Kalendarz roku szkolnego 2013

Transkrypt

Kalendarz roku szkolnego 2013
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5
02.09.2013 - rozpoczęcie roku szkolnego
I semestr - 02.09.2013 - 19.01.2014r.
II semestr - 20.01.2014 – 27.06.2014r.
10.09.2013 -zebrania obowiązkowe z wychowawcą
01.10.2013 – konsultacje z nauczycielami
14.10.2013 -Dzień Edukacji Narodowej
01.11.2013 – dzień wolny
05.11.2013 – konsultacje z nauczycielami
08.11.2013 -szkolne obchody Święta Niepodległości
10.12.2013 -zebrania obowiązkowe z wychowawcą
20.12.2013 -Wigilie klasowe
23.12.2013-31.12.2013 - zimowa przerwa świąteczna
do 13.01.2014- wystawienie ocen semestralnych
21.01.2014- rada klasyfikacyjna
23.01.2014- wywiadówka semestralna
03.02.2014 -16.02.2014 - ferie zimowe
04.03.2014 - Drzwi Otwarte w gimnazjum, zebrania obowiązkowe dla rodziców
uczniów klas 6 SP, konsultacje z nauczycielami dla pozostałych rodziców
07.03.2014 - Drzwi Otwarte w SP „Dzień Przedszkolaka”
01.04.2014 - sprawdzian klas 6 – dzień wolny od zajęć dydaktycznowychowawczych dla uczniów Gimnazjum oraz uczniów klas 1-5 Szkoły
Podstawowej*
01.04.2014- konsultacje z nauczycielami
17.04.2014 -22.04.2014 - wiosenna przerwa świąteczna
23.04.2014 - egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna-dzień wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-6 SP oraz I i II Gimnazjum*
24.04.2014 - egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza -dzień
wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-6 SP
oraz I i II Gimnazjum*
25.04.2014 -egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego-dzień wolny
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-6 SP oraz I i II
Gimnazjum*
29.04.2014 - szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
02.05.2014 -dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
06.05.2014 - zebrania obowiązkowe z wychowawcą
31.05.2014 - Dzień Dziecka i Dzień Sportu – Festyn Szkolny (sobota)
03.06.2014 - konsultacje z nauczycielami
do 09.06.2014 - wystawienie ocen końcoworocznych
17.06.2014 - rada klasyfikacyjna końcoworoczna
20.06.2014- dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
27.06.2014 -zakończenie roku szkolnego
28.06.2014-31.08.2014 - ferie letnie