L I T E

Transkrypt

L I T E
L
I
T
E
R
A
T
U
R
A
177. ANTOLOGJA poezji społecznej 1924-1933. Wilno: Koło Polonistów
Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego, 1933. – 53, [2] s., 24 cm, brosz.
wyd. Za komitet wydawniczy Czesław
Miłosz i Zbigniew Folejowski. Przedmowa Manfreda Kridla. Wiersze poetów
przeciwstawiających się zastanej tradycji, w tym „skamandrytowej”. M.in.: J.
Czechowicz, M. Czuchnowski, J. Kurek,
Czesław Miłosz czy Julian Przyboś. Stan
bardzo dobry.
150. –
178. BARTOSZEWICZ Kazimierz
(1852-1930): Rzeczpospolita babińska.
Warszawa: M. Arct, 1909. – 151 s., 13 cm,
brosz. wyd. „Książki dla Wszystkich”, nr
427. Publicystyka historyczna o grupie
szlachty polskiej z 2 poł. XVI w. do 1677,
która w miejscowości Babin w Lubelskim założyła grupę towarzysko-literacką,
zajmującą się żartobliwą twórczością literacką. Ucieleśnieniem tej inicjatywy
Stanisława Pszonki i Piotra Kaszowskiego stała się Rzeczpospolita Babińska,
czyli państwo karykaturalne nadające urzędy nadawane za śmieszne i kłamliwe
anegdoty. Z Rzeczpospolitą Babińską
związani byli m.in. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Andrzej Trzecieski,
Mikołaj Sęp Szarzyński, Walerian
Otwinowski czy Jan Andrzej Morsztyn. Drobne ślady odbarwień na okł.
i k.tyt., grzbiet podklejony, wewnątrz
czysty egz.
50. –
179. BĄKOWSKI Stanisław (18891958): Drwal i niedźwiedź. [Chełm
Lubelski]: Biblioteka Kameny,
1938. – 20 s., 21,5 cm, brosz. wyd.
Pieczątka własnościowa. Biblioteka
Kameny, nr 13. Drobne uszczerbki
i zagięcia okł.
60. –
77
180. BEŁZA Władysław (1847-1913): Kronika potoczna i anegdotyczna z życia
Adama Mickiewicza. Na podstawie opisów wiarygodnych świadków zestawił... Z dwoma portretami. Lwów: Seyfarth i Czajkowski, 1884. – XV, [1],
262, [1] s., 2 portrety w stalorycie, 18 cm, opr. płsk. złoc. z monogramem
M.B. u dołu grzbietu. Portrety Adama Mickiewicza i Marylli Wereszczakówny. Czysty, ładny egzemplarz.
150. –
181. BOCCACCIO Giovanni (1313-1375): Dekameron. Pełne wydanie stu
opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward
Boyé. Słowo wstępne Kornela Makuszyńskiego. Ilustracje Maji Berezowskiej.
Warszawa: Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1930. – XXXII, [4], 745, [1] s.,
[20] k. tabl., 27 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i zdob. Ozdobna edycja słynnych
opowieści erotycznych florenckiego humanisty Giovanniego Boccaccio.
Dwadzieścia tablic z ilustracjami Maji Berezowskiej.
600. –
182. BRESZKO-BRESZKOWSKIJ Nikołaj (1874-1943): Żidkoje zołoto. Nieftianoj roman w dwuch czastiach. Warszawa: „Dobro”, 1930. – 199 s., 21
cm, brosz. wyd. „Parszywe złoto” – powieść sensacyjna popularnego pisarza
rosyjskiego osiadłego na emigracji w Polsce (1920-1927) i we Francji. Okł.
projektu Bogdana Nowakowskiego (1887-1945), malarza, karykaturzysty
i plakacisty. Okł. nieco reperowana.
80. –
78
Boccacio… poz. 181
183. BREZA Tadeusz (19051970): Adam Gry wałd. Powieść. Warszawa: F. Hoesick,
1936. – 328 s., 18 cm, opr. ppł.
Debiutancka powieść psychologiczna, której akcja rozgrywa
się w środowisku warszawskiego bogatego międzywojennego
mieszczaństwa z wątkiem homoerotycznym. Niewielkie zbrązowienia.
50. –
184. BRODZIŃSKI Kazimierz
(1791-1835): O narodowości
Polaków. Z przedmową i objaśnieniami Wacława Rejndla.
Warszawa: M. Arct, 1917. – 34
s., 17 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowana pieczątka własnościowa.
Bibljoteczka Narodowa, nr 73.
W rozprawie Mowa o narodowości Polaków (1831) okazał się
zdecydowanym zwolennikiem
i propagatorem mesjanizmu
w jego wersji cierpiętniczej, nie
rewolucyjnej. Otarcia opr. i niewielkie odbarwienia wewnątrz
okł. Poza tym czysty egz. 35. –
185. BRODZIŃSKI Kazimierz
(1791-1835): O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu
poezyi polskiej. Oprac. dla użytku szkolnego Piotr Chmielowski.
Brody: F. West, 1904. – 127 s., 21
cm, opr. pł. wyd. tłocz. złotem na
przednim licu z elementami faunistyczno-florystycznymi, na odwrocie tłocz. ślepo ozdobna ramka, brzegi kart barwione, sygn.
„F. Starzecki we Lwowie”. Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy,
Breszko-Breszkowskij… poz. 182
79
tomik 23. Rozprawa z teorii literatury klasyka i teoretyka polskiego romantyzmu. Drobne przybrudzenia, poza tym stan bardzo dobry. Ładny przykład
secesyjnej opr.
150. –
186. BRONIEWSKI Władysław (1897-1962):
Wiatraki. Warszawa: W. Czarski i S-ka, 1925.
– 41, [6] s., 17,5 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy. Debiutancki tomik poetycki autora.
Okł. rys. Tadeusz Gronowski.
150. –
187. BRONOWSKI Bronisław: Zbiór kupletów … autora humorysty polskiego. Drohobycz: [b.w., przed 1914]. – [16] s., 15,5 cm,
brosz. wyd. Serya III. Wierszyki i gawędy satyryczne.
40. –
188. BRZASK epoki. W walce o nową
sztukę. T. 1, 1917-1919; [przedm.: Jerzy Hulewicz]. Poznań: „Zdrój”, 1920. – 259, [5]
s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Antologia ekspresjonistycznej grupy literackiej skupionej
pisma „Zdrój” zawierająca teksty i grafiki z pierwszych 9 tomów pisma.
Zawiera m.in. artykuły: Paula Claudela, Jerzego Hulewicza, Wasyla Kandinsky’ego, Stanisława Przybyszewskiego, Juliana Tuwima, Kazimierza
Wierzyńskiego Emila Zegadłowicza.
Ilustr. Aleksandra Archipenki, Leona
Chwistka, Tadeusza Czyżewskiego,
Wasyla Kandinsky’ego, Oskara Kokoschki, Pablo Picassa, Stefana Szmaja,
J.J. Wronieckiego. Więcej nie wydano.
Brak grzbietu, luźne karty.
150. –
189.
CHMIELOWSKI Piotr (1848-1904): Dzieje krytyki literackiej w Polsce ; z przedm.
Bronisława Chmielowskiego. Warszawa –
Kraków: Gebethner i Wolff – G. Gebethner, 1902. – XVII, [1], III, [1], 583, [1], × s.,
1 k. portr., 22 cm, opr. ppł. Praca wydana
na 35-lecie naukowej działalności autora,
krytyka i historyka literatury polskiej, obejmująca okres od średniowiecza do modernizmu.
100. –
80
190. CHODŹKO Ignacy (1794-1861): Pisma … Tom II: Obrazy litewskie. Seryna IVVI. Wyd. nowe z portretem autora (na stali).
Wilno: Nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1880.
– 478, [2] s., 23 cm, opr. pł. wyd., bogato zdobiona, z tłocz. i złoc. na grzbiecie i przednim
licu, z portretem autora, elementami krajobrazu litewskiego (dworek szlachecki, kościół i żegluga na rzece Niemen), brzegi kart prószone.
Barwna proza litewskiego powieściopisarza,
pamiętnikarza i urodzonego gawędziarza oparta na przeżyciach osobistych, historii i życiu
obyczajowym Litwy. M.in. o Radziwille „Panie Kochanku”, wolnomularstwie i Żydach na
Litwie. Staloryt opisany na k. tyt. występuje
w pierwszym tomie dzieła. Stan bardzo dobry.
Wyjątkowo ładny egz.
300. –
191. CHOROMAŃSKI Leon
(1872-1953): Firleje momusowe. Warszawa – Lwów:
F. Hoesick – H. Altenberg,
1914. – 95, [1] s., nuty;
15 × 10 cm, brosz. wyd.
Zbiór 27 utworów estradowych młodopolskiego
nowelisty i dramatopisarza
z okresu jego współpracy
z warszawskim kabaretem
„Momus”. Drobne uszkodzenia okł.
45. –
81
192. COOPER James Fenimore
(1789-1851): Ostatni Mohikanin. Wg powieści Fenimore
Coopera oprac. Irena Rybotycka. [Niemcy Zachodnie]: Wyd.
Polskie R. Wegner, [1945/1947].
– [30] s., [2] k. tabl. (kolor.), il.,
22,5 cm, opr. ppł. wyd. z kolor.
okł. na licu. Adaptacja amerykańskiej powieści młodzieżowej o Indianach wydana dla
obozów polskich uchodźców
w Niemczech Zach. Odbita
z oryg. klisz wydawnictwa R.
Wegnera wywiezionych wraz
z innymi materiałami wydawnictwa z kraju w 1939 r. Stan
bardzo dobry.
100. –
193. COOPER James Fenimore (1789-1851): La prairie. Trad. de M.P. Louisy.
Dessins de M. Andriolli, gravure M.J. Huyot. Paris: Firmin-Didot, 1885. – [6],
496 s., 135 drzeworytów w tekście w tym 12 na oddzielnych kartach w ramach
paginacji, 28 cm, opr. granatowy sześciopolowy płsk. ze złoc. tytułem na grzbiecie. Bogato ilustrowana przez polskiego artystę Michała Elwiro Andriollego
(1836-1893), trzecia część przygód Sokolego Oka z serii „Fenimore Cooper
Illustré”. Górne obcięcie złocone, okładziny i wyklejki z papieru marmurkowego, nieznaczne otarcia krawędzi. Ładny egzemplarz.
360. –
194. COOPER James Fenimore (1789-1851): Les pionniers. Trad. de M.P. Louisy. Dessins de M. Andriolli, gravure M.J. Huyot. Paris: Firmin-Didot,
1885. – [6], 488 s., 152 drzeworyty w tekście w tym 12 na oddzielnych
kartach w ramach paginacji, 28 cm, opr. granatowy sześciopolowy płsk.
ze złoc. tytułem na grzbiecie. Bogato ilustrowana przez polskiego artystę
Michała Elwiro Andriollego (1836-1893), pierwsza część przygód Sokolego
Oka z serii „Fenimore Cooper Illustré”. Górne obcięcie złocone, okładziny
i wyklejki z papieru marmurkowego, nieznaczne otarcia krawędzi. Ładny
egzemplarz.
360. –
195. CZAJKOWSKI Michał (1804-1886): Hetman Ukrainy. Powieść historyczna. T. 1-2. [Warszawa]: Biesiada Literacka, [1914]. – 207; 194, [1] s.,
19 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. i złoc. na grzbiecie i przednim licu, sygn.:
„Introligatornia / J.F. Puget i Ska” Powieść historyczna z dziejów Ukrainy
w XVII w. i wojen polsko-kozacko-moskiewskich.
90. –
82
196. CZECHOWICZ Józef (1903-1939): Dzień jak codzień. Warszawa: F. Hoesick, 1930. – 53, [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Wiersze awangardowego poety
zawierające m.in. wspomnienia matki i dzieciństwa, z lirykami z cyklu
„prowincja noc”, dedykowanymi Lublinowi i Zamościowi. Zagniecenia na
okł. i kilku pierwszych kartach.
100. –
197.
CZERNIAWSKI Adam (1934-): Polowanie na jednorożca. Londyn: Oficyna
Poetów i Malarzy, 1956. – 39, [3] s., 20,5 cm, opr. karton wyd. z obwol.
Utwory poetyckie emigracyjnego poety i rzecznika kultury
polskiej w świecie. Odb. 225
egz. numer na pap. „Chantry”
(niniejszy egz. nosi nr 62). Rys.
na okł. Ann Deker.
80. –
198. CZOSNOWSKI Wacław: Syn
Dalekiego Wschodu. Powieść
dla młodzieży. [Warszawa]:
Tow. Wyd. „Panteon”, [1928].
– 249, [2] s., 20,5 cm, opr.
ppł. wyd. Powieść o młodym
Japończyku przywiezionym do
Polski po wojnie rosyjsko-japońskiej, późniejszym ułanie
krechowieckim i inżynierze
lotniku.
100. –
199. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945): Osioł
i słońce w metamorfozie. Włamywacz z lepszego
czasu. (1 Akt 10 minut). Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff, 1922. – [2], 40 s., 16 cm, brosz. wyd.
Podpis własnościowy na k. tyt. Jeden z pierwszych polskich dramatów awangardowych. Stan
bardzo dobry.
150. –
200. [DYNIEWICZ Władysław (1843-1928)]:
Przyjaciel dzieci czyli książka do czytania, zastosowana dla szkół polskich w Ameryce. Chicago:
Polish American Publishing Comp., [1884]. – 221
s., 21 cm, opr. oryg. ppł. Czytanki dla młodzieży
polskiej i praktyczne wiadomości z różnych dziedzin
(np. z historii czy też przysłowia polskie). 50. –
83
201. GOETHE [Johann Wolfgang] (17491832): Faust. Tragedji część pierwsza
[i druga]. Przekład Emila Zegadłowicza. Portret Goethego i okładkę wykonał Franciszek Siedlecki. Wadowice: Fr.
Foltin, 1926-1927.– 238, portret, [7]
k. tabl w ramach paginacji; 356, [2] s.,
[7] k. tabl w ramach paginacji, 23 cm,
opr. płsk. z szyldzikiem, górne obcięcie
złocone. Exlibris: Adam Ballenstedt.
Wydano 1050 egz., ten nr 164 podpisany przez wydawcę i tłumacza. Jedno z najciekawszych tłumaczeń dzieła
wielkiego poety niemieckiego o objętości niemal dwukrotnie większej od
oryginału z zachowaniem charakteru
wypowiedzi. Zawiera szkice sytuacji
scenicznych projektu Zbigniewa Pronaszki. Drobne otarcia opr., wewnątrz
czysty egz.
250. –
202. GOMBROWICZ Witold: Iwona księżniczka Burgunda. Warszawa: PIW,
1958. – 87, [1] s., 5 k. tabl. rozkład., 24 cm, brosz. wyd., obwoluta. Wydanie
pierwsze. Obwoluta i ilustracje Tadeusza Kantora. Drobne otarcia krawędzi
obwoluty na zagięciu grzbietu.
120. –
203. GRABOWSKI Tadeusz (1871-1960):
Literatura aryańska w Polsce 1560-1660.
Kraków: Sgł. Sp. Wyd. Polska, 1908. –
VIII, 498, [1] s., 23,5 cm, opr. ppł. Bogate
dzieje literatury radykalnego nurtu polskiej
reformacji autorstwa profesora UJ i historyka literatury.
150. –
204. GROCHOWSKI Stanisław (ok.15421612): Poezye... T.1-2. Wydanie Kazimierza
Józefa Turowskiego. Kraków: Wydawnictwo
Biblioteki Polskiej, 1859. – [2], 340, [2], 162,
47, 63, LVII, [5] s., 19,5 cm, współopr. ppł.
Na k. tyt. owalny stempel: Z księgozbioru
JWG Warszawa [Juliusza Wiktora Gomulickiego]. Wierszopis i tłumacz, naśladowca
Jana Kochanowskiego. W r. 1600 wytoczono
84
mu proces z powodu wiersza „Babie koło” – ostatni w T.1. Dołączone tłumaczenia: Święta Cecylia Rzymianka, panna i męczenniczka; Wirydarz albo
kwiatki rymów duchownych o dziecięciu Panu Jezusie wg Jakóba Pontana;
oraz Jana Drozdziewicza „O życiu i pismach ks. Stanisława Grochowskiego”.
Ślady zacieku w dolnej partii w t.2.
90. –
205. GRUDZIŃSKA Anna (?-po 1932):
W stepie. Powieść historyczna dla
młodzieży; [okł. kompozycji Zofii
Stankiewiczówny (1862-1955); rys.
E. Perle]. Warszawa: J. Lisowska,
[1912]. – 256 s., 6 k. tabl., il., 22
cm, opr. ppł. oryg. wyd. Dedykacje szkolne z 1913 r. (nagroda). Powieść historyczna dla młodzieży,
której akcja dzieje się na Siczy Zaporoskiej.
120. –
206. GWOLIŃSKA Renata: Pamiętasz..?;
ilustr. Adam Marczyński. Kraków:
Stefan Kamiński, [1944]. – [24] s.,
il., 28,5 cm, brosz. wyd. Okupacyjny
zbiór 10 wierszyków dla dzieci z kolor. ilustr. Adama Marczyńskiego.
Prawy narożnik uszczerbiony. Egz.
podklejony.
100. –
207. HEMAR Marian (1901-1972) [właśc.
Hescheles Jan Marian]: Satyry patetyczne. Londyn: Nakł. Klubu Orła
Białego, 1947. – 51 s., 18 cm, brosz.
wyd. Wiersze satyryczne odzwierciedlające sytuację Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii po 1945
r. Stan bardzo dobry.
45. –
208. HEMAR Marian (1901-1972): Lata
londyńskie. Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1946. – 43, [1]
s., 22 cm, opr. karton wyd. Wiersze
wojenne i emigracyjne (m.in. Piłsudski; Maj we Lwowie).
50. –
85
209. JANION Maria (1926-): Zygmunt Krasiński : debiut i dojrzałość; z prac
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: Wiedza
Powszechna, 1962. – 274, [2] s., [39] s. tabl., portr., 24,5 cm, opr. pł. wyd.
z obwol. Biografia „wieszcza narodowego” doprowadzona do momentu
powstania jego czołowego dzieła „Nie-Boska komedia”, uważanego przez
autorkę za „arcydzieło skażone antysemityzmem”, bowiem „w postaciach
Żydów i przechrztów Krasiński zawarł wizję Żydów, którzy są źli, szkodliwi,
obcy i wrodzy”, a „rewolucja może się stać w rękach Żydów narzędziem do
zdobycia panowania nad światem”. Wśród tytułów rozdziałów m.in.: Legendy rodu. Lata nauki. Wśród literackich patronów debiutu. „Opinogórski
gotycyzm”. Lata wędrówki. „Krwawiący okres mojej młodości”. Genewska
podróż przez wieki. Wizje historiozoficzne i romans orientalny. Hrabiego
Zygmunta droga do Polski. Próba „chrześcijańskiej tragedii” o ludzkim
buncie. Maria Janion, profesor IBL PAN, jest uważana za jedną z czołowych
znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu. Była sygnatariuszką
listu solidarności z Orianą Fallaci po pozwaniu dziennikarki do sądu pod
zarzutem obrazy islamu oraz listu przeciwko wzniesieniu pomnika Romana
Dmowskiego w Warszawie.
60. –
210. JUAN PABLOS
impresor del siglo XVI.
Prólogo y notas de Ignacio Marquez Rodiles.
Numero 1 „La Estampa
en Mexico”. [Mexico]:
Sociedad de Amigos del
Libro Mexicano, 1954.
– 48 s. w tym od 7 s.
20 k. tabl. w ramach
paginacji, 28 cm, brosz.
wyd. Monografia poświęcona pierwszemu
drukarzowi „Nowego
Świata”. Na tablicach
k. tytułowe pierwszych
mek syka ńsk ich druków. Nakład 500 egz.,
ten nosi nr 482. Okładka pęknięta na złożeniu,
tekst w nierozciętych
składkach w idealnym
stanie.
100. –
86
211. KINGSLEY Charles
(1819-1875): Heroje czyli klechdy greckie o bohaterach / opowiedział dzieciom swoim … ;
przełożył W. Berent. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1926.
