloletniej penetracji archiwów niemieckich i studiowania korespondencji
kobiet z rodu Jagiellonów względnie małżonek, które weszły do tego domu.
Niniejszy tom obejmuje obrazy rodziny i dworu królów polskich Zygmunta I i Zygmunta Augusta i ich relacje z małżonkami Barbarą Zapolyą i Boną
Sforzą oraz Elżbietą Rakuską i Barbarą Radziwiłłówną. Dołączono odpisy
72 listów królewskich, trzy portrety w formie fotografii (naklejane) oraz faksymila listów i podpisów. Miejscami przybrudzenia i zbrązowienia. Otarcia
i odbarwienia przy krawędziach opr. Superekslibris minimalnie uszczerbiony.
Poza tym stan grzbietu bardzo dobry.
250. –
513. PRZYCZYNY upadku Polski. Odczyty. F. Papée: Zapatrywania dotychczasowe. E. Romer: Warunki geograficzne. O. Halecki: Ekspansya i tolerancya.
F. Bujak: Siły gospodarcze. S. Kutrzeba: Siły państwowe. J. Kallenbach:
Siły moralne i umysłowe. W. Konopczyński: Polityka zagraniczna. Tenże:
Pierwszy rozbiór. W. Tokarz: Dwa ostatnie rozbiory. I. Chrzanowski: Zakończenie. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1918]. – 293, [2] s., 18 cm, opr.
ppł., przednie okł. brosz. zach. Zbiór odczytów wygłoszonych w IV 1917
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedstawiają one poglądy najwybitniejszych polskich humanistów wobec upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej,
nierzadko różniące się w ocenie. 50. –
514. RADWAN Władysław (1884-1963): 5 listopada r. 1916. Warszawa: Tow.
Szerzenia Oświaty Drukowanem Słowem „Czytaj”, [1916]. – 14 s., 20 cm,
brosz. wyd. Biblioteka Nowości dla Wsi, nr 6. Akt „niepodległości Polski”
ogłoszony przez gen. Beselera i komentarz do niego w formie listu. Autor
oprac. był lewicowym działaczem niepodległościowym. Na okł. orzeł legionowy w kolorze.
30. –
515.
„RAJ” robotników i chłopów. Warszawa: Wyd. „Glob”, 1943. – 22, [2] s.,
21 cm, brosz. wyd. Broszura antysowiecka ukazująca realia życia w ZSRR
koncesjonowanego przez niemieckie władze okupacyjne wydawnictwa
w Generalnej Guberni. Okładka kolor. Stan bardzo dobry. 35. –
149
516. RAPORT Komitetu Ogółu Emigracji Polskiej w Londynie, w rzeczy uwolnienia jedynastu Polaków z okrętu rossyjskiego Irtysz, w Portsmouth – ich
utrzymania. Londyn: [b.w., ok. 1844]. – 24 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Raport
o 11 Polakach zbiegłych z rosyjskiego okrętu w Portsmouth i akcja emigracji polskiej w ich sprawie. Zawiera listę osób, które wpłaciły duże sumy na
fundusz ich uwolnienia. Tyt. nagł. 45. –
517.
REGESTEN zur Schlesischen Geschichte. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Hrsg. v. C. Grünhagen. Zweite umgearn. u. verm. Aufl. Erster Th.: Bis zum Jahre 1250. Zweite Th: Bis zum
Jahre 1280. Breslau [Wrocław]: J. Max & Komp., 1884, 1875. – 2 vol.: [2],
IV, 400; [4], 295, [1] s., 27,5-28 cm, opr. pł. i karton. Podpisy własnościowe. Codex Diplomaticus Silesiae. Siebenter Band, Theil 1-2. Siódmy tom
Śląskiego Kodeksu Dyplomatycznego zawierający materiały źródłowe do
historii Śląska za lata 965-1280. Tom 1 stanowi wydanie późniejsze, poprawione i uzupełnione. Wydane staraniem Towarzystwa Badania Śląska
Wieków Średnich. Cenna praca źródłowa z marginaliami wybitnego badacza
średniowiecza prof. Stanisława Trawkowskiego (zm. 2008). Grzbiet w t.
uszkodzony, a w t. 2 brak. 200. –
518. REY Mikołaj (1866-1932): Memorjał Tadeusza Rozwadowskiego w sprawie
granic wschodnich Polski. Opatrzył uwagami i uzupełnił mapami oraz
deklaracją Rady Najwyższej państw sprzymierzonych i zaprzyjaźnionych
z 8. XII. 1919 (Linja Curzona). Kraków: [b.w.], 1930. – 40 s., [4] k. tabl.,
[2] k. map (rozkł.), 24 cm, brosz. wyd. Memoriał gen. Tadeusza Rozwadowskiego (1866-1928) dotyczy m.in. zaprzepaszczonej szansy uzyskania większych nabytków na wschodzie po wojnie z bolszewią (Mińska
z resztą Białej Rusi oraz najurodzajniejszych powiatów Wołynia i Podola
z Zasławiem i Kamieńcem Podolskim). Autor opracowania był ekspertem
zagadnień politycznych i dyplomatycznych delegacji polskiej na konferencję pokojową w Wersalu. 60. –
519. ROMER Eugeniusz (1871-1954): Polska i Polacy. Kraków: Gebethner
i Sp., 1916. – 36 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora na okł. Odczyt
wygłoszony w „Klubie Naukowym” w Wiedniu. Osobne odbicie z „Głosu
Narodu”. Rozwój terytorialny narodu i państwa polskiego na przestrzeni
dziejowej. Rozważania historyczno-geograficzne.
45. –
520. [ROSJA] Zagranicznaja agientura Diepartamienta Policji (Zapiski S. Swatikowa i dokumienty zagranicznoj agientury). Moskwa: Gławnoje Archiwnoje
Uprawlienije NKWD SSSR, 1941. – 151, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Praca
źródłowa „demaskująca” działalność carskiej ochrany za granicą wobec organizacji rewolucyjnych w latach 1909-1917 (zawiera m.in. listy płac francuskich
150
tajnych współpracowników).
Lekkie zagięcie. Egzemplarz
numerowany do użytku wewnętrznego.
50. –
521. ROSSOWSKI Stanisław: Piąty listopada. Rzecz
wydana wskutek uchwały
miejscowego komitetu obywatelskiego, zapadłej dnia 7.
listopada 1916 na uroczystem
w Sali Ratuszowej zebraniu.
Lwów: Nakład Komitetu,
1916. - 55 s., 21 cm, brosz.
wyd. Broszura poświęcona
uchwaleniu dnia niepodległości Polski. 50. –
522. [RZEPECKI Ludwik
(1832-1894)]: Katy i ofiary
Komuny paryzkiej. Ze źródeł autentycznych francuzkich L.R. Poznań: W komisie
księgarni T. Daszkiewicza,
1871. - [8], 342, [1] s., 18 cm,
opr. ppł. Opracowanie znanego księgarza i wydawcy, redaktora „Gońca
Wielkopolskiego”. 90. –
523. RZEPECKI Tadeusz: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku. Poznań:
Wielkopolska Księg. Nakł., 1920. – 290, [1] s., liczne portr. w tekście, 27,5
cm, brosz. wyd. Wydano z okazji pierwszej rocznicy rozpoczęcia obrad Sejmu niepodległej i zjednoczonej Polski. Praca informacyjna o działalności Sejmu, jego składzie osobowym i wynikach wyborów z dnia 28 stycznia 1919
r. Puste miejsca na fotografie i dane są spowodowane brakiem odpowiedzi
posłów na wielokrotne monitowanie ich o nadesłanie zdjęć i odpowiedzi
na kwestionariusz. Z trzech okręgów wyborczych brak danych wskutek
nieprzysłania przez prezesów komisji wyborczych protokołów zarówno
do Kancelarii Sejmu, jak i do Sądu Najwyższego. Interesująca statystyka,
z której wynika choćby, że na 396 posłów ani razu nie przemawiało na plenum 152. Problemem też bywała ich obecność na posiedzeniach plenarnych
sięgająca czasem ledwo połowy stanu. 150. –
151
524. RZYMOWSKI Wincenty
(1883-1950): Roman Dmowski: czciciel diabła. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff,
1932. – 58 s., 20 cm, brosz.
wyd. Paszkwil na przywódcę
obozu narodowego. Okł. (karykatura) skomponował Wojciech Jastrzębowski (18841963), znany artysta grafik,
najwybitniejszy przedstawiciel polskiej odmiany Art.
Deco. 40. –
525. SAMBORSKI Erazm (18831949): Sprawa polska na tle
wojny Europejskiej. Cz. 2.
Sprawa polska w czasie wojny
europejskiej. Rewolucja rosyjska i sprawa polska. Moskwa:
[b.w.], 1917. – 53, [2] s., 24,5
cm, brosz. wyd. Sprawa polska w I wojnie światowej w planach niemieckich
i alianckich oraz wobec zmiennej sytuacji w Rosji autorstwa działacza narodowego Związku Robotniczego działającego w okresie I wojny światowej
w Moskwie. 40. –
526. SAPIEHA Leon (1803-1878): Wspomnienia: (z lat od 1803 do 1863 r.);
z przedm. Stanisława Tarnowskiego; wyd., wstępem i wyjątkami z korespondencyi zaopatrzył Bronisław Pawłowski: z 6 portretami; [staraniem Pawła
Sapiehy]. Lwów: H. Altenberg et al., [1914]. – XLIII, [1], 345 s., 6 k. tabl.,
24,5 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. na grzbiecie, górne obcięcie k. złoc. Biblioteka
Historyczna Altenberga. Pamiętnik dotyczy udziału autora w powstaniu
listopadowym w randze kapitana artylerii (m.in. w obronie Warszawy, za co
otrzymał Virtuti Militari), działalności gospodarczo-politycznej w Galicji
w latach 1832-1863. Autor po upadku powstania listopadowego osiadł w Galicji, gdzie zakupił dobra Krasiczyn. Barwne wspomnienia uwzględniające
stronę obyczajową i pełne anegdot. Dołączono listy i przypisy. Niewielkie
odbarwienia przedniej okł. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –
527. SAROLEA Charles (1870-1953): Wrażenia z Rosji sowieckiej. Przekład
z angielskiego Zofji de Bondy. Częstochowa: A. Gmachowski, 1925. – [4],
257, [3] s., 19,5 cm, opr. ppł. Pieczątka: „Biblioteka Ministerstwa Spraw
Zagranicznych” (z orłem w koronie z krzyżem sprzed 1927 r.). Próba bez-
152
namiętnego spojrzenia na ustrój sowiecki pióra angielskiego naukowca
(m.in.: Moskwa stolica komunizmu; Piotrogród ginące miasto; Królestwo
Antychrysta; Bolszewizm rosyjski a angielska Labour Party; Bolszewizm
a żydzi; Żydzi we wschodniej Europie; Tragedja kościoła rosyjskiego; Bolszewizm a rosyjski charakter narodowy; Podobieństwa i różnice pomiędzy
francuską a rosyjską rewolucją). 70. –
528. [SCHADEWALDT Hans (1894- )]: Dokumente polnischer Grausamkeit.
Im Auftrag den auswärtigen Amtes auf Grund urkundlichen Bewesmaterials zussammengestellt, bearbeitet und herausgegeben von der Deutschen
Informationsstelle. [Bearb. von.]. Berlin: [Volk und Reich], 1940. – 456 s.,
liczne il. w ramach paginacji na osobnych tabl., 26 cm, opr. ppł., okł. oryg.
brosz. zach. Pieczęć szkoły w Proszowicach, pow. Kamieniec Ząbkowicki
(w nazewnictwie niemieckim). Księga propagandowa wydana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obrazująca martyrologię tysięcy
Niemców w Polsce rzekomo pomordowanych przez Policję Państwową i Wojsko Polskie w pierwszych dniach września 1939 głównie na terenach Kujaw
i Wielkopolski. Bogato ilustrowana szokującymi fotografiami. Egzemplarze
tego wydawnictwa były obowiązkowo kierowane do szkół niemieckich w III
Rzeszy w ramach indoktrynizacji ideologicznej młodzieży. Dołączono pismo
starosty do kierownika lokalnej szkoły. Strony 81-82 uzupełnione. Otarcia
krawędzi opr. Grzbiet opr. reperowany. 150. –
529. [SCHULZ Joachim Christoph Friedrich] (1762-1798): Polska w roku 1793:
według podróży Fryderyka Szulc’a. Drezno: J.I. Kraszewski, 1870. – XV, [1],
383 s., 17 cm, opr. ppł. Biblioteka Pamiętników i Podróży po Dawnej Polsce
wyd. przez J.I. Kraszewskiego, t. I. Obraz XVIII w. Polski napisany z dużym
talentem literackim przez niemieckiego literata i profesora historii w kurlandzkiej Mitawie. Skarbnica wiedzy o Polsce i Warszawie epoki stanisławowskiej.
Niewielki ślad zalania na części kart górnego marginesu. 100. –
530. SEPPELT Franciszek Ksawery (1883-1956), LÖFFLER Klemens (18811953): Dzieje papieży od początków kościoła do czasów dzisiejszych. Uzupełnił do rzeczy polskich Tadeusz Silnicki. Poznań: Wyd. Polskie R. Wegnera,
1936. – VII, [1], 712 s., [6] k. tabl. kolor z 21 il., 968 il. na tabl. w ramach
paginacji, 24,5 cm, opr. pł. wyd. ozdobna. Monumentalne dzieło o dziejach
Stolicy Apostolskiej i jej władcach z katalogiem, wizerunkami i herbami
papieży w porządku chronologicznym. Stan bardzo dobry. 250. –
531. SIENIAWSKI Maciej: Z rozważań nad narodowym radykalizmem. Londyn: Nakł. Przyjaciół, 1942. – 43 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Szkice o ideologii
narodowo-radykalnej, której przedstawicielami w Polsce był Obóz Narodowo-Radykalny oraz „Falanga” 35. –
153
532. SKARBEK Fryderyk (1792-1866): Dzieje Księstwa Warszawskiego. Z przedmową Piotra Chmielowskiego. T. 1-2. Warszawa: [b.w.], [1897]. – 158, II; 173,
[1], II; 148, II s., 18,5 cm, płsk. z epoki. Historia Księstwa Warszawskiego
napisana „z talentem literackim i szczerym sentymentem” dla epoki napoleońskiej, która na długie lata wywarła wpływ na potomnych. 160. –
533. SKRZYŃSKI Stanisław: Andrzej hr. Zamoyski i jego program polityczny. Napisał … Kraków: nakł. Autora, 1883. – [2], 55 s., 16,5 cm, brosz. wyd. Przedstawienie działalności Andrzeja hr. Zamoyskiego (1800-1874), przewodniczącego
Towarzystwa Kredytowo-Ziemskiego przed powstaniem styczniowym 1863 r.
Przednia okł. luzem, tylna minimalnie uszkodzona. 45. –
534. SKWARCZYŃSKI Paweł (1903-1984): Z badań nad przywilejami ziemskimi budzińskim i koszyckim. Lublin: TN KUL, 1936. – [2], 60 s., 23,5 cm,
brosz. wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 17. Geneza, treść oraz znaczenie przywilejów szlacheckich w Budzie
i Koszycach z 1355 i 1374 r. ważnych dla stosunków polsko-węgierskich.
Okł. tylna lekko nadłamana na krawędziach. 40. –
535. SOKOLNICKI Michał (1880-1967): Ankarski dziennik 1943-1946. Z przedmową Edwarda Raczyńskiego (1891-1993). London: Veritas Foundation,
1974. – 387, [1] s., [8] s. tabl., 22 cm, brosz. wyd. Wspomnienia ambasadora
RP w Turcji, którego placówka odgrywała ważna role w okresie II wojny światowej. Obraz kapitulanckiej polityki mocarstw anglosaskich wobec Stalina
u schyłku II wojny światowej. 80. –
536. SOKOŁOWSKI August (1846-1921): Dzieje powstania listopadowego
1830-1831. Wiedeń: Franciszek Bondy, [ok. 1907]. – [1], IV, 318, 27 k. tabl.
(w tym kolor. i rozkł., częściowo naklejane i faksymile), 112 il. w tekście,
25,5 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. i złoc. na grzbiecie. Pieczątka proboszcza
parafii w Radoszycach. Powstania Polskie. Bogato ilustrowane dzieje powstania listopadowego w ozdobnej oprawie. 250. –
537. STACHNIUK Jan (1905-1963): Dzieje bez dziejów. Teoria rozwoju wewnętrznego Polski. Warszawa: Zadruga, 1939. – [2], 416 s., 23 cm, brosz.
wyd. Główne dzieło czołowego ideologa polskiego totalitaryzmu neopogańskiego i twórcy nacjonalistycznej grupy „Zadruga”. Stanowi „anatomię upadku dziejowego Polski”, za który autor obarczył winą katolicyzm
i kontrreformację jezuicką w Polsce. Drobne zaplamienia na pierwszych
kartach. 100. –
538. STAHL Zdzisław (1901-1987): Czy zadania emigracji uległy zmianie? London: Gryf Publications Ltd., 1957. – 55, [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Szkice
i polemiki krytykujące światowy system status quo czyli politykę koegzy-
154
stencji Zachodu z blokiem komunistycznym Moskwy. Autor należał do
najwybitniejszych polskich polityków i publicystów antykomunistycznych
na emigracji. 35. –
539. STARCZEWSKI Eugeniusz (1862-1927): Polska a państwa centralne.
Kijów: Sgł. Księg. N. Gieryna, 1918. – 55, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Idea
sojuszu polsko-niemieckiego w obliczu kataklizmu wojennego, rewolucji
bolszewickiej i klęski państw centralnych. 35. –
540. STARCZEWSKI Eugeniusz (1862-1927): Sprawa polska. Wyd. 2 (skrócone). Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1913. – [4], 329 s., 21 cm, opr.
ppł. Przyczyny niemocy i upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Monarchie
europejskie i koniunktury polityczne. Polityka narodowa polska (m.in. Indywidualizm; Brak ścisłości w rozumowaniu; Łatwość szkodliwych kompromisów; Nieumiejętność wyboru ludzi; Iluzje polityczne; Brak silnych
charakterów; Brak odwagi cywilnej; Niechęć do przyjmowania odpowiedzialności za czyny publiczne; Gadulstwo; Marnowanie czasu; Prywata).
Praca jak najbardziej na czasie. 80. –
541. STASZEWSKI Janusz (1903-1939): Wojsko Polskie na Śląsku w dobie napoleońskiej. Z mapą. Katowice: Sgł. Kasa im. Mianowskiego, 1936. – 36 s., mapa,
24,5 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Kazimierza Tymienieckiego z 1936 r. Wyd. Instytutu
Śląskiego. Polski Śląsk. Odczyty
i Rozprawy, 14. Udział Wojsk
Polskich Księstwa Warszawskiego w kampanii napoleońskiej na
Śląsku w 1807 r. 40. –
542. STRONCZYŃSKI Kazimierz (1809-1896): Pomniki książęce Piastów, lenników
dawnej Polski w pieczęciach,
budowlach, grobowcach i innych starożytnościach, zebrane
i objaśnione. Piotrków: [b.w.],
1888. [4], IV, 287, 6, [2], liczne
ilustr. w tekście, 24 k. tabl. (litografie, niektóre z tintą), liczne
drzeworyty w tekście, 29 cm,
brosz. wyd. Dzieło zawiera biogramy książąt piastowskich oraz
155
szczegółową analizę ich pieczęci majestatycznych wraz z tablicami genealogicznymi poszczególnych piastowskich gałęzi oraz bogatą ikonografią
w drzeworycie. Nakład 480 egz. Grzbiet pęknięty, luźne składki. Egz.
idealny do opr. 300. –
543. STRZETELSKI Stanisław (1895-1969): Bitwa o Warszawę (1 sierpnia-2
października 1944 r.). Fakty i dokumenty zebrał i ułożył … New York:
KNAPP, 1945. – 144 s., il., 21 cm, brosz. wyd. Aspekty polityczne i militarne Powstania Warszawskiego według komunikatów i apeli strony polskiej,
niemieckiej i alianckiej wraz z doniesieniami prasowymi. Broszura wydana
przez Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, powołany
z inicjatywy piłsudczyków (prekursor Kongresu Polonii Amerykańskiej).
Miejscami podkreślenia i notatki w tekście. 75. –
544. STYPUŁKOWSKI Zbigniew (1904-1979): W zawierusze dziejowej. Wspomnienia 1939-1945. London: Gryf Publications Ltd., 1951. – 496 s., err., 21,5
cm, opr. pł. wyd. z obwol. Głośne pamiętniki przedwojennego i okupacyjnego
działacza obozu narodowego (m.in. ONR), uczestnika i skazanego w procesie
szesnastu w 1945 r. Dołączono karteczkę z dedykacją autora przekazującą
egzemplarz w celach recenzyjnych. Stan bardzo dobry. 90. –
545. SZELĄGOWSKI Adam (1873-1961): Obrazy z dziejów Polski. Z ilustracjami. Warszawa: „Bibljoteka Polska”, 1920. – 386 s., il., 17 cm, opr. pł.,
okł. oryg. brosz. zach. Ilustrowana historia Polski. Okł. rys. A. Procajłowicz
(z godłem Polski). 60. –
156
546. SZYDELSKI St.(anisław): O prawdę. Ze stosunków polsko-ukraińskich.
Napisał … Kraków: „Głos Narodu”, 1924. – 36 s., 17 cm, brosz. wyd.
Sprawy narodowościowo-wyznaniowe na ziemiach ukrainnych Rzeczypospolitej z odniesieniem do zachowania kleru unickiego w czasie I wojny
światowej oraz jego stosunkiem do sprawy polskiej autorstwa profesora
teologii Uniwersytetu Lwowskiego.
