OD REDAKCJI

Transkrypt

OD REDAKCJI
OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy
Oddajemy do Państwa rąk 22 numer, specjalny "Alkoholizmu i Narkomanii", skła­
dający się z Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu oraz artykułów w dwóch
blokach tematycznych. Pierwszy dotyczy badań poczucia koherencji i picia alkoholu przez młodzież, drugi farmakologicznych metod zapobiegania nawrotom i zmniejszania ilości wypijanego alkoholu.
Z roku na rok poszerza się krąg Czytelników naszego kwartalnika, co przy rosną­
cych kosztach wydawniczych powoduje, że jedynie opłacenie rocznej prenumeraty
w wysokości l 2 złotych, gwarantuje regularne jego otrzymywanie (numer konta
na ostatniej stronie). Nasze czasopismo ma charakter interdyscyplinarny oraz
status czasopisma naukowego, recenzowanego, które zamieszcza prace (za które
autorzy otrzymują godziwe honorarium) z zakresu problematyki związanej z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi, spełniające wymogi zawarte
w regulaminie.
W numerze 3/20 z 1995 roku w recenzji książki Stefanii Brown pl: Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia, autorstwa dr Bohdana Woronowicza pominięty został fragment tekstu zawierający informację, iż pierwszym wydawcą w/w książki w języku polskim, w 1990 roku był Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich.
W numerze 4121 z 1995 roku zamieszczone zostały dwa teksty autorów zagranicznych, Davida F. Duncana: What is a drug policy? oraz Erica Klinenberga: Redefining U.S. Drug Policy, poprzednio opublikowane w "Substance Abuse", 1994, 15,
4, pp 197-206. Redakcja składa podziękowania autorom i wydawcy za wyrażenie
zgody na przedruk w/w artykułów w naszym kwartalniku.
Redakcja uprzejmie informuje, że od 1996 roku istnieje możliwość zamieszczania płatnych reklam farmaceutyków w naszym czasopiśmie. Za treść reklamy redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Zwracamy się z prośbą do Szanownych Czytelników o nadsyłanie uwag i propozycji zarówno co do treści jak i formy publikowanych prac oraz redagowania "Alkoholizmu i Narkomanii".
9

Podobne dokumenty