– 188, [3] s., [11] k. tabl. (12 na
okł.; kolor., naklejane), 20 cm,
opr. pł. wyd. z tłocz. i złoc. na
grzbiecie i licu. Pierwsza polska
edycja mitów greckich o Perseuszu, Argonautach i Tezeuszu.
Jedyna edycja z 11 (faktycznie
12) osobnymi tablicami kolorowymi ilustracji wg akwarel
W. Russel Flinta. Stan bardzo
dobry.
150. –
212. KOCHANOWSKI Jan
(1530-1584): Odprawa posłów
greckich. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1930.
– [34] s., 21,5 cm, brosz. wyd.
Bibliofilskie wydanie dzieła podług edycji z 1578 r. w nakładzie 375 egz.
(niniejszy egz. nosi nr 38). Światłodruk na pap. czerpanym wykonany przez
Zakłady firmy Max Jaffé podług pierwodruku egz. Biblioteki Ossolińskich
we Lwowie. Drobne zbrązowienia.
120. –
213. KOCH ANOWSK I Jan (15301584): Pieśni trzy Jana Kochanowskiego roku Bożego M.D.LXXX
w Wa rsz aw ie pr ze z Miko łaja
Szarffenbergera wytłoczone a teraz powtórnie podobizną oddane.
Kraków: Zakł. Reprodukcji Fototechnicznej S. Welanyka, 1926. –
[16] s., 22 cm, opr. karton. wyd.
Reprint edycji z 1580 r. Zawiera
pieśni: O wzięciu Połocka; O statecznym słudze R.P.; O uczciwej
małżonce. Ofiarowane II Zjazdowi
Bibliofilów Polskich w Warszawie.
87
Tłocz. na pap. czerpanym w Oficynie W.L. Anczyca w nakł. 350 egz.
(niniejszy egz. nosi nr 215 i był przeznaczony dla członka Towarzystwa
Miłośników Książki w Krakowie).
60. –
214. KOCHANOWSKI Jan (1530-1584): Wszystkie dzieła polskie... (Z portretem
autora.) Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. T.1-2. Przemyśl: Michał
Dzikowski, 1857. – 265, [1] s., portret w stalorycie podług ryc. F. Dietricha,
[8] s. il.; 242, [1] s. [acc. tenże]: Łacińskie elegie... Tłumaczenie Kazimierza
Brodzińskiego. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Sanok: Karol
Pollak, 1856. – 77, [3] s., 19 cm, współopr. płsk. złoc. Na k. tyt. owalny
stempel: Z księgozbioru JWG Warszawa [Juliusza Wiktora Gomulickiego].
Dobrze zachowany zbiór utworów jednego z najwybitniejszych poetów
polskich oraz europejskich.
150. –
215. KORBUT Gabriel (1862-1936): Wstęp do literatury polskiej : zarys metodyki badania literatury. Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, [1924]. –
120, VI s., 24 cm, opr. ppł. Metodyka badania literatury. Ustalenie tekstu.
Ustalenie daty powstania utworu. Ustalenie miejsca powstania utworu.
Ustalenie autorstwa. Geneza utworu. Analiza estetyczna i psychologiczna.
Synteza. Historia literatury a krytyka literacka. Stan badań nad literaturą
polską. Poszukiwanie źródeł historyczno-literackich.
60. –
216. [KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859)] Szczegółowy program uroczystego
obchodu ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego
w Krakowie, piątek dnia 23. lutego 1912 r. [Kraków]: Druk. „Czasu”,
[1912], s. [2]24 × 18,5 cm. Zawiera spis osób deklamujących wiersze i wykładających.
50. –
217.
KRUMŁOWSKI Konstanty (1872-1938): Pikanterye. Kraków: A. Padlewski, 1908. – 32 s., 14X10 cm, brosz. wyd. Zbiór utworów kabaretowych.
Na okł. Halina Dorżo [Drozdowska], tancerka, artystka Teatru Variéte,
teatrzyków wodewilowych itp., czynna w latach 1895-1911.
35. –
218. KRYŃSKI Adam Antoni (1844-1932): Pisownia polska, prawidła i ich
uzasadnienie. Przez … Warszawa: M. Arct, 1902. – 99, III s., 18 cm, opr.
pł. Zasady pisowni polskiej w układzie systematycznym i podług reguł naukowych (rozszerzona wykładnia zasad wyłożonych w „Gramatyce języka
polskiego” tegoż autora z 1900 r.). Miejscami zażółcenia w teścia i odbarwienia okł.
50. –
219. [LAWIŃSKI LATAINER Ludwik (1887-1971)]: Klasyczny obrońca. Stworzył i wykonał w „Ulu” Kiwdul Talainer [anagram]: Lwów – Warszawa: K.
Juffy – E. Wende i Ska, [przed 1914]. 14 s., [4] k. tabl., 19 cm, opr. karton.
wyd. Satyryczne przemówienie adwokata w sądzie w obronie gwałciciela
88
i mordercy autorstwa aktora lwowskiego, kabareciarza i komika oraz „specjalisty od szmoncesów”. Minimalne przybrudzenia okł.
50. –
220. LECHOŃ Jan (1899-1956): American transformations; introd. by Kazimierz Wierzyński (1894-1969); ed. by Clark Mills and Mary Phelps;
frontispiece by Zdzislaw Czermanski (1901-1970). New York: Voyages
Press, 1959. – [36] s., [1] k. tabl., 21 cm, opr. karton wyd. Szkice o kulturze
europejskiej i amerykańskiej.
50. –
221. LECHOŃ Jan (1899-1956): Królewsko-polski kabaret 1917-1918. [B.m.: b.w.,
po 1918]. – 30 s., 22 cm, brosz. wyd. Pieczęć własnościowa. Pierwszy wydany
zbiór wierszowanych satyr politycznych na Radę Regencyjną i jej rząd powstały
u zarania niepodległości (m.in. Na Janusza ks. Radziwiłła).
120. –
222. LECHOŃ Jan (1899-1956): Mickiewicz. Paryż: Wyd. przez autora, 1955. –
60, [1] s., [1] k. tabl., 24 cm, brosz. wyd. Szkic poety emigracyjnego o wieszczu
narodowym wydany pod patronatem Muzeum Adama Mickiewicza. 50. –
223. [LEGIONY Polskie] PIEŚŃ Legionów. Z illustracyami Juliusza Kossaka
(1824-1899). Z tekstem objaśniającym Ludwika Finkla (1858-1930). Lwów:
H. Altenberg, [1905?]. – 14, [1], [7] k. tabl. (fotograwiury), il., 46 cm, opr.
wyd. pł., na licu il. kolor. tłocz. na pł. ze złoceniami i srebrzeniami (trębacz
ułański i orzeł), na odwrocie ślepo tłocz. ramki ze wzorem w części centralnej. Zawiera historyczną analizę powstania „Mazurka Dąbrowskiego”
wraz z różnymi wariantami tekstu oraz faksymile autografu słów Józefa
89
Wybickiego wraz z zapisem nutowym. Siedem tablic tłocz. w fotograwiurze wg rys. Juliusza Kossaka ze scenami historycznymi i alegorycznymi.
Stanowią one ilustrację do słów pieśni legionowej, która stała się hymnem
narodowym. Grzbiet uszkodzony, luźne karty, nieznaczne odbarwienia
okł., krawędziach. Karty przybrudzone przy dolnych narożnikach, tablice
z uszczerbkami przy dolnych częściach narożników ze śladami zbrązowień
naokoło ilustracji. Same ilustracje czyste.
250. –
90
224. LENARTOWICZ Teofil (1822-1893): Lirenka.
Poznań: J.K. Żupański,
1855. – 110 s., il., 17,5
cm, opr. p ł. Drobne
otarcia krawędzi. Wydanie pierwsze. Zachowana okładka broszury
rysunku C.K. Norwida,
rytowana w miedziorycie przez Józefa Bogdana Dziekońskiego. Stan
zachowania ryciny doskonały.
450. –
225. LIEBERT Jerzy (19041931): Druga ojczyzna.
Warszawa: W. Czarski
i S-ka, 1925. – 29, [3]
s., 18 cm, brosz. wyd.
Podpis własnościowy.
Debiutancki tomik poetycki przedwcześnie
zmarłego poety, zbliżonego do grupy „Skamander” i związanego ze
środowiskiem podwarszawskich Lasek. Okł. rys. Tadeusz Gronowski. Narożniki od strony
grzbietu z silnym zatłuszczeniem, okł. czysta. Grzbiet okł. minimalnie
uszkodzony w górnej partii.
60. –
226. LORENTOWICZ Jan (1868-1940): Ziemia polska w pieśni. Antologia.
Ułożył i wstępem opatrzył … Z 12 reprodukcyami obrazów artystów polskich. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1913]. – [4], XVI, 527, [1] s., 12 k.
tabl., 20 cm, opr. pł. wyd. z ozdobnymi tłocz. i złoc. na grzbiecie i przednim
licu (z widokiem Wawelu), górne obcięcie barwione, przednia okł. brosz.
zach. Opr. sygn.: „Towarzystwo Komandytowe / Puget. Jerzyna i Ska / Warszawa, Marjensztad 16” podpisy własnościowe Heleny Dronicz z m. Choceń k. Włocławka, 1920. Antologia poetycka składająca się z kilku części,
jak: Ziemio moja; Rok polski; W górach; W szumie drzew; Nad wodami;
Grody i ruiny; Parki i ogrody; Mogiły. Ilustracje doń stanowią reprodukcje
dzieł m.in.: Ferdynanda Ruszczyca, Bernardo Bellotta, Józefa Chełmoń-
91
skiego, Wojciecha Gersona, Józefa
Rapackiego, Henryka Weyssehhoffa
i Stanisława Witkiewicza. Miejscami
drobne zbrązowienia na kilkunastu
kartach. Notatki ołówkiem poza
tekstem na początku i końcu dzieła. Drobne przybrudzenia, poza tym
ładna opr.
120. –
227. LORENTOWICZ Jan: Ladislas Reymont. (Essai sur son oeuvre). Varsovie: [M. Czerwiński], 1924. – 51 s.,
portret, 21 cm, brosz. wyd. Monografia Władysława Reymonta z okazji
przyznania literackiej nagrody Nobla
w 1924 r.
30. –
228. [ŁEPKOWSKI Karol]: Za pozwoleniem! Tragedya miłosno-żałosna
z illustracyami. Napisał Osiemdziesiąty Ósmy [krypt.] (dwa razy więcej
warty niż Czterdziesty i Czwarty) [pseud.]. Drugi tysiąc mogę przysiądz.
Kraków: W.L. Anczyc, 1905. – 25,
[1] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Młodopolska wierszowana humorystyczna
scenka dramatyczna, w której Adam
Mickiewicz zstąpił z piedestału na
krakowskie bruki.
45. –
229. ŁOBODOWSK I Józef
(1909-1988): Jarzmo kaudyńskie. Londyn: „Orbis”, 1969.
– 91, [1] s., 22 cm, brosz. wyd.
Wiersze poety emigracyjnego
mieszkającego w Hiszpanii z lat
1936-1953. Rysunki Mirosława
Sokołowskiego.
40. –
230. MAKUSZYŃSKI Kornel
(1884-1953): Bezgrzeszne lata.
Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych, [1925]. – 156, [1] s., 18
cm, opr. pł. wyd. Dedykacja autora: „Mojej kochanej – bezgrzesznej
92
Lolicie z uściskiem, odpowiednio mocnym jej ukochany …”,
7/4 1925. Wspomnienia szkolne
pisarza, napisane sentymentalnie i z dowcipem, poczuciem
dystansu do dawnych kolegów,
szkolnych awantur i nauczycieli. Każdy z rozdziałów to jakby
fragment kolorowej mozaiki,
w której czas zatrzymał się na
moment pozwalając na chwilę
wytchnienia.
120. –
231. MAŁECKI Antoni (1821-1913): Juliusz Słowacki jego życie i dzieła w stósunku [!] do współczesnej epoki. T. 1-2. Przez … Lwów: Nakł. aut., 1866-1867.
– XVI, 269; [4], 348, [4] s., 22 cm, opr. półperg. ze skórzanymi szyldzikami
z epoki. Biografia Juliusz Słowackiego (1810-1849). Karty 121-124 t. 2 rozdarte (podklejone bibułką). Miejscami drobne zbrązowienia.
150. –
232. [MANC Wiktor i Edward (1910-1994)]: Humor i satyra. Kuplety i monologi z repertuaru ulubieńców publiczności Din-Don [krypt.]. [Warszawa:
E. Manc, 192?]. – [16] s., fot., 17,5 cm, opr. karton. Kuplety satyryczne
pary cyrkowców i humorystów wraz z historią ich
występów w carskiej Rosji i w Wolnym Mieście
Gdańsku.
40. –
233. MAYEWSKI Paweł (19201991): Rzeka. Przełoż. z ang.
Jan Kempka. Z przedm. Józefa Wittlina (1896-1976).
Londyn: Oficyna Poetów
i Malarzy, 1960. – 96, [3] s.,
brosz. wyd. Odb. 500 egz.
numer. (niniejszy nosi nr
342). Wspomnienia z syberyjskich łagrów opublikowane pierwotnie na łamach
amerykańskich pism literackich autora mieszkającego
w Nowym Jorku.
60. –
93
Mickiewicz… poz. 235 i 236
234. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Nadeszły inne czasy. Z pism prozą,
przemów, listów ułożył: Artur Górski (1870-1959). Lwów: B. Połoniecki,
1908. – [8], 191 s., 20 cm, opr. ppł. Zbiór utworów prozą z lat 1840-1855
podzielonych na działy: „Polska historyczna”, „Polska współczesna” i „Polska
tegoczesna”.
60. –
94
235. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Poezye. Nowe, pomnożone i zupełne
wydanie z portretem autora i dwiema rycinami. Tom 1 [z 3]. Warszawa:
S.H. Merzbach, 1833. – [4], LXXXIV, 206 s., portret, 16,5 cm, opr. z epoki pł. z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licach. Jedyne warszawskie wydanie za
życia poety. Portret wg litografii Wańkowicza. Zażółcenia pap., niewielkie
pęknięcie krawędzi grzbietu przy górnej krawędzi.
1 200. –
236. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Poezye. Nowe, pomnożone i zupełne
wydanie z portretem autora i dwiema rycinami. Tom 2 [z 3]. Warszawa: S.H.
Merzbach, 1833. – [4], 316 s.,1 k. tabl., 16,5 cm, opr. z epoki pł. z tłocz. i złoc.
na grzbiecie i licach. Jedyne warszawskie wydanie za życia poety. Litografia
ze sceną z Dziadów. Zażółcenia papieru.
1 200. –
237.
MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Poezye. T.1-2. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1955. – XLII, 140, [2], VIII s., portret; 214, [2], IX, [2] s., 14 cm, opr.
pełna skóra w kolorze wiśniowym, tytuł i numery tomów tłoczone złotem na
grzbietach, okładziny podkreślone ślepo tłoczoną ramką, wyklejki z jedwabnej
mory podkreślone na krawędzi łączenia złotym szlaczkiem. Kartonowy futerał oklejony papierem z powtórzoną ślepo tłoczoną ramką. Egzemplarz „Na
pamiątkę udziału w Sesji Naukowej PAN poświęconej twórczości A. Mickiewicza, Warszawa dn. 17-20 kwietnia 1956 r.” Reprint wileńskiej edycji Poezyi
95
z 1822-23 r., wykonany z egzemplarzy z Rapperswylu i Biblioteki Narodowej.
Zachowane okładki broszur. Stan idealny.
300. –
238. MIĘDZYRZECKI Artur (1922-1996): Strony przydrożne. Paryż: [b.w.],
1949. – [35] s., 24 cm, brosz. wyd. Drugi tomik poezji ze wspomnieniami
z żołnierskich lat w Palestynie, Syrii i we Włoszech, wydany tuż przed
powrotem z emigracji do Polski Ludowej i zaangażowaniem się po stronie
władzy ludowej.
60. –
239. MINISZEWSKI Józef Aleksander (1821-1863): Listy cześnikiewicza do
marszałka. Warszawa: A. Nowolecki, 1858. – [8], 306 s., 17,5 cm, opr.
płsk. z epoki. Pieczątka: „Ze zbiorów Edwarda M. Sieradzkiego / w Turowej Woli” z herbem Ostoja. Zbiór felietonów określanych mianem „znakomitego i inteligentnego pisarstwa” z gazet warszawskich. Autor cieszył
się „wielkim talentem publicystycznym”, który został przyćmiony wskutek
zasztyletowania go przez tajną organizację w maju 1863 r. Opr. mocno
otarta. Drobne zbrązowienia na obrzeżach i marginesach.
75. –
240. MINK IEW ICZ Janusz
(1914-1981): Nic świętego.
Z 23 rys. J.(erzego) (18911971) Zaruby. Warszawa:
Gebethner i Wolff, 1939. –
200 s., rys., 19 cm, brosz.
wyd. Zbiór wierszy pisarza,
satyryka i poety (kontynuatora poezji Skamandrytów).
W zbiorze satyry polityczne
i obyczajowe, limeryki, kakofonie (np. Fonetyczno-idiotyczno-polityczna satyra
na górali żeniących się z Żydówkami).
60. –
241. NIEMCEW ICZ Julian
Ursyn (1758-1841): Śpiewy
historyczne przez … Wyd.
2. Wadowice: Jan Sabiński, 1852. – [4], 160 s., [1]
k. portr. (litografia), 15 cm,
opr. karton. wyd. Cykl pieśni historyczno-patriotycznych z dziejów Polski
w rzadkim regionalnym wydaniu. Zbrązowienia kart.
120. –
96
242. NORWID Cyprian Kamil (1821-1883): Dzieła Cyprjana Norwida (drobne utwory poetyckie – poematy – utwory dramatyczne – legendy, nowele,
gawędy – przekłady – rozprawy wierszem i prozą). Wyd., objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini. Warszawa: „Parnas Polski”,
1934. – XLVIII, 648 s., k. tabl. 15, faksymili autografów 5 (złoż., a jeden
objęty numeracją stron), 25 il. w tekście, 24,5 cm, opr. płsk. wyd. brązowy
ze złoc. na grzbiecie, sygn.: „Piotr Grzywa / Introligator / Kraków”. Jedno
z najbardziej luksusowych wydań z serii „wieszczów polskich”. Drobne
zaplamienia na licach, poza tym stan bardzo dobry.
150. –
243. NORWID Cyprian: Okruchy poetyckie i dramatyczne. Zebrał i opracował
Juliusz W. Gomulicki. Warszawa: Państ. Inst. Wydawniczy, 1956. – 444,
[4] s., portret, il., 20 cm, opr. pł. Na k. tyt. owalny stempel autora opracowania: Z księgozbioru JWG Warszawa.
50. –
244. NORWID Cyprian Kamil (1821-1883): Pisma wszystkie t. I-XI. Zebrał,
tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W[iktor].
Gomulicki. T.1-2: Wiersze; T.3: Poematy; T.4-5: Dramaty; T.6-7: Proza;
T.8-10: Listy; T.11: Aneksy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,
1971-76. – XXXVIII, [2], 402, [2] s.; 457, [3] s.; 805, [3] s.; 549, [3] s.;
442, [2] s.; 660, [2] s.; 786, [2] s.; 587, [3] s.; 676, [2] s.; 470, [2] s.; 749,
[3] s., 245 il. na 132 k. w tym 3 rozkład., 20,5 cm, opr. wyd. pł. ze ślepo
tłoczonym na licu imieniem i nazwiskiem autora. Wszystkie tomy opatrzone owalnym stemplem: Z księgozbioru JWG Warszawa. Monumentalna edycja pierwszego pełnego wydania spuścizny poety, w opracowaniu
wybitnego znawcy twórczości i wydawcy artysty. Szczególny komplet ze
zbiorów edytora. Bogato ilustrowany (245 il. – w tym rysunki, rękopisy,
plany, drzewo genealogiczne). Poza niewielkim przykurzenie grzbietów stan
idealny.
600. –
97
245. NOWACZYŃSKI
Adolf (1876-1944): Szkice literackie. Poznań: Sp.
Wyd. Ostoja, 1918. – 222,
[1] s., 22 cm, opr. ppł.
z tłocz. i złoc. na grzbiecie
i licu. Zbiór szkiców literackich znanego dziennikarza, literata i publicysty,
jednego z największych
felietonistów polskich.