35. –
547. [ŚLĄSK Górny] Polsko-niemiecka konwencja Górno-Śląska zawarta w Genewie dnia 15-go maja 1922 r. Genewa: [b.w.], 1922. – 156 s., 30 cm, opr.
ppł. Konwencja polsko-niemiecka zawarta na 15 lat dotycząca ochrony praw
nabytych, wywłaszczeń, obywatelstwa i zamieszkania, ochrony mniejszości,
praw socjalnych i spraw gospodarczych na Górnym Śląsku. Tekst francuski
i polski. Ważne źródło historyczne. 150. –
548. ŚLIWIŃSKI Artur (1877-1953): Stefan Batory. Warszawa: M. Arct, 1922. – 271
s., [6] k. tabl., 20 cm, opr. ppł. Biografia źródłowa króla wojownika. 60. –
549. TAJNE dokumenty rządu rosyjskiego w sprawach polskich. Memoryał ks.
Imeretyńskiego. Protokóły Komitetu Ministrów. Nota Kancelaryi Komitetu
Ministrów. Wyd. II. Londyn: J. Kaniowski, 1899. – [2], 144 s.; druk. z polecenia Komitetu Centralnego Polskiej Partyi Socjalistycznej. Książę Aleksander
Bagration-Imeretyński (1837-1900), generał-gubernator warszawski prowadził
politykę względnych ustępstw wobec społeczeństwa polskiego w Królestwie
Polskim, której celem było zneutralizowanie wpływu ruchów i wydawnictw
tajnych. W 1898 r. działacze PPS wykradli i opublikowali jego tajny memoriał
do cara relacjonujący politykę tych pozornych ustępstw. Wydany w Londynie
z przedmową Józefa Piłsudskiego zdobył niebywały rozgłos i poruszył on polską oraz międzynarodową opinię publiczną. (adl.) [ABRAMOWSKI Edward
(1868-1918)] WALCZEWSKI Z.R. [pseud.]: Społeczeństwo rodowe. Wyd. II.
Londyn: Wyd. polskiej Partyi Socyalistycznej, 1903. – 43, [1] s.; pisma polityczne polskiego ideologa ruchu anarchistyczno-komunistycznego nieuznającego
państwa, jak i wszelkiej dyktatury proletariatu. Przednie okł. brosz. zach. (adl.)
WEBB Sidney: Socyalizm w Anglii. Lwów: Księgarnia Polska, 1891. – 127,
[2] s.; rozwój ruchu socjalistycznego w Anglii w życiu kościelnym, społecznym
i państwowym. Przednie okł. brosz. zach. (adl.) SCHRAMM C.A.: O wytwarzaniu bogactw; przeróbka z niemieckiego. Genewa: Wyd. „Walki klas”
Organizacyja „Proletaryjat”, 1887. – [4], IV, 122, [1], III (katalog) s., 17,5 cm,
współopr. płsk. z epoki. We wszystkich broszurach pieczątka: „Oddział Równość w Chicago Zw. Socjal. – Polskich”; „Biblioteka Robotnika Polskiego”, nr
4. Praca z dziedziny ekonomii socjalizmu. 120. –
550. TOKARZEWSKI Szymon (1821-1900): Siedem lat katorgi. Pamiętniki
… 1846-1857. Wyd. 2 znacznie powiększone rozdziałami skreślonymi
157
przez cenzurę rosyjską. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1918. – 240
s., 19,5 cm, brosz. wyd. Na odwrocie k. tyt. podpis wdowy Haliny z Belina Leszczyńskich Tokarzewskiej jako copyright. Wspomnienia byłego
współpracownika Księdza Ściegiennego, który 37 lat swego życia spędził
w więzieniach (Lwów, Pawiak, Cytadela), w katordze (Aleksandrowsk n/
Amurem, Nerczyńsk, Ust’Kamienogorsk i Omsk) i na wygnaniu (Halicz,
Irkuck i Kostroma). 60. –
551. TRAKTAT pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze
dnia 18 marca 1921 roku. Warszawa: [b.w.], 1921. – 47 s., 24,5 cm, brosz.
wyd. Historyczny tekst pokoju ryskiego z 1921 r. 40. –
552. TYC Zbigniew (1896-1927): Zbygniew i Bolesław. Z życiorysem i podobizną autora. Poznań: PTPN, 1927. – XXXII, 51, [1] s., [1] k. portr., 24 cm,
brosz. wyd. Praca źródłowa przedwcześnie zmarłego wybitnego historyka
o współrządach synów Bolesława Hermana w latach 1102-1108 - Zbigniewa I Bolesława Krzywoustego, zakończonych wygnaniem z Polski tego
pierwszego. 40. –
553. TYMIENIECKI Kazimierz (1887-1968): Dziejopisarstwo okresu średniowiecznego w latach 1886-1936. Lwów: ZNiO, 1935. – 33 s., 23 cm, brosz.
wyd. Odb. z „Kwartalnika Historycznego” R. LI, z. 1-2. Praca oceniająca
działalność najwybitniejszych polskich historyków i wskazująca główne
kierunki jakimi zajmowała się nasza historiografia, zajmująca się średniowieczem. 35. –
554. TYMIENIECKI Kazimierz (1887-1968): Kmieć wielkopolski w zapiskach
średniowiecznych sądowych. Poznań: [b.w.], 1930. – 32 s., 24 cm, brosz. wyd.
Odb. ze „Sprawozdań Pozn. Tow. Przyj. Nauk”, nr 3 za r. 1929 i nr 1 za r. 1930.
Praca oparta na zapiskach sądowych wszystkich powiatów wielkopolskich do
1475 r. Charakterystyka stanu kmiecego w średniowieczu. 30. –
555. TYMIENIECKI Kazimierz (1887-1968): Kolonizacja a germanizacja Śląska
w wiekach średnich. Katowice: Sgł. Nasza Księgarnia, 1937. – 41 s., 24,5 cm,
brosz. wyd. Wyd. Instytutu Śląskiego. Polski Śląsk. Odczyty i Rozprawy,
26. Rozwój kolonizacji niemieckiej na Śląsku jako czynnik germanizacyjny
w średniowieczu. 30. –
556. TYMIENIECKI Kazimierz (1887-1968): Misja polska w Prusiech i sprowadzenie Krzyżaków. Toruń: Sgł. Kasa im. Mianowskiego, 1935. – [4],
52 s., 24 cm, brosz. wyd. Wyd. Instytutu Bałtyckiego. Rozprawa z pracy zbiorowej „Dzieje Prus Wschodnich”. Misje Polskie w Prusach i próby
chrystianizacji tego kraju do czasu sprowadzenia Krzyżaków oraz nadania
książąt mazowieckich dla Zakonu. 35. –
158
557.
TYMIENIECKI Kazimierz (1887-1968): Wpływy feudalne w Polsce i na Litwie. Uwagi do dyskusji na VI Zjeździe Historyków Polskich w Wilnie. Wilno:
[b.w.], 1936. – 19 s., 24,5 cm, brosz. wyd. Odb. z: „Ateneum Wileńskiego”, r.
XI: 1936. Charakterystyka okresu feudalnego na Litwie. 30. –
558. TYMIENIECKI Kazimierz (1887-1968): Znaczenie polityczne sprowadzenia Krzyżaków. Poznań: [b.w.], 1932. – [2], 34 s., 24 cm, brosz. wyd.
Odb. z książki zbiorowej: „Prusy Wschodnie - przeszłość i teraźniejszość”.
Podsumowanie sprowadzenia Zakonu NMP na ziemie pruskie. 30. –
559. UMIŃSKI Józef (1888-1954): Niebezpieczeństwo tatarskie w połowie XIII
w. i papież Innocenty IV. Lwów: Tow. „Bibljoteka Religijna”, 1922. – XVII,
[1], 152, [1] s., 22,5 cm, opr. ppł. Wyd. „Przeglądu Teologicznego”, serja C:
Rozprawy Naukowe. Praca źródłowa o reakcji papieża i ówczesnej Europy
wobec najazdów tatarskich, m.in. na Polskę i Węgry. 60. –
560. VOLUMINA Legum. T. X: Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku.
Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk przy współudziale Józefa Matuszewskiego, Michała Sczanieckiego i Jana Wąsickiego. Poznań: Tow. Przyjaciół Nauk, 1952.
– [4], XIII, [1], 443 s., 31 cm, brosz. wyd. Konstytucje i prawa ostatniego Sejmu
Rzeczypospolitej. Ostatni tom „Volumina Legum” wydany po kilkudziesięciu
latach po edycji całości dzieła. Egz. nierozcięty.
100. –
561. [WARSZAWA - okupacja
niemiecka] Ulotka przeciwko kobietom zadającym się
z Niemcami. [Inc.:] „Warszawskimi ulicami chodzą
szkopy ze… świniami!!!”
[Warszawa: b.w., m. 19411944]. – [1] k. rys., 21 × 15
cm. Zadawanie się z Niemcami w okresie okupacji
narażało na utratę dobrego
imienia i różne sankcje obywatelskie (np. golenie głowy
do łysej skóry). 100. –
562. [WASILEWSKI Leon]
(1870-1936) PŁOCHOCKI Leon [pseud.]: Rosya
„konstytucyjna” wobec Polaków. Kraków: Komisya
Tymczasowa S.S.N., 1913.
159
– 63 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Obraz walki władz i administracji rosyjskiej
z polskością w różnych dziedzinach życia po reformach konstytucyjnych
w Rosji w 1905 r. do wybuchu wojny. Niewielkie zażółcenia, okł. lekko
zaplamiona. 40. –
563. WEISSBERG-CYBULSKI Aleksander (1901-1964): Wielka czystka. Przeł.
z niem. Adam Ciołkosz; wstęp Gustawa Herling-Grudzińskiego. Paryż:
Instytut Literacki, 1967. – 572, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Archiwum Rewolucji. Biblioteka „Kultury”, t. 151. Wspomnienia austriackiego inżyniera
fizyka pochodzenia żydowskiego, który w latach trzydziestych z przyczyn
ideowych, podjął pracę z ZSRR. Aresztowany w 1937 r. podczas „wielkiej
czystki” przeszedł przez więzienia w Charkowie, Kijowie i Moskwie. Na
początku 1940 r. został przekazany przez NKWD w ręce Gestapo wraz
z innymi niemieckimi komunistami. Wspomnienia są opisem trzyletniego
śledztwa i stanowią nie tylko klasyczną pozycję poświęconą przeżyciom
więziennym w systemie sowieckim, ale aktualną do dziś analizę fenomenu
okresu wielkiego terroru w ZSRR w latach 1934-1939. W sposób analityczny omawiają jego genezę, przebieg, mechanizmy socjotechniczne
i konsekwencje. Jedne z najlepszych wspomnień 56 z tego okresu, napisane
barwnym i soczystym językiem, uwzględniające opis, jak i socjologiczna
analizę zagadnienia.
100. –
564. WERNIŃSKI Henryk: Adolf Hitler o Polsce i Polakach. Warszawa: Polski
Związek Zachodni, 1939. – 47, [1] s., 16 cm, brosz. wyd. Polska Zwrócona
na Zachód. Zbiór wypowiedzi Adolfa Hitlera na sprawy polskie od 1924 do
1939. Na okł. polska granica zachodnia oraz niemieckie ziemie nad Odrą
i Bałtykiem z polskimi nazwami głównych miast. 40. –
565. WIELHORSKI Władysław (1885-1967): Wspomnienia z przeżyć w niewoli
sowieckiej. London: Nakł. Księgarni Orbis, 1965. – 140, [3] s., [1] k. portr.,
22 cm, opr. pł. wyd. Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego. Wspomnienia z ostatnich dni niepodległej Litwy w 1940 r. w Kownie oraz pobytu
w więzieniach sowieckich 1940-1941 doc. Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. Z przedmową Henryka Paszkiewicza. 90. –
566. WIĘZIEŃ Polityczny, r. 3, nr 9: październik 1913 r. Czasopismo poświęcone sprawie więźniów politycznych w państwie rosyjskim ze szczególnym
uwzględnieniem katorgi i zesłania. Kraków: Wyd. i red. Zygmunt Marek,
1913. – 20 s., 30 cm, opr. karton wyd. Zawiera wiadomości z życia więzień
rosyjskich, a zwłaszcza katorgi. Pismo wychodzące w Galicji i reagujące
na bieżąco na sprawy w zaborze rosyjskim oraz na Syberii. Uszkodzenia
krawędzi okł. 50. –
160
567.
WINIARSKI Bohdan (1884-1969): Międzynarodowość sprawy polskiej. I.
Dokumenty urzędowe, dotyczące stanowiska mocarstw wobec sprawy polskiej
podczas wojny (sierp. 1914 – sierp. 1917). II. Wnioski. Oprac. … Piotrogród:
Polski Komitet Narodowy, 1917. – 71 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Zbiór 46 dokumentów źródłowych dotyczących sprawy polskiej w I wojnie światowej. Kilka
kart wewnątrz podklejonych, okł. uszkodzona. 40. –
568. WIŚNIOWSKI Franciszek: Manifest w sprawie Ojczyzny. Lwów: [b.w.],
1848. – 79, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Proweniencje własnościowe z XIX-XX
w. Dublet Biblioteki Ossolińskich z XIX w. Manifest polityczny wydany
we Lwowie w okresie Wiosny Ludów 20 maja 1848 określający sprawy
ustrojowe i własnościowe w przyszłej niepodległej Polsce.
80. –
569. WŁODARSKI Bronisław (1895-1974): Polityka Jana Luksemburczyka
wobec Polski za czasów Władysława Łokietka. Napisał … Lwów: Tow.
Naukowe, 1933. – [2], 71, [1] s., 25 cm, brosz. wyd. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie, dz. II, t. XI, z. 3. Praca historyczno-źródłowa. Grzbiet
brosz. nadpęknięty. 50. –
570. WŁODARSKI Bronisław (1895-1974): Polityka ruska Leszka Białego. Napisał … z tablicą genealogiczną. Lwów: Tow. Naukowe, 1925. – [2], 84 s.,
[1] k. tabl. genealog., 25,5 cm, brosz. wyd. Próby podboju Rusi Czerwonej
przez Leszka Białego. Z tablicą ukazującą związki rodzinne Piastowiczów
z Rurykowiczami. Brak okł. 50. –
571. WODZINOWSKI Witold: Swastyka na Hradczynie. Warszawa: Nakł.
Autora, 1939. – 145, [1] s., 19,5 cm, brosz. wyd. Praca absolwenta Szkoły
Nauk Politycznych w Warszawie stanowiąca kroniki wydarzeń związanych
z upadkiem Czechosłowacji po konferencji monachijskiej, powstaniem
Słowacji i wkroczeniem wojsk niemieckich do Pragi. Liczne uwagi z epoki
w ołówku na marginesie kart. 50. –
572. WOJCIECHOWSKI Zygmunt (1900-1955): Najstarsze targi w Polsce.
Uwagi krytyczno-polityczne. Poznań: Fiszer i Majewski, 1927. – 51 s.,
22,5 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Tadeusza Manteuffla z 1927
r. Os. odb. z Pamiętnika ku czci prof. Dąbrowskiego. Krytyczne studium
historyczne. Grzbiet nadpęknięty. 40. –
573. WOJTKOWSKI Andrzej (1891-1975): Anglja wobec rozbiorów Polski.
Poznań: [b.w.], 1934. – 18 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Odb. z: „Awangardy”
(Poznań) 1934, maj. Polityka międzynarodowa Wielkiej Brytanii wobec
rozbiorów Polski. 25. –
161
574. WOLFF Adam (1899-1954): Starszeństwo urzędów. (Metoda ustalania na
przykładzie hierarchji ziemskiej Mazowsza udzielnego). Warszawa: Tow. Naukowe Warszawskie, 1928. – [4], 20, [2] s., [1] tabl. rozkł na 2 k., 24,5 cm,
brosz. wyd. Studium historyczno-prawne dotyczące urzędników mazowieckich
w średniowieczu z wykazem awansów 107 podług źródeł. 50. –
575. WORONICZ Janusz (1805-1874): Rzecz o monarchii i dynastyi w Polsce.
Przez … Paryż: [b.w.], 1839. – 62, [1] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Założenia
programowe polskiego ruchu monarchicznego pióra działacza Wielkiej
Emigracji, agenta dyplomatycznego Hotel Lambert i współzałożyciela tajnego Związku Insurekcyjno-Monarchiczny Wyjarzmicieli. Ostatni rozdział
pracy optuje za dynastią domu ks. Czartoryskich na tronie polskim. Brak
okładek. 80. –
576. X.W. [krypt.]: W rocznicę listopadowego powstania roku 1830. Odczyt …
Lwów: „Druk. Polska”, 1900. – 32 s., 21 cm, brosz. wyd. Broszura rocznicowa powstała w Zakopanem w 1898 r. Stan bardzo dobry. 40. –
577. ZACHOROWSKI Stanisław (1885-1918): Statuty synodalne krakowskie
Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446). Oprac. … Kraków: Akademia Umiejętności, 1915. – [4], 54, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Studya i Materyały do
Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce, nr 1. Materiały historyczno-prawne do działalności biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego
(1389-1455). Grzbiet nadpęknięty.
40. –
578. ZAWADOWSKI Zygmunt (1899-?): Ruś Podkarpacka i jej stanowisko prawno-polityczne. Warszawa: Kwartalnik „Sprawy Obce”, 1931. – 78, [1] s., [1]
k. mapa (rozkł.), 22,5 cm, brosz. wyd. Sprawy narodowościowe na Rusi Podkarpackiej oraz geneza jej włączenia w granice państwa czechosłowackiego,
statut autonomiczny – nieprzestrzegany przez władze w Pradze. 60. –
579. ZIÓŁKOWSKI Paweł: Adampol (Polonezkioj). Osada polska w Azji Mniejszej.
Zapiski historyczne. Poznań: nakł. Autora i Adama Dochody w Turcji, 1929. –
65 s., il., brosz. wyd. Materiały do historii osadnictwa polskiego w Turcji w XIX
w. związanego z działalnością wojskową przeciw Rosji i polityczna emigracją.
Zawiera listę imienną Korpusu Kozaków Ottomańskich. 45. –
580. ŻOCHOWSKI Stanisław (1908-2003): Unia Brzeska w Polsce XVII wieku.
Monografia ks. Cypriana Żochowskiego metropolity całej Rusi i arcybiskupa
połockiego (1635-1693). Brisbane - Londyn: Poets and Painters Press, 1988.
– 243, [3] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Problematyka unii brzeskiej z 1596 r. i jej
rozwoju w formie szkiców historycznych sięgających czasów unii florenckiej (m.in. Zakon bazylianów, Jozafat Kuncewicz, cerkiew prawosławna dyzunicka i schizmatycka w rzeczpospolitej, stosunki religijno- polityczne
162
w Koronie i na Litwie) wraz z biografią arcybiskupa unickiego Stanisława
Żochowskiego (ok.1635-1693). 60. –
581. ŻYCIORYSY sławnych Polaków i Polek dla młodzieży, zestawione podług
pierwszorzędnych Autorów. Z 19 rycinami. Kraków: J.M. Himmelblau,
[1886]. – II, [4], 174 s., 20,5 cm, opr. wyd., pł. czerwone zdobione czarnym
ornamentem, złocony tytuł i orzeł w koronie pośrodku lica opr., sygn. z tyłu
suchym tłokiem krakowskiego introligatora Emila Schrotta (1849-1893).
Przykład XIX w. patriotycznej książeczki dla młodzieży w interesującej opr.
Otarcia i przybrudzenia opr. 100. –
582. ŻYTKOWICZ Leonid (1910-1991): Litwa i Korona w r. 1794. Wilno:
[b.w.], 1937. – [3], 516-566 s., 24 cm, brosz. wyd. Odb. z „Ateneum Wileńskiego”, r. XII: 1937. Rozprawa doktorska na wydziale humanistycznym
USB. Obraz sytuacji politycznej na Litwie przed wybuchem powstania
kościuszkowskiego i wkrótce po nim. Zawiera wykazy osobowe polityków
i wojskowych zaangażowanych w insurekcję. 45. –
poz. 632
H E R A L D Y K A
I
G E N E A L O G I A
583. BORKOWSKI-DUNIN Jerzy Sewer (1856-1908): Spis nazwisk szlachty
polskiej. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1887. – [4], 611 s., 23 cm, opr. pł.
wyd. Pieczątka: „Adam Bogusz, adwokat w Krakowie”. Obejmuje 20 377 staropolskich rodów szlachty polskiej z podaniem informacji o herbie i najstarszej
wzmiance źródłowej z datą. Ponadto 1221 rodów szlacheckich z okresu Polski
porozbiorowej. Autor dzieła był wybitnym heraldykiem z Galicji, członkiem
towarzystw międzynarodowych oraz prezesem Towarzystwa heraldycznego
we Lwowie. Grzbiet reperowany. Wewnątrz czysty egzemplarz na grubym
naturalnie pożółkłym papierze z epoki.
600. –
584. [DŁUGOSZ Jan (1415-1480)]: Index nominum personarum, locorum etc. quae
in quinque tomis Historiae Polonicae Joannis Dlugossii occurrunt complexit
Theophilus Żebrawski; cura et impensis Alexandri Przezdziecki. Cracoviae
(Kraków): [b.w.], 1887. – CXXXI, [1] s., 28,5 cm, brosz. wyd. Indeks nazw,
osób i miejsc zawartych w czterech tomach „Kroniki Polskiej” Jana Długosza.
Grzbiet pęknięty, luźne składki. Egz. częściowo nierozcięty.” 120. –
585. DOBROWOLSKI Kazimierz (1894-1987): Włościańskie rozporządzenie
ostatniej woli na Podhalu w XVII i XVIII w. Studja i materiały. Kraków:
Polska Akademia Umiejętności, 1933. – 227, [1] s., 24 cm, brosz. wyd.
Usunięta pieczątka własnościowa na odwrocie k. tyt. Polska Akademia
Umiejętności. Prace Komisji Etnograficznej; nr 15. Praca historyczno-socjologiczna dotycząca stosunków na Podhalu. Zawiera również materiały
do genealogii rodów podhalańskich. 80. –
586. DZIADULEWICZ Stanisław (1872-1943): Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. Oprac.. Wilno: nakł. autora, 1929. - XXX, 495, [3] s., 12 k. tabl. genealog. (rozkł.), liczne wizerunki herbów w tekście, 31 cm, opr. perg., tytuł
na licu w prostej ramce tłocz. złotem., grzbiet prosty tłocz. złotem, obcięcia
złoc., okł. kolor. brosz. zachowane. Odb. 326 egz. numer.; niniejszy nosi nr
272. Dzieło oparte na materiałach archiwalnych i własnych autora, dziś już
nieistniejących z powodu zagłady w Powstaniu Warszawskim. Cz. I zawiera
spis przeszło 400 rodzin tatarskich, po dziś dzień muzułmańskich, cz. II - spis
265 rodzin pochodzenia tatarskiego, obecnie chrześcijańskich. W załączeniu
do herbarza 12 tablic genealogicznych: Azulewiczów, Baranowskich, Bazarów
i Bazarewskich, Hózman-Emirza Sulkiewiczów, Jakubowskich, Juszeńskich,
Kryczyńskich, Najmanów, Szyryńskich, Ułanów, Ułanów-Łostajskich i Ułanów-Maluszyckich. Dołączono tłumaczenia słów i nazw orientalistycznych
Jakuba Szynkiewicza oraz spis gniazd rodowych tatarskich. Okładka wg rys.
Jerzego Hoppena. Rys. herbów odtworzył Włodzimierz Ettel. Stan bardzo
dobry. Rzadkie.
