Mapa Kultury

Transkrypt

Mapa Kultury
Pobrano z portalu Mapa Kultury
07.05.2011
Julian Pawłowski. Biografia
____________________________
autor: gazda
Julian Pawłowski to wieloletni działacz społeczny zasłużony dla gminy i miasta Lubraniec.
Julian Pawłowski od urodzenia, czyli od 1922 roku, jest związany z gminą Lubraniec.
W 1952 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu i do dziś jest jej członkiem. Przez cały
ten okres należał też do orkiestry dętej OSP Lubraniec. W 1960 roku został wybrany do Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu, gdzie pełni funkcję skarbnika. Przez 12 lat grał na skrzypcach
w zespole folklorystycznym Echo Lubrańca działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Lubrańcu. Julian Pawłowski angażował się w pracę orkiestry dętej OSP Lubraniec, uczył młodzież gry
na instrumentach dętych. Pracę tę wykonywał społecznie, bez żadnych korzyści materialnych. Był
również wychowawcą kilku pokoleń osób, które zasiliły szeregi drużyny bojowej OSP Lubraniec. Jako
strażak został inicjatorem rozbudowy i modernizacji budynku remizy oraz zakupu kilku samochodów
bojowych. Jest zawsze bardzo aktywny, cały czas udziela się społecznie, czynnie wspiera wiele
inicjatyw. Od 1982 roku, czyli od chwili przejścia na emeryturę więcej czasu poświęca pracy z młodzieżą. Jest
on wzorem do naśladowania dla młodych druhów, którzy bardzo chętnie z nim współpracują. Julian
Pawłowski przez 7 lat prowadził biuro Gminnych Kółek Rolniczych w Lubrańcu, był radnym Rady
Gminy i Miasta w Lubrańcu. Jest również członkiem Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i byłych Więźniów Politycznych. W 2004 roku za zasługi dla tego związku został uhonorowany
odznaką przez jego prezesa zarządu głównego. W czasie długoletniej pracy zawodowej i społecznej osiągnął wiele w dziedzinie kultury. Promował i
popularyzował naszą gminę, zawsze czynił to z wielkim zapałem, zaskarbiając sobie w tej sposób
uznanie, szacunek i sympatię społeczności lokalnej. Obecnie Julian Pawłowski ma 85 lat, a o jego
pracy społecznej i dokonaniach świadczą dyplomy, wyróżnienia i odznaczenia resortowe (między
innymi medal Chomicza). W 2003 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5
listopada został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uznając zasługi Juliana Pawłowskiego, członkowie kapituły pozytywnie zaopiniowali wniosek złożony
przez OSP Lubraniec w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec”. Członkowie
kapituły stwierdzili, iż Julian Pawłowski swoją działalnością zawodową i społeczną działał na rzecz
integracji społeczności lokalnej, włączał się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, a także
popularyzował naszą gminę. Julian Pawłowski urodził się 10 kwietnia 1922 roku w Krowicach, w
gminie Lubraniec. Syn Jana i Pelagii. Żona: Władysława, dzieci: Jerzy, Henryk i Grażyna. Wieloletni
działacz społeczny oraz druh OSP w Lubrańcu. Za trud i wysiłek włożony w pracę społeczną otrzymał
wiele odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, najwyższe odznaczenie
strażackie – Pionier Polskiego Pożarnictwa Państwowego, Order Zasłużonego dla Gminy i Miasta
Lubraniec, Złoty Znak Ochotniczych Straży Pożarnych.
strona 1 / 1