Zawiera: Sat yra staropolska; Balzac w Polsce
i w Niemczech; Szekspir
po polsku; Teatr irlandzki;
Biblia Belgów; Verhaeren;
Kultura Czechów; Sieur
de Beaumarchais; Goethe a życie praktyczne;
Aleksander Świętochowski; Angielskie przekłady
Jana Kasprowicza; Wiktor
Alfieri; Gockowsky; Żyd
wieczny tułacz w literaturze; K lejnoty polskie
w Rosyi. Ostatni rozdział
poświęcony skarbom polskiej kultury zawłaszczonym przez Rosję w czasie rozbiorów. Solidna oprawa z elementami ozdobnymi.
60. –
246. OLSZEWSKI Krystyn (1921-2004), BOROWSKI Tadeusz (1922-1951): Poszukiwania. Tracing. Monachium: Oficyna Warszawska na Obczyźnie, 1946.
– 15 s., 19 cm, brosz. wyd. Broszura pod auspicjami Polskiego Czerwonego
Krzyża, Biura Poszukiwań Rodzin, Oddział w Monachium z wierszami związanymi z tematyka poszukiwań powojennych. Wiersz Tadeusza Borowskiegoi
„Korespondencja” poświecony ukochanej osobie.
60. –
247. ORDONÓWNA Hanka [właśc. PIETRUSZYŃSKA Maria Anna] (19021950): Piosenki, których nigdy nie śpiewałam. Warszawa: „Qui pro Quo”,
1929. – 44 s., tabl. w ramach paginacji, 20 cm, brosz. wyd. Poezje miłosne
słynnej polskiej piosenkarki i tancerki z przedmową Fryderyka Jarossy’ego
(1890-1960), dyrektora Teatru „Qui pro Quo”. Drobna plamka na okł.
i nieznaczne zagięcia,
60. –
98
248. PIEŚNI, deklamacje i monolog i w g r a mofon ie .
[Warszawa]: E. Dzierzbicki, 1910. – 74 s., 17 cm,
brosz. wyd. Zbiór pieśni
operowych, operetkowych
i kabaretowych. Na okł. W.
Kawecka.
45. –
249. [PIĘTKÓWNA Józefa]: Był
sobie król … był sobie paź
…; tekst i ilustr. … [Kraków:
M. Twardosz Sp. z o.o., ok.
1946]. – [12] s., il., 12 × 17
cm, brosz. wyd. Wierszowana bajka dla dzieci. Egz.
podklejony, nieznaczne otarcia okł.
40. –
250. PODHORSKI-OKOŁÓW
Leonard (1891-1957): Białoruś. Poezje. Wilno: Ludwik
Chomiński, 1924. – 27 s., 21 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Bronisława
Wyszyńskiego z 1924 r. Poezje związane z ziemią białoruską. Okł. pomysłu
Tadeusza Gronowskiego. Drobne zagniecenia okł.
75. –
251. POL Wincenty (1807-1872):
Dzieła … Pierwsze wydanie zbiorowe. T. VIII. Lwów: F.H. Richter,
1877. – [4], XXXII, 430, [1] s., 23
cm, opr. płsk. ze złoc. tyt. na grzbiecie i superekslibrisem rodu „Ciecierskich – Augustynowiczów” z herbem
Rawicz – Odrowąż. Zawiera: Życiorys autorstwa Maurycego Dzieduszyckiego, Pamiętnik do literatury
polskiej XIX w.; Sześć prelekcyi
o muzyce kościelnej i pisma pomniejsze. Zewnętrzne okł. ze znacznymi
śladami otarć, grzbiet z superekslibrisem w stanie bardzo dobrym, wewnątrz czysty egz.
200. –
99
252. POL Wincenty (1807-1872):
Poezyje. Z podróży po burzy. Kraków: nakład autora,
1856. – 338, III, [1] s., 20 cm,
opr. ppł. ze złoc. tytułem na
grzbiecie. Dwukrotnie powtórzony stempel (na k. tyt. i s.7):
herb Leliwa otoczony dewizą:
„Tendite in astra viri” – Tarnowskich z Dzikowa. Wydanie I. Drobne otarcia, wnętrze
czyste.
150. –
253. [POŁCZY ŃSKI] JANTA
Aleksander (1908-1974): Flet
i apokalipsa. Nowy Jork et al.:
Nakładem czytelników, 1964.
– 342, [1] s., 22 cm, brosz.
wyd. Opowiadania emigracyjnego pisarza. Okładka wg
projektu Anatola Girsa (19041990).
60. –
254. PORTER (Eleanor) H. (18681920): Pollyanna. Warszawa:
Wyd. Polskie, [1945/1946]. –
188, [1] s., 18,5 cm, opr. ppł.
wyd. z kolor. okł. na licu.
Klasyczna powieść anglosaska dla dziewcząt, której akcja rozgrywa się na przełomie
XIX/XX w.
60. –
255. POTOCKI Wacław (16211696): Moralia (1688). Wydali
Tadeusz Grabowski i Jan Łoś.
T. 2 [z 3]. Kraków: Akademia
Umiejętności, 1916. – [2], 658
s., 20 cm, opr. płsk. z tłocz.
i złoc., zdobiony elementami
florystycznymi na grzbiecie.
Biblioteka Pisarzów Polskich
T. 72. Niedokończony wielki
100
zbiór przypowieści wierszem, oparty na zbiorze łacińskich przysłów (Adagia) Erazma z Rotterdamu. prezentujący barwnie uroki życia ziemiańskiego, krytykujący zarazem gnuśność umysłów, ucisk chłopów, nietolerancję
religijną i najgorsze przejawy sarmatyzmu. Autor – poeta, epik, satyryk
i moralista, był głównym przedstawicielem literatury barokowej w Polsce.
Drobne otarcia krawędzi pł. grzbiet płsk. w stanie bardzo dobrym, wewnątrz
czysty egz. Oprawa niesygn. [Radziszewski ?].
200. –
256. PRZEWORSKA Janina (1905?-1991), HERTZ Aniela (1879-1942): Od
Wisły do Nilu. Powieść dla młodzieży z początku XII w. przed Chrystusem.
Warszawa: Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”, 1939. – 232 s., 52 rys., 22 cm, opr.
ppł. wyd. Część 1 napisała J. Przeworska, a 2 A. Hertz. Ilustr. na podstawie
przedhistorycznych zabytków europejskich i pomników sztuki egipskiej wykonała Janina Rosen. Akcja powieści dzieje się dwutorowo w Europie środkowej
(Słowiańszczyzna) w epoce brązu i w Egipcie za czasów XX dynastii. Drobne
przybrudzenia okł. Str. 223-224 uzupełnione.
50. –
257. PRZYBYLSKI Zygmunt (1856-1909): Z rozwoju polskiego teatru. Antonina Hoffmann. Kraków: G. Gebethner i Sp., 1898. – [2], 316, [2] s., [3]
k. portr., 21,5 cm, opr. pł. z tłocz. tyt. na licu. Biografia aktorki Antoniny
Hoffmann (1842-1897), aktorki krakowskiej i rywalki Heleny Modrzejewskiej. K. przedtyt. i portret uzup.
60. –
258. RAKOWSKI Kazimierz
(1874-1952): Droga pielgrzymstwa. Baśń dramatyczna; [okł.
i winiety rys. Stanisława Wyspiańskiego]. Kraków: G. Gebethner i Sp., 1905. – [8], 183, [1]
s., winiety, 21 cm, opr. ppł., okł.
oryg. brosz. zach. Dramat okresu młodopolskiego późniejszego
działacza politycznego chrześcijańskiej demokracji. Minimalne
uszkodzenie tylnej okł. 75. –
259. R ATOLD Stanisław
(1893-1926): „Z dna duszy”
(wiersze, romanse i piosenki).
Warszawa: Kuncewicz i Hofman,
[1922]. – 49 s., 16,5 cm, opr. ppł.
Zbiór poezji piosenkarza kabaretowego i estradowego, znanego
101
także pod nazwiskiem „Stanisław Sulima Zadarnowski”, gwiazdora kabaretów i teatrzyków
warszawskich, utopionego w Wiśle w bliżej nieznanych okolicznościach.
35. –
260. REY Mikołaj Kupiec to jest kształt i podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego w Królewcu roku 1549. Z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej wyd. Zygmunt Celichowski. Poznań:
Biblioteka Kórnicka, 1898. – XVI, [1], 149 s.,
faksymila, 16 cm, opr. ppł., przednia okł. brosz.
zach. Moralitet, będący swobodną przeróbką
dzieła bawarskiego luteranina. Niezwykle popularny wśród ówczesnej szlachty i mieszczaństwa z powodu śmiałych ataków autora na kler
i papiestwo oraz krytyki rzymskokatolickiego
dogmatyzmu przeprowadzonej swobodnie i zaprawionej tęgim humorem. Kilka stron faksymili wydania królewieckiego oraz słowniczek
wyrazów przestarzałych.
90. –
261.
[REYMONT Władysław (1867-1925)] REJMONT Władisław St. : Posliednij
sejm Rieczipospolitoj. Roman. Pieriewod s npolskogo Jewg.[ienija] Tropowskogo. S priedisłowiem Joz. Krasnogo. Moskwa: „Ziemlia i Fabrika”, 1929.
– 317 s., 21 cm, brosz. wyd. Podpisy własnościowe w jęz. ros. Rosyjska edycja
historycznej powieści „Ostatni Sejm
Rzeczypospolitej” (1927). Tłumaczenie to zostało wznowione na
Białorusi w 1994 r. J.N. Tropowski
(1879-1942) był tłumaczem literatury polskiej w Rosji i ZSRR, m.in.
Bolesława Prusa, Leona Kruczkowskiego, a także Gustawa Daniłowicza
i Leona Kruczkowskiego. Książka ze
śladami użytkowania.
120. –
262. RIKKI-Tikki-Tavi [krypt.]: Wielka szopka po-majowa. Rewja czteroletnia w 2 częściach. Warszawa
– Poznań: Widowiska „Szopki-Pomajowej”, 1930. – 64 s., 16,5 cm,
brosz. wyd. Satyra polityczna na
rządy pułkowników z mocno wy-
102
raźnymi postaciami ze sceny politycznej
Polski po maju 1926 r.
40. –
263. ROQUIGNY Lucien (1887-1943):
A la Pologne. Poeme en vers par.. Preface
de Stanislas Karwicki. Kieff [Kijów]: N.
Gieryn, 1916. – 79, [1] s., winiety, 18
cm, brosz. wyd. Pięknie wydany poemat
o Polsce, zdobiony wykwintnymi winietami M.[ikołaja ?] Wisznickiego, napisany w czasie wojny przez mało znanego
poetę i tłumacza.
50. –
264. ROSENFELD Karol: Piosenki
kabaretowe. Strofki z za kulis uciesznej
nadscenki. Kraków: „Teatr Nowości”,
1919]. – 63, [1] s., rys. 14 cm, brosz. wyd.
Teksty kabaretowe i wiersze satyryczne
młodopolskiego poety pochodzenia żydowskiego znanego z późniejszych utworów patriotyczno-wojskowych
i poezji syjonistycznej. Słowo wstępne Tadeusza Leszczyca. Okł. wyk. P.
Goldwasser. Okł. nieco przytarta.
40. –
265. RYMKIEWICZ Aleksander (1913-1983): Tropiciel. Poemat. Wilno: Zw.
Zawodowy Literatów Polskich, 1936. – 24 s., 20 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Stanisława Piętaka (1909-1964), jednego z najważniejszych poetów ówczesnej awangardy, „bojownika o nowy poemat”,
Wilno 28 II 1938. Wiersze poety
wileńskiego, związanego z grupą „Żagary”. Debiutancki zbiór
z motywami wizyjno-fantastycznymi i estetyzującymi. Drobne
zaplamienia na okł.
150. –
266. SAMI sobie. Książka zbiorowa na
rzecz Warszawskiej Kasy Literackiej. Warszawa: Warszawska Kasa
Literacka, 1900. – [4], III, [1], 291,
[1], III s., il., nuty, err., 25 cm, opr.
płsk. z epoki, przednia okł. brosz.
zach. Antologia literatury polskiej
XIX w. Zawiera utwory nastę-
103
pujących osób: Andrychiewicz Władysław, (Antoszka)
Smískova Antonina, Baliński Ignacy, Bałucki Michał,
Barszczewski Jan, Bełza Stanisław, Bełza Władysław,
Biegeleisen Henryk, Bogdanowicz Leon, Bosakowski
Stanisław, Bukowiński Władysław, Chamiec Ksawery,
Charszewski Ignacy, Chełmicki Zygmunt, Chlebowski Bronisław, Chrzanowski
Ignacy, Daniłowski Gustaw,
Darowski Aleksander, Deotyma (Łuszczewska Jadwiga), Dębicki Władysław, Dobrzański Mirosław, Doliński
Gustaw, Donimirski Antoni,
Fantazy (Gomulicki Wiktor),
Galle Henryk, Gamaston
(Kamieński Gustaw), Gliński Kazimierz, Gloger Zygmunt, Godlewska Ludwika, Godlewski Mścisław, Gomulicki Wiktor, Hajota
(Pajzderska Helena), Halicz Czesław, Hłasko Stanisław, Hoesick Ferdynand,
Iwański Jan, Jabłonowski Władysław, Jabłonowski Leopold, Jasieńczyk Marian (Karczewski Wacław), Jenike Ludwik, Jungowski Leon, Kallenbach Józef,
Karłowicz Jan, Kaszewski Kazimierz, Konopnicka Maria, Korotyński Bruno
Wincenty, Korotyński Ludwik Stanisław, Kosiakiewicz Wincenty, Kościelski
Józef, Kowerski Jan, Kraushar Aleksander, Kramsztyk Zygmunt, Kuczalska
Helena, Lubowski Edward, Łopaciński Hieronim, Majewski Erazm, Makowski Wacław, Maleszewski Władysław, Marion (Glücksman Cecylia), Marrené
Morzkowska Waleria, Matuszewski Ignacy, Mellerowa Zofia, Méyet Leopold,
Mrozowiecka Zofia, Ner Buch (Buchner Władysław), Neumanowa Anna, Niedziałkowski Karol, Nitowski Jan, Nowiński Józefat, Nowodworski Franciszek,
Ochorowicz Julian, Orzeszkowa Eliza, Parczewska Melania, Pepłowski Adolf,
Pilecki Antoni, Pląskowski Włodzimierz, Plenkiewicz Roman, Pług Adam
(Pietkiewicz Antoni), Poliński Aleksander, Prażmowska Teresa, Prus Bolesław (Aleksander Głowacki), Rabski Władysław, Radliński Ignacy, Rejman
Euzebiusz, Rembowski Aleksander, Rodoć Mikołaj (Biernacki), Rutkowski
Jan, Rydel Lucjan, Sadowski Henryk, Sewer (Ignacy Maciejowski), Sienkie-
104
wicz Henryk, Słoński Edward, Sokołowska Zofia, Starożyk Jan, Straszewicz
Ludwik, Struve Henryk, Sygietyński Antoni, Szlagowski Antoni, Szukiewicz
Maciej, Szwoynicki Roman, Świeżawski Sulimczyk Ernest, Tetmajer Przerwa
Kazimierz, Topór Włodzimierz (Trąmpczyński Włodzimierz), Uziębło Lucjan,
Walewska Cecylia, Wasilewski Zygmunt, Wegner Stanisław, Witanowski Rawicz Michał, Zalewski Władysław, Zawadyński Tomasz, Zdziarski Stanisław,
Zgliński D., Żelazowski Roman, Żmijewska Eugenia). Rysunki autorstwa:
Cichocki Feliks, Chrzanowski S., Deskur, Ejsmond Franciszek, Gażycz Maria,
Gersonówna Maria, Gerson Wojciech, Ilinicz L., Kietlicz Rayski K., Kossak
Juliusz, Kostrzewski Franciszek, Leszczyński Władysław, Mucharski Tadeusz,
Mordasewicz K., Nałęcz W., Paschalski, Piórczyński W., Perdzyński Jan, Perle
E., Plesz, Pruszyński Stanisław, Puacz I., Purzycki K., Radzikowski, Rudowski
I., Smoliński, Socharski S., Stachiewicz Piotr, Stankiewicz Z., Szpadkowski
Ludomir, Tracewski W., Wańkowski Otton, Wastkowski F., Weloński Pius,
Wisznicki Mikołaj, Wodzinowski W. Opr. podniszczona. Wewnątrz gdzieniegdzie brązowe plamki. Poza tym czysty egz.
90. –
267. SATYRY polityczne. Utwory. Stanisława Ossorji-Brochockiego, Władysława
Jusa, Juliana Tuwima, Andrzeja Własta i Tadeusza Żeromskiego. Warszawa:
B. Rudzki, 1919. – 108 s., 16,5 cm, brosz. wyd. Zbiór 40 wierszowany satyr
przeważnie antyniemieckich z okresu okupacji w Warszawie z lat 1915-1918,
również poświęcona Józefowi Piłsudskiemu.
50. –
268. SCHUSTER Ignaz (18131869): Dzieje święte w krótkości opowiedziane dla oddziału niższego szkół ludowych;
przez…; przekł. z niem. St.
Louis, Ma.: B. Herder, [ok.
1893]. – 88 s., 49 il., 16 × 12
cm, opr, pł. wyd. Biblia przeznaczona dla dzieci. Okł.
wewnątrz nieznacznie reperowana. Czysty egz. 40. –
269. SIELANKI polskie z różnych Pisarzów zebrane. Edycya Tadeusza Mostowskiego.
Warszawa: w Drukarni Nro
646 przy Nowolipiu, 1805. –
475, [1] s., 1 miedzioryt, 20
cm, opr. płsk. sześciopolowy,
złoc., zdobiony elementami
105
roślinnymi, z szyldem z tytułem. Na wyklejce owalny stempel: Biblioteka
Bzowskich z herbem Nowina, na k. tyt. owalny stempel: Z księgozbioru
JWG Warszawa [Juliusza Wiktora Gomulickiego]. Wybór pisarzów polskich. Poezya. W tomie: Sielanki Szymona Szymonowicza (1558-1629)
twórcy tego gatunku w Polsce; Szymona Zimorowicza (ok. 1609 – 1629)
sielanki i Roxolanki co iest Ruskie Panny; Jana Gawińskiego (ok. 16221684?); oraz Wergiliusza Bukoliki w przekładni Józefa Lipińskiego (17641828). Efektowny egzemplarz.
250. –
270. SKARBEK Fryderyk (1792-1866): Pamiętniki Seglasa; z przedm. Piotra
Chmielowskiego. Warszawa: [b.w.], 1898. – 152 s., 18 cm, opr. pł. wyd.
Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 37. Obraz Warszawy pod rządami pruskimi (1795-1807) w formie wspomnień guwernera Francuza, który przybył
do Polski w 1789 r. Pierwowzorem bohatera tej powieści był nauczyciel
młodego Skarbka Mikołaj Chopin. Utwór stanowi powieść sentymentalną
opartą na dziełach L. Sterne’a.
50. –
271. SKARGA Piotr (1536-1612): Wzywanie do pokuty. Lwów: Księg. Polska,
1878. – 80 s., 14 cm, opr. pł. Pieczęć lwowska. Przedruk dzieła z 1610
r. „Wzywanie Obywatelow Korony Polskiej; (czyli ) Skarga Wzbudzony
Wzywający do Pokuty nieodwłocznej Obywatelów Korony Polskiej i Wicl-
106
kicgo Xięstwa Litewskiego, zwłaszcza
podtenczas dobytego na nas miecza
pogańskiego”.
45. –
272. SŁONIMSKI Antoni (1895-1976):
Godzina poezji. Warszawa: Tow.
Wyd. „Ignis” Sp. Akc., 1923. – 118,
[2] s., 17,5 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy. Pierwsza edycja
zbioru poety związanego z grupą
„Skamander”. Okł. rys. Tadeusz
Gronowski.
90. –
273. SŁOŃSKI Edward (1872-1926)
i DĘBICKI Zdzisław (1871-1931):
Ta co nie zginęła… Warszawa: Nowina, 1915. – 51, [10] s., w tym 3 s.
nut., winiety, 17 cm, brosz. wyd. Najsłynniejszy tomik poetycki związany
z Legionami Polskimi Józefa Piłsudskiego, niezwykle popularny w okresie
międzywojennym ze względu na wymowę patriotyczną. Wyd. 1. Okł. i winiety rys. Edward Trojanowski, winietę na str. 53 rys. Ferdynand Ruszczyc.