12 000. –
164
587. FRIEDBERG Marian (1902-1969): Klejnoty Długoszowe. Krytycznie
oprac. i na nowo wyd. … (z 9 ryc. w tekście) (adl.) WYROSTEK Ludwik
(1895-1947): Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej. Z mapą
i ryc. w tekście. Kraków: Pol. Tow. Heraldyczne, 1931-1932. – [2], 118, [1]
s., faksym.; [2], 191, [1] s., [1] k. mapa, rys., 28 cm, współopr. pł. Rocznik
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego pod red. Władysława Semkowicza, t. X-XI: r. 1930-1931/2. Najstarszy źródłowy herbarz polski autorstwa
Jana Długosza w naukowej reedycji. Monografia Sasów Dragów z Węgier
165
i Rusi Halickiej w XIV-XVI w. (obejmuje m.in. genealogie rodów: Balicki, Berezowski, Błażowski, Bratkowski, Chłopicki, Czerkaski, Czołhański, Czołowski, Daniłowicz, Dobrzański, Drohomirecki, Dubrawski,
Dwernicki-Polański, Dzieduszycki, Grabowiecki, Hołyński, Hoszowski,
Kniaźdworski Komarnicki-Wysoczański, Komorowski-Przeroski, Korczyński-Podhoredecki, Krechowiecki Knihiński, Krynicki, Kulczycki, Lacki
(Ladzki), Medyński, Mrochowski, Opryszowski, Podmichalski, Radłowski,
Raszko, Rybotycki, Siemiginowski, Skolski (Skulski), Sozański, Strutyński,
Stupnicki, Swaryczowski, Świstelnicki, Szumlański, Tarnawski, Tatomir,
Terlecki, Turecki-Jaworski-Ilnicki, Turecki-Delatyński, Turzyński (Turzański), Tustanowski, Uhernicki-Łostowski, Uniatycki, Uruski, Waczewski,
Winnicki, Zawisza i Żurakowski). Obtarcia krawędzi opr. Pierwsza k. tyt.
nieznacznie uszkodzona. Poza tym czysty egz. 250. –
588. GODŁO i barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst Stanisław Łoza (tyt. także w jęz. francuskim). Warszawa: Zakłady Graficzne Ministerstwa Spraw
Wojskowych, 1921. – VII, 13 k. tabl. kolor., 30,5 cm, opr. karton wyd.
z tłocz., Wzory obowiązującego prawnie godła państwowego i flagi narodowej z uwzględnieniem najważniejszych organów. Godło Rzeczypospolitej
przed zmianami z 1927 kiedy zmieniono orła m.in. poprzez dodanie gwiazd
na skrzydłach. Odbito w nakładzie 1000 egz. numerowanych. Oferowany
egz. nie ma numeru. Odbarwienia na pierwszych kartach i zaplamienia na
okł. Stan ilustracji kolor. bardzo dobry. 120. –
589. GOTHAISCHES Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser.
Drei und fünfzigster Jahrgang. Gotha: Justus Perthes, 1880. – XVIII, 1109,
[1], portret (staloryt), 15 × 10 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. na licu. Niewielkie
odbarwienia na górnych krawędziach płótna. Blok książki przyklejony do
grzbietu. Rocznik słynnego almanachu gotajskiego hrabiowskiego zawierający
zaktualizowane na rok 1880 genealogie kilkuset rodzin o tytułach hrabiowskich pochodzenia niemieckiego (cesarstwa świętego imperium rzymskiego
narodu niemieckiego, cesarstwa austriackiego i innych królestw niemieckich).
Obejmuje między innymi genealogie tak wybitnych rodów, jak (dodatkowo
wytłuszczonym drukiem podano również wszystkie rodziny polskie występujące w almanachu): Alexandrowicz, Alvensleben, Andrassy, Apponyi,
Badeni, Bąkowski, Batthyany, Baworowski, Bismarck, Bobrowski, Bohlen,
Borkowski-Dunin, Borkowski, Brühl, Bubna v. Litić, Bülow, Chorinsky,
Chotek, Csaky, Czapski-Hutten, Czarnecki, Cziraky, Dąbski, Dębiński,
Dohna, Dönhof, Dohna, Działyński, Esterhazy, Finck v. Finkenstein, Fredro,
Geldern-Egmond, Gersdorff, von der Goltz, Gołuchowski, Gőtzen, von Hagen, Hardegg, Hardenberg, Haugwitz, Henckel von Donnersmarck, Holstein,
Hompesch, Houwalt, Hunyady, Husarzewski, Kalckreuth, Karnicki, Karolyi,
166
Keyserlingk, Kinsky, Kolowrat, Komorowski, Konarski, Königsmarck, Kossakowski, Koziebrodzki, Krasicki, Kręski, Krockow, Kuczkowski, Kwilecki,
Lamezan-Salins, Lanckoroński, Larisch, Ledóchowski, Lehndorff, Lichtenberg, Limburg, Lüttichau, Lützow, Łoś, Łubieński, Mailath, Manteuffel,
Matuschka, Męciński, Medem, Metternich, Mielżyński, Mier, Mieroszowski,
Mittrowsky, Mniszech, Mniszek, Moltke, Nesselrode, Nimptsch, Nostitz,
O’Donell, Oppersdorf, Ostrowski, Palffy, Pallavicini, Plessen, Poniński,
Posadowsky, Potulicki, Potworowski, Raczyński, Radolin-Radolińsky, Rehbinder, Richthofen, Romer, Russocki, Rzyszczewski, Schaffgotsch, Schenk
von Stauffenberg, Schliessen, Schulenburg, Schweinitz, Schwerin, Siemieński,
Sierakowski, Skórzewski, Stackelberg, Stauffenberg, Sternberg, Strachwitz,
Sumiński, Szapary, Szechenyi, Szeptycki, Teleki, Tenczin-Paczinsky, Thun
von Hohenstein, Tiesenhausen, Tyszkiewicz, Uruski, Vizthum, Waldeck,
Waldstein, Wallis, Wartensleben, Wedel, Wengersky, Wilczek, WęsierskiKwilecki, Wiśniewski, Wodzicki, Wołłowicz, Wrangel, Wrschowetz, Yorck
von Wartenburg, Załuski, Zamoyski, Zedlitz, Żółtowski. Nekrologi: Borkowski-Dunin, Dąbski, Dębiński, Drohojowski, Komorowski, Ledóchowski,
Poniński, Radoliński, Wodzicki. Almanach genealogiczny stanowił do 1939
niezbędną książkę w każdej szanowanej bibliotece domowej i znajdował się
na honorowym miejscu, świadcząc o zainteresowaniach i horyzontach światowych jej właściciela. 200. –
590. HERALDYKA i wojskowość. Katalog nr 9. Antykwariat Polski w Warszawie. Hieronim Wilder i S-ka. Warszawa: H. Wilder, 1909 – IV, 102 s.,
21,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Piotr Ostromęcki – Tomaszewice”. Zbiór
heraldycznych i wojskowych dzieł o jakim dzisiejszy antykwariusz mógłby
pomarzyć obejmujący prawdziwe perełki z bibliotek Tomasza Gozdawa-Jackowskiego, Mieczysława Grzymała-Pokrzywnickiego, Karola Sosnowskiego
(Pękosławice) i z dubletów biblioteki hr. Tyszkiewiczów (Czerwony Dwór).
Obejmuje 704 pozycje bibliograficzne, niekiedy bardzo rzadkie i dziś już
niespotykane w handlu. 45. –
591. HERALDYKA i wojskowość. (Część 2). Katalog nr 14 Antykwariat Polski
w Warszawie. Hieronim Wilder i S-ka. Warszawa: H. Wilder, 1913. – 110
s., 21,5 cm, brosz. wyd. Kontynuacja poprzedniego zbioru obejmująca 793
pozycje bibliograficzne. 45. –
592. JABŁONOWSKI Aleksander (1829-1913): Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 9: Ziemie Ruskie. Ukraina (KijówBracław). Warszawa: sgł. Gebethner i Wolff, 1894. – [6], II, 89, [1], 185,
[3], XXVI s., 23 cm, opr. pł. Źródła Dziejowe, t. XX. Obejmuje wykazy
geograficzno-statystyczne województwa kijowskiego (m.in. z taryfą podymnego z 1628 r.) i bracławskiego (m.in. taryfa podymnego z r. 1629)
167
z XVI-XVII w. Cenny materiał źródłowy do historii Rusi (Ukrainy) i jej
miejscowej szlachty. 250. –
593. KACZKOWSKI Józef (1876-1940): Konfiskaty na ziemiach polskich pod
zaborem rosyjskim po powstaniach polskich roku 1831 i 1863. Warszawa:
sgł. Księgarnia GiW; Kasa im. Mianowskiego, 1918. – XIV, [2], 388 s.,
24,5 cm, opr. pł. Zawiera setki nazwisk szlachty polskiej w tym również
z guberni wschodnich (grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej i mohylowskiej). 150. –
594. KĘTRZYŃSKI Stanisław (1876-1950): O imionach piastowskich do końca XI wieku. Poznań: [b.w.], 1951. – [1], 681-725 s., 24,5 cm, brosz. wyd.
Nadbitka z mies. „Życie i Myśl”, nr 5/6 - 1951. Studium imionoznawcze
dynastii piastowskiej do XI w. Egz. nierozcięty. 40. –
595. KOCHANOWSKI K.(ORWIN) J.(an) (1869-1949): Księgi sądowe brzesko-kujawskie 1418-1424. Oprac. i wyd. … Warszawa: Warszawska Druk.
Estetyczna, 1905. – XXI, [4], 631, [2] s., 23 cm, opr. pł. Teki A. Pawińskiego, t. VII. Księgi sądowe stanowią nieoceniony materiał genealogiczny
dla historii rodzin szlacheckich. Starannie wydany zbiór zawiera przeszło
4000 zapisów zaopatrzonych w pracochłonne indeksy. Te ostatnie są do
dziś niedościgłym przykładem perfekcjonizmu. 200. –
596. KOZIEROWSKI Stanisław (1874-1949): Obce rycerstwo w Wielkopolsce
w XIII-XVI wieku. Poznań: Fiszer i Majewski, 1929. – 184 s., 24 cm, brosz.
wyd. Materiały do źródłowe genealogii obcego rycerstwa w Wielkopolsce.
Dotyczy 366 nazwisk, w znakomitej większości spolonizowanych pochodzenia niemieckiego, skandynawskiego, czeskiego, morawskiego i śląskiego.
Blok brosz. poluzowany, brak przedniej okł. 120. –
597. KOZIEROWSKI Stanisław ze Skórzewa (1874-1949): Studja nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. IX: Ród Doliwów. Podał. Poznań: b.w., 1923. – 62, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Zeszyt seryjnej
monografii (1913-1933) historyczno-genealogicznej z obfitym materiałem
toponomastyczno-genealogicznym. Dotyczy rozsiedlenia rodu Doliwczyków w Wielkopolsce, Kujawach, Łęczyckim i Sieradzkim, na Mazowszu
i w Małopolsce od XII-XVI w. z wyszczególnieniem miejscowości rodowych.
Przednia okł. ze zbrązowieniami. 60. –
598. KURASZKIEWICZ Władysław (1905-1997) i WOLFF Adam (1899-1954):
Zapiski i roty polskie XV-XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej.
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1950. – XXVIII, 558 s., [19]
k. tabl., 24 cm, brosz. wyd. Prace Komisji Językowej, Polska Akademja
168
Umiejętności; nr 36. Kapitalny zbiór materiałów do genealogii szlachty
mazowieckiej. Grzbiet uszkodzony, luźne składki. 120. –
599. LASOCKI Zygmunt (1867-1948): Czy Skrzetuski był Kozakiem? Kraków:
Nakł. Autora, 1935. – 26 s., [2] k. tabl., 28 cm, opr. współcz. ppł. z złoc.
szyldzikami, sygn. „M.A.” (nalepka na tylnej wyklejce), okł. oryg. brosz.
zach. Publikacja jednego z najwybitniejszych genealogów okresu międzywojennego dotycząca rodowodu pierwowzoru jednego z głównych bohaterów
sienkiewiczowskich, Mikołaja Skrzetuskiego, który okazał się szlachcicem
rodem z Wielkopolski. Okł. oryg. podklejona. 80. –
600. ŁOZA Stanisław (1888-1956): Legja Honorowa w Polsce 1803-1923. Przedmową poprzedził Antoni Bogusławski; ilustr. Stanisław Bieńkowski. Zamość: Z. Pomarański i Sp., [1923]. – 90 s., il., 27 cm, brosz., przednia okł.
wyd. zach. Odb. 975 egz.; niniejszy egz. nosi nr 606. Spis 2174 Polaków
odznaczonych francuską Legią Honorową, nierzadko z datami życia i profesją (są to w przeważającej mierze oficerowie). 80. –
601. ŁOZA Stanisław (1888 - 1956), BIEŃKOWSKI Stanisław: Ordery i odznaczenia krajowe i zagraniczne. Co wiedzieć o nich należy? Lwów: G.K.W.,
1928. – 94, [3] s., il., 8 k. tabl. kol. (chromolitografie), 24,5 cm, opr. pł. wyd.
z tłocz. częściowo w złocie Orderem Orła Białego na przednim licu, okł. oryg.
brosz. zach. Encyklopedia orderów i odznaczeń Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Europy z ich rysem historyczno-prawnym ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień krajowych. Tabl. kol. chromolitografii z poszczególnymi polskimi
orderami interfoliowane bibułkami. Minimalne otarcia na krawędziach opr.,
poza tym stan bardzo dobry. Ładny egz. 200. –
602. MATERIAŁY do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. T. III. Buenos
Aires: Komitet Redakcyjny, 1966. – 277, [3] s., 23 cm, brosz. wyd. Obejmuje: Zygmunt Wdowiszewski, Tytuły polskie nadawane cudzoziemcom;
Witold Wehr, Polskie pamiątki heraldyczne w Rzymie; Mieczysław Paszkiewicz, Polacy naturalizowani w Wielkiej Brytanii w XIX w.; Szymon
Konarski, Regesty niektórych aktów stanu cywilnego parafii kalwińskiej
w Sielcu koło Staszowa z laty 1826-1921; Mieczysław Rey, Wspomnienia;
Edward Borowski, Genealogie niektórych polskich rodzin utytułowanych
(dotyczy rodzin: książęcych Czetwertyński, Drucki-Lubecki, Jabłonowski,
Lubomirski, Rzadziwiłł i Sapieha; margrabiowie - Wielopolski; hrabiowie
- Badeni, Baworowski, Bielski, Branicki, Czapski, Czosnowski, Dzieduszycki, Gołuchowski, Grocholski, Korytowski, Kossakowski, Krasiński,
Lanckoroński, Michałowski, Mycielski, Orłowski, Osiecimski-Czapski,
Ostrowski, Poniński, Potulicki, Pusłowski, Raczyński, Rzewuski, Rzyszczewski, Siemieński-Lewicki, Sierakowski, Skarbek, Skórzewski, Skrzyński,
169
Sobański, Szołdrski, Tarnowski i Wodzicki). Nakład 400 egz. Okł. lekko
zabrudzona. 180. –
603. MATERIAŁY do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. T. V. Buenos
Aires: Komitet Redakcyjny, 1971. – 293, [1] s., [4] k. tabl., 23 cm, brosz.
wyd. Obejmuje: Zygmunt Wdowiszewski, Rejestry przywilejów indygenatu w Polsce (1519-1793); Bibliografia „Miesięcznika Heraldycznego”
i „Rocznika Heraldycznego” (1908-1939); Mieczysław Paszkiewicz, Polacy w Wielkiej Brytanii i polonica w archiwach brytyjskich; Andrzej
Jałbrzykowski. Ostrzeszowiczowie; Jan Sienkiewicz, Wyprawa do Odessy (pamiętnik); Materiały do genealogii rodów Nadratowski, Nagórny
i Pierożyński; Edward Borowski, Genealogie niektórych utytułowanych
rodów polskich (książęta: Sułkowski; hrabiowie: Chodkiewicz; Czacki,
Czarnecki, Kaszowski-Iliński, Kurnatowski, Ledóchowski, Plater, Przezdziecki, Rey, Ronikier, Sokolnicki, Sumiński, Szembek i Szeptycki)
i baronowie (Heydel i Konopka). Nakład 400 egz. 180. –
604. MOSZCZEŃSKA Wanda (1896-1974): Rola polityczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bezkrólewia po Ludwiku W. Warszawa: [b.w.], 1925. – [2],
127 s., 25,5 cm, brosz. wyd. Dedykacja autorki dla Tadeusza Manteuffla
z 1925 r. Odbitka z „Przeglądu Historycznego”, t. V. Dotyczy m.in. rodów
Nałęczów, Zarembów, Pałuków, Łodziów, Doliwów, Porajów, Grzymałów,
Wezenborgów i Leszczyców. Luźne składki. 80. –
605. OPAŁEK Mieczysław (1881-1964): Pamiątkowe odznaki i medale polskie z r.
1914/15. Z rysunkami autora. Kraków: Generalne Biuro Wyd. N.K.N., 1915.
- 24 s., il., 17 cm brosz. wyd. K. tyt. dorobiona wg oryginału. 60. –
606. PAWIŃSKI Adolf (1840-1896): Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 3: Małopolska. Warszawa: sgł. Gebethner
i Wolff, 1886. – [4], III, 201, [1], 431 s., 23 cm, opr. pł. Źródła Dziejowe,
t. XIV. Rejestry poborowe (zeznania podatkowe) stanowią obfity materiał
do stanu posiadania rodzin szlacheckich. Niniejszy tom dotyczący Małopolski zawiera m.in. spisy alfabetyczne szlachty (właścicieli ziemskich)
z województwa sandomierskiego 1 508, 1540, 1569, 1578, 1579 i 1581 2),
[1] r., pow. pilzneńskiego z r. 1536, ziemi łukowskiej z r. 1580, województwa
krakowskiego w 1581 r., wykaz wsi zamieszkałych całkowicie lub częściowo przez szlachtę. Ponadto wykazy geograficzno-statystyczne oparte na
spisach poborowych dotyczące poszczególnych miejscowości województwa
krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego w XVI w. 300. –
607. PAWIŃSKI Adolf (1840-1896): Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 4: Małopolska. Warszawa: sgł. Gebethner i Wolff,
1886. – [5], 432-589, 59 s., 23 cm, opr. pł. Źródła Dziejowe, t. XV. Spisy
170
dodatkowe z XV-XVII w. oparte na księgach poborowych i podatku pogłównego, obejmujące powiaty krakowski, szczyrzycki, księstwo siewierskie,
starostwo spiskie i powiaty województwa sandomierskiego (Sandomierz,
Pilzno, Radom, Opoczno, Chęciny i Wiślica). 250. –
608. [PAWLISZCZEW Nikołaj (1802-1879)]: Herbarz rodzin szlacheckich
Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony. Cz. 1-2. Warszawa: Tip. S.
Orgelbrand, 1853. - [2], VI, [4], 236, [2]; [4], 237, [1] s., liczne herby w tekście (drzeworyty ręcznie kolor.), 27 cm, opr. płsk. z epoki prosty zdobiony
złotem. Herbarz urzędowy obejmujący rodziny, które uzyskały od Heroldii
Królestwa Polskiego potwierdzenie staropolskiego szlachectwa względnie
nadano im nowe szlachectwo. Osobno wymieniono rody utytułowane
(książęta, hrabiowie, baronowie i kawalerowie cesarstwa francuskiego).
Zawiera wizerunki herbów i ich opisy wraz z informacjami o rodzinach
171
pieczętujących się danym herbem i ich dowodach szlachectwa. W tekście
230 herbów o czystej i żywej kolorystyce wykonanych w drzeworycie i ręcznie kolorowanych akwarelą. Druk dwuszpaltowy w języku pol. i ros. Druk
dwułamowy, tekst równoległy w jęz. ros. i pol. Więcej nie wydano. Czysty
egz. Stan bardzo dobry.
12 000. –
609. PIEKOSIŃSKI Franciszek (1844-1906): Rycerstwo polskie wieków średnich
przez … T. I: O dynastycznem szlachty polskiej pochodzeniu. Z licznemi
rysunkami w tekście. Kraków: Akademia Umiejętności, 1896. – [4], 399,
liczne rys. herbów, 22,5 cm, brosz. wyd. Stanowi poprawione i uzupełnione wydanie dzieła: O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu, gdzie
zrąb średniowiecznego rycerstwa został podzielony na 36 dynastii, z czego
7 obcego pochodzenia. Brak grzbietu, luźne składki.
150. –
610. PIEKOSIŃSKI Franciszek (1844-1906): Rycerstwo polskie wieków średnich
przez … T. II: Obejmuje dwanaście pierwszych pokoleń rycerstwa polskiego wieków średnich Z licznemi rysunkami w tekście. Kraków: Akademia
Umiejętności, 1896. – 7, [1], 467 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Próba podziału
szlachty polskiej z końca XII w. na 36 rodów szczepowych podług najstar-
172
szych zawołań herbowych i nazw najstarszych grodów polskich. Zawiera
dokładna analizę etymologiczną 400 proklamacji (zawołań). Autor podjął
się rekonstrukcji zastępu pradynastów szlachty polskiej i genealogii jej kolejnych pokoleń. Wykaz 1769 imion rycerstwa polskiego ułożonych w XII
pokoleń (do końca XII w.) wydobywający z ukrycia wiele historycznych
postaci.
200. –
611. PIEKOSIŃSKI Franciszek (1844-1906): Rycerstwo polskie wieków średnich przez … T. III: Obejmuje rycerstwo małopolskie w dobie piastowskiej
[1200-1366]. Z licznemi rysunkami w tekście. Kraków: Akademia Umiejętności, 1901. – [32], CCXXXIII, [3], 532 s., liczne rys. herbów, 24 cm,
opr. ppł. Tom poświęcony rycerstwu małopolskiemu w oparciu o regesty
historyczne ułożone chronologicznie ze streszczeniami wzmianek źródłowych z jego geograficznym rozsiedleniem. Poczet 3000 imion z kolejnych
V pokoleń rycerstwa oraz spis dostojników, urzędników nadwornych, ziemskich, grodzkich i ekonomicznych.
300. –
612.
[PIOTROWSKI] KORWIN Ludwik (1904-1988): Ormiańskie rody szlacheckie. Kraków: Sgł. Księgarnia Gebethner i Wolff, 1934. - 188, [2], V, [1] s., X
k. tabl. kolor. (chromolitografie), 17,5 cm, opr. wyd. pł. tytuł złocony, obcięcia
barwione. Autorska pieczątka własnościowa: „dr med. Ludwik Piotrowski”.
