Załącznik nr 1 SYMBOLE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Transkrypt

Załącznik nr 1 SYMBOLE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
Załącznik nr 1
SYMBOLE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Kanclerz
Zastępca Kanclerza
Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor
Zastępca Kwestora
Sekretariat Rektora
Samodzielne stanowiska podległe rektorowi
1) sekretarz rektora
2) rzecznik prasowy
3) administrator bezpieczeństwa informacji
4) audytor wewnętrzny
5) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
specjalista ds. obronnych i sytuacji kryzysowych
6) specjalista ds. ochrony mienia
7) specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
8) specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
9) inspektor ds. ochrony radiologicznej
10) specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i
systemów teleinformatycznych
Biuro Kanclerza
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Dział Organizacji Studiów
Dział Promocji
1) Biuro Karier
Dział Rozwoju
2) stanowisko ds. rozliczeń
Dział Administracyjno-Gospodarczy
1) Kancelaria Ogólna
Dział Organizacyjno-Prawny
Dział Spraw Pracowniczych
Sekcja Inwentaryzacji
Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową
1) Sekcja Aplikacji i Systemów Informatycznych
Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej
Dziekanaty Wydziałowe
Kierownicy Administracyjni Wydziałów
Sekretariaty Instytutów
Dział Techniczny
1) Sekcja Obsługi Technicznej
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osiedle Studenckie
1) Domy Studenta
2) Ośrodek Wypoczynkowy
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Płac
Stanowisko ds. Analiz i Planowania
Biura Projektów (tworzone na czas realizacji
projektu)
K
KZ
KF
ZF
SR
--RS
RP
ABI
AW
ON
OK
OM
BHP
OP
OR
BI
KB
DN
DOS
DP
BK
DR
SRO
DAG
KO
DO
DSP
SI
OZSK
SA
SAND
DW (DWH;DWNEP;DWNS;DWP)
KW
(KWH;KWNEP;KWNS;KWP)
IS
DT
SOT
DZP
OS
DS (1; 2;3;4;5)
OW
DFK
DPŁ
SAP
BP