Zagięcia okł., poza tym czysty egz.
75. –
274. STEVENSON Robert Louis
(1850-1894): Porwany za młodu.
Z 8 ilustracjami; [przeł. z ang. Józef
Birkenmajer (1897-1939)]. Poznań:
Wyd. Polskie, [1927]. – [8], 317, [3]
s. [8] k. tabl., il., 20 cm, brosz. wyd.
z kolor. okł. Świat Podróży i Przygód, t. 5. Powieść przygodowa o perypetiach młodzieńca w XVIII w.
Szkocji. Egz. nierozcięty. Stan bardzo dobry.
150. –
275. STEVENSON Robert Louis (1850-1894): Wyspa skarbów.
Przeł. z ang. Józef Birkenmajer
(1897-1939). Wyd. 2, przejrz. przez
tłumacza; z 5 ilustracjami. Poznań:
Wyd. Polskie, [1938]. – [8], 299, [3]
s., [4] k. tabl., [1] k. mapa, il. 20
cm, brosz. wyd. z kolor. okł. Świat
107
Podróży i Przygód, t. 1. Kultowa powieść przygodowa opowiadająca o losach piratów, poszukujących ukrytego skarbu. Egz. nierozcięty. Stan bardzo
dobry.
150. –
276. STOPKA [NAZIMEK] Andrzej (1868-1934): Rycerze śpiący w Tatrach.
Fantazye na tle podań ludowych. Kraków: Druk. Narodowa, 1898. – [4].
179 s., 13,5 cm, opr. pł. z tłocz. Utwór gwarą góralską autora rodem z Kościeliska i współtwórcy regionalnego ruchu podhalańskiego. Nieznaczne
zaplamienia opr. Wewnątrz czysty egz.
75. –
277.
STRATY kultury polskiej / 1939-1944. Praca zbiorowa pod redakcją Adama
Ordęgi [Jan Hulewicz (1907-1980)] i Tymona Terleckiego (1905-2000). T. 1-2.
Glasgow: Książnica Polska, 1945. – 570, [2]; 560 s., 21 cm, opr. wyd. pł. ze
złoc. tyt. na grzbiecie. Dzieło prezentujące wstępnie tragiczny bilans zagłady
przedstawicieli kultury polskiej dokonany w latach 1939-1945 przez niemieckich
nazistów. Obejmuje następujące biogramy zamordowanych przez okupantów
niemieckich artystów scenicznych, dziennikarzy, literatów, pisarzy, plastyków
luminarzy kultury i uczonych (Bednarski Stanisław, Berent Wacław, Bernacki Ludwik, Birkenmajer Józef, Bluth Rafał, Brummer Wiktor, Chłapowski
Mieczysław, Chrzanowski Ignacy, Cierniak Jędrzej, Cieszyński Nikodem,
Cywiński Stanisław, Czapiński Kazimierz, Czaplińska Zofia, D’Abancourt
Helena, Dembiński Bronisław, Dmochowski Aleksander, Dubanowicz Edward,
Dyakowski Bohdan, Estreicher
Stanisław, Felicjan Kowarski,
Gembarzewski Bronisław, Gliwic Hipolit, Heydel Adam,
Klich Edward, Kochanowski
Jan Karol, Kołaczkowski Stefan, Koniński Karol Ludwik,
Kopeć Stefan, Kostanecki Kazimierz, Kotarbińska Lucyna
:, Kotula Rudolf, Krzywicki
Ludwik, Leszczyński Roman,
Lorentowicz Jan :, Lutostański
Karol, Łempicki Zygmunt,
Morawski Józef, Napierski
Stefan, Noskowski Witold, Nowaczyński Adolf, Nowak Jan,
Ortwin Ostap, Orzechowski
Kazimierz, Pagaczewski Julian, Pankiewicz Józef, Piasecki
Stanisław, Piłat Stanisław, PioSzczawiński… poz. 279
108
trowski Zygmunt, Prądzyński Józef, Pruszkowski Tadeusz, Puszet Ludwik,
Rabowski Ferdynand, Rogowski Stanisław, Rostworowski Michał, Ruffer Józef,
Rybarski Roman, Schayer Stanisław, Seydenman Dorota, Siedlecki Franciszek,
Siedlecki Michał, Siemieński Józef:, Smoleński Jerzy, Sobeski Michał, Sołtan
Władysław, Sosnowski Oskar, Stanisławski Stanisław, Świerczyński Rudolf,
Takliński Władysław, Tichy Karol, Tretiak Andrzej, Trzebiński Józef, Wacław
Wąsowicz, Waligóra Bolesław Andrzej, Windakiewicz Stanisław, Witkiewicz
(Witkacy) Stanisław Ignacy, Wittig Edward, Wysocka Stanisława, Zagórska
Aniela, Zakrzewski Kazimierz). Wśród autorów biogramów występują: Adamus Jan, Baliński Ignacy, Bogusławski Antoni, Brzeski Tadeusz, Charkiewicz
Walerian, Ciołkosz Adam, Danilewiczowa Maria, Dmochowski Zbigniew,
Estreicher Karol, Folkierski Władysław, Goldschlag Franciszek, Gotlib Henryk,
Grabowski Zbigniew, Grubiński Wacław, Halecki Oskar, Heinsdorf Helena,
Herling – Grudziński Gustaw, Hołub-Pacewiczowa Zofia, Jastrzębowski Wojciech, Jaworski Władysław, Kossowski Adam, Kot Stanisław, Kridl Manfred,
Kunst Arnold, Lechoń Jan, Mars Maria, Młodożeniec Stanisław, Nagórski
Zygmunt, Nowakowski Zygmunt, Patkaniowska-Corbridge Maria, Podgórski Józef, Potworowski Tadeusz, Pragier Adam, Ramułt Mirosław, Rogalski
Tadeusz, Rostowski Jakub, Rudnicki Józef, Siennicki Stefan, Skalińska Maria,
Skąpski Adam, Stroński Stanisław, Topolski Feliks, Wandycz Damian, Weintraub Wiktor;, Winiewicz Józef, Zahorska Stefania, Zbyszewski Karol, Zieliński
Stanisław, Zweig Ferdynand. Niewielkie odbarwienie na tylnym licu 2 tomu
opr. Poza tym stan bardzo dobry.
180. –
278. [SYNORADZKI Michał (1860-1922)]:
Jankiel z Soplicowa. Podług poematu
Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
Łódź: K.W. i A.B., 1898. – 29 s., il.,
14 cm, brosz. wyd. Utwór wierszowany
o muzyku żydowskim. Drobne przybrudzenia okł.
30. –
279. SZCZAWIŃSKI Stanisław: Wicher.
Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1933. – 38, [1] s., [5] k. tabl.,
21 cm, brosz. wyd. Okł., ilustr. oraz
układ graf. Atelier Graficzne GirsBarcz Warszawa. Opowiadanie o koniu sportowym wyróżnione wśród 5
prac na konkurs przedolimpijski ogłoszony przez Ministerstwo WRiOP.
Grzbiet uszkodzony (podklejony), drobne zaplamienia okł, wewnątrz
czysty egz.
90. –
109
280. SZPOTAŃSKI Stanisław (1880-1936): Adam Mickiewicz i jego epoka. T.
1-2. Warszawa – Kraków: J. Mortkowicz – Tow. Wyd., 1921. – [8], 249, [7];
[4], 170, [1]; VIII, 197, [3] s., 20,5 cm, współopr. ppł. Pieczątka: „Biblioteka
Anieli Znanieckiej”. Praca źródłowa z dziejów romantyzmu polskiego. T.
1: Racjonalizm i romantyzm; t. 2: Towianizm; t. 3: Działalność polityczna
Mickiewicza.
150. –
281. SZUKIEWICZ Maciej (1870-1943): Jakim powinien być grób i pogrzeb
Słowackiego? Kraków: Nakł. autora, 1909. – 12, [1] s., 19,5 cm, brosz. wyd.
Rozwinięcie idei niefortunnego pomysłu Henryka Sienkiewicza i Stanisława
Witkiewicza, aby prochy Juliusza Słowackiego pochować w Tatrach z osobistą propozycją autora w postaci wysepki na Czarnym Stawie Gąsienicowym.
Broszura zawiera projekt uroczystości pogrzebowych w Tatrach.
40. –
282. TARNOWSKI Stanisław (1837-1917): Zygmunt Krasiński. T. 1-2. Kraków:
Akademia Umiejętności, 1912. – VIII, 431 s., [2] k. portr.; 458 s., [2] k.
portr., 23 cm, opr. ppł. Pieczątka: „Biblioteka Anieli Znanieckiej”. Monumentalna biografia wieszcza narodowego opublikowana po raz pierwszy we
Lwowie w 1893 r.
150. –
283. TEATR Cricot 2. Informator. Ośrodek Teatru Cricot 2; red. Anna Halczak.
Kraków: [b.w.], 1986. – 136, [12] s., liczne fot., il., 29 cm, opr. karton wyd.
Poszerzona kronika krajowa i zagraniczna działalności Teatru Tadeusza
Kantora (1915-1990).
100. –
284. TREMBECKI Stanisław (1737-1812): Oda do Priapa. Berdyczów [!] 1922
[?], k. 12, 21,5 × 15 cm. Odpis rękopiśmienny libertyńskiej poezji oświeceniowej będący polskim tłumaczeniem „Ody do Priapa” pióra francuskiego
poety Aleksego Pirona. Jej tłumaczenie było zlecone przez króla Stanisława
Augusta swojemu nadwornemu poecie
i sekretarzowi. Małe arcydziełko polskiej poezji lubieżnej krążące w odpisach przez różne wieki i epoki. Tutaj
w odpisie sporządzonym atramentem
na kartach ze szkolnego zeszytu. Luźne
kartki złożone. Miejscami niewielkie
zaplamienia. Stan dobry.
20. –
285. TREPIŃSKI Antoni (1908-1972):
Ostatki polskie. Tragedia książki; [rys.
Edwarda Głowackiego]. Kraków: Tadeusz Wilczyński, 1946. – 33, [2] s.,
19 cm, brosz. wyd. Szkice bibliofilskie
110
o stratach wojennych wśród polskich
książek z rysunkami obrazującymi ich
wojenna tragedię. Drobne zagniecenia
okł.
35. –
286. TRZPIS H.(enryk): Próchno Berenta.
Wrażenia psychologiczno-estetyczne.
Kraków: Nakł. Autora, 1907. – 51 s.,
winiety, 19 cm, brosz. wyd. Analiza głośnego utworu młodopolskiego stanowiącego wotum nieufności wyrażone wobec
ówczesnej kultury i dwuznacznej postawy
artystycznej. Okładka i winiety w stylu
secesyjnym. Egz. nierozcięty.
40. –
287. TUWIM Julian (1894-1953): Księga
wierszy polskich XIX wieku. T.1-3.
Ułożył... Opracował i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki. Warszawa: Państ. Inst. Wydawniczy, 1954.
– LX, 592; 672; 609 s., 21 cm, opr. wyd. pł. Wszystkie tomy opatrzone
własnościowym owalnym stemplem autora opracowania: Z księgozbioru
JWG Warszawa.
60. –
288. TWARDOWSKI Samuel z Skrzypny (przed 1600-1661): Poezje. Wydanie
Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: Nakł. Druk. „Czasu”, 1861. – 186,
IX s., 20 cm, opr. pł. z epoki ze złotem tłocz. tytułem na grzbiecie. Początkowe i końcowe karty ze śladami zażółcenia. Na k. tyt. owalny stempel:
Z księgozbioru JWG Warszawa [Juliusza Wiktora Gomulickiego]. Wydanie
w 200 rocznicę śmierci poety, na papierze biblijnym, z posłowiem Jana Kantego Turskiego publicysty, redaktora czasopism krakowskich i warszawskich.
Ładny egzemplarz.
90. –
289. VERNE Juljusz (1828-1905): Straszny wynalazca. Powieść fantastyczna
z 13 ilustracjami. Tłum. K. Bobrowska. Poznań: św. Wojciech, [1922].
– [4], 258, [1] s., [13] k. tabl., 17,5 cm, opr. ppł. wyd. Powieść fantastyczno-przygodowa napisana w ramach cyklu „Niezwykłe podróże”. Pierwsze
polskie wydanie książkowe (po edycji odcinkowej w prasie z 1895). Okł.
projektował Tadeusz Wolniewicz. Drobne zbrązowienia.
90. –
290. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): Olympischer Lorbeer. Zur IX. Olympiade. Berlin: Horen-Verlag, 1928. – 29, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Pierwsze
wyd. niemieckie, w tłum. J.H. Michela, słynnego tomiku „Laur olimpijski”, za
który autor otrzymał złoty medal w olimpijskim konkursie sztuki i literatury
w Amsterdamie w 1928 roku. Bardzo ładny egzemplarz.
90. –
111
291. W ILDE Osk a r
(1854 -190 0): Sa lome.
Tragedya w jednym akcie.
Słowo wstępne i przekład
Leona Choromańskiego –
illustracye Aubrey Beardsley’a. Warszawa: F. Hoesick, 1914. – 58 s., [12] k.
tabl., 25 cm, brosz. wyd.
Skandalizująca sztuka,
której ze względów obyczajowo-religijnych, premiera sceniczna odbyła się
w Paryżu, gdzie dokonała
tego Sarah Bernhardt. Ilustracje Beardsley’a ograniczone do czerni i bieli
emanują erotyzmem i secesyjnem wyrafinowaniem. Egz. częściowo nierozcięty. Stan nienaganny.
180. –
292. [WILHELM II] WILUŚ w opałach! Najnowsze kuplety i deklamacje. Warszawa: Adam Słupecki,
1914. – 16 s., rys., 19 cm, brosz.
wyd. Satyra antyniemiecka wydana
jeszcze pod cenzurą rosyjską na 7
miesięcy przed wkroczeniem wojsk
pruskich do Warszawy.
45. –
293. [WOJNAROWSK A Karolina]
(1814-1858): Pierścionek babuni
czyli bieg życia kobiety. W pięciu
oddziałach przez autorkę Słów
kilku do matek polskich. T. 1-4.
Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Księgarnia Zagraniczna, 1845. – VIII,
452; [4], 336; [4], 428; [4], 406 s.,
14,5 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz.
i złoc. grzbietami, po obu licach
przy krawędzi złote bordiury. Popularna w 1 poł. XIX w. książka o charakterze dydaktyczno-wychowawczym i patriotyczno-religijnym, napisana z „potrzeby serca”, pełna nauk o miłości kraju rodzinnego i obyczajów
ojczystych. Wewnątrz zbrązowienia kart, otarcia krawędzi opr. Grzbiety
w stanie bardzo dobrym.
360. –
112
294. WOŹNICK I K azimierz (1878-1949): Stendhal i jego książka o miłości. (Z akwafortą oryginalną
Maryi Czajkowskiej). Paryż:
Nakł. R.J., 1908. – 46, [1]
s., [1] k. tabl. (akwaforta), 24
cm, brosz. wyd. Z dedykacją
autora dla [Mieczysława] Rulikowskiego, literata z 1908
r. Odbito 138 egz. numerowanych na papierze czerpanym ze znakiem wodnym
(niniejszy egz. nosi nr 125).
Akwaforta z wizerunkiem
Stendhala autorstwa Marii Czaykowskiej-Kozickiej (1878-1944/1945).
Fragment nieopublikowanej monografii o Stendhalu. Dotyczy kobiet
i miłości w życiu pisarza, w tym związku z Matyldą Dembowską. Stan
bardzo dobry. Rzadkość.
150. –
295. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Achilleis. Sceny dramatyczne. Wyd.
1. Kraków: Nakł. aut., 1903. – 174, [2] s., 21 cm opr. pł. ozdobna z naklejoną na licu wyszywaną w kwiaty
kolor. krajką, wyklejki ręcznie barwione, przednia okł. brosz. zach.
Pierwsza edycja dramatu o greckim herosie.
100. –
296. WYSPIAŃSKI Stanisław (18691907): Weimar 1829. (Fragmenty 1904); tłómaczył A.[ntoni]
E.[uzebiusz] Balicki (1882-1956).
Kraków – Poznań: „Dwutygodnik
Literacki”, 1932. – 15 s., 20 cm,
brosz. wyd. Pierwsza próba edycji
fragmentu niemieckiego dramatu
St. Wyspiańskiego. Tłum. dokonano wg tekstu niemieckiego ustalonego przez Leona Płoszewskiego.
Pierwsze polskie pełne tłumaczenie
nastąpiło w 1932 r.
50. –
113
297. W YSPIAŃSKI Stanisław: Wesele.
Dramat w 3 aktach. Kraków: nakład
autora, 1901. – 227, [2] s., nuty, 21 cm,
opr. płsk. brązowy ze sztucznymi zwięzami podkreślonymi złotem, narożniki
skórzane, wyklejki z motywem secesyjnym. Ekslibris Aleksandra Szymielewicza, lekarza, partnera kompozytora
Karola Szymanowskiego, w miedziorycie Bogusława Brandta. Wydanie
pierwsze. Dramat ukazał się drukiem
na przełomie kwietnia i maja 1901 r.,
a wystawiony został po raz pierwszy
w teatrze krakowskim 16 marca 1901
r. Inspiracją do napisania utworu było
huczne, trwające kilka dni wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Ślub odbył się 20 listopada 1900 r.
w kościele Mariackim w Krakowie, zaś wesele w Bronowicach, w podkrakowskim dworku Władysława Tetmajera. Stemple Księgarni L. Zwolińskiego, zachowana przednia okładka broszury, otarcia krawędzi, drobne
naderwanie grzbietu. Ładny egzemplarz.
600. –
298. ZALEWSKI Ludwik (1878-1952): Gene Thliacon. Naiasnieyszego Wladyslawa krolewica polskiego y szweckiego od Joachima Bielskiego napisane.
1595-1928. Lublin: Franciszek Raczkowski, 1928. – 21, [2] s., 23,5 cm,
brosz. wyd. Bibljoteczka Lubelskiego
Towarzystwa Miłośników Książki, nr
1. Odbito 500 egz. numer. (niniejszy
egz. nosi nr 150). Reprint panegiryku
nieznanego Estreicherowi odkrytego
wraz z innymi tego typu rzadkimi
drukami w małym kościółku województwa lubelskiego. Drobne rdzawe
plamki na marginesie okł., wewnątrz
czysty egz.
45. –
299. ZAWISTOWSKA Kazimiera (18701902): Poezye. Z rękopisów wydał
i wstępem poprzedził Stanisław Wyrzykowski. Z przedmową Miriama [Przesmyckiego]. Warszawa: J. Mortkowicz,
114
1923. – 197 s., portret, 15 cm, opr. wyd. pł.
ze złoc. Powtórzone utwory w odmiennym
układzie do wyd. z 1903 r. młodopolskiej
poetki zmarłej śmiercią samobójczą. Do
wierszy oryginalnych dołączono przekłady z literatury francuskiej. Drobne otarcia
krawędzi, ładny egzemplarz.
90. –
300. ZMORSKI Roman (1822-1867):
Pisma oryginalne i tłómaczone. Warszawa:
S. Lewental, 1899. – [4], 858, [8] s., 20
cm, opr. pł. Prywatny stempel. Biblioteka
najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska. Najpełniejsze
wydanie twórczości poety, członka Cyganerii warszawskiej, folklorysty i działacza
patriotycznego.
90. –
301. [ŻELEŃSKI Tadeusz [(1874-1941)] BOY [pseud.]: Piosenki i fraszki „Zielonego Balonika”. Napisał…, zdobił Kazimierz Sichulski. Kraków: nakład
autora, druk A. Rippera, 1908. – 101, [2] s., il., nuty, winiety, 22 cm, opr.
pł., przednia okł. brosz. zach. Zdezaktualizowane pieczęcie własnościowe.
Pierwszy zbiorek kabaretowych piosenek, wydany przez krakowskiego lekarza pod pseudonimem, o której zjadliwy Adolf Nowaczyński napisał: „A toż
w tej książczynie o kilkunastu szansonach leżą zapowiedzi bardzo rokujące.
