Język polski Historia i społeczeństwo J.angielski matematyka

Transkrypt

Język polski Historia i społeczeństwo J.angielski matematyka
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA
W KLASACH IV - VI
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. ORŁA BIAŁEGO w CIECHANOWIE
ROK SZKOLNY 2014/2015
PRZEDMIOT
Język polski
KLASA
IV
Klimowicz A.
V
Klimowicz A.
VI
IV
Historia i
społeczeństwo
AUTOR
V
Klimowicz A.
Małkowski T
Małkowski T
Małkowski T
VI
J.angielski
matematyka
IV
Heam Izabella
Wildman Jayne
V
Heam Izabella
Wildman Jayne
VI
Wildman Jayne
IV
Lewicka H.,
Kowalczyk M.
V
VI
IV
przyroda
V
VI
IV
muzyka
V
VI
kontynuacja
Lewicka H.,
Kowalczyk M.
Lewicka H.,
Kowalczyk M.
Marko-Worłowska M.
Szlajfer F.
Stawarz J.
ŚlusarczykJ.,
Kozik R.,
Szlajfer F.
Stawarz J.
Szlajfer F.
Kowalczyk H.
TYTUŁ
Teraz polski!
Podręcznik do kształcenia
literackiego kulturowego i
językowego dla klasy 4
+ zeszyt ćwiczeń.
Sprawdź się /O świętach
Teraz polski!
Podręcznik do kształcenia
literackiego kulturowego i
językowego dla klasy 5
+ zeszyt ćwiczeń.
Sprawdź się /O świętach
Teraz polski!
Podręcznik do kształcenia
literackiego kulturowego i
językowego dla klasy 6
+ zeszyt ćwiczeń.
Sprawdź się /O świętach
„Wehikuł czasu”
Historia i społeczeństwo 4
Podręcznik dla klasy 4
+ zeszyt ćwiczeń
„Wehikuł czasu”
Historia i społeczeństwo 5
Podręcznik dla klasy 5
+ zeszyt ćwiczeń
„Wehikuł czasu”
Historia i społeczeństwo 6
Podręcznik dla klasy 6
+zeszyt ćwiczeń
WYDAWNICTWO
ROK
DOPUSZCZENIA
NOWA ERA
2012
NOWA ERA
2013
NOWA ERA
2014
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
2012
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
2013
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
2014
Discover English.1
książka i zeszyt ćwiczeń
PEARSON
.
Discover English.2
książka i zeszyt ćwiczeń
PEARSON
.
2011
Discover English.3
książka i zeszyt ćwiczeń
„Matematyka wokół nas”.
Podręcznik dla szkoły
podstawowej klasa 4 z
ćwiczeniami część 1 i 2.
„Matematyka wokół nas.”
Podręcznik dla szkoły
podstawowej klasa 5 z
ćwiczeniami cz.1 i 2
„Matematyka wokół nas”
Podręcznik dla szkoły
podstawowej klasa 6 z
ćwiczeniami cz.1 i 2,
zbiór zadań kl. 6.
„Tajemnice przyrody”.
Podręcznik dla kl. 4
+ zeszyt ćwiczeń
cz. 1,2
„Tajemnice przyrody”.
Podręcznik dla kl. 5
+ zeszyt ćwiczeń
cz. 1,2
„Tajemnice przyrody”.
Podręcznik dla klasy 6
+ zeszyt ćwiczeń
cz.1,2
PEARSON
.
2011
WSiP S.A.
2010
WSiP S.A.
2010
WSiP S.A.
2010
Jakóbczyk-Drążek
Smoczyńska U.
Sołtysik A.
„Klucz do muzyki kl. 4
Jakóbczyk-Drążek
Smoczyńska U.
Sołtysik A.
„Klucz do muzyki kl. 5
Gromek M.
Kilbach G.
„I gra muzyka”
Podręcznik do muzyki dla
klas 4-6
zeszyt ćwiczeń.
NOWA ERA
2011
2011
NOWA ERA.
2013
NOWA ERA
2014
WSIP
WSIP
NOWA ERA
2012
2013
2012
IV
religia
WDŻ
PWN
2012
Marcinkowska B.
Frydzińska-Świątczak L.
„Ale plastyka”.
Podręcznik do plastyki dla
szkoły podstawowej.
PWN
2012
VI
Marcinkowska B.
Frydzińska-Świątczak L.
„Ale plastyka”.
Podręcznik do plastyki dla
szkoły podstawowej.
PWN
2012
NOWA ERA
2010
NOWA ERA
2010
NOWA ERA
2010
MIGRA
2011
MIGRA
2011
MIGRA
2011
WAM Kraków
PIW Płock
2006
WAM Kraków
Piw Płock
2003
IV
.Łabecki L
Łabecka M.
V
.Łabecki L
Łabecka M.
VI
.Łabecki L
Łabecka M.
IV
informatyka
„Ale plastyka”.
Podręcznik do plastyki dla
szkoły podstawowej.
V
plastyka
zajęcia
techniczne
Marcinkowska B.
Frydzińska-Świątczak L.
Koba G.
V
Koba G.
VI
Koba G.
IV
Marek Z.
Krasiński A.
V
Marek Z.
Krasiński A.
VI
Marek Z.
Krasiński A.
V i VI
Król T.
Jak to działa?
Podręcznik z ćwiczeniami
do zajęć technicznych dla
kl. 4-6.
Jak to działa?
Podręcznik z ćwiczeniami
do zajęć technicznych dla
kl. 4 - 6.
Jak to działa?
Podręcznik z ćwiczeniami
do zajęć technicznych dla
kl. 4 - 6.
Zajęcia komputerowe dla
szkoły podstawowej,
klasy 4-6.
Zajęcia komputerowe dla
szkoły podstawowej,
klasy 4-6.
Zajęcia komputerowe dla
szkoły podstawowej,
klasy 4-6..
„Zaproszeni przez Boga”.
Podręcznik do religii dla
klasy 4 szkoły
podstawowej , zeszyt
ćwiczeń
„Obdarowani przez Boga”
Podręcznik do Religii
do klasy 5 szkoły
podstawowej , zeszyt
ćwiczeń.
„Przemienieni przez Boga”
Podręcznik do religii dla
klasy 6 szkoły
podstawowej, zeszyt
ćwiczeń.
Wędrując ku dorosłości.
Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas
V-VI.
Kl. VI nowe podręczniki
Dofinansowanie do podręczników w klasach VI w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna 2014”
WAM Kraków
Piw Płock
2004
RUBIKON
1999

Podobne dokumenty