Pod drukowaną dedykacją dla Rodziców ręczny wpis: Kraków 1.III.1934 r.
Książka obejmuje 146 rodów ormiańskich z opisaniem ich herbów oraz zarysem
historii Ormian w Polsce. Zawiera następujące rody ormiańskie: Abgarowicz
h. własnego, Abrahamowicz h. własnego, Abramowicz h. Strzała odm., Agopsowicz h. Wiernik, Amarowicz h. Kołodacz, Antoniewicz h. Bołoz, Antonowicz h. własnego, Arakiełowicz, Arsimowski h. własnego, Asłan h. własnego,
Asłanowicz h. Sas, Assakiewicz h. własnego, Atabiowicz, Augustynowicz h.
Odrowąż odm., Awakowicz, Awedyk h. Pomian, Axentowicz h. Gryf, Aywas
– Norses h. własnego, Babonaubek h. Łodzia, Bachdazarowicz, Bajdułowicz,
Balewicz-Balicki h. Gozdawa, Ballog h. własnego, Bedrosowicz, Bernacki h.
Pniejnia, Bernatowicz h. własnego, Bobrykowicz, Bochdanowicz h. własnego,
Bogdanowicz h. własnego (2), Bohdanowicz h. własnego, Butachowicz, Chadzi,
Chodykiewicz h. Trzy Kotwice, Chodzienko, Daszkiewiez-Stircza h. własnego, Dawidowicz, Donowakowicz, Dziantymirski h. własnego, Eminowicz,
Faruchowicz h. Poraj, Głuszkiewicz, Grzegorzowicz h. własnego, Hadziewicz
h. Wieniawa, Hankiewicz h. Pomian, Hołubej, Hołubowicz h. Janina, Issakowicz, Iwaszkowicz, Jakubowicz-Paschalis h. własnego, Jaszkiewicz, Jaśkiewicz
h. Sulima, Jędrzejowicz h. własnego, Jędrzejowski h. własnego, Józefowicz h.
własnego, Jurgjowski, Jurkowicz, Kajetanowicz, Kalenik, Kapri von Merecey
h. własnego, Kasparowicz h. Pomian, Kasprowicz, Kieremowicz, Kierkorowicz,
Kilian, Kopczyk, Krzeczunowicz h. własnego, Krzysztofowicz h. własnego, Ku-
173
tłubej h. Kot, Latynowicz, Lorencowicz, Łazarowicz h. Kościesza, Łukasiewicz
h. Łuk, Łyszkiewicz h. Szeliga odm., Madżarski h. Dar, Malewicz h. własnego,
Mańczukowski h. Odrowąż, Manowarda h. własnego, Manugiewicz de Hasso h.
Wiernik, Maramarosz h. własnego, Maitjaszewicz, Michalewicz, Mikołajewicz
h. Murdelio, Mikuli h. własnego, Minasiewicz h. Przyjaciel odm., Minasowicz
h. Przyjaciel, Minaszewicz h. Przyjaciel odm., Moszoro h. własnego, Moysa
de Rossochacki h. Moysa, Muratowicz, Negroszo, Nerserowicz, Nikorowicz h.
Nikorowicz I, Nikorowicz h. Nikorowicz II, Nikorowicz h. własnego, Nurkiewicz, Ohanowicz h. własnego, de Owak-Minas h. własnego, Owaniszewicz,
Passakas-Szigeth h. własnego, Pers, Petrowicz h. własnego, Petuł h. własnego,
Piramowicz h. Odrowąż, Pleszkowski h. Pogonia IV, Potoczki h. własnego,
Romaszkan h. własnego, Roszko, Ryczkiewicz, Sahagiewicz, Seferowicz h.
własnego, Serebkowicz h. własnego, Sienkowicz, Simonowicz h. własnego,
Steckowic h. własnego, Steczkiewicz h. Stara Strzała, Stefanides, Stefanowicz h.
Pogonia IV, Stetkiewicz h. Kościesza odm., Sułtan h. Korczak, Symonowicz h.
własnego, hr. de Syri h. własnego, Szadbey h. własnego, Szeferowicz- Spendowski
h. Lubicz, Szymonowicz-Będoński h. własnego, Theodorowicz (Teodorowicz)
h. Serce, Torosiewicz h. własnego, Torosowicz h. własnego, Torosowicz-Wieniawski h. Wieniawa, Tumanowicz, Ureki-Nestor h. własnego, Wakowski-Awak
h. własnego, Wartan-Hunanian h. własnego, Wartanowicz h. Abgarowicz,
Warteresiewicz h. własnego, Warteresiewicz (Warterysiewicz), Warteresowicz
h. własnego,Wartereszowicz-Słoniewski h. Słoń, Wasilowicz, Zacharjasiewicz
h. Abgarowicz, Zacharyasiewicz h. własnego, Zacharyasiewicz-Aniołek h. własnego, Zachnowicz h. Pomian, Zadurowicz h. Snop I, Zadykiewicz h. Lubicz,
Zerygiewicz h. własnego. Wyd. 500 egz. numer. (niniejszy nr 465). Bardzo
ładny egz. 450. –
613. [PŁOŃSK] NAJDWANIEJSZE księgi sądowe mazowieckie. T. 1: Księga
ziemska płońska 1400-1417. Wyd., wstępem, przypisami i skorowidzem opatrzył Marceli Handelsman. Warszawa: Tow. Naukowe Warszawskie, 1920.
– [4], XVI, 278, [3] s., 31 cm, brosz. wyd. Zawiera materiały do genealogii
szlachty mazowieckiej z ziemi płońskiej. Egz. nierozcięty. Grzbiet nadpęknięty
i miejscami zażółcenia. Uszczerbek części tylnej okł. 120. –
614. POLACZKÓWNA Helena (1881-1942): Szlachta na Siewierzu Biskupim
w latach 1442-1790. Z mapą rozsiedlenia Siewierza i trzema tablicami
w tekście. Napisała … Lwów: [Tow. Heraldyczne], 1913. – [2], 93, [1]
s., [1] k. tab. (rozkł.), [1] k. mapa (rozkł., kolor.), tab. w tekście, 28,5 cm,
brosz. wyd. Pieczątka z herbem: „Biblioteka Nowina Konopków”. Osobne
odb. z: „Rocznika Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” r. 1913, t. 4,
cz. 2. Historia szlachty siewierskiej i jej odrębnego (niższego statusu) od
szlachty polskiej. Dotyczy rodzin indygenowanych i nobilitowanych, jak:
174
Bodurkiewicz, Bontani, Borakowski, Dziembowski, Eminowicz, Jankowski, Koliński, Kubicki, Meciszewski, Minocki, Olearski, Rakiety, Scheffler,
Szymczykiewicz, Wędrychowski i Zacharyaszewicz. Grzbiet uszkodzony,
blok poluzowany. 120. –
615. REJ Mikołaj (1505-1569): Przęsło ze Zwierzyńca … Poznań: Biblioteka
Kórnicka, 1884. – [12], CIV s., liczne wizerunki herbów w tekście (drzeworyty), 25,5 cm, opr. wyd. ppł. Wyjątkowy typograficznie przedruk rozdziału
drugiego „Zwierzyńca” M. Reja, który ukazał się oryginalnie w r. 1562.
Wierszowany herbarz polski. Inicjatorem przedruku był Tytus Działyński,
którego dzieło dokończył Zygmunt Celichowski. autor przedmowy. Rozdział ten zawiera charakterystykę wielu domów szlacheckich zilustrowaną
staropolskimi herbami w drzeworycie (przeszło sto sztychowanych odbitek).
W stosunku do renesansowej edycji wzbogacone dodatkowo herbami Królestwa Pruskiego oraz rodzin polskich osiadłych w Prusach Królewskich,
a także wizerunkami orłów polskich, portretami Reja, króla Zygmunta
Starego i królowej Bony według XVI w. druków (wszystko w drzeworycie).
Drobne przybrudzenia przedniej okł. Wewnątrz czysty egz. 250. –
616. ROLNIK 1867-1937. Lwów: [b.w., 1938]. – 174 s., liczne il. w tekście, 33,5
cm, opr. pł. Numer rocznicowy czasopisma „Rolnik” w całości poświęcony organizacjom i samorządom rolniczo-ziemiańskim (C.k. Galicyjskie
Towarzystwo Gospodarskie we Lwowie; Towarzystwo Rolnicze Krakowskie; Towarzystwo Kółek Rolniczych; Małopolskie Towarzystwo Rolnicze
w Krakowie; Małopolskie Towarzystwo Rolnicze we Lwowie; Krakowska
i Lwowska Izba Rolnicza; Ziemiaństwo Wschodniej Małopolski; Związek
Ziemian w Krakowie; Związek Ziemian Wołynia) i większej własności
ziemskiej w Polsce południowej i południowo-wschodniej. Ta ostatnia
część w rozdziale „Ziemiaństwo na Kresach” omawia wybrane majątki województwa krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego
i wołyńskiego. Zawiera informacje o poszczególnych dobrach wg stanu na
rok 1936/1937 z omówieniem dokładnego areału powierzchni, krótkiej
historii majątku wraz z rezydencją i jej właścicieli, rodzaju upraw, hodowli,
specjalności produkcyjnej, wartości produkcji, a także stanu zatrudnienia
itp. Liczne ilustracje dotyczące poszczególnych majątków. Obejmuje następujące majątki (w nawiasie podano właściciela): Ta ostatnia część pracy
ma dużą wartość dokumentacyjną dotyczącą wspomnianych 255 majątków
ziemiańskich z uwagi na okres jej powstania (u schyłku II Rzeczypospolitej)
i podsumowanie wartości poszczególnych kresowych majątków zamieszkałych zwykle przez historyczne rody polskie. Artasów (Krzysztofowicz),
Babin (Rozwadowski), Bajkowce Nowe (Niesiołowski), Bajkowce Stare
(Friedberg), Balice (Skibniewski), Barysz (Świdrygiełło Świderski), Bełzec
175
i Ropienka Dolna (Moraczewski Trzecieski), Beremiany (Heydel), Bielany,
Łęki i Osiek (Rudziński), Bilcze Złote (Sapieha), Biłka Królewska (Sapieha),
Biłka Szlachecka (Sapieha), Bogumiłów (Sioma), Bortiatyn, Nagórzany,
Ożomla, Porszna i Rogóźno (Puzyna, Czosnowski), Bratkowice (Kolischer),
Bryńce Zagórne (Zwolski), Buczacz (Potocki), Budynin (Reiss), Busk (Badeni, Habsnurg), Butyny (Niezabitowski), Bużany (Ledóchowski), Caryńskie
(Dzieduszycki), Chłopice (Lisowiecki), Chmielowa (Głażewski), Chorłupy
(Milowicz, Gallik), Chorostków (Siemieński Lewicki), Czarnokońce Wielkie
(Koziebrodzki), Czerlany (Kolischer), Czernielów Mazowiecki (Podleski),
Czernyż (Hipś), Czupernosów (Składkowski, Morawski), Danilcze (Biesiadecki), Dąbrowica (Morawski), Dębiny - Łowcza (Rozwadowski), Dobrotwór (Weissglass), Dobrowody (Raciborski), Dołhomościska (Mochnacki),
Domażyr (Breiter), Drewinie (Rudnicki), Dydiatycze (Rupp), Dzierzbice
(Matuszewski), Dzików (Tarnowski), Dźwinogród (Weissbrod), Falenicze
(Ledóchowski), Firlejów (Biesiadecki), Fusów (Mochliński), Głęboka (Tyszkiewicz), Grzymałów (Wolański), Gumniska (Sanguszko), Hawłowice Dolne
(Dworski), Helenków (Miliński), Hołownica (Załęski), Horodec (Pourbaix),
Horyniec (Karłowski), Hotylub (Prek), Hrehorowicze (Zwoliński), Huta
(Składkowski, Morawski), Jabłonów (Choiński Dzieduszycki), Jagielnica,
Komarno i Rozdół (Lanckoroński), Janówka (Czarkowski-Golejewski),
Jaryczów Nowy (Krzeczunowicz), Jaryczów Stary (Baltarowicz), Jaworów
(Dębicki), Jaźwinów (Weissglass), Jezierzany (Serwatowski), Kaczanówka
(Jaruzelski), Kalinowszczyzna (Ochocki), Kamienica (Stobnicki), Kamionka Wołoska (Czaykowski), Karów (Kwonacki), Klebanówka (Tyszkiewicz),
Kluwińce (Bogucki), Kniaże (Jaruzelski), Kobyla (Smarzewski), Kochanówka (Lachowicz), Kołodziejówka (Zagórski), Komarowice (Pragłowski), Konstantynówka, Munina (Siemieński), Kopyczyńce (Baworowski),
Korczmin (Dzieduszycki), Korzelice (Biesiadecki), Kosów (Bogdanowicz),
Koszyłowce (Nieniowski, Modzelewski), Krasnolesie (Gołębski), Krasówka
(Ostrowski), Krysowice (Stadnicki), Krzyweńkie (Makowiecki), Kulawa
(Sikorski), Kutkorz (Wodzicki), Lachowice (Lachowicz), Lelechówka (Tyszkiewicz), Lesko (Krasicki), Leszczków (Żurowski), Liski (Potworowski),
Litiatyn (Wojciechowski), Lubaczów (Gołuchowski), Łańcut (Potocki),
Łopatówka - Kolendziany (Horodyski), Łopuszka Mała (Pogonowski),
Łowce (Schick), Łówcza (Liptay), Łozowa (Fedorowicz, Malicki), Łubów
(Kruszewski), Łuczany (Weissmann-Zawidowski), Machnów (Geppert),
Magdalenka (Skolimowski), Magdalówka (Grodzki), Meryszczów (Kędzierski), Medenice (Kolischer), Medwedowce i Podzameczek (Czajkowski,
Makomaski), Meryszczów (Kędzierski), Mikulice (Turnau), Mikulicze
(Ruszkiewicz), Mikulińce (Rey), Monasterzec (Trojanowski), Moszków
(Plater-Zyberk), Mszaniec (Solecki), Mykietycze (Straszewski), Nahaczów
176
(Younga de Lenie, Chełkowski), Narol (Puzyna, Korytowski), Nawojowa
(Stadnicki), Nazarówka (Makowiecki, Horodyski), Niemstów (Avenarius),
Nienadowa (Mycielski), Niżborgi (Baworowski), Nowomalin (Dowgiałło),
NowosiółkaJazłowiecka (Błażowski), Ochrymowce (Kozłowski), Oczać
(Rzyszczewski), Okno (Federowicz), Okorsk (Rychlicki), Oleszyce (Sapieha), Oparszczyzna (Makowiecki), Opłytna (Żarczewski), Oryszkowce
(Łuczyc Wyhowski), Ostapie (Zaleski), Ostrożec (Ledóchowski), Ostrynia
(Potulicki), Ożańsko (Rosiński), Ożenin (Jelowicki), Parchacz (Madeyski),
Pauszówka (Bogucki), Pawłosiów (Siemieński), Perespa (Kraiński), Piatydnie
(Ledóchowski), Pilawa (Brykczyński, Gołębski), Płoska (Czetwertyński),
Płotycze (Cywiński), Podhajczyki Justynowe (Koziebrodzki), Podhorce
(Sanguszko), Połtew (Gerstman), Poturzyca, Zarzecze (Dzieduszycki), Poznanka Gniła (Świstun), Pożarki (Jarocki), Przyłbice (Szeptycki), Przyłęk
(Kolischer), Przewały (Dworakowski), Przeworsk (Lubomirski), Pułhanów
(Zarembski), Pyszkowce (Horodyski), Radowicze (Gutowski), Radziechów
(Badeni), Rajtarowice (Dzieduszycki), Romaszówka (Rudrof), Roznoszyńce (Małecki), Rozważ-Oziery (Mirkowicz), Ruda Różaniecka (Wattmann
Maelcamp Beaulieu), Rudniki (Polański), Rudniki (Moysa Rosochacki),
Rusianówka (Niesiołowski), Rusiłów (Torosiewicz, Krzysztofowicz), Rustweczko (Talaga), Sapochów (Koziebrodzki), Sawczyn (Plater Zyberk),
SądowaWisznia (Mars), Semenów (Koziebrodzki), Sianożęta (Cywiński),
Sidorów (Paygert), Siedliska (Sapieha), Słobódka (Rozwadowski), Smordwa (Ledóchowski), Sokole nad Sanem (Brandys), Stadniki (Mogilnicki),
Starzyska - Szkło (Zawidowski), Stawiska Zielowskie (Breiter), Stratyn
(Krasicki), Stronibaby (Obertyński), Stryjówka (Małachowski), Strzylce (Mochliński), Stubno (Myszkowski), Sucha (Tarnowski), Suchodoły
(Gutowski), Suszczyn (Piniński), Szymańkowczyki (Wyhowski), Ścianka
(Cieński), Świerzkowce (Heydel), Świdnica (Fangor), Szczucin (Lubomirski),
Szlachcińce (Fedorowicz, Malicki), Szmańkowczyki (Wyhowski), Tehlów
(Zaklika), Teofipólka (Miliński, Czermiński), Terebierze (Małachowski),
Tłuste i Zwiahiel (Wachowicz, Makowiecki), Torskie (Łoś), Trybuchowce
(Horodyski), Trzcieniec. (Younga), Tuczyn (Otfinowski), UherceNiezabitowskie (Niezabitowski), Uhryń (Potocki), Uhrynów (Ścibor Rylski), Ujście
(Załęski), Ujście nad Prutem (Komar), Ulików (Skolimowski), Ulwówek
(Nikorowicz), Uśmierz (Hulimka), Uszkowice (Wybranowski), Uwisła
(Cieński), Wandzin (Marmaross), Wasylków (Makowiecki), Wierzbica
(Romer), Włodzimierzec (Pourbaix), Wołostków (Rupp), Worotniów (Jezierski), Wyczółki (Bielecki, Urbański), Wysuczka (Czarkowski-Golejewski),
Zabłotce (Makowski), Zabokrzyki Duże (Ziembicki), Zaborze (Łączyński),
Zagórz (Gubrynowicz), Załukiew (Terpylak), Zamlicze (Sumowski), Zahajce
177
(Zeitleben), Zahorce Wielkie (Straszewski), Zaleszczyki Małe (Korytowski),
Zielony Kąt (Makowiecki, Horodyski).
500. –
617.
SKOCZEK Józef (1903-1966): Studja nad patrycjatem lwowskim wieków
średnich. Lwów: Nakł. Redakcji, 1929. – 73, [1] s., 24 cm, brosz. wyd.
Pamiętnik Historyczno-Prawny pod red. Przemysława Dąbkowskiego, t.
VII, z. 5. Materiały historyczno-genealogiczne do historii lwowskich rodów średniowiecznych (Stecher, Zommersteyn, Szeler-Hanl, Steynkeler,
Templ, Klopper, Hellbezem, Friedrich, Abrek, Arnest, Czornberg, Zindrich,
Schrop, Lindner, Kaden, Nymand, Smedfeld, Renner). Grzbiet broszury
poluzowany, częściowy brak przedniej okł. 60. –
618. SPIS właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności według
stanu z dnia 30 września 1934 r. Wyd. VII. Warszawa: Pocztowa Kasa
Oszczędności, 1934. – [4], 885, [1], 29, [1], IV s., 24,5 cm, brosz. wyd.
Pieczątka: „Biblioteka Prokuratorji Generalnej Oddziału w Wilnie”. Geograficzno-alfabetyczny Spis posiadaczy kont (instytucji i osób prywatnych)
w PKO w układzie geograficzno-alfabetycznym. Obejmuje kilkadziesiąt
tysięcy nazwisk, firm i ich adresów z podziałem na większe miasta i zagranicę. Duża ilość właścicieli żydowskich. Jawność tego typu informacji
stanowiła rękojmię wiary w rzetelność osób i instytucji. Tego rodzaju spis
osobowy stanowi nieocenione źródło w poszukiwaniach genealogicznych.
Oprawa reperowana. 300. –
619.
WAWRZYŃCZYK Alina (1908-1997): Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku. Wrocław: Wrocławskie Tow. Nauk., 1951. – 357
s., [2] k. tabl. złoż. (mapy kolor.), 25 cm, brosz. wyd. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 48. Szczególna praca źródłowa
wydana w okresie stalinowskim poświęcona stosunków własnościowym
w powiecie brzeskim. Obejmuje część ziem wschodnich Podlasia pozostałych po ostatniej wojnie w granic Polski. Monografie poszczególnych
miejscowości powiatu zawierają materiały do genealogii rodów Wielkiego
Księstwa Litewskiego Monografie poszczególnych miejscowości przynoszą
materiały genealogiczne do dziejów rodów: Abramowicz, Andrzejewicz,
Bohowityn, Bohowitynowicz, Bukraba, Bykowski, Chlewicki, Chmielewski, Chmielowski, Chodkowicz, Czelesznicki, Czerński, Czuryłowicz,
Czyżewski, Daszkowicz, Dembiński, Domański, Dowoynowicz, Drucki,
Ezofowicz, Gnojeński, Hajko, Hołownia, Horbowski, Hornostaj, Hornostaj, Hornowski, Hromadzki, Hryczyn, Huryna, Ilinicz, Irzykowicz, Kaleczycki, Kiszka, Klukowicki, Kopeć, Kopieński, Kopytowski, Krupczyc,
Krupicki, Kryczowski, Kuczuk, Kulniewicz, Łozka, Łozowicki, Łozowicki,
Łyszczyński, Małkowicz, Mankowicz, Markowicz, Mudrejko, Naruszewicz,
Nasutowicz, Nielubowicz, Niepokojczycki, Nurecki, Oczkowicz, Oliza-
178
rowicz, Ostromeczowicz, Pankiewicz, Pankowicz, Patejewicz, Patkowski,
Petkiewicz, Piekarski, Piszczyk, Pociej, Połubiński, Proński, Przewłocki,
Romanowicz Sokoł, Rozczyc, Sadowski, Sanguszko, Sapieha, Sasin, Senkowicz, Skinder, Skirwin, Sołtan, Stawski, Szczyt, Szczytnicki, Szujski,
Taluszkowicz, Telatycki, Tokarewski, Turowicz, Wahanowski, Waśkowicz,
Wołkowicki, Wołoszyn, Zabrzeziński, Zahorowski, Zaranek Horbowski,
Zaranek, Zbuniński, Zdzitowiecki. Dodatkowo w suplemencie autorka
zamieściła materiały źródłowe z Metryki Litewskiej dotyczące stosunków
własnościowych w sąsiednim księstwie kobryńskim wraz z rodowodem
niektórych tamtejszych rodów (m.in. Goleniszczewiczów - Buchowieckich).
Z kolorowymi mapami powiatu brzeskiego z końca XV w. i 2 poł. XVI w.,
gdzie zaznaczono dobra ziemskie (królewszczyzny, duchowne, wielkiej oraz
średniej i drobnej szlachty). Egz. nierozcięty. 300. –
620. WŁODARSKI Aleksander: Rodowód domu Mienickich herbu Lew z muru.
Suplement do herbarza „Rodzina” oprac. przez … Warszawa: [b.w.], 1928. – [2],
6, [2] s., tabl. genealog. (rozkł.), 27,5 cm, brosz. wyd. Materiały uzupełniające
do genealogii rodu Mienickich z województwa połockiego i późniejszej guberni
witebskiej. 100. –
621.
[WYSOCZAŃSKI WERYHA]: Stammfolge des Geschlechtes v. Weryha
Wysoczański. Sonderdruck aus Band 145, Adelige Häuser XXX. Limburg
an der Lahn: C.A. Starke Verlag., 2008. – [7], 412-421, [1] k. portr., 16,5 cm.
Odb. z: Genealogisches Handbuch des Adels. Herausgegeben von der Stiftung
Deutsches Adelsarchiv; bearbeitet unter Aufsicht des Deutschen Adelsrechtsausschusses. Specjalna odb. z odbicie z niemieckiego almanachu genealogicznego
(szlacheckiego) kontynuującego tradycję almanachów gotajskich. Zawiera genealogię gałęzi rodu Weryha Wysoczańskich h. Wukry z Galicji. Opracowali:
Rafael de Weryha Wysoczański & Tomasz Lenczewski.
45. –
M
I
L
I
T
A
R
I
A
poz. 632
622. ALBUM Wojska Polskiego. Z okazji 25-lecia wymarszu Legionów Polskich
z Oleandrów 1914-1939. [Skawina: H. Franck Synowie S.A., 1939]. – [5] s.,
[26] s. tabl. (kolor.), 16,5 × 24 cm opr. karton wyd. Wydawnictwo reklamowe Fabryki Henryka Francka w Skawinie zawierające 26 kolorowych
reprodukcji obrazów Jerzego Kossaka z lat 1932-1938 przedstawiających
żołnierzy i oficerów polskich różnych formacji historycznych z okresu XII
w. - 1914/1916. Drukowane w Salonie Malarzy Polskich w Krakowie. Tytuł
na okł. 120. –
623. ANUSZ Antoni (1884-1935): Naród, armja i wódz. Warszawa: Biuro Propagandy Wewnętrznej, 1920. - 31 s., 19 cm, brosz. wyd. Propagandowa
pro piłsudczykowska broszurka. 35. –
624. BADEN POWELL Robert (1857-1941): Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorję skautingu. Napisał … Przełożył
z upoważnienia autora Stanisław Sedlaczek (1892-1941). Warszawa: Naczelnictwo ZHP, 1930. – XVI, 148 s., 21 cm, opr. pł. Bibljoteka Główna Kwatery
Męskiej Z.H.P., nr 1. Podręcznik skautingu dla drużynowych w teorii i praktyce. Obtarcia opr. i miejscami zażółcenia na kartach. 60. –
625. BAGIŃSKI Henryk (1888-1973): U podstaw organizacji wojska polskiego
1908-1914. Warszawa: „Zarzewie”, 1935. – 831, [1] s., il., tabl. rozkł. mapa,
26 cm, brosz. wyd. Materjały do Historji Ruchu Niepodległościowego:
„Zarzewie”, Polskie Drużyny Strzeleckie i Tajny Skauting T.1. Praca wybit-
180
nego historyka wojskowości przedstawiająca formowanie się w austriackiej
Galicji polskich organizacji militarnych, jak ruch skautowski, Legia Niepodległości czy Drużyny Strzeleckie, z których wzięły się przyszłe kadry
Legionów Polskich. Monumentalne dzieło o znacznej wartości źródłowej
z niezwykle cennym materiałem ilustracyjnym w postaci kilkuset fotografii
archiwalnych, faksymiliami dokumentów, ich przedrukami, zaopatrzone
w spisy osobowe i indeks nazwisk. Grzbiet lekko naderwany. Poza tym
ładny, czysty egz. 180. –
626. BIESIEKIERSKI K.(azimierz): Fortyfikacja polowa. Warszawa: G.K.W.,
1922. – [2], 203, [1], III s., [1] k. tabl., 263 rys. w tekście 25 cm, opr. płsk.
z epoki, grzbiet sześciopolowy, ślady złoc. w postaci ramek na przednim licu
i grzbiecie z tytułem. Pieczęć okrągła: „Zbiory Jerzego Majewskiego”. Podręcznik Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego autorstwa dyrektora
nauk i instruktora fortyfikacji w b. Szkole Podchorążych Saperów. Obejmuje
m.in.: technikę fortyfikacyjną (rowy fortyfikacyjne, maskowanie, przeszkody
i schrony) i taktykę fortyfikacyjną. Liczne ilustr. w tekście oraz słownictwo
fachowe w językach polskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Otarcia
grzbietu i krawędzi opr. Stan ogólny dobry. 120. –
627. BILEK Romuald: 2-gi Polski Korpus. Pamiętnik. Chicago, Illinois: Niezależne Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, 1968. – [6], 76, [2] s., [11]
k. tabl., fot., il., 23,5 cm, opr. zbindowana. Bogato ilustrowana popularna
historia 2 Korpusu Polskiego. Maszynopis powielany. 150. –
628. BLUM Aleksander (1908-1996): Moja zimna wojna. (Wspomnienia emigracyjne). Londyn: nakł. kolegów b. żołnierzy, ich rodzin, przyjaciół i subskrybentów, 1984. – 352 s., il., 23 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora z 1986
r. Wspomnienia emigracyjne prof. rusycystyki angielskiej uczelni i b. mjr
dypl. Wojsk Polskich z pobytów za żelazną kurtyną m.in. w Polsce, Bułgarii
i ZSRR. 60. –
629. [BOLSZEWICY] MOJE zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939 roku.
Red. Krzysztof Rowiński. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1986. –
VIII, 224 s., [1] l. mapa (rozkł.), 21,5 cm, brosz. wyd. Zbiór wspomnień
z frontu polsko-bolszewickiego we wrześniu 1939 r. Wśród autorów m.in.:
Aleksander Blum, Józef Grzesiak. Jerzy R. Krzyżanowski, Wilhelm OrlikRückemann i Stanisław Żochowski. 45. –
630. BORKIEWICZ Adam Józef (1896-1958): Dzieje 1-go Pułku Piechoty Legjonów. (Lata wojny polsko-rosyjskiej 1918-1920) Opracował wraz ze szkicami
i tablicami statystycznemi. major 1-go p. p. leg. Warszawa: Wojskowe Biuro
Historyczne, 1929. – [6], 1127 s., [75] s. tabl., [14] k. tabl. (w tym 6 kol.),
il., 80 szkiców, 25 cm, opr. pł., przednia okł. kol. brosz. zach. Wzorcowa
181
monografia słynnego pułku legionowego, bogato ilustrowana fotografiami
i szkicami. Ważny materiał do historii wojny polsko-sowieckiej 1919-1920.
Czysty egz. 200. –
631. CAMON [Hubert] (1855-1942): Napoleoński system wojny. Z 47 szkicami w tekście. Z franc. przetłumaczył Fr. Lipiński. Warszawa: Wojsk. Inst.
Nauk.-Wyd., 1926. – IX, 120 s., 47 szkiców w tekście, 24,5 cm, brosz. wyd.
Syntetyczne studium omawiające manewry wojskowe typowe dla Napoleona
oraz przegląd jego głównych bitew (m.in. Marengo, Ulm, Jena, Olsztyn,
Iława, Frydland, Wagram Możajsk, Lützen, Budziszyn,, Lipsk, Austerlitz,
Ligny i Waterloo). Dołączono luzem oryginalną reklamę książki w formie
papierowej opaski. 60. –
poz. 632
632. CHEŁMIŃSKI Jan V. (1851-1925), MELIBRAN A.: L’ armée du Duché
de Varsovie. Paris: J. Leroy, 1913. – [6], III, 314, [2] s., il., 48 k. tabl. kol. na
kartonach + 10 k. tabl. (portrety, sztandary), 38 cm, opr. pł. współcz. Historia Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego z niezwykle bogatą ikonografią
w postaci 48 kolorowych plansz z wizerunkami żołnierzy i oficerów poszczególnych formacji, w formie bogatych w szczegóły scen rodzajowych oraz 6
czarno-białymi portretami wybitniejszych dowódców wojska polskiego epoki
napoleońskiej. Dodatek przy końcu dzieła (s. 246-281) zawiera bogato ilu-
182
strowany opis sztandarów, mundurów i odznaczeń poszczególnych formacji.
W tekście pomiędzy rozdziałami liczne ilustracje w postaci elementów umundurowania i uzbrojenia w charakterze ozdobników. Odbito w nakładzie 1000
egz. numerowanych. Oferowany egz. bez numeru. Wewnątrz stan bardzo
dobry. Rzadkie. Ilustracja na III stronie okładki.
2 950. –
633. CHŁAPOWSKI Dezydery (1788-1879): Szlakiem legionów. Z pamiętników generała. Z portretem. T. 1-2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1903.
– [4], 178 s., [1] k. portr.; [4], 129, [2] s., 20,5 cm, współopr. płsk. z epoki
z dwoma szyldzikami i złoc brzegi k. barwione i wyklejka marmurkowa.
Pieczęć własnościowa: „Janopol” (majątek rodu inflanckiego Römerów
w Inflantach Polskich). Dedykacja Kazimierza Römera (1848-1921), dr filozofii, historyka i właściciela Janopola dla „Lulci” czyli wnuczki Karoliny
Römer (1899-1989), późniejszej Karolowej Wańkowiczowej. Tom pierwszy
dotyczy wojen napoleońskich (1807-1813), a drugi obejmuje powstanie
listopadowe (podtytuł tomu: Wojna 1830-1831). Dezydery Chłapowski
(1788-1879), generał Wojsk Polskich, baron Cesarstwa Francji, oficer ordynansowy Napoleona I, w powstaniu listopadowym dowódca korpusu
wysłanego na Litwę. Otarcia na krawędziach opr. i górnej części grzbietu.
Poza tym stan dobry. Interesujący egz. 200. –
634. CHRUŚCIEL Antoni („Monter”) (1895-1960): Powstanie Warszawskie.
Londyn: Williams Lea and Co, 1948. – 16 s., 18,5 cm, brosz. wyd. “Powstanie Warszawskie według jego naczelnego dowódcy. Szkice częściowo
publikowane w odcinkach na łamach „Polski Walczącej” w 1946 r., zawierające elementy autobiograficzne. Autor bywa oceniany, jako kontrowersyjny
dowódca. W warszawskim Muzeum Powstania jego postać została poddana
apoteozie. Druk dwuszpaltowy. 40. –
635. CZYN zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów
i materiałów historycznych. New York - Chicago: Wydawnictwo Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, 1957. – 815 s., il., 23 cm,
opr. pł. wyd. Działalność emigracji Polskiej w Stanach Zjednoczonych,
która doprowadziła do powstania Armii Polskiej we Francji w 1917-1919 r.
Praca zbiorowa ukazująca wysiłek zbrojny emigracji. 120. –
636. [DEMBIŃSKI Henryk (1791-1864)] Rozkaz Rządu Narodowego po mianowaniu generała dywizji Henryka Dembińskiego Naczelnym Wodzem. Inc.:
„Obywatele! Żołnierze! Rząd Narodowy używając danego sobie przez Izby
Seymowe prawa …” Expl.: „Prezes Rządu (podp.) A.X. Czartoryski; Radca
Sekretarz Jlny Rządu (podp.) And. Plichta”. Warszawa: [Rząd Narodowy],
17 Sierpnia 1831. – [1] k., 36,5 × 21,5 cm. Rozkaz Rządu Narodowego
wzywający do skupienia się przy nowym Naczelnym Wodzu. 180. –
183
637. DEMEL Franciszek, LIPIŃSKI Wacław (1896-1949): Pułkownik Leopold Lis-Kula. Z przedmową
Aleksandry Piłsudskiej. Warszawa:
Komitet Budowy Pomnika Pułkownika Lisa-Kuli, 1932. – X, 365, [2]
s., il., 23 cm, opr. ppł., przednia okł.
brosz. zach. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe warszawskiego gimnazjum. Leopold Lis-Kula
(1896-1919), jeden z najzdolniejszych oficerów Legionów Józefa
Piłsudskiego, komendant naczelny
POW na Ukrainie, poległy w wojnie
polsko-ukraińskiej na froncie wołyńskim. Zażółcenia na pierwszych
i ostatnich okł. 100. –
638. DOWBOR-MUŚNICKI
Józef (1867-1937): Krótki szkic do
historji 1go Polskiego Korpusu.
Cz.1-3. Wyd. 2. Warszawa: Placówka, 1919. – 94 s., [1] k. mapka
(rozkł.); 62 s.; 96 s., [1] k. mapka (rozkł.), 22 cm, współopr. pł. Zbiór materiałów do historii I Korpusu Polskiego wraz z dokumentami źródłowymi
autorstwa dowódcy korpusu. 120. –
639. DZIEWANOWSKI Władysław (1882-1951): Podręcznik historji wojskowości powszechnej. Średniowiecze. Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1932.
– VII, [1], 116 s., rys. 32, 25,5 cm, brosz. wyd. Obejmuję historię militarną
u ludów germańskich, wojsk feudalnych Zachodniej Europy (z przykładami bitew pod Hastings 1066, Bouvines 1214, Courtrai 1302 i Crecy 1346),
u ludów słowiańskich (z uwzględnieniem Polski i bitwy pod Grunwaldem
1410) oraz u ludów wschodnich (Arabowie - Saraceni, Mongołowie - Tatarzy
i Turcy). Lekkie zagięcie pierwszych kilkunastu kart. 50. –
640. DZIEWANOWSKI Władysław (1882-1951): Mundury wojska polskiego.
Opracował. przy współudziale Józefa Konopki. Tablice i opracowanie graficzne Xawerego Koźmińskiego (1892-1940) i Stanisława Haykowskiego
(1902-1943). Lwów: Książnica-Atlas, [1939]. - 44 s., XL k. tabl., 26 × 36
cm opr. wyd. pł. złoc. teka. Wydawnictwo ukazywało się w zeszytach.
Było zaplanowane na 7 zeszytów (razem 56 plansz), które miały ukazać
się w latach 1939-1940. Z powodu wybuchu wojny edycji nie dokończono.
184
40 tablic kolorowych [wszystkie tablice jakie wydano z planowanych 56]
ze strojami wojska polskiego z lat 1732-1853. Tekst objaśniający równolegle
w jęz. polskim i francuskim. Oferowany egz. ze stemplem „okazowy” jest
wyjątkowy ze względu na 20 tablic oryginalnych autorskich projektów [13
Haykowskiego, 7 Koźmińskiego] ilustracji wykonanych akwarelą, gwaszem i piórkiem, sygnowanych przez artystów. Ponieważ większość już
przygotowanego nakładu znajdowała się we Lwowie, istnieje uzasadnione
prawdopodobieństwo, zniszczenia wydrukowanych arkuszy przez „bratnią”
armię sowiecką. Stan zachowania bardzo dobry. Ilustracje na I i III stronie
okładki.
9 500. –
641. DZIĘDZIELEWICZ Antoni (1854-1935): Zadania Sokolstwa Polskiego.
(Credo sokolskie). Napisał.; Tow. Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo I-sze
im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Warszawie. Warszawa: Tow. Gimnastyczne „Sokół”, 1925. – 47 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Krótka historia ruchu
sokolskiego w Polsce, idea ruchu i jej rozwój w Polsce autorstwa b. prezesa
Związku Polskiego Sokolstwa i Sokoła-Macierzy we Lwowie. 45. –
642. FELSZTYN Tadeusz (1894-1963): Dzieje 2 Korpusu. Londyn: „Gryf”, 1947.
– 61, [2] s., [1] k. tabl., [14] s. tabl., il., 21 cm, brosz. wyd. z obwol. Zarys
działań bojowych 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława
Andersa. 50. –
185
643. FIEBEGER G.J.: Permanent fortification. West Point, N.Y.: United States Military Academy Press, 1916. – [6], 76 s., tabl. XXXI (częściowo rozkł.), 23,5 cm,
opr. pł. wyd. Podręcznik o fortyfikacjach autorstwa profesora inżynierii cywilnej i wojskowej przygotowany do użytku dla kadetów słynnej amerykańskiej
akademii wojskowej West Point. Liczne ilustr. z tablicami przedstawiającymi
fortyfikacje historyczne i ówczesne występujące na frontach wojennych. Okł.
minimalnie przyciemniona (płótno lniane). 100. –
644. GIERSZYŃSKI H.(enryk) (1848-1930): Jenerał Ludwik Mierosławski. Jego
działalność polityczna i wojenna. Kraków: Wyd. „Życie”, [1913]. – [4], 48 s.,
[1] k. portr., 22 cm, brosz. wyd. Ekslibris z Orłem Białym: „Z księgozbioru
Aleksandra Lazera”. Szkic historyczny będący próbą pozytywnej oceny kontrowersyjnego wodza polskiego powstań z 1848 i 1863 r. 40. –
6 45. [ H A RC E R S T WO]
SPRAWNOŚCI harcerek. Warszawa: Harcerskie Biuro Wydawnicze,
1946. – 191 s., rys., 15,5 cm, brosz.
wyd. Katalog sprawności harcerskich z zakresu niesienia pomocy,
pracy rąk, polowych, artystycznych
i niesienia pomocy.
50. –
646. HORODYŃSKI Józef Karol (1790-1868?): Z pamiętnika mojego ojca., podpułk. inżyn. Wojsk Polskich, ozdobionego Złotym Krzyżem „Virtuti Militari” w roku 1831; [ogł.] Wacław Horodyński; wyd. poprzedzone przedmową
Alfonsa Parczewskiego. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1916. – 51 s., 16,5
cm, brosz. wyd. W tekście przytoczono in extenso rozkazy dowódców Wojsk
Polskich związane z poszczególnymi nominacjami autora, również z okresu
powstania listopadowego 1831 r. Materiały biograficzne i wspomnienia oficera artylerii Wojsk Księstwa Warszawskiego 1809 - 1813 oraz późniejszego
dowódcy inż. twierdz Modlin, Płock i Serock. 50. –
647.
INFORMATOR Żołnierza 1951-1952. Warszawa: MON. 1951. – 519 s., [62]
s. tabl. rys. w tekście, [1] k. mapa (kolor.), 15 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowany
podręcznik indoktrynizacyjny dla żołnierza LWP składający się z części politycznej, historycznej, ekonomiczno-gospodarczej i wojskowej, (obok regulaminów
wojskowych różnych rodzajów broni dołączono materiały polityczno-wychowawcze typu „ZMP i organizacja partyjna w wojsku”). Materiał propagandowy
w duchu wojującego komunizmu. Składki poluzowane. 60. –
648. INSTRUKCJA o broni piechoty. Wyciąg z części I-IV. Ministerstwo Spraw
Wojskowych. Departament Piechoty. (acc.) Atlas. [B.m.: Narodowe Siły Zbrojne, 1943]. – 43, [1] s.; [23] s., rys., 21,5 cm, brosz. wyd. Budowa i konstrukcja
186
broni ręcznej piechoty - opis wraz rysunkami w dwóch zeszytach. Obejmuje
karabin Mauser wz. 98, pistolety – Vis wz. 35; Parabellum, wz. 0.8; Mauser
kal. 7,65 lub 6,35; granaty - PGZ; NGR; NGR - jajowy; sowieckie granaty
ręczne; ręczny karabin maszynowy wz. 28 Browning’a; polski ciężki karabin
maszynowy wz. 30; niemieckie karabiny maszynowe - wz. 34, 26, 30, 13; rosyjski lekki karabin maszynowy Diaktariewa; pistolety maszynowe - niemiecki
MP-18-I; niemieckie pistolety maszynowe - wz. 34, 26, 30, 13; rosyjski lekki
karabin maszynowy Diaktariewa; pistolety maszynowe - niemiecki MP-18-I;
wz. 28-II; wz. 38 i 40; pistolet maszynowy amerykański Thompson wz. 28;
granatnik wz. 36; moździerz stockes wz. 18/3; granatnik niemiecki wz. 36;
ciężki granatnik niem. wz. 34; armatka piechoty wz. 36). Kompletna instrukcja
broni piechoty oddziałów bojowych Narodowych Sił Zbrojnych wraz z atlasem
odbita na powielaczu.
150. –
poz. 647
649. INSTRUKCJA służby Straży Granicznej. Cz. I. Warszawa: Wyd. „Czaty”, 1931.
– 92, IV s., [11] s. tabl., 16,5 cm, opr. kart. wyd. Regulamin służby Straży Granicznej podległej Ministerstwu Skarbu i działającej na zachodniej i południowej
granicy Polski (granica polsko-niemiecka i polsko-czecho-słowacka). 45. –
187
650. [JARECKI]: Niemcy w piątym roku wojny. Warszawa: TWZW, 1944.
- 57, [1] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Część kart nierozcięta, końcowe z zaciekiem. 60. –
651. JAZDA polska od wybuchu I. wojny światowej. [Z. 1]. [Red.: Zygmunt Godyń]. Londyn: [b.w.], 1953. – [2], 106, [3] s., 21 cm, brosz. wyd. Wydano ku
uczczeniu 35-lecia odtworzenia Kawalerii i Artylerii Konnej w Odrodzonej
Polsce na pamiątkę Ogólnego Zjazdu Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Komarowem w 1920 roku dnia 30
sierpnia 1953 roku w Londynie pod protektoratem Generała Władysława
Andersa. Opracowania i wspomnienia z walk polskiej kawalerii 1914-1918,
1919-1920 i w 1939 r.
100. –
652. JAZDA polska w II wojnie światowej. (Zeszyt drugi wydawnictwa „Jazda
polska od wybuchu I. wojny światowej”); [kom. red. przewodn. Kornel Krzeczunowicz et al.] Londyn: Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii, 1956. – 127,
[2] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 r.
i Armii Krajowej oraz uzupełnienia i poprawki do z. 1. Errata do s. 14 (16),
uzupełnieniami do s. 66 (doklejono w formie mszp. powiel). 100. –
653. [JEDENASTY] 11 Listopada (Święto Odrodzenia Polski). (Materiał do
wykorzystania przy urządzaniu obchodów w oddziałach). Warszawa: Wojsk.
Inst. Nauk.-Ośw., 1936. – 30 s., 24 cm, brosz. wyd. Program i materiały
rocznicowe. Tyt. nagł. 25. –
654. JEZIORAŃSKI Antoni (1821-1882): Pamiętniki jenerała … Od roku
1848 do roku 1863; Powstanie r. 1863. Cz. 1. Lwów: Gubrynowicz i Syn,
1880. – [8, 247; [4], 314, [3] s., 18,5 cm, współopr. ppł., przednia okł. brosz.
zach. Ex libris Heleny Dąbczańskiej (1863-1956), słynnej kolekcjonerki
książek i dzieł sztuki oraz Biblioteki Muzeum Techniczno Przemysłowego
w Krakowie. Pamiętniki kontrowersyjnego generała wojsk powstańczych,
oponenta Mariana Langiewicza. Tom 1 obejmuje udział autora w Wiośnie
Ludów na Węgrzech, służbę w armii tureckiej i udział w wojnie krymskiej.
Tom 2/1 dotyczy udziału w powstaniu styczniowym 1863 r. na stanowisku
naczelnika wojennego woj. rawskiego, dowódcy formacji podporządkowanej Langiewiczowi i następnie samodzielnego oddziału. Opisy bitew (m.in.
pod Pieskową Skałą, Skałą i Małogoszczą). Brak t. 3 dotyczącego pobytu
autora na emigracji we Francji (m.in. opis wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej). Drobne otarcia okł. opr. i krawędzi. Wewnątrz czysty
egz., o ładnych grzbietach. 100. –
655. [JEZIORAŃSKI-NOWAK Jan (1913 - 2005)] ZYCH J. [pseud.]: Rosja
wobec Powstania Warszawskiego. Z przedmową gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego. Londyn: Contemporary Life & Culture, 1947. – 50 s., 15 cm,
188
brosz. wyd. Analiza polityki sowieckiej wobec Powstania Warszawskiego
w uwzględnieniem sytuacji militarnej. 40. –
656. [JUNACY] CO to są Junackie Hufce Pracy? Co dają Polsce i młodzieży?
Warszawa: Komenda Główna Junackich Hufców Pracy, 1938. – 15, [1] s.,[8]
s. tabl., fot., 19 cm, brosz. wyd. Pieczęć przedwojennej szkoły. Broszura
informacyjna o ochotniczej formacji podlegającej Ministerstwu Spraw
Wojskowych. 25. –
657.
KAMIŃSKI Aleksander (1903-1978): Przodownik. Podręcznik dla kierowników oddziałów Zawiszy. Warszawa: [Główna Kwatera Szarych Szeregów],
1944. – 89 s., 16,5 cm, brosz. wyd. Podręcznik sprawności i stopni harcerskich
drukowany w Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych. 60. –
658. KARA Stanisław (1893 - ?): Przewodnik żołnierza piechoty. Wyd. 2. Warszawa: M. Arct, 1920. – CXXVIII, 206 s., [1] k. portr., 97 rys. w tekście,
20 cm, opr. ppł. Podpis własnościowy na k. tyt. Podręcznik Szkoły Podchorążych autorstwa dowódcy klasy. Poszczególne rozdziały oprac. słynni
historycy wojskowości: Wacław Tokarz (1873 - 1937), Obrazy z dziejów
Wojska Polskiego; Marian Kukiel (1885 - 1973), Nauka o powinnościach
żołnierza i Józef Dąbrowski – „Grabiec” (1876 - 1926), Dyscyplina wojskowa. Liczne ilustr. objaśniające w tekście. Egz. nieco przycięty, miejscami
zażółcenia.” 80. –
659. KENCBOK Bronisław Sylwin: Maszynki na linię! Warszawa: Wojsk. Inst.
Nauk.-Oświatowy, 1939. – [4], 249 s., il., 24 cm, brosz. wyd. Wspomnienia
z 1 Pułku Piechoty Legionowej z lata 1919-1921 dotyczące głównie walk
z bolszewikami, ilustrowane fotografiami z czasów wojny. Dolna część
krawędzi grzbietu podklejona. Drobne otarcia okł. brosz. Poza tym stan
dobry. 80. –
660. [KIELCE] W XXV-lecie harcerstwa kieleckiego 1912-1937. Jednodniówka
wydana z okazji jubileuszu. Red. Naczelny i odpow.: Roman Czernecki. Kielce: Komitet Organizacyjny, 1937. – 36 s., il., 34 cm, brosz. wyd.
Rocznicowa jednodniówka zawierająca materiały poświęcone historii harcerstwa w Kielcach, a w szczególności patriotycznemu zrywowi młodzieży
harcerskiej z chwila wkroczenia do miasta I Brygady Legionów Polskich
Józefa Piłsudskiego. Układ dwuszpaltowy. W dwóch miejscach podklejenia
skoczem. Minimalne zagięcia okł. i narożników lub odbarwienia pap. Tyt.,
na okł. i w nagł. 120. –
661. KRÓTKI szkic historii powstania i rozwoju Legionu Polskiego 1914-1917.
Związek Legionistów Form. Puławskiej. Wyd. z okazji 25-letniej rocznicy –
1939. Warszawa: Zarząd Okręgu Stołecznego Zw. Leg. Pol. Form. Puławskiej,
189
1939. – 16 s., 20 cm, brosz. wyd. Praca zbiorowa środowiska kombatanckiego
o charakterze historyczno-propagandowym. Na okł. odznaka środowiska
kombatanckiego rys. Jana Włoczewskiego. 30. –
662. KRZECZUNOWICZ Kornel (1894-1988): Ostatnia kampania konna: działania jazdy polskiej przeciw armii konnej Budiennego w 1920 roku. Londyn:
Veritas, 1971. – 377, [1] s., [4] k. map rozkł. i err. (luzem w kieszonce), 19 cm,
opr. pł. wyd. z obwol. Biblioteka Polska. Seria Czerwona; t. 73. Wspomnienia
oficera kawalerii z walk z bolszewikami na Ukrainie w szeregach 8 Pułku
Ułanów wraz z opisem słynnej kawaleryjskiej bitwy konnej pod Komarowem.
Niezwykle barwny pamiętnik o dużych walorach historycznych. Przeszło 40
ilustracji. Obwoluta nieco uszkodzona. 80. –
663. KUDELKA Ferdynand (1841-1906): Bitwa pod Kircholmem. Wyd. i przypisami oraz przedmową zaopatrzył Otton Laskowski. Warszawa: G.K.W., 1921.
– [4], X, 63 s., 3 k. map i szkiców (w tym 2 rozkł.), 16 cm, brosz. wyd. (brak
tylnej okł.). Bibljoteka Historyczno-Wojskowa (dawniej „Bibljoteczka Legjonisty”), t. I ogólnego zbioru t. XVIII. Poprawiona reedycja pracy galicyjskiego
historyka wojskowości o jednym z najsłynniejszych zwycięstw polskiego oręża
w XVII w. Podklejenia i niewielkie uszkodzenia okł. 40. –
664. KUKIEL Marian (1885-1973); Wojny napoleońskie. Wyd. nowe, zmienione i uzupełnione. oprac. z atlasem. Warszawa: G.K.W., 1927. – XIV, [2],
318, [3] s.; VII, 81, 99 szkiców, 24 cm, opr. ppł. Kurs Historji Wojen. T. I.
Historia wojen napoleońskich 1796/7-1815 z omówieniem napoleońskiej
sztuki wojennej pióra znakomitego historyka wojskowości. 180. –
665. KUKIEL Marian (1885-1973): Wskrzeszenie Wojska Polskiego. Londyn:
Inst. Historyczny im. Gen. Sikorskiego, 1960. – 45, [2] s., 24,5 cm, brosz.
wyd. Odb. z kwartalnika „Bellona” rocznik 1959. Syntetyczna praca historyka
wojskowości o formowaniu się kadr wojskowych w Galicji, Legionach polskich, formacjach polskich na wschodzie i Francji oraz pierwszych oddziałach
polskich w okresie I wojny światowej. Zagięcia kart. 35. –
666. LASKOWSKI Otton (1892-1953), PAWŁOWSKI Bronisław (1883-1962):
Polska historja wojskowa (w wypisach źródłowych). Warszawa: Wojsk. Inst.
Nauk.-Wyd., 1928. – VII, [3], 314 s., 24,5 cm, opr. ppł. Ekslibris i pieczątki:
„Biblioteka Wojskowa Centrum Wyszkolenia Piechoty”. Źródła do historii polskiej wojskowości za czasów Piastów, Jagiellonów, wojen w okresie
wielkich hetmanów oraz wojska narodowego (1792-1864). 100. –
667. LIPIŃSKI Wacław (1896-1949): Wśród lwowskich orląt. Wyd. 2. Warszawa:
Wojskowy Instytut Nauk.-Wyd., 1931. – [8], 148, [5] s., il., 20 cm, opr. pł.,
190
przednia kolor. okł. zach. (przycięta u dołu). Pamiętniki z bohaterskiej obrony
Lwowa przed zamachem ukraińskim w okresie 1918-1919. 60. –
668. LIPIŃSKI Wacław (1896-1949): Z dziejów dawnych i najnowszych. Szkice
i studja historyczne. Warszawa: Wojskowy Instytut Nauk.-Wyd., 1934. – [8],
466 s., 20 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Dzieło
znanego historyka wojskowości, zamordowanego przez komunistów, zawierające 17 prac historyczno-wojskowych drukowanych w pismach. Obejmuje m.in.: Źródła do historii najnowszej wojskowości polskiej (1908-1918);
Związek Walki Czynnej i Związek Strzelecki w świetle korespondencji władz
austriackich; O psychologicznym zarysie Józefa Piłsudskiego; Zwolnienie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w świetle relacji niemieckiej; Wiktor – Ziuk
– Komendant. W dolnej części kart lekki ślad po zalaniu.
70. –
669. [LWÓW] W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich.. Polegli od 1-go listopada 1918 do 30-go czerwca 1919 r. Lwów: Straż Mogił Bohaterów Polskich,
1926. – 201, [3] s., [20] k. tabl. (jedna dodatkowa tabl. w ramach paginacji), pl. rozkł., 83 il., 31 cm, opr. pł. wyd., sygn. Ossolineum, przednia okł.
brosz. zach. Dzieło zawiera przeszło 1200 życiorysów poległych w obronie
Lwowa i Kresów Wschodnich
1918/1919 ze zbiorów dr Stanisława Zarewicza oraz źródeł
urzędowych i prywatnych.
Ponadto opis Cmentarza
Obrońców Lwowa, Geneza
symbolu Nieznanego Żołnierza i przewiezienie zwłok ze
Lwowa do Warszawy. Słowo
wstępne: Czesław Mączyński;
Józef Białynia Chołodecki:
Cmentarz Obrońców Lwowa;
Boje o Lwów; Rodacy z nad
Wisły i Warty w odsieczy
Lwowa; Adam Nechay, Zwycięskie Termopyle [Nadwórze]; Ludwika Białoskórska:
Kobieta Polka w służbie dla
Ojczyzny; Spis bohaterów
pochowanych na cmentarzu
Obrońców Lwowa; Wanda
Mazanowska Męczennicy
złoczowscy [Złoczów – miej-
191
sce krawych mordów ukraińskich na ludności polskiej uczczone Kaplicą
Poległych Bohaterów]. Praca rzadko spotykana w płóciennej oryginalnej
opr. (przeważnie występuje w broszurze). 250. –
670. MATUSZCZAK Franciszek (1895-?), JAZIENICKI Józef (1894-?) i KASZTELOWICZ Jan (1896-1959): Ćwiczenia strzeleckie i strzelania szkolnobojowe z c.k.m. (Z 48 rysunkami i 14 tabelami). Toruń: Nakł. Autorów,
1939. – 330 s., [3] k. tabl. rozkł., rys., 16,5 cm, brosz. wyd. Praktyczny
podręcznik z zakresu celowania i strzelania w różnych warunkach, ilustrowany rysunkami i zaopatrzony w tabele obliczeniowe. 70. –
671. MATUSZCZAK Franciszek (1895-?) i NOWAK Walenty: Użycie c.k.m.
w walce. Oprac. … Toruń: Centralna Szkoła Strzelnicza, 1929. – [4], 130, [2]
s., [5] k. tabl. (w formie rozkł. załączników w kieszonce), 24 cm, brosz. wyd.
Skrypt szkolny objaśniający zasady użycia ciężkich karabinów maszynowych
w walce zaczepnej i obronnej na różnych frontach walki. Załączniki na papierze
i folii przezroczystej. Grzbiet okł. sklejony taśmą przezroczystą. 60. –
672. MAZUREK Stanisław (1894-?): Balonem do stratosfery. Z przedmową Leona
Berbeckiego. 22 ilustr. i wykresy w tekście. Warszawa: ZG LOPP, [1938]. –
209, [1] s., [2] k. portr., [20] s. tabl., 21 cm, brosz. wyd. Suchy wytłok na okł.
i k. tyt.: „Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Historia idei lotów do stratosfery i pierwszego polskiego lotu stratosferycznego balonem zapoczątkowane w 1936 r.
Głównym konstruktorem był autor, inżynier i major lotnictwa Wojsk Polskich.
Powstał Komitet Organizacyjny I Polskiego Lotu Stratosferycznego, liczący
40 członków, w tym w tym wielu wybitnych polskich uczonych i pilotów.
Budowę balonu o pojemności 4 500 m³ wykonano w wojskowej Wytwórni
Spadochronów w Legionowie. „Gwiazda Polarna” była wtedy szczytowym
osiągnięciem techniki światowej. Książka powstała przed próbą lotu w dolinie
Chochołowskiej w dniu 12/13 października 1938 r. 60. –
673. MÉCHIN-BENOIST Jacques (1901-1983): Niemcy i armia niemiecka
1918-1938. T. 1-2; [z upoważnienia aut. przeł. i oprac. Stefan Skarżyński].
Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, [1939]. – 333, [2]; 340, [2] s., 24 cm, brosz.
wyd. z oryg. obwol. Historia armii niemieckiej od socjaldemokratycznej
republiki weimarskiej po hitlerowski Anschluss Austrii w 1938 r. stanowiąca
do dziś niezastąpione źródło poznania rodowodów dzisiejszych Niemiec
i porywający wprost obraz epoki, jakich niewiele przeżyła europejska historia. Autor był zwolennikiem współpracy Francji z Niemcami w ramach
zjednoczonej Europy i członkiem rządy Vichy, po wojnie skazany na karę
śmierci w 1947 r. za kolaborację (opuścił więzienie w 1955 r.). Już w 1945 r.
gen. de Gaulle polecił sporządzenie 100 kopii z tej pracy uznając to za niezbędne do szkolenia absolwentów szkoły wojennej. Obwoluty kolorowe
192
z militarną symboliką Wehrmachtu projektu Mieczysława Bermana (19031975), grafika, twórcę fotomontaży, plakatów politycznych, filmowych
i reklamowych. Obwoluty minimalnie uszkodzone na obrzeżach (w t. 1
brak górnej części grzbietu). Wewnątrz czysty ładny egz.
200. –
674. MEISSNER Janusz (1901-1978): Żwirko i Wigura. Załoga RWD. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1932]. – 134, [2] s., [16] s.
tabl., 19 cm, brosz. wyd. Barwna i tragiczna
historia Franciszka Żwirko (1895-1932), pilota,
i Stanisława Wigury (1901-1932), mechanika,
zwycięzcy międzynarodowych zawodów lotniczych. Projekt okł. Janusz Levitt. Grzbiet
lekko uszkodzony, blok książki poluzowany
z luźnymi składkami. 50. –
675. MICHALSKI Jan: Kurjerki. Powieść harcerska. Ilustrował St. Czarnecki.
Warszawa: Dział Wydawnictw Naczelnictwa Z.H.P., 1928. – 92 s., il., 24 cm, brosz.
wyd. Przyszła wojna w obronie Polski,
193
z udziałem gazów bojowych i udział w niej harcerek. Powieść. Okł. ze
śladami zaplamień i zabrudzeń. 50. –
676. MOUREU Karol: Chemja i wojna. Nauka i przyszłość. Tłumaczył Tadeusz
Zieleniewski. Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1923. – 311 s., 25 cm,
brosz. wyd. Praca poświęcona perspektywom chemii w warunkach nowoczesnej wojny oraz w przemyśle związanym z potrzebami armii i ludności.
Drobne zaplamienia na okł. i ostatnich kartach. 60. –
677.
NA GWIAZDKĘ dla Legjonistów. 20 Gr. Grudzień 1916 r. Warszawa: Lit. W.
Główczewski, 1916. - 1 k., 19 × 14 cm, druk złotem na papierze bibułkowym.
W gwiazdę siedmioramienną wpisany orzeł Legionów Polskich. 150. –
194
678. NAMYSŁOWSKI Bolesław (1882-1929): Milicya Wolnego miasta Krakowa
1815-1846. Kraków: Miłośnicy Historii i Zabytków Krakowa, 1913. – 119,
[1] s., III k. tabl. kolor.; 53, [1] s., 20 cm, opr. pł. z epoki, brzegi k. prószone.
Dawna pieczątka własnościowa. Biblioteka Krakowska. Zarys historii siły
zbrojnej Rzeczypospolitej Krakowskiej z kolorowymi tablicami prezentującymi jej umundurowanie oraz spisem imiennym oficerów gwardii miejskiej.
Zarys historii poczty państwa krakowskiego. Ładny egz. 50. –
679. NASZE Drogi 1941. Dwutygodnik Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, nr 1-20 (Aleksandria – Jerozolima 15 luty 1941 – Kair, Egipt 15 listopada 1941). Komplet wydawniczy pisma frontowej jednostki zamknięty
rozkazem Naczelnego Wodza 15 listopada 1941. Wydawano nakładem
Oddziału III Sztabu Ośrodka Zapasowego i Sekcji Kult.-Oświat. SBSK,
a następnie od nr 16 Sekcji Prop. Ośw. i Kult. Dow. W.P. na Śr. Wschodzie. Drukowano w Tel-Avivie. Zawiera artykuły historyczne, wojskowe
i polityczne, kronikę jednostki, a także utwory muzyczne z nutami (m.in.
Mariana Hemara) oraz inseraty dotyczące życia polskiego w Palestynie.
Na uwagę zasługuję numer specjalny 4 i 5 poświęcony całkowicie żołnierzowi brygady karpackiej i nr 13-14 (polsko-angielski). Liczne ilustracje
w poszczególnych numerach. Nieczęste w komplecie. W bardzo dobrym
stanie zachowania.
600. –
680. NIEMIECKIE pistolety maszynowe. [B.m.: Gwardia Ludowa. Wolność.
Równość. Niepodległość. A.K., [194?]. – [10] s., rys., 29,5 cm, brosz. wyd. “Budowa i konstrukcja oraz zasada działania p.m. „Bergman”, wz. 28; pistoletów
maszynowych wz. 38 i 40. Instrukcje wydane przez Organizację Wojskową
Powstańczego Pogotowia Socjalistów (OW PPS), wojskowego ugrupowania
konspiracyjnego 1939-45, związanego z PPS-WRN. Maszynopis powielony
ze śladem po zszywkach w lewym górnym rogu. 100. –
681. NIEZBRZYCKI Jerzy (1902-1968): Nauka o terenie. Wykłady i ćwiczenia
dla hufców szkolnych i oddziałów Przysposobienia Wojskowego. Szkice
i rysunki wykonał Olgierd Hryniewicki. Wyd. 2 przejrzane, popr. i uzup.
Warszawa: G.K.W., 1928. – XII, 164 s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Zbiór
wykładów i ćwiczeń z terenoznawstwa pióra słynnego oficera polskiego
wywiadu. Lekki ślad po zalaniu na pierwszych kartach i lekkie uszkodzenia
grzbietu. 50. –
682. PAWŁOWICZ Bohdan (1899-1967): Krew na oceanie. Kartki z Pamiętnika
w Konwoju do Rosji. New York: Fregata Publishing Co., 1955. – 169, [4] s., [8]
s. tabl., [1] k. tabl., il., 20 cm, opr. pł. Reportaż wojenny ze służby wojskowej
na okręcie polskim „Garland” w czasie II wojny światowej. 50. –
195
683. PIASKOWSKI Stanisław Mariusz: Okręty Rzeczpospolitej Polskiej
1920-194. Album planów. Albany, N.Y.: Sigma Press, 1981. – 144, [2]
s., il., pl., mapy, 28,5 cm, opr. karton wyd. Budowa i konstrukcja okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1939 r. oraz ich udział
w wojnie 1939-1945. 150. –
684. [PIŁSUDSKI Józef] Józef Piłsudski 1867-1935. Kraków: „Spółka Wyd.
Kurjer S.A.”, 1935. – 188, [1] s., il., 23 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowana
biografia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stan bardzo dobry. 95. –
685. PODRĘCZNIK dowódcy plutonu strzeleckiego. Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Oświatowy, 1939. – [2], 429 s., 180 rys.,
15,5 cm, opr. pł. wyd. Podręcznik wojskowy Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych obejmujący zagadnienia służby w polu, walki,
łączności, obserwacji, zasad poruszania się, umocnień, sposobów maskowania, prowadzenia ognia, środków walki, terenoznawstwa, posługiwania
się mapą etc. Liczne ilustr. i skorowidz rzeczowy. Poszczególne rozdziały
opatrzone tytułami na kolorowych interfoliowanych kartach. Stan bardzo
dobry. 90. –
686. POLSKA poległym swoim obrońcom. Pod red. Władysława Dunin-Wąsowicza (1877-1950). Warszawa: Tow. Opieki nad Sierotami po Poległych
Wojskowych, 1928 [właśc. 1931]. – 87 s., il., 20 × 28 cm, brosz. wyd. Al-
196
bum dokumentujący płyty i pomniki Nieznanego Żołnierza w miastach
i miejscowościach Rzeczypospolitej (Baranowicze, Białystok, Bojszów,
Brodnica, Bydgoszcz, Czarkowa, Czortków, Dęblin, Dytiatyn, Gostyń,
Jabłonna, Jarosław, Jastków, Kalisz, Kielce, Kołomyja, Kraków, Leszno,
Lida, Lubaczów, Lublin, Lubliniec, Lwów, Łódź, Łopatyn, Łowicz, Łuck,
Maczki, Mołotków, Nadwórna, Nowy Sącz, Ossów, Oświęcim, Pęczków,
Persenkówka, Pińsk, Płock, Połomia, Poznań, Przemyśl, Radom, Radzymin, Rokitna, Sandomierz, Skierniewice, Sokal, Stanisławów, Szczypiorno,
Szumów, Toruń, Warszawa, Wągrowiec, Wilno, Wołczeck, Wołkowysk,
Wyszków, Zadwórze, Zakopane, Złoczów i Żółkiew. Materiały dotyczące
Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie i uroczystości związanych jego
odsłonięciem. Cenny materiał dokumentujący w wielu przypadkach nieistniejące już miejsca pamięci narodowej zniszczone po 1939 r. Okładka
z kolorową ilustracją rys. Lucjan Bohdan Donner (1902-?). 200. –
687. PROCHASKA Antoni (1852-1930): Hetman Stanisław Żółkiewski. Warszawa: Kasa im. J. Mianowskiego, 1927. – XII, 419 s., 23 cm, opr. pł. Biografia
jednego z najsłynniejszych hetmanów i wodzów polskich Stefana Żółkiewskiego (1547-1620).
100. –
688. PUZYREWSKI Aleksander K.: Wojna polsko-ruska 1831 r. Wydanie przerobione, poprawione i uzupełnione. Z 6 planami bitew ważniejszych. Warszawa: M. Orgelbrand, 1899. – [4], X, 474, VI, planów 6 (chromolitografie
rozkł.), 27,5 cm, opr. płsk. z epoki. Jedno z ważniejszych opracowań dziejów
militarnych powstania 1831 r. nacechowane obiektywizmem. Z rozkł. kolorowymi i chromolitografowanymi planami bitew pod Wawrem, Grochowem, Dębem Wielkim, Ostrołęką oraz dwoma planami szturmu Warszawy.
Obtarcia grzbietu opr. i zbrązowienia na pierwszych kartach. 250. –
689. RACHALEWSKI Stanisław (1900-1945): Szabla na kilimie. Ze szwadronami 205 Pułku Ułanów w r. 1920. Łódź: Księgarnia S. Seipelt Sp. z o.o.,
1938. – 149 s., [12] k. tabl., 22 cm, opr. ppł., przednia okł. oryg. brosz.
naklejona. Barwne wspomnienia z 203 ochotniczego Pułku Ułanów sformowanego w mieście Kalisz (późniejszy 3 Pułk Ułanów) z wojny polskobolszewickiej słynnego ze zdobycia 4 sztabu armii sowieckiej (Ciechanów).
Na kartach pamiętnika przewijają się słynni dowódcy kawalerii i ułani, jak
Aleksander Karnicki, Gustaw Orlicz-Dreszer, Zygmunt Podhorski, Adam
Zakrzewski, Emil Słatyński, Włodzimierz Lizoń, Józef Taube, Tadeusz
Zawadzki, Tadeusz Kiślański, Tadeusz Morysiński, Eustachy Krak, Stefan
Geyer, Tadeusz Wyganowski, Tadeusz Około-Kułak, Aleksander Kopciuch,
Wojton, Stanisław Badowski, Bolesław Idzikowski, Bronisław Zawadzki,
Karol Reliszko, Bronisław Zawadzki oraz kobiet związanych z pułkiem
(Janina Błeszyńska, Maria Łuszczewska, Piwnicka). 120. –
197
690. RECOULY Raymond (1876-1950): Marszałek Foch. Memorjały. Tłómaczyli [!]: J. Podoski, M. Baliński. Warszawa: „Kadra” Sp. Wyd.-Druk.,
1932. – 293, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Rozmowy z marszałkiem Francji,
Polski i Wielkiej Brytanii Ferdynandem Fochem (1851-1929), naczelnym
dowódcą wojsk sprzymierzonych u schyłku I wojny światowej. Materiały
z lat 1919-1928. Relacje z kulisów bitew I wojny światowej, opinie słynnego wodza o Niemcach, Rosji, polityce powojennej i systemie wersalskim.
Drobne uszkodzenia na obrzeżach okł. i grzbiecie, zażółcenia na k. tyt.
Wewnątrz czysty egz. 60. –
691. REGULAMIN kawalerji. Część III: Musztra i walka małych oddziałów
kawalerji (tymczasowy). Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1931. – XVII,
[3], 376 s., 106 rys., 17 cm, opr. ppł. wyd. Pieczątka: „18 Pułk Piechoty”.
Regulamin musztry i walki kawalerii na szczeblu drużyny, plutonu, szwadronu i pułku z uwzględnieniem ciężkich karabinów maszynowej, walki
kawaleryjskiej i spieszonej. Druk oficjalny Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Niewielkie zagniecenie okł. 100. –
692. REGULAMIN piechoty. Część II: Walka oddziałów piechoty i musztra.
Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1934. – XX, 254, [2], [16] s. tabl., 17
cm, opr. ppł. wyd. Regulamin musztry i walki piechoty na szczeblu drużyny,
plutonu i kompanii z uwzględnieniem obrony i szturmu, z uwzględnieniem
granatów. Druk oficjalny Ministerstwa Spraw Wojskowych. Str. 153-154
naddarte. Otarcia grzbietu. 60. –
693. REGULAMINY i instrukcje. Piechota polska. Cz. I: Musztra formalna
i taktyczna. Warszawa: Gerherd Stalling, W.Ks. Oldenburg, 1917. – IV,
65, [1] s., 15,5 cm, opr. ppł. wyd. Regulamin musztry piechoty Polskiej Siły
Zbrojnej („Polnische Wehrmacht”). 45. –
694. ROCZNIK Strzelecki. XXV: 1908-1933. Warszawa: Wyd. Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego, 1933. – [2], 520, [2], [70] (inseraty) s.,[7] k. portr.,
err., tab., 20 cm, opr. pł. wyd. Rocznicowy rocznik na XXV lecie Związku
Strzeleckiego. Zawiera m.in. historię Związku Strzeleckiego, biogramy jego
przywódców i sterników nawy państwowej, charakterystykę organizacji pod
względem struktury i działalności oraz omówienie działalności Związku
na prowincji z uwzględnieniem powiatów. W części ogólnej przedstawiono
naczelne organy państwowe, organizacje społeczne działające w Polsce oraz
strukturę szkolnictwa. Drobne odbarwienia okł. i minimalne ślady zalania
na kartach tablic. Na licu okł. tłocz. złotem tytuł i orzełek strzelecki. Poza
tym czysty egz. 150. –
695. ROK 1863. Obrazy i wspomnienia. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1916. –
184, [2] s., 19 cm, opr. ppł. Ekslibris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia
198
powstańców z okresu walk partyzanckich (m.in.: Józef Kościesza Ożegalski,
W obozie Langiewicza; Bolesław Anc, Pod Cieplinami; Władysław Zapałowski, O Czachowskim; O Chmieleńskim i Bosaku; J. Wieniawski, Pod
grozą szubienicy; A. Świętorzecki, Nastrój na Litwie; W Bohuszewickich
lasach; L. Mężyński, W niewoli). W kilku miejscach podkreślenia kredką
i ołówkiem w tekście oraz zagięcia narożników kart. 50. –
696. ROMER Jan (1869-1934): Pamiętniki. Lwów: rodzina autora, 1938. – 366
s., k. tabl. portr., szkice (kolor.), faksym., 25 cm, brosz. wyd. Wspomnienia
generała dywizji Wojsk Polskich z lat 1914-1926, obejmujące okres legionowy, pobyt na froncie włoskim, wojnę z Ukraińcami i bolszewikami oraz
służbę wojskową w odrodzonej Polsce (m.in. w inspektoracie armii, w dowództwie okręgu lubelskiego) aż do czasu przewrotu majowego. Idealna
broszura do opr. 120. –
697.
ROMEYKO Marian (1897-1970): Taktyka lotnictwa. Z przedmową gen. Tadeusza Kutrzeby, komendanta Wyższej Szkoły Wojennej. Warszawa: G.K.W.,
1936. – XI, [1], 406, [1] s., [2] k. map, rys., szkice, 21 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Podręcznik wykładowcy Wyższej Szkoły
Wojennej zawierający ówczesne poglądy na walkę lotnictwa i jej współdziałanie
z pozostałymi rodzajami broni z licznymi przykładami. 100. –
698. ROMIN Seweryn: Z notatek legionisty. Z rysunkami L. Gottlieba. Kraków:
Centralne Biuro Wyd. N.K.N., 1916. – 80 s., il., 22 cm, opr. ppł. Zapiski
żołnierza I Brygady Legionów od kwietnia do września 1915 r. Z rysunkami
znanego artysty Leopolda Gottlieba (1879 - 1934), który walczył w szeregach
Legionów. Ilustracje dokumentują życie codzienne legionistów, obozowe
epizody z portretami dowódców i żołnierzy. 60. –
699. ROZKAZY K.(omendy) S.(traży) G.(ranicznej) 1932 r. Rozkaz nr 1-9: 1
luty - 20 XII 1932. Warszawa: Ministerstwo Skarbu - Komenda Straży Granicznej, 1932. – [2], 8; 8; 6, [1]; 12; 6; 6; 8; 6; 4 s., 30,5 cm, opr. karton.
Zbiór szczegółowych rozkazów Komendanta Straży Granicznej płk. Jana
Jur-Gorzechowskiego (1874-1948) uporządkowanych w działach organizacja; sprawy osobowe (przydziały, przeniesienia, zwolnienia, odznaczenia,
ogłoszenia dyscyplinarne czy zezwolenia na zawarcie małżeństwa); uzbrojenie; wyszkolenie; sprawy uposażeniowe i materiałowe;; sprawy emerytalne;
środki komunikacyjne i łączności;; spraw różne (np. lokale zakazane w stolicy)
i obwieszczenia. Dołączono skorowidz i regulamin. 120. –
700. RZEPECKI Jan (1899-1983): Przykłady ćwiczeń bojowych. Oprac. … Warszawa: G.K.W., 1926. – [6], 187 s., rys. 26, 17 cm, brosz. wyd. 32 praktyczne
ćwiczenia bojowe. Pionierska praca oficera Sztabu Głównego. 50. –
199
701. SIEROSZEWSKI Wacław (1858-1945): Józef Piłsudski. Piotrków: Departament Wojskowy NKN, 1915. – 86, [2] s., [1] k. portr., [7] k. tabl. kolor.,
[2] k. map kolor. (jedna rozkł.), 18,5 cm, opr. pł., okł. oryg. brosz. zach.
Podpis własnościowy Marii Blochówny, grudzień 1916. Pierwsze książkowe
wydanie popularnej biografii Józefa Piłsudskiego z kolorowymi ilustracjami
przedstawiającymi legionistów Z. Rozwadowskiego. 60. –
702. STASZEWSKI Janusz (1903-1939): Wojsko Polskie na Pomorzu i pod
Gdańskiem w 1807 roku. Gdańsk: Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, 1933. – 75 s., 23,5 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Kazimierza
Tymienieckiego z 1933 r. Odb. z „Rocznika Gdańskiego”, t. VI: 1932.
Nakład 30 egz. Udział Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego w kampanii napoleońskiej na Pomorzu w 1807 r. Ostatnia karta lekko naderwana
(podklejona). 90. –
703. STASZEWSKI Janusz (1903-1939): Wyprawa austrjacka na Toruń i Pomorze
w 1809 r. Poznań: [b.w.], 1928. – 29 s., 24 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora
dla Kazimierza Tymienieckiego z 1928 r. Mało znany epizod wyprawy Austriaków pod Toruń celem zdobycia miasta i twierdzy w 1809 r. 35. –
704. STASZEWSKI Janusz (1903-1939): Z ziemi włoskiej do polskiej. (Fragment
pamiętnika gen. Dąbrowskiego). Poznań: [b.w.], 1932. – [2], 12 s., 23,5
cm, brosz. wyd. Odb. z VIIIgo tomu Roczników Historycznych. Organu
Towarzystwa Miłośników Historji w Poznaniu. Fragment dyktowanego
pamiętnika gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (1755-1818) z okresu październik - grudzień 1806. 35. –
705. SZARZYŃSKI-SĘP Stanisław (1910-?): W służbie latającego smoka (adl.)
FACZYŃSKI Jerzy: Szkicownik wojenny: rysunki. Londyn: Gryf, 1957. –
178 s., [16] s. tabl., [1] k. tabl.: fot., il., 19 cm, opr. pł. wyd. Zbiór opowiadań lotniczych i rysunków oficerów z 301 i 304 dywizjonów bombowych
Polskich Sił Powietrznych. 45. –
706. [SZÓSTY] 6 Sierpień 1914-1934. Warszawa: Zarz. Gł. Związku Legjonistów Polskich, 1934. – 39, [1] s., [1] k. tabl. (luzem), il., 31,5 cm, brosz. wyd.
Pamiątkowa jednodniówka w XX rocznicę wymarszu kompanii kadrowej
6 VIII 1914 r. z tekstami m.in. autorstwa Tadeusza Kasprzyckiego (18911978), Bolesława Pochmarskiego (1883-1945), Adama Judyma-Englerta
(1890-1958), Tadeusza Żenczykowskiego (1907-1997) i Felicjana Sławoj-Składkowskiego (1885-1962). Dołączono Order de Bataille Komendy
Głównej Legionów Polskich, listę osób mających prawo noszenia odznaki
I-ej kompanii kadrowej oraz listę poległych żołnierzy kompanii. Dołączono
luzem tablicę z ilustracją Artura Horowicza (1898-1962), grafika i rysownika
Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. 150. –
200
707. TESLAR J.(ózef) A.(ndrzej) (1889-1961): Angielsko-polska książka dla żołnierza. Oprac. …; z przedm. M.(ariana) Kukiela … Glasgow: R. Gibson &
Son, [ok. 1942]. – [2], 158 s., 17 cm, opr. pł. wyd. Rozmówki i podręcznik
do nauki języka angielskiego wydany w Szkocji dla żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych autorstwa znanego literata i lingwisty, z przedmową dowódcy
I Korpusu W.P. 45. –
708. UCIECZKA z piekła. Warszawa [i.e. Kraków]: Glob [i.e. Regierung d.
GG. Hauptabt. Propaganda], 1944. – 24 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa stanowiąca w dużym stopniu relacje z Rosji sowieckiej
żołnierzy polskich wziętych do niewoli lub dezerterów podczas bitwy pod
Lenino w X 1944 r.
75. –
709. UWAGA! Keine Bombe! To nie bomba! Inc.: „Do ludności polskiej w Generalnym Gubernatorstwie! … Zbiornik materiałów pędnych! … 1 litr wódki
za każdą „bombę”. [B.m.: b.w., 1943]. – [2] s., 15 × 21 cm. Ulotka niemiecka
rozrzucana w związku z eksperymentami na poligonie w okolicach Pustkowa
w pow. Pilzno, gdzie eksperymentowano z bronią V1-V2. 150. –
710. WALICKA-ŁADA Janina: „Ułani, ułani malowane dzieci”. (Przyczynek do dziejów Armji Ochotniczej). Z przedmową brygadjera Czesława
Mączyńskiego. Lwów: Sp. Nakł. „Odrodzenie”, 1921. – 45, [2] s., [2] k.
tabl., 24 cm, opr. pł ze złoc. tytułem na licu, okł. oryg. brosz. zach. Praca
o charakterze literacko-wspomnieniowym kaprala II/3 dywizjonu Jazdy
Małopolskiej Armii Ochotniczej z dziejów walk z konnicą Budionnego
w VII-VIII 1920 r. w okolicach Lwowa (m.in. bój pod Zadwórzem). Egzemplarz szczególny. Własność K. Bechowskiej, której brat jako podchorąży
służył w tej Armii. Dołączono 2 oryginalne
fotografie tegoż podchorążego w mundurze.
Drobne zaplamienia i podkreślenia w tekście
(z nazwiskiem „Bechowski”). 90. –
711. WIARUS. 12 V 1935. Numer pamiątkowy związany z Józefem Piłsudskim. Warszawa: Wojskowy Inst. Nauk.-Oświatowy,
1935. – [19], 508-516, [4] s., [8] s. tabl., [1] k.
tabl. portr. (luzem), fot., il., 30,5 cm, brosz.
wyd. Numer specjalny poświęcony pamięci
zmarłego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (1867-1935) ze specjalną wkładką ilustracyjną z pogrzebu wodza narodu. Obszerny
tekst pióra Karola Liljenfeld-Krzewskiego
oraz tablice prezentujące ordery i odznacze-
201
nia polskie oraz zagraniczne posiadane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wkładka luzem do nru „Marszałek wśród kolejarzy” oraz trójkolorowa
fotografia marszałka na grubszym papierze z lat 30-tych (postać stojąca
na tle szarfy o barwach Orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari), naddarcie pierwszej karty oraz zagięcia i minimalne uszkodzenia narożników.
Wewnątrz czysty egz. 100. –
712. WIELKI rok. Dzień 6 sierpnia 1914-1915. Dąbrowa Górnicza: Związek
Państwowości Polskiej, [ok. 1915]. – 21 s., 16 cm, brosz. wyd. Pieczątka na
okł.: „Biuro Prasowe Departamentu Wojskowego N.K.N.” z orłem polskim
w koronie. Rocznicowa broszura propagandowa Naczelnego Komitetu
Narodowego w rocznicę czynu legionowego. 40. –
713. WILLAUME Juliusz (1904-1980): Amilkar Kosiński 1769-1823. Napisał
… Poznań: Księgarnia Uniwersytecka, 1930. – 181, [2] s., [6] k. tabl., 24
cm, brosz. wyd. Życiorysy Zasłużonych Polaków wieku XVIII i XIX. Biografia słynnego dowódcy Legionów Polskich we Włoszech Adama Amilkara
Kosińskiego h. Rawicz, z ziemi drohickiej, generała dywizji Wojsk Księstwa
Warszawskiego. Egz. nierozcięty.
70. –
714. WILLAUME Juliusz (1904-1980): Zagadnienie siły zbrojnej i obronności
państwa w programie licealnym historii. (Wytyczne realizacyjne i lekcja
przykładowa). Poznań: Druk.
Państwowa, 1939. – 56 s., 23 cm,
brosz. wyd. Metodyka nauczania historii wojskowości w szkole
polskiej. Broszura historyka z poglądową lekcją dotyczącą epoki
napoleońskiej (system walk Napoleona). 40. –
715.
WODNICKI Mieczysław: Mało
znane polskie mundury wojskowe. Dziesięć tablic kolorowanych
ręcznie. Okładkę i ozdobniki rysował autor. Warszawa: Druk. St.
Niemiry Syna i S-ki, 1938. – 14,
[1] s., [9] k. tabl. (ręcznie kolorowane), brakująca 10. dorobiona
wg oryginału, 33,5 cm, brosz.
wyd. Tablice prezentują mundury wojska polskiego z okresu
1732-1920 (m.in.: huzar Pułku
202
Krasickich 1794; weteran 3 Pułku
Szwoleżerów Gwardii 1812; żołnierze 1 i 2 Pułku Ułanów 18131818; ułani z dywizjonu Huzarów
Śmierci i pułku Jazdy Tatarskiej
1920). Część tekstowa zawiera
dokładny opis mundurów prezentowanych na tablicach. Teka
uszkodzona, podklejona. Tablice
i tekst w stanie bardzo dobrym.
Bardzo rzadkie. 900. –
716. WODNICKI Mieczysław:
Żołnierz polski przez wieki. Warszawa: [B.w.], 1935. – 7 s., k. tabl.
26, 28,5 cm, opr. pł., przednia
okł. brosz. zach. Wizerunki rycerzy i żołnierzy polskich z okresu od powstania państwa do lat
30. XX wieku na 26 tablicach.
Kilka tabl. ręcznie kolor. Uzupełniono s. 3-6 wstępu. Odbito w 500 egz.
numerowanych. Oferowany egz. ma nr 328. Rzadkie. 180. –
717.
[WOJNA] Wie würde ein neuer Krieg aussehen? Untersuchung eingeleitet
von der Interparlamentarischen Union. Einleitung von Peter Munch. Zürich
- Leipzig: Orell Füssli, 1932. – 10, 395, [5] s., 23 cm, opr. karton wyd. z obwol. Weltmachtprobleme 4. Praca zbiorowa wydawnictwa szwajcarskiego na
temat przyszłej wojny światowej, wskazująca na jej charakter (rozwój broni
pancernej; współzależność z przemysłem; chemiczna i bakteriologiczna broń;
znaczenie lotnictwa; totalność wojny i inne). Futurologiczne wizje, jakie zostały nakreślone przez autorów (emerytowani generałowie, jak John Fuller
czy naukowców m.in. ze Szwajcarii i Szwecji oraz dziennikarze) nierzadko
okazały się przewidujące. Książka ta znalazła się na liście książek usuniętych
z bibliotek III Rzeszy. Egzemplarz ten był własnością (proweniencja) Adama
Krzyżanowskiego (1873-1963), wybitnego polskiego ekonomisty i teoretyka
libertarianizmu, profesora i rektora UJ, prezesa PAU i posła na Sejm. Miejscami notatki i uwagi naukowca na marginesie, również w formie osobnej
wkładki z datowaniem 1940-1944! Drobne uszkodzenia grzbietu. Okł. obrazująca przyszłą wojnę z elementami militarnymi. 120. –
718. ZAMOYSKI Władysław (1803-1863): Dywizja Polska Kozaków C.M.
Sułtana. Rozkaz dzienny nr 419 z dnia 31 lipca 1856 roku. Kwatera Główna, Skutari. - k. 1., 32 × 20 cm. Estreicher nie notuje. Rozkaz informujący
203
o rozwiązaniu Dywizji Kozaków, utworzonej i dowodzonej przez Michała
Czajkowskiego, słynnego Sadyka Paszę (1804-1886) i walczącej u boku
wojsk tureckich przeciwko Rosji. Władysław Zamoyski (1803-1868) był
generałem tej dywizji. W rozkazie generał Zamoyski, opisując machinacje
Moskwy, podkreśla zasługi poszczególnych oficerów i dziękuje za ufundowany przez żołnierzy pałasz i wspaniały pierścień dla żony. Stan idealny.
150. –
719. ŻANDARMERIA polowa. Postanowienia organiczne i instrukcja służbowa
dla żandarmerji polowej, pełniącej służbę w powiatach etapowych. Warszawa: M. Arct, 1919. – 110, [1] s., 13,5 cm, brosz. wyd. Pierwsze przepisy
służby żandarmerii polowej. 40. –
poz. 496
P
R
A
W
O
720. BARTOSZEWICZ Joachim (1867-1938): Podręczny słownik polityczny do
użytku posłów, urzędników państwowych, członków ciał samorządowych
i wyborców. Warszawa: Perzyński, Niklewicz i S-ka, [1922]. - VIII, 832 s.,
17 cm, opr. pł. Brak k. przedtyt. Stan dobry. 150. –
721. BENDIX Kurt, LEVY-LENZ Ludwik, LUETZENKIRCHEN Z., WERTHAUER I.: Przerywanie ciąży. Studjum naukowe dla lekarzy, prawników i socjologów. Z 82 rycinami. Przełoż. i uzup.: Mieczysław Mosenkis.
Rozdział prawny oprac.: Stefan Pilch i Borys Wejnberg. Warszawa: Wyd.
Lekarskie „Eskulap”, 1934. – 478 s., XXXVI s. tabl., il., 24 cm, brosz. wyd.
„Bibliotheca Medica”, t. VII. Przerywanie ciąży ze stanowiska medycznego
i prawnego (omówienie ustawodawstwa wielu państw) z uwzględnieniem
aspektów etycznych, filozoficznych i religijnych. 120. –
722. BEREZOWSKI Cezary (1898-1970): Ochrona prawno-międzynarodowa
zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny. Warszawa: Ministerstwo Kultury
i Sztuki, 1948. - 137, [4] s., 21 cm, opr. pł. 50. –
723. BOZIEWICZ Władysław: Polski kodeks honorowy. Cz. I. Zasady pokojowego
postępowania honorowego. Cz. II. Pojedynek. Wyd. 8. Warszawa-Kraków: J.
Czernecki, 1939. – 129, [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Przedruk bez zmian z wydania
z 1919 r. najsłynniejszego polskiego kodeksu honorowego. 60. –
724. CELICHOWSKI Zygmunt (1845-1923): Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa magdeburskiego z wieku XV. Przedruk homograficzny z kodeksu
kórnickiego objaśnił … Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1875. – 16 s., [12] s.
tabl., 21,5 cm, brosz. wyd. Pierwsza edycja słownika ze średniowiecznego
kodeksu z faksymiliami. 60. –
725.
CZACKI Tadeusz (1765-1813): Dzieła … zebrane i wydane przez Hr. Edwarda
Raczyńskiego. T.1-3. — T.1-2: O litewskich i polskich prawach, o ich duchu,
źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym statucie dla Litwy 1529.
roku wydanym. T. 3: Statystyka Polski. Poznań: w Nowej Księgarni, 1843-1845.
– [4], III, 201, XXVII, od 202-341 s., XIII k. tabl.; [4] tabele rozkład. [jedna
uszkodzona]; [4], 134, VI, od 135-272, XV, XXIII s., [2] k.tabl. [uszkodzony
narożnik pierwszej]; [2], 566, [1] s., 22 cm, opr. płsk. z epoki w 2 vol. (współopr.
2-3.). Pieczątki: „Ex-libris Familiae Comitum Breza de Witowice Dolne” (własność hrabiów Brezów [galicyjskich]). Dzieła zawierają kolosalną ilość wiadomości
ekonomicznych, historycznych, prawno-ustrojowych i społecznych Rzeczypospolitej szlacheckiej, a także sporo informacji odnośnie monet polskich, których
uzupełnieniem jest 215 litografowanych wizerunków na 14 tablicach. Ponadto
tablica indygenatów, nobilitacji i przysposobień czyli adopcji herbowych do 1601 r.,
205
kiedy królowie mogli kształtować stan szlachecki oraz tablice miar staropolskich.
W t. 2.: „Wykład tablicy monet kuficznych znajdowanych w Litwie od gminu,
zakładem przymierza z czartem nazwanych” z lekko uszkodzoną tablicą. W t. 3.
słynne rozprawy o Żydach, Karaimach, Cyganach i Tatarach oraz o Ukrainie
i Kozakach. Tabela dodatkowa w t. 1. zachowana we fragmencie. Okł. uszkodzone, w vol. 2 grzbiet oderwany (luzem dołączony).
600. –
726. DĄBKOWSKI Przemysław (1877-1950): Księga alfabetyczna dawnego prawa
prywatnego polskiego. Lwów: Nakł. redakcyi, 1932. – [4], IV, 233 s., 23,5
cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. Pamiętnik Historyczno-Prawny, t. XI,
z. 3. Encyklopedia polskiego prawa prywatnego w okresie Rzeczypospolitej
szlacheckiej z jego recepcją na późniejsze epoki. Drobne podkreślenia czerwoną
kredką. 120. –
727. DOLIŃSKI Włodzimierz: Jak sporządzić testament. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, 1948. – 48, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Biblioteka
Popularyzacji Prawa, nr 9. Praktyczny poradnik dla spisujących ostatnią
wolę. W tekście podkreślenia czerwoną kredką. 25. –
728. DUNIN Karol (1850-1917): Dawne mazowieckie prawo. Oprac. … Warszawa: Red. Biblioteki Umiejętności Prawnych, 1880. – [4], III, [1], 271 s.,
22,5 cm, opr. pł. Pieczątka: „Z księgozbioru Stanisława Szeynera”. Biblioteka
Umiejętności Prawnych. Charakterystyka prawa mazowieckiego w okresie
odrębności księstwa w XII-XVI w. Obejmuje źródła prawa mazowieckiego,
prawo publiczne, prawo prywatne, prawo karne oraz sądownictwo i postępowanie sądowe. 100. –
729. HOROSZOWSKI Paweł: Daktyloskopia. Kurs praktyczny. Warszawa:
Wyd. K.G.M.O., 1947. – 77, [3] s., 57 ryc., err., 24 cm, brosz. wyd. Podpis
na k. tyt. Biblioteczka Kryminalistyczna, nr 1. Podręcznik dla pracowników
służby śledczej i wymiaru sprawiedliwości. 45. –
730. HUBE Romuald (1803-1890): Prawo burgundzkie. Historya jego powstania i ocenienie nowej jego edycyi. Skreślił … Warszawa: [b.w.], 1865. – [4],
II, 58 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Pieczęć: „Bib. R. Hube, Varsoviae”. Praca
źródłowa na podstawię rękopisów łacińskich z V-VI w. dotycząca historii
prawa burgundzkiego (Francja). 45. –
731. JELLINEK Jerzy (1851-1911): Prawo mniejszości. Przełożył Stanisław Posner
(1868-1930). Z przedmową Aleksandra Świętochowskiego (1849-1938).
Warszawa: [b.w.], 1900. – 47 s., 21 cm, opr. pł. Rozprawa niemieckiego
znawcy prawa państwowego, jednego z czołowych przedstawicieli pozytywizmu prawniczego w filozofii prawa. 40. –
206
732. JEZIORAŃSKI Feliks (1820-1896): Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzaniu aktów notaryalnych obowiązujące w Król. Polsk. Cz. 1: Prawo o przywilejach i hypotekach z roku 1825. (acc.) Cz. 2: Ustawa Sejmowa z roku 1818.
[jako] T. I. (acc.) Cz. 2: Ustawa z roku 1818. Cz. 3: Przepisy o zatwierdzeniu
aktów notaryalnych [jako T. II]. Warszawa: Druk. S. Orgelbrand - Kassa
pomocy im. Mianowskiego - Druk. Noskowskiego, 1881-1896. – [2], XII,
[1], 14-290; 345, [1], VI; V, [1], 385, [1], [2], III, [1], 46, [1] s., 22 cm, opr.
płsk. z epoki ze złoc. na grzbiecie. Zbiór praw hipotecznych Królestwa Polskiego wraz z komentarzami w trzech woluminach pióra wybitnego prawnika
i redaktora „Gazety Sądowej”. Dzieło kompletne, poszczególna numeracja
pochodzi od wydawców. Numeracja poszczególnych woluminów na opr.
pochodzi od introligatora. Stan bardzo dobry. Ładny egz. 300. –
733. KODEKS zobowiązań. Wyd. 3. Warszawa: Księg. Prawnicza, 1938. – 390,
[19] s., 14,5 cm, opr. pł. wyd. Pieczątka: „Roman Szczawiński – adwokat”.
Kodeks prawa zobowiązań z 27 X 1933 r. Wydanie kieszonkowe ze śladami
użytkowania (m.in. gdzieniegdzie kolorowe podkreślenia ). 90. –
734. KODEKS Wojskowego Postępowania Karnego. [B.m.]: Nakł. Autora,
1945. – XXXII, 133, [3] s., 14,5 cm, brosz. wyd. KWPK uchwalony we
IX 1945 zmieniający diametralnie sposób postępowania w związku z nową
rzeczywistością polityczną. 45. –
735. KODEKS honorowy a sąd karny. (Sprawa Z.[ygmunta] Karnickiego-Smoleńskiego). Z przedmową Konrada Dynowskiego. Warszawa: Sgł. F. Hoesick,
1927. – 46 s., 19 cm, brosz. wyd. Wyd. Polskiego Zw. Prawników Kresowców. Sprawa przypadkowego zabójstwa sekundanta podczas sprawy honorowej zakończonej jednostronnym rozstrzygnięciem według tzw. Kodeksu
honorowego meksykańskiego (czynna napaść na przeciwnika dla uzyskania
satysfakcji honorowej). Interesujący materiał prawny. 45. –
736. KODEKS Postępowania Cywilnego. Postępowanie sporne, egzekucyjne
i zabezpieczające. Wyd. 5. Kraków: Księg. Powszechna, 1938. – XI, [1], 530
s., 16,5 cm, brosz. wyd. Biblioteka Tekstów Ustaw, I. K.P.C. wg ustawy
z 1932 r. 100. –
737. KOROWICZ Marek St. (1903-?): Traktaty Polski o arbitrażu i koncyljacji.
Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff, 1930. – 80, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Prace
późniejszego słynnego polskiego sowietologa z dziedziny prawa międzynarodowego. Z dedykacją autora. Podklejenia okł. 40. –
738. KUTRZEBA Stanisław (1876-1946): Polskie prawo polityczne według traktatów. Cz. 1: Traktaty. - Suwerenność. - Terytorjum. - Ludność. - Ograniczenia (Mniejszości). - Wolności handlowe. Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff,
207
1923. – VII, [1], 300, [1] s., 23,5 cm, opr. ppł. Studium prawne o umowach
międzynarodowych Polski u zarania niepodległości i obywatelstwie polskim.
Krawędź przednia grzbietu nadpęknięta. 90. –
739. LONGCHAMPS DE BERIER Roman (1883-1941): Rękojmia z powodu
wad i braków a obowiązek świadczenia. Studyum z austryackiego prawa
cywilnego. Napisał … Lwów: Tow. dla Popierania Nauki Polskiej, 1916.
– [4], 87 s., 26 cm, brosz. wyd. Archiwum Naukowe. Wyd. Tow. dla popierania Nauki Polskiej, dz. I, t. VIII, z. 1. Studium prawne wybitnego
profesora prawa i ostatniego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, zamordowanego przez Niemców wraz z lwowskimi uczonymi.
Egz. nierozcięty. 45. –
740. LORENZ Józef: Nauka dla ludu o zasadach prawa i rozumnej społeczności
przez … dla towarzystwa Oświaty Ludowej „Mrówka” w Łańcucie z niemieckiego oryginału przełożył W.T. Rzeszów: Jan A. Pelar, 1871. – 64 s.,
18,5 cm, opr. ppł. Nauka o prawie dla ludu galicyjskiego. 60. –
741. MARKOWSKI Bolesław (1862-1936): Administracja skarbowa w Polsce.
Warszawa: Wyższa Szkoła Handlowa, 1931. – 454, VI, [2] s., 24 cm, brosz.
wyd. Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Rys historyczny
administracji skarbowej w Polsce w XIX w. i od zarania niepodległości, jej
struktura i organizacja. 80. –
742. MROWIŃSKI Jan Płoczywłos: Stadło małżeńskie 1561. Wydał Zygmunt
Celichowski. Kraków: Akademia Umiejętności, 1890. - VI, 36 s., 19 cm,
opr. pł. 60. –
743. OSSOWSKI Kazimierz: Ochrona praw własności przemysłowej w Królestwie Polskiem. Z. 3 […] przez … Berlin: nakł. Autora, 1919. – 79, [1] s.,
19,5 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora: „Wielmożnemu Panu Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu z prośbą o przeczytanie od autora,
Berlin 4/12 [19]19”. Krytyka dekretów wydanych przez Ministra Przemysłu
i Handlu o Urzędzie Patentowym, o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych, jak
również i rozporządzeń wykonawczych do tych dekretów ministerjalnych
w Królestwie Polskiem autorstwa obrońcy patentowego. 60. –
744. PIEKOSIŃSKI Franciszek (1844-1906): Uwagi nad ustawodawstwem wiślickopiotrkowskiem króla Kazimierza Wielkiego. Kraków: Akademia Umiejętności,
1891. – [2], 91 s., 25,5 cm, brosz. wyd. Studium historyczno-prawne o statutach
Kazimierza Wielkiego. Grzbiet nadpęknięty. 50. –
208
745.
PRAWA książąt mazowieckich przełożone na język polski przez Macieja z Rożana r. 1450. Przedruk homograficzny z Kodeksu Puławskiego wykonał A.(dam)
Piliński (1810-1887). Kórnik: Jan Działyński, 1877. – [31] s., [1] k. tabl. (chromolitografia), 32 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane stemple własnościowe. Biblioteka Kórnicka. Oryginalny przedruk statutów ziemi mazowieckiej z lat
1377-1426 dokonany przez Zygmunta Celichowskiego (1845-1923) ze zbiorów
209
ks. Władysława Czartoryskiego. Z kolorową podobizną książęcych prawników
i ozdobnym inicjałem w chromolitografii. 180. –
746. [PRAWNICY kresowcy] XII: Polski Związek Prawników Kresowców. Warszawa: [b.w.], 1938. – 81, [1] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Dwunastolecie Związku
Polskich Prawników Kresowców. Zawiera sylwetki zmarłych prawników
(Stefan Zaborowski, Bronisław Krzyżanowski, Czesław Żyliński, Władysław
Chyliński, Stanisław Szczygielski, Wacław Mińkiewicz), referaty (Kryzys
współczesnego państwa; W obliczu germanizacji polskiej myśli prawniczej;
Proces moskiewski) i przemówienia oraz lista 134 członków związku wraz
z władzami. Uszkodzenia przedniej okł. 50. –
747.
[PRAWO małżeńskie] Projekt ustawy o aktach stanu cywilnego uchwalony
przez Komisję Kodyfikacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 marca 1931
(acc.) Projekt prawa małżeńskiego uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 maja 1929 (acc.) Zasady projektu prawa
małżeńskiego uchwalonego przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 28 maja 1929
oprac. główny referent projektu Karol Lutostański. Warszawa: Komisja Kodyfikacyjna, 1931. – 72; 42; 94, [2] s., 22,5 cm, opr. ppł. Komisja Kodyfikacyjna
Rzeczypospolitej Polskiej. Podsekcja i Prawa Cywilnego, t. 1, z. 1-3. Przedwojenna próba unifikacji prawa małżeńskiego osobowego w formie zwartego
kodeksu, wprowadzającego m.in. rozwody, który okazał się zbyt kontrowersyjny
do przyjęcia i nie został wprowadzony. 120. –
748. PRAWO o ustroju sądów wojskowych i prokuratury wojskowej. Dekret
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r.
Lublin: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1944. – VI, 40, [1] s., 14,5 cm, brosz. wyd.
Zmienione prawo sądowe w Polsce po utworzeniu tzw. Polski lubelskiej.
Notatki z epoki na ostatnich niezapisanych kartach. 40. –
749. PROJEKT nowelizacji przepisów górniczo-policyjnych w przemyśle naftowym. [B.m.: Centralny Zw. Górników w Polsce; Związek Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych w Borysławiu, po 1925]. – 12 s., 22,5 cm,
brosz. wyd. Projekt nowelizacji galicyjskich przepisów górniczych z 1908
r. w warunkach niepodległej Polski. Tyt. okł. 30. –
750. RUNDSTEIN Szymon (1876-1942): O obywatelstwie państwa polskiego.
Oprac. … adwokat. Warszawa: F. Hoesick, 1924. – 82, [1] s., 16.5 cm, brosz.
wyd. Hoesicka Teksty Ustaw Obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, nr
21. Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 in extenso i z komentarzem. 40. –
751. STALIN Józef (1878-1953): O projekcie konstytucji Związku SRR. Konstytucja (ustawa zasadnicza) Związku Socjalistycznych Republik Rad. Moskwa:
Wyd. Literatury w Językach Obcych, 1945. – 55, [1] s., [1] k. portr., 19,5
210
cm, brosz. wyd. Konstytucja ZRR uchwalona podług tez Józefa Stalina.
Podkreślenia kredką i ołówkiem w tekście. 35. –
752.
STARCZEWSKI Eugenjusz (1862-1927): Nasze rządy. Warszawa: Sgł. Gebethner
i Wolff, 1922. – 169, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Praca poświęcona analizie nowej
konstytucji, projektom dalszych działań kodyfikacyjnych i usuwaniu „chaosu prawnego”, zwłaszcza na kresach wschodnich. Lekki uszczerbek grzbietu. 45. –
753. STARODAWNE prawa polskiego pomniki. Poprzedzone wywodem historyczno-krytycznym tak zwanego prawodawstwa wiślickiego Kazimierza Wielkiego
w texcie ze starych rękopism krytycznie dobranym. Wyd. Antoni Zygmunt
Helcel (1808-1870). Warszawa: G. Sennewald, 1856. – [8], CCLXVII, [3],
428 s., 27,5 cm, opr. karton (okł. oryg. brosz. zach. naklejone). Pieczęć: „Ze
zbioru Klemensa Dzieduszyckiego”. Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 1.
Pierwszorzędne źródła do historii prawa polskiego w XIV-XV w. Brak grzbietu,
luźne okł., blok poluzowany. 250. –
754. STECKI Sławomir: Likwidacja spółki akcyjnej według polskiego prawa akcyjnego. Rozprawa doktorska przyjęta przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego z przedmową Jana Namitkiewicza. Warszawa: Seminarjum
Prawa Handlowego, 1935. – XVI, 132 s., 23,5 cm, brosz. wyd. Likwidacja
spółki akcyjnej według prawa z okresu międzywojennego. 60. –
755. SZAJNOCHA Władysław (1857-1928): Górnictwo naftowe w Galicyi wobec ustawodawstwa górniczego. Napisał … Kraków: Redakcya „Muzeum”,
1881. – [8], 107 s., 24 cm, brosz. wyd. Przedruk z „Muzeum”. Historia
i stosunki górnicze w Galicji w konfrontacji z obowiązującym prawem
górniczym oraz postulaty jego reform. Egz. nierozcięty. 60. –
756. SZYMKIEWICZ Gustaw: Prawo budowlane i zabudowanie osiedli (Państwowa
Ustawa Budowlana). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego
1928 r. tudzież obowiązujące w dziedzinie budownictwa ustawy i wydane przez
władze centralne rozporządzenia. [T. 1]. (adl.) Prawo budowlane i zabudowanie
osiedli. T. 2: Rozporządzenia wykonawcze i okólniki. Oprac. … Warszawa: Nakł.
Własnym, 1928. – IX, [3], 340; 142 s., 23,5 cm, współopr. ppł. Zbiór obowiązującego w II Rzeczypospolitej prawa budowlanego z komentarzem. 150. –
757. USTAWA Postępowania Karnego tymczasowo obowiązująca w Królestwie
Polskim. Warszawa: Departament Sprawiedliwości, 1917. – [6], 160, IV
s., 23 cm, brosz. wyd. Przekład rosyjskiej Ustawy Postępowania Karnego
z 1864 r. ze zmianami z 1914 r. oraz uzupełnieniami z 1917 r. 70. –
758. VETULANI Adam (1901-1976): Statuty synodalne Henryka Kietlicza. Oprac.
… Uwagami uzup. Zofia Kozłowska-Budkowa. Kraków: Polska Akademia
211
Umiejętności, 1938. – [4], 48 s., [3] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Studia i Materiały
do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce, nr 7. Działalność Henryka
Kietlicza (1150-1219), arcybiskupa gnieźnieńskiego i wielkiego reformatora Kościoła w Polsce. Studium historyczno-prawne zobrazowane źródłami. 35. –
759. WARMAN Henryk: Prawo o rozwodzie i separacji. Przepisy kodeksów
obowiązujących i ustaw związkowych, orzecznictwo sądowe austriackie,
rosyjskie i polskie. Warszawa: Księg. Prawnicza, 1939. – 266 s., 24 cm, opr.
pł. wyd. Podręcznik stanowiący przegląd obowiązujących w ówczesnej Polsce 5 ustawodawstw małżeńskich w sprawach związanych z rozwiązaniem
i separacją małżeńską. 120. –
760. WISŁOCKI SAS Juliusz (1909-1973): Wizja wielkiej Polski. (Fragmenty ustrojowe). Warszawa: Sgł. Tow. Wyd. Młodych Prawników, 1934. – 48 s., 22,5 cm,
brosz. wyd. Projekt zmian ustrojowych z punktu widzenia członka kierownictwa
grupy warszawskiej Obozu Narodowo Radykalnego. Idea budowy państwa narodowego, gdzie „żydzi nie mogą być obywatelami”. Jeden z rozdziałów rozwija
ideę monarchii narodowej. Autor był wybitnym prawnikiem i adwokatem. Praca
powstała w więzieniu warszawskim, gdzie został aresztowany prewencyjnie wraz
z grupą ONR-owców. Grzbiet uszkodzony. 50. –
761.
WOJCIECHOWSKI Zygmunt (1900-1955): Das Ritterrecht in Polen vor
den Statuten Kasimirs des Grossen; aus dem polnischen, vom Verf. wesentlich
veränd. Texte ins Deutsche übertr. von H. Bellée. Breslau: Priebatsch’s Buchhandlung, 1930. – 174 s., 24,5 cm, brosz. wyd. Osteuropa-Institut. Prawo
rycerskie w Polsce przed statutami Kazimierza Wielkiego. Tekst przełożony
z wyd. polskiego i powiększony przez wydawcę niemieckiego. 60. –
762. ZAMOYSKI Tadeusz (1899-1980), KRZEMIENIEWSKI Eugenjusz: Kodeks
honorowy. Warszawa: Sgł. Księgarnia K. Paszkowski, [1924]. – VII, [1], 68,
[4] s., 17 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy na k. przedtyt. Drugi popularny obok Władysława Boziewicza przedwojenny polski kodeks honorowy
omawiający zasady postępowania honorowego, przepisy pojedynkowe oraz
pojedynek na szable lub pistolety. Niewielki ślad zalania na okł. i ubytki
narożników okł. i k. przedtyt. 40. –
763. ZBIÓR dokumentów pod redakcją Juliana Makowskiego (1875-1959): Nr
4 [7].: kwiecień 1946. Warszawa: Druk. „Automat”, 1946. – S. [2], 79-100,
24,5 cm, opr. wyd. karton. Treść: Odpowiedzialność za przestępstwa wojenne. 13. Porozumienie w sprawie utworzenia Międzynarodowego Trybunału
Wojskowego. – Londyn. 8.VIII.1945. 25. –

Podobne dokumenty