– Zazdrość bierze, kiedy się pomyśli, że każdy śmiertelnik może te piosenki ostatecznie kupić. Ot, po prostu, co tu ukrywać kawior dla ulicy i tyle”.
Choć bywały i głosy prasowe (anonimowe) uznające je za „klasyczny dowód
krakowskiego zdziczenia”, do którego są „zdolni” tylko „Żydzi i socjaliści”,
w ogóle „młoda międzynarodówka”. Przybrudzenia opr.
90. –
302. ŻYPOWSKI Leon: Nieznanemu żołnierzowi. Lwów: Wojewódzki Komitet
Obywatelski dla uświetnienia uroczystości ekshumacji i przewiezienia zwłok
Nieznanego Żołnierza z pobojowiska lwowskiego do Warszawy, 1925. – [4]
s., 21 × 11,3 cm druk ulotny. Pamiątkowy wiersz poświęcony Nieznanemu
Żołnierzowi.
40. –
R EGIONA L I A ET NOGR A F I A PR Z E WODN IK I
303. BADECKI Karol Wincenty (18071872): Zbiory Bolesława Orzechowicza.
Opisał... Lwów: Muzeum Narodowe im.
Króla Jana III., 1922. – XIX, 83 s., XXX k.
tabl., 21 cm, opr. karton oklejony ręcznie
barwionym papierem, niesygn. Aleksander
Semkowicz, zachowana okładka broszury.
Katalog militariów i malarstwa galicyjskiego ziemianina i kolekcjonera, który ofiarował swoje zbiory dla miasta Lwowa z automatycznym przeniesieniem własności
na rzecz Państwa Polskiego, w przypadku gdyby miasto Lwów straciło polski
charakter. Okł. kompozycji artysty Rudolfa Mękickiego. Edycja 200 egz. na
pap. welinowym (niniejszy egz. nosi nr 69).
200. –
304. BARTOSZEWICZ Kazimierz (1852-1930): Dawna Biała na Podlasiu we
wspomnieniach mego dziadka Adama (1792-1878). Przyczynek do dziejów
miasta i gimnazjum. Biała Podlaska: Kom. Obch. 300-lecia Gimn. Męsk.,
1928. – 38, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Bialska, nr 2. Wspomnienia z gimnazjum bialskiego z uwzględnieniem nauki w nim Józefa Ignacego
Kraszewskiego oraz opis miasta Bielsko Biała wraz z okolicą. Niewielkie
zagniecenia k. tyt.
50. –
305. BELLESORT André (1866-1942): Podróż do Japonii – społeczeństwo
japońskie. Cz. 1-2 […] ; przekł. wolny J. P. Warszawa: Redakcya i Administracya, 1903. – [2], 160; [2], 159 s., 18 cm, opr. pł. wyd. Biblioteka Dzieł
Wyborowych, t. 276-277. Wspomnienia członka Akademii Francuskiej
z podróży do Japonii z charakterystyką miejscowego społeczeństwa pod
względem kultury i obyczajów.
75. –
306. BEŁZA Stanisław (1849-1929): W Tunisie i na
Malcie. Wyd. 2 ilustr. Warszawa et al: Gebethner
i Wolff, 1905. – [6], 171 s., [10] k. tabl. (heliograwiury), 15 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. i złoc. na
grzbiecie i licu, okł. brosz. zach. (przednia kolor).
Reminiscencje z podróży do Tunisu i na Maltę, z opisami ludzi i zabytków. Ilustracje Zakład
Fotochemigraficzny B. Wierzbicki i Ska. Otarcia
i nadpęknięcia (grzbietu przy dolnej i górnej krawędzi) oraz zabrudzenia; blok książki zwarty, egz.
wewnątrz czysty.
90. –
116
307. BIBLJOTEKI wileńskie. Praca zbiorowa
pod red. Adama Łysakowskiego (1895-1952).
Wilno: [b.w.], 1932. – 192, [2], 11, [1] s., [30] k.
tabl., 25 cm, opr. pł., przednia okł. brosz. zach.
Odb. w 300 egz. z R. VIII „Ateneum Wileńskie”.
Historia bibliotek: uniwersyteckiej, kalwińskiej,
lekarskiej, Tow. Przyjaciół Nauk, Wróblewskich,
Archiwum Państwowego, im. Tomasza Zana,
Macierzy Szkolnej oraz miejskich.
120. –
308. BŁOTNICK I W ładysław: K rótki
przewodnik po Polsce. Oprac. … Warszawa:
[b.w.], 1928. – 224 s., [ 1] k. mapa, fot., 17 cm,
brosz. wyd. Biblioteka Centralnego Biura Polskiej Macierzy Szkolnej. Przewodnik po Polsce
w układzie ważniejszych szlaków kolejowych i województw. Drobne
zbrązowienia na okł.
100. –
309. BOBIŃSKI Kazimierz: Centralny
Okręg Przemysłowy. Przyczyny powstania i warunki rozwoju. Warszawa:
Z. Kozierkiewicz, 1939. – 76 s., [9] k.
map, 25 cm, opr. karton wyd. Pieczątka i podpis własnościowy. Charakterystyka i rozwój Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Niewielkie zagniecenie
okł., poza tym czysty egz.
60. –
310. BUŁAWA Ziemowit: Piotrków na
wiosnę 1915. Z notatek i wrażeń Legjonisty. Piotrków: [Departament
Wojskowy N.K.N.], 1915. – 68 s.,
winiety, 22 cm, opr. pł. z tłocz. tyt.
na licu. Atmosfera Piotrkowa Tryb.
wiosną 1915 r. we wspomnieniach
legionisty na tle wspomnień o powstaniu styczniowym i wydarzeń na
froncie wojennym. Otarcia tylnej części opr.
60. –
311. [CIŚWICKI Tadeusz]: Jak zwiedzić w ciągu jednego dnia pamiątki Lublina. Ułożył T. C. [krypt.]. Lublin: [b.w.], 1908. – 29, [3] s., 15,5 cm, brosz.
wyd. Krótki opis 55 zabytków i obiektów w Lublinie godnych odwiedzenia.
Zbrązowienia.
50. –
117
312. CZARNECKI Paweł: Ilustrowany przewodnik po Włocławku i okolicy.
Włocławek: Miejski Komitet Regionalny, 1931. – 48 s., [1] k. pl., il., 20,5 cm,
opr. karton wyd. Przewodnik z fotografiami wykonanymi przez trzy miejscowe zakłady fotograficzne, w oryginalnej
typografii i z nieczęsto spotykanym planem miasta (zwykle wyjmowany). Okł.
art.. mal. Leon Płoszay.
80. –
313. CZARTORYSKI Zdzisław (18591909): Listy z podróży. Wyd. 2. Poznań:
Nakł. autora, 1897.– [8], 264 s, [26] k.
tabl., 18 cm, opr. pł., górna krawędź obcięcia barwiona. Wspomnienia wielkopolskiego ziemianina i polityka (1859-1909)
z podróży do Włoch połączone z wykładem z historii sztuki.
90. –
314. [CZERWIŃSK] WSPOMNIENIA z wizyty w Czerwińsku nad Wisłą.
Brooklyn, N.Y., USA: Zjednoczenie Polsko-Narodowe, [po 1965]. – 15, [1]
s., fot., 14 × 21,5 cm, brosz. wyd. Mała monografia Czerwińska i tamtejszego
klasztoru z okazji 900-lecia jego powstania.
50. –
315. [CZERWONY Krzyż – Warszawa] OTCZIET diejatielnostu Warszawskago
Okrużnogo Uprawlienija Rossijskago Obszcziestwa Krasnago Kriesta i podwiedomstwiennych jemu otdielienij i uczrieżdienij za 1907 g. Warszawa:
b.w., 1907. –154, [4], tabele, 22 cm, brosz. wyd. Sprawozdanie o działalności
Warszawskiego Okręgowego Zarządu Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego
Krzyża i podlegających mu oddziałach i urzędach. Ze spisami imiennymi
członków i sióstr miłosierdzia oraz osób operowanych w chirurgicznym
oddziale w 1907 r. Zagięcia okł.
120. –
316. DEPPING Wilhelm: Japonia. T. 1-2. Warszawa: [b.w.], 1904. – 151, [1];
150, [1] s., 18 cm, opr. pł. wyd. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 326-327.
Historia i obyczaje w Japonii w oprac. członka Towarzystwa Geograficznego
w Paryżu.
75. –
317.
DOLEŻAN Wiktor (1870-1917): Mandżuria. Opis kraju i ludzi; na podstawie
najlepszych źródeł oprac. … Warszawa: [b.w.], 1904. – 159, [1] s., il., 18 cm,
opr. pł. wyd. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 330. Monografia Mandżurii
obejmująca jej geografię, klimat, topografię, etnografię, historię, faunę i florę
oraz ekonomię, przemysł i handel. Otarcia grzbietu opr.
50. –
118
318. [DONZEL (PARIJANINE) Maurice (1883-1937)] PARYŻANIN Maurycy:
W krainie białej śmierci. Warszawa – Lwów: [b.w.], 1931. – k. tyt., 7-242, [1]
s., tabl. fot. 14 w ramach paginacji, 18 cm, opr. ppł. wyd. Dzieje wyprawy
ratunkowej lodołamacza „Krassin” wysłanego na pomoc zdobywcy bieguna
północnego gen. Umberto Nobile. Jedna tabl. uzupełniona. Paginacja stron
zgodna z egz. książki z Biblioteki Publicznej w Warszawie.
50. –
319. DUNIKOWSKI HABDANK
Emil (1855-1924): Meksyk
i szkice z podróży po Ameryce.
Napisał … Wyd. illustrowane.
Lwów: Illustrowany Tygodnik
„Przez Lądy i Morza”, [1913].
– 552, [4], 39 k. tabl. (w tym 1
kolor.), 20 cm, opr. ppł. Ilustrowane dzieła podróżnicze Emila
Habdank Dunikowskiego. Serya
C, t. 1. Opis podróży wybitnego
profesora Uniwersytetu Lwowskiego po Meksyku i Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej (Góry Skaliste i prerie). Układ tablic w tekście zgodny
ze spisem.
100. –
320. FEDEROWSKI Michał (1853-1923): Wspomnienia moje o Michale Poleskim i o Włodowicach (Z 7-miu fotodrukami). Odczyt … ku uczczeniu
zgasłego delegata Towarzystwa Krajoznawczego w Zagłębiu Dąbrowskim,
wygłoszony 2 maja, 1917 r. w Sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, na miesięcznem posiedzeniu tego Towarzystwa. Warszawa: [b.w.],
1917. – 43, [1] s., 7 il., 19,5 cm, brosz. wyd. Zawiera materiały do genealogii
rodziny Poraj-Poleskich i Szembeków, biografię regionalisty i wspomnienia o dworach we Włodowicach i Rokitnie Szlacheckim w pow. Olkusz.
Zaplamienia okł. i drobne uszkodzenia. Rzadkie.
100. –
321. FEDOROWICZ Zygmunt (1889-1973): Polska. Krajobraz i ludzie. Wypisy
geograficzne. Warszawa: M. Arct, 1925. – 265, [3] s., il., 22,5 cm, opr. pł.
Pieczęcie biblioteczne: „Bibljoteka w Nowej Wilejce Gimnazjum św. Kazimierza”. Omówienie poszczególnych krain geograficznych Polski (Tatry,
Beskidy i Pieniny, Kraków i Podkarpacie, Śląsk i Zagłębie węglowe, Wyżyna
Małopolska, Wyżyna Lubelska, Podole i Lwów, Wołyń, Polesie, Podlasie,
Mazowsze, Warszawa, Kujawy, Wielkopolska, Pomorze, Wisła i Gdańsk,
Pojezierze pruskie i Płyta litewska). Miejscami zażółcenia na marginesach.
Poza tym czysty egz.
75. –
119
322. FICHNA Bolesław: Dzień 11 listopada 1918 r. w Łodzi. (Ze wspomnień
uczestników). Łódź: Nakł. autora, 1938. – 30 s., 24 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z uwolnienia Łodzi spod okupacji niemieckiej w dn. 11 XI 1918
r. wraz ze spisem członków bojowego oddziału Narodowego Związku Robotniczego. Karta tyt. przybrudzona.
50. –
323. FILIPPOW S.N.: Zapadnaja Jewropa. Sputnik turista pod riedakciej …
Piatoje izdanije. Moskwa: A.A. Lewenson ; Grosman i Knebel, [1910]. –
XLIV, 624, [16] s., 23 k. map i planów (złoż. i częściowo na podwójnych
kartach), [38] s. tabl., fot. i pl. w tekście, 16,5 cm, opr. pł. wyd., brzegi k.
barwione. Przewodnik po Zachodniej Europie (Austro-Węgry, Włochy,
Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania,
Portugalia, Szwecja, Norwegia i Dania). Dołączono słowniczek rosyjskofrancusko-niemiecko-angielsko-włoski. Brak jednej karty mapy wewnątrz
wyklejki, lekkie naderwania kilku map i s. 241-244, otarcia opr. Wewnątrz
czysty egz.
360. –
324. FLATT Oskar (1822-1872): Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka,
z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska. (Przewodnik żeglugi parowej). Z sześcioma widokami i dwiema mappami. Warszawa: w drukarni Gazety Codziennej, 1854. – [4], 116 s., 6 k. tabl. litografii,
2 mapy na wyklejkach, 19,5 × 28 cm, opr. z epoki: karton oklejony błękit-
120
no-szarym papierem. Pozostałość niewielkiego prostokątnego stempla na k.
tyt. Oskar Flatt, znany dziennikarz, krajoznawca, autor wielu opracowań
z zakresu historii, geografii, etnografii i statystyki, odbył malowniczą podróż
parostatkiem Wisłą. Rys. z natury: Fajansa, Skarbka, Matuszkiewicza, oraz
wg fotografii K. Beyera, wykonane w Litografii Fajansa. Widoki Warszawy,
Bielan, Płocka, Włocławka, Bobrowników i Ciechocinka. Szczegółowe
mapy od Warszawy do Torunia. Drobne zażółcenia, zaplamiena okładki.
Ładny, kompletny egzemplarz. 2 000. –
121
325. GIŻYCKI Jerzy (1889-1970):
Między morzem a pustynią; [oprac. graf.
Atelier Girs-Barcz]. Warszawa: „Bibljoteka Polska”, 1936. – 119 s., 16 k. tabl.
25 cm, opr. pł. wyd. ozdob. Biblioteka
Miłośników Książki. Relacja z podróży
do ówczesnych francuskich kolonii afrykańskich (obecne tereny Mali, Senegalu, Nigru i Wybrzeża Kości Słoniowej)
w oprac. słynnego pisarza i dyplomaty.
Opracowanie graficzne i oprawa (sygnowana) w jednym z najbardziej znanych
edytorsko firm okresu międzywojennego – Atelier Anatola Girsa (1904-1990)
i Bolesława Barcza (1906-1944). Oprawa na obu licach w kolorze złoto-niebieskim z elementami faunistycznymi
(ryby i wielbłądy). Stan bardzo dobry.
Efektowny egzemplarz.
150. –
326. GOMULICKI Wiktor (1848-1919): Opowiadania o Starej Warszawie
Warszawa: Redakcya i Administracya, 1900. – 174 s., [6] k. tabl. (w 5 na
podwójnych), 18 cm, opr. pł. wyd. Bibliotek Dzieł Wyborowych, nr 153.
O Marywilu; O szpitalu Dzieciątka Jezus; O ulicy Świętojańskiej; O ulicy
Nowomiejskiej albo Gołębiej; O Warszawie jako stolicy; O początku Towarzystwa Dobroczynności; O Dworze „Pod Gwiazdą”; O Domu Staszica
i kościele Brygidek. Z widokami starej Warszawy i dawnych zabytków
architektury. Okł. ze śladami odbarwień. Wewnątrz czysty egz.
60. –
327. GORDON Jakub [właśc.
JATOWT Maksymilian]
(ok. 1823/27-1895): Szkice i ramotki. Przez …
Lwów: Nakładem Autora,
1870. – [4], 177 s., [1] k.
tabl. (litografia), 16,5 cm,
opr. ppł. Szkice historyczno-obyczajowe szlachcica litewskiego, którego
życiorys (udział w ruchach spiskowych, zesłanie w głąb Rosji i ucieczka
stamtąd oraz wędrówki po świecie) stały się sławne w całej Europie. Zawiera m.in.: Zwaliska zamku w Odrzykoniu i groby Oświecimów (z po-
122
dróży w Galicji) i Wspomnienia o Warszawie. Drzeworyt z ruinami zamku
w Odrowążu ryt. K.N. podług rys. z natury Jana Matejki (sygn.), który te
ruiny odwiedził. Miejscami drobne plamki, s. 165-172 uzup.
200. –
328. GR A BOWSK I A mbro ż y
(1782-1868): Wspomnienia
… T. 1-2. Wyd. Stanisław Estreicher. Kraków: Tow. Miłośników Historyi i Zabytków
Krakowa, 1909. – XLVII, [1],
344 s., [13] k. tabl. ; [4], 417,
[1] s., [17] k. tabl., 22 cm, opr.
ppł. Biblioteka Krakowska,
nr 40-41. Podstawowe dzieło
o Krakowie i jego obyczajach
XVIII/XIX w. oparte na przeszło 100 tekach archiwalnych
autora i opracowane staraniem
wnuka. Zawiera tysiące nazwisk i informacji o dawnym
K rakowie, porówny walne
z opisami Jędrzeja Kitowicza.
Dawna encyklopedia historii
Krakowa.
160. –
329. GRANKE Maksymilian: Informator miasta Gdańska z planami poszczególnych dzielnic pod red. … ; okł. wyk. M. Kuźniak. Gdynia: Zarz. Pol.
Wych. Mar. Woj., 1946. – 80 s., [6] k. pl., 20,5 cm, opr. karton wyd. Jeden
z pierwszych informatorów Gdańska. Zawiera adresy instytucji państwowych i społecznych, spisy lekarzy, firm itp., inseraty oraz wykaz nazw ulic
w wersji polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej.
60. –
330. HUBICKA Marta: Kielce. Szkic dziejowy w. XI-XVIII. Kielce: Pol. Tow.
krajoznawcze, 1920. – [4], 95 s., 18 cm, opr. karton. Szkic historyczny
z dziejów Kielc z odwołaniem do zabytków miejscowych. Karta przedtyt.
lekko uszkodzona.
80. –
331. INFORMATOR Zjazdu sierpniowego 1939 r. W 25-tą rocznicę czynu
zbrojnego. Kraków: Wojewódzki Sekretariat Zjazdu Sierpniowego, 1939.
– 23 s., brosz. wyd. Zawiera informacje praktyczne na temat zjazdu legionistów, informacje miejskie, rozkłady jazdy itp.
35. –
332. JAKUBOWSKI Jan: Powiat Grodzieński w w. XVI. Mapa w skali
1 : 400.000 (z tekstem). Druk. U.J., Kraków: P.A.U. 1934, – 16 s.,
123
mapa kol. składana 47 × 42 cm, opr. pł.
Odbitka z: Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Z. 3.
50. –
333. JEDNODNIÓWK A pamiątkowa
III-go zlotu Sokoła Okręgu Warszawskiego w Pruszkowie. Pruszków, dn. 10 czerwca
1939 r. Red.: Władysław Szymaszek i Jan
Szczepkowski. Pruszków: Zarząd Gniazda
T-wa Gimn. „Sokół”, 1939. – 7, [1] s., il.
35 cm, brosz. wyd. Dzieje gniazda sokolego
w Pruszkowie, program zlotu i komitet organizacyjny.
75. –
334. KARŁOWICZ Mieczysław (18761909): W Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia
fotograficzne wydane staraniem Zarządu Sekcyi Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego
Kraków: Sekcya Turyst. Tow. Tatrzańskiego, 1910. – XI, 82, 2 s., [25] k. tabl., [1] k.
tabl. portr., 28 cm, opr. karton wyd. z tłocz.
złotem tyt. na licu z wydawniczą swastyką.
Zbiór pism słynnego kompozytora i taternika dotyczących Tatr, ozdobiony wykonanymi przez niego zdjęciami i faksymiliami
jego autografów. Tatrzańska klasyka. Egz.
z ograniczonego nakładu (numer 13). Obtarcia i przybrudzenia okł., złoc. na licu zachowane, wewnątrz czysty egz.
360. –
335. KILARSKI Jan (1882-1951): Przewodnik po Wielkopolsce. Podręcznik dla turystykrajoznawcy. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1938. – LXI, [3], 338 s., 91 il., 6 pl., 3
mapy (luzem), 17,5 cm, opr. pł. wyd. z obwol.
Związek Popierania Turystyki w Poznaniu. Historia regionu, wiadomości
turystyczne oraz setki tras wycieczkowych z opisem krajobrazu i zabytków.
Drobne przybrudzenia okł.
120. –
336. KIPLING Rudyard (1865-1936): Listy z Japonii. Przetłom. Maryan Poloński. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1904. – 154, III s., 18 cm, opr. pł. wyd.
Biblioteka Tygodnika Ilustrowanego, nr 12. Szkice podróżnicze z podróży
po Japonii.
50. –
124
337.
KNOTHE Zygmunt: Toruń stolica Pomorza. Przewodnik po mieście. Toruń:
Inst. Bałtycki, 1934. – 123, [1] s., il., 2 plany (złoż.), 17 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Bałtycka. Przewodnik po zabytkach miasta i okolic wraz z opisem
historii regionu. Niewielki ubytek dolnego narożnika okł.
60. –
338. KOWALEWSCY Anna i Tadeusz: Nasza eskapada po Pilicy. Reportaż z włóczęgi kajakowej… Warszawa: Gebethner i Wolff, 1937. – 106, [3] s., fot.,
rys., 24 cm, brosz. wyd. Opis kajakowych podróży po okolicy z wrażeniami
z pobytu w miejscowościach Chrząstów (zwiedzanie pałacu Potockich), Koniecpol, Przedbórz, Sulejów, Tomaszów Maz., Spała, Inów, Nowe Miasto,
Przybyszew, Białobrzegi i Warka oraz po Bzurze i Utracie Sochaczew, Brochów, Chodaków i Żelazowa Wola. Informator turystyczny po obu trasach
przy końcu reportażu.
100. –
339. KRAUSHAR Aleksander (1843-1931): Kupiectwo warszawskie. Zarys pięciowiekowych jego dziejów. Monografja historyczno-obyczajowa osnuta na
źródłach archiwalnych przez … Warszawa: F. Hoesick, 1929. – 245 s., 24,5
cm, brosz. wyd. Monografia handlu warszawskiego na przestrzeni dziejów
z dodatkiem w postaci bibliografii prac autora, słynnego historyka. Drobne
zaplamienia grzbietu. Poza tym czysty i nierozcięty egz.
120. –
340. KUROWSKI Franciszek Ksawery (1796-1856): Pamiątki miasta Warszawy.
T.1-3. Z rękopisu wydał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa: Państwowy Instytut Historii Sztuki, 1949. – X, 131; 208; 70, [2] s., 29 cm,. brosz. wyd. Materiały
do dziejów sztuki i kultury nr 14. Praca pozostająca ok. 100 lat w rękopisie,
wykorzystana przez Sobieszczańskiego,
po raz pierwszy wykorzystująca taryfy
domów, szczegółowo opisująca stan ulic
i budynków.
150. –
341. LAMARTINE Alfons, de: Wspomnienia, wrażenia, myśli i obrazy podczas
podróży na wschodzie (1832-1833),
przez... Przełożone na język polski
przez Witalisa Olechowskiego. Tomu
pierwszego zeszyt trzeci. Warszawa: nakładem tlómacza, 1837. – od 97-144 s.,
18,5 cm, brosz. wyd. Z planowanych
48 zeszytów – ośmiu tomów – wydano
jedynie trzy zeszyty tomu pierwszego.
W tym opis Malty i Grecji. Ciekawy
przykład zaniechanej edycji. Stan nienaganny.
40. –
125
342. LEPECKI Marian Bohdan (1897-1969): Na cmentarzyskach Indjan. Wrażenia z podróży po Paranie. Warszawa: Bibljoteka Dzieł Wyborowych, 1926.
– 122, [3] s., 17,5 cm, opr. pł. wyd. Reminiscencje z podróży podróżnika
i adiutanta Marszałka Piłsudskiego po skupiskach Polonii w Brazylii. Stan
bardzo dobry.
60. –
343. LEPECKI Marian Bohdan (1897-1969): W krainie jaguarów. Przygody
oficera polskiego w dżunglach i stepach Brazylji. Warszawa: Biblioteka
Dzieł Wyborowych, [1925]. – 142, [1] s., 18 cm, opr. ppł. wyd. ze złoc.
tyt. na licu. Biblioteka Dzieł Wyborowych, seria II, t. 10. Z podróży po
bezludnych puszczach brazylijskich na zach. Brazylii i stepach pd. części
tego kraju.
45. –
344. LEPECKI Marian Bohdan (1897-1969): W selwasach Paragwaju. Przygody
z podróży odbytej w roku 1926. Warszawa: „Rój”, 1927. – 181 s., 17,5 cm, opr.
ppł. Wyprawa polskiego podróżnika z lat 1925-26 po indiańskim państwie
Ameryki Południowej, gdzie sporą część opisów zajmuje pobyt wśród Indian
w wilgotnych lasach równikowych w dorzeczu Amazonki.
45. –
345. LEPECKI Marian Bohdan (1897-1969): W sercu czerwonego lądu. Przygody
z podróży po Paragwaju, Boliwji i Brazylji. Warszawa: Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”, [1928]. – 290, [3] s., [15] k. tabl., liczne il. w tekście, 23,5 cm,
opr. ppł. Z podróży do Ameryki Południowej z lat 1925-1926, przerwanej
„rewolucją majową” w Warszawie. Rozdział poświęcony Polonii brazylijskiej.
Miejscami drobne brązowe plamki na marginesach.
70. –
346. [LWÓW] Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej. Lwów: Tow. dla Rozwoju
i Upiększenia Miasta, 1894. – [6], 170,
VIII s., [19] k. tabl., il., pl. 54 × 45,5 cm
(kolor., złoż.) w kieszonce, 16 cm, brosz.
wyd. Przewodnik i informator po Lwowie
wraz z jego zarysem historycznym oraz 2
panoramami miasta i kolorowym planem
wystawy. Okładka oraz s. 158-159 minimalnie przybrudzone, grzbiet podklejony.
Poza tym czysty egz.
200. –
347. [LWÓW] Co śpiewa Lwów. Piosenki z przedmieścia. Lwów: A. Doli-Olpiński, 1934. – 32 s., il., 17 cm, brosz.
wyd. Zbiór 23 piosenek lwowskich z okresu międzywojennego. Tyt. okł. 40. –
126
348. ŁOZIŃSKI Władysław
(1843-1913): Katalog zbiorów Władysława Łozińskiego we Lwowie.
Lwów: nakład autora, 1897. – [2],
VI, 190, [1] s., 24 cm, opr. karton
oklejony ręcznie barwionym papierem. Opis własnej kolekcji, określanej jako jednej z cenniejszych prywatnych w zaborze austryjackim,
znanego pisarza, historyka kultury
i sztuki, dziennikarza i kolekcjonera. Ponad 800 obiektów, w tym broń, portrety, miniatury, ryngrafy, rzędy
końskie, makaty, meble i wyroby złotnicze.
180. –
349. ŁUKASZEWICZ Józef (1799-1873): Krótki opis historyczny kościołów
parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych,
szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej Dyecezyi Poznańskiej.
T. 1 [z 3]. Poznań: Jan Konstanty Żupański, 1858. – VIII, CIX, [5], 422,
[4] s., 21 cm, opr. ppł. Monografia kościołów wielkopolskich w dekanacie
poznańskim, czarnkowskim, bukowskim, obornickim, środzkim, pyzdrskim, kostrzyńskim i rogozińskim. Zawiera materiały źródłowe do historii
regionu. Zbrązowienia w tekście.
120. –
350. MALCZEWSKI Rafał (1892-1965):
Tatry i Podhale. Poznań: Wyd. Polskie R. Wegnera, [1935]. – 204, [11]
s., liczne il., mapka, 21 cm, opr. wyd.
pł. beżowe Kultowe opracowanie
z serii „Cudów Polski” o tatrzańskich
krajobrazach i szlakach autorstwa
malarza, syna Jacka Malczewskiego.
Stan bardzo dobry.
200. –
351.
MATLAKOWSKI Władysław (18501895): Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarysy życia ludowego. Wyd. 2. (Z 65 tablicami i przeszło
150 rycinami w tekście). Warszawa:
Kasa im. Mianowskiego, 1915. – [4],
II, [2], 138, VIII, [1] s., il., LXV k.
tabl., il. w tekście, 29,5 cm, opr. pł.
z tłocz. tyt. na grzbiecie. Prekursorskie dzieło, jedno z najważniejszych
127
opracowań ludowej sztuki użytkowej Tatr
i Podhala z bogatą ikonografią. Obejmuje budownictwo, meble, ozdoby i pojazdy. Czysty
egzemplarz. Autor, wybitny lekarz, był jednym z pierwszych badaczy kultury i sztuki
ludowej miejscowych górali. Drobne obtarcia
opr. Wewnątrz czysty egz.
450. –
352. MIEDZYBŁOCKI B.: Monografja powiatu radzyńskiego wydana … dla
upamiętnienia ufundowania przez mieszkańców miasta Międzyrzeca i powiatu pomnika na cześć ofiarnej krwi poległych w Międzyrzecu w 1918
roku w walce o niepodległość członków Polskiej Organizacji Wojskowej.
W oprac. i pod red. … Radzyń Podlaski: Sejmik Powiatowy, 1930. – [4],
61 s., [28] s. tabl., 24 cm, brosz. wyd. Monografia historyczno-gospodarcza powiatu z uwzględnieniem żydowskiej grupy ludnościowej autorstwa
miejscowego starosty. Grzbiet podklejony.
120. –
353. [MOST warszawski 1912] WARSZAWSKIJ gorodskoj most 27/V / 9/VI
1912. [B.m.: b.w., 1912]. – [8] s., 13 × 21 cm, brosz. wyd. Broszura popularyzująca nowobudowany Most Mikołajewski na Wiśle w Warszawie otwarty
6 I 1914. Tekst równolegle w języku rosyjskim, francuskim, angielskim
i niemieckim. Na okł. fotografia stanu mostu na dzień 9 VI 1912 przedstawiająca filary na Powiślu z charakterystycznym dworkiem. Most uszkodzony
w 1914 r., został odbudowany w okresie międzywojennym. Obecnie na jego
miejscu znajduje się most ks. J. Poniatowskiego.
50. –
128
354. [MOST warszawski 1913] KRATKIJ oczerk soorużienija Warszawskago
gorodskago na r. Wislie mosta i podiezdow. Warszawa: b.w., 1913/1914]. – 8
s., 10 fot., 30 × 40 cm, opr. karton wyd. Krótki zarys budowy warszawskiego
mostu na Wiśle i jego podjazdów. Dotyczy budowy Mostu Mikołajewskiego
oddanego do użytku w styczniu 1914 r. Zestawienie kosztów i osób nadzorujących budowę. Na okł. warszawska syrenka. Egz. ze śladem złożenia
przez środek.
100. –
355.
NANSEN Fridtjof (1861-1930): Podróż do bieguna północnego. T. 1-2 . Przekł.
i przedm. St. Janiszewskiego. Warszawa: [b.w.], 1898. – 144 s., [8] k. tabl., il.; 144
s., [8] k. tabl., 1 k. mapa złoż.,
il., 18 cm, opr. pł. wyd. Biblioteka Dzieł Wyborowych,
t. 38-39. Wspomnienia norweskiego oceanografa i badacza polarnego z ekspedycji
na arktyczne obszary obecnej
Rosji w latach 1893-1896 na
statku „Fram” w okolice bieguna północnego.
90. –
129
Panorama… poz. 361
356. NIEMCÓWNA Stanisława (1891-1961):
Dydaktyka geografji.
Lwów: Książnica Atlas,
1929. – [8], 333 s., 20,5
cm, opr. ppł. Dydaktyka ogólna i szczegółowa
geografii z uwzględnieniem Polski.
60. –
357.
OR ŁOW ICZ Mieczysław: Ilustrowany
przewodnik po województwie pomorskiem.
Z 264 ilustracjami, planami Torunia i Grudziądza i mapką. Lwów
– Warszawa: Książnica Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, 1924. – 575,
[17] s., 264 il., 2 plany, mapa, reklamy, 17 cm, opr. wyd. pł. Polska Biblioteka
Turystyczna, Nr. 7. Ładny egzemplarz.
150. –
358. PAMIĄTKI starej Warszawy zebrane na wystawie urządzonej staraniem T.
O. N. Z. P. w maju i czerwcu 1911 roku. Warszawa: Wydawnictwo Tow.
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1911. – [8], 159, [3], s. tabl. [26], il., 26
cm, opr. ppł. Katalog wystawy 1286 pamiątek historycznych związanych
z Warszawą (plany, widoki ogólne miasta, widoki poszczególne gmachów
miejskich, obrazy, portrety, pamiątki i przedmioty historyczne, wyroby warszawskie i masonica). Lekkie nadpęknięcia krawędzi grzbietu oraz minimalne
przybrudzenie jednej karty ilustr. Poza tym stan dobry.
150. –
359. PAMIĘTNIK kijowski. T. 1. Londyn: Koło Kijowian, 1959. – 239, [1] s.,
[4] s. tabl., il., mapki, 22 cm, opr. pł. wyd. Materiały do historii Ukrainy
(unia w Hadziaczu, bp Józef Wereszczyński, Bohdan Chmielnicki) i polskich spraw na Kijowszczyźnie (działalność historyczna Edwarda Rulikowskiego, oświata polska na Rusi, drukarnia „Robotnika” w Kijowie) oraz
wspomnienia z życia polskiego w Kijowie przed 1917 r. Xawerego Glinki.
Grzbiet nieco przybrudzony, poza tym czysty egz.
100. –
360. PAMIĘTNIK wileński. Londyn: Pol. Fundacja Kulturalna, 1972. – 455,
[1] s., [24] s. tabl., 23 cm, opr. pł. wyd. Jedna z najważniejszych publikacji
wilnian na emigracji. Obejmuje m.in. szereg szkiców historycznych i literackich o Wilnie i ziemi wileńskiej jako obszarze wielu kultur, dykcjonarz
ulic wileńskich, Polesie w obrazach, Mińszczyzna, odrodzenie Białorusi i jej
130
współczesna perspektywa, o ludności żydowskiej, litewskich Tatarach, zamku
w Trokach etc. Wśród autorów wybitni przedstawiciele kultury tych ziem (K.
Okulicz, W. Chocianowicz, S. Swianiewicz, W. Meysztowicz, B. Podoski, J.
Godlewski, C. Miłosz, M. Czapska, F. Wysłouch, M. K. Pawlikowski, M.
Bohusz-Szyszko, W. Panucewicz, D. Fajnhauz, W. Lasocki, S. Szyszman, S.
Kościałkowski, St. Mackiewicz. Podkreślenia, notatki ołówkiem i długopisem w kilku miejscach. Zaplamienia na na kilku kartach oraz przytarcia na
przednim licu okł. i grzbietu. Egz. ze śladami użytkowania.
120. –
361. PANORAMA z okien wagonu na szlaku kolejowym Delatyn – Worochta
oraz krótki przewodnik po Dolinie Prutu. Stanisławów: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Stanisławowie, 1934. – 14 s., panorama kol.
88 × 10,5 cm, 11 cm, brosz. wyd.
90. –
362. „PAŃSTWO polskie”. Księga informacyjno-adresowa. Warszawa: „Odrodzenie Polski”, [1926]. – [8], 34; 68; 42; 40; 20; 36; 6; 8 s., 30,5 cm, opr. ppł.
wyd. z tłocz. w papierze biało czerwonym orłem jagiellońskim na przednim
licu. Pierwszy rocznik księgi, której edycja nie była kontynuowana. Obejmuje
7 działów: oficjalny (spis władz wykonawczych, prawodawczych i duchownych
w Polsce, z podziałem na
poszczególne ministerstwa
i urzędy); administracyjny
(województwa – powiaty
– gminy); komunikacyjny
(spis instytucji, punktów
granicznych, celnych itp..);
taryf i opłat (komunikacja,
poczta, podatki itp.); informacyjny (bankowość, przepisy handlowe i skarbowe);
ogólnoadresowy (instytucje
finansowe, przemysłowe itp.);
handlu zagranicznego i społeczno-gospodarczy. Pomiędzy rozdziałami przekładki
z ich tytułami na oddzielnych kartonach. Pieczątka
prywatna. Przebarwienia
marginesu i grzbietu okł.
na krawędziach. Wewnątrz
czysty egz.
250. –
131
363. PAW ŁOWSKI Bogumił (1898-1971):
Geobotaniczne stosunk i Sądeczy zny.
Kraków: Polska Akademia Umiejętności,
1925. – [2], 342 s., [1]
k. tabl. (złoż.), 23 cm,
opr. ppł. Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej (Polska
Akademia Umiejętności. Komisja Fizjograficzna), t. 1. Monografia flory w regionie
nowosądeckim (Nowy
Sącz). Podkreślenia
i notatki ołówkiem
w tekście.
80. –
364. PAZYRA Stanisław:
Studia z dziejów miast
na Mazowszu od XIII
do początków XX wieku. Z mapą. Lwów: Sgł. Kasa im. J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej,1939. – [4], 367 s., mapa, 25 cm, brosz. wyd.
Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych pod red. Fr. Bujaka, Nr
34. Okładka mocno podniszczona z urwanymi fragmentami dolnych partii,
blok czysty.
75. –
365. PIESZKO Michał Marian (1890-1969): Zamość. Gród kanclerski-hetmański. Szkic historyczny. Zamość: Wydaw. Oddz. Powiatowego Związku
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1928. – 30 s., 22,5 cm,
brosz. wyd. Podpis własnościowy. Bibljoteka Powszechnego Uniwersytetu
Regjonalnego im. Walerjana Łukasińskiego, nr 1. Popularna historia miasta.
Ślad składania.
35. –
366. PIETRASZEWSKI Józef: Sandomierz. Przewodnik po mieście. Sandomierz: Sandomierski Oddział PTK, 1938. – 63 s., il., 17 cm, brosz. wyd.
Bibljoteka Sandomierska nr 6. Popularny przewodnik sławiący piękno
sandomierskiego grodu, jego przeszłość i zabytki.
40. –
132
367. PIETRUSZYŃSKA Jadwiga (1909-1995): Dudy wielkopolskie. Poznań:
Instytut Zachodnio-Słowiański, 1936. – 80 s., il., mapka, 24 cm, brosz.
wyd. Archiwum Etnograficzne, z. 2. Monografia etnograficzna związana
z szeroko rozpowszechnioną w II Rzeczypospolitej kulturą dudziarską na
terenie Wielkopolski wraz ze spisem czynnych ówcześnie dudziarzy. Drobne
zagięcia okł.
45. –
368. PODZIEMIA zamku poznańskiego. Oprac. staraniem i wydano nakł. Koła
Farmaceutów U.P., Poznań: Koło Farmaceutów U.P., 1927. – 30, [2] s., il., 23
cm, brosz. wyd. Podziemia zamku poznańskiego, dawnej własności cesarza
niemieckiego, zaadaptowane przez Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu
Poznańskiego. Grzbiet brosz. lekko nadpęknięty i podklejony.
30. –
369. [POLACY w świecie] CAŁA Polska myślą i sercem z Rodakami zagranicą.
(Referat dla wsi i wojska). Warszawa: Tow. Pomocy Polonii Zagranicznej,
1939. – 7, [1] s, 22,5 cm (adl.) OGNIWA polskości w świecie. Warszawa:
[b.w.], 1939. – [16] s., 24 cm, współopr. brosz. Obydwie broszury (pierwsza
opr. w drugą)są związane ze zbiórką na Fundusz Szkolnictwa Polskiego
Zagranicą i „Dzień Polaka z Zagranicy”. Druga pozycja prezentuje Polaków w krajach ościennych,
organizacje polskie za granicą, ich prasę oraz światowe
zjazdy. Tyt. okł. projektu J.
Wróblewskiego.
40. –
370. POLIŃSKI Józef (8911944): Grochów przedmurze Warszawy w dawniejszej
i niedawnej przeszłości. Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Grochowa, 1938. – 295,
X X X s., 122 il., portr., 25
cm, opr. wyd. pł. zielone ze
złoc. ramką i tyt na przednim licu. Bogato ilustrowana i szczegółowa monografia
warszawskiego Grochowa od
początków osadnictwa aż po
rok edycji. Przetarcia krawędzi grzbietu, zachowana
okładka broszury. Wewnątrz
stan bardzo dobry. 200. –
133
371. [POZNAŃ] Marcin Dostatni. Fabryka Krzeseł i Stołów. [Poznań: Fabryka, po 1935]. –
[1], 21 k., il., 15 × 24 cm, brosz. wyd. Katalog
poznańskiej fabryki krzeseł, foteli i stołów
przy ul. Dąbrowskiego.
60. –
372. PRZEWODNIK po Częstochowie i okolicy. Z 40-ma ilustracjami planem m. Częstochowy i mapą okolic. Warszawa: Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze, 1909. – 145, [2]
s., XVII s.. reklam, il., plan i mapa rozkład.,
21 cm, opr. wyd. z kolorową ozdobną krajką
i tłoczeniami. Ładny egzemplarz. 120. –
373. PRZEWODNIK turystyczno-kolejowy,
zeszyt I. Zawiera linię kolejową: Kraków
– Zakopane wraz z Beskidem Małym (częściowo), Babią Górą, Gorcami (częściowo), Spiszem, Orawą i Tatrami.
Kraków: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Krakowie, Dział Turystyki, 1933. – 83 s., [1] k. tabl. (rozkł. o dług 81 cm), il., Ilustrowany
przewodnik podług szlaku kolejowego: Kraków – Płaszów – Bonarka –
Swoszowice – Skawina – Radziszów – Leńcze – Przytkowice – Kalwaria Zebrzydowska
– Stronie – Stryszów – Skawce – Zembrzyce
– Skawce – Maków Podhalański – Osielec –
Bystra – Jordanów – Chabówka – Rokiciny
– Raba Wyżna – Sieniawa – Lasek – Nowy
targ – Szaflary – Biały Dunajec – Poronin
– Zakopane. Drobne zagniecenie i przybrudzenia.
60. –
374. [PUSTELNIK, MIŁOSNA, ZĄBKI]
ZAKŁADY Ceramiczne „Pustelnik” Spółka
Akcyjna. Dachówki, dreny, kafle, cegła. Warszawa: [Zarząd Spółki, przed 1914]. – 18 s.,
21 il. kolor., 20,5 cm, brosz. wyd. Broszura
reklamująca wyroby podwarszawskiego zakładu ceramicznego.
50. –
375. REYCHMAN Jan (1910-1975): Przewodnik po Podhalu, Spiszu, Orawie
i Północnej Słowacji. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1937. –
XVI, 258 s., [5] k. map (złoż.)., 17 cm, brosz. wyd. Zawiera szczegółowy
opis tras turystycznych, zabytków, wraz z wskazówkami informacyjnymi
134
co do bazy noclegowej, wyżywienia, komunikacji itp. Drobne uszkodzenia
grzbietu (podklejenia). Wewnątrz stan bardzo dobry.
180. –
376. ROCZNIK ziem górskich. Z polecenia Zarządu Gł. Zw. Z. G. red. Kazimierz Pawlewski. Warszawa: Związek Ziem Górskich, 1939. – 316, [3] s.,
il., [4] k. tabl. kol., [17] k. szkiców map, 24 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.:
Sprawy letniskowo-turystyczne; Sprawy planowania regionalnego; Sprawy
ludnościowe, kultury i swojszczyzny. Okładka podniszczona, pęknięta na
grzbiecie, blok poza śladem zawilgocenia dolnego narożnika początkowych
i końcowych kart czysty.
150. –
377. ROSSET Edward (1897-1989): Alkoholizm w miastach polskich. Łódź:
Sekcja do Walki z Alkoholizmem przy Magistracie miasta Łodzi, 1927. –
54, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe.
Dotyczy następujących miast: Bielsk, Bydgoszcz, Częstochowa, Dąbrowa
Górnicza, Gniezno, Grudziądz, Hajduki, Inowrocław, Jarocin, Kalisz,
Katowice, Kielce, Kościerzyna, Kraków, Leszno, Lublin, Lwów, Łomża,
Łowicz, Łódź, Łuck, Mysłowice, Pabianice, Piotrków Pleszew, Płock, Poznań, Przemyśl,
Ruda Pabianicka, Sieradz, Stanisławów, Starogard, Szamotuły, Środa, Tarnów, Tarnowskie Góry, Toruń, Warszawa,
Wilno, Włocławek, Zakopane,
Zduńska Wola i Zgierz. 45. –
378. SHAW Edward H.: Ludzie dorośli i ludzie mali w krajach dalekich. Z oryg. ang.
oprac. Helena Sterling. Warszawa: M. Arct, 1907. – 100, [1] s.,
19 cm, opr. ppł. wyd. Podpisy
własnościowe. Świat dorosłych
i dziecka w Chinach, Korei,
Japonii, Laponii, Grenlandii,
Arabii, Indiach, wśród Pigmejów, Bengalów i Indian, w Patagonii, na Wyspach Filipińskich,
w Dolinie Amazonki, Holandii,
Szwajcarii i Rosji. Drobne przybrudzenia.
50. –
135
379. SIEK Wawrzyniec: Opis historyczny miasta i parafii Staszów. Wyd. 2.
Sandomierz: [b.w.], 1937. – 97, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Monografia Staszowa i okolic (m.in. wiadomości o Rytwianach, miejscowym zamku i jego
dziedzicach, Żydach i mordzie rytualnym w Staszowie, właścicielach Staszowa, jego kościołach i kaplicach oraz cmentarzach oraz zborze ariańskim
w Staszowie).
70. –
380. SIEROSZEWSKI Wacław (1858-1945): Korea. (Klucz Dalekiego Wschodu).
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905. – [4], 423, [1], X, [2] s., 28 k. tabl.,
mapa (złoż. luzem), 18 cm, opr. pł. Praca etnograficzna z okresu pobytu
w Korei w 1903/1904 r. podczas powrotu z zesłania do kraju. W rozdziałach m.in.: Kilka słów o wierzeniach korejskich; Góry Korejskie; Tygrysy.
Zwierzyna i myśliwstwo; Wieśniacy i ich zwierzęta domowe; Cmentarze
i pogrzeby; Ród. Małżeństwo. Położenie kobiety; Odzież korejska; Władanie ziemią, przemysł i handel; Społeczeństwo; Seul w przeddzień wojny.
Mapa nieco popl. Czysty egz.
100. –
381. SINIARSKA-CZAPLICKA Jadwiga (1913-1986): Kronika papierni w Jeziornie 1760-1960; [tekst przepisała Józefa Brzozowska ; oprac. graf. Henryk
Kubik]; Warszawskie Zakłady Papiernicze w Jeziornie. [Jeziorna]: Warszawskie
Zakłady Papiernicze, 1961. – [2], 103, [1] s., il., 30 cm, opr. karton z obwol.
Dzieje zlikwidowanej już papierni w Jeziornie koło Warszawy.
150. –
136
382. SKALSKI Jan: Wisła i jej znaczenie. Warszawa: [b.w.], 1935. – 29,
[3] s., 16 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka
Wiedzy Praktycznej. Popularny opis
wędrówki nurtem Wisły od Krakowa po Gdynie z charakterystyką nadwiślańskich miast i miasteczek. Egz.
nierozcięty.
40. –
383. SŁUSZKIEWICZ Edmund:
Przewodnik po Sanoku i Ziemi Sanockiej. Z ilustracjami i 2 mapami.
Sanok: Pol. Tow. Tatrzańskie, 1936.
– 120, [16] s., [1] k. mapka złoż., il.,
plan w tekście, 16 cm, brosz. wyd.
Popularny przewodnik po Sanoku
i jego okolicach z uwzględnieniem
zabytków i zaznaczeniem obecności
Łemków i Bojków. Podręczny informator miejski. Niewielki ślady zacieków na okł. oraz pierwszych i ostatnich
kartach. Grzbiet brosz. nadpęknięty.
120. –
384. STATUT Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej na Podolu. [Winnica
(druk)]: Wyd. PMS na Podolu, 1917. – 8 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Statut podpisali członkowie Komitetu organizacyjnego: Rudnicka-Jaroszyńska, X. A.
Jaroszewicz, Zdzisław Grocholski i X. Nosalewski. Na kilku kartach numery
rzymskie od I-IV wpisane kredką. Poza tym czysty egz.
30. –
385. STATUT Towarzystwa Prawidłowego Myśliwstwa w Ostrowcu Kieleckim.
Ostrowiec: [b.w.], 1930. – 32 s., 15,5 cm, opr. karton wyd. Towarzystwo
zarejestrowane w 1929 r. na terenie starostwa opatowskiego i mające siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Członkowie założyciele: Karol Herman,
Stanisław Makarewicz, Władysław Mieczyński, Karol Lirsz, Kazimierz
Żebrowski i Wacław Choroszyński. Tyt. okł. Nakład 100 egz. Rzadki druk
regionalny.
80. –
386. SUJKOWSKI Antoni (1867-1941): Geografia ziem dawnej Polski. Z 204
ilustracjami i 48 mapami. Warszawa: Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów,
1918. – X, 488, [12] k. map złoż. (trzykolorowe, w tym jedna wielobarwna),
214 il. i mapy w tekście, 28,5 cm, opr. ppł. Geografia obejmująca również
ziemie dawnej Rzeczypospolitej z Dolnym Śląskiem, Ukrainą, Litwą, Żmudzią, Kuronią, Inflantami i Białorusią. K. V-VI (przedmowa) przestawione
przez introligatora.
100. –
137
387. [SWARZĘDZ] Antoni Tabaka – Swarzędz. Specjalna Fabryka Krzeseł
i Stołów. [Swarzędz: Fabryka A. Tabaka, 1937. – [4], 44, [23] s., il., 19 × 29
cm, opr. karton. wyd. Katalog stylowych krzeseł i stołów (dębowych i orzechowych) swarzędzkiej fabryki mebli wraz z cennikiem.
80. –
388. SYDOW Marian (1890-1948): Toruń – jego dzieje i zabytki. Toruń: Druk.
Toruńska S.A., 1929. – V, [2], 125 s., [1] k. tabl., 16,5 cm, brosz. wyd.
Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Historia miasta wraz ze szczegółowym opisem jego zabytków.
60. –
389. SYMONOLEWICZ Konstanty: Miraże mandżurskie. Warszawa: Sgł.
Gebethner i Wolff, 1932. – 291, [4] s., 24 cm, brosz. wyd. Pierwszy polski
opis całościowy Mandżurii, chińskiej prowincji, gdzie po rewolucji bolszewickiej istniało duże skupisko emigracji rosyjskiej oraz polska kolonia
w Charbinie. Spis treści: Prowincja Rzeki Czarnego Smoka. Źdźbło gaolianu i ziarnko prosa. Noc w Barimie. Plusquamperfectum. Czerwone Brody.
Głębie i mielizny. Trzy świątynie. Szczyty i szczeble. Arystydes chiński.
Generał U. Grobowiec Filozofa. O grzeczności i formach towarzyskich.
Rodzina. Muzy. Epulae. Żyjemy według księżyca. Arteria Kraju. Wczoraj
i dziś (historia Kolei Chińskiej Wschodniej). Wczoraj i dziś (ciąg dalszy).
Wczoraj i dziś (dokończenie). Panorama Charbina. Ci, co idą od Wschodu.
Każdy u siebie. Polonia. Polonia (dokończenie). Państwo Leśne. Karta tyt.
i przedtyt. nieco zaplamione.
100. –
390. SZAFER Władysław (1886-1970): U progu Sahary: Wrażenia z wycieczki
do Tunisu odbytej na wiosnę 1924-go roku. Cieszyn: Kresy, 1925. – 181,
[2], s., il., [30] k. tabl., 23 cm, opr. wyd. pł. Znakomity materiał etnograficzny znanego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lekko poplamiona
okładka, blok czysty.
100. –
138
Szafer… poz. 390
391. SZERMENTOWSKISCHUMMER Eugeniusz M.
(1904-1970): Litwa. Lwów:
PWKS, 1933. – 32 s, fot., 18,5
cm, brosz. wyd. Szkic o Litwie
Kowieńskiej i jej stosunku do
Polaków w okresie międzywojennym.
30. –
392. SZYDŁOWSKI Tadeusz (1883-1942): Ruiny
Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie
zabytków sztuki na ziemiach
Małopolski i Rusi Czerwonej.
Z 227 rycinami i mapką orjentacyjną. Lwów: Namiestnictwo i Wydział Krajowy,
[1919]. – [VIII], 213, [2] s.,
mapa, liczne il. w tekście, 29
cm, opr. pł. z tłocz. złotem
tyt. na licu i grzbiecie, przednia okł. brosz. zach. Opracowanie dotyczące
zniszczeń zabytków podczas I wojny światowej. Zawiera unikalny materiał
ikonograficzny z 227 wizerunkami dworów i pałaców polskich, kościołów,
cerkwi i synagog na Kresach Wschodnich. Papier kredowy. Obtarcia opr.,
litery na grzbiecie wyblakłe. Wewnątrz stan dobry.
180. –
139
393. ŚWIĄTKOWSKI Wacław: Lubelskie. Czwarta wycieczka po kraju. Warszawa: Nakł. autora, 1928. – 140 s., il., [2] mapy, 23 cm, brosz. wyd.
Dotyczy następujących miast i miasteczek: Annopol, Antopol, Babin,
Bełżyce, Białawin, Biskupice, Bochotnica, Bronowice, Brzeźno, Buszówno, Bychawa, Chełm, Chodelm, Cynków, Czechówka, Czechówkarz,
Czemierniki, Czernięcin, Czesławice, Czwartek, Dąbrowica, Dęblin,
Dęblin, Dryszczów, Dubienka, Fajsławice, Firlejowszczyzna, Forsztat,
Gałązówkarz, Garbów, Gołąb, Gorzków, Gościeradów, Hańsk, Horodło,
Irena, Izbica, Janowiec, Jastków, Józefów nad Wisłą, Kalinowszczyzna,
Kamień, Kazimierz Dolny, Kijany, Kluczkowice, Kobyle, Konopnica,
Końskowola, Krasnystaw, Kraśnik, Krupe, Krzywe, Kulemczyce, Kurów, Lemszczyzna, Lubartów, Lublin, Łączna, Łąki, Łopiennik, Łowcza,
Markuszew, Mokradki, Moszczanka, Nałęczów, Niedrzwica, Niemce,
Olbięcin, Opole, Osada Wysokie, Parchatka, Parczew, Piaski Luterskie,
Piotrawin, Porz, Puławy, Rachów, Radowiec, Rejowiec, Rury, Rybitwy,
Sadurki, Sczekarzew, Siedliszcze, Siemien, Siennica Różana, Sławinek,
Stołpie, Strzelce, Świeciechów, Świerszczów, Święcica, Tarnogóra, Tarnów,
Tatary, Turobin, Uchanie, Urzędów, Wąwolnica, Wereszczyn, Wieniawa,
Włostowice, Wojciechów, Wojsławice, Wólka Żółkiewska, Wrzelowiec,
Wysokie Lubelskie, Zawieprzyce, Żółkiewka, Żyrzyn.
90. –
394. ŚWIĄTKOWSKI Wacław: Płockie i południowa Lubelszczyzna. Trzecia
wycieczka po kraju. Warszawa: [b.w.], 1927. – 77, [3] s., k. map [2] (złoża.),
il., 23 cm, brosz. wyd. Obejmuje m.in. opisy krajoznawcze następujących
miejscowości: Bielsk, Bieżuń, Bielsk, Bieżuń, Biłgoraj, Bobrowniki, Bodzanów, Chociszew, Ciachcin, Czerwińsk, Dobrzyń nad Drwęcą, Dobrzyń
nad Wisłą, Drobin, Frampol, Gołub, Goraj, Hrubieszów, Janów, Józefów,
Karnków, Kikół, Klemensów, Krasnobród, Kryłów, Krzeszów, Kuczborg,
Lipno, Łochocin, Mała Wieś, Modliborzyce, Modlin, Mokrsk, Nowa Osada, Obory, Ostrowite, Płock, Raciąż, Radomice, Radomin, Radzanów,
Radziwie, Rościszew, Rypin, Sierpc, Skępe, Słupno, Starorypin, Strzegowo,
Szczebrzeszyn, Szpetal, Szreńsk, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Tyszowce,
Umierzysz, Węgrzynów, Wymyślin, Wyszogród, Zaklików, Zakroczym,
Zamość, Zwierzyniec, Żuromin.
80. –
395. TRETER Mieczysław (1883-1943): Przewodnik po Muzeum imienia Książąt
Lubomirskich we Lwowie. Lwów: Z.N.I. Ossolińskich, 1909. – 121, [3] s.,
[12] k. tabl., 20,5 cm, opr. ppł., okł. oryg. opr. zach. Przewodnik po salach
Muzeum Ks. Lubomirskich stanowiących integralną część Zakładu im.
Ossolińskich we Lwowie z pamiątkami narodowymi, zbrojownia, pokojem
Kossaka, galerią obrazów oraz gabinetem monet i medali polskich. Okł.
brosz. ze śladami niewielkich odbarwień.
200. –
140
396. VERZEICHNIS sämmtlicher Ortschaften der Provinz Schlesien mit Angabe
des Kreises, des Amtsgerichtsbezirks und der Postanstalt, durch welche die
Bestellung der Postsendungen ausgeführt wird. Berlin: Reichsdruckerei,
1901. – XVI, 321 s., 25 cm, opr. ppł. biblioteczna z epoki. Spis miejscowości
Dolnego i Górnego Śląska z podziałem na powiaty, urzędy sądowe i pocztowe. Otarcia opr., ubytek narożnika karty tyt., zabrudzenia niektórych
kart, w tekście poprawki i notatki oraz na osobnej karcie.
180. –
397. [WARSZAWA – książka telefoniczna]. Spis abonentów sieci telefonicznej
M.St. Warszawy P.A.S.T. i warszawskiej sieci okręg. P.P.T.T. Rok 1939/1940.
Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, 1939. – [8],
610, [4], 26,5 cm, brosz. wyd. Ostatnia książka warszawska II Rzeczypospolitej zawierająca spis abonentów prywatnych, instytucji rządowych, komunalnych i wojskowych z adresami abonentów wg branż i zawodów. Nieocenione
źródło informacji osobowej, politycznej i regionalnej. Druk dwuszpaltowy.
Oryginalne dziurkowanie przy krawędzi (ślad po przywieszeniu książki w rozmównicy publicznej). Brak stron I-XXIV (objaśnienia). K. tyt. i skorowidz
uzup. Karty z zasobem informacyjnym czyste. 250. –
398. [WARSZAWSKA gubernia] OBZOR Warszawskoj gubernii za 1880 god.
(Priłożienije k wsienodannnejszemu otczietu). B.m.:
b.w., 1880]. – [4], 87, [80] s.,
tabele statystyczne, 29,5 cm,
opr. pł. tłocz. z epoki. Monografia guberni warszawskiej
pod względem struktury
zatrudnienia w przemyśle
i rolnictwie, ekonomicznym,
gospodarki społecznej (m.in.
mosty, drogi kołowe i żelazne), oświaty, zdrowia i opieki społecznej oraz stosunków
agrarnych i reform rolnych.
Język rosyjski, Pierwsze 25
stron i kilkanaście ostatnich ze śladami zatłuszczenia. Tylna okł. nadpęknięta
w połowie.
300. –
141
399. [ W ŁOCŁ AW EK ] „POL A RS”. Fabr yka krzeseł
i foteli. [Włocławek: Fabryka
ok. 1930]. – 28 s., il., 15 × 24
cm, brosz. w yd. Katalog
włocławskiej fabryki krzeseł
i foteli przy ul. Kilińskiego
założonej w 1917 r. 60. –
400. [WŁOCŁAWEK] SPR AWOZDANIE Komunalnej
Kasy Oszczędności. K.K.O.
powiatu włocławsk iego.
Centrala we Włocławku, ul.
Brzeska 8 (…). Włocławek:
K.K.O., 1938. – [8] s., il., leporello, 29 cm, brosz. wyd.
Sprawozdanie z działalności K.K.O. za rok 1938 (X).
Obejmuje bilans zysków i strat oraz sprawozdanie dyrekcji i komisji rewizyjnej oraz zestawienia porównawcze za minione lata. Władze K.K.O. pow.
włocławskiego: Gajzler Czesław, Czyżewski Stefan, Dorsz Antoni, Jaskólski
Wincenty, Nowakowski Józef, Polnisiak Szczepan, Tomczak Walenty, Nowicki Teodor, Nowakowski Witold, Pomianowski Witold, Stypa Kazimierz,
Idzikowski Stanisław, Panasiewicz Bogumił i Wiliński Edward. Na okł.
fot. gmachu K.K.O. we Włocławku. Stan bardzo dobry.
75. –
401. WOJCIECHOWSKI Tadeusz (1838-1919): Chrobacya. Rozbiór starożytności
słowiańskich. Napisał … T. 1. Kraków: „Kraj”, 1873. – [2], 341, [3] s., 22 cm,
opr. pł. Praca późniejszego profesora historii polskiej Uniwersytetu Lwowskiego o rozsiedleniu się dawnych Słowian. Tom 1 omawia metody badawcze
i etnografię. Tom II poświęcony historii nie został wydany.
120. –
402. WOJCIECHOWSKI W.: Świecie Pomorskie niegdyś a dzisiaj. Grudziądz:
W. Kulerski, 1912. – 84 s., il., 20 cm, brosz. wyd. Historia i przewodnik
po zabytkach Świecia i okolicy regionu.
100. –
403. ZAHORSKI Władysław (1858-1927): Przewodnik po Wilnie. Wyd. 5,
przejrz. i uzup. Przez Marję Łowmiańską. Wilno: J. Zawadzki, 1935. – VIII,
200 s., pl. (kolor., rozkł.), il. 15,5 cm, brosz. wyd. Popularna edycja słynnego
wileńskiego przewodnika z kolorowym efektownym planem 60 × 50 cm
(Skala 1:125 00). Plan z datą 1936 (stanowi integralną część przewodnika).
Okł. przednia uszkodzona, wewnątrz czysty egz.
120. –
142
404. ZARUSKI Marjan (1867-1941): Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki,
wrażenia i opisy. Wyd. 2. Lwów: PWKS, 1934. – XII, 272 s., il., 23 cm,
brosz. wyd. Podpisy i zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Kilkanaście wędrówek tatrzańskich autorstwa niezwykłej postaci: pioniera żeglarstwa i wychowania morskiego w Polsce oraz wybitnego taternika. Grzbiet
podklejony taśmą, k. 69-70 uzupełnione.
80. –
405. ZARUSKI Marian (1867-1941): Wśród wichrów i fal. Warszawa: Główna
Księgarnia Wojskowa, 1935. – 111, [4] s., [17] k. tabl. (w ramach paginacji), 28 cm, opr. karton wyd. z obwol. Układ graficzny, oprac. fotografii
(autorstwa M. Zaruskiego), oprawa i kolorowa plansza Atelier (Anatol)
Girs – (Bolesław) Barcz. Opowiadania żeglarskie z podróży jachtowych po
morzach słynnego generała Wojsk Polskich, podróżnika, taternika i żeglarza.
Stan bardzo dobry. Ładny egz.
180. –
406. ZIEMIA śląska. Oprac. A. Mikulski. Katowice: Agencja Publicystyczno-Prasowa „Trzy Zagłębia”, 1937. – 56 s., [48] s. tabl. (w tym 48 s. tabl.
fot.), 31,5 cm, opr. pł. Album widoków ukazujący województwo śląskie
II Rzeczypospolitej, zarówno części przemysłowej jak i rejonów górskich.
Wśród autorów fotografii m.in. Jan Bułhak (Wilno), Henryk Poddębski
(Warszawa), Czesław Datka (Katowice).
150. –
143
407. [ŻEGLARSTWO] W daleki rejs 1937. Lwów: Tow. Przyjaciół Organizacyj
Morskich Lwowskiej Młodzieży Akademickiej, 1937. – [16] s., il., 22,5 × 21
cm brosz. wyd. Zawiera m.in. opis 3 rejsów yachtu „Krzysztof Arciszewski”
po Bałtyku. Redakcja: Leszek Wieleżyński; okł., rys. w tekście i układ graf.:
Tadeusz Maciejko; fotografie: Mieczysław Kołodziej, Tadeusz Merstallinger,
Jan Mięsowicz, Andrzej Progulski i Stanisław Szymborski.
60. –.
K A R T O G R A F I A
M A P Y
P L A N Y
A R C H I T E K T O N I C Z N E
408. ĆWIKIEL Józef Bogumił: Komunikacja autobusowa na drogach publicznych w Polsce w 1930 r. Warszawa: Ministerstwo Robót Publicznych,
Departament Drogowy, 1930. – 18 s.,
[2] k. map złoż. (w tym jedna kolor.),
30 cm, brosz. wyd. Stan komunikacji autobusowej w 16 województwach
Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze statystyką. Mapa kolorowa 69 × 58 cm
obrazująca cyrkulację połączeń autobusowych między poszczególnymi
miejscowościami.
150. –
409. INFLANTY – Łotwa. Karte
von der zum privaten Gute Bilsteinshof. Hoflage Stakle. N? 1. 1882. –
mapa 30 × 85 cm, rysowana tuszem
na papierze, kolorowana akwarelą,
urzędowe pieczęcie, podpisy nieczytelne, odręczne opisy, tabela z zestawieniem powierzchni użytków,
podziałka liniowa: „Maassstab von
1000 Ellen”; sporządzono: „Bilsteinshof 30 Mai 1882; w miejscach składania przetarcia i podklejenia; bardzo
efektowna. Mapa prywatnych dóbr,
z obecnie w centralnej części Łotwy,
stemple Ryskiego Wydz. na odwrocie
z datą 1910.
150. –
410. KOMOROWO. Pierworys gruntów rozparcelow. majątku
państw. Komorowo. w gm. Wyszków, pow. Pułtuskim, województwie Warszawskiem położonego.
Wyciąg z pierworysu. Pomiaru na
gruncie dokonał w roku 1924 i pierworys mniejszy sporządziła według
145
południka magnesowego w tymże roku, Starszy pomocnik geometry Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie /-/ Janina Kopytowska. Format
75 × 52 cm, czarny i czerwony tusz, jedwab, kolorowany akwarelami, odręcznie opisany, różne pieczątki urzędowe w tym: Wyciąg niniejszy zgodny
z oryginałem Warszawa, dn. 20 lutego 1936 roku, podpisy, tabela z Wykazem powierzchni ogólnej, Opis gruntów przyległych powiatu pułtuskiego,
Wykaz znaków z użytymi kolorami oznaczeń, skala liniowa Podziałka
1:5000, ślady składania i zagniecenia, stan dobry.
250. –
411. KORNACZÓWKA. Plan Podolskoj gub. Uszickago uez. im. Kornaczowki
wladienja pomieszczicy Marii Wladisławowny Kosteckoj. Plan majątku
ziemskiego rys. tuszem i kol. akwarelą na jedwabiu 156 × 99 cm, z zaznaczeniem budynków, dróg, zalesienia etc. oraz wyliczeniem wielkości. Ślady
składania, stan bardzo dobry. (por. poz. 142, 143)
200. –
412. [KRAKÓW] Plan domu mieszkalnego W.P. Stanisława Mitery w Krakowie na Olszy ul. Ks. Bisk. Bandurskiego. Kraków 20.V.1936. – proj. Dypl.
Arch. Tadeusz Rutkowski. Projekt formatu 33 × 124 cm, na papierze, całość
składana w harmonijkę, odbitka ozalidowa kolorowana akwarelą, czerwone
pieczątki architekta, różnego rodzaju
adnotacje, poprawki i uwagi. Zawiera:
sytuacja 1:500, rzuty piwnic, parteru,
I i II piętra, więźby, widok tylny, widok
frontowy, przekrój przez klatkę schodową, dodatkowo oryginalne kalki z ww.
rysunkami wykonane tuszem oraz plan
na wykonanie urządzenia wodociągów
w realności. Odbitka ozalidowa na płótnie, kolorowana, 33 × 56 cm. 150. –
413. [KRAKÓW] Plan przebudowania Facyaty w Domu N 9n/222 przy ul.
Grodzkiej. Format 65 × 36 cm; na papierze, rys. tuszem, kolorowany akwarelą; pieczęcie magistratu m. Krakowa, znaczek opłaty skarbowej. Fragment
przebudowywanej elewacji, przekrój, rzut parteru i piętra; prawy dolny róg
adnotacja urzędowa: „N.274. Plan niniejszy kwalifikuje się do zatwierdzenia w budownictwie miejskim. Kraków d. 5 września 1863 r. Na liniach
składania pęknięcia. Bardzo dekoracyjny.
250. –
146
414. K RÓL E S T WO Po l skie. Mappa gubernij Królestwa Polskiego dla cyklistów.
Warszawa: Nakład i własność
M.Poturaja, 1894. – mapa
55 × 44,5 cm, litografowana,
z zaznaczonymi szosami 1go
i 2go rzędu, dróg pocztowych
oraz żelaznych; Granice państwa oraz guberni zaznaczone czerwoną linią. Wydana
w okresie powstawania ruchu
cyklistów w kraju. Ślady składania, drobne nadpękniecia na
złożeniu, stan dobry. 250. –
Facyata… poz. 413
415. MŁYN wodny w Kornaczówce [na Podolu] Wgo Wł. Mazurowskiego.
Plan rys. tuszem i kol. akwarelą na jedwabiu 54 × 60 cm; w sześciu
przekrojach, składany, z przełomu XIX i XX w., ze stemplem: St. Małyszczycki inżenier Warszawa, Smolna, 7. Stan zachowania nienaganny.
(por. poz. 142, 143)
200. –
147
416. MÜLLER Johann (18091874): Atlas zum Lehrbuch der
kosmischen Physik. Enthaltend
33 zum Theil colorirte Tafeln in
Stahlstich. 2. verm. Aufl. Braunschweig: Vieweg, 1865. – [6] s., 33
k.tabl. (w tym rozkładane mapy
i widoki), 23 cm, opr. pł. z szyldem ze złoc tyt. na grzbiecie. Autor atlasu był wykładowcą fizyki
i technologii na Uniwersytecie we
Fryburgu. Bardzo sugestywne staloryty kolorowane ręcznie przedstawiające rozgwieżdżone niebo
na błęktnym tle ukazujące różne
zjawiska na niebie w realistycznym
krajobrazie: światło zodiakalne
oraz poświatę księżyca na nocnym
niebie Fryburga, przejście komety
Donatiego w 1858 r., miraż w Abisynii, zorzę polarną w Norwegii,
ukazaną na tle menhirów. Oprawa
zaplamiona, wnętrze czyste z miejscami pojawiającymi się rdzawymi
plamkami, głównie na bibułkach
przed rycinami.
250. –
417. POLSKA oraz okolice Warszawy, Warszawa: Wyd, „Świt”,
1939, mapa kolorowa składana,
43,5 × 36,5 cm. Skala 1:2 500 000.
Oficjalna mapa okupacji ziem polskich przez Rzeszę Niemiecką z zaznaczeniem ziem nowoutworzonego
Generalnego Gubernatorstwa oraz
terenów wcielonych do ZSRR po
17 września 1939 r. Zawiera również mapkę Warszawskiego Węzła
Kolejowego. Częściowo ręcznie kolorowana z zaznaczeniem dodatkowym granic GG i terenów województwa wileńskiego odstąpionych
148
Litwie przez ZSRR. Występują niewielkie różnice w kolorystyce mapy
w zestawieniu z opisem co potwierdza informacja o tej rzadkiej mapie
reprodukowanej w „Imago Poloniæ” T. Niewodniczańskiego, t. I, s. 196197. Charakter tej mapy (kolorowanie i ręczne zaznaczanie granic) wynika prawdopodobnie z faktu, iż wydano ją tuż przed wrześniem 1939 r.
względnie zaraz po zakończeniu działań wojennych kiedy granice nie były
jeszcze ustalone. Wydawca pragnąc rozpowszechnić ją dokonał poprawek
w formie nałożenia kolorów na obszary okupowane i zaznaczenia granic
oraz nadrukowania informacji. Ślady składania, drobne przebarwienie
i nadkruszenie złożenia w okolicy Sarn.
250. –
149
418. [POLSK A] TOPOLNICKI
Jan: Mapa Rzeczypospolitej Polskiej
ułożona i rysowana w roku 1862 przez
…, podług map Lelewela, Wrotnowskiego i Zanoniego i podług opisów
Balińskiego, Lelewela i St.Sarnickiego a wydana przez Karola Wilda we
Lwowie r. 1864. – mapa litografowana
kolorowa 55 × 76 cm, składana w formie książeczki, podklejona na płótnie, w okładce. Drobne przeżółcenia
krawędzi mapy, okładka z pękniętym
grzbietem. Na okładce adres: Lwów
Gubrynowicz i Schmidt.
180. –
419. PRUDNIKI. Plan gruntów
folwarku Prudniki I w gminie Ilskiej
powiecie Wilejskim województwie
Wileńskim położonego. Pomiaru na
gruncie dokonał w roku 1927 i plan
sporządził według południka magnetycznego w tymże roku Mierniczy
Upoważniony przez Ministerstwo Reform Rolnych Witold GodyckiĆwirko. Plan 46 × 41 cm, na jedwabiu, rys. tuszem, kolorowany akwarelą,
odręcznie opisany; tabela z wyszczególnieniem powierzchni i podanymi
kolorami użytymi do oznaczenia poszczególnych użytków, tabela z wykazem miar, skala liniowa z podziałką miary metrycznej 1:5000, obok
tytułu u góry mapy dopisek ołówkiem: właściciel Antoni Józefowicz.
Ślady składania.
100. –
420. SAWICKI Ludomir (18841928): Przyczynki do bibljografji kartograficznej
ziem polskich wyd. przez
… I: Spis map Archiwum
Wojennego w Wiedniu odnoszących się do ziem polskich. Warszawa: Główna
Księgarnia Wojskowa, 1920.
– XIX, [3], 441, [4] s., 23,5
cm, brosz. wyd. Obejmuje
spis 2488 map wraz z krót-
150
kim opisem odnoszących się do poszczególnych zaborów, ziem historycznych, województw, powiatów, miast, map historycznych, grup rzeczowych
i rękopisów. Dołączono dokładne skorowidze ułatwiające poruszanie się
w zbiorze.
150. –
421. [SUDETY] Reise-Karte durch die Mährisch-Schlesischen Sudeten. Neue
verbesserte Ausgabe. Maßstab 1 : 200 000. Freiwaldau-Gräfenberg: A.Blažek,
[przed 1915]. – mapa 62 × 54 cm, kol. składana w kartonowej okładce, po
złożeniu 15,5 cm. Reiseführer durch die Sudeten. Czerwoną linią zaznaczono
szlaki turystyczne. Miejscami nadpęknięcia na złożeniu.
100. –
422.
[WARSZAWA] DYNASY
4. Projekt zamienny domu mieszkalnego 3 piętrowego. (kamienica na
rogu ul. Dynasy i ówczesnej ul. Zajęczej) Nazwisko i Imię Budującego
(Wł. Bud.): Gustaw Lauter i Włodzimierz Nipanicz, Nazwisko i Imię
Autora projektu: Feliks Sztompka
Dypl. Budowniczy, Projekt zatwierdził dn. 12 stycznia 1939 r.
Za Prezydenta Miasta Dyrektor Wydziału Inż.-arch. K. Saski. Format
32,5 × 241 cm; karton naklejony na
tekturę, całość składana w harmonijkę; rysunki tusz i akwarela; okrągłe pieczątki: „Zarząd Miejski w m.
stoł. Warszawie”, nadzoru budowlanego, projektantów, sprawdzających,
podpisy, różnego rodzaju adnotacje,
poprawki i uwagi. Zawiera: Plan orientacyjny 1:10000, Plan sytuacyjny
1:500, rzuty piwnic, parteru, 1 p., 2 i 3 p., przekrój AB i CD, elewacja od
ul. Zajęczej i Dynasy, skala 1:100.
200. –
423. WARSZAWA. Plan nadbudowy 5. piętrowego budynku, którego właścicielami byli Piotr i Wincenty Hoserowie, w Alejach Jerozolimskich w Warszawie.
Budynek usytuowany był na działce zakupionej przez Piotra Hosera, znanego
ogrodnika, kuratora Ogrodu Saskiego. W 1848 r. i latach następnych, został
stworzony w kwartale między Al.Jerozolimskimi, ul. Nowogrodzką i Składową
[obecnie Pankiewicza] doskonale zagospodarowany ogród, funkcjonujący później pod firmą „Bracia Hoserowie”. Budynek znajdował się w centralnej części
działki, z wejściem od Al.Jerozolimskich, pod nr. hipotecznym 6370. Plan złożony z 10 arkuszy 34 × 20 cm, rys. tuszem, kol. akwarelą, podklejony płótnem,
151
składany w harmonijkę. Pokazane są wszystkie
kondygnacje, zaczynając od piwnic i fundamentów, poprzez pięć pięter i poddasze. Dołączone,
przypięte sznurem z lakową urzędową pieczęcią,
7 stron aktów zezwalanych na rozbudowę. Plany
potwierdzone znaczkami skarbowymi, pieczęcią
z 28 czerwca 1912 r. i podpisem urzędowego inżyniera architekta.
1 000. –
424. [WISŁA] Plan poglądowy rzeki Wisły od
Zawichostu km.287 do dawnej granicy pruskiej
km.704. Podziałka 1:50.000. Kop. H. Kostia IX.
1915. – mapa wstęgowa formatu 29 × 776,5 cm,
sklejona z 6 ark. papieru, składana w harmonijkę, kolorowa litografia, liniowa podziałka 0,01
sąż. = 1 Wiorst. Mapa wzorowana na planach
wykonanych pod nadzorem Wilhelma Kolberga
w latach 1860-1866, niemniej w wersji skróconej
– bez odcinka od Niepołomic do Zawichostu.
Stan bardzo dobry.
600. –
Warszawa… poz. 423
425. WOLA Ossowińska. Plan Gospodarczy
dla Lasów Dóbr Prywatnych Wola Ossowińska
Pożyczką Bankową obciążonych. Gubernia Lubelska, Leśnictwo Łuków. Kommissya Rządowa
Przychodów i Skarbu. Niniejszy Plan Gospodarczy,
obejmujący kart 3 wyraźnie kart Trzy zatwierdza.
[W] Warszawie dnia 14/26 Mca Maja roku 1859.
– 4 karty formatu 34 × 48 cm: 1. stanowi okładkę:
papier czerpany z ww. tytułem odręcznie napisanym; 2. w formie druk. formularz zawiera odręcznie napisany tytuł, daty, podpisy Dyr. Wydziału
Rzeczywistego Radcy Stanu i Naczelnika Sekcyi,
czerwona pieczęć lakowa z wtopionym w nią sznur-
152
Wisła… poz. 424
kiem łączącym dwie następne karty; 3. Plan Gospodarczy Obrębu Jadwiga Lit.
Las Wysokopienny Mieszany w kolei lat 90. tabelaryczne zestawienie i opis stanu
i gospodarki drzewostanem w okresie 1860-1889 r.; 4. mapa Lasów Obręb Jadwiga, rys.tuszem, kolorowana akwarelą, podziałka 200 prętów na 1-na ławkę,
miara skali liniowej w prętach, prawy dolny róg podpis sprawdzającego. Niewielki
ubytek górnej krawędzi, spowodowany zbutwieniem papieru.
200. –
426. ŻUŁAW Y Wiślane – mapa. Amsterdam: Joannes Janssonius, wg
Olofa Hanssona Svarta, stan pierwszy, [1641]. – TR ACTUUM BORUSSIAE, circa Gedanum
et Elbing a m: ab incolis
WERDER appellati, cum
adiuncta NERINGIA, nova
et elaboratißima delineatio.
Authore Olao Ioannis Gotho. Skala ok. 1:130 000.
Miedzioryt 41 × 48,5 cm,
lekko kolorowany, po konserwacji.
800. –

Podobne